Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 150094|Trả lời: 268
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Mạnh Bà Truyền | Lý Triều Cẩn (Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-1-2013 00:57:08 | Xem tất |Chế độ đọc

©2018 Kites.vn | All rights reserved5 f$ V8 @: P. X- i) X7 [
: q$ V6 v2 {1 R/ x6 l5 l$ c©2018 Kites.vn | All rights reserved
" A% h7 X* }9 v7 G4 N©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tác phẩm: Mạnh Bà Truyền
©2018 Kites.vn | 6 g: f. X1 @! \+ Z& B* rAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 q" b1 T/ G1 b. P
Tác giả: Lý Triều Cẩn 李朝槿
©2018 Kites.vn | ) D, o" W" J- ]" {" j! B! z; UAll rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved# y" `& B. a; d9 y; U
Thể loại: Huyền huyễn
©2018 Kites.vn | All rights reserved! P6 L+ j% u" Y5 \; E
©2018 Kites.vn | All rights reserved# Q! [  F5 ]" v) o6 h* X8 t0 ]
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
# Y0 Z: D7 @# e2 I- i' Z©2018 Kites.vn | All rights reserved
7 j+ ?; w- t9 U; ~7 ^/ v©2018 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 53 chương + 1 ngoại truyện
©2018 Kites.vn | All rights reserved' S. [% I1 k) o6 l/ f! j6 _
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 U* L4 l) S3 s8 G4 Q( x  u
Convert: nothing_nhh [Tàng Thư Viện]
©2018 Kites.vn | All rights reserved, u8 e; Q) {6 U- N/ \  o
©2018 Kites.vn | All rights reserved" h! ^; j0 s9 d
Biên tập: Chomei
" C# j- K5 r, l- o" d©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | - ?  z* m5 ]2 {6 `All rights reserved
Poster: Special thanks to Craze-chan for the beautiful covers.
4 E4 Q* V; a. z©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 ^7 U5 @8 e% I) R$ W
- J- E# V* C# l1 E) Y( N6 @. U5 o# D; ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | : ]* `' ~9 l1 @& X8 SAll rights reserved
Văn án:

©2018 Kites.vn | All rights reserved4 A6 U8 {4 i6 f6 |
; w, a2 @* z) ]1 ]& A©2018 Kites.vn | All rights reserved
Rất nhiều rất nhiều năm về sau, nàng ở cầu Nại Hà giữ những linh hồn lạc lối, vì họ nấu một chén canh.
©2018 Kites.vn | 1 w4 R, k6 @# g# `4 UAll rights reserved
5 s7 C0 j9 ^+ m4 |/ @4 T©2018 Kites.vn | All rights reserved
Ngày qua ngày, năm lại năm, mấy ngàn năm bất quá cũng chỉ trong nháy mắt.
7 @# e) P; d1 s/ L# |: T©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved' Z4 [0 \/ J- B% ]
Nàng đã quên chính mình là ai, cũng đã quên một người tên là Bạch Hoa.
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ B% C9 C3 n0 q) _( T3 R4 t& `9 p
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ K* S, U! D. r: q
Sau đó thì sao, sau lại thế nào?
©2018 Kites.vn | All rights reserved* g) N/ e" R+ }, N: |
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 a# B1 I7 d# E+ _/ j
Ai biết.

©2018 Kites.vn | All rights reserved! P8 j6 H/ F5 f) ]" t2 a" k8 B
Lời ngỏ:
©2018 Kites.vn | * |0 v+ ]8 X4 h9 M- o3 {) `All rights reserved
Ai đã từng một lần đọc ngôn tình huyền huyễn, chắc chắn không quên được thế giới thần tiên thanh thoát tuyệt đẹp nhưng cũng lắm bụi trần. Một Tam Sinh Tam Thế như mộng như hoa, một Hương mật tựa khói sương rực lửa Hồng Liên Nghiệp Hỏa, một Trọng Tử lặn ngụp giữa hai cõi tiên ma.
©2018 Kites.vn | . |  y* s( o3 x4 J/ L  F9 f: C" _' RAll rights reserved
©2018 Kites.vn | / n' i1 Z3 s8 r. \& r& l8 xAll rights reserved
Số phận đã định, nàng là Mạnh Bà, ngày ngày tháng tháng vì vong hồn qua cầu Nại Hà tiến vào lục đạo mà nấu một bát canh. Tình đã sớm diệt, tâm đã sớm tuyệt. Có phải thế chăng?
; ?! H# m; [7 V7 ^- B, i, D©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 W  y- J' \) ?/ {+ F# E' A' n
Một câu chuyện buồn, nhưng đã đọc là không nỡ buông ra. Lần đầu tiên Chomei biên tập, có sai sót gì mong mọi người góp ý và bỏ quá cho. Xin chân thành cảm ơn.

©2018 Kites.vn | 0 X6 Y, i; P: t0 x4 ^All rights reserved
LƯU Ý:

6 e2 y3 s! u% z* B! @©2018 Kites.vn | All rights reserved
* i& M3 t5 c2 q9 d/ D& x; M©2018 Kites.vn | All rights reserved
) u( u& w. _) V9 b, x©2018 Kites.vn | All rights reserved
Truyện được biên tập với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2018 Kites.vn | ) I# g. b: J7 M# G) c& m; f$ kAll rights reserved
Truyện đăng tại Kites, và ở Blog của Chomei sẽ luôn được post sau một chương, vui lòng không copy sang các trang web và blog khác.

6 n& Z- X  L( e% \* e' h, R©2018 Kites.vn | All rights reserved
- w% n1 \8 H. @! P- B©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ! b7 i7 r* X; q2 e5 ~. X' D+ LAll rights reserved
Thông Báo

©2018 Kites.vn | * W: F! m5 H5 r: F2 W- g* ]2 P0 vAll rights reserved
Trong cơn cuồng truyện khó kềm chế, Chomei đã quyết định làm luôn Project Mạnh Bà Truyền Audio. Chomei sẽ cố gắng update song song hoặc chậm một vài chương so với truyện chữ. Chương mở đầu sẽ là demo để nghe onl, những chương sau được up bằng file nén, post kẹp với từng chương truyện chữ.
) @* K  t/ c; \  ?2 j0 K©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 5 e& Q. L  Z* w1 ~All rights reserved
Lần đầu tập tành thu âm, mong mọi người ủng hộ, có sai sót xin cứ tự nhiên góp ý. Chân thành cảm ơn.

Rate

Số người tham gia 7Sức gió +40 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn ~~~~~
sarahlee_95 + 5 ^^
nanalovenana + 5 h mới rate ủng hộ nàng được ^^.
Keo + 5 câu truyện buồn, để dành lớn nữa.
Pim + 5 Ủng hộ 1 cái!
greenrosetq + 10 Ủng hộ bạn
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2013 01:06:28 | Xem tất

©2018 Kites.vn | All rights reserved" S3 R8 _" a6 F4 Q1 V* d
©2018 Kites.vn | 8 d. U5 ~# `, Q# U' h2 X* z& W+ MAll rights reserved
Poster: Craze

2 R2 n1 q2 C1 u; x, V! d* N©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved- k% K. z# M3 E) _+ n
Theme Song

* H  c3 m% _' K0 O  C©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | $ x2 Z7 b  @4 m# ]All rights reserved

©2018 Kites.vn | 5 `0 S6 N, I( s5 v6 Q9 Q/ n% U+ gAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved  u; A( s8 f4 Y& G0 f" s, {* k1 D
孟婆汤 - Mạnh Bà Thang
( w0 k' E  E3 Q  N6 k# K©2018 Kites.vn | All rights reserved
游鸿明- Du Hồng Minh
©2018 Kites.vn | 0 q" Y, s, w" p# q+ @; Q" nAll rights reserved
Dịch: Craze
©2018 Kites.vn | 0 \6 @  W% {9 K2 ~- e$ MAll rights reserved
Biên tập và trình bày: Chomei

©2018 Kites.vn | All rights reserved3 h# E7 B6 b/ L9 Y. K! u% T: T
9 r  @( I; a8 P# `4 W7 |3 |+ J/ V©2018 Kites.vn | All rights reserved
如果真的有一种水, 可以让你让我喝了不会醉
, L" c  x5 K' I5 {' y©2018 Kites.vn | All rights reserved
ru guo zhen de you yi zhong shui, ke yi rang ni rang wo he liao bu hui
. p2 F) u% n& e( q©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nếu thực có thứ nước để người để ta uống sẽ không say
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 T4 E8 `  r: a- Y% A7 P
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 s+ z5 R( t3 K) O
么也许有一种泪, 可以让你让我流了不伤悲
©2018 Kites.vn | All rights reserved, P( v- H2 a4 u' l
na me ye xu you yi zhong lei, ke yi rang ni rang wo liu liao bu shang bei
' H) r1 u/ a3 D1 Q©2018 Kites.vn | All rights reserved
Thì sẽ có dạng lệ cho người cho ta chảy không bi thương
©2018 Kites.vn | , R. R3 n$ v4 \3 `6 I4 zAll rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved( k$ S; D2 S$ K" q& L! g& [1 U
总是把爱看的太完美
2 p# e8 O% p$ A# v' R6 Y©2018 Kites.vn | All rights reserved
zong shi ba ai kan de tai wan mei
©2018 Kites.vn | ! ]* b2 R/ _+ F7 a0 n( |, eAll rights reserved
Ái tình nếu quá hoàn mỹ
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 [( l* g3 O. P1 P2 q/ z2 S

% N3 K! T( I9 a) k! \4 D©2018 Kites.vn | All rights reserved
那种豪赌一场的感觉
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 d( w5 P  \( O' a7 H  n
na zhong hao du yi chang de gan jue
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 h4 \3 J" z7 }
Thì sẽ như một canh bạc
©2018 Kites.vn | 6 U2 k" a8 v  |# t" A# HAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 9 s4 ?- h/ R& a3 yAll rights reserved
今生输了前世的诺言
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 L1 Q" L$ N4 }' x# P2 u
jin sheng shu liao qian shi de nuo yan
©2018 Kites.vn | 2 J) J3 L. _& i. [: w* oAll rights reserved
Kiếp này đã mất đi lời thề nguyện tiền kiếp
8 L" z1 X- x% {# U4 C©2018 Kites.vn | All rights reserved

( P- m# \0 l5 \% g: c©2018 Kites.vn | All rights reserved
才发现水已悄悄泛成了泪
( W- j% z( ?  f0 G9 ^0 s9 n7 a©2018 Kites.vn | All rights reserved
cai fa xian shui yi qiao qiao fan cheng liao lei
©2018 Kites.vn | 7 l( b1 s2 d# G$ @0 J" z6 i$ Y% TAll rights reserved
Mới biết nước tự lúc nào lặng lẽ hóa lệ
©2018 Kites.vn | 1 v, T7 s( d0 l* n. m2 a+ t  WAll rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved' X% @6 Z& h5 l6 @; d" @$ D
虽然看不到听不到
©2018 Kites.vn | All rights reserved. C1 c& @: o8 B6 \2 Y/ _
sui ran kan bu dao ting bu dao
©2018 Kites.vn | All rights reserved! i+ L0 y; [$ V; a2 i
Tuy mắt không thấy tai không nghe
©2018 Kites.vn | All rights reserved( S5 z9 B- ^  j1 Z4 ?- s

' V. K% ~* @" ~! |$ m" C/ m3 K©2018 Kites.vn | All rights reserved
可是逃不掉忘不了
! f* w" [" A. X: e©2018 Kites.vn | All rights reserved
ke shi tao bu diao wang bu liao
8 s  a$ e0 ]0 p( S1 b/ u©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng rồi cũng sẽ thoát không ra, quên không mất
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ A, [* I) x% _5 A. x$ v2 l
©2018 Kites.vn | 6 H! s7 W* n$ AAll rights reserved
就连枕边的你的发梢都变成了煎熬
: |6 x1 ^, ^6 f' s' U- i: Z# ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
jiu lian zhen bian de ni de fa shao du bian cheng liao jian ao
©2018 Kites.vn | All rights reserved! H" G4 w: ?! k* l% |" Y: e) ?
Để cả tóc người rơi bên gối cũng đủ đày đọa ta
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 P, Z- V( A% |: a

$ K) f% I6 v( w+ A& F+ P3 q©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved! K4 A5 }' m3 B, q
虽然你知道我知道
©2018 Kites.vn | All rights reserved. S: Q- j4 @" e
sui ran ni zhi dao wo zhi dao
©2018 Kites.vn | All rights reserved# O1 |6 d  l4 S0 Q
Dù ta hay người đều biết
. B  v7 j' v, \8 l- V©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | " v8 f+ q) Y* ^. K) d* l5 C# ?All rights reserved
可是泪在漂心在掏
& R  U4 ?9 J+ p  m& M0 U0 ^: k©2018 Kites.vn | All rights reserved
ke shi lei zai piao xin zai tao
$ ?9 g5 ~) O- ?. H) i" I©2018 Kites.vn | All rights reserved
Lệ khoách từ trong tim
©2018 Kites.vn | 2 n$ j7 I- ?6 M2 U: T7 T# aAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 s* i  O7 ?3 q$ W% Z) H
过了这一秒这一个笑,喝下这碗解药
5 o- ]7 z4 ^& q$ G+ d& M3 O; J  \©2018 Kites.vn | All rights reserved
guo liao zhe yi miao zhe yi ge xiao, he xia zhe wan jie yao
©2018 Kites.vn | ) {. x' k+ S) k+ @+ fAll rights reserved
Xong một khắc này, cười uống bát giải dược
) }; x  N0 J$ w& v6 d: l$ o©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | % s' K9 C- D' O8 q) V$ F) [All rights reserved
忘了所有的好
©2018 Kites.vn | All rights reserved& X9 [! B/ V. W: w
wang liao suo you de hao
7 u. B7 j9 [- j7 Y/ t©2018 Kites.vn | All rights reserved
Sẽ quên hết những gì tốt đẹp
©2018 Kites.vn | % ^' y! Y# x* K2 t) y# a( y% W* gAll rights reserved
# u" u! x1 m2 d+ `©2018 Kites.vn | All rights reserved
所有的寂寥
©2018 Kites.vn | All rights reserved% o6 C  q2 t' [- {5 J
suo you de ji liao
( ^" m, F* ?1 O7 o/ @& W. ~©2018 Kites.vn | All rights reserved
Cả những gì trống vắng
©2018 Kites.vn | $ M# B& t( b$ hAll rights reserved

9 |5 W2 p+ S) n( y* X©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | " h' z6 f7 Y6 SAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved; V$ o! |/ M* k4 ^3 f
Mục lục

©2018 Kites.vn | , N* Z; e  g9 |9 }+ EAll rights reserved
©2018 Kites.vn | ; z; }3 w1 G6 XAll rights reserved
Quyển thứ nhất - Hoàng Tuyền
Mở đầu
Chương 1

©2018 Kites.vn | * t; _( S# B3 D: r3 ZAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 1 U8 L1 L% a* p7 _+ E" @All rights reserved
Quyển thứ hai - Tiền Kiếp

4 b. |3 m4 q+ t©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | , [+ D6 D% v  Y7 G# Q1 y$ @All rights reserved
Quyển thứ ba - Bạch Điệp

7 {6 {. @! h$ ~7 O1 d©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | " k  @$ ^, G5 MAll rights reserved
Quyển thứ tư - Trường Sinh

5 ?! L6 I/ b- W8 P$ {' ], J©2018 Kites.vn | All rights reserved
$ _  d2 I9 O, k. y% X# x; s; E©2018 Kites.vn | All rights reserved
Quyển thứ năm - Bạch Thảo

©2018 Kites.vn | 3 N3 K) t# d( h1 |: n* eAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved: N6 u& G( `7 M8 r* k$ K9 ~
Quyển thứ sáu - Côn Luân

6 |* q( i; s3 |  r6 N, b: t©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 B/ M, B: ~0 I4 X1 J' y% A% _
Ngoại Truyện

Bình luận

Tớ không có chỉnh sửa gì nữa. Mà hình như có bạn nào làm ebook rồi đó, tớ nghĩ bạn search Google là có hà  Đăng lúc 4-5-2014 11:33 AM
bạn ơi, bản trên kites và trên blog của bạn là hoàn chỉnh nhất rồi à? sau này bạn có chỉnh sửa gì nữa k vậy? tại mình muốn copy về tự làm ebook đọc cho tiện á   Đăng lúc 30-4-2014 11:42 PM
Mình khôngu có làm ebook bạn ạ :)  Đăng lúc 9-9-2013 08:48 PM
Mong chờ ebook quá..  Đăng lúc 9-9-2013 03:32 PM
truyện này có phải ngược không các nàng?  Đăng lúc 16-6-2013 02:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2013 02:03:03 | Xem tất

RE: [Tiểu Thuyết] Mạnh Bà Truyền | Lý Triều Cẩn

Mạnh Bà Truyền Audio - Quyển 1 Chương Mở Đầu
©2018 Kites.vn | 1 K0 v( f2 I+ h( |: X3 K" T. Q; ?) \9 kAll rights reserved
©2018 Kites.vn | # m- Z4 }; z* jAll rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved: d2 [0 {3 c$ b$ B
Click here to download

©2018 Kites.vn | All rights reserved7 v6 V# m2 Q  \+ O+ N/ J# m  Q+ c
©2018 Kites.vn | All rights reserved( \7 h' y; v& h9 Q1 H" S) Y
©2018 Kites.vn | . }5 R  a7 z& f4 p% M* m- @All rights reserved
Quyển thứ nhất - Hoàng Tuyền

©2018 Kites.vn | ( U/ G1 S$ i2 F7 j6 J9 YAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved" U" c5 W" ]5 U2 w# J* N
Theme song chương mở đầu: 爱情 – Ái tình | Trích Bí Kíp Âm Nhạc Võ Hiệp Điện Ảnh Trung Hoa - chi Bi Thương Thiên
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 b$ t8 j$ k% B- D5 B
©2018 Kites.vn | ) B7 O. [9 M4 \All rights reserved
http://miayu.herograw.net/MsKhoai/TruyenThemeSongs/Manh_Ba_Truyen_Theme_Songs_-_Mo_Dau.mp3
& L- S4 v" [4 q: D; g. Z5 h©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ) L2 ]7 Z( r. WAll rights reserved
Chomei trong lúc biên tập truyện có nghe một ít nhạc, thấy hay hay, vì vậy đã làm một bộ theme songs cho truyện này, mỗi chương một bài. Xin mời các bạn trước khi đọc hãy click play để nghe. Xin cảm ơn
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 U; X9 H; j; m1 m5 s" J
, H* p. l+ u# M( k©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mở đầu

©2018 Kites.vn | All rights reserved; ]' _7 x. }( N3 n
©2018 Kites.vn | 0 h* t( Q5 }* V5 U, A5 Z, H: [; aAll rights reserved
Tương truyền qua Quỷ Môn Quan đều phải đi qua con đường gọi là Hoàng Tuyền. Trên đường Hoàng Tuyền, bùn đất đều có màu đen, tuyệt không tìm thấy màu sắc nào khác. Chân dẫm trên mặt đường, cũng không thấy dấu chân. Phía trước là bóng đen vô tận, nhìn không thấy tận cùng.
7 L# p( A  Q6 P: {1 W& L©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 d: W) }7 X9 @. c: S
Trên đường hoa Bỉ Ngạn nở rộ, bị vong hồn gọi là Mạn Châu Sa Hoa. Hoa Bỉ Ngạn bình thường chỉ có đóa hoa đỏ huyết, không có lá cây, cũng chỉ sinh trưởng trên con đường Hoàng Tuyền đầy bùn đen, xa xa nhìn qua giống như là huyết đỏ trải thành thảm. Đó là phong cảnh duy nhất trên đường Hoàng Tuyền. Qua khỏi Hoàng Tuyền, sắc đỏ cũng biến mất.
©2018 Kites.vn | All rights reserved: G! s3 f0 u2 }
; g# U) `* l2 V©2018 Kites.vn | All rights reserved
Bỉ Ngạn hoa, nở ở hai bờ đối diện. Có lá không sinh hoa, hoa nở không thấy lá, tướng niệm tướng tích (dù có nhớ có thương) cũng không gặp lại. Lá cây cùng đóa hoa vĩnh viễn không thể tồn tại cùng nhau, đời đời kiếp kiếp đều bỏ lỡ nhau.
©2018 Kites.vn | , \: U, I3 j) t+ Z8 @5 q1 BAll rights reserved
©2018 Kites.vn | . i  p& ^- R* o, B+ j# ?All rights reserved
Cuối đường có một dòng sông gọi là sông Vong Xuyên, nước sông không sạch sẽ khó phân biệt, sâu không thấy đáy. Vong hồn vô tận ở bên trong chịu trăm ngàn năm tra tấn, chúng nó thậm chí đã muốn quên vì sao chính mình lại ở trong dòng Vong Xuyên? Đã quên chính mình là ai? Đã quên chính mình chờ ai? Không thể nghĩ, không thể nhớ, cuối cùng cũng chỉ có thể tại đây, trong dòng Vong Xuyên chịu hết thống khổ lặp đi lặp lại, cho đến ngàn ngàn vạn vạn năm.
©2018 Kites.vn | ; ^5 ?0 i/ W. B* C) T/ QAll rights reserved
, H9 f/ x( M1 C) A©2018 Kites.vn | All rights reserved
Trên sông có một cây cầu gọi là cầu Nại Hà. Bên thành cầu có một tảng đá gọi là đá Tam Sinh, đá Tam Sinh ghi lại kiếp trước kiếp này của mỗi người. Mặt trên có khắc bốn chữ đỏ tươi như máu - "Sớm đến bờ kia".
! X: g4 h  S/ g6 Y& `4 S) Z# i3 I$ U5 t©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 R" v8 W, }. a9 x& O
Qua cầu Nại Hà, liền thấy một cái thổ đài gọi là Vọng Hương đài. Cạnh Vọng Hương đài có cái trang viên, gọi là "Mạnh Bà trang", ở Mạnh Bà trang có một lão phụ nhân, mọi người gọi nàng là Mạnh Bà. Lão phụ nhân ngày ngày đêm đêm đều đưa cho Quỷ Hồn qua lại nơi đây một chén canh Mạnh Bà.
$ B" L; g6 R+ t2 Y. Z5 \0 F©2018 Kites.vn | All rights reserved
4 s" V! P, |7 f  p+ ]4 o©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nghe đồn, bà lão này rất nhiều rất nhiều năm trước kia cũng là một thiếu nữ trổ mã xinh đẹp, bên người còn có ba nữ tử xinh đẹp như nàng đi theo, lần lượt là Mạnh Dung, Mạnh Khương, Mạnh Qua. Nhưng có một khoảng thời gian, Mạnh Dung đi rồi, Mạnh Qua cũng ly khai, Mạnh Bà cũng đã biến mất. Đợi sau khi Mạnh Bà trở về, tóc cũng trắng xóa. Đối diện bất cứ sự mê hoặc nào, cũng không hề nhắc tới. Vẫn như trước, ngày ngày vì từng người qua đường đều cấp cho một chén canh Mạnh Bà.
% e% Z& U: ]4 C- l1 ?; a$ a8 h©2018 Kites.vn | All rights reserved
# e% I7 m: G1 ~+ T8 c7 l©2018 Kites.vn | All rights reserved
Ai cũng không biết trong khoảng thời gian này nàng đi đâu, đi làm gì?
7 F. P# K1 X2 h6 e$ T9 r1 E$ i& l©2018 Kites.vn | All rights reserved
0 p9 ]4 U2 }# X) x+ R- _©2018 Kites.vn | All rights reserved
Canh Mạnh Bà chỉ dùng nước sông Vong Xuyên để nấu, cho nên canh Mạnh Bà cũng gọi là Vong Xuyên thủy. Uống xong một chén canh Mạnh Bà, liền làm cho người ta quên tất cả, cái gì cũng đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ, mới sẽ không thống khổ. Uống xong chén canh, bóng người trong mắt chậm rãi mờ đi, con ngươi lại trong suốt như lúc ban đầu vừa được sinh ra. Đi hết đường Hoàng Tuyền, một lần nữa lại tiến vào lục đạo. Hoặc thành tiên, hoặc làm người, hoặc là súc vật. Tóm lại, đều sẽ không nhớ rõ.
©2018 Kites.vn | 3 O* S+ e* ^6 J) C' Y& wAll rights reserved
+ H2 K5 {1 u, W8 c©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng không phải mỗi người đều cam tâm tình nguyện uống Mạnh Bà canh. Bởi vì cả đời này, sẽ có người mà đến cùng cũng không muốn quên mất. Vì mong kiếp sau gặp lại người kiếp này yêu nhất, có thể không uống canh Mạnh Bà, liền nhảy vào giữa lòng sông Vong Xuyên, nhận hết tất cả tra tấn, lại chờ hơn một ngàn năm mới có thể đầu thai.
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 K! H$ X" w6 E) B/ N( s- y# e
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 C; x9 p" T% }; A0 `# r9 E5 O0 ]
Trong lòng sông ngàn năm, có thể nhìn người yêu nhất kiếp này đi qua trên cầu, nhưng ngôn ngữ không thể tương thông, ngươi nhìn hắn, hắn lại không thể thấy ngươi. Ngàn năm trong dòng sông, ngươi nhìn hắn đi qua cầu Nại Hà một lần, lại một lần, uống qua một chén, lại một chén Mạnh Bà canh. Lại nói, nếu hắn không uống canh Mạnh Bà trong tay, chỉ sợ hắn sẽ không chịu nổi ngàn năm dày vò đau khổ giữa dòng Vong Xuyên.
2 I- l* n0 _/ b$ @2 j+ x9 a©2018 Kites.vn | All rights reserved
0 \& \0 t: J' A/ Q©2018 Kites.vn | All rights reserved
Ngàn năm sau nếu tâm bất diệt, còn nhớ kỹ người kia, còn nhớ rõ mọi chuyện lúc sinh tiền, có thể không uống Mạnh Bà canh, mà chuyển thế luân hồi, đi tìm người đã đợi ngàn năm.
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 }9 Q8 }! `0 Q8 `6 e# F
©2018 Kites.vn | All rights reserved# t- N) \+ L+ m) Y* {! ~  r' E
Bất quá, có bao nhiêu người có thể ở ngàn năm sau, tâm còn không diệt đâu?

©2018 Kites.vn | All rights reserved# v& a: P( m( w2 v5 ~+ }

©2018 Kites.vn | . e! @: S* Q& @) uAll rights reserved
Hết chương mở đầu

* z2 O* z1 w; Y9 ~# X/ s  ?0 R©2018 Kites.vn | All rights reserved
Bỉ Ngạn Hoa: Loài hoa chốn hoàng tuyền
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 E, V4 `4 ~( o- z* \" h) L; M
Bỉ Ngạn hoa có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn Hoa màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka).

  b; z) L3 Z  g3 H©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 w( ?9 P9 e: M% V; Y) q

Bình luận

mắt mình sắp toét ra rồi, đa tạ bạn đã cứu nó ^^ nghiền quá mà không biết phải làm sao  Đăng lúc 16-6-2013 02:24 AM
cảm ơn về phần này, giúp mình rõ hơn về Hoàng Tuyền  Đăng lúc 23-3-2013 04:36 PM
Bạn đọc hay lắm í :"> chả có nhẽ lại chờ audio, ứ đọc truyện nữa :)  Đăng lúc 6-3-2013 09:00 PM
Hix, mình đã cố gắng đọc chậm để tiếng dc rõ hơn nhưng hơi mình yếu quá. Đọc một lúc là bị hụt hơi hoài :'(  Đăng lúc 25-2-2013 09:11 PM
mình thích giọng của bạn, truyền cảm, nhưng nên nói rõ tiếng hơn nhé, vì mình là người miền bắc, nghe không rõ lắm.  Đăng lúc 25-2-2013 06:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2013 02:18:52 | Xem tất

RE: [Tiểu Thuyết] Mạnh Bà Truyền | Lý Triều Cẩn (Chương 1 - Mạnh Bà Trang)

Mạnh Bà Truyền Audio - Chương 1
& ^+ `; z3 e" D3 c" h. Z! f©2018 Kites.vn | All rights reserved
Click to Download

©2018 Kites.vn | . V0 d- b9 Z/ m4 FAll rights reserved
2 t( i$ G. i. Y9 |©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 2 d+ \0 h% h  e* g4 T, ?All rights reserved
Theme song Chương 1:眷眷柔情 – Quyến luyến nhu tình | Trích Bí Kíp Âm Nhạc Võ Hiệp Điện Ảnh Trung Hoa - chi Ái Tình Thiên
; n6 H) j8 S" `: H5 A2 N©2018 Kites.vn | All rights reserved
+ [% v, j' Q6 M; N7 a3 r, `©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved8 _+ J6 h! h: v) g& K1 o2 @- [
©2018 Kites.vn | All rights reserved" a% N. ~& a8 j: U. e
©2018 Kites.vn | , V3 X/ C2 _& N3 o' `! y" zAll rights reserved
Chương Một

/ n  ]9 V* }- F  a! N6 q©2018 Kites.vn | All rights reserved
+ g8 z+ T; a- J, ?$ ]" C' f©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mạnh Bà Trang.
5 N( k9 i3 |- k; Z7 V) A- R©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved' o! G+ X5 O: }+ s7 K6 ~* u
Ngoài trang có một nữ tử đang đứng, khuôn mặt thanh thoát, một thân áo trắng, tóc búi đơn giản, song giữa mái tóc đen đã sớm có sợi bạc, bên khóe mắt đã có chút nếp nhăn. Một đôi mắt, không có nửa điểm gợn sóng, như là không có hỉ ộ ái ố, bình tĩnh nhìn cuộc sống muôn vẻ, chỉ như một hồi lại một hồi kịch. Lãnh lãnh thanh thanh (tịch mịch hoang vắng). Mà nàng, chính mình vẫn cảm thấy dù bản thân đặt trong hồng trần xem người diễn, những chuyện trong hồng trần, nàng một chút cũng không cảm thụ được.
©2018 Kites.vn | 7 h+ L" _" T2 W8 gAll rights reserved
©2018 Kites.vn | ' ~' {" A: \9 f% B/ g, JAll rights reserved
Mạnh Bà thoạt nhìn như thiếu phụ gần ba mươi, nhưng rất nhiều người đều biết, Mạnh bà chính mình cũng biết, năm nàng chết, mới có hai thập niên. Về phần vì sao tóc hai màu hoa râm, Mạnh Bà chưa bao giờ suy nghĩ nhiều. Bởi vì Mạnh bà biết, nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra kết quả, nàng sớm đã quên hết chuyện kiếp trước. Một điểm cũng nghĩ không ra.
8 Q% l/ w) o4 q6 v3 U( D) H& e# [+ {# K2 e©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | # R) t, F: A' k/ ~All rights reserved
Kỳ thật Mạnh Bà không gọi Mạnh Bà, nhưng nàng thật sự đã quên chính mình trước kia tên gọi là gì, chỉ nhớ rõ mình họ Mạnh. Sau Diêm Vương liền cho nàng một cái tên - Mạnh Bà.
7 \; t9 ~5 Y" d5 ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | . @3 P' w3 {! Y* O  M0 B9 Y; NAll rights reserved
Cái tên Mạnh Bà này rất đơn giản, bởi vì Mạnh Bà có họ không có tên, Diêm Vương liền quyết định tìm trên sách sinh tử, theo họ này một cái tên. Thuận miệng nói một câu: "Trang ba trăm năm mươi hai, hàng thứ bảy, tên thứ sáu." Một phán quan tìm được, đem sách sinh tử đưa tới.
©2018 Kites.vn | ! L* P/ T6 U& l6 z. h5 U: [All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* ?' j1 ]6 `6 x, X$ o) J
Diêm Vương mắt lạnh nhìn một cái qua lũ hồn phía dưới, thản nhiên nói: "Nếu như vậy, cứ gọi ngươi là Mạnh Bà đi."
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ R! E! c  }' Y# b0 w
©2018 Kites.vn | 9 X) V, p" |$ e6 ^' NAll rights reserved
Nữ tử đứng ở dưới kia, tựa hồ không nghe thấy Diêm Vương nói gì, càng không cự tuyệt cái tên khó nghe này, chỉ thất thần nhìn địa phủ trống rỗng, vô số Quỷ Hồn phiêu đãng, hí hí cười trộm, thanh xanh trắng bạch. Nàng mê man chuyển ánh mắt, thật lâu sau mới bình tĩnh hỏi: " Nơi này là địa phủ sao?"
& \+ L) T8 }4 F2 F% `% L% ^) z+ C©2018 Kites.vn | All rights reserved
4 h) e, O) L& o; @/ y2 I©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Phải."
©2018 Kites.vn | ! N! b* R2 v# Q  p9 g$ B3 [All rights reserved
©2018 Kites.vn | % m, ?& L1 b  u0 r' [All rights reserved
"Ta đây đã chết sao?"
©2018 Kites.vn | ( p7 a' A# q6 O2 C3 q  RAll rights reserved
5 F) Z9 ?8 Z& L* h©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Đã chết."
©2018 Kites.vn |   k# P0 J7 G5 ^2 x0 H- d* SAll rights reserved
©2018 Kites.vn | $ H/ b: g) P0 `, {All rights reserved
Nữ tử đột nhiên cười cười, trong mắt không có ánh sáng, "Đã chết a, đã chết thật tốt". Kỳ thật, nàng cũng không biết vì sao mình muốn cười, chỉ là cảm thấy, chết, kỳ thật cũng rất tốt.
©2018 Kites.vn | All rights reserved; b4 q( u( Z& G5 D0 C6 W! ?
©2018 Kites.vn | All rights reserved" i' `1 R0 {& n6 J; H! O
***
; I0 b# R6 l, N" w1 S: ^$ F2 R©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 Q6 d# o$ O; L7 u; x0 Z% _" s' [
Bên cạnh Mạnh Bà có một cái lò lửa lớn. Ánh lửa trong lò không phải màu da cam, mà biến hóa kỳ lạ thành màu xanh nhạt, lúc nhanh lúc chậm thiêu trên lò một cái đỉnh rất lớn. Phía bên phải đỉnh có khác ba chữ màu đỏ thật sâu - Vong Xuyên Đỉnh. Xung quanh Vong Xuyên đỉnh khắc đầy cảnh tượng trăm quỷ chịu khổ, có núi đao biển lửa, nồi chảo luyện ngục. Hỏa diệm nướng cả trăm quỷ, xuyên qua ánh lửa, tựa hồ có thể thấy bộ dáng giãy dụa kêu khóc của chúng nó.
7 h! w# A5 k% q6 u( Z) s©2018 Kites.vn | All rights reserved
9 y0 ]7 w! i+ M" t0 x4 N©2018 Kites.vn | All rights reserved
Trên Vong Xuyên đỉnh bắt đầu toát ra từng đợt từng đợt khói đen, quấn quanh trên đỉnh, tản mác không tan, trong đó tựa hồ còn có vô số thống khổ rên rỉ. Mạnh Bà lại giống như không nghe thấy, lấy trong tay một cái quạt lá cọ nhẹ nhàng quạt, khói đen không sạch sẽ kia liền chậm rãi biến mất.
©2018 Kites.vn | # f, I/ N" j4 u  w% ]9 N  q* OAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 2 ]$ @+ {) P% y. [* w5 \" WAll rights reserved
Kỳ thật khói kia là do oán hồn oán khí nhận hết tra tấn trong sông Vong Xuyên ngàn năm qua ngưng tự thành, cũng là nguyên nhân mà nước sông Vong Xuyên vì sao lại hắc ám như vậy. Dùng Minh hỏa của địa phủ để thiêu thế này mới có thể xua tan oán khí, mới có thể làm cho quỷ hồn uống xong đi đầu thai.
) p( P! n: n* j7 N& j0 ~+ j©2018 Kites.vn | All rights reserved
# _$ C3 [' Q. v8 b+ K$ c! d7 D©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mạnh Bà thấy nước trong đỉnh không còn nhiều, vừa định kêu Mạnh Dung lấy ít nước lại, yết hầu còn chưa phát ra thanh âm, bên cạnh liền có một nữ tử xinh đẹp đi đến, váy đỏ áo xanh, trong tay còn cố hết sức mang theo một thùng hắc thủy.
©2018 Kites.vn | All rights reserved" g  H# R( Y: P1 R9 I( u7 `0 w
" h8 z; u8 Y" e0 I©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mạnh Bà chỉ thấy một mình Mạnh Khương, liền sáng tỏ mới nói: "Mạnh Dung lại ở sông Vong Xuyên không chịu trở về?" Thuận tay đem thùng nước đổ vào Vong Xuyên đỉnh.
©2018 Kites.vn | All rights reserved: E4 V4 _0 u6 {$ {4 C( y
©2018 Kites.vn | ; R/ G2 ^( i1 ?All rights reserved
"Không phải không chịu, là ta không muốn quấy rầy."
©2018 Kites.vn |   w' ^( A* L8 [- i- G- J/ Y# n7 J4 uAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 0 f8 ~1 A4 i9 ^% G3 v% aAll rights reserved
"Vừa khóc?"
©2018 Kites.vn | . j/ c8 L2 m0 F: P; [/ w# Z6 u9 rAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved# j+ E* o: n, s9 M( i# q& G: C+ O
Mạnh Khương gật gật đầu.
+ q2 P9 e7 n* j/ P* d& o©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | / B- Y. I8 p; O% sAll rights reserved
"Nàng khóc mấy trăm năm rồi?"
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 r8 n" r" m# o. i! b5 ]* Q- j
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ [: ^1 m8 n& \( V4 M% h
"Hơn năm trăm năm."
©2018 Kites.vn | 3 ]$ ^4 o) w1 z- t+ A0 L/ AAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ {8 ^4 W% \" V. M
Mạnh Bà buông thùng nước rỗng, lại xoay người đi hầm canh.
©2018 Kites.vn | All rights reserved- r- c* ]- F! n
+ ?1 F8 T8 {$ X# S* o©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Hóa ra đã hơn năm trăm năm."
©2018 Kites.vn |   a: g# _) k$ C4 L; Z" RAll rights reserved
) }1 ?4 j/ m( {7 `+ W) [7 X& H©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mạnh Dung lúc đầu cũng không gọi Mạnh Dung, tên nàng là Cầm Dung, lớn lên ở thanh lâu, mười ba tuổi đã phải tiếp khách, sống nhiều năm như vậy, cũng đã sớm nhìn thấu sự đời. Nhưng năm nàng mười tám tuổi, trời cố tình trêu cợt, làm cho nàng yêu thương một thư sinh khốn cùng, thư sinh kia cũng không ghét bỏ nàng xuất thân thanh lâu, hai người đau khổ mến nhau.
©2018 Kites.vn | All rights reserved# D$ n4 v3 E. g0 Z6 O1 _
" s- w( V, P7 |" P# D+ [©2018 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó, nàng đem toàn bộ tài sản giao cho thư sinh kia, cho hắn làm lộ phí đi thi. Thư sinh kia cũng thật sự đỗ đạt Trạng Nguyên trở về, thay Cầm Dung chuộc thân. Nhưng nữ nhi của đương triều Tể tướng lại coi trọng Trạng Nguyên, Tể tướng cũng muốn hắn làm con rể, thư sinh kia thực không có biện pháp, liền từ quan, về quê nhà, cưới Cầm Dung, nghèo khó qua ngày.
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 p' V! S' B% V$ K
©2018 Kites.vn | 3 H& b) i: m9 w; C: o  f8 K) OAll rights reserved
Nhưng những ngày an ổn chưa được một năm, trong thôn ôn dịch lan tràn, thư sinh kia cũng nhiễm bệnh. Trong nhà thật sự không tìm đâu ra bạc, Cầm Dung liền vụng trộm trở về thanh lâu. Thư sinh kia cũng nghe được một ít lời ra tiếng vào, tự hỏi những thứ thuốc đắt tiền kia ở đâu mà có. Thân mình đứng không vững vì bệnh nặng, đi thanh lâu một chuyến, liền thấy Cầm Dung đang ca hát chịu đựng mấy tên hạ lưu làm nhục, kiếm chút ít ngân lượng. Cầm Dung cũng thấy hắn, sắc mặt tức thì tái nhợt. Hai người trầm mặc trở về nhà.
©2018 Kites.vn | All rights reserved* y* D: T/ {$ F' V. [
©2018 Kites.vn | . `. }( q, |( s/ {; l2 x. |All rights reserved
Vừa về nhà, thư sinh liền ôm Cầm Dung khóc rống lên, khóc gào thật lâu, cái gì cũng không nói. Đến cuối cùng, chỉ nói "Không cần đi nữa."
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 B5 H6 J( ]4 @
©2018 Kites.vn | 7 Q5 `9 J. p: i/ g4 wAll rights reserved
Từ ngày đó, Cầm Dung không đi thanh lâu nữa, vẫn theo chăm sóc bên người thư sinh. Phần về thư sinh, bệnh lâu không trị, ngày qua ngày lại nặng thêm, đến cuối cùng bị tra tấn không thành ra hình người, làn da nhợt nhạt như sáp vàng, gầy chỉ còn một lớp da, xương cốt cũng nhìn thấy rõ ràng.
©2018 Kites.vn | 0 _2 U9 O& a  v3 u6 x) y4 UAll rights reserved
0 l7 C9 b" y* D4 b) b$ ?©2018 Kites.vn | All rights reserved
Lúc sắp chết, cũng không nuốt xuống khẩu khí, lôi kéo tay Cầm Dung không buông. Khi đó hắn đã vì ốm đau mà không nói được, chỉ có đôi mắt không ngừng rơi lệ, da mặt vàng vọt cũng nhìn không ra một chút tức giận. Bàn tay như xương khô, run run cầm bút bình thường vẫn viết viết xuống hai chữ - "Chờ nàng". Thời điểm vừa viết xong cũng trút hơi thở cuối cùng, bị quỷ soa tha đi mất.
©2018 Kites.vn | All rights reserved% }  s7 Q4 ?+ {2 F8 ^2 z4 ]5 S
+ U2 l& c$ l  m' l©2018 Kites.vn | All rights reserved
Đến địa phủ, lại không muốn quên nàng, không chịu uống canh Mạnh Bà, kích động thả người rơi vào giữa sông Vong Xuyên mênh mông bát ngát.
! V6 x: K% A5 I7 j. ~" @" P" P©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 7 |, B+ {# v5 A8 AAll rights reserved
Thời điểm thư sinh chết, Cầm Dung đã có bầu ba tháng. Bảy tháng sau, nàng sinh ra một cô con gái, đem con gái cho người khác chiếu cố. Ngày ấy, Cầm Dung vì chính mình một lần, tô son, điểm phấn, mặc hỉ phục đỏ thẫm, đi đến trước mộ phần thư sinh, chỉ nói một câu: "Chờ ta", liền đâm đầu vào mộ thư sinh mà chết. Sau đó, đi theo quỷ soa đến cầu Nại Hà, ánh mắt đều luôn nhìn dòng Vong Xuyên dưới cầu, nhưng cái gì cũng không thấy, chỉ thấy một mảnh hắc trầm tĩnh mịch.
( [$ {8 l" _7 e5 e©2018 Kites.vn | All rights reserved
. a8 ]9 I) g4 A+ v©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mạnh Bà đưa cho nàng một chén canh, Cầm Dung lại chậm chạp không chịu uống, nước mắt một giọt lại một giọt rơi vào trong chén.
: E* c: M, ]  R9 |% w" B©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved( L( Q  h* V% x6 G! b$ l
Mạnh Bà nhìn về phía đá Tam Sinh, trên Tam Sinh thạch ghi lại đời nàng ba đời ba kiếp, nhất thời hiểu được. Nàng cùng người thư sinh kia sinh tình đã quấn quanh mấy đời, nhưng không kiếp nào có kết quả tốt. Mạnh Bà không muốn lại thấy một vong hồn nữa nhảy xuống dòng Vong Xuyên, liền nói dối: "Hắn đã uống xong canh Mạnh Bà, đã đi rồi, cô cũng nên đi."
©2018 Kites.vn | ; I$ K! v0 ~' t0 z8 G! W6 W9 SAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved, [* A, T4 F5 ~( I  `& k* b
Cầm Dung lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói, chỉ nói: "Chàng không uống. Chàng nhất định ở trong này." Nàng nhìn dòng sông đen thẫm, rõ ràng cái gì cũng đều không thấy, lại gắt gao nhìn, giống như nàng thật sự thấy được dưới sông cũng có nam tử đồng dạng thâm tình nhìn nàng.
0 i* l" m- [2 I9 B" o6 w0 k©2018 Kites.vn | All rights reserved
! N. i2 }, c) @3 Y( [7 h* c' y& O3 C©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mạnh Bà liếc mắt nhìn Cầm Dung một cái: "Cô thấy được hắn? Bình thường quỷ hồn là nhìn không thấy oan hồn trong sông Vong Xuyên."
$ r, r+ W" h& S0 U6 ]( i1 a©2018 Kites.vn | All rights reserved
, T4 d3 r$ H/ @" M©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Nhìn không thấy, nhưng ta cảm giác được, chàng gọi tên của ta."
& z- n+ b* W  N7 \( D©2018 Kites.vn | All rights reserved
0 q& Y. l( [  o6 `©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mạnh Bà lắc đầu, "Cô cũng không chịu uống canh Mạnh Bà này sao?"
©2018 Kites.vn | % `) r% n/ c; o8 P. Y/ k' lAll rights reserved
$ K& ~. X( u4 p+ e0 T+ a©2018 Kites.vn | All rights reserved
Cầm Dung quay đầu nhìn Mạnh Bà, lại đột nhiên quỳ xuống, "Cô nương, cô cũng là nữ nhân, cầu cô không nên ép ta uống canh này, ta không muốn quên chàng, để cho chàng ở trong dòng Vong Xuyên nhìn ta thế thế luân hồi, nhận hết dày vò."
©2018 Kites.vn | All rights reserved) p: y+ N0 s1 ?
©2018 Kites.vn | 0 n4 j" {, K# J; L$ |' N9 `All rights reserved
Mạnh Bà cúi  mắt xuống. Hàng năm những người dữ dội không chịu uống canh Mạnh Bà rất nhiều, bọn họ đều đối với thế gian còn nhiều cảm tình, nhưng cũng chỉ có thể đổi lại đau khổ mà thôi.
* ?# r, @7 W) R* ^; a! D, a0 |. m/ W©2018 Kites.vn | All rights reserved
/ \1 x( C- l2 T) \©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Ta tuy là nữ nhân, nhưng thực tế ta chưa từng yêu, nhân gian cũng chưa bao giờ làm ta lưu luyến chuyện gì. Ta chỉ biết sau khi ta chết, liền ở địa phủ làm Mạnh Bà, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, những chuyện nhân gian đã sớm quên sạch sẽ. Cô xem, ta hiện cũng rất khá, rất tự tại. Ta khuyên cô nên uống canh này đi, cũng bớt thống thổ hơn."
% q5 {+ h' N" N# K! U; \/ a©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 8 P# w8 B4 a8 Z/ EAll rights reserved
"Quên đi chàng, sẽ chỉ làm ta cùng chàng càng thống khổ."
3 d0 {% z: F2 s# L7 v# H/ b" H©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* r" Z1 J3 T% F+ P4 b6 w4 d; m( i
"Cho dù cô không uống, thì sẽ thế nào, hắn hiện tại đang ở trong lòng Vong Xuyên, cô lại ở trên cầu Nại Hà. Hắn ngàn năm mới có thể luân hồi. Ngàn năm sau, hắn còn có thể nhớ kỹ cô sao? Quỷ hồn hàng năm nhảy vào Vong Xuyên có rất nhiều, đi ra lại có mấy ai? Cho dù cô hiện tại nhảy được xuống sông, cũng không nhất định có thể chịu được dày vò bên trong."
©2018 Kites.vn | 7 [& e& T: E* t' @7 N  C& r8 {All rights reserved
$ k9 ~' f2 [$ b8 @5 d; D©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Chàng ở trong Vong Xuyên ngàn năm, ta liền ở cầu Nại Hà chờ chàng ngàn năm."
©2018 Kites.vn | . [7 U* R8 b  ?% s1 _+ ~: RAll rights reserved
+ E$ p( W# g, T©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Cầu Nại Hà không phải nơi quỷ hồn có thể lưu lại. Cô đứng lên đi, uống chén canh Mạnh Bà này, lên đường cho tốt. Kiếp sau, cô là hoàng phi, hưởng hết vinh hoa, còn có hoàng đế đặc biệt sủng ái cô. Tương lai cô còn có thể sinh hạ long tử, sau hắn thống nhất thiên hạ, cũng phi thường hiếu thuận với cô. Cuối cùng cô an tĩnh qua đời ở hoàng cung, lưu danh sử sách."
©2018 Kites.vn | All rights reserved( W- S4 Q6 t, g- i8 I% U. y5 g9 f. L
©2018 Kites.vn | 0 c+ w4 V4 ?& ]2 A% YAll rights reserved
Mạnh Bà cầm tay Cầm Dung lên, đem chén canh đặt vào tay nàng lần nữa, thản nhiên nói: "Không phải ai cũng có cơ hội này."
©2018 Kites.vn | - J' y8 N7 D4 MAll rights reserved
9 Z/ A  C5 B# R. r2 F( B; i©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng không thể tưởng tượng được, Cầm Dung lại giống như phát điên, đem chén canh quăng đi, nước trong chén hắt vào bùn đen, nổi lên ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt. Nàng khóc nói to: "Ta không muốn cái gì hoàng phi long tử, ta chỉ muốn một thư sinh! Ta lưu danh sử sách, thì chàng đâu? Ai có thể nhớ kỹ chàng!?" Cầm Dung ánh mắt sáng quắc nhìn Mạnh Bà, trong mắt đều là quyết tuyệt, nàng cười khinh nói: "Ta tình nguyện nhảy xuống Vong Xuyên giữa sông cùng chàng gặp nhau." Nói xong, liền xoay người hướng sông Vong Xuyên chạy tới.
©2018 Kites.vn | ) j0 s) L* I: \& E" {; r! ZAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved% D5 X' Y' F( M4 [/ y( m: M
Tâm Mạnh Bà, hơi hơi chững một chút. Lời Cầm Dung nói, bất quá cũng là câu nói thực bình thường, hơn nữa, tại đây trăm ngàn năm qua, cũng không biết bao lần nghe nhiều lời so với câu này càng cảm động hơn. Nhưng câu này, nghe qua cũng có chút khó chịu.

©2018 Kites.vn | ( k  S0 t5 y% O4 A3 N! B' V! I; MAll rights reserved
( ]/ l. {# D4 f* x7 k4 W/ a* T©2018 Kites.vn | All rights reserved
* ]) O: u- s. L0 K6 B  z: ~©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* N) I. p1 z& r/ k
Hết chương một.

©2018 Kites.vn | All rights reserved# E) ^) {# b( X& E. h' Y, ^+ x7 `
Huhuhu, sửa bài phải đủ 200 ký tự. Kites ơi Kites ơi, đủ 200 ký tự chưa TTT^TTT
" X  O2 l; P0 l, q7 P" W  B©2018 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

truyện khá hay mình quyết đinh ôm thêm hố này  Đăng lúc 4-2-2013 02:56 PM
temm trước rồi đi đọc đây, cám ơn bạn :)  Đăng lúc 28-1-2013 03:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-1-2013 03:51:53 | Xem tất
cám ơn bạn đả edit bộ truyện này, mình đọc được cuốn 1 ở nhà vọng nguyệt lầu nhưng không thấy bạn ấy làm tiếp. Mình rât mê cuốn này, thích dạng huyễn huyễn nên mình rất vui khi có bạn edit. Minh xin đặc gạch hóng mỗi ngày. Mình rất kết tên của truyện "Mạnh bà Truyền." Một lần nửa cám ơn bạn đả làm bộ này.

Bình luận

Cám ơn bạn, mình sẽ cố gắng một tuần 2 chương, cố định post thứ tư và thứ sáu. Chúc bạn xem truyện vui vẻ.  Đăng lúc 28-1-2013 04:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-1-2013 09:35:37 | Xem tất
Đặt gạch, kê dép hóng bộ này
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 x; d$ w5 B4 _" u: p; [7 y
©2018 Kites.vn | 4 C3 \# s/ r+ fAll rights reserved
Tớ là tớ thik truyện về thần tiên dã man luôn nên bộ này ra là nhảy vào ngay, đọc văn án cũng đã mê mẩn rồi ko biết truyện đọc sẽ hồi hộp như thế nào đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-1-2013 10:45:05 | Xem tất
Ủng hộ truyện này, tại mình ham hố huyền huyễn mà
©2018 Kites.vn | All rights reserved! Q8 U: E5 T. {1 s* p
huyền huyễn kho edit hơn các thể loại khác mà{:114:}
©2018 Kites.vn | All rights reserved% V( H0 |" w8 W. N
sẽ cố hóng hớt ở đây coi nữ chính tên rì {:118:}
©2018 Kites.vn | + c0 C" `& [$ m/ p8 ~+ BAll rights reserved
tại nam chính tên bạch hoa

Bình luận

tự sướng ah =) ta cũng lót cái dép hóng ké nữ 9  Đăng lúc 28-1-2013 11:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-1-2013 10:45:27 | Xem tất
Đặt gạch , lót dép hóng bộ này.
! k9 t0 x8 v# M$ S: [, v©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mình rất thích huyền huyễn nên thấy là
©2018 Kites.vn | . E4 c$ w7 H! ]1 C- N4 q+ e3 eAll rights reserved
nhảy vào liền .Đọc văn án có vẻ là một
©2018 Kites.vn | 2 L1 k* v7 e7 Z3 h6 z7 S" uAll rights reserved
câu chuyện buồn nhưng mong là sẽ có
& a" z" V; N% d©2018 Kites.vn | All rights reserved
một kết thúc đẹp . Cố lên bạn nhé{:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-1-2013 15:20:50 | Xem tất
Poster ấn tượng ^^.
5 w2 u1 ?) M. ]8 V©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved) z/ S4 |9 y* y2 F
Tớ ít xem cổ trang huyền huyễn (mới chỉ xem ba bốn bộ nổi tiếng ai ai cũng biết) nhưng vẫn ủng hộ bạn hết mình.
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 o& o' ?& c; c  {1 C' K( H
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ B3 z& Y4 @$ H: P6 Y
Chữ "Truyền" ở tên truyện có phải truyền kỳ không? Tớ thấy bạn nên dịch Truyền kỳ Mạnh Bà hoặc Mạnh Bà truyền kỳ nghe thuần việt hơn. MBT cứ cụt cụt thế nào ý.

Bình luận

Chomei cũng có nghĩ tới, nhưng không khí truyện này vốn buồn và u ám, nên vẫn cảm thấy để Mạnh Bà Truyền thôi nghe cổ điển và nặng nề hơn.  Đăng lúc 29-1-2013 11:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-1-2013 15:49:22 | Xem tất
Cho em một chân ở page đầu nhé!
; M& U: m8 D1 l- }6 |©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved. }. o( p5 J! X: j4 a0 I3 x
Một tuần hai chương. Hiu hiu, thế thì em chưa nhảy đâu vào ủng hộ đã.{:292:} {:292:}
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 U( U8 E5 ]% P+ P0 Z0 Q
©2018 Kites.vn | All rights reserved% V) ?2 `. [% F9 Y
Ngồi hóng truyện này.
©2018 Kites.vn | All rights reserved) Z! }) D7 a/ u: U4 e
! z/ ^! d  b6 R' w. C©2018 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn ss.

Bình luận

đạp đạp mặc dù ôm nhiều nhưng tôi chỉ chung thủy với anh Thần thôi nhá, ko nhỏ thì sao  Đăng lúc 28-1-2013 06:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách