Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1748786|Trả lời: 2058
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết- Hiện Đại] Yêu Không Lối Thoát | Lam Bạch Sắc (Ngoại truyện- Hoàn + Đã xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-10-2012 14:27:05 | Xem tất |Chế độ đọc
Bài được greenrosetq sửa lúc  5-2-2014 07:45 PM


@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) u: H, n: A$ J+ e' A8 x; q
) [, ]1 m' Q$ h  q7 Z# Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
& v' g9 L$ b; v) w0 b. Q4 V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& C% a0 L3 k& Q0 m
@Copyright of Kitesvn.COM |8 X* W7 z, j0 \(Do not Copy, pls!!)
Tên tác phẩm: YÊU KHÔNG LỐI THOÁT (Tên cũ: Nửa hoan nửa ái)
; T* ]- k# h- t  q0 S9 f@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 X! |3 y4 f* L! K/ ~6 p' J6 }# A6 z(Do not Copy, pls!!)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
@Copyright of Kitesvn.COM |( Z: a9 F' q* _, K- ]  s6 `(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ C  _& d1 l* M( Z! n
Thể loại: Hiện đại, hào môn, ngược luyến
@Copyright of Kitesvn.COM |& y% ^& p1 d6 `' \1 F$ t(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 K6 J# ]7 y! F
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn
@Copyright of Kitesvn.COM |! D* t/ W1 X$ e4 J( n( g(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 q  @/ [* d0 S0 s$ \; e" Q7 j; M
Người dịch: greenrosetq
@Copyright of Kitesvn.COM |  m7 _4 O# D  c/ S6 c(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  Q8 ^0 k6 P8 z' q" W
Poster: Eihpos_huyen
5 N, {  ^% l" ^' u6 H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 y4 Q! T6 k2 k& B. ~(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# u& |& r0 T  j) M6 `% p1 e
@Copyright of Kitesvn.COM |& Z( _2 \5 E+ u& u5 }2 J4 w(Do not Copy, pls!!)
8 J+ {5 I2 P; g& n) s5 a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): E5 O+ ~4 D- G. H3 M1 ~
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ `5 [+ I; @0 j8 Z  f
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" [& N/ N1 S9 D
@Copyright of Kitesvn.COM |* P* d& N  O4 \(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) ^* G+ q- i9 A; W! M( W
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 |* z9 r2 t/ w5 R! Z4 @* g
% Q+ J: t4 E* L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |- C$ ]9 I: L% w% t3 v0 {; j(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 h% d. _' F8 a4 d
@Copyright of Kitesvn.COM |/ T; x/ k& Y2 H8 R(Do not Copy, pls!!)
Văn án:

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! }% n& Z( z7 P, V. F
@Copyright of Kitesvn.COM |0 D; G2 W; c* t6 m(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |, d" V! A& o3 R2 W5 P(Do not Copy, pls!!)
Một tác phẩm về yêu và hận của một đôi nam nữ với những mánh khóe để tồn tại trên thương trường.

5 k& L1 d3 o0 Y8 c9 g$ T, B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
+ h$ [4 d7 Y  s0 o6 [9 d! e3 }@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tội danh tồi tệ nhất trên thế giới này, gọi là tình yêu

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- L8 ~5 d& A, U: S# L
* l  u. E8 c! F' q5 S8 V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |+ r1 S* ]7 e0 f9 D$ H+ i(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! J% ~; b. ?& p( x) G1 A9 [6 ^
@Copyright of Kitesvn.COM |. V* {: b, o; ^5 t+ @& S* k(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% y5 h: b& v% d. B! E8 n( S
@Copyright of Kitesvn.COM |- L# t, g1 x. W) J(Do not Copy, pls!!)
Lời người dịch:

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( Y7 [8 o+ f# q
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& W  m- b: r4 h( l! @7 i
Lam Bạch Sắc là cây bút nổi tiếng trên trang Tấn Giang, mọi tác phẩm của cô đều được mua bản quyền xuất bản khi chưa hoàn thành. Sách của Bạch Lam Sắc ở Việt Nam hình như mới có bộ "Sai lầm nối tiếp". Truyện này tôi không thích lắm.
@Copyright of Kitesvn.COM |: n/ E+ |- k1 P8 Q7 x# a(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |) X2 j& X2 M4 a+ I$ c( q# G" q( C(Do not Copy, pls!!)
Thế nhưng "Nửa hoan nửa ái" cuốn hút tôi từ những chương đầu tiên. Tôi rất thích những cảnh tay đôi của hai nhân vật chính trong truyện, nói theo ngôn từ phim ảnh là chemistry tóe lửa. Ngoài ra, tác giả miêu tả về nghề nghiệp và thương trường khá chân thực cũng là một yếu tố khiến tôi thích tác phẩm này.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); m- J, w/ ]% ?( g7 ]4 P( K
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). Q" A7 y2 d! D3 f" F
Mặc dù Lam Bạch Sắc mới chỉ sáng tác đến chương 20 nhưng tôi vẫn quyết định giới thiệu với bạn đọc "Nửa hoan nửa ái". Tôi tin tưởng vào bút lực của Lam Bạch Sắc, mong tác giả sẽ không làm chúng ta thất vọng.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 k1 R9 ?/ B6 w3 ?& ?, A5 K+ _
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" N8 V. D, g: h1 W- e. }( E
Truyện của Lam Bạch Sắc đa phần là ngược, "Nửa hoan nửa ái" cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, truyện sẽ có happy ending bởi tác giả đảm bảo "lần này làm mẹ đẻ", "quá trình trắc trở, kết quả tốt đẹp".
/ h1 l+ s9 }) s( t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 `, ]" s1 G: m; m6 ~; [& w0 J/ i(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 `+ a! x0 q/ e; g. }(Do not Copy, pls!!)
3 }1 D0 z! _% g" I* e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) x% @+ j1 I' g& Z; u
@Copyright of Kitesvn.COM |% x0 _0 v8 M& F" q(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): o" o' _# K/ N1 t. P% `
LƯU Ý :

/ V: H9 z$ u7 c* F9 y, U) D  Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |) _- ~" T& \# x& d: I(Do not Copy, pls!!)
Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ x0 L3 g- z4 W2 N: ^5 C" H& u! [
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác
.
@Copyright of Kitesvn.COM |! E, Y' n' b) y2 c(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM |, m' d$ Y: k% I- g7 V! `5 F. e(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 b$ p# |  N9 N: C) ?, S5 v(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 p5 l& \  _0 X1 S
- Q  c' g! |9 k! q3 r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 @/ v7 h, q) W$ H
! ~) x) o8 t* {, H8 Z$ H8 j$ A) H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 a7 C) E; o2 N& i+ o

Rate

Số người tham gia 19Sức gió +95 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Em thích truyện này ^^
Gypsy + 5 Sắp được gặp lại giai Tưởng rồi.
Nikola3m + 5 truyện hay :x
chansun + 5 Thank ss ạ
Trio.team + 5 càng về sau càng đau tim mà :((
SG-4ever + 5 truyện hay chị ạ!
shinemy1987 + 5 :D Thanks ss ạ
lothuha + 5 Ủng hộ 1 cái!
ngothuyan + 5 :x
tokpokki + 5 thích quá điiiii, cảm ơn ss :)))
Katy1210 + 5 em thích cụm "làm mẹ đẻ" :((.
YanKees + 5 Dzô dzô! Em thích tên truyện :)
msh2 + 5 hàng mới :x
Spica + 5 hố mới ^^
tabbycat0405 + 5 Em cũng bon chen vào đây ^^
StefanieVu + 5 em chậm chân mất page 1, bắt đền s.
ceciliant + 5 Cảm ơn ss!!!!!!!
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái :X
DinhDinh + 5 Ủng hộ hết mình!! Vẫn còn bị ám .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-10-2012 14:31:55 | Xem tất
Bài được greenrosetq sửa lúc  5-2-2014 07:44 PM


@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); W+ O# ?5 f  U* g3 @6 G) K( G
Made by Rosie

( b' e- M$ `3 I8 @" R' a" Y9 a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |% I+ P  b) W; ~3 l(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 Z9 d& k! L$ k# L  h# `- c$ ^
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); e4 q- O3 \8 g7 e9 W1 O% J$ L' c
HƯỚNG DẪN ĐỌC TRUYỆN TIỆN LỢI:

@Copyright of Kitesvn.COM |. q- h3 F4 q" J(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 B( D! j- J2 X; s
Để đọc truyện tiện lợi, bạn hãy click vào khung "Xem tác giả này" ngay đầu mỗi comment của greenrosetq. Như vậy, topic sẽ ẩn hết comment của người khác, chỉ để lại comment của greenrosetq. Bạn có thể đọc truyện một cách liên tục mà không phải mở quá nhiều trang.

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' T$ Q# q4 c$ ?1 b4 y
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( [- D/ M2 p0 a- W& `
- N: I' k. R  N6 a( M: S! P$ l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
+ I5 }; Z# K- ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
0 L9 z; q) v& ^# n3 i5 ~6 r- g/ t4 D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
MỤC LỤC

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( ^( T0 b8 Z3 A3 r( U! U( q
@Copyright of Kitesvn.COM |( k2 Y  \8 c) {/ K(Do not Copy, pls!!)
" z8 i3 g0 b9 M" ]1 s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 o& `8 T! s8 _9 G5 Y
* Q' x8 p0 C2 a4 ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 1 Chương 2Chương 3  Chương 4.1 Chương 4.2 Chương 5Chương 6
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), S4 z- C9 s1 ~
@Copyright of Kitesvn.COM |$ G0 l' [: A& [, m4 F(Do not Copy, pls!!)
/ K) e3 i9 q- Z$ ~8 c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 M- C8 K1 z1 O(Do not Copy, pls!!)
Chương 7Chương 8  Chương 9Chương 10  Chương 11 Chương 12  
: Y* z8 R0 Q5 k# J@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
& z7 p  ?" e& F$ W' R6 u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |# p( P2 w2 ^3 g(Do not Copy, pls!!)
Chương 13  Chương 14Chương 15 Chương 16Chương 17+18 Chương 19
: }; R8 d! A4 t" S. r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 g- V7 a$ f8 b6 T5 w(Do not Copy, pls!!)
# U  ^. k+ v) q6 \9 N/ e" R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 20 Chương 21+22 Chương 23Chương 24Chương 25 Chương 26
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( i2 o6 S9 c. ?( p. t0 |
@Copyright of Kitesvn.COM |- h" `$ M/ G: K9 @4 _" b(Do not Copy, pls!!)
1 Q/ B2 l7 |9 t; Y; q: P* }* T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
5 j& g* L- i7 x" Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 27+28  Chương 29  Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% `7 Q6 w9 T( v5 G% H
; ?! B5 x; |0 G# d; c, A3 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). _% I" [! P& y8 |( ?5 y7 }
@Copyright of Kitesvn.COM |/ V( s4 D, F$ f5 B(Do not Copy, pls!!)
Chương 34Chương 35  Chương 36  Chương 37  Chương 38Chương 39  
" x1 T$ j7 O& y3 R# O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
% F, G) {! _- o. X2 G: e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |& K* q9 a0 Q% Z& {(Do not Copy, pls!!)
6 }" Y& u" t! H: q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 40  Chương 41 Chương 42Chương 43 (I)Chương 43 (II) Chương 44
  a/ D7 M5 p$ \3 _7 G. E. X: w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
) p4 u2 ]9 Y7 I0 \% k4 k) p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 U$ l% ?( a+ e: F( k$ E: f(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ l  {7 y7 r5 V% [! W  H1 f
Chương 45 +46 Chương 47 Chương 48  Chương 49 Chương 50Chương 51
/ |* U  K/ Z) l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. d6 V" o" y' m$ N(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): Z. \% y2 l% i( y0 N
0 Z2 _- w# U" p: {- }, q+ S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 52Chương 53  Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57
! l4 T) h1 e6 F8 y3 i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' F3 l% \. u, e. R' I- h
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 u  M5 ^7 G  I. B. y8 ?) {
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* `( e$ }: k9 W  h
Chương 58 Chương 59  Chương 60  Chương 61 Chương 62Chương 63
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ ^' q2 u- k; {) N1 G9 }1 d6 ~
. [& `; J/ |; e+ k: P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 o) j8 P" U, T9 T% F) Z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% B; C0 Z2 E4 \4 J5 q
@Copyright of Kitesvn.COM |  u9 z3 w/ {% d' J  a9 {(Do not Copy, pls!!)
Chương 64 Chương 65  Chương 66 Chương 67  Chương 68
. F' P- @0 e9 R& G6 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% B7 o8 N7 E7 R0 L; X& B0 `
6 b4 ]4 u- b. j- E8 O9 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 69 -> 82 Ngoại truyện
@Copyright of Kitesvn.COM |& l7 R  |# t( K' s/ s(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% L* ~( y* Q0 @6 t
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- z; }4 `$ X% |
: J. A# e* {. u; I" p! `. {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |) B8 [1 q7 H6 `2 d5 b! J4 q6 @(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' ]8 A2 |* u) E/ G4 n5 `
@Copyright of Kitesvn.COM |; O" H  H# o, [' P5 H* @2 B(Do not Copy, pls!!)

Bình luận

Vẫn đang chờ đợi ebook ss ạ, có gì ss pm cho tụi em yên lòng với :D . Chúc ss ngày 8/3 luôn xinh tươi.  Đăng lúc 7-3-2014 06:37 PM
cho minh hoi truyen nay co ebook ko vay :D (dang o truong ko type dc TV =.=)  Đăng lúc 24-2-2014 03:53 PM
SS cho em hỏi ạ: Thế này thì bao lâu sau khi sách xuất bản sẽ có ebook ah ss? thanks ss nhiều  Đăng lúc 22-10-2013 05:43 PM
Sao lâu có chap vậy ss  Đăng lúc 2-5-2013 06:09 PM
Thank nhiều! ^^  Đăng lúc 10-3-2013 09:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2012 14:35:00 | Xem tất
Em chen chân page 1.
7 u: W$ V$ o& V1 J. M( M6 R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
2 k: u0 O0 q3 E9 \9 I% }@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Lót dép ủng hộ tác phẩm mới của chị .
( s. o+ L  O; |8 o8 ?6 I' f8 j2 C: A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) |! _8 u( f) E2 R4 f3 s8 J
Đọc Nối Tiếp Sai Lầm, truyện đó đọc cũng máu dồn lên não ko ít vì anh chị đấu nhau cũng tóe lửa . Hy vọng sang đến tác phẩm này sẽ được HE đúng nghĩa, đã ngược rồi mà còn SE thì buồn lắm .
@Copyright of Kitesvn.COM |9 z, g, ~$ P* o& h8 i(Do not Copy, pls!!)
& R* K2 r  [9 G6 Y, O2 i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Hihi, thanks chị .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2012 14:53:43 | Xem tất

@Copyright of Kitesvn.COM |4 K% }, u5 a% `5 a& w4 x(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |- j$ z- u( F, F& a(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' k( A( P% `, i" M7 h& [
Giành chân page 1
  D' U6 J1 R& I2 X8 k( `( `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* z: w# [) ]( G) X, s. `
Chưa hoàn thành cơ đấy... ÔI sis comeback em mừng như ai cho xiền
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ s9 {' f: [/ K, q2 Z  E
1 Q8 X- u9 K8 k9 N0 A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Sis thử sức trên thể loại mới nha
& B) U6 p3 m7 A6 d/ D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' ?& d$ f  c: j. Z, V- h" f(Do not Copy, pls!!)
Lam Bạch Sắc có bộ "Nối tiếp sai lầm" rất ư là ngược nha
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" c6 \- `( H) G3 k, N3 w
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 h, p& b$ t1 |. n
Sis ơi.... Em yêu sis lắm...
@Copyright of Kitesvn.COM |7 ]9 ~3 E% R1 C( B(Do not Copy, pls!!)
2 m& {8 ~0 {# [5 }@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cơ mà chưa hoàn mà sis đã đào, sis k sợ dài sao???
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) j' p. n4 }2 Y. D/ i
# i! _9 ]% J: k+ _% X8 Q. [8 [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ủng hộ sis hết mình

Bình luận

ss mất chân page 1 em ơi, đẩy xuống tận page 3, khóc ko hết nước mắt :((  Đăng lúc 28-10-2012 06:04 PM
lòng có dư mà sức ko đủ=))  Đăng lúc 28-10-2012 03:42 PM
cái tựa rất chi là thu hút SN :))  Đăng lúc 28-10-2012 03:34 PM
Nó hay sis àh... Em thấy ngay mặc dù nó chưa được đặt màu... haha  Đăng lúc 28-10-2012 03:26 PM
Chị muốn đặt tên truyện khác nhưng nghĩ mãi chả ra tựa gì vừa sát nghĩa gốc, vừa hay ho, vừa độc (search google ra ngay)  Đăng lúc 28-10-2012 03:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2012 14:55:35 Từ di động | Xem tất
Thấy ss dịch truyện mơi em phải xông vào liền :">
' M- X8 x8 ^# k9 G( C/ i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# P3 I# ?0 v- b& O  ]/ S+ `
Đã đọc NTSL cùng tác giả, cảm giác trong đầu có một mớ bòng bong, qúa nhiều âm mưu chồng chất lên nhau... thậm chí đọc xong vẫn chưa hiểu hết đc.
, T" y+ {/ {. h6 }@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
2 @2 ^) r  y9 R9 p& F  N7 F7 V. ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Lần này nghe bảo có HE thì e trải chiếu hóng vậy.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 m' g  N; A. y9 \; W0 n8 D
Tin tưởng ss và tác giả.

Bình luận

đúng r ss ạ, e đọc xong chỉ thấy độ rắc rối của truyện quá cao, còn lại ko thấy hay =.= kiểu như cái gì thái quá cũng phản tác dụng vậy.  Đăng lúc 29-10-2012 03:48 PM
NTSL đúng là hơi rắc rối, lại kiểu quá quá lên nên ss không thích ^^  Đăng lúc 28-10-2012 03:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2012 15:05:54 | Xem tất
ss GR lại đào hố, em đây lại nhảy hố. Chả biết từ khi nào mà đã trở thành fan trung thành của ss GR rồi.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 e3 c6 @" o6 V
5 t( ?# I/ \  C4 h) f@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Dạo này lại thích đọc ngược, ngược càng thê thảm mà cuối cùng có happy ending thì lại càng thích.
@Copyright of Kitesvn.COM |0 Q) V4 B* Y/ P(Do not Copy, pls!!)
3 R' c' l" x( w% N/ V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Em đây lót dép ngồi chờ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2012 15:12:16 | Xem tất
Cũng phải xí chỗ đẹp page 1.
@Copyright of Kitesvn.COM |# M8 `7 k' J, K9 u7 E+ J6 r(Do not Copy, pls!!)
Tin tưởng truyện mà green chọn sẽ hay.
@Copyright of Kitesvn.COM |" [" `5 ]2 |  o" ~8 q) s- P(Do not Copy, pls!!)
Hào môn, thương trường là thể loại rất hấp dẫn. Còn ngược tuy ko thích lắm nhưng kết đảm bảo là HE thì yên tâm rồi.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 l0 ?1 `* f& ~
Bạn green có thể bật mí một chút về tính cách của nữ chính và nam chính không?

Bình luận

nữ chính mạnh mẽ vậy là mình thích, đặt gạch truyện này, hihi, cảm ơn ss  Đăng lúc 11-3-2013 08:28 AM
@Nhut: còm hài thế  Đăng lúc 23-2-2013 12:27 AM
Nam chính thâm ư... Đúng gout em :)  Đăng lúc 28-10-2012 03:38 PM
Nữ chính bộc trực, nóng tính, tóm lại không phải tiểu bạch. Nam chính thâm hiểm, nói chung rất chuẩn ^^  Đăng lúc 28-10-2012 03:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2012 15:14:42 | Xem tất
Mèn đét ơi, từ bữa chị kêu em đọc là em đã có linh tính chị sẽ cho nó lên sàn mà
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* H+ Q$ N- x: Q& n; i
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ ]4 E! L/ d% q- |
Tuy truyện chưa sáng tác xong nhưng mọi người cứ yên tâm, tin tưởng vào tác giả cũng như dịch giả   Vì quả thực truyện rất cuốn hút, nam nữ 9 cực cá tính, chiều giờ em mần liền tù tì 10 chap ko dứt ra được đây   
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 b5 p2 ]7 H& V* [4 w
@Copyright of Kitesvn.COM |$ U5 z! j8 G/ e+ m(Do not Copy, pls!!)
Màn đối thoại của anh chị, nói sao nhỉ, rất đời nhưng cũng rất thấm.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ B$ ~- P4 a$ \. ?8 q
" [( {  {% X( S4 p: t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Lót chiếu ủng hộ ss GR, chị thiệt là chăm chỉ, năng suất Nhờ vậy mới có truyện mà đọc, mới có chỗ chị em chúng ta 888 {:438:}
! W8 @# l# H# e, J# x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |+ V& A  [8 d0 s(Do not Copy, pls!!)
Nói thật là mấy ngày nay bận tối mắt nhưng đầu em cứ lởn vởn những câu nói cuối NT của Nghiêu ca, hic, đến mức thuộc luôn. Vậy mà ai đó còn kéo em lọt hố

Bình luận

cô bá đạo quá đây, giật game xong về còn comt ẩn :))  Đăng lúc 10-11-2012 10:15 PM
ss cũng thích nam chính đúng kiểu âm hiểm của ngược :)  Đăng lúc 28-10-2012 03:43 PM
Tôi thuộc lào đoạn cuối anh Nghiêu nói ở NT Bắc Thiện VI  Đăng lúc 28-10-2012 03:23 PM
Ừ, thấy không khí ỉu ỉu nên ss lại đào hố cho các cô ấy nhảy :D  Đăng lúc 28-10-2012 03:22 PM
Chắc thế... Tớ rình mà... Giả lại cái tựa rất ư là....[đỏ mặt]  Đăng lúc 28-10-2012 03:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2012 15:16:21 | Xem tất
Nhảy hố      
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ e: G& v+ V: G3 C; k5 n# H
                                                                                                                                                                                                                ss GR đã trở lại
4 S4 m' p6 w7 K" \' N' l/ k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
cái tên truyện thật là mờ ám , đầy mùi JQ
@Copyright of Kitesvn.COM |1 m% K" \7 I) [0 o* f(Do not Copy, pls!!)
lại còn ngược nữa chứ, cực kì hợp gu của em
% ~# D5 S5 F: y3 v1 N7 C" G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
cá nhân em thì khá thích Nối tiếp sai lầm vì đọc mà không đoán trước được kết cục tiếp theo
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* D% V" F; ?9 c1 }7 }

Bình luận

sign hay, cứ đổi sign đi, chờ gà copy về :))  Đăng lúc 28-10-2012 10:00 PM
mùi JQ là mùi gì ấy nhỉ??? thấy chữ này hoài mà không hiểu lắm  Đăng lúc 28-10-2012 09:18 PM
ôi, ôm ôm ss :X em cũng thik nam 9 trong NTSL, lại mê nhất câu: "Vi Linh, anh đã về" của anh ý cuối truyện, đúng là ko đỡ nổi với mình :))  Đăng lúc 28-10-2012 03:27 PM
Cái nơ trên cổ.... Cô làm đi... cứu tôi luôn  Đăng lúc 28-10-2012 03:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2012 15:30:14 | Xem tất
Trời đất {:301:}  Sis Gr lại đào hố. Em đọc hết truyện sis dịch rồi nhưng toàn nhảy vô muộn cả. Cuồng truyện của sis lắm. Lần này phải cố chen chân để nhảy sớm.
' h; ?( x3 t- D' v5 M# q" E$ |@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Văn án hấp dẫn quá.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 N2 Y: S, _% @% q7 j' _
Cảm ơn sis nhiều lắm vì đã dịch truyện cho mọi người thưởng thức.   

Bình luận

ôi, an Tôn Gia Ngộ T^T anh nói 1 câu làm em mất ngủ cả đêm :"(  Đăng lúc 30-12-2012 01:45 AM
Tớ cũng yêu Sis Gr nữa, dịch toàn truyện hay và yêu nhất là dịch truyện nhanh nữa đấy chụt chụt chụt Cố lên sis nha !  Đăng lúc 1-11-2012 08:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách