Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 7280055|Trả lời: 3181
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Trò Chơi Nguy Hiểm - Tổng Tài Tội Ác Tày Trời | Ân Tầm (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-5-2012 22:44:14 | Xem tất |Chế độ đọc
Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời
) K- |$ [) d/ s) ?' n, `1 B% H/ L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |; v: N, o% }4 j9 P(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM |- t  _" C' Z  ]6 G7 |6 N. I(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* l+ d1 z1 Z8 _2 M5 T6 Q
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 ~3 h, v; l/ i3 x
Author: Ân Tầm.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! I- [' e% B) L  v
Editor: Jins | Fy
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ ^3 m3 D4 W) f
Beta: Moon | Danh

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' b/ a4 x( G" s
Rating: 18+
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# J2 ~* D; D! f
Convert: Tangthuvien.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 L0 k7 }, C& Y( R( u8 p! }
Category: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia, Hắc bang tình cừu, Trước ngược sau sủng, Cấm luân chi luyến, HE.

@Copyright of Kitesvn.COM |& i& v1 F# H3 s! d7 A2 |4 }/ Z4 e(Do not Copy, pls!!)
$ u4 t+ p: a  X/ R$ U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |0 `8 r, j1 I; d' I4 j3 _(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 ~- }& a$ ^3 x# V

@Copyright of Kitesvn.COM |% x  l3 l& q7 t- B) @* G& i(Do not Copy, pls!!)
 
 Văn án

& o  s6 @; W& ]8 ]8 x6 i  x( _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Edit: Đơn Dương

' n+ ^  P$ h6 x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |# b+ F! K  j( h7 d% N( ?8 s(Do not Copy, pls!!)
Là ma quỷ, muốn giữ lấy người, hắn chỉ biết dùng cách thức của bản thân.
8 S1 W1 k# m: \& E@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 N+ t# p/ h0 j(Do not Copy, pls!!)
Trong giới giải trí, cô là ngôi sao ca nhạc được chú ý nhất, và đằng sau, cũng là một con chim được một sợi dây vàng trói buộc, mãi mãi không thoát khỏi bàn tay hắn.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 T+ o( e, W' o0 _
@Copyright of Kitesvn.COM |. t) Q- @* v9 O(Do not Copy, pls!!)
Tám tuổi, cô được đưa đến Bạc Tuyết viên xinh đẹp.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 M0 ]8 }& ~4 m7 b. \4 @
@Copyright of Kitesvn.COM |; V; |8 ]; t1 H! h6 K- j1 L(Do not Copy, pls!!)
Biệt thự mộng ảo, người hầu đếm không xuể, duy chỉ thiếu nam chủ nhân thần bí——cha nuôi trên danh nghĩa của cô…
; J8 v5 v- O, j$ C' h& c0 U& f@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
5 T$ k2 f6 b: U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nghe nói, hắn là người đàn ông tàn khốc nhất, tội ác tày trời, một tay che trời; đồng thời lại là gã si tình, triền miên nguy hiểm nhất…
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 i4 R% k6 f0 M
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). h+ P% K; j6 y
Mười năm, cô thoát kén hóa bướm, và trong bóng đêm đôi mắt ám liệt ấy vẫn chăm chú quan sát.
@Copyright of Kitesvn.COM |! d2 _; X6 H: H) |6 R(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |0 x" y( ~! S  Q; `2 ], V(Do not Copy, pls!!)
Lễ thành nhân năm mười tám tuổi, người cha nuôi thần bí cuối cùng cũng xuất hiện…
@Copyright of Kitesvn.COM |; w4 W# m0 t' i: t7 F(Do not Copy, pls!!)
2 {2 D/ V; ^5 j# A, K- b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Truyền thuyết trở thành sự thật cũng là lúc ác mộng của cô bắt đầu…
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% G8 v* Z6 O1 T5 G
@Copyright of Kitesvn.COM |- F( J! m+ K- N- \(Do not Copy, pls!!)
Đêm tân hôn của cô, tập trung rất nhiều ngôi sao, chú rể chết vô cớ, động phòng cũng là người đàn ông ma quỷ đó.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% n; r* D! N3 b" c. f
@Copyright of Kitesvn.COM |, W+ J' K8 Q& s! a' L(Do not Copy, pls!!)
Hắn cười lạnh thấu xương, bàn tay lớn khẽ vuốt bụng cô, “Lập gia đình, cũng được, có điều, ta muốn biết nơi này sẽ là cháu ta, hay là…con ta!”
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" |# T- n* E/ v: A
6 ]% m  d) q7 Q) I! r- g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Bóng tối bao trùm, ảo mộng nát tan…
@Copyright of Kitesvn.COM |, K  [7 q. X" R* s; A( h7 B% Q) j(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 _! a* L. V4 q4 j1 y; a  I& c
Hắn lạnh lùng nói: “Vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện rời đi.”
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 k, p; r  E' ]
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  x. H: y' |0 K/ T7 f; j
Cô chỉ có thể ngước mắt nhìn người đàn ông đáng sợ này…Một tình yêu cấm kỵ cứ thế tiếp diễn hàng đêm…
  _/ o* Q. U/ L% I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

, r% D, C6 N; ^& V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |0 J* i" w$ L$ a/ [( w* p) ~(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" Q# @( I/ R, U
. g$ d& S: p# t" j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

) h! O- w! M. F( x* u, `/ @& o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
cre: [email protected]
0 R' I  [8 K, o: J5 P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! M, W) f& q4 R; M$ W9 f8 D
@Copyright of Kitesvn.COM |9 a% D7 e# t* E( m# ^* X1 @(Do not Copy, pls!!)
/ F/ \8 T$ v2 W@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Lưu ý:

@Copyright of Kitesvn.COM |% Z5 n' M( N' H(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% m2 z- @% {8 h; _  D2 w' _
 • Chỉ được đăng tại: kites.vn // [ng.]
  @Copyright of Kitesvn.COM |2 x8 E9 s; s7 d: s0 m(Do not Copy, pls!!)
 • Không drop // Không picture // Không Wattpad. 
  ' G" N6 e6 R4 y# ^+ ]9 s/ n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM |, ]; E6 E  @8 T% r; \(Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ \- }( @4 U8 q  \

  9 k0 R0 N! n$ k# {; b* _0 B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  MỤC LỤC

  @Copyright of Kitesvn.COM |$ f% j& F% w- A9 Z(Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM |; n* |' ?& x( |* E9 n0 I) _(Do not Copy, pls!!)
  Phần mở đầu: Đêm mưa tăm tối 1 - 2
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), i  ~2 Z* a1 M- |& R* ^6 U
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 O# i+ d! {( u! g1 s
  Hồi 1: Hóa bướm
  @Copyright of Kitesvn.COM |( i& p! ~, G4 E1 ^0 ?9 C(Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM |& W. r+ b2 B2 K. z; n(Do not Copy, pls!!)
  Chương 1: Âm u   1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
  & ^* g% m; i+ I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 2: Quyền nuôi dưỡng2.1 - 2.2
  5 i/ T) ]- P( o9 M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 3: Tòa thành Bạc Tuyết  3.1 - 3.2 - 3.3
  @Copyright of Kitesvn.COM |3 F3 M$ s" [$ P5 e- K, F; [" U(Do not Copy, pls!!)
  Chương 4: Ngọc Sơn Bạc Tuyết  4.1 - 4.2
  @Copyright of Kitesvn.COM |' [8 u5 G( v6 p$ D; ]* A(Do not Copy, pls!!)
  Chương 5: Hư ảo5.1 - 5.2 - 5.3
  . K4 U3 p: |' Q( ?& i* m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 6: Quái dị nảy sinh  6.1 - 6.2
  @Copyright of Kitesvn.COM |; N# _, H! l& {. ^1 E* H: ](Do not Copy, pls!!)
  Chương 7: Nhiếp Thiên Luật  7.1 - 7.2
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* ?+ a! a7 `. e* ^! V" Y
  Chương 8: Lời nhắc nhở của quản gia8
  4 ~* A& ^% I3 L2 r/ \( }6 s( z2 A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 9: Chuyển trường mới9.1 - 9.2
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" `% p9 {2 {) S$ _4 }6 ]
  Chương 10: Người đàn ông dưới ánh trăng10.1 - 10.2 - 10.3
  @Copyright of Kitesvn.COM |5 V1 i# ]* `2 L6 h$ ]/ X(Do not Copy, pls!!)
  Chương 11: Nguyện vọng sinh nhật11.1 - 11.2
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 j, T7 c4 n0 [1 O" s3 O
  Chương 12: Phát hiện của Mạch Khê12.1 - 12.2 - 12.3
  2 ?8 G: w( U0 b' I/ B5 d@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 13: Thấy sự tàn nhẫn13.1 - 13.2 - 13.3
  @Copyright of Kitesvn.COM |, o& ^7 z+ H& |$ P4 i; f(Do not Copy, pls!!)
  Chương 14: Hạn chế14.1 - 14.2 - 14.3 - 14.4 - 14.5
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 x9 @7 s1 x+ j6 [- _0 G- q) f
  Chương 15: Quyền lực tuyệt đối15.1 - 15.2 - 15.3 - 15.4

  ) q: I9 A% {" U' g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM |" e( J3 {1 b0 p! w; a# z9 P(Do not Copy, pls!!)
  Hồi 2: Khuynh quốc
  & O' q1 C1 K. H' A" C9 T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 ?0 ~1 `. G0 _. D8 K& x5 d8 [. g9 T
  Chương 1: Mười tám trổ mã1.1 - 1.2
  . }# L1 W+ l8 F' U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 2: Đồn đại về tòa thành2.1 - 2.2
  @Copyright of Kitesvn.COM |2 M0 t# O0 k3 w(Do not Copy, pls!!)
  Chương 3: Bạn trai Thánh Trạch3
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 C2 T* b$ g! w) |. S
  Chương 4: Đêm xa hoa4.1 - 4.2
  4 E. s; A2 y$ L( u4 }2 G* P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 5: Cha nuôi xuất hiện   5.1 - 5.2 - 5.3
  @Copyright of Kitesvn.COM |; ~* C5 [/ w1 ]! h: z6 V$ L" n(Do not Copy, pls!!)
  Chương 6: Món quà của Lôi Dận6.1 - 6.2 - 6.3
  @Copyright of Kitesvn.COM |9 p( X2 n# g: r# ^/ ]' a" K# {(Do not Copy, pls!!)
  Chương 7: Cha nuôi gọi đến7.1 - 7.2 - 7.3
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* R) ?- a9 I" t  R7 l& W9 ]
  Chương 8: Người đàn ông khát máu8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' Q* L* A2 }( f( f" K* K/ ~8 \( J; }- @  n
  Chương 9: Trắc ẩn9.1 - 9.2
  ; W% U# S5 }( x) p' T$ ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 10: Tình nhân10.1 - 10.2
  @Copyright of Kitesvn.COM |' P% l% `# c2 s7 q9 l& S- @(Do not Copy, pls!!)
  Chương 11: Đêm đồ mi11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 | Chú thích: "Đêm đồ mi"
  9 O: E/ ~3 j! Y& K8 C@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 12: Nguy hiểm trên cả nguy hiểm12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 12.5
  4 n6 O! u; U  o9 N, o9 ]' C, p$ B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 13: Loạn luân (18+) 13.1 - 13.2
  - p2 c2 T8 Z' }7 Z4 {* ?: C# G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 14: Bỏ trốn14.1 - 14.2 - 14.3 - 14.4
  @Copyright of Kitesvn.COM |+ V" H* ]& {  M3 J9 _# m/ v, C(Do not Copy, pls!!)
  Chương 15: Trực tiếp uy hiếp15
  @Copyright of Kitesvn.COM |5 d) @3 x: S5 D1 d" n(Do not Copy, pls!!)
  Chương 16: Người đàn ông khó hiểu16.1 - 16.2 - 16.3
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) ^6 Q2 l0 y7 Q2 p' b
  Chương 17: Bạc Cơ17.1 - 17.2
  5 B$ {  r% S, \0 k/ l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 18: Cố nhân đến bất ngờ18.1 - 18.2- 18.3 - 18.4 - 18.5 - 18.6 - 18.7
  6 |$ x4 E. G$ s* G/ l; i3 R6 I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 19: Ôn lại chuyện cũ19.1 - 19.2
  @Copyright of Kitesvn.COM |/ u" ?3 A6 K4 ]4 F" z) v8 L, F(Do not Copy, pls!!)

  @Copyright of Kitesvn.COM |5 }4 Y+ @5 M- ?9 u* }(Do not Copy, pls!!)

  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ p4 p% ]$ c7 u* Z; R$ w$ N
  Hồi 3: Giam giữ

  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 h2 J0 W1 U4 N! ~3 g
  @Copyright of Kitesvn.COM |- [: N& I7 C4 k(Do not Copy, pls!!)
  3 J* u! E# _9 m6 i! T: Q* c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 1: Đêm hạ điên cuồng (18+)  1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
  @Copyright of Kitesvn.COM |1 L5 @7 \! n1 P7 Z8 {  O(Do not Copy, pls!!)
  Chương 2: Cho em thứ em muốn (18+)2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8
  @Copyright of Kitesvn.COM |- Y$ _9 u4 v# z5 D(Do not Copy, pls!!)
  Chương 3: Ông chủ mới3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( x3 Q# i: T4 U/ B
  Chương 4: Kim chủ4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4
  @Copyright of Kitesvn.COM |/ O; D4 y9 g; u1 ?(Do not Copy, pls!!)
  Chương 5: Sự tra tấn ác ý của ma quỷ (18+)  5.1 - 5.2
  ' p4 a/ M$ m% Z9 w6 \5 q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 6: Quan hệ kinh người6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ _8 W# B! s8 W% f0 G# F& V, o, Q
  Chương 7: Người đàn ông tốt7
  , ?) C& v: Z. |" C1 h/ h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 8: Cảnh tượng ái muội trong nhà hàng8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 b0 j6 [! i7 q$ i# W4 \0 @
  Chương 9: Nguy hiểm đến ngay sau nụ cười (18+)  9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.4 - 9.5
    M  A6 g+ p) l% K6 o2 Q4 N$ S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 10: Không phải hành vi của con người10.1 - 10.2 - 10.3
  3 v/ F  a0 U8 q3 \/ I1 G$ c5 j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 11: Sau lưng có người11.1 - 11.2 - 11.3
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ P. {) @! _' e6 z
  Chương 12: Cầu xin anh12.1 - 12.2
  @Copyright of Kitesvn.COM |0 Z; }" K, l. `2 `+ O(Do not Copy, pls!!)
  Chương 13: Là dịu dàng hay vẫn là tàn nhẫn? (18+)13.1 - 13.2 - 13.3
  @Copyright of Kitesvn.COM |) y- w- j9 s1 K* c2 q6 ]4 K(Do not Copy, pls!!)
  Chương 14: Cẩn thận có báo ứng14.1 - 14.2 - 14.3
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ q+ o/ B( f& w0 i! C  y& j
  Chương 15: Buổi biểu diễn15.1 - 15.2 - 15.3 - 15.4 - 15.5 - 15.6
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( `. G$ A& {: g4 N
  Chương 16: Ý tứ khó hiểu16.1 - 16.2
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* \) C& M& o  ?* Y# o/ F
  Chương 17: Tâm tư giấu kín17.1 - 17.2 - 17.3
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 w1 G' D0 w8 r% I# \
  Chương 18: Không thể thở nổi18.1 - 18.2 - 18.3 - 18.4 - 18.5
  @Copyright of Kitesvn.COM |+ r: m: M. B) {9 C(Do not Copy, pls!!)
  Chương 19: Sự khống chế đến ngạt thở (18+)  19.1 - 19.2
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 }, X" p4 F- q5 A* o4 a; K, d
  Chương 20: Nhìn trộm20.1 - 20.2 - 20.3
  - p% M! ?& @- _3 y, i" c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Chương 21: Sự ấm áp thoáng qua21.1 - 21.2 - 21.3
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' g1 K9 B8 W, F- V

Rate

Số người tham gia 11Sức gió +60 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
einna + 5 :x
yuni_chunee + 5 Thank các bạn nhiều :D:D
Chich_bong + 5 Cảm ơn bạn
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
shinemy1987 + 5 Thanks bạn :D
tam_9x + 5 Ủng hộ bạn
Ice_Cube + 5 Ủng hộ
Spica + 5 cố lên nhé :)
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
greenrosetq + 10 ủng hộ

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2012 22:57:35 | Xem tất
Hồi 4: Gãy cánh
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& Y1 `+ z3 C0 s  Q6 c& c- ~! h
2 @- H# Z( s: k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 1: Phản kích lời đồn đại   1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- U2 d) d- t- W* M, `
Chương 2: Đã vậy thì sa thải đi!   2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' v" X2 r1 R" A0 s
Chương 3: Lời mời bất ngờ giữa đêm tối   3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); g( r8 r' W" b5 O* h* S
Chương 4: Pandora đã mở   4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5
@Copyright of Kitesvn.COM |; C( A& r& S; T: {8 Q+ b# E# @(Do not Copy, pls!!)
Chương 5: Sự trừng phạt khắc nghiệt (18+)   5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5
@Copyright of Kitesvn.COM |: C5 J1 m# Q, p(Do not Copy, pls!!)
Chương 6: Uy hiếp, không chút nào để ý   6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! h6 a* }6 l" P5 F7 R+ \" r
Chương 7: Tình cảm dịu dàng như dòng nước ấm   7.1 - 7.2
! H; f, U9 H, Q4 K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 8(1): Không lùi bước trước đêm biểu diễn   8.1 - 8.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 J7 }: `) y& `; A7 N* O
Chương 8(2): Món quà khủng khiếp   8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4
@Copyright of Kitesvn.COM |+ z* V3 X1 {1 e- j3 f(Do not Copy, pls!!)
Chương 8(3): Dịu dàng trong đêm tối   8.1 - 8.2
@Copyright of Kitesvn.COM |0 r! j: l: C7 U; y(Do not Copy, pls!!)
Chương 9: Bày tỏ tình yêu, mặt trời chiều ngả về Tây   9.1 - 9.2 - 9.3
5 f, y9 X/ x: P% {# u, i+ O4 Q1 b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 10: Duyên lệch   10
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- ]6 p* v8 V2 q) T/ |8 k% F2 `
Chương 11: Phóng túng nơi vũ trường   11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 11.5 - 11.6 - 11.7
) O9 I5 I1 C7 _& e2 a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 12: Báo con   12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.4
@Copyright of Kitesvn.COM |( l0 T! h2 \6 I! q7 ?; ^. l6 Q7 }(Do not Copy, pls!!)
Chương 13: Bước ngoặt ngoài ý muốn   13.1 - 13.2 - 13.3 - 13.4 - 13.5
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); E9 O5 ?$ i6 _7 c2 j1 F3 _$ g
Chương 14: Sự ấm áp đơn thuần   14.1 - 14.2
+ f% p! r4 X8 m- Z! @@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 15: Sen Tịnh Đế nở rộ   15.1 - 15.2 - 15.3 - 15.4 - 15.5
, s; r1 S* m6 k% t6 _4 s4 q. s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 16: Bí mật không muốn ai biết   16.1 - 16.2 - 16.3 - 16.4 - 16.5
@Copyright of Kitesvn.COM |2 n: n3 A6 Y' t- l1 v1 d; P; M(Do not Copy, pls!!)
Chương 17: Thời cơ chạy trốn   17.1 - 17.2 
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ x6 R& k- z4 H% b7 N$ t; M
Chương 18: Thời khắc tàn nhẫn   18.1 - 18.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ _; b5 r/ X( O" Y
Chương 19: Chung cư Thuyên Loan Lưu Bích   19.1 - 19.2 - 19.3
@Copyright of Kitesvn.COM |0 q* O& N+ V5 Z' Z$ v9 Z8 C(Do not Copy, pls!!)
Chương 20: Nhớ lại quá khứ   20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4 - 20.5 - 20.6 - 20.7
. D% h+ L( f2 [$ H% v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 21: Không có nơi nào để trốn   21.1 - 21.2 - 21.3 - 21.4 - 21.5
@Copyright of Kitesvn.COM |! a7 c3 j& h  Z4 p* {# V8 A(Do not Copy, pls!!)
Chương 22: Bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa   22.1 - 22.2 - 22.3 - 22.4 - 22.4 - 22.5 - 22.6
@Copyright of Kitesvn.COM |. }; k& ^$ g5 z6 E8 J(Do not Copy, pls!!)
Chương 23: Chất vấn đánh tan sự yên tĩnh trói buộc   23.1 - 23.2 - 23.3 - 23.4 - 23.5 - 23.6
% f3 J- o, N, a, k9 Y& W) g) A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 24: Vận mệnh này là ngoài ý muốn hay vẫn là nhất định?   24.1 - 24.2 - 24.3
1 c* R' Z) I0 c* k0 s9 \% K8 A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 25: Sự sợ hãi chưa từng có   25.1 - 25.2 - 25.3 - 25.4 - 25.5 - 25.6
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 W4 s* x0 D; I- ]! w
Chương 26: Đau đớn có thể quên đi   26.1 - 26.2 - 26.3 - 26.4 - 26.5 - 26.6 - 26.7 - 26.8
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) H6 t% h$ K9 ~# A" j# \. j. \  r$ _
Chương 27: Có lẽ tất cả chỉ là "nếu" (16+)  27.1 - 27.2 - 27.3
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% m' {0 B  d& ~! d
Chương 28: Tâm tư lại hướng đến nơi không biết   28.1 - 28.2
@Copyright of Kitesvn.COM |4 R% Y) _$ @) L; \' S, Q5 E# W, j(Do not Copy, pls!!)
Chương 29: Con người sắt đá dịu dàng   29.1 - 29.2 - 29.3 - 29.4
6 k; z' t' R5 a# \- J@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 M/ i) T2 |1 R+ h1 [/ z. s

@Copyright of Kitesvn.COM |; h* h* v4 d% D! p! B& y% R(Do not Copy, pls!!)
Hồi 5: Không lưu luyến

@Copyright of Kitesvn.COM |) d9 n3 n2 h/ e( I% {0 v- Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |( d; O7 U# @* n) U- i(Do not Copy, pls!!)
Chương 1: Tranh cãi trong thư phòng   1.1 - 1.2
@Copyright of Kitesvn.COM |5 [" ]9 }% n0 ]* Q& k(Do not Copy, pls!!)
Chương 2: Sự chần chừ của Hàn Á   2.1 - 2.2
5 k- x1 _8 Z- F: Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 3: Đau đến nát lòng   3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4
@Copyright of Kitesvn.COM |" T# o2 C3 j0 D+ q: J(Do not Copy, pls!!)
Chương 4: Đêm bi thương    4.1 - 4.2
2 L* o  o3 U% l8 x6 a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 5: Là ai cứu ai?   5.1 - 5.2 - 5.3
5 W) W& m/ K6 S' k# r1 n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 6: Bầu không khí gấp rút   6.1 - 6.2
3 n% t+ `; _$ J4 ~9 E@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 7: Suy nghĩ kĩ   7.1 - 7.2
: u  N, k0 |; d  m! s6 v9 o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 8: Tình yêu không kịp tiếp nhận   8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" H9 i8 y/ g& v! I6 K5 l
Chương 9: Cay đắng nước mắt đàn ông   9.1 - 9.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). m0 t( s7 \7 r' u: h
Chương 10: Giá trị con người   10
@Copyright of Kitesvn.COM |( j8 i, F2 x% e: w(Do not Copy, pls!!)
Chương 11: Sự suy sụp không cách nào che lấp   11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4
@Copyright of Kitesvn.COM |: H- q* ?0 K6 Y* J$ {$ Z( e(Do not Copy, pls!!)
Chương 12: Khí thế như lửa   12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 12.5
@Copyright of Kitesvn.COM |% E$ b3 I* K, j7 w' |- r, S1 w( l(Do not Copy, pls!!)
Chương 13: Nỗi nhớ trong cơn mưa tầm tã   13.1 - 13.2 - 13.3
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& v* W+ a9 s8 b

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! O4 L' _5 k* {  z) v
@Copyright of Kitesvn.COM |8 U: z) r- z8 E8 y: `& [(Do not Copy, pls!!)
Hồi 6: Cánh bướm xinh đẹp
@Copyright of Kitesvn.COM |9 s7 N/ z; s- a1 O) c" g(Do not Copy, pls!!)
4 L. Z8 [) C6 b  {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 1: Hương hoa dưới ánh mặt trời   1.1 - 1.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 V$ l( }8 w: l" h% s' I
Chương 2: Rung động trên cánh đồng hoa   2.1 - 2.2 - 2.3
8 r$ b. e$ L& T# }$ |" A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 3: Khách sạn King như trong mộng   3.1 - 3.2 - 3.3  
. W. ^2 d- K* j( c0 l% w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 4: Chuyện phát sinh bất ngờ   4.1 - 4.2
@Copyright of Kitesvn.COM |8 y8 H% G. D+ F3 f) v+ z% p(Do not Copy, pls!!)
Chương 5: Vị khách đến chơi lúc sáng sớm   5.1 - 5.2
, r( d. o3 [$ R' y7 O$ r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 6: St.Petersburg vào đông   6.1 - 6.2 - 6.3
8 U, M- M/ g- h6 M7 v. B0 p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 7: Dịu dàng dưới tuyết rơi   7.1 - 7.2 - 7.3
/ r3 y- R* _. H1 e" ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 8: Tuyết rơi, gần tình tình lại (18+)  8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7
@Copyright of Kitesvn.COM |: K4 u9 k* X$ c- A3 r1 n- ?(Do not Copy, pls!!)
Chương 9: Ánh nắng ấm giữa trời đông   9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.4 - 9.5
4 W$ a2 @& ?) U. d@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 10: Nói yêu anh (18+)   10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4
# L( z: n# S, Y: P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 11: Bước vào "Ẩn cư"   11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4
( U5 S. J& L' ~; S/ ]! r# u9 m4 S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 12: Ông trời trêu đùa   12.1 - 12.2 - 12.3
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 q. ~5 t) l# q
Chương 13: Vẫn luôn là một con báo con  13.1 - 13.2 - 13.3
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 Z4 d- y2 `0 I: M: F
Chương 14: Hồi ức Bạc Tuyết bảo   14.1 - 14.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ a8 N( Q% X/ z6 I- u( A3 r$ x
Chương 15: Tất cả sự lựa chọn  15.1 - 15.2 - 15.3
@Copyright of Kitesvn.COM |; b/ g2 v7 w' @& q(Do not Copy, pls!!)
Chương 16: Nghịch tác   16.1 - 16.2 - 16.3
- l7 {4 @! k, R# p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 17: Đã từng   17.1 - 17.2 - 17.3 - 17.4
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 U& B5 S+ U$ [4 z' B- a; A
Chương 18: Tình cảm sâu như biển xanh (18+)   18.1 - 18.2 - 18.3 - 18.4 - 18.5
@Copyright of Kitesvn.COM |8 ~6 q$ T$ k9 V# o- p(Do not Copy, pls!!)
Chương 19: Để anh yêu em   19.1 - 19.2 - 19.3 - 19.4 - 19.5
@Copyright of Kitesvn.COM |: h& K; e0 }/ {- J0 k  X(Do not Copy, pls!!)
Chương 20: Có khách đến chơi   20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4 - 20.5 - 20.6 - 20.7
@Copyright of Kitesvn.COM |; e; U/ B2 s# w+ D! n/ O4 t, I% n(Do not Copy, pls!!)
Chương 21: Chủ quyền trong tình yêu (18+)   21.1 - 21.2 - 21.3
; T* {7 p$ Q  ^7 B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 z# n; [( Z; _+ U5 h/ E
@Copyright of Kitesvn.COM |8 j  |* M. u: Y4 b% J(Do not Copy, pls!!)
Hồi 7: Yêu người
@Copyright of Kitesvn.COM |1 ^( o+ d  j/ S! r; |(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 F: P. i( v4 q7 k' s* S! V" Z& X(Do not Copy, pls!!)
Chương 1: Trở về DIO   1.1 - 1.2 - 1.3
% t6 C' ]: }: M5 F" d@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 2: Lời nói của Bạc Cơ   2.1 - 2.2 - 2.3  2.4
@Copyright of Kitesvn.COM |2 k, U6 V& [) q$ k6 g9 _(Do not Copy, pls!!)
Chương 3: Phụ nữ âm thầm so đo   3.1 - 3.2 
$ t( w3 `- {3 w3 m" e# ]& t- P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 4: Vấn đề trong tình yêu   4.1 - 4.2
: M# X! e7 s7 t: U8 g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 5: Lưu lại nhược điểm   5.1 - 5.2
@Copyright of Kitesvn.COM |) j: y" b/ ^7 x9 }- j* D(Do not Copy, pls!!)
Chương 6: Theo đuôi   6.1 - 6.2
@Copyright of Kitesvn.COM |0 Z3 N- i" {, A7 N. w4 _(Do not Copy, pls!!)
Chương 7: Bí mật đích thực của cấm khúc   7.1 - 7.2
8 D6 R5 I& C+ L/ Y' E: v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 8: Điều nên tới   8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6
@Copyright of Kitesvn.COM |+ q! g0 `! G/ c' D3 j6 x) i- v: q(Do not Copy, pls!!)
Chương 9: Hiệu ứng bươm bướm   9.1 - 9.2 - 9.3
2 ~* a  M& r; g" H& }@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 10: Hoàn toàn ngược lại   10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) T; R+ D7 p7 e& v3 k6 U+ j& Q4 |
Chương 11: Kế này không thành thì bày kế khác   11.1 - 11.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) z2 k/ ^2 |+ E" x0 F# K& D, v
Chương 12: Tâm tư của Lôi Dận   12.1 - 12.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  Q8 s" T) n9 ~1 i/ n/ f
Chương 13: Giải thưởng   13.1 - 13.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* N- D' t5 g# ^2 {$ x# l
Chương 14: Ghen tị   14.1 - 14.2
* @- @  ?& T2 w  ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 15: Là lợi hay hại?   15.1 - 15.2
@Copyright of Kitesvn.COM |) B8 K6 D2 Y" V4 n8 \(Do not Copy, pls!!)
Chương 16: Tất cả đều được đoán trước   16
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 W7 a0 f6 L# j1 [- ]
Chương 17: Bí ẩn trùng điệp   17.1 - 17.2 - 17.3
0 L7 X# p  u$ B9 O0 [, L6 w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 18: Lời giải thích của Lôi Dận   18.1 - 18.2 - 18.3
  j8 H+ F0 e8 @5 `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 19: Phơi bày thời ấu thơ   19.1 - 19.2 - 19.3
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ O7 k; i; x* ~: W, \9 h3 U
Chương 20: Thương trường như chiến trường   20.1 - 20.2
@Copyright of Kitesvn.COM |2 I, P7 a& k8 C4 h8 S% W(Do not Copy, pls!!)
Chương 21: Sự tính toán ngọt ngào   21. - 21.2
@Copyright of Kitesvn.COM |; s  b! k8 N9 P6 z! u" J(Do not Copy, pls!!)
Chương 22: Hành vi của Phí Dạ   22.1 - 22.2 - 22.3
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 l2 T5 H# f+ w) M$ D+ q1 ]( v
Chương 23: Một lý do khó có thể tin được   23
1 q! y; F5 `& |$ F  \8 e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 h9 A1 c% F, X(Do not Copy, pls!!)
Hồi 8: Tan hợp
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& f% r1 w5 p, C$ x* p" y* g9 m
@Copyright of Kitesvn.COM |6 M- g) B/ Y9 g' f(Do not Copy, pls!!)
Chương 1: Tin tức lớn trong ngày   1.1 - 1.2
@Copyright of Kitesvn.COM |1 P6 t+ A! Z, m(Do not Copy, pls!!)
Chương 2: Quyết định trong hội nghi   2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 D. J4 ?( m, W( b: I0 ^
Chương 3: Liên tục không khống chế nổi   3.1 - 3.2 - 3.3
@Copyright of Kitesvn.COM |& T& N5 ]: Y  \' w4 Y(Do not Copy, pls!!)
Chương 4: Nửa vui nửa buồn   4.1 - 4.2 - 4.3
$ j3 R4 i7 q0 Z! f* S2 h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 5: Làm thế nào cho phải?   5.1 - 5.2
@Copyright of Kitesvn.COM |' r: H1 n* ]4 J) E1 {% v- v(Do not Copy, pls!!)
Chương 6: Lễ trao giải âm nhạc   6.1 - 6.2 - 6.3
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 w- b; H- E+ p2 y# u
Chương 7: Tình yêu thành kính   7.1 - 7.2 - 7.3
@Copyright of Kitesvn.COM |. e# {: W* I! N: E(Do not Copy, pls!!)
Chương 8: Hôn lễ, giáo đường, đấu súng   8.1 - 8.2 - 8.3
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  j$ a  z$ d- n' _( ~: X" @
Chương 9: Phí Dạ chết!   9
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ |7 j; k! |9 b2 N% T5 e$ D3 o
Chương 10: Bất lợi  10.1 - 10.2
4 a! h8 d$ B& A! X+ f/ V& y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 11: Quyết định   11
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 B+ f( D# Y2 K8 t
Chương 12: Đại Lỵ xuất hiện   12.1 - 12.2
4 t. b, T( E, G! u6 Q: t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 13: Chỉ nguyện một lời   13
@Copyright of Kitesvn.COM |8 L. @0 F4 t# \. s- A" P(Do not Copy, pls!!)
Chương 14: Phản kích cổ đông   14
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 l6 I$ [0 X; t
Chương 15: Vị khách không mời mà đến   15.1 - 15.2
@Copyright of Kitesvn.COM |1 _8 C- I( J7 g1 |; K(Do not Copy, pls!!)
Chương 16: Lôi Dận lui nhường   16
5 ]1 s5 I% x3 Y7 ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 17: Cục diện thay đổi   17.1 - 17.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% Q0 H$ f7 T* d& g
Chương 18: Thay đổi bất ngờ   18
) u5 q$ I" r. `: p% T! d' t( T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 19: Gió lốc   19.1 - 19.2 - 19.3
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% t$ Z1 s8 I- d0 ^+ g
Chương 20: Người đến bất ngờ   20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4
@Copyright of Kitesvn.COM |" J7 z+ m& ?: R7 {3 g: E3 p(Do not Copy, pls!!)
Chương 21: Đại kết cục   21.1 - 21.2 - 21.3
@Copyright of Kitesvn.COM |, m4 F! h' s2 ~: B% I(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 E5 q4 x% q, o2 f+ F4 ~(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |3 |( L; ]! l7 \' [0 d(Do not Copy, pls!!)
Ngọai truyện
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 u0 w3 I% I9 q2 U, t9 h
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 R- h" u5 u3 Y: F9 ]8 U# A& p
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 h2 @6 d9 d3 u
NT1: Trang viện hôn lễ lãng mạn   1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 x6 L8 J8 M8 U  y  m9 x
NT2: Bay đến Provence   2.1 - 2.2
4 ~& V! L3 V: F/ V. }@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
NT3: Kế hoạch ở chung   3.1 - 3.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& y; w$ n8 H2 b5 O& ]' @% ?7 t
NT4: Mượn cơ hội dọa dẫm   4.1 - 4.2
% m  ]: w1 ~8 b6 @" d7 z! ~& u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
NT5: Nhà có mị nam   5.1 - 5.2 - 5.3
2 G* o1 V6 u* o$ r6 `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
NT6: Tình cảm khác thường   6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5
6 U, F4 N: F6 U% U& k# [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
NT7: Xấu hổ   7.1 - 7.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ E) k! r7 b! J: g' P$ H6 v# J
NT8: Người đàn ông ngốc? Người đàn ông tốt?   8.1 - 8.2 - 8.3
8 n* ^7 m( y4 L1 o; c( k& T/ ]4 l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
NT9: Tư tâm   9.1 - 9.2
@Copyright of Kitesvn.COM |6 a# m# V7 G1 F$ I5 f' M0 }(Do not Copy, pls!!)
NT10: Thổ lộ trên cánh đồng hoa   10
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 y% s% j7 A& M  G5 `! k$ S
NT11: Lôi Túc Kiêu   11.1 - 11.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# j* |( ?' A  R* P! B5 V8 T
NT12: Một mặt khác của đàn ông   12
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* K8 I3 A) z9 o0 o7 `
NT13: Vào ở nhà Phí Dạ   13.1 - 13.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 F0 A5 a* M& U# \) j
NT14: Ngòi nổ   14
@Copyright of Kitesvn.COM |% v6 m1 n2 _7 o, H3 m! z) [6 K(Do not Copy, pls!!)
NT15: Điệu nhảy mê hồn   15.1 - 15.2 - 15.3
@Copyright of Kitesvn.COM |& @. Z1 S5 v' ?0 T- Y! M" o, ](Do not Copy, pls!!)
NT16: Tình yêu   16.1 - 16.2
@Copyright of Kitesvn.COM |3 v" U0 ^9 H, h8 w; v& D(Do not Copy, pls!!)
NT17: Cầu hôn   17
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- X$ J) i2 f6 @; t0 s3 S

@Copyright of Kitesvn.COM |4 C+ d' ~! Z  s. a(Do not Copy, pls!!)
* r0 A5 ?. |$ {: z% [& p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  W6 I: j% b7 u0 a5 r* G
) i% Q3 ~! w4 z. U0 h! r$ K+ t5 R, v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Anh thể mất đi bất kỳ ai, nhưng riêng em thì không thể
[/FONT]
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 n6 c1 D$ i3 @0 |" g
7 W% V  ?( T$ m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
: g+ C, Z/ H1 i. ]) q, M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-5-2012 23:28:29 | Xem tất
Tình hình là đặt gạch chờ bộ này.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# t/ W8 Q4 x3 u+ N$ D, d  E/ L
- \& b- ]; j& c) i. c; ~) g' ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Truyện của Ân Tầm lúc nào cũng rất dài nên các bạn cố gắng nhé.
) O% Y! _# y8 M* C. S) I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 q# Q& S" J3 ^8 R" y/ a(Do not Copy, pls!!)
Đọc cái văn án mà thấy run người, ngược á, hay nha.
6 R9 d& j+ I+ f4 r( l! r* E@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |, D: ]: m( Z( V/ Y(Do not Copy, pls!!)
Góp ý với bạn nhé, cho tí màu lên cái mặt tiền, post bài size 3 cho nó dễ xem, mắt các bạn trong nhà ai cũng yếu hết trơn và còn thêm cái mục lục nữa chứ, truyện dài wa mà lội page sẽ mệt lắm àh.
@Copyright of Kitesvn.COM |" I1 K/ H% D6 g% C6 T  x- x" y+ J: D(Do not Copy, pls!!)
5 n8 k8 R: B6 x( D  g7 X4 m0 a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Gần đây nhà Kites có nhiều bạn edit wa, thiệt là mừng
@Copyright of Kitesvn.COM |/ }: v. }5 }4 D3 B. L% j(Do not Copy, pls!!)
* ?% \; V+ [0 a/ G9 H1 a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Một lần nữa cám ơn bạn đã edit truyện, cố lên bạn nhé, chúc bạn có nhiều độc giả :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-5-2012 23:43:19 Từ di động | Xem tất
Cuối cùng các bạn đã lập thread.
@Copyright of Kitesvn.COM |; h3 R0 v8 ]+ k5 K2 r. D3 Y8 d1 X8 d(Do not Copy, pls!!)
Cố lên nha, truyện của Ân Tầm dài lắm ấy. Mình có góp ý nho nhỏ là các bạn làm Mục lục cho dễ đọc nhé. Vì mình thấy truyện của Ân Tầm ko những dài mà phân Hồi -Phần - Chương loạn xị .
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ c$ G& Z$ f- A; w! Y6 M
Đặt gạch hóng hớt, mình cũng đọc ở nhà kia đến Phần 3 rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-5-2012 23:53:02 | Xem tất
hự hự, các nàng lại dụ dỗ Ong hả? Ong muốn chuyên tâm 1 chút mà ko được sao?
9 @+ l2 [6 `0 D0 a4 j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
$ o$ q6 m+ a( G0 Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
các nàng cứ post toàn truyện của Ân Tầm, Sói Xám, nó dài dằng dặc í, mà nó làm Ong đau ng kinh khủng, tim tan nát, máu cạn kiệt, toàn thân khô héo chỉ nằm chờ chết. Cơ mà mình thích, há há
# o* w! t1 c) L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
; A% B  K* Z$ ~$ N& C" S( r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
cứ thế này ko chừng mình chậm tiến độ beta để đi hóng hớt vậy!
@Copyright of Kitesvn.COM |9 p; l! x1 A' ^! `- V(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |3 `2 ?: \4 t! x  y- r; s" W(Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2012 08:10:50 | Xem tất
Trời ơi, ủng hộ quá :x.
@Copyright of Kitesvn.COM |0 @$ N! s* g3 L9 D! P* _(Do not Copy, pls!!)
Bộ này trước đã đọc được mười mấy chương bên nhà nào đó, nhưng không chịu nổi với "đại từ nhân xưng ta - ngươi" bên đó nên drop đọc từ hồi đó đến giờ.
% {* B# n: r3 T9 |: B" j$ [& y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Giờ bên kites mình làm lại mình lại lót dép hóng từ đầu.
+ [8 C  J( r: P* ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Đọc bộ này mọi người sẽ thấy Sói thúc thúc làm cha nuôi quá đỗi dịu dàng.
@Copyright of Kitesvn.COM |% E* c& K9 @  w# Y6 m(Do not Copy, pls!!)
Còn chú này, hự. Dã man, tàn bạo, độc ác ... vì yêu mẹ nên mới nuôi con. Lần đầu tiên là cưỡng bức, lần thứ 2-3 ... e là cũng vậy =)).
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2012 08:18:59 | Xem tất
Phần mở đầu: Đêm mưa tăm tối (1)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 E9 @7 o9 x/ W- {/ O5 C8 Y
% a+ ~, J$ X+ J$ X, H# s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

1 h/ v7 k+ b3 k! C( P: _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng
3 z; F/ x9 z5 {% [* o# ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Liễu trùng yên thâm
@Copyright of Kitesvn.COM |$ e2 f4 X3 e  I$ l1 H/ Q8 j(Do not Copy, pls!!)
Bạc Tuyết phi lai vãng
@Copyright of Kitesvn.COM |5 N0 Z% }7 {  _) F  l6 R2 g(Do not Copy, pls!!)
Vũ hậu khinh hàn do vị phóng
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# E6 B0 ]7 I; Z4 y* }, F
Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng.
@Copyright of Kitesvn.COM |! M% v# ?, K. s3 b3 _' z* A(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) T, }  c, o  c9 b: Q) H+ H  T4 L5 O
________________
@Copyright of Kitesvn.COM |0 O$ x* P0 L) E  Z; I(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM |; m* j) l8 {2 j9 P(Do not Copy, pls!!)
Đêm tối, gió thổi mây tan, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt của cửa sổ sát đất, dần tan đi chỉ còn một mảnh mỏng manh.
@Copyright of Kitesvn.COM |$ ~4 b* B4 o9 \5 U; M$ Q(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |( I# {; `( |8 d; D  h(Do not Copy, pls!!)
Bên trong căn biệt thự tràn ngập mùi máu tươi.
4 o0 j7 j! e& x) @2 Y; t, j  ^$ |@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* H8 a1 v- i3 h. e) p! |
Một người thanh niên bị rất đông đám vệ sĩ giữ chặt, khuôn mặt lạnh lùng dị thường dính đầy máu tươi, đôi môi lạnh lẽo mím chặt, một vệt máu lại từ khóe miệng anh ta chảy xuống.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 b1 u" z* W) F( v0 a+ s; m
/ w  K: n! L3 l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tuy vậy, chỉ nhìn khuôn mặt anh ta thì không thể đoán ra tuổi tác, hơn nữa lại có vẻ chín chắn, cứng cỏi.
@Copyright of Kitesvn.COM |  z- a2 N+ _8 W(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 _% T& ^/ g; ^8 A4 X4 [/ W: W(Do not Copy, pls!!)
"Tên tiểu tử cường tráng kia, tưởng dựa vào mình có khả năng đánh đấm mà đến đây cướp người? Chỉ bằng mày mà có bản lĩnh này sao?"
- C0 p. N0 {2 G9 M3 `9 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |; Y0 T3 [/ Y8 K7 w0 a1 c(Do not Copy, pls!!)
Trong không khí vang lên tiếng nói trầm ổn, lại pha chút ý châm chọc, sau đó xuất hiện một bóng dáng trong bộ âu phục sang trọng. Người đàn ông trung niên cười lạnh, nói xong câu đó thì bàn tay to của gã hướng đến người phụ nữ đã sớm bị trói ở bên cạnh.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 a0 n2 ]1 ~2 |, i$ s
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ t7 j  Q- l# I( S) _. r
"Ưm..."
0 Q/ J6 G7 m7 g5 @0 r7 r% D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
" o' {& D5 i; [. O4 v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Người phụ nữ hoảng sợ nhìn gã đàn ông, muốn giãy giụa thoát khỏi sự thâm nhập của bàn tay người đàn ông, nhưng lại chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
$ _: {9 y, m. M# f0 }/ N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
. i; p- [( k. m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Sao? Còn tưởng rằng sẽ xuất hiện kỳ tích?"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 w1 V0 B  t& q- a5 n
@Copyright of Kitesvn.COM |: R  D  q+ p% F# h. T- k$ ?(Do not Copy, pls!!)
Người đàn ông trung niên cười tà ác, rồi liền giật mái tóc dài của người phụ nữ, con ngươi đen láy như lóe sáng, "Em cho rằng nó còn có thể làm gì? Nhìn bộ dạng của nó, cũng sắp bị thủ hạ của tôi đánh chết, chẳng nhẽ...em muốn nhìn thấy nó chết vì em sao? Em là người đàn bà của tôi, không cần chỉ vì điều này mà phá hoại tiền đồ của một người trẻ tuổi."
! v+ t) P7 D) K+ V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |) s6 v3 S- x# L* S3 T(Do not Copy, pls!!)
Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn người thanh niên cách đó không xa, nước mặt liền chảy xuống.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): I" s, Q, `9 C, }
' w7 H! t! y# R5 c" x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Huyết Xà, mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn!"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 e+ a8 ?, Z2 z6 N. }# R, z! g, Z
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 C2 x4 S& Q+ h5 X" T/ @4 u. L
Giọng nói lạnh lẽo của người thanh niên anh tuấn ấy như cắt ngang qua màn đêm mưa, ngay cả đôi con ngươi xanh biếc cũng sắc bén, lạnh lùng tựa đôi mắt chim ưng.
@Copyright of Kitesvn.COM |2 @8 W; S9 ^& ]3 l(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" J" m" Z$ m! Y: l6 V5 t$ A* W(Do not Copy, pls!!)
"Muốn tao chết?"
@Copyright of Kitesvn.COM |  K# [# ~, `+ W1 M$ \(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 y3 a5 @% I9 g) r
Gã đàn ông trung niên như nghe được câu truyện cười, "Những lời này từ miệng mày nói ra quả thực là chẳng có chút lực sát thương nào cả, tuy rằng mày thực sự là một đứa ngoan cường!"
% o1 @1 Y9 k9 {; G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
0 x, D& U, V- L* d5 r& S/ J4 e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Gã nhìn về phía người thanh niên mới mười lăm tuổi, bộ dáng hung dữ ấy không giống với tuổi mười lăm của anh ta nhưng cũng khiến cho tim gã có đập nhanh một chút. Anh ta có thân hình cao lớn, tráng kiện, lộ ra sự ngoan cường. Nhưng gã dù sao cũng đã là kẻ vương giả một tay che trời, đương nhiên không thể dễ dàng bị uy hiếp như vậy.
@Copyright of Kitesvn.COM |( d" h6 P! w3 G, F, f! X6 W(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' D8 q4 a' W# U! ~- a. b; I) Q(Do not Copy, pls!!)
Gã – Huyết Xà, là tên tàn ác nhất nhì trong giang hồ, lại có thể sợ một thằng nhãi ranh hay sao?
@Copyright of Kitesvn.COM |2 c( x2 J3 k: Y4 `6 t(Do not Copy, pls!!)
  
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): G3 h" J; |' I; r
Người thanh niên muốn giãy giụa đứng lên, nhưng lại bị bọn vệ sĩ tóm chặt lấy, anh ta lạnh lùng chống lại đôi mắt mang ý châm chọc của Huyết Xà, hung dữ gằn từng chữ ....
@Copyright of Kitesvn.COM |7 C6 p4 e5 Y5 k' B! w(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); k; e( h" B% \0 U0 g9 d, _) D
"Tốt nhất là bây giờ mày giết tao đi, nếu không...mày nhất định sẽ hối hận!"
@Copyright of Kitesvn.COM |; ?, d) O* n- n# A(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 ]5 }2 Y" d% r! z9 G  a" q(Do not Copy, pls!!)
"Ba.. ba.. ba!"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( u9 A% C0 N" U2 R
; c3 T& z+ S* G$ |5 R5 E@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Huyết Xà cười điên cuồng, dũng khí của anh ta cũng đáng được vỗ tay tán thưởng, "Tao đây sẽ cho mày lý do để giết tao trong tương lai!" Nói xong, bàn tay to ngang nhiên xé quần áo của người phụ nữ bên cạnh.
2 b  l+ j3 R7 S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ [6 K! w' \( }. c(Do not Copy, pls!!)
Trước mắt bao người, thân mình quyến rũ của người phụ nữ lộ ra.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 m' |9 V8 a" A/ C( I. \
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2012 08:47:30 | Xem tất
cho to hoi, truyen nay dai khoang bao nhieu chap  vay ca nha oi
0 o# C0 \8 Q6 t! q& Y; ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
to muon biet de co nen nhay ho nay ko, chu nhu truyen Du tinh to nhay ho gio ko ra duoc ne
@Copyright of Kitesvn.COM |: `& \: A( i4 I(Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2012 09:08:18 | Xem tất
Phần mở đầu: Đêm mưa tăm tối (2)

@Copyright of Kitesvn.COM |8 V. f5 m7 A. n  _/ W, p% f, L. `(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ [% M# x. Z/ s% x, k. s* n
"Buông cô ấy ra, thằng khốn nạn!"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 c; n' o* K8 ^" E- J9 P5 r
@Copyright of Kitesvn.COM |2 H( L* x% B0 b6 ]) u(Do not Copy, pls!!)
Người thanh niên nổi điên lên, đánh bọn vệ sĩ, con ngươi xanh biếc lạnh lùng, dữ tợn như tóe ra tia máu. Không đợi anh ta tiến lên, trông không khí đột nhiên vang lên tiếng súng...
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 f- F. s& ~% n( C* \  j! p# m
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 p; j0 e" ?( B: f. n! D" c- E
"Đoàng..."
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' Y* o  p- U8 G' I9 q, |6 i+ e
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 x2 i; v0 _" D0 X2 J% C
Người thanh niên đột nhiên ngã xuống đất, máu tươi theo vai anh ta chảy ra.
@Copyright of Kitesvn.COM |$ B$ h6 T6 H& _9 ?; M5 N(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 `, Z- r- y/ [* _4 ~! x0 M
"A...." Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn người thanh niên kia, liều mạng lắc đầu, ý bảo anh ta không cần tiến lên phía trước.
: `9 m' l! s0 P! s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
; S# @; |% w  ]* v2 Q' Z2 M8 _' b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Một đám vệ sĩ, như lũ sâu bọ khát máu, lần thứ hai hung hăng tóm lấy người thanh niên...
@Copyright of Kitesvn.COM |& F& w/ C+ o  ?: Z! I$ R2 }! N(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- b# H/ l# w5 f7 d5 I4 ]* [+ P" }
"Thằng khốn kia, mày cho rằng con đàn bà này vẫn còn là cô gái ngây thơ hả?"
7 ^* v2 U6 C6 C) |" r$ I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |  X) {: a$ P% L(Do not Copy, pls!!)
Huyết Xà lạnh giọng quát, rồi bóp chặt bầu ngực cao ngất của người phụ nữ, "Cô ta đã sớm bị tao chơi đùa không ít lần rồi. Mày coi cô ta là bảo bối hả? Nhưng mà tao chỉ coi cô ta là đồ đĩ điếm thôi!"
. v8 Z9 b4 X' p" g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 g* a% Z5 s" m0 L6 @; W
Người thanh niên cố chịu cơn đau đớn, gân xanh trên trán gần như sắp vỡ ra. Anh ta cũng đã xuất hiện hiện tượng mất máu quá nhiều, đôi môi kiêu bạc dần trắng nhợt, nhưng lại vẫn toan tiến lên cứu người phụ nữ.
@Copyright of Kitesvn.COM |; m) F6 H/ L% Z  u(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 X, P% D! V- v5 K; x
"Muốn cùng ông đây thưởng thức đàn bà hả? Chặn nó lại cho tao, hôm nay tao muốn cho nó nhìn xem, con đàn bà nó thích có bao nhiêu dâm đãng!"
2 h7 Y+ h4 b. y) i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
. u5 Z4 ~# A( H/ ~4 m& h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Huyết Xà cuồng ngạo mà gào lớn, đứng dậy, cởi thắt lưng của chính mình ra, nhe răng cười, đè lên người phụ nữ bên cạnh...
8 n1 g$ ?& V" c( R! r" I; e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 S, @3 Y: b8 Y! b/ I) E(Do not Copy, pls!!)
Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, thân mình giãy giụa càng kịch liệt hơn.
& k+ ?& {: N$ |@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) \7 v& w1 ?, G) e' K1 q# ^
"Buông cô ấy ra!"
" i7 F& ~6 }* o# D9 A$ A2 q* y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 P1 ^# o' ]6 K, Y/ ]' A
Người thanh niên cố nén cơn đau nhức khiến anh ta tưởng như sắp ngất đi, muốn giãy giụa đứng lên...
@Copyright of Kitesvn.COM |2 w1 F2 L1 X. }+ d0 T* D(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 y2 P9 Q% L# F$ o5 [(Do not Copy, pls!!)
Anh ta tựa như một con báo,  thân thể ẩn chứa năng lượng khôn lường, lại bị bọn vệ sĩ đánh bị thương lần nữa. Vết thương này dường như là trí mạng, dù rằng không khiến anh ta chết được, nhưng rốt cục cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ đang thống khổ giãy giụa.
# c/ f/ w* o/ z1 X' N# z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
0 h+ ?3 Y5 V' _3 U+ l; |8 E@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tiếng cười cùng tiếng nói lạnh băng của Huyết Xà quẩn quanh trong không khí, cùng với hơi thở lạnh lẽo như mưa.
@Copyright of Kitesvn.COM |- Z- K, a/ d9 D; a/ C" v(Do not Copy, pls!!)
/ J9 W. q  |# Z3 ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Sao? Nó mới là thằng thiếu niên mười lăm tuổi, nếm qua mùi vị của nó rồi thì khó quên sao? Tiện nhân, mày quên là tao mới là người đàn ông của mày sao?"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ ~- q' E% V1 q) B+ Q3 Q
" j$ J3 q' E9 o+ H7 h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Huyết Xà tát một cái lên khuôn mặt không ngừng trốn tránh của người phụ nữ, bàn tay to hung dữ mà siết cổ cô, "Nó chẳng qua chỉ là con chó đi lạc mà tao tốt bụng nuôi dưỡng thôi, mày dám cùng nó chạy trốn hả? Mày không cam tâm làm con đàn bà của tao, tốt lắm, hôm nay tao muốn xem...nó tận mắt nhìn mày bị một đám đàn ông chia nhau hưởng thụ!"
$ n- e- Y- \; X7 J1 ?. B9 g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
' m6 `2 q5 ?- @3 D% l/ Z$ f( S& y' L4 Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Lời vừa dứt, thân thể tráng kiện của gã đàn ông hoàn toàn cúi xuống, dùng sức động thân một cái, khiến tiếng thét của người phụ nữ như xuyên qua màn đêm mưa u tối.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): _  X% M3 ~/ i
3 m4 P6 s$ I0 H* D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tiếng khàn khàn của người thanh niên hòa tan trong tiếng gầm nhẹ cao hơn, ý thức của hắn càng ngày càng yếu đi.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): T" n* V8 q9 ^' Q. U7 V; U
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* g( c4 b, a' K, \/ i& f6 X
Một lúc lâu sau, Huyết Xà cũng rốt cục sung sướng trên mình người phụ nữ, thỏa mãn xoay người ra phía sau, chỉ vào bọn vệ sĩ của mình...
@Copyright of Kitesvn.COM |& d6 u! T6 w; g$ `9 G1 _(Do not Copy, pls!!)
* R8 _# H" x0 {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Chúng mày, cả lũ lên chơi nó, không được để cho thằng nhãi này chết, phải cho nó tận mắt nhìn thấy con đàn bà nó muốn có bao nhiêu dâm đãng !"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 U' Y3 f" P& ]! A8 t
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ b6 K4 \2 t9 [. W% |# m
"Vâng!"
@Copyright of Kitesvn.COM |8 b2 u+ E& B, m$ s(Do not Copy, pls!!)
* A+ g( {- n4 o0 ^$ I0 U2 G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Một lũ vệ sĩ hưng phấn như gà xổ lồng, tham lam nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gần như hấp hối. Thân mình cô trơn bóng, dưới ánh đèn lại càng thêm sáng trong hơn.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 v4 ?& ^1 M+ L6 z( a5 X" O. x4 y- R- N
@Copyright of Kitesvn.COM |  [# X/ a% p* I" M(Do not Copy, pls!!)
Người phụ nữ giãy giụa, cùng với tiếng thét chói tai rốt cục lại chìm trong từng lần, từng lần bị chà đạp.
+ M+ w9 s' @) Q" i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- S/ T0 o7 y7 y$ g; H& R% H
Cuối cùng người thanh niên cũng ngất đi, ngã vào vũng máu dưới đất.
8 K+ _. |  {& P/ s1 j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! N$ @3 L0 c" d4 G
Mưa rơi đến long trời lở đất.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- @0 t7 T9 V2 O; h! [

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 u: }; B1 v6 o( J8 R8 x
Hết phần mở đầu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2012 10:15:47 | Xem tất
Òh, mới qua cái wp hôm trước bạn cho mình
1 x* S3 L: }* ?9 \6 f3 \, E  K1 z# F@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), r5 S: U0 C" {  b
Đọc văn án đúng là quá HOT mà k kiềm lòng được đi xem thử CV.
+ y0 a3 ]3 Z; H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
- Y! {; K7 H1 }. k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Truyện này có tổng cộng là bao nhiêu hồi bạn nhỉ, và tổng luôn là bao nhiêu chap
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 g1 T3 m& L4 a, k4 u, I9 E
@Copyright of Kitesvn.COM |, ?" f, F6 M4 A2 X- I- C+ l(Do not Copy, pls!!)
NGhe nói anh vai chính trong đây tàn nhẫn hơn nhiều so với Hàn Trạc Thần của ĐLCC. Hố Hố, nôn nóng nha....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách