Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 3855027|Trả lời: 2468
Thu gọn cột thông tin

[Hiện đại] Nếu Không Là Tình Yêu | Diệp Lạc Vô Tâm (Hoàn- Đã xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-11-2012 00:00:13 | Xem tất |Chế độ đọc

©2017 Kites.vn | All rights reserved! m6 \, o. I$ X/ {
Tên tác phẩm: Nếu Không Là Tình Yêu (Tên cũ:Hôn nhân không tình yêu- Vô ái ngôn hôn)
©2017 Kites.vn | & C+ Q) R8 B! S7 G# aAll rights reserved
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
©2017 Kites.vn | + U2 j' u- h" W' @  [All rights reserved
Thể loại: Hiện đại, hào môn, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau
* ^8 C% }( V* \©2017 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Hoàn
©2017 Kites.vn | All rights reserved) U8 ?# a, T- _4 S, q
Người dịch: greenrosetq
©2017 Kites.vn | All rights reserved/ s) C. s4 y  ?  c0 b1 D
Poster: Shinmoney

©2017 Kites.vn | All rights reserved& J/ g1 [( {; Y( D( d5 H) F: r
©2017 Kites.vn | All rights reserved# O5 ~% n; n+ {1 k% Q
©2017 Kites.vn | All rights reserved5 |8 @& C$ w- f6 e( V4 C1 c
4 o: R& P: P- R9 q©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | " P# p% o$ h. x% m  [: lAll rights reserved
Văn án:

©2017 Kites.vn | / m2 P" q! m7 _7 A. Q. fAll rights reserved
©2017 Kites.vn | ! c4 \8 ~* z( v) q2 IAll rights reserved
Có câu nói, con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh.
" h# o8 `" A  ^/ Q6 t/ n8 c. a©2017 Kites.vn | All rights reserved
Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh.
©2017 Kites.vn | All rights reserved( g/ \- i, A- V, S
Việc đầu tiên là yêu anh.
©2017 Kites.vn | All rights reserved" A9 G. ?$ f4 H3 K) A
Một việc khác, là gả cho anh

% W7 X9 z  e/ @©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved, V' P* G( \7 s& V7 ]% A5 I- v- c
©2017 Kites.vn | All rights reserved, M; N/ P, S3 o) v- L& @- r
©2017 Kites.vn | All rights reserved( f3 B' f2 v6 ~; G, }
©2017 Kites.vn | All rights reserved, j) @/ p1 n3 k, U4 x: X* f
©2017 Kites.vn | & `1 \7 L- G1 N+ m+ z: OAll rights reserved
LƯU Ý :

©2017 Kites.vn | ( }! Q! G( v& H, L# c  @; QAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved8 Y) f- K8 v! n
Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2017 Kites.vn | All rights reserved4 S2 [8 g/ z" x: \" T
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác
.
$ ?8 |6 J; ?; e) u# e; g©2017 Kites.vn | All rights reserved

©2017 Kites.vn | 4 o; I- Y; g2 R; v1 {6 S# M# P" kAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 26Sức gió +140 Thu lại Lý do
aimthemoon + 5 giờ e mới đọc bộ này ^^
minjay1608 + 5 Cảm ơn chị ^^
tumbler + 5 Em đã nhảy :xxxxxxx
hai2an + 10 Ủng hộ 1 cái!
Pan + 5 Diệp Lạc Vô Tâm :X
Trio.team + 5 Cảm ơn chị ^^
sis_wanabe + 5 tuyệt nhất là câu: tự chịu trách .
chang_icy + 5 :x
bmwx1ilu + 5 Bài viết hữu ích
mikochan + 5 mãi hóng NHNA ko biết tới hố này ^.
[Y]ang + 5 truyện của Tâm Tâm :x
chansun + 5 Bài viết hữu ích
SG-4ever + 5 Bài viết hữu ích
rosy_rosy + 5 Tks ss!
tokpokki + 5 cảm ơn ss ^^
shinemy1987 + 5 Thanks ss :X
msh2 + 5 hàng hot :x
Spica + 5 Cảm ơn chị GR :*:*
einna + 5 AAAAAAAA Tâm Tâm :xxxx
StefanieVu + 5 ahhhhhhhhh, tuyệt quá

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-11-2012 00:00:34 | Xem tất

©2017 Kites.vn | ; R5 N# f+ z* X) SAll rights reserved
Made by nyan_neko

# k  r; p/ O' w3 L9 T/ h' A' q8 ~©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 2 @, R/ e; I- k0 j3 oAll rights reserved
6 r! U" x; S8 j, K, F, B; M' V+ ^©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved' f- a5 R, @9 F4 ?3 a
©2017 Kites.vn | All rights reserved8 H- N& ?' ^8 S9 l

©2017 Kites.vn | * A1 m: j3 N0 w5 h) P( SAll rights reserved
Made by [T]uenhi

©2017 Kites.vn | All rights reserved# x5 {. Y6 C/ M# f+ i
©2017 Kites.vn | ! b4 B, x7 E$ W, N% Q/ a2 ~All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ u6 @% }7 _6 \& g" X% }
©2017 Kites.vn | All rights reserved: b2 a  f" l4 }' {) K+ ]
* B# j7 N# G' W) a( u% y©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved& m- k3 X8 _+ `% ^: Q
HƯỚNG DẪN ĐỌC TRUYỆN TIỆN LỢI:

©2017 Kites.vn | " p- z& v3 E; o" wAll rights reserved
©2017 Kites.vn | - @! s6 L; y. a) |" m' c1 @7 \All rights reserved
Để đọc truyện tiện lợi, bạn hãy click vào khung "Xem tác giả này" ngay đầu mỗi comment của greenrosetq. Như vậy, topic sẽ ẩn hết comment của người khác, chỉ để lại comment của greenrosetq. Bạn có thể đọc truyện một cách liên tục mà không phải mở quá nhiều trang.

©2017 Kites.vn | ; m# y7 r7 V6 N' R3 b9 NAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved- `6 @( w& ?& |: t5 H0 E
' H+ v+ v( S8 m- r©2017 Kites.vn | All rights reserved
7 L. q* o( T- z  F. d; R' W( k1 X©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved( Y' s3 y5 W$ H- W
MỤC LỤC

©2017 Kites.vn | * m7 R; ~$ ?2 Y) V+ [* B' B$ [All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved, P  O! k; N# i
- y; ^( w( F5 s©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved1 U% @" t3 f( \& x8 C% r& W
©2017 Kites.vn | 3 O, R0 ?' h8 Q! d* @. w9 dAll rights reserved
Chương 1+ 2 (Bổ sung) Chương 3+ 4   Chương 5   Chương 6 Chương 7
©2017 Kites.vn | : h: X5 o# K! U% X- K( N! H' GAll rights reserved
©2017 Kites.vn | - s. p! D$ g; r8 K; w8 W# Q. P$ iAll rights reserved
- I/ K& ^  }9 [, x5 G, A: ^©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | $ i& [. }" r! i+ B1 ?3 q; ~All rights reserved
Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12   
©2017 Kites.vn | 8 [4 P5 D! g) \6 J0 xAll rights reserved
" H: q8 e1 f# Z- [$ t. N. t©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 1 P  |7 Z) y  E! A; A8 ?- `/ VAll rights reserved
; I( n4 T6 }" F  Z©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 13+14   Chương 15 Chương 16   Chương 17 Chương 18
©2017 Kites.vn | All rights reserved' R$ E  Y: \/ c' A% v  N' b
©2017 Kites.vn | All rights reserved& p" e" k. O, Z* W/ R6 a1 v; ~' X
& s8 t& Q# ?! \) `1 p©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | , E$ ]$ Y& ?3 _8 L; eAll rights reserved
Chương 20: Ngoại truyện Đêm bình an   Chương 19   Chương 21 Chương 22
©2017 Kites.vn | 3 X9 P9 N8 l- t0 T+ j2 o" W  ^; W0 aAll rights reserved
6 t) Q6 D3 {: ?" V4 }) P0 |' E$ [©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved) a9 j8 F8 q  {: ?
Chương 23 Chương 24 Chương 25 Ngoại truyện 2   Chương 26
©2017 Kites.vn | ) f6 o2 w9 P1 f! EAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 1 |4 I4 Q* C9 L& E" R# R; HAll rights reserved
6 V6 \8 X1 i  \1 v9 }©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | " v. C8 g9 l1 E* s2 AAll rights reserved
Chương 27   Ngoại truyện 3: Action 1 Ngoại truyện 3: Action 2
©2017 Kites.vn | * r8 O8 F, o  U, J7 B3 GAll rights reserved
4 i  s; d* E0 t4 t5 r6 h©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 5 S6 s; Q$ E, R# p& X7 z3 f* ~& DAll rights reserved
; v- C' _, H+ w+ a©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 28   Chương 29 Chương 31 Chương 32   Chương 33
©2017 Kites.vn | All rights reserved6 ~1 x" ?1 w0 N# v
3 [( \4 F, P' k% k/ D0 H) Z3 e( r- w©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved- j/ s6 B- e# o' q+ r
# b$ }! J+ ?  |- ]©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 34   Chương 35 Chương 36 Chương 37
©2017 Kites.vn | 5 l( o' b3 h/ b5 ~All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved" K2 v# A  R+ S$ _
©2017 Kites.vn | 0 W; O4 q1 b+ w1 [: mAll rights reserved
0 b- ]" t9 r. |. d, {©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 38   Chương 39 Chương 41 Chương 42 Chương 43
. i; ~( C7 E' O, V+ q2 |©2017 Kites.vn | All rights reserved
! I% n/ \. w/ {5 `; f2 p  n©2017 Kites.vn | All rights reserved
. I& [' K5 g1 K©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved- z: R. w& F3 x) [
Chương 44   Chương 51: Ngoại truyện về Cảnh Mạc Vũ Chương 45 Chương 46   
©2017 Kites.vn | & c4 ?. M6 S& e: o9 ?All rights reserved
8 }0 Y$ X( }, _, U7 y, Z+ ]©2017 Kites.vn | All rights reserved
9 ~0 U! W. N0 q% W+ E; W6 d$ L$ @©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | % D& Y7 c) B5 b( b7 q& `6 M0 qAll rights reserved
Chương 47 Chương 48 Chương 49 + 50   Chương 52   Chương 53
©2017 Kites.vn | 3 d# h1 D) m" n7 ?All rights reserved
©2017 Kites.vn | " L# x% b) z9 X; I, z* oAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 3 O5 b. \9 B! F. MAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved6 V* ?) a& V# O9 A0 f2 d
©2017 Kites.vn | ! K$ J' I7 V* {" K: rAll rights reserved
Chương 54 Chương 55   Chương 56   Chương 57 Chương 58
©2017 Kites.vn | - L- j$ y+ E* DAll rights reserved

©2017 Kites.vn | ( _' z, h9 Y, @; \All rights reserved
$ W) n& }+ ?; w©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved, O( _/ L# g& Z/ K+ K. a
©2017 Kites.vn | All rights reserved$ {+ r+ }. D* W3 }- J/ k% D% e
Chương 60: Ngoại truyện về CMV Chương 59 Chương 61 Chương 62
0 U, {) }1 M0 q! Y! v©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved0 X9 k; S: u$ Q3 m6 ^) R! P
©2017 Kites.vn | All rights reserved$ i1 h  C9 i* ?; ]! T& S
©2017 Kites.vn | All rights reserved( \9 l% E1 i  D# z9 M9 F
©2017 Kites.vn | All rights reserved5 J- [' G3 ?; _& t! m/ a
Chương 63   Chương 64 + 65   Ngoại truyện 100 câu hỏi phần 1+2
2 U8 c# g) b6 u5 Z2 V1 i% ]) p) t1 a: l©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved7 [! z8 r, P! c
©2017 Kites.vn | All rights reserved4 ^7 E  W/ t+ P! q1 O
©2017 Kites.vn | All rights reserved8 Z. h: V; w5 G! P
Ngoại truyện 100 câu hỏi phần 3
©2017 Kites.vn | 0 U/ z! h4 z; ]# f' b. `0 tAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 9 e( T7 f5 r( ZAll rights reserved
©2017 Kites.vn | - Z$ o+ Q" Z* qAll rights reserved
©2017 Kites.vn | # K# o9 }. J" g- r. x( w1 `All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved" [4 N4 |2 }$ f: M) X
©2017 Kites.vn | 8 {0 a9 t/ y5 q/ K; _All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved4 m$ O/ U% D6 U. T) d
©2017 Kites.vn | All rights reserved$ z# \/ o" ~- C2 D: P, D5 y

Bình luận

bạn ơi, sx chuyện r sao vẫn k mở khóa vậy ??  Đăng lúc 19-3-2014 10:46 AM
Cho mình hỏi truyện này có ebook ko vậy?  Đăng lúc 16-8-2013 08:06 PM
truyện tạm thời bị khóa do sắp xuất bản mấy bồ ah! m cũng ko đọc đc nè, đành phải chờ vậy!!!!  Đăng lúc 2-8-2013 09:39 AM
bao giờ mới đọc tiếp được đây ad, mình đọc đến 47 thì dừng là sao vậy TT  Đăng lúc 22-7-2013 07:20 PM
Sao mấy chương cuối đọc k được ad ơi TT_TT  Đăng lúc 19-7-2013 09:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:02:24 | Xem tất
Em phải xé tem .
7 ?/ r# i  h3 [" f& y% Q©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved: ~+ ?3 d( h* G! U9 g% M) ]
Giữ chỗ chờ editttttt khi có chap mới, dẫu đã biết Tâm Tâm có hố mới, nhưng ko ngờ lại nhanh được đọc đến thế này. Cảm ơn ss Gr nhiều nhiều lắm.
* P* r0 e- _2 `8 Y* R7 y7 C©2017 Kites.vn | All rights reserved
. @9 o/ T1 T- z  D. Y©2017 Kites.vn | All rights reserved
Ko biết lần này nam chính của Tâm Tâm sẽ ' tồi tệ ' đến thế nào .                                                

Bình luận

uầy, Gangnam sì tai hay sao đó chứ  Đăng lúc 14-1-2013 08:50 PM
avatar siêu điêu, gấu naked múa cột =)))  Đăng lúc 19-11-2012 12:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:02:41 | Xem tất
Tiếp tục công cuộc nhảy hố chị GR đào, cứ hố nào chị đào em cũng thò chân vào đặt gạch trước rồi tính sau :X
©2017 Kites.vn | 1 v2 n3 y0 p8 I  l' a, M4 k3 fAll rights reserved
- m! ^1 `, k" j+ v% q9 r©2017 Kites.vn | All rights reserved
Em ít đọc thể loại cưới trước yêu sau (mà hầu như là chưa đọc ^^)
©2017 Kites.vn | All rights reserved# H$ s1 d! u" L# `0 w2 O' I
©2017 Kites.vn | All rights reserved; L& g1 Z* u9 }. [$ \) o0 k+ O; e
Đọc lời tác giả hình như em thấy mùi ngược hở chị ơi??? Hố lửa là lửa kiểu nào đây ạ? Là Hot như lửa hay là đau khổ, quằn quại khi rớt vào lửa nhỉ?
©2017 Kites.vn | 1 R. o9 Q! ?1 ^5 v* e; A8 Q* m. hAll rights reserved
©2017 Kites.vn | & u. H% p5 }" pAll rights reserved
Tóm lại là em cũng thích một số tác phẩm của Tâm Tâm nên nhảy vào hóng luôn.
0 A/ w0 \! S# s1 @, W©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 9 i5 y# d1 ~) j% h5 a, |- ^) gAll rights reserved
P/S: Dạo này chị toàn dịch truyện chưa sáng tác hoàn, làm em nhảy vào rồi cứ ngóng trông còn hơn cả ngóng chồng nữa :D

Bình luận

truyện GR dịch mình rất thích vừa thể hiện gần hết hồn truyện mà còn thể hiện cá tính của mình.  Đăng lúc 12-3-2013 09:31 AM
truyện GR dịch mình rất thích vừa thể hiện gần hết hồn truyện mà còn thể hiện cá tính của mình.  Đăng lúc 12-3-2013 09:29 AM
>:D< lâu ko thấy cmt của Ong. Mấy câu hỏi của cô paste sang cho Tâm Tâm ấy, chị GR chưa trả lời đc đâu :D  Đăng lúc 19-11-2012 05:33 PM
chị Ong nhanh chân quớ :))  Đăng lúc 19-11-2012 12:58 PM
lại đạp ngta ;))  Đăng lúc 19-11-2012 12:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:03:58 | Xem tất
ôi trời, em vừa thấy ss bảo liệu có nên dịch truyện này ko mà giờ đã thấy hố mở rồi
©2017 Kites.vn | ' ?5 [- ~' Z  D- EAll rights reserved
©2017 Kites.vn | / T% U; I1 l$ O& X$ i6 M, QAll rights reserved
độ này nhiều truyện hay quá, mắt lại tăng độ rồi cơ mà truyện của Tâm Tâm thì ko thể bỏ qua được. ss cứ từ từ truyện này vs "nửa hoan nửa ái", cho bọn e đỡ mốc mép khi phải đợi tác giả
©2017 Kites.vn | All rights reserved1 b; b' A/ `( d
& J4 h7 E; p7 n  Y7 R8 X1 J! u©2017 Kites.vn | All rights reserved
mà cái "hố lửa" Tâm Tâm nói ý, càng thế e đây càng thích

Bình luận

"lửa" của Tâm Tâm chất lượng lắm =))  Đăng lúc 19-11-2012 12:09 AM
Tôi sợ "lửa" lắm cô ạ ^^  Đăng lúc 19-11-2012 12:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:04:22 | Xem tất
Hôm nay là ngày lành tháng tốt hay sao mà nhiều hố mới quá {:420:}
" z( ]6 E# t- J4 ~! t# b6 o©2017 Kites.vn | All rights reserved
9 Z3 r: y% D4 }- X/ d3 A©2017 Kites.vn | All rights reserved
Cám ơn ss đã đào hố mới ạ {:444:}
©2017 Kites.vn | * T; u% r( E9 ~5 T, NAll rights reserved
5 u( w) f: v+ x1 J: R; b' Y©2017 Kites.vn | All rights reserved
Tình hình là Tâm Tâm thì em đọc hết rồi, ấn tượng với An Dĩ Phong nhất :"> thật ra thấy nhiều bạn yêu thích thấy Dương nhưng với em thì lại hem thích thầy bằng An Dĩ Phong
©2017 Kites.vn | All rights reserved3 u( u/ q& ]! ]* [* P( m
©2017 Kites.vn | All rights reserved% w: h/ b, k$ m* r
Truyện nào của Tâm Tâm cũng có soái ca hàng đỉnh + nhiều hot scene nên dù ko có time thì e cũng phải lê lết thêm một hố nữa vậy {:437:}
©2017 Kites.vn | All rights reserved) |, c" Y0 q/ s" s; S8 n
©2017 Kites.vn | All rights reserved8 I6 b$ E2 `' k0 r8 w" b1 @
Cám ơn ss nhé :X
©2017 Kites.vn | 5 g9 Y4 `! `, J. mAll rights reserved
2 s  @6 j6 W. O0 `) ~©2017 Kites.vn | All rights reserved
8 U3 t* c& \$ K7 _+ }  ^5 r©2017 Kites.vn | All rights reserved
" ~7 m; h4 r3 v7 E©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved. Q, C6 H, Q4 `
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:04:32 | Xem tất
Ô em mới thấy tin trong nhà 888, trở ra thấy thread này liền, chị Green nhanh ghê.
% C7 y. ]+ L/ H' d( T©2017 Kites.vn | All rights reserved
  ^; ~. }# W( z- y- L% ?- q/ p2 k©2017 Kites.vn | All rights reserved
Cái poster truyện đẹp quá. Đọc văn án xem chừng chắc là ngược rồi. Nhưng với em thì độ ngược truyện của Tâm Tâm vẫn còn nhẹ hehe ^^
©2017 Kites.vn | $ q% s. N$ {/ rAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 8 x5 x) D- O/ ^' b* U7 P$ x5 G& VAll rights reserved
Ko biết viết được bao nhiêu chương rồi nhỉ, mong quá.
©2017 Kites.vn | 5 O7 r6 N" P6 p: }: FAll rights reserved
! p" o3 U$ Q1 S©2017 Kites.vn | All rights reserved
Nam chính truyện TT viết thường đa dạng nghề nghiệp, em tò mò lần này "bad guy" của chị ấy nghề nghiệp, gia cảnh thế nào Đặt gạch ngồi hóng truyện {:311:}
©2017 Kites.vn | All rights reserved2 s" w, T# d3 S1 \
©2017 Kites.vn | All rights reserved; F8 ]& G  J! `' i8 {
1 tuần nữa em thi rồi mà truyện muốn đọc quá, khó lòng mà ngoan ngoãn học bài

Bình luận

Truyện này tác giả vẫn đang biết nên mình cũng ko biết nữa bạn ^^  Đăng lúc 1-1-2013 11:41 AM
Mình cũng rất thích truyện của Diệp Lạc Vô Tâm. Mong chờ soái ca mới xuất hiện.  Đăng lúc 19-11-2012 09:23 PM
Lo thi đi cô em ;)  Đăng lúc 19-11-2012 09:31 AM
em ngày 3/12 cũng bắt đầu thi các môn mà cứ nhảy hố thế này thì chết ạ  Đăng lúc 19-11-2012 06:52 AM
iu nhìu đạp nhìu :X  Đăng lúc 19-11-2012 12:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:06:16 | Xem tất

" J/ l- S6 x4 j©2017 Kites.vn | All rights reserved
Cám ơn chị đã đào hố mới ạ.{:414:} {:414:}
8 C& _/ I. i& ^©2017 Kites.vn | All rights reserved
Hôm nay ra đường e cứ lọt hết hố này đến hố khác.
©2017 Kites.vn | All rights reserved" x' [7 Q3 L3 L
Truyện của Tâm Tâm soái ca cũng đỉnh hết.
7 V- e* p% W! O5 o5 o" p- n! m©2017 Kites.vn | All rights reserved
Mà lần này không còn là cầm thú nữa, nó là "bad guy" luôn.
©2017 Kites.vn | All rights reserved2 ?4 V& `+ o9 x3 _  A, M
Tuy biết đây là "hố lửa" em vẫn sung sướng rơi vào.
6 ~" l# ]1 q9 u' H# S; f- X3 l©2017 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng em cứ thắc mắc "hố lửa", lửa là hot hay là ngược đến đau đớn vậy chị?
©2017 Kites.vn | All rights reserved( Q5 _# [. E9 T$ K$ K) M
Gần đây, chị toàn dịch chưa hoàn không, làm em hết đường mò trước convert.

Bình luận

Theo quan điểm của t, bad guy nó gói gọn cầm thú vào trong đó luôn:))  Đăng lúc 19-11-2012 12:21 AM
cô Hố ơi, tôi nghĩ cầm thú nó nặng hơn bad guy chớ  Đăng lúc 19-11-2012 12:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:09:31 | Xem tất
Mình thật nhanh tay lót dép được page 1
( Q2 R: L# V1 B4 U# q! M" V©2017 Kites.vn | All rights reserved
Truyện dịch made by green là mình yên tâm về chất lượng cũng như nội dung rồi.
©2017 Kites.vn | All rights reserved8 Z5 H6 V" ]7 e8 m9 x
Mẹ Tâm lần này không biết mang thể loại soái nào đến cho chị em chúng ta thưởng thức đây. Ta có lòng tin tưởng con trai mẹ Tâm không thể biến thái tầm thường được mà phải là BT, cầm thú cấp độ khó đỡ.
©2017 Kites.vn | ' h$ f6 E% B# ?0 ?! gAll rights reserved
Theo như cô halay xì poi ở dưới thì có vẻ truyện này sẽ là ngược đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:10:17 | Xem tất
Oh ye, Tâm Tâm đã comeback, ko gì có thể diễn tả được niềm vui và sung sướng này
©2017 Kites.vn | All rights reserved) p% M' C2 Z: S8 i
©2017 Kites.vn | 9 Z7 e! `5 B0 N9 `All rights reserved
Lại được dán tem đảm bảo bởi ss Green, ôi em iu chị chết mất {:444:} {:430:}
©2017 Kites.vn | All rights reserved. ^6 o) @8 M/ a0 [3 _1 b$ R' b) _+ \
4 l" n# T' b& X( T* f, w, `2 C3 D©2017 Kites.vn | All rights reserved
Cái truyện này hùi đó Tâm Tâm có viết bản nháp cho dân Tung xem thử, nội dung sơ sơ thì là nữ 9 yêu anh trai nuôi ( là nam 9 ), sau đó tìm mọi cách để được gả cho anh thì phải? Nhưng, cái này mới là chính yếu, anh ấy là "bad guy" thật sự
©2017 Kites.vn | 8 N% K1 X4 C& e5 W' P$ m! EAll rights reserved
: ]* K1 H- |0 J8 {- k, N  ^% k0 l6 U©2017 Kites.vn | All rights reserved
Trong lễ cưới mà lại ôm ấp cười nói với tình nhân, đêm tân hôn thì phán câu xanh rờn: "Chúng ta sẽ ko vượt qua giới hạn anh em"
©2017 Kites.vn | 0 A" N& ?7 _8 r, qAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 0 n# M, s! u* Z8 I4 x/ _; {- TAll rights reserved
Em ko xì poi nhé, tuyệt đối ko phải Dép, đá, cà chua gì ném thì sẽ được trả lại chính chủ Em chỉ làm thế vì tình yêu với soái ca của mẹ Tâm thôi, dù chưa biết mặt mũi hay "độ cầm thú, biến thái" của anh
2 T  [2 U( v; A3 T2 k- J  G©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ N+ b  x+ G3 p! Q& d
Chị GR thiệt là năng suất, 5ting {:412:}
©2017 Kites.vn | ! S5 O+ l$ d7 A; c3 w& w5 ~- QAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved& h2 V( P7 ^" s5 {. v
@ss Thỏ, cô Lin và những sắc nữ: Nam 9 là của em, xê ra hết Nếu ko có gì thay đổi, thì nam phụ cũng tài hoa lắm ý, học vẽ bên Ý, mọi người cứ tranh dành anh ý
8 }* }( w+ D8 `& a+ J) e! O©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved# e/ ]6 X, \+ i9 H
P.S: đêm nay chúng ta có nên tổ chức ăn mừng ko nhể??? {:292:}
©2017 Kites.vn | ) E$ u- \" }1 L& H% pAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 5 ]* ~, s5 c, J& {All rights reserved
P.S 2: em thấy chữ "lửa" rồi nha *toát mồ hôi*, *cười nham nhở*

Bình luận

mình rất thích chị Tân Mi này, rất có cá tính, và chị có những suy nghĩ thường khiến người khác chết ngất  Đăng lúc 9-5-2013 01:40 PM
hay dã man ý~~  Đăng lúc 10-3-2013 10:47 PM
hinh nhu hong thay chuong 30 phai hong may ban  Đăng lúc 11-2-2013 01:35 PM
Bị sập hố nữa rồi. Cứu e với!  Đăng lúc 31-1-2013 11:31 AM
cái gì 1? =))  Đăng lúc 6-1-2013 02:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách