Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 465152|Trả lời: 672
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thiếu Tướng Ế Vợ | Tùy Hầu Châu (Hoàn | Ebook)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-7-2013 00:27:32 | Xem tất |Chế độ đọc

@Copyright of Kitesvn.COM |- [$ W2 X1 Q0 h0 @(Do not Copy, pls!!)
9 Z& B: O' F, ?/ ~+ L' o1 |! Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tên tác phẩm: Thiếu Tướng Ế Vợ
- q! ~+ u* p3 x3 x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
6 S' L  N" S3 x- `1 U9 d@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tác giả: Tùy Hầu Châu
  E# ~0 I; V. h, d" a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
+ g' l; G: @$ B7 {. p: P. t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thể loại: Hiện đại
1 `$ j* P/ P0 ], U7 W6 O* O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 I1 h- \) q. d9 R: T* A( e3 |& @2 K! U
Độ dài: 22 chương
@Copyright of Kitesvn.COM |) @# o& i: I: @3 @/ T4 K" h(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# c! K& H% l& q  N* L: o
Biên tập: HappyOneday
@Copyright of Kitesvn.COM |+ m$ w( a# M0 z" |6 D0 [: b4 i. U(Do not Copy, pls!!)
. ?8 k. l# |# z7 u7 `, R0 \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ebook: mjmk
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 R3 E% S2 A' Y1 f7 C+ X0 T
@Copyright of Kitesvn.COM |( I. O4 Q! X8 M' S(Do not Copy, pls!!)
Poster: itsyourday

@Copyright of Kitesvn.COM |$ h; K/ T& B( l6 N  @(Do not Copy, pls!!)
# g4 o. Q& T" N6 T! r9 g9 U, K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 X: G' `1 r5 ~" J3 x
# z. Z: H' L& _2 v$ A4 v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 V# J& V# d; w) ]
Văn Án

@Copyright of Kitesvn.COM |/ G# ?  N& H: L9 Y+ b% j) _1 `; ^(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |, w8 G7 z, g* |; m(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM |$ y9 @* y1 e; r% r+ I' r6 N+ w(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" S$ s: M& j* J(Do not Copy, pls!!)
Một hôm, Trình Điện Điện làm nũng với thủ trưởng Hàn yêu dấu, cô ôm cánh tay anh, cất giọng ngọt ngào, "Tại sao đến giờ này anh mới tìm thấy em, anh đi lạc đường phải không?"
@Copyright of Kitesvn.COM |7 H# J/ e. f) k# r7 T(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |) D  s% O4 \+ D(Do not Copy, pls!!)
Thủ trưởng Hàn trầm ngâm đặt cuốn tạp chí quân sự xuống, anh thở dài, "Trốn em biết bao lâu nay, nhưng cuối cùng vẫn bị em tìm được."
@Copyright of Kitesvn.COM |7 \! I9 C( a8 o(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 j- |" M; V; Q8 V2 \6 f(Do not Copy, pls!!)
Một người sắp trở thành gái ế và một người là trai ế cực phẩm, nếu bây giờ mới nói chuyện yêu đương thì có muộn quá không?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& ]5 A1 Q/ ^' v0 h
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 B9 r) J" m$ \2 r7 q" [
Tình yêu là thế nào?
, v9 I( U1 P4 c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- Y7 P- H: [# d( z$ b7 Z+ r
Tình yêu chính là một đôi nam nữ đến với nhau theo lề thói và chuẩn mực của xã hội. Trong lòng mỗi người sẽ nảy sinh tình cảm quý mến, chẳng những khát khao đối phương trở thành bạn đời của mình, mà còn mong ước da diết có được tình cảm thủy chung và trong sáng.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- Z. _% Q/ Y3 ^7 Q( z2 |: I3 e" I
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): W( ?! G4 l: i; z9 ?3 p
Bạn tin điều này không?
@Copyright of Kitesvn.COM |" g0 Q3 Q) `6 n(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& C/ N2 T. b& I, j/ J
Tôi tin!

@Copyright of Kitesvn.COM |" Z; P# U1 k- n: l$ I6 c) L- c(Do not Copy, pls!!)
7 G  M4 K: T" u* ?4 j; ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |& `6 z$ R) b; L) Z2 I(Do not Copy, pls!!)
5 @' }9 ]: |" y' k, E" n/ ]0 [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 `5 P- f8 \, G/ {  l! v' `
Lời Người Biên Tập

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ n- O! g/ N9 y1 [, n* s5 S/ a) x
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" e& G3 j6 K3 X2 I5 j1 m

* \$ T5 k4 Q: ^, s* B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
6 s' `: e9 K9 H$ m+ s5 i, u! b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Do tâm trạng của mình đang rất vui, nên đã quyết tâm xách xẻng đào ngay.
@Copyright of Kitesvn.COM |7 |3 C2 r& S/ v" k(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); X3 t) Q6 M, E; {
Truyện này rất nhẹ nhàng và trong sáng. Các tình tiết trong truyện đơn giản đến bất ngờ, nó không khiến bạn tan nát tim vì ngược hay suy nghĩ đủ thứ vì mưu tính. Nhưng biết đâu đôi chỗ nào trong truyện, bạn lại cảm thấy chút gì đó của bản thân hoặc vui vẻ hơn vì một câu chuyện nhẹ nhàng và ấm áp.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ d; V/ g+ b: ~) e
@Copyright of Kitesvn.COM |& }! U, p1 f  T4 Y* M* l. J(Do not Copy, pls!!)
Tốc độ truyện tùy thuộc vào sự chăm chỉ của mình ^^.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  o- e  t6 ^# e0 N- v. S" B+ j5 J
9 z) L0 @2 K* E% C: q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |: h/ h/ w" ~5 `. c! [$ T1 v(Do not Copy, pls!!)
PS: Nếu bạn thích nam chính sạch bong như sunlight, có tuổi nhưng vẫn chưa lăn tăn đến chuyện mình bị ế, thì hố này sinh ra là dành cho bạn =]].

; X( z# Q3 @& u9 C1 F9 W2 d" [% V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
# w( {4 Y2 Y! O, \4 Y0 O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |% }. [* c1 n9 d1 K6 d(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): ^  A$ e5 e% A' J% w- W$ @
@Copyright of Kitesvn.COM |  o* r" [. ?/ D6 s(Do not Copy, pls!!)
Lưu Ý

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 |- _: Z( a6 Z0 w4 [( f$ Q( x1 u
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' e! _. i$ v& R% z) r" d, Z

! o1 z. A1 _& ~0 _5 L9 B* z' [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |+ g) a5 r+ O4 j(Do not Copy, pls!!)
Truyện được biên tập xuất phát từ sự yêu thích và mục đích phi lợi nhuận, vui lòng đừng dùng bản truyện này với bất cứ mục đích thương mại nào.
@Copyright of Kitesvn.COM |3 r# |& s* m  e(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- M" X8 f" v) o
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" I, Z0 S1 n- T$ v3 C% e
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác khi chưa có sự đồng ý của người biên tập. Xin chân thành cám ơn!

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# v1 l) a: V/ t: [# d" ^
@Copyright of Kitesvn.COM |) E: J2 q* @. s/ o( S8 _0 F# P(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 N+ v& H* C$ l+ F- Y+ E' Q: x/ \8 d6 @(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% I; W/ |3 Q2 B. [2 _+ x1 ~

@Copyright of Kitesvn.COM |9 b  j3 q9 Q# K, ~& e3 R+ b3 C(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |- L9 j9 U* W2 E- C! v/ Y(Do not Copy, pls!!)
Ebook Download Links
EPUB
  
PRC
  
PDF

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* p4 ?4 P" U0 T7 m$ I0 F
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 r% C6 ]. u) _9 `
2 m. E& t7 a6 L" C1 ^9 v+ w. S. U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' H0 A! ]2 m1 K3 ~7 g  Z3 p" ](Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 {9 r+ V; D2 p' K  A) c. U
@Copyright of Kitesvn.COM |* I8 o" s5 G' G0 e(Do not Copy, pls!!)

Rate

Số người tham gia 16Sức gió +80 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 iu cô ~~~~
p3104 + 5 giờ mới đọc :D
sarahlee_95 + 5 ^^
han_yujn + 5 Cảm ơn bạn
Katy1210 + 5 ebook :X
saranghe2009 + 5 Ủng hộ 1 cái! Hay nhắm^^
pio227 + 5 Quá cute :))
piloveyoonge + 5 Ủng hộ 1 cái!
mjmk + 5 ôm ôm
millyapple + 5 Ủng hộ 1 cái!
Nhutphonglin + 5 Rết ủng hộ tềnh iu =))
ngoc_khanh1997 + 5 lanh chanh hố mới nài :v
•Tyt• + 5 :3 Ủng hộ ss
kymus + 5 tuyệt <3
nyan_neko + 5 ^^~
HinaNg + 5 hóng ~~~

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2013 00:30:33 | Xem tất

# K# c& C. {: [5 e3 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
MỤC LỤC
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22

" ?# U& }5 M# P" r# K" I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' M* U7 _/ v) B. l(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 Q0 R( q2 a8 s8 ~. `% \(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ w1 G- R  r$ Z1 A- A
@Copyright of Kitesvn.COM |! y# J' ~$ M* O1 u6 t5 ^( u8 v1 A, ~(Do not Copy, pls!!)
Ebook Download Links
EPUB
PRC
  
PDF

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- Q3 ~# _2 r( `9 E$ K# A0 ~
0 r% v7 u0 F6 @" C9 Y2 F@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
: {& _+ S( F/ a* o& `' ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

Bình luận

chú và chị hp quá!!!!!!!!!cảm ơn nhá  Đăng lúc 18-9-2013 06:06 AM
Ý, lại của HO nữa nà. Cái nào thấy chị ấy edit là thấy yên tâm rùi.^^  Đăng lúc 31-8-2013 11:03 PM
Chính thức sụp hố rồi ^_^  Đăng lúc 29-8-2013 03:40 PM
đẹp quá đi *nhỏ nước miếng*  Đăng lúc 15-8-2013 11:39 PM
Đúng là dân des đến mục lục nhìn cũng rực rỡ :))  Đăng lúc 12-8-2013 09:44 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Cái nữa.... Hí :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:32:28 | Xem tất
Chẹp chẹp
: X% A$ Q& k7 A9 V( ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Vừa vào hóng phát thấy có thread mới của cô Hố, tem đã tính sau
@Copyright of Kitesvn.COM |! y( k$ I! h# C/ v, E3 `$ ?" e(Do not Copy, pls!!)
Cái văn án bị thu hút
6 }' l9 W  O( A0 C, [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nhưng mà cô ơi, tác giả là Tùy Hầu Châu, sao t thấy nghi ngờ hai chữ "nhẹ nhàng" quá
/ ~+ k$ A, y, N9 ]: \, ]: a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nhưng thâu, vẫn ủng hộ, nhưng chắc không nhảy ngay đâu, t sợ truyện hay quá lại phải đi mò convert
, C0 g% V+ _. e7 |$ p. z( Q( L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
1 w, `0 G+ W% i2 F! D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Với tư cách là ngươi đã giành tem hố mới của cô, bạn chúc cô đông khách nhóe

Bình luận

Có thật là trong sáng như con người bạn ko thế :))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 15-8-2013 03:09 PM
bạn nói thật, cái này nhẹ lắm và trong sáng cực kỳ, trong sáng y như con người bạn nè cô =)))))  Đăng lúc 31-7-2013 12:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:39:24 | Xem tất
tôi được rủ rê vào đây hóng hố của cô :v đắt khách cô nhé
@Copyright of Kitesvn.COM |" m* r0 q3 X6 P0 g- D, x) ~(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 f; [/ R! j0 W. Z9 ?( X" N
dạo này tôi ít đọc truyện lắm. truyện đang edit thì càng không dám rớ :v. cô mau lấp hố cho tôi nhảy nhé cô >_^
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* L. a3 F# H# w. x6 m+ K
@Copyright of Kitesvn.COM |5 L- X* B: G. `$ o% i1 A(Do not Copy, pls!!)
*ôm ôm* làm việc điều độ, giữ gì sức khỏe nhá cô >:D<

Bình luận

Cám ơn cô mều :x *ôm ôm*  Đăng lúc 31-7-2013 02:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:41:14 | Xem tất
Uầy, Hố ơi, em thật là ham hố, đúng y chang cái tên của em luôn .
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 w0 B1 z1 u* O! W
@Copyright of Kitesvn.COM |; g0 p; |1 e9 x; P6 i(Do not Copy, pls!!)
Đào rồi phải nhớ lấp nha cô, không thôi đừng trách sao bạn ác )
. g( f: ?/ u' I9 J8 i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
1 r# T8 }, x, n( E2 ~/ x& u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chúc hố mới của cô đông khách và mong lúc nào cô cũng vui vẻ như hôm nay.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 f1 {4 c% P! x5 L& }
@Copyright of Kitesvn.COM |  T0 P$ c7 r  s! h( ?+ C  Q* p/ i) Y/ Q(Do not Copy, pls!!)
Cố gắng và phấn chấn lên nữa nhé!!!{:159:}

Bình luận

Cám ơn chệ *đạp*  Đăng lúc 31-7-2013 02:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:48:28 | Xem tất
Hihi, đặt 1 chân hóng hớt.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 g1 T  O4 K2 @0 E2 C) F
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 Z  p( f6 O. o/ f& G8 B
Tôi biết là cô đang rất vui, cơ mà phải kiềm chế một chút :))
- B8 a7 i9 k  r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" C2 Y. D, Z' @; h* i* r(Do not Copy, pls!!)
Làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe và tâm trạng lúc nào cũng ở mức cao nhất cô nhé.
7 c0 c. h( O. i) y2 c2 b. A5 c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |3 M  @( N  W: [1 v(Do not Copy, pls!!)
Chúc cô mau chóng lấp hố này mà không mất nhiều sức.
@Copyright of Kitesvn.COM |9 ~* Y3 X# U- o! R(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 f: K1 C- p6 c: t6 P(Do not Copy, pls!!)
Và luôn luôn nhớ bạn bè bao giờ cũng ở cạnh :D
; p1 P* L' Z; {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 U5 W! N2 \6 J/ \) P
Chúc nhà mới của cô đông khách!!!
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 N8 f+ R9 {/ x: t9 m, q7 Z
& O/ x4 i! m1 ^0 J) d% I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cái văn án hút quá :x

Bình luận

Cám ơn bợn hiền :). Nhớ check đồ t gửi nha :)  Đăng lúc 31-7-2013 02:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:57:44 | Xem tất
Ủng hộ, chúc mừng em đào hố mới   nghe gái ế là sis nhảy ngay thôi. Khổ ai biểu sí nằm trong số ây nên phải gia nhập đọc xem coi nử chính làm cách nào mà gả đi được để sis học hỏi kẻo già rồi mà cô đọc một mình thì khổ.  Em đang vui à kiếm đước soái ca rồi sao mà vui dữ dạy em thì vui rồi khổ thân sis còn chưa kiếm được nên phải buôn ba đi làm kiếm nhiều nhiều xiền để đi mua chồng nè
6 k% W* @( U. s. n1 ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
0 \6 M7 Q2 l7 Z' N' P3 p0 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Hóng chap một lên sàn

Bình luận

Cám ơn sis! Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau *ôm ôm*.  Đăng lúc 31-7-2013 02:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 01:08:41 | Xem tất
Ủng hộ, ủng hộ em Hố hết mình luôn.
@Copyright of Kitesvn.COM |. K2 u. s  ]$ k& ]5 Q( D8 Y" p(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |3 i5 X3 ?4 ~, o6 i& [(Do not Copy, pls!!)
Đọc cái này mà thấy đâu đó có hình bóng của mình, mình cũng thuộc dạng "đồ cổ"
@Copyright of Kitesvn.COM |+ i4 j$ Y) Z# }! e5 {/ g(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |0 H, o- E0 ?6 @3 l4 X6 K* S(Do not Copy, pls!!)
Bởi vậy càng quyết tâm coi chị nữ chính làm thế nào để hốt được 1 anh nam bị ế cực phẩm ^^.
@Copyright of Kitesvn.COM |$ ]. Z/ @( B& G( V" _9 X1 e(Do not Copy, pls!!)
8 V) H4 D, [9 _0 ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chúc hố mới của em đông khách.

Bình luận

Cám ơn chị. :)  Đăng lúc 31-7-2013 02:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 02:39:10 | Xem tất
Giành chỗ trang nhất cái nào!!!
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 n) _  I+ N- H9 g
Đọc cái văn án thấy hay hay nên ta quyết định + quyết tâm nhảy hố
% }: H3 H+ P% S$ o3 m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chúc hố nàng đông khách nha
. r/ Q" A( `; k. ]) N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
thôi ta đi ngủ đây
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 I/ X  A; E/ t' H  [! K

Bình luận

Cám ơn nàng ^^  Đăng lúc 31-7-2013 02:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 04:25:54 | Xem tất
Lon ton vào xí pết 1 hí hí,
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' w/ E+ f. b- C) r$ n
Được pết 1 đúng k nhỉ?
1 ?3 c$ C% H0 H# ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Xí xớn thế thôi, chứ giờ chị đang cắm đầu đào hố, ủng hộ em một phát rồi chị ngồi hóng bao giờ Hoàn hè hè
@Copyright of Kitesvn.COM |  x! m( k1 E4 c9 w) |' _(Do not Copy, pls!!)
Hố xinh đẹp, hwaiting!

Bình luận

Em cám ơn chị :x  Đăng lúc 31-7-2013 02:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách