Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 469804|Trả lời: 673
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thiếu Tướng Ế Vợ | Tùy Hầu Châu (Hoàn | Ebook)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-7-2013 00:27:32 | Xem tất |Chế độ đọc

©2015 Kites.vn | All rights reserved/ j5 L# `' m# i
' U5 a0 N/ \% p% f2 }2 j# j©2015 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Thiếu Tướng Ế Vợ
©2015 Kites.vn | All rights reserved, U7 \( v6 T. ^: G# \4 h( u
©2015 Kites.vn | 6 ?# D; E/ P' R+ y" lAll rights reserved
Tác giả: Tùy Hầu Châu
©2015 Kites.vn | " w6 O( w7 z/ t# VAll rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved  ~& U' S: s9 n6 M3 C
Thể loại: Hiện đại
©2015 Kites.vn | All rights reserved6 h/ ]7 E8 t: X6 }  W
3 N+ N3 {3 h: x©2015 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 22 chương
©2015 Kites.vn | ) V. ^; W! ?! @5 C: D: ~+ W$ EAll rights reserved
©2015 Kites.vn | 4 P0 U+ N6 y# t; }" GAll rights reserved
Biên tập: HappyOneday
©2015 Kites.vn | 1 B2 h1 q! H2 {7 H4 V; J4 cAll rights reserved
3 F% d4 _- e% {, f3 i. b- b©2015 Kites.vn | All rights reserved
Ebook: mjmk
  ^. b5 E& i- W$ s, W0 e©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved, y" N8 V3 M6 @; A, l+ e
Poster: itsyourday

1 ~- |4 _$ A; h' y8 f©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn |   ^+ }7 Y# I6 J4 V5 HAll rights reserved
" \  |5 x0 ^+ G/ u+ L9 a©2015 Kites.vn | All rights reserved
6 ~1 M: X9 l6 ]©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | 5 [2 p. b- \' q% B/ _) H( P: LAll rights reserved
Văn Án

©2015 Kites.vn | * Z9 F2 }! H$ xAll rights reserved
+ T* [$ R; c2 N2 ]: I©2015 Kites.vn | All rights reserved

©2015 Kites.vn | " Q9 b  G) g$ Q$ z1 i5 y/ zAll rights reserved
  {! L3 @9 W) h  F! K©2015 Kites.vn | All rights reserved
Một hôm, Trình Điện Điện làm nũng với thủ trưởng Hàn yêu dấu, cô ôm cánh tay anh, cất giọng ngọt ngào, "Tại sao đến giờ này anh mới tìm thấy em, anh đi lạc đường phải không?"
1 s# e9 B; a% f  i1 }©2015 Kites.vn | All rights reserved
+ x: n( ?. w$ q9 Z! J' |) S  a7 n8 b©2015 Kites.vn | All rights reserved
Thủ trưởng Hàn trầm ngâm đặt cuốn tạp chí quân sự xuống, anh thở dài, "Trốn em biết bao lâu nay, nhưng cuối cùng vẫn bị em tìm được."
©2015 Kites.vn | All rights reserved/ D3 v' p2 m" |* n0 L3 ~4 u2 y2 V# a
©2015 Kites.vn | , r6 v* j- w1 ?1 L/ v8 J: f5 jAll rights reserved
Một người sắp trở thành gái ế và một người là trai ế cực phẩm, nếu bây giờ mới nói chuyện yêu đương thì có muộn quá không?
©2015 Kites.vn | All rights reserved" I  q: N- j! M% {. L% E4 U
©2015 Kites.vn | All rights reserved& T1 s- R& e/ U3 y
Tình yêu là thế nào?
  K1 o6 B9 a- ~5 A% }% ~2 W) @©2015 Kites.vn | All rights reserved
9 o( ^0 X. Y- ?5 p©2015 Kites.vn | All rights reserved
Tình yêu chính là một đôi nam nữ đến với nhau theo lề thói và chuẩn mực của xã hội. Trong lòng mỗi người sẽ nảy sinh tình cảm quý mến, chẳng những khát khao đối phương trở thành bạn đời của mình, mà còn mong ước da diết có được tình cảm thủy chung và trong sáng.
©2015 Kites.vn | All rights reserved! v1 D  Q# q; l3 ?, B6 k$ Y+ \
©2015 Kites.vn | All rights reserved! h* L' d! ]7 U. p% d
Bạn tin điều này không?
6 g' Y* R$ G  B. j©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | ! V; O# {# X7 }All rights reserved
Tôi tin!

©2015 Kites.vn | ' J" }" ^" D, S9 XAll rights reserved
©2015 Kites.vn | 7 Q1 W) V% A8 N+ A* u" @All rights reserved
©2015 Kites.vn | * g4 ^/ @3 D# s" G5 ], c: kAll rights reserved
©2015 Kites.vn | 3 i  Q) B, C2 w/ P. x1 I: CAll rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved8 v" p8 `  _0 G  }
Lời Người Biên Tập

©2015 Kites.vn |   m( J# L( C/ n0 EAll rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved) p" w# P  r  T1 q/ L) W7 E" g

©2015 Kites.vn | All rights reserved! d; u7 R# Y6 L! R
% b9 o1 ~3 m1 b8 j©2015 Kites.vn | All rights reserved
Do tâm trạng của mình đang rất vui, nên đã quyết tâm xách xẻng đào ngay.
$ Q; h0 Y6 n. Z& B©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | 2 `; K2 A/ C) SAll rights reserved
Truyện này rất nhẹ nhàng và trong sáng. Các tình tiết trong truyện đơn giản đến bất ngờ, nó không khiến bạn tan nát tim vì ngược hay suy nghĩ đủ thứ vì mưu tính. Nhưng biết đâu đôi chỗ nào trong truyện, bạn lại cảm thấy chút gì đó của bản thân hoặc vui vẻ hơn vì một câu chuyện nhẹ nhàng và ấm áp.
©2015 Kites.vn | ) E1 A/ i8 h* u: S: p8 {All rights reserved
©2015 Kites.vn | " g) `$ }: q; c- c1 mAll rights reserved
Tốc độ truyện tùy thuộc vào sự chăm chỉ của mình ^^.
©2015 Kites.vn | All rights reserved$ L# x% H! Q8 w' Y& U: K
©2015 Kites.vn | All rights reserved- O5 b% k0 I# ~% Y) [6 h8 J
©2015 Kites.vn | 0 U9 i% G! L/ c0 s) {" Y9 X2 Q, PAll rights reserved
PS: Nếu bạn thích nam chính sạch bong như sunlight, có tuổi nhưng vẫn chưa lăn tăn đến chuyện mình bị ế, thì hố này sinh ra là dành cho bạn =]].

6 M" A& M' \, n- N- S* r©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved# ^; b& x7 @/ r# S7 Z
+ T# U& n4 m8 o©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved# e2 [) ~; a$ L
©2015 Kites.vn | ' t8 O1 ~. J) F8 pAll rights reserved
Lưu Ý

©2015 Kites.vn | All rights reserved' F* z1 A8 |) O3 P7 K
©2015 Kites.vn | ! s9 c0 ^9 P# I/ [+ K( e) x: I5 TAll rights reserved

! }9 O/ n7 L; M( ^©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved5 E" {' U! u/ H7 c7 G& _0 S
Truyện được biên tập xuất phát từ sự yêu thích và mục đích phi lợi nhuận, vui lòng đừng dùng bản truyện này với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2015 Kites.vn | + s$ ?4 x4 i: S4 C6 G5 bAll rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved& M; }# C5 I5 H7 V
©2015 Kites.vn | 8 ?1 F4 r9 C5 ZAll rights reserved
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác khi chưa có sự đồng ý của người biên tập. Xin chân thành cám ơn!

©2015 Kites.vn | + M1 H, P9 n' }All rights reserved
* M3 o$ M  ~7 s! t1 f0 _  Y©2015 Kites.vn | All rights reserved
7 D! N" [, O  V; K3 a7 F; c©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | $ V1 \, s3 U$ e4 uAll rights reserved

0 H- H7 x' ~$ q, x; R©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | $ E- y" Q8 Y+ K% e( HAll rights reserved
Ebook Download Links
EPUB
  
PRC
  
PDF

, ]6 T4 B* W  R2 \# v©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved) z/ t0 w- J% _
©2015 Kites.vn | : _! E) v( j$ I( E! B# _All rights reserved
©2015 Kites.vn | - t% S7 S& Q' e# n  U1 ?- hAll rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved& U& X: D; Y* e" A" o2 x
©2015 Kites.vn | 9 [/ {3 a* D- u) aAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 16Sức gió +80 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 iu cô ~~~~
p3104 + 5 giờ mới đọc :D
sarahlee_95 + 5 ^^
han_yujn + 5 Cảm ơn bạn
Katy1210 + 5 ebook :X
saranghe2009 + 5 Ủng hộ 1 cái! Hay nhắm^^
pio227 + 5 Quá cute :))
piloveyoonge + 5 Ủng hộ 1 cái!
mjmk + 5 ôm ôm
millyapple + 5 Ủng hộ 1 cái!
Nhutphonglin + 5 Rết ủng hộ tềnh iu =))
ngoc_khanh1997 + 5 lanh chanh hố mới nài :v
•Tyt• + 5 :3 Ủng hộ ss
kymus + 5 tuyệt <3
nyan_neko + 5 ^^~
HinaNg + 5 hóng ~~~

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2013 00:30:33 | Xem tất

) Y4 O% G. k" i* P©2015 Kites.vn | All rights reserved
MỤC LỤC
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22

©2015 Kites.vn | All rights reserved5 |6 e0 G% b9 a
) o8 [8 Y/ T! s©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | 7 {2 H1 `: z8 F5 g3 y4 Y; jAll rights reserved

, q! ~% y: b8 m( B2 X©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved" d& e; T3 K/ f  b2 i
Ebook Download Links
EPUB
PRC
  
PDF

©2015 Kites.vn | & q' u1 R( X+ \6 I7 h' y- b5 EAll rights reserved
5 e' n7 o* M* v©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | , h5 a- k) R) A6 mAll rights reserved

Bình luận

chú và chị hp quá!!!!!!!!!cảm ơn nhá  Đăng lúc 18-9-2013 06:06 AM
Ý, lại của HO nữa nà. Cái nào thấy chị ấy edit là thấy yên tâm rùi.^^  Đăng lúc 31-8-2013 11:03 PM
Chính thức sụp hố rồi ^_^  Đăng lúc 29-8-2013 03:40 PM
đẹp quá đi *nhỏ nước miếng*  Đăng lúc 15-8-2013 11:39 PM
Đúng là dân des đến mục lục nhìn cũng rực rỡ :))  Đăng lúc 12-8-2013 09:44 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Cái nữa.... Hí :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:32:28 | Xem tất
Chẹp chẹp
©2015 Kites.vn | All rights reserved8 p. c5 W5 d# |1 E( f
Vừa vào hóng phát thấy có thread mới của cô Hố, tem đã tính sau
3 z2 e4 U( D& \" q; D+ n* x" d4 w©2015 Kites.vn | All rights reserved
Cái văn án bị thu hút
©2015 Kites.vn | & ~, c& f' b6 f- ^& d, n+ `All rights reserved
Nhưng mà cô ơi, tác giả là Tùy Hầu Châu, sao t thấy nghi ngờ hai chữ "nhẹ nhàng" quá
. N2 d! V1 A7 }: j" Z- }©2015 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng thâu, vẫn ủng hộ, nhưng chắc không nhảy ngay đâu, t sợ truyện hay quá lại phải đi mò convert
©2015 Kites.vn |   ?( Y/ K9 ~% i0 h0 @All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved  l" Y* E9 h9 z# e- p
Với tư cách là ngươi đã giành tem hố mới của cô, bạn chúc cô đông khách nhóe

Bình luận

Có thật là trong sáng như con người bạn ko thế :))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 15-8-2013 03:09 PM
bạn nói thật, cái này nhẹ lắm và trong sáng cực kỳ, trong sáng y như con người bạn nè cô =)))))  Đăng lúc 31-7-2013 12:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:39:24 | Xem tất
tôi được rủ rê vào đây hóng hố của cô :v đắt khách cô nhé
0 X5 \9 h" N$ Q- l+ V©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved7 W6 E$ R2 d- c' i& U# t: z+ T
dạo này tôi ít đọc truyện lắm. truyện đang edit thì càng không dám rớ :v. cô mau lấp hố cho tôi nhảy nhé cô >_^
©2015 Kites.vn | All rights reserved. b9 [2 q" h+ F" t$ E
: U7 Q( e) V& J( Y8 y; D, D+ Y©2015 Kites.vn | All rights reserved
*ôm ôm* làm việc điều độ, giữ gì sức khỏe nhá cô >:D<

Bình luận

Cám ơn cô mều :x *ôm ôm*  Đăng lúc 31-7-2013 02:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:41:14 | Xem tất
Uầy, Hố ơi, em thật là ham hố, đúng y chang cái tên của em luôn .
9 `/ o' c  s& ]" S- t, G  R©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved% `3 x) |4 |/ ^+ C* S
Đào rồi phải nhớ lấp nha cô, không thôi đừng trách sao bạn ác )
©2015 Kites.vn | All rights reserved( y5 h* ?; c& F$ s3 l
5 D; L0 Q* k$ h4 C7 P©2015 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố mới của cô đông khách và mong lúc nào cô cũng vui vẻ như hôm nay.
©2015 Kites.vn | All rights reserved. ^, w9 t% K& M% [) Z
3 t- W" R5 G7 Q- B) z  l6 ?8 d! N©2015 Kites.vn | All rights reserved
Cố gắng và phấn chấn lên nữa nhé!!!{:159:}

Bình luận

Cám ơn chệ *đạp*  Đăng lúc 31-7-2013 02:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:48:28 | Xem tất
Hihi, đặt 1 chân hóng hớt.
©2015 Kites.vn | 2 i% G) t3 C) ~% J- b0 RAll rights reserved
3 i8 A2 B* l5 r8 j9 T8 S©2015 Kites.vn | All rights reserved
Tôi biết là cô đang rất vui, cơ mà phải kiềm chế một chút :))
©2015 Kites.vn | All rights reserved2 ]+ S$ t+ l  K2 D- a
9 Z5 |. }6 O6 F. L. V) f) ?( D" Y©2015 Kites.vn | All rights reserved
Làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe và tâm trạng lúc nào cũng ở mức cao nhất cô nhé.
©2015 Kites.vn | , Z% F; r0 @+ Z: IAll rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved+ ~4 t3 N# a) m8 `8 Q
Chúc cô mau chóng lấp hố này mà không mất nhiều sức.
©2015 Kites.vn | ( d3 m. Y. Y/ m! E1 d+ t  }All rights reserved
©2015 Kites.vn | 5 {* g- s) y" W- HAll rights reserved
Và luôn luôn nhớ bạn bè bao giờ cũng ở cạnh :D
©2015 Kites.vn | 2 z; I/ z& G5 ^3 S! r* E8 W: q' ]All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved0 d: i0 |5 g% X. u
Chúc nhà mới của cô đông khách!!!
& r0 q( H! j& Z5 Q9 ]0 o6 U. d©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | . S/ o1 ~* S, B: Y% C8 o1 cAll rights reserved
Cái văn án hút quá :x

Bình luận

Cám ơn bợn hiền :). Nhớ check đồ t gửi nha :)  Đăng lúc 31-7-2013 02:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:57:44 | Xem tất
Ủng hộ, chúc mừng em đào hố mới   nghe gái ế là sis nhảy ngay thôi. Khổ ai biểu sí nằm trong số ây nên phải gia nhập đọc xem coi nử chính làm cách nào mà gả đi được để sis học hỏi kẻo già rồi mà cô đọc một mình thì khổ.  Em đang vui à kiếm đước soái ca rồi sao mà vui dữ dạy em thì vui rồi khổ thân sis còn chưa kiếm được nên phải buôn ba đi làm kiếm nhiều nhiều xiền để đi mua chồng nè
. {, L6 |+ J& y7 X% r  Y5 {©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved9 _7 G: V6 }' A5 r+ b/ y
Hóng chap một lên sàn

Bình luận

Cám ơn sis! Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau *ôm ôm*.  Đăng lúc 31-7-2013 02:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 01:08:41 | Xem tất
Ủng hộ, ủng hộ em Hố hết mình luôn.
©2015 Kites.vn | " s; j; p+ B+ m/ OAll rights reserved
' A% A8 V# @4 R©2015 Kites.vn | All rights reserved
Đọc cái này mà thấy đâu đó có hình bóng của mình, mình cũng thuộc dạng "đồ cổ"
©2015 Kites.vn | 3 p( W3 y# t* O4 S& kAll rights reserved
©2015 Kites.vn | + p4 X$ v; o+ }All rights reserved
Bởi vậy càng quyết tâm coi chị nữ chính làm thế nào để hốt được 1 anh nam bị ế cực phẩm ^^.
  x# u7 C8 H+ c1 A/ z5 t4 `: e©2015 Kites.vn | All rights reserved
* \6 g$ i" \; j3 @2 X  d) v5 K8 f" B©2015 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố mới của em đông khách.

Bình luận

Cám ơn chị. :)  Đăng lúc 31-7-2013 02:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 02:39:10 | Xem tất
Giành chỗ trang nhất cái nào!!!
©2015 Kites.vn | ( @0 d6 ~: v: K- R4 ]2 j+ yAll rights reserved
Đọc cái văn án thấy hay hay nên ta quyết định + quyết tâm nhảy hố
©2015 Kites.vn | - O7 b: W$ q% K7 s: U4 M6 Y$ ?All rights reserved
Chúc hố nàng đông khách nha
' p" O! X% j& B9 f7 e5 @# X! r7 y©2015 Kites.vn | All rights reserved
thôi ta đi ngủ đây
©2015 Kites.vn | All rights reserved7 m7 E5 L) w# z" J9 i

Bình luận

Cám ơn nàng ^^  Đăng lúc 31-7-2013 02:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 04:25:54 | Xem tất
Lon ton vào xí pết 1 hí hí,
©2015 Kites.vn | All rights reserved% x* N% u5 r4 J2 i# s
Được pết 1 đúng k nhỉ?
# e) }; W2 c0 u3 u4 j6 O' ?/ h* `©2015 Kites.vn | All rights reserved
Xí xớn thế thôi, chứ giờ chị đang cắm đầu đào hố, ủng hộ em một phát rồi chị ngồi hóng bao giờ Hoàn hè hè
# E) l8 r9 f( V9 W: R8 l) X©2015 Kites.vn | All rights reserved
Hố xinh đẹp, hwaiting!

Bình luận

Em cám ơn chị :x  Đăng lúc 31-7-2013 02:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách