Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 7323833|Trả lời: 3181
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Trò Chơi Nguy Hiểm - Tổng Tài Tội Ác Tày Trời | Ân Tầm (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-5-2012 22:44:14 | Xem tất |Chế độ đọc
Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời
+ D: a" h( b! y, n* P$ o! u5 \+ D©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved  G" v8 ^$ W, q+ f. I% c$ |

©2016 Kites.vn | ( z& t/ e  a7 s3 |0 \- mAll rights reserved

©2016 Kites.vn | All rights reserved8 q: }* U0 y1 X
3 w7 ~( L/ P; r5 G/ {7 V©2016 Kites.vn | All rights reserved
Author: Ân Tầm.
©2016 Kites.vn | + O& [- I% d: b# ^All rights reserved
Editor: Jins | Fy
" V1 W+ I6 B) T; t/ n& \3 o©2016 Kites.vn | All rights reserved
Beta: Moon | Danh

% Q- n& X' x  l©2016 Kites.vn | All rights reserved
Rating: 18+
©2016 Kites.vn | All rights reserved5 l! s6 [* C" P/ ]5 F& ^; x: f6 V
Convert: Tangthuvien.
©2016 Kites.vn | : g4 h* e# V; x7 [# wAll rights reserved
Category: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia, Hắc bang tình cừu, Trước ngược sau sủng, Cấm luân chi luyến, HE.

' n7 F' c' K, p: B, ]- v©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 6 Z" W; Z2 T1 K+ }. hAll rights reserved
, n% e: [3 ~$ a5 U: @0 ?©2016 Kites.vn | All rights reserved
* G! W4 P, ~5 J+ l7 V, E& I©2016 Kites.vn | All rights reserved

©2016 Kites.vn | ; N7 B0 e1 y+ P3 a" _1 VAll rights reserved
 
 Văn án

©2016 Kites.vn | . C; y. S+ ?+ S$ LAll rights reserved
Edit: Đơn Dương

©2016 Kites.vn | + g4 m' J& D( @: {. h; \0 JAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved: _; c; n- `! w6 Q! }2 v
Là ma quỷ, muốn giữ lấy người, hắn chỉ biết dùng cách thức của bản thân.
©2016 Kites.vn | ! n+ C+ Q6 [( o! ]- W1 oAll rights reserved
©2016 Kites.vn | ' N' W& x* E; m8 F- m( ~All rights reserved
Trong giới giải trí, cô là ngôi sao ca nhạc được chú ý nhất, và đằng sau, cũng là một con chim được một sợi dây vàng trói buộc, mãi mãi không thoát khỏi bàn tay hắn.
©2016 Kites.vn | 0 B& t: A4 W( n6 _- iAll rights reserved
1 ]; a% \, d  f©2016 Kites.vn | All rights reserved
Tám tuổi, cô được đưa đến Bạc Tuyết viên xinh đẹp.
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 c' @5 O2 b% L4 P$ @
©2016 Kites.vn | " M3 F, {/ x1 l+ z& D2 lAll rights reserved
Biệt thự mộng ảo, người hầu đếm không xuể, duy chỉ thiếu nam chủ nhân thần bí——cha nuôi trên danh nghĩa của cô…
©2016 Kites.vn | All rights reserved) f9 n" }# b* o
©2016 Kites.vn | ; Q* k" G7 y* E9 h6 B$ PAll rights reserved
Nghe nói, hắn là người đàn ông tàn khốc nhất, tội ác tày trời, một tay che trời; đồng thời lại là gã si tình, triền miên nguy hiểm nhất…
©2016 Kites.vn | 0 Q6 g! Q. w- z( y, X+ M% K, ]% cAll rights reserved
, A+ O; W, B  W# m: V9 Q) R©2016 Kites.vn | All rights reserved
Mười năm, cô thoát kén hóa bướm, và trong bóng đêm đôi mắt ám liệt ấy vẫn chăm chú quan sát.
6 w, _' q5 }2 k% s9 V2 h! ]©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved* F6 ~4 o$ u7 b
Lễ thành nhân năm mười tám tuổi, người cha nuôi thần bí cuối cùng cũng xuất hiện…
©2016 Kites.vn | All rights reserved; b& s0 Q$ e( i8 g6 W  c; H
6 g' z! D5 ~& \6 N/ P( }/ z©2016 Kites.vn | All rights reserved
Truyền thuyết trở thành sự thật cũng là lúc ác mộng của cô bắt đầu…
©2016 Kites.vn | All rights reserved% |( _) x8 K6 i" O* O' R8 E6 e
©2016 Kites.vn | All rights reserved) P8 _" [+ H# f% }& q: x
Đêm tân hôn của cô, tập trung rất nhiều ngôi sao, chú rể chết vô cớ, động phòng cũng là người đàn ông ma quỷ đó.
©2016 Kites.vn | 0 T/ q* `/ A" s- e7 F6 EAll rights reserved
©2016 Kites.vn | # a# Y: A% @3 |) yAll rights reserved
Hắn cười lạnh thấu xương, bàn tay lớn khẽ vuốt bụng cô, “Lập gia đình, cũng được, có điều, ta muốn biết nơi này sẽ là cháu ta, hay là…con ta!”
©2016 Kites.vn | # {% i# o" q: e0 i5 mAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved  _3 U- I+ ?# ~$ ]% `. o
Bóng tối bao trùm, ảo mộng nát tan…
& M! y( U4 L. W©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 P# P! ?1 N/ _) A4 s7 T# i. ^
Hắn lạnh lùng nói: “Vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện rời đi.”
©2016 Kites.vn | ; u( j" z- o1 [9 b7 `' AAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ G6 U) H9 e# [& t9 }% ]) ~! U
Cô chỉ có thể ngước mắt nhìn người đàn ông đáng sợ này…Một tình yêu cấm kỵ cứ thế tiếp diễn hàng đêm…
0 h) o( G  z" M©2016 Kites.vn | All rights reserved

©2016 Kites.vn | All rights reserved; i' I- x1 v& K  X& `- C
©2016 Kites.vn | All rights reserved' t' h- m6 W% t# I4 |  P
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 G0 J1 n. O$ }! l5 ]
4 N1 v3 i1 y' O$ ?+ j©2016 Kites.vn | All rights reserved

©2016 Kites.vn | All rights reserved5 K2 @' P1 u" A' b4 H; w3 \
cre: [email protected]
! Z  t' S9 K+ @5 z( r8 c7 B/ Z) O1 I©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | - X: P. W4 s3 K2 E5 C) CAll rights reserved
0 [0 u2 f; G+ Q4 ]4 }$ K©2016 Kites.vn | All rights reserved
7 H7 R4 r7 \* [8 q6 }7 `©2016 Kites.vn | All rights reserved
Lưu ý:

, Q% _/ W7 G$ C$ Y( K$ i0 S6 R©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | # m9 z+ n$ T3 `All rights reserved
 • Chỉ được đăng tại: kites.vn // [ng.]
  1 [" o% Y; j* a5 v& ^©2016 Kites.vn | All rights reserved
 • Không drop // Không picture // Không Wattpad. 
  ©2016 Kites.vn | " U0 P& x: C/ e: \All rights reserved
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved4 I0 [3 t1 S% p2 P# G
  3 |* [  I) L5 f0 d3 ?©2016 Kites.vn | All rights reserved

  ©2016 Kites.vn | All rights reserved# q) U8 r" x& t% c4 }4 r7 B5 |" `
  MỤC LỤC

  ©2016 Kites.vn | 2 N. x5 C6 Y8 m4 wAll rights reserved
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved/ M: Z7 v( s% ~8 |& _
  Phần mở đầu: Đêm mưa tăm tối 1 - 2
  ©2016 Kites.vn | , l2 V9 x9 U& n/ AAll rights reserved
  3 a+ t! ^9 [+ v7 v( [©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Hồi 1: Hóa bướm
  ©2016 Kites.vn | 3 E; w* D: }0 m& E- yAll rights reserved
  ©2016 Kites.vn | 7 S' U) ]+ X4 H1 _) a9 d1 iAll rights reserved
  Chương 1: Âm u   1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
  $ c( u4 U* N" Y1 \4 V©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 2: Quyền nuôi dưỡng2.1 - 2.2
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved; G3 @% p. i( x: n, s
  Chương 3: Tòa thành Bạc Tuyết  3.1 - 3.2 - 3.3
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved. P' ]8 _5 E, R) x  x
  Chương 4: Ngọc Sơn Bạc Tuyết  4.1 - 4.2
  . f5 l0 v" t) r& n& E) ]" j©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 5: Hư ảo5.1 - 5.2 - 5.3
  % E* U) m6 ^2 }' m6 z©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 6: Quái dị nảy sinh  6.1 - 6.2
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved7 ]$ j+ o! h) m0 W. t( X
  Chương 7: Nhiếp Thiên Luật  7.1 - 7.2
  ©2016 Kites.vn | 4 m& Y& }) O4 w6 v6 m' hAll rights reserved
  Chương 8: Lời nhắc nhở của quản gia8
  7 K/ T: A1 h* s- X  [6 h( i©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 9: Chuyển trường mới9.1 - 9.2
  + h- W/ T5 [7 g7 C+ x: |) k6 [©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 10: Người đàn ông dưới ánh trăng10.1 - 10.2 - 10.3
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved+ L  j  K  m  P7 l0 A
  Chương 11: Nguyện vọng sinh nhật11.1 - 11.2
  ©2016 Kites.vn |   I8 l$ |/ ^/ h4 c" ^All rights reserved
  Chương 12: Phát hiện của Mạch Khê12.1 - 12.2 - 12.3
  ' h+ U( v1 x/ y  I: I# \- p+ R©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 13: Thấy sự tàn nhẫn13.1 - 13.2 - 13.3
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved0 j4 O1 Z, v( ~7 u0 X
  Chương 14: Hạn chế14.1 - 14.2 - 14.3 - 14.4 - 14.5
  ©2016 Kites.vn | . b/ ~6 v- ~4 W5 Q8 d! wAll rights reserved
  Chương 15: Quyền lực tuyệt đối15.1 - 15.2 - 15.3 - 15.4

  : D1 t  M( _& q/ ~  `©2016 Kites.vn | All rights reserved
  5 p9 w. C# F5 X& F; }& q4 b©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Hồi 2: Khuynh quốc
  ©2016 Kites.vn | 9 P5 }5 B3 ]2 a- Y$ O& W; G$ jAll rights reserved
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved, I3 d! R" c8 K+ P7 Q& z
  Chương 1: Mười tám trổ mã1.1 - 1.2
  ©2016 Kites.vn | % L# I% i& X8 R+ u4 eAll rights reserved
  Chương 2: Đồn đại về tòa thành2.1 - 2.2
  ©2016 Kites.vn | / A9 @! M3 w! b" H; r& O0 J5 [All rights reserved
  Chương 3: Bạn trai Thánh Trạch3
  3 N- H2 k9 d( K/ C. H©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 4: Đêm xa hoa4.1 - 4.2
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved! |% ]# U$ u' t" s: S$ Y% M
  Chương 5: Cha nuôi xuất hiện   5.1 - 5.2 - 5.3
  9 Y& z/ A* J& X% @1 ^5 W©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 6: Món quà của Lôi Dận6.1 - 6.2 - 6.3
  : h6 y* s6 |7 ^+ `# `- {©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 7: Cha nuôi gọi đến7.1 - 7.2 - 7.3
  ' y' \2 C- R% r" _©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 8: Người đàn ông khát máu8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved! g, H# W/ R# k% y
  Chương 9: Trắc ẩn9.1 - 9.2
  2 t, V* P; B9 T: Z: y©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 10: Tình nhân10.1 - 10.2
  ' \. Y% q3 X' K8 h# \, k©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 11: Đêm đồ mi11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 | Chú thích: "Đêm đồ mi"
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved( G& j& D9 |! S/ e
  Chương 12: Nguy hiểm trên cả nguy hiểm12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 12.5
  9 s$ t9 m9 J5 ?" z©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 13: Loạn luân (18+) 13.1 - 13.2
  ©2016 Kites.vn | 2 j; f1 S1 F5 \: S/ n/ t$ m6 kAll rights reserved
  Chương 14: Bỏ trốn14.1 - 14.2 - 14.3 - 14.4
  3 b3 ]2 H/ C$ F8 O©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 15: Trực tiếp uy hiếp15
  ©2016 Kites.vn | 7 [! f; c2 ^5 v" D3 o& ?/ ~8 fAll rights reserved
  Chương 16: Người đàn ông khó hiểu16.1 - 16.2 - 16.3
    C' w1 c2 b! X©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 17: Bạc Cơ17.1 - 17.2
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved0 d: [' z& ~$ H! }- I
  Chương 18: Cố nhân đến bất ngờ18.1 - 18.2- 18.3 - 18.4 - 18.5 - 18.6 - 18.7
  . o$ a/ m/ W3 i3 t/ ?©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 19: Ôn lại chuyện cũ19.1 - 19.2
  ©2016 Kites.vn | % G& E$ m% M% {2 O2 DAll rights reserved

  ) p" e8 P$ z+ T% n, o©2016 Kites.vn | All rights reserved

  6 j2 x/ s8 x3 q7 t4 z9 q: ~* {©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Hồi 3: Giam giữ

  ©2016 Kites.vn | All rights reserved0 c% u" h0 _2 \% Z. a3 c% I% A
  ©2016 Kites.vn | 2 i# o/ x) C5 Z" cAll rights reserved
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved1 Y# v+ K8 d: x+ ^& i
  Chương 1: Đêm hạ điên cuồng (18+)  1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
  ) [0 T# B* s$ V. @- t©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 2: Cho em thứ em muốn (18+)2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved$ J: n; D! P& H6 U
  Chương 3: Ông chủ mới3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved8 D* X! z) J( n+ |+ K# q! l
  Chương 4: Kim chủ4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4
  # x+ p6 J. `; S4 b' U& q©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 5: Sự tra tấn ác ý của ma quỷ (18+)  5.1 - 5.2
  6 \4 f, q4 {- K7 L! E, A! ]' P, k©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 6: Quan hệ kinh người6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6
  ©2016 Kites.vn | % G( x% N5 R3 MAll rights reserved
  Chương 7: Người đàn ông tốt7
  & z0 b5 R4 E& k$ l* @©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 8: Cảnh tượng ái muội trong nhà hàng8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4
  ©2016 Kites.vn | . ~! v! w1 L9 e7 _All rights reserved
  Chương 9: Nguy hiểm đến ngay sau nụ cười (18+)  9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.4 - 9.5
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved$ R0 o5 O5 U% z- J+ i, A0 R
  Chương 10: Không phải hành vi của con người10.1 - 10.2 - 10.3
  ©2016 Kites.vn | 3 i! |6 l. d2 p  v- yAll rights reserved
  Chương 11: Sau lưng có người11.1 - 11.2 - 11.3
  % E" l, v( [# P  f0 A2 ^8 b7 {©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 12: Cầu xin anh12.1 - 12.2
  . N; @3 j' l  L©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 13: Là dịu dàng hay vẫn là tàn nhẫn? (18+)13.1 - 13.2 - 13.3
  ©2016 Kites.vn | : N" W) \7 P3 f% f* @9 sAll rights reserved
  Chương 14: Cẩn thận có báo ứng14.1 - 14.2 - 14.3
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved7 ~/ O# p0 A+ x$ ^
  Chương 15: Buổi biểu diễn15.1 - 15.2 - 15.3 - 15.4 - 15.5 - 15.6
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved, [  ^! p: ?, l5 q& T
  Chương 16: Ý tứ khó hiểu16.1 - 16.2
  ©2016 Kites.vn | All rights reserved; U% v) H$ z  o  t
  Chương 17: Tâm tư giấu kín17.1 - 17.2 - 17.3
  ©2016 Kites.vn | % \! b1 m8 ?- I& hAll rights reserved
  Chương 18: Không thể thở nổi18.1 - 18.2 - 18.3 - 18.4 - 18.5
  . c8 a6 Z/ V4 v2 P( d* F+ K) S* n2 R4 r©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 19: Sự khống chế đến ngạt thở (18+)  19.1 - 19.2
  ! a# r, C5 T. v0 N6 z3 f% v©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 20: Nhìn trộm20.1 - 20.2 - 20.3
  ( Q4 a; B3 h' d. J0 Y. b" }; {3 s©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 21: Sự ấm áp thoáng qua21.1 - 21.2 - 21.3
  : N  G  e4 u" e' j/ Q©2016 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 11Sức gió +60 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
einna + 5 :x
yuni_chunee + 5 Thank các bạn nhiều :D:D
Chich_bong + 5 Cảm ơn bạn
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
shinemy1987 + 5 Thanks bạn :D
tam_9x + 5 Ủng hộ bạn
Ice_Cube + 5 Ủng hộ
Spica + 5 cố lên nhé :)
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
greenrosetq + 10 ủng hộ

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2012 22:57:35 | Xem tất
Hồi 4: Gãy cánh
©2016 Kites.vn | 7 f6 ?2 @: f6 m* }8 pAll rights reserved
©2016 Kites.vn | $ i, b) S; l# v/ |- cAll rights reserved
Chương 1: Phản kích lời đồn đại   1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 P  Z: w; ]7 ~( d: q. d/ v2 K
Chương 2: Đã vậy thì sa thải đi!   2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6
' R3 p) _* |6 r; ~% t4 Q. V©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3: Lời mời bất ngờ giữa đêm tối   3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4
©2016 Kites.vn | All rights reserved" F$ a  e' }& s: B8 C
Chương 4: Pandora đã mở   4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5
©2016 Kites.vn | All rights reserved2 p% e+ h% K& U( O: {- s5 |5 V
Chương 5: Sự trừng phạt khắc nghiệt (18+)   5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5
4 g6 o4 m9 ?  g  m+ P# {  c©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 6: Uy hiếp, không chút nào để ý   6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4
©2016 Kites.vn | & f5 N/ }* [" TAll rights reserved
Chương 7: Tình cảm dịu dàng như dòng nước ấm   7.1 - 7.2
©2016 Kites.vn | ) i" t& e' }+ A7 HAll rights reserved
Chương 8(1): Không lùi bước trước đêm biểu diễn   8.1 - 8.2
©2016 Kites.vn | & }0 w- Y. J( I) f  `: rAll rights reserved
Chương 8(2): Món quà khủng khiếp   8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4
©2016 Kites.vn | ! x# ^& k. Y1 A) H: }/ |9 AAll rights reserved
Chương 8(3): Dịu dàng trong đêm tối   8.1 - 8.2
& g. J5 W' z3 {* Q+ C( I! d©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 9: Bày tỏ tình yêu, mặt trời chiều ngả về Tây   9.1 - 9.2 - 9.3
©2016 Kites.vn | All rights reserved- K3 z5 u$ V5 T  S) Y
Chương 10: Duyên lệch   10
©2016 Kites.vn | 0 x( |& }! ?* B  p; S# P( VAll rights reserved
Chương 11: Phóng túng nơi vũ trường   11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 11.5 - 11.6 - 11.7
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 ^; ^8 g; h) L3 h+ X' ^
Chương 12: Báo con   12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.4
* \( d, C! [0 I6 b©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 13: Bước ngoặt ngoài ý muốn   13.1 - 13.2 - 13.3 - 13.4 - 13.5
©2016 Kites.vn | 3 a& U' J4 E! j! a, V/ o, kAll rights reserved
Chương 14: Sự ấm áp đơn thuần   14.1 - 14.2
$ F% m, r: [& e©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 15: Sen Tịnh Đế nở rộ   15.1 - 15.2 - 15.3 - 15.4 - 15.5
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ ^8 `3 d, |& |& N5 `( D! }+ H. ^/ e
Chương 16: Bí mật không muốn ai biết   16.1 - 16.2 - 16.3 - 16.4 - 16.5
©2016 Kites.vn | All rights reserved* M' |5 [& ^7 S- w
Chương 17: Thời cơ chạy trốn   17.1 - 17.2 
, q2 `6 P" ^3 Y- q! }©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 18: Thời khắc tàn nhẫn   18.1 - 18.2
2 ?+ {0 g& U0 e) v/ A# V5 M©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 19: Chung cư Thuyên Loan Lưu Bích   19.1 - 19.2 - 19.3
" C3 ]$ V0 B6 B* v©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 20: Nhớ lại quá khứ   20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4 - 20.5 - 20.6 - 20.7
©2016 Kites.vn | All rights reserved' x  p: v3 M8 P; a
Chương 21: Không có nơi nào để trốn   21.1 - 21.2 - 21.3 - 21.4 - 21.5
©2016 Kites.vn | . @/ q7 G9 Y1 YAll rights reserved
Chương 22: Bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa   22.1 - 22.2 - 22.3 - 22.4 - 22.4 - 22.5 - 22.6
©2016 Kites.vn | & _5 }1 w( F  }$ P. xAll rights reserved
Chương 23: Chất vấn đánh tan sự yên tĩnh trói buộc   23.1 - 23.2 - 23.3 - 23.4 - 23.5 - 23.6
©2016 Kites.vn | All rights reserved. `! m2 D3 {/ B1 ], p1 t
Chương 24: Vận mệnh này là ngoài ý muốn hay vẫn là nhất định?   24.1 - 24.2 - 24.3
©2016 Kites.vn | All rights reserved& v' P6 u2 f9 n0 z" k7 Q; u
Chương 25: Sự sợ hãi chưa từng có   25.1 - 25.2 - 25.3 - 25.4 - 25.5 - 25.6
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 D& b) j% |) I4 R4 `. h
Chương 26: Đau đớn có thể quên đi   26.1 - 26.2 - 26.3 - 26.4 - 26.5 - 26.6 - 26.7 - 26.8
©2016 Kites.vn | All rights reserved# k" ]1 Q# |- l6 Q) ]& i8 a# h, V( |
Chương 27: Có lẽ tất cả chỉ là "nếu" (16+)  27.1 - 27.2 - 27.3
& M1 _% F0 I; c( Z% l. n& f1 Y©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 28: Tâm tư lại hướng đến nơi không biết   28.1 - 28.2
& q  n7 G! |' X- i- J& k©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 29: Con người sắt đá dịu dàng   29.1 - 29.2 - 29.3 - 29.4
©2016 Kites.vn | # Z+ y/ u) x+ i. B' `) Z1 J8 SAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 {) Z; Y& E% n3 o" a+ g) P: p0 K

©2016 Kites.vn | All rights reserved& R  I2 p7 J: `
Hồi 5: Không lưu luyến

©2016 Kites.vn | All rights reserved: m" j! Z. }# W. s  y; ]
# X3 b" H* u$ f©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1: Tranh cãi trong thư phòng   1.1 - 1.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved2 ^; C( P  `  O
Chương 2: Sự chần chừ của Hàn Á   2.1 - 2.2
+ K3 h8 N; a8 A( h©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3: Đau đến nát lòng   3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4
& o9 Y( X2 z+ F' [( p©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 4: Đêm bi thương    4.1 - 4.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved; N4 H" o; ]9 u% Z, B; ]4 L
Chương 5: Là ai cứu ai?   5.1 - 5.2 - 5.3
©2016 Kites.vn | % V/ D& H/ F+ f/ M( n- l  zAll rights reserved
Chương 6: Bầu không khí gấp rút   6.1 - 6.2
©2016 Kites.vn | 4 s8 @4 u: c7 t( I) F" S5 J6 sAll rights reserved
Chương 7: Suy nghĩ kĩ   7.1 - 7.2
& J% k2 [- q- u' F- T4 F©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 8: Tình yêu không kịp tiếp nhận   8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4
©2016 Kites.vn | 7 \1 l4 \, b2 w* l5 N; w$ B! H; QAll rights reserved
Chương 9: Cay đắng nước mắt đàn ông   9.1 - 9.2
9 g& |8 b' r+ |8 O6 V©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 10: Giá trị con người   10
©2016 Kites.vn | 5 k, L; R9 s2 H0 F& _All rights reserved
Chương 11: Sự suy sụp không cách nào che lấp   11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4
©2016 Kites.vn | All rights reserved% {4 U1 P0 _4 v& w. U' B" u
Chương 12: Khí thế như lửa   12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 12.5
; x3 q- }! l. }/ v8 b* m# y) f7 k©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 13: Nỗi nhớ trong cơn mưa tầm tã   13.1 - 13.2 - 13.3
©2016 Kites.vn | , t6 I, s5 f5 L8 WAll rights reserved

©2016 Kites.vn | All rights reserved9 [/ j. Y$ w0 R1 t, k) X
/ g, }1 e8 z4 B+ O8 h: J©2016 Kites.vn | All rights reserved
Hồi 6: Cánh bướm xinh đẹp
# ^+ V4 x  g" h©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved* u& P3 j- r! ]6 E, \! m
Chương 1: Hương hoa dưới ánh mặt trời   1.1 - 1.2
& B* _5 F9 b# t) }/ b1 l, P) M©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 2: Rung động trên cánh đồng hoa   2.1 - 2.2 - 2.3
: h& A$ b/ o$ z$ C/ a9 i©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3: Khách sạn King như trong mộng   3.1 - 3.2 - 3.3  
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 J$ V4 Q8 z0 Z& W
Chương 4: Chuyện phát sinh bất ngờ   4.1 - 4.2
0 X- d8 h% B* _©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 5: Vị khách đến chơi lúc sáng sớm   5.1 - 5.2
©2016 Kites.vn | ! Q+ a5 U% ~2 |5 D) g" e9 ?4 PAll rights reserved
Chương 6: St.Petersburg vào đông   6.1 - 6.2 - 6.3
- F0 U& ?& S( `9 |2 v! j! D' H©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 7: Dịu dàng dưới tuyết rơi   7.1 - 7.2 - 7.3
- P* R8 {* P  N; ]3 k4 S©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 8: Tuyết rơi, gần tình tình lại (18+)  8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7
©2016 Kites.vn | * f4 \9 I; w9 M2 \All rights reserved
Chương 9: Ánh nắng ấm giữa trời đông   9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.4 - 9.5
, P) e6 B  t- @2 e* y©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 10: Nói yêu anh (18+)   10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4
©2016 Kites.vn | $ ]" K/ G5 J) U5 ^% q& r' Y7 o  }All rights reserved
Chương 11: Bước vào "Ẩn cư"   11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4
4 J3 W& v4 ^% p  q3 o3 H' A©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 12: Ông trời trêu đùa   12.1 - 12.2 - 12.3
©2016 Kites.vn | All rights reserved! g* P1 S/ }+ v8 U, A/ z
Chương 13: Vẫn luôn là một con báo con  13.1 - 13.2 - 13.3
©2016 Kites.vn | 2 E6 ]+ }. s5 |All rights reserved
Chương 14: Hồi ức Bạc Tuyết bảo   14.1 - 14.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 @0 c4 Z8 r& o. _) z5 y* K
Chương 15: Tất cả sự lựa chọn  15.1 - 15.2 - 15.3
©2016 Kites.vn | / A0 {3 q$ H# n9 rAll rights reserved
Chương 16: Nghịch tác   16.1 - 16.2 - 16.3
7 J1 @8 y6 M3 C) A©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 17: Đã từng   17.1 - 17.2 - 17.3 - 17.4
8 Q7 J& F6 X; z©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 18: Tình cảm sâu như biển xanh (18+)   18.1 - 18.2 - 18.3 - 18.4 - 18.5
©2016 Kites.vn | All rights reserved% U# b1 e# _4 m! m
Chương 19: Để anh yêu em   19.1 - 19.2 - 19.3 - 19.4 - 19.5
©2016 Kites.vn | " J9 B4 T1 Z" ~5 p% Z: Q4 [, {0 w; uAll rights reserved
Chương 20: Có khách đến chơi   20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4 - 20.5 - 20.6 - 20.7
©2016 Kites.vn | ; x: y. o( x$ K3 u  }% uAll rights reserved
Chương 21: Chủ quyền trong tình yêu (18+)   21.1 - 21.2 - 21.3
$ V( M7 I! ?2 _( w) _! x. ?3 G+ S©2016 Kites.vn | All rights reserved

; j. U  O, z2 W9 U  q" o©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | & y" O' s5 p" W: O) ]. nAll rights reserved
Hồi 7: Yêu người
2 L- m( b7 Z+ a( _5 c/ C©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | * {( x2 p7 W% Z) m7 h, Q4 E0 fAll rights reserved
Chương 1: Trở về DIO   1.1 - 1.2 - 1.3
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 u( p3 H: ~( R" S# y6 `
Chương 2: Lời nói của Bạc Cơ   2.1 - 2.2 - 2.3  2.4
©2016 Kites.vn | / I, Q, M) Q, r; x" ]All rights reserved
Chương 3: Phụ nữ âm thầm so đo   3.1 - 3.2 
©2016 Kites.vn | : }; v% \/ E3 B  ?All rights reserved
Chương 4: Vấn đề trong tình yêu   4.1 - 4.2
$ z0 _4 ~) K/ M, V; n4 c) ^©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 5: Lưu lại nhược điểm   5.1 - 5.2
©2016 Kites.vn | 2 _; ^. d" @# E/ IAll rights reserved
Chương 6: Theo đuôi   6.1 - 6.2
©2016 Kites.vn | 1 v; \( {; j, l3 G9 }- YAll rights reserved
Chương 7: Bí mật đích thực của cấm khúc   7.1 - 7.2
©2016 Kites.vn | " _5 X5 E" S, F4 v! S* _! JAll rights reserved
Chương 8: Điều nên tới   8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6
©2016 Kites.vn | , k  t2 w" b( X, {! XAll rights reserved
Chương 9: Hiệu ứng bươm bướm   9.1 - 9.2 - 9.3
©2016 Kites.vn | $ k3 T3 ]/ G, R, j- u- KAll rights reserved
Chương 10: Hoàn toàn ngược lại   10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4
©2016 Kites.vn | ( Q, I+ l0 X5 e3 S* {) eAll rights reserved
Chương 11: Kế này không thành thì bày kế khác   11.1 - 11.2
# k+ J  V0 H' c+ o©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 12: Tâm tư của Lôi Dận   12.1 - 12.2
9 N! [. }- w2 o  o. |$ F5 w©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 13: Giải thưởng   13.1 - 13.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved! W% w  K9 U* t; z
Chương 14: Ghen tị   14.1 - 14.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ l" d! P% s: k$ c7 X
Chương 15: Là lợi hay hại?   15.1 - 15.2
% I4 r* `8 z& s# m- R5 A8 |, K, a) k©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 16: Tất cả đều được đoán trước   16
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 n. q, V( m6 u+ V3 @! a
Chương 17: Bí ẩn trùng điệp   17.1 - 17.2 - 17.3
% J: N6 y( W. U9 ~& ]' x©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 18: Lời giải thích của Lôi Dận   18.1 - 18.2 - 18.3
# P/ c  B: c# |9 B©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 19: Phơi bày thời ấu thơ   19.1 - 19.2 - 19.3
$ C" K" t. d7 Z7 q©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 20: Thương trường như chiến trường   20.1 - 20.2
, \. R1 X; h. D0 ^- U©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 21: Sự tính toán ngọt ngào   21. - 21.2
©2016 Kites.vn | 0 N: y' Y, B( h+ l9 E/ c, _" O8 L; |All rights reserved
Chương 22: Hành vi của Phí Dạ   22.1 - 22.2 - 22.3
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 X- R, y1 J9 t5 C! R
Chương 23: Một lý do khó có thể tin được   23
©2016 Kites.vn | , V; G, Z% i3 e) vAll rights reserved
3 y: B( K) m; C, {©2016 Kites.vn | All rights reserved
Hồi 8: Tan hợp
©2016 Kites.vn |   k) w' V$ S' z& [# r6 F" ~9 V3 qAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved# {% P/ P3 {7 r" A! n
Chương 1: Tin tức lớn trong ngày   1.1 - 1.2
©2016 Kites.vn | 0 F8 u' g4 ]1 L6 w) s' vAll rights reserved
Chương 2: Quyết định trong hội nghi   2
©2016 Kites.vn | ' F5 l: N9 O3 ]5 b5 ^All rights reserved
Chương 3: Liên tục không khống chế nổi   3.1 - 3.2 - 3.3
8 q: o) c. ~7 g0 P©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 4: Nửa vui nửa buồn   4.1 - 4.2 - 4.3
5 I5 U: J0 w5 }" Q©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 5: Làm thế nào cho phải?   5.1 - 5.2
©2016 Kites.vn | # V' q& o  j. ^- R; gAll rights reserved
Chương 6: Lễ trao giải âm nhạc   6.1 - 6.2 - 6.3
" C; M# R$ z' {: ^! U©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 7: Tình yêu thành kính   7.1 - 7.2 - 7.3
©2016 Kites.vn | 5 p& C4 N; B  q' [$ W3 ~6 |3 B. o; aAll rights reserved
Chương 8: Hôn lễ, giáo đường, đấu súng   8.1 - 8.2 - 8.3
1 |9 b7 q4 O6 z9 K( u: C©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 9: Phí Dạ chết!   9
©2016 Kites.vn | ) z/ X5 V- L/ eAll rights reserved
Chương 10: Bất lợi  10.1 - 10.2
©2016 Kites.vn | ! o+ B( U9 K6 y& ^4 a, G) AAll rights reserved
Chương 11: Quyết định   11
; ?- c. n7 H" b©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 12: Đại Lỵ xuất hiện   12.1 - 12.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved5 b$ X" _$ A& N; u7 B
Chương 13: Chỉ nguyện một lời   13
©2016 Kites.vn | * T7 h  J- H: |; G% YAll rights reserved
Chương 14: Phản kích cổ đông   14
©2016 Kites.vn | , Y8 k$ r9 P- o; N. M5 X! h4 YAll rights reserved
Chương 15: Vị khách không mời mà đến   15.1 - 15.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 v0 N2 Q) t) C
Chương 16: Lôi Dận lui nhường   16
+ r' X4 n4 a* _2 ~0 U) D©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 17: Cục diện thay đổi   17.1 - 17.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ S8 O% m, G* H" [" _  S9 }
Chương 18: Thay đổi bất ngờ   18
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 v; P* t6 N6 R" k( P- i) c2 X
Chương 19: Gió lốc   19.1 - 19.2 - 19.3
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 S; v1 C5 W$ b- w/ }# ~1 K
Chương 20: Người đến bất ngờ   20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4
©2016 Kites.vn | All rights reserved2 h( D  ?" g+ H6 w/ j
Chương 21: Đại kết cục   21.1 - 21.2 - 21.3
©2016 Kites.vn | 3 U1 B# P# U0 s' T4 q- J; uAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 D( N6 |8 [, S. N, j  x3 Z
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 [6 Y; G' _. a5 D
Ngọai truyện
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 k# O2 e) `7 o( M6 N, w- W
3 T( Q# R! @5 _, ~7 |; q/ b# H! J©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn |   j7 ?6 [. K( ~; w6 z1 j- ~, EAll rights reserved
NT1: Trang viện hôn lễ lãng mạn   1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
©2016 Kites.vn |   B& w" C/ K# M0 e+ ^All rights reserved
NT2: Bay đến Provence   2.1 - 2.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved& C7 h: _  S" i6 J- u
NT3: Kế hoạch ở chung   3.1 - 3.2
2 i' T% v7 _* a& C©2016 Kites.vn | All rights reserved
NT4: Mượn cơ hội dọa dẫm   4.1 - 4.2
©2016 Kites.vn | + I+ A, c: L- C% s# ?9 HAll rights reserved
NT5: Nhà có mị nam   5.1 - 5.2 - 5.3
©2016 Kites.vn | All rights reserved" m6 [* h3 p1 Q+ P% [1 C6 m
NT6: Tình cảm khác thường   6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5
©2016 Kites.vn | All rights reserved" O0 W0 C* @, v2 v) q; c9 J
NT7: Xấu hổ   7.1 - 7.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 J1 a' n; x* Z! I$ P
NT8: Người đàn ông ngốc? Người đàn ông tốt?   8.1 - 8.2 - 8.3
) p* ]1 D' H2 |% q1 D7 D. S9 \©2016 Kites.vn | All rights reserved
NT9: Tư tâm   9.1 - 9.2
0 X1 N$ N4 ^% T1 X©2016 Kites.vn | All rights reserved
NT10: Thổ lộ trên cánh đồng hoa   10
©2016 Kites.vn | " y. J% `9 A+ N* p2 E  ?/ M9 L. MAll rights reserved
NT11: Lôi Túc Kiêu   11.1 - 11.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 ^+ p' B8 Q3 f
NT12: Một mặt khác của đàn ông   12
©2016 Kites.vn | 8 _# m( F! k) n, RAll rights reserved
NT13: Vào ở nhà Phí Dạ   13.1 - 13.2
4 Z% K3 z! Y5 Y5 }: p( k& Q0 I©2016 Kites.vn | All rights reserved
NT14: Ngòi nổ   14
©2016 Kites.vn | ; ^. N, n# w) U5 [2 e6 U& jAll rights reserved
NT15: Điệu nhảy mê hồn   15.1 - 15.2 - 15.3
©2016 Kites.vn | All rights reserved  ]/ A  F8 C( C( N8 {: n
NT16: Tình yêu   16.1 - 16.2
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ n) j. ]( d! l6 F" A2 K
NT17: Cầu hôn   17
©2016 Kites.vn | All rights reserved2 v9 h) Y/ n1 s3 c) p: Z, M$ d

©2016 Kites.vn |   R: _. ^, t; e% Z& rAll rights reserved
3 w# p. S* v* q0 |9 k7 l©2016 Kites.vn | All rights reserved
$ ^0 n, C5 o1 b) q2 ?% T+ r©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved( u1 _# Z  |8 q$ v0 U
Anh thể mất đi bất kỳ ai, nhưng riêng em thì không thể
[/FONT]
- Z  S6 p$ U, @/ J, ?9 o©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 1 F: ?# D/ _8 T( C- w8 }6 lAll rights reserved
©2016 Kites.vn | " K5 m  D, p* N' ?All rights reserved

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-5-2012 23:28:29 | Xem tất
Tình hình là đặt gạch chờ bộ này.
©2016 Kites.vn | : L! P, [' s  z* u4 I! eAll rights reserved
©2016 Kites.vn | % x' D+ d/ K0 N" Q4 I( ^All rights reserved
Truyện của Ân Tầm lúc nào cũng rất dài nên các bạn cố gắng nhé.
©2016 Kites.vn | All rights reserved9 g( r1 e) H+ F* Q* P
©2016 Kites.vn | & K+ t3 i: M" |. v. {' l0 \( NAll rights reserved
Đọc cái văn án mà thấy run người, ngược á, hay nha.
' E/ Z: Y& P' f( a©2016 Kites.vn | All rights reserved
3 L6 Q3 _) w) e+ M$ T©2016 Kites.vn | All rights reserved
Góp ý với bạn nhé, cho tí màu lên cái mặt tiền, post bài size 3 cho nó dễ xem, mắt các bạn trong nhà ai cũng yếu hết trơn và còn thêm cái mục lục nữa chứ, truyện dài wa mà lội page sẽ mệt lắm àh.
©2016 Kites.vn | All rights reserved* q, u8 v% T. I& V+ F) f
©2016 Kites.vn | . F( T( l* U7 y' z7 RAll rights reserved
Gần đây nhà Kites có nhiều bạn edit wa, thiệt là mừng
©2016 Kites.vn | + j) m; k8 ^- Y( p8 z1 W# mAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved! H3 X* V# _3 s% R' b
Một lần nữa cám ơn bạn đã edit truyện, cố lên bạn nhé, chúc bạn có nhiều độc giả :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-5-2012 23:43:19 Từ di động | Xem tất
Cuối cùng các bạn đã lập thread.
: g7 g  q  w8 U6 L8 M' A, X& G©2016 Kites.vn | All rights reserved
Cố lên nha, truyện của Ân Tầm dài lắm ấy. Mình có góp ý nho nhỏ là các bạn làm Mục lục cho dễ đọc nhé. Vì mình thấy truyện của Ân Tầm ko những dài mà phân Hồi -Phần - Chương loạn xị .
©2016 Kites.vn | All rights reserved9 K# J8 S. v- }8 g% T: D$ o
Đặt gạch hóng hớt, mình cũng đọc ở nhà kia đến Phần 3 rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-5-2012 23:53:02 | Xem tất
hự hự, các nàng lại dụ dỗ Ong hả? Ong muốn chuyên tâm 1 chút mà ko được sao?
©2016 Kites.vn | All rights reserved2 o6 h8 ]0 C7 p# p2 L, e
©2016 Kites.vn | All rights reserved( H- J1 {4 K1 M+ d6 `8 j
các nàng cứ post toàn truyện của Ân Tầm, Sói Xám, nó dài dằng dặc í, mà nó làm Ong đau ng kinh khủng, tim tan nát, máu cạn kiệt, toàn thân khô héo chỉ nằm chờ chết. Cơ mà mình thích, há há
- R7 U8 T1 M6 a2 F( R9 @! c0 N©2016 Kites.vn | All rights reserved
# d7 `- t$ i, b$ k! W* T©2016 Kites.vn | All rights reserved
cứ thế này ko chừng mình chậm tiến độ beta để đi hóng hớt vậy!
©2016 Kites.vn | # ~8 V9 G8 a1 }3 d- t# qAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved( r3 t; v8 |7 {# u, O
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2012 08:10:50 | Xem tất
Trời ơi, ủng hộ quá :x.
) i2 m, b/ Z. I3 I2 m# O# i. Z©2016 Kites.vn | All rights reserved
Bộ này trước đã đọc được mười mấy chương bên nhà nào đó, nhưng không chịu nổi với "đại từ nhân xưng ta - ngươi" bên đó nên drop đọc từ hồi đó đến giờ.
8 w8 O7 i5 v' X- G©2016 Kites.vn | All rights reserved
Giờ bên kites mình làm lại mình lại lót dép hóng từ đầu.
©2016 Kites.vn | All rights reserved5 O( t: O8 y; Q: f4 P9 s" ?
Đọc bộ này mọi người sẽ thấy Sói thúc thúc làm cha nuôi quá đỗi dịu dàng.
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ B, R- H' m6 ]# ^/ h
Còn chú này, hự. Dã man, tàn bạo, độc ác ... vì yêu mẹ nên mới nuôi con. Lần đầu tiên là cưỡng bức, lần thứ 2-3 ... e là cũng vậy =)).
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2012 08:18:59 | Xem tất
Phần mở đầu: Đêm mưa tăm tối (1)

©2016 Kites.vn | All rights reserved5 L4 s, u6 x% [+ \
©2016 Kites.vn | + K( F$ @# H' RAll rights reserved

$ P2 j, s4 ~4 i1 Z5 `& Z$ l©2016 Kites.vn | All rights reserved
Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng
©2016 Kites.vn | All rights reserved( ~- w, a8 E3 @9 E5 q& y( _5 I- B
Liễu trùng yên thâm
. |$ P2 i& W, y# Q; ^- A©2016 Kites.vn | All rights reserved
Bạc Tuyết phi lai vãng
©2016 Kites.vn | All rights reserved; d0 |8 L& r  u* a' |2 c
Vũ hậu khinh hàn do vị phóng
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 G: V6 E# X6 b1 |: k  n7 g
Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng.
©2016 Kites.vn | 0 ~$ d' J( l  g& t; J/ x9 qAll rights reserved

©2016 Kites.vn | All rights reserved3 b* U$ G* \+ Y- l
________________
©2016 Kites.vn | ( D: Z4 \' T1 x. B" G$ Q' j3 gAll rights reserved

©2016 Kites.vn | 4 T: h2 y1 ~7 q9 X9 I- |2 MAll rights reserved
Đêm tối, gió thổi mây tan, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt của cửa sổ sát đất, dần tan đi chỉ còn một mảnh mỏng manh.
©2016 Kites.vn | All rights reserved, A# c7 F9 d# |
©2016 Kites.vn | All rights reserved, i- E/ P( H. ]7 B! V
Bên trong căn biệt thự tràn ngập mùi máu tươi.
©2016 Kites.vn | All rights reserved- @0 _+ U1 s- O

) K0 x& A3 _2 E, _+ R©2016 Kites.vn | All rights reserved
Một người thanh niên bị rất đông đám vệ sĩ giữ chặt, khuôn mặt lạnh lùng dị thường dính đầy máu tươi, đôi môi lạnh lẽo mím chặt, một vệt máu lại từ khóe miệng anh ta chảy xuống.
©2016 Kites.vn | All rights reserved" q3 k6 ?, q5 |- L# Q, k, @
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 [0 c) B3 {  \! k8 _$ e* a
Tuy vậy, chỉ nhìn khuôn mặt anh ta thì không thể đoán ra tuổi tác, hơn nữa lại có vẻ chín chắn, cứng cỏi.
©2016 Kites.vn | 1 j/ k* j2 V9 _* b* @8 ?, v; f6 NAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 T6 j) M# i/ a* O) o
"Tên tiểu tử cường tráng kia, tưởng dựa vào mình có khả năng đánh đấm mà đến đây cướp người? Chỉ bằng mày mà có bản lĩnh này sao?"
6 G$ A; B, G' h# X1 f# g: V) G/ }& m©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 d2 R& u3 I. Z( t+ ?
Trong không khí vang lên tiếng nói trầm ổn, lại pha chút ý châm chọc, sau đó xuất hiện một bóng dáng trong bộ âu phục sang trọng. Người đàn ông trung niên cười lạnh, nói xong câu đó thì bàn tay to của gã hướng đến người phụ nữ đã sớm bị trói ở bên cạnh.
©2016 Kites.vn | All rights reserved2 j/ E! R# h( ?3 X4 l
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ X5 W. Y. k" g& h! q6 ?
"Ưm..."
©2016 Kites.vn | All rights reserved; }8 i* C8 ]. P
©2016 Kites.vn | All rights reserved* J/ j$ Z3 a& Q4 Q' Y' U
Người phụ nữ hoảng sợ nhìn gã đàn ông, muốn giãy giụa thoát khỏi sự thâm nhập của bàn tay người đàn ông, nhưng lại chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
& G, @$ B. F3 T( D& @©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved, ]4 Y3 j3 T: T* X5 u
"Sao? Còn tưởng rằng sẽ xuất hiện kỳ tích?"
©2016 Kites.vn | All rights reserved# n5 n* Q( j! m  Z
©2016 Kites.vn | All rights reserved- \- o* V7 ]* f0 L8 f" Z, T. O+ A, u) R
Người đàn ông trung niên cười tà ác, rồi liền giật mái tóc dài của người phụ nữ, con ngươi đen láy như lóe sáng, "Em cho rằng nó còn có thể làm gì? Nhìn bộ dạng của nó, cũng sắp bị thủ hạ của tôi đánh chết, chẳng nhẽ...em muốn nhìn thấy nó chết vì em sao? Em là người đàn bà của tôi, không cần chỉ vì điều này mà phá hoại tiền đồ của một người trẻ tuổi."
2 B9 L! Q; w% A* T©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved. o* E$ n& V. S6 O" U
Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn người thanh niên cách đó không xa, nước mặt liền chảy xuống.
©2016 Kites.vn | 4 W$ Q% K, P9 o. c# o- }0 A# ^3 VAll rights reserved
©2016 Kites.vn | , U, Q0 J) @0 bAll rights reserved
"Huyết Xà, mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn!"
©2016 Kites.vn |   \" `0 w$ L& x- ^. I4 R1 eAll rights reserved
/ ^' s3 B4 L) Y+ U+ f; i/ D; Q©2016 Kites.vn | All rights reserved
Giọng nói lạnh lẽo của người thanh niên anh tuấn ấy như cắt ngang qua màn đêm mưa, ngay cả đôi con ngươi xanh biếc cũng sắc bén, lạnh lùng tựa đôi mắt chim ưng.
©2016 Kites.vn | All rights reserved8 `; @9 i0 X5 @4 t) ?. E+ f
9 P5 @6 Y# N: G, Q* R; I: X. M©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Muốn tao chết?"
©2016 Kites.vn | All rights reserved# {# m9 X& c/ D& _6 b2 G# e% n
©2016 Kites.vn | 6 t  [3 K- f1 }3 _All rights reserved
Gã đàn ông trung niên như nghe được câu truyện cười, "Những lời này từ miệng mày nói ra quả thực là chẳng có chút lực sát thương nào cả, tuy rằng mày thực sự là một đứa ngoan cường!"
©2016 Kites.vn | All rights reserved) I: S! N) o6 j( ?: ]
©2016 Kites.vn | % F! r$ C* C: G" F2 pAll rights reserved
Gã nhìn về phía người thanh niên mới mười lăm tuổi, bộ dáng hung dữ ấy không giống với tuổi mười lăm của anh ta nhưng cũng khiến cho tim gã có đập nhanh một chút. Anh ta có thân hình cao lớn, tráng kiện, lộ ra sự ngoan cường. Nhưng gã dù sao cũng đã là kẻ vương giả một tay che trời, đương nhiên không thể dễ dàng bị uy hiếp như vậy.
©2016 Kites.vn | 3 [% Q- t( L9 ^! lAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 n7 S4 v& a3 m; Y
Gã – Huyết Xà, là tên tàn ác nhất nhì trong giang hồ, lại có thể sợ một thằng nhãi ranh hay sao?
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 {  P5 X0 d: d, F( d- D
  
©2016 Kites.vn | 8 n1 B5 I" P; WAll rights reserved
Người thanh niên muốn giãy giụa đứng lên, nhưng lại bị bọn vệ sĩ tóm chặt lấy, anh ta lạnh lùng chống lại đôi mắt mang ý châm chọc của Huyết Xà, hung dữ gằn từng chữ ....
% ]3 D: |$ N& a& r: B2 q©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved2 c3 P4 l7 h) ]: \7 `9 Y+ b
"Tốt nhất là bây giờ mày giết tao đi, nếu không...mày nhất định sẽ hối hận!"
©2016 Kites.vn | , F7 \! z4 W  z0 M7 T3 K  GAll rights reserved
©2016 Kites.vn | $ {1 t9 C3 \" D" K; aAll rights reserved
"Ba.. ba.. ba!"
©2016 Kites.vn | + {; E. C: Y2 F% O/ V6 D) \' KAll rights reserved
! \( E* `; Y- x! k- }/ n8 P©2016 Kites.vn | All rights reserved
Huyết Xà cười điên cuồng, dũng khí của anh ta cũng đáng được vỗ tay tán thưởng, "Tao đây sẽ cho mày lý do để giết tao trong tương lai!" Nói xong, bàn tay to ngang nhiên xé quần áo của người phụ nữ bên cạnh.
* L5 j$ [; Z! l2 A" [6 p5 b# q©2016 Kites.vn | All rights reserved
( z, _, o/ `4 j- G+ `% s©2016 Kites.vn | All rights reserved
Trước mắt bao người, thân mình quyến rũ của người phụ nữ lộ ra.
) M& m/ t% s& ?8 \1 `- ~$ Z% b©2016 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2012 08:47:30 | Xem tất
cho to hoi, truyen nay dai khoang bao nhieu chap  vay ca nha oi
# f0 P, @$ f" |/ W©2016 Kites.vn | All rights reserved
to muon biet de co nen nhay ho nay ko, chu nhu truyen Du tinh to nhay ho gio ko ra duoc ne
, E) W+ R+ ^: C4 X* \©2016 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2012 09:08:18 | Xem tất
Phần mở đầu: Đêm mưa tăm tối (2)

$ D1 J6 o* x9 n$ E/ I9 T2 I©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 _5 f9 t" o2 M3 u
"Buông cô ấy ra, thằng khốn nạn!"
$ Z% j0 Y6 t% d1 \©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 ?; y( e4 _  E* v/ D
Người thanh niên nổi điên lên, đánh bọn vệ sĩ, con ngươi xanh biếc lạnh lùng, dữ tợn như tóe ra tia máu. Không đợi anh ta tiến lên, trông không khí đột nhiên vang lên tiếng súng...
©2016 Kites.vn | % [# r1 d; w$ b9 W9 v( Q( \( x$ h5 UAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved# }- Q: q; W9 _& h" k* a! y$ V" l
"Đoàng..."
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ i2 M( n0 D: q. \3 x/ U
©2016 Kites.vn | + Q+ J4 g  `/ ]( Q3 ^+ |6 r4 zAll rights reserved
Người thanh niên đột nhiên ngã xuống đất, máu tươi theo vai anh ta chảy ra.
# o) u0 T* n! Y: J. o- I  L©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved' `3 f. [- Q; g3 d9 K% F
"A...." Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn người thanh niên kia, liều mạng lắc đầu, ý bảo anh ta không cần tiến lên phía trước.
©2016 Kites.vn | & \3 H) F8 p$ S  w- d. pAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved5 \6 u1 O" y9 i" S6 k8 h2 u  i
Một đám vệ sĩ, như lũ sâu bọ khát máu, lần thứ hai hung hăng tóm lấy người thanh niên...
4 a3 g# o  T% n. P7 T  p, [©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 h) S) F- @) b/ c7 b4 p0 H5 ^
"Thằng khốn kia, mày cho rằng con đàn bà này vẫn còn là cô gái ngây thơ hả?"
©2016 Kites.vn | All rights reserved8 s: l: ^5 o, z
©2016 Kites.vn | ' B' P, V6 U0 m( {8 K$ i" sAll rights reserved
Huyết Xà lạnh giọng quát, rồi bóp chặt bầu ngực cao ngất của người phụ nữ, "Cô ta đã sớm bị tao chơi đùa không ít lần rồi. Mày coi cô ta là bảo bối hả? Nhưng mà tao chỉ coi cô ta là đồ đĩ điếm thôi!"
©2016 Kites.vn | . W# B" l  d2 p/ SAll rights reserved
©2016 Kites.vn | - V0 y" H' g- t1 x) n& [All rights reserved
Người thanh niên cố chịu cơn đau đớn, gân xanh trên trán gần như sắp vỡ ra. Anh ta cũng đã xuất hiện hiện tượng mất máu quá nhiều, đôi môi kiêu bạc dần trắng nhợt, nhưng lại vẫn toan tiến lên cứu người phụ nữ.
/ I, a' w) S, s) C' Z  h6 A©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | & z# A- h# y* o! b( YAll rights reserved
"Muốn cùng ông đây thưởng thức đàn bà hả? Chặn nó lại cho tao, hôm nay tao muốn cho nó nhìn xem, con đàn bà nó thích có bao nhiêu dâm đãng!"
©2016 Kites.vn | 4 |" B" N7 i) h; D5 ]! V" bAll rights reserved
8 R3 S2 a; N5 b3 T9 G1 F* u' K6 A©2016 Kites.vn | All rights reserved
Huyết Xà cuồng ngạo mà gào lớn, đứng dậy, cởi thắt lưng của chính mình ra, nhe răng cười, đè lên người phụ nữ bên cạnh...
/ A5 u2 a5 E+ _$ h; R4 [©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 @/ B/ Q" h$ Q5 a* f3 g
Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, thân mình giãy giụa càng kịch liệt hơn.
0 ?* q  k8 Y& R9 b©2016 Kites.vn | All rights reserved
! o# {# E- `& t4 K©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Buông cô ấy ra!"
©2016 Kites.vn | All rights reserved% r  X- M0 y! |# ?8 v8 `% }
4 d% O; B# j* k5 V; T©2016 Kites.vn | All rights reserved
Người thanh niên cố nén cơn đau nhức khiến anh ta tưởng như sắp ngất đi, muốn giãy giụa đứng lên...
©2016 Kites.vn | All rights reserved# i" w7 v$ v- o) T  `8 G& @1 {
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ C7 l: ?+ a1 ^
Anh ta tựa như một con báo,  thân thể ẩn chứa năng lượng khôn lường, lại bị bọn vệ sĩ đánh bị thương lần nữa. Vết thương này dường như là trí mạng, dù rằng không khiến anh ta chết được, nhưng rốt cục cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ đang thống khổ giãy giụa.
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ G0 n' a% R/ y8 z' u
' Q8 @! {6 z: O# ]4 R" L5 I©2016 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng cười cùng tiếng nói lạnh băng của Huyết Xà quẩn quanh trong không khí, cùng với hơi thở lạnh lẽo như mưa.
5 N/ k3 @( Q/ C0 W) v9 e©2016 Kites.vn | All rights reserved
; q+ {1 v& r" O3 ^" x# y2 ^©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Sao? Nó mới là thằng thiếu niên mười lăm tuổi, nếm qua mùi vị của nó rồi thì khó quên sao? Tiện nhân, mày quên là tao mới là người đàn ông của mày sao?"
©2016 Kites.vn | 5 y' G  v" ^' M) @4 h7 bAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved; y& |8 A6 f  q# s
Huyết Xà tát một cái lên khuôn mặt không ngừng trốn tránh của người phụ nữ, bàn tay to hung dữ mà siết cổ cô, "Nó chẳng qua chỉ là con chó đi lạc mà tao tốt bụng nuôi dưỡng thôi, mày dám cùng nó chạy trốn hả? Mày không cam tâm làm con đàn bà của tao, tốt lắm, hôm nay tao muốn xem...nó tận mắt nhìn mày bị một đám đàn ông chia nhau hưởng thụ!"
) M' I, Q7 C' z2 K! y; D©2016 Kites.vn | All rights reserved
* S( i1 N. R8 _2 A, r©2016 Kites.vn | All rights reserved
Lời vừa dứt, thân thể tráng kiện của gã đàn ông hoàn toàn cúi xuống, dùng sức động thân một cái, khiến tiếng thét của người phụ nữ như xuyên qua màn đêm mưa u tối.
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ B6 N5 K. y, U) w1 N3 p
©2016 Kites.vn | All rights reserved: z8 S' c" w. x( [* E& ~
Tiếng khàn khàn của người thanh niên hòa tan trong tiếng gầm nhẹ cao hơn, ý thức của hắn càng ngày càng yếu đi.
©2016 Kites.vn | 9 F0 s$ K! o9 n# Y) x) gAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved: |) X  ?6 l# ?7 ?& U# @
Một lúc lâu sau, Huyết Xà cũng rốt cục sung sướng trên mình người phụ nữ, thỏa mãn xoay người ra phía sau, chỉ vào bọn vệ sĩ của mình...
©2016 Kites.vn | & A9 Z% V* C0 ?. k' PAll rights reserved
; ?# A+ \& b8 f/ r4 z2 o0 @3 J©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Chúng mày, cả lũ lên chơi nó, không được để cho thằng nhãi này chết, phải cho nó tận mắt nhìn thấy con đàn bà nó muốn có bao nhiêu dâm đãng !"
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ S/ x2 L( \% K4 {
©2016 Kites.vn | All rights reserved, Y" z. X5 B" t9 ^: S1 ^9 N$ o
"Vâng!"
©2016 Kites.vn | - C6 S1 M) j5 }1 cAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ H" i6 x! C+ @8 q$ |
Một lũ vệ sĩ hưng phấn như gà xổ lồng, tham lam nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gần như hấp hối. Thân mình cô trơn bóng, dưới ánh đèn lại càng thêm sáng trong hơn.
/ a0 R1 ^* a3 w# m4 _  h( O©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved* \2 g+ k5 }. O! `+ N
Người phụ nữ giãy giụa, cùng với tiếng thét chói tai rốt cục lại chìm trong từng lần, từng lần bị chà đạp.
, E6 ^5 j, l0 ^, s8 f©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | & O- I( c9 {5 f( lAll rights reserved
Cuối cùng người thanh niên cũng ngất đi, ngã vào vũng máu dưới đất.
©2016 Kites.vn | 2 Y' X+ y( B/ @6 q+ M$ V! d2 h' ~All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved" e1 t4 t& d( a: B* m! k$ G
Mưa rơi đến long trời lở đất.
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 H5 @! p" ?' ^" ?2 M8 W+ R

©2016 Kites.vn | & l" @0 d0 ?- k2 FAll rights reserved
Hết phần mở đầu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2012 10:15:47 | Xem tất
Òh, mới qua cái wp hôm trước bạn cho mình
+ i# h& O  `( v' T/ v! L©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 6 T7 o$ f3 _; h! b2 iAll rights reserved
Đọc văn án đúng là quá HOT mà k kiềm lòng được đi xem thử CV.
3 M+ K+ i+ {( H, h1 b8 h; Y" L©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved( g. \' y  ~: C
Truyện này có tổng cộng là bao nhiêu hồi bạn nhỉ, và tổng luôn là bao nhiêu chap
' K, }, k1 v8 A% V/ u# F©2016 Kites.vn | All rights reserved
; y+ n$ M7 v4 o8 s1 x©2016 Kites.vn | All rights reserved
NGhe nói anh vai chính trong đây tàn nhẫn hơn nhiều so với Hàn Trạc Thần của ĐLCC. Hố Hố, nôn nóng nha....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách