Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 293165|Trả lời: 459
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nàng Dâu Trọng Sinh | Nhạc Tiểu Nữu ( Đã cập nhật ebook ở bài 418# nhé)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-4-2013 22:30:58 | Xem tất |Chế độ đọc

©2018 Kites.vn | All rights reserved* ^4 S, r) m% x
8 k# u2 K: i# E©2018 Kites.vn | All rights reserved
  r% k, d/ z5 U4 e* p©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Nàng dâu trọng sinh
©2018 Kites.vn | 6 F6 d$ w* D4 _All rights reserved
1 a; l9 @. b( x2 C) r' T©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tên gốc : Trọng sinh tiểu tức phụ
©2018 Kites.vn | All rights reserved  K$ m7 T5 l+ O. k1 P
6 F" D2 d& H' v8 L  f+ C% Y©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 O5 k( V& |2 R1 b+ o
9 C+ ]! T2 {8 i# ]! S©2018 Kites.vn | All rights reserved
Converter: Kirio_2709 TTV
©2018 Kites.vn | - L: U* O9 [1 i; }All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ s5 J! ^3 A% i3 h, ]* o
Editor: vyvy245, khang_lt1203, Mộc, maixoe123, ~M~
©2018 Kites.vn | ' {0 `3 \4 U4 L% WAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 O; h- t: @2 {, @, D2 w1 e9 _& q- V! }% R
Chỉnh lỗi: rosy_rosy
©2018 Kites.vn | All rights reserved- W' G7 A$ i9 G$ c+ n
©2018 Kites.vn | ' O4 m* T, z8 ~) p( E/ A" X; YAll rights reserved
Tình trạng tiểu thuyết: Đã hoàn thành
©2018 Kites.vn | ! t# v9 O- N4 |( q6 A# ZAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 3 g2 y; o8 L1 K; c& J4 i. pAll rights reserved
Poster: minjay1608
* W) z" N. g9 }©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | 4 I; e% N+ t' n, P% ~7 `All rights reserved
©2018 Kites.vn | % r  Y- I1 ?9 q# r. I$ }All rights reserved
Văn Án
©2018 Kites.vn | All rights reserved! n% M) i7 i& ?) }2 k  Y1 J! k, I
©2018 Kites.vn | All rights reserved% F, u* ^5 x6 G$ x- w+ K9 {- E
Nếu có thể quay trở lại thời gian thì Chung Linh nhất định sẽ nắm bắt được hạnh phúc, hưởng thụ bình an. Hiện giờ nàng thực sự đã có được cơ hội như vậy.
©2018 Kites.vn | All rights reserved; D$ U; B$ ?- c3 I
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 L7 Y- n& Q$ F6 I
Từ một người phụ nữ trung niên nghèo túng, khắc khổ, nàng trở lại tuổi mười tám, khi đó nàng là nàng dâu mới cưới, là vợ của một quân nhân.

$ D' z5 u0 M6 g+ U6 z©2018 Kites.vn | All rights reserved
(Mình đăng kí tốc độ edit 1 chương/ tuần hoặc hơn, lúc rảnh rỗi mình sẽ post nhiều hơn, mình đăng kí như thế chỉ vì lo sợ áp lực nếu không có bài để post do bận quá mà thôi.)

Rate

Số người tham gia 10Sức gió +55 Thu lại Lý do
MinhHạ + 5 Cảm ơn bạn
elisapham + 5 Ủng hộ 1 cái!
rosy_rosy + 5 Cảm ơn bạn:)
minjay1608 + 5 Cố lên nhé! ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
lana_kwon + 5 truyện rất hay ^^
siwang + 5 Ủng hộ 1 cái!
ngothuyan + 5 Thanks bạn nhiều :X
hoaquynh + 5 Cảm ơn bạn
minzthu + 10 Mình thích truyện này :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 22:38:40 | Xem tất
Mục Lục

©2018 Kites.vn | All rights reserved5 m8 K; Y) B& Q' R- b
©2018 Kites.vn | * z; v) i  O6 E  X3 G, ^All rights reserved
©2018 Kites.vn | * E4 l" x$ B1 c" XAll rights reserved
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5
©2018 Kites.vn | All rights reserved) S. ^7 ?2 R# v" T
8 O5 h& Z9 F1 G$ `& E©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10
©2018 Kites.vn |   O; c! m0 ?$ w/ vAll rights reserved
7 h' P7 T4 I3 t% y9 y8 }' s©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15
9 m" q2 r, {# ]5 E% T, G2 R©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ) T; Y  R5 N  X) \9 h' PAll rights reserved
Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20
©2018 Kites.vn | ) O+ S% r* m5 J; p" i; AAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved# X# [! s/ ~6 Q' a; g- n+ v, r
Chương 21| Chương 22| Chương 23| Chương 24| Chương 25
# P2 h$ I/ Z' A9 C; Y/ S+ {©2018 Kites.vn | All rights reserved
7 x! s; Y+ a; v% a; V4 M©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30
" c  R! B0 ^2 Y0 Q9 f. j; l©2018 Kites.vn | All rights reserved
1 T  Y( V9 s) N©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 |
©2018 Kites.vn | ( p: x1 }; b6 O# E5 i* bAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 9 c, q: k8 U3 C. r7 m1 z" x6 R5 aAll rights reserved
Chương 36 | Chương 37 1 2| Chương 38 | Chương 39 + 40 | Chương 41
©2018 Kites.vn | & g( h4 V% Z2 x" k4 J. q) U' tAll rights reserved
©2018 Kites.vn | * U! x/ G) S) OAll rights reserved
Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 | Chương 46
©2018 Kites.vn | - g7 S' U9 J2 o( d6 rAll rights reserved
1 L1 F* {& Q% j% {+ \7 @5 |" O©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50 | Chương 51
% X' I: q5 Y$ _  k8 v# K+ p$ |) q©2018 Kites.vn | All rights reserved
6 @& d9 _& U" K7 z0 k# Y/ N+ C©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55| Chương 56
©2018 Kites.vn | : K" X/ H* I9 C  ^8 a: wAll rights reserved
1 K7 H( t2 j/ \4 F% V©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60 | Chương 61
©2018 Kites.vn | ( B/ _) j* b) p( j3 d) CAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved% x0 T$ T' L' Y+ _4 k
Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65 | Chương 66
©2018 Kites.vn | ! l: f: t+ F! r3 E# J3 P2 b7 H7 ?2 ]All rights reserved
; {- R9 z$ J& G& I, S8 ~' ?5 C©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 | Chương 71
©2018 Kites.vn | " O1 e( r) @0 Y; z7 ~: jAll rights reserved
% s; P# J" i& l: m$ B! v. s©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 `% B/ N  ~+ p% {
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 S4 c5 U, y) ?0 X4 B! r
Ngoại Truyện 1 | Ngoại Truyện 2 | Ngoại Truyện 3 | Ngoại Truyện 4
! b; d  o& R2 u- r  y$ p0 q+ H©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* r; d. Z3 i5 |  k* V3 ]4 e

©2018 Kites.vn | 6 C$ L/ h: I5 |  a- s* r; z. VAll rights reserved
0 b% D. j) s; X4 b, i©2018 Kites.vn | All rights reserved
Ebook
©2018 Kites.vn |   Q& X' Z3 Z/ r# a# w3 hAll rights reserved

Bình luận

mình đọc truyện này rồi, rất hay, cám ơn bạn làm ebook, để đọc lại cũng hay lắm  Đăng lúc 11-7-2014 04:55 PM
mình đọc truyện này rồi, rất hay, cám ơn bạn làm ebook, để đọc lại cũng hay lắm  Đăng lúc 11-7-2014 04:55 PM
Ôi, hoàn rồi.  Đăng lúc 31-5-2014 08:15 PM
Chắc chắn HE, những truyện trọng sinh kiểu này thường HE mà, nếu không HE thì cho người ta trọng sinh làm gì chứ  Đăng lúc 2-7-2013 08:22 AM
Bạn ơi cho mình hỏi chuyện này có HE ko bạn???  Đăng lúc 1-7-2013 10:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-4-2013 23:37:30 | Xem tất
Tem :x
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 s. b# Y7 r( r
sáng nay vào đọc chương 1 của bạn edit xong, thấy hay quá vậy là mình phi ngay đi tìm convert để lướt qua trước :))
©2018 Kites.vn | All rights reserved" O# ^5 J% {6 Y: Y8 S# D
chúc hố của bạn sớm ngày lấp và đông khách nhé :*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 23:41:10 | Xem tất
Chương 1. Sự thật
+ u  p8 P* }# w6 T% _( [3 D, I6 A©2018 Kites.vn | All rights reserved
- \- \( {3 C0 y2 E* K) |: ~9 p, ^) S©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nếu thời gian có thể quay trở lại....
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 L& I2 B, E* ~, D/ Q
©2018 Kites.vn | ! d0 N) p6 ]( H6 _1 \! R+ q# wAll rights reserved

6 \& ^. r. {  y6 v1 a9 C0 e©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Chị Chung , chị có biết chị đang làm gì không , Ninh Ninh là con của tôi, suốt ngày chị cứ cuốn lấy nó, bây giờ nó chẳng còn thân thiết với tôi nữa, chị…không phải là cố ý đó chứ?” Một người phụ nữ nói chuyện với giọng điệu khó chiu. Là mộtngười phụ nữ sắp năm mươi tuổi, Chung Linh bị một người đáng tuổi con mình chỉtrích như vậy thật sự rất xót xa, thế nhưng, tình huống này đã quen thuộc trongnhà này.
©2018 Kites.vn | / m& B( F6 u7 s( nAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved' \5 v( L; n8 w/ x7 \& b# a
“Tiểu Huệ, thật xin lỗi, chị…chị chỉ là muốn giúp cô làm tốt việc nhà mà thôi.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved  j1 I* y- j6 o& W9 {
©2018 Kites.vn | - [1 p7 @8 ^; ]5 ^All rights reserved
“Chị Chung, nếu không vì thấy chị chịu khó, tay nghề nấu ăn được, tôi đã khôngđể chị sống trong nhà này lâu như vậy, nhưng mà chị cũng đã ở trong nhà này bốn năm rồi, lúc đầu là chăm tôi ở cữ, chăm sóc em bé, sau này lại còn trông nom mẹ chồng bị liệt nửa người , nói thế nào thì công lao của chị là rất lớn.”
©2018 Kites.vn | " I8 ]  O& i* |  YAll rights reserved
) S' \5 j, Y/ F4 d5 c©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Đừng nói thế, đó là việc của chị mà.” Chung Linh dù sao cũng là người có tuổi,rất hiểu chuyện, biết rõ được chủ của mình muốn nghe cái gì.
/ n5 x% g% k& r% L" @8 |©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved% h4 u5 q7 J" E3 t- x8 \' W
“Được rồi Tiểu Huệ, là do chính con quá bận rộn thôi, sau này hãy dành thời gianquan tâm Ninh Ninh nhiều hơn, đừng trách móc người khác chăm nom con mình quá tốt!”Người nói chính là bố chồng của Tiểu Huệ, Vu Hạo.
) [  {! Z2 }9 j; {# J5 s. {©2018 Kites.vn | All rights reserved
5 J5 P3 w* K. A/ T1 f' w* I©2018 Kites.vn | All rights reserved
Ân Tiểu Huệ cũng không nói câu nào quá đáng nữa, người phụ nữ này cũng rất biết điều lại chịu khó, so với mẹ chồng đã qua đời của mình thì tốt hơn nhiều, thế nhưng, theo tình hình này, có khi chị ta lại trở thành mẹ chồng mới của mình.Ân Tiểu Huệ không muốn nhìn thấy điều đó . Bởi vì mẹ chồng đã qua đời tuy tính tình không tốt nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của chồng mình, không hề có mưu tính gì, thế nhưng người phụ nữ này thật sự rất thông minh , …. gia sản tương lai…
% B# W4 j# L3 b) h  }©2018 Kites.vn | All rights reserved
. q/ U7 J6 x/ M5 }- m7 Y©2018 Kites.vn | All rights reserved
Bố chồng của Tiểu Huệ là người Đông Bắc , ăn uống có khẩu vị khác biệt, cho nên mỗi khi mùa đông đến, Chung Linh thường dùng hạt kê vàng và bột ngô làm bánh nhân đậu. Chung Linh cán bột xong xuôi, chợt nghe phía phòng khách có tiếng Tiểu Huệ kêu.
©2018 Kites.vn | 3 `1 Z% S% b+ p8 P9 U: ?& e4 Q9 T5 J, wAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved  y+ k, R8 @  a9 V
“Chị Chung, chị qua đây một chút, có chuyện muốn hỏi chị.” Chung Linh có dự cảm chẳng lành, lẽ nào xảy ra chuyện gì sao, rửa sạch tay, cô bước lên nhà trên, thấy trong phòng khách không chỉ có Tiểu Huệ mà còn có cả bố chồng Vu Hạo.
7 T3 r* F. W1 i1 S. \9 j8 ^0 x& i©2018 Kites.vn | All rights reserved
$ |% r' L$ u( |©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Có chuyện gì sao?” Chung Linh cẩn thận hỏi.

" h$ `* ~+ C8 u9 B©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Chị Chung, chồng cũ của chị là quân nhân đúng không?” Nghe Ân Tiểu Huệ nhắc đến chồng cũ, trong lòng Chung Linh chấn động.
©2018 Kites.vn | All rights reserved! S3 t$ S2 c4 G  P0 w3 H
©2018 Kites.vn | All rights reserved. t' S4 Y" V8 X  X7 `! Y  E. g- n
“Đúng vậy, mà làm sao cô biết?” Tiểu Huệ mỉm cười, mang theo vẻ khinh miệt.
6 W1 M/ m2 ^1 C* H/ H* e, n©2018 Kites.vn | All rights reserved
8 K4 l7 S* ?) d5 E2 e* u©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Chồng cũ của chị là một quân nhân, thế nhưng sau đó chị lại bỏ trốn cùng người khác, tiếp đến lại dính dáng không rõ ràng với một số người, khi về già nhan sắc tàn phai mới bắt đầu kinh doanh, nhưng lại thua lỗ, không còn cách nào kiếm sống,về sau tham gia một trung tâm đào tạo sau đó làm bảo mẫu, tôi nói có đúngkhông?” Những câu đầu tiên là nói cho bố chồng nghe, còn những câu sau này lại nói cho Chung Linh nghe. Trong phút chốc Chung Linh ngây dại, Tiểu Huệ nói những điều này tuy đúng là sự thật nhưng ý nghĩ đầu tiên của Chung Linh lại là đã đến lúc phải rời xa Ninh Ninh rồi. Sở dĩ cô còn được ở cái nhà này là do hai lý do: thứ nhất là Ninh Ninh không rời được cô, thứ hai là hảo cảm của Vu Hạo đối với cô. Hiện tại hai nhân tố này đều bị cắt đứt rồi
©2018 Kites.vn | All rights reserved" O2 h) w# S. K) I6 S
“Đây có phải là sự thật phải không?” Vu Hạo nhìn Chung Linh, cô chỉ biết nhắm mắt,không có cách nào phủ nhận quá khứ của mình.
. v3 D8 E5 K" Y1 r# }: c! P©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 7 M; {! Z% v* x* ]All rights reserved
Mang theo hành lý, vô hồn bước đi trên đường, trong đầu cô lúc này toàn là gương mặt ửng đỏ vì khóc của Ninh Ninh. Cô rất yêu đứa bé này, cả đời cô đã không thể có con cho nên đã xem Ninh Ninh như con của mình. Nếu như…Nếu như lúc đó cô sinh đứa con của Chu Bảo Cương thì giờ có khi nó đã lấy vợ được rồi ấy nhỉ!Chu Bảo Cương, nhớ tới cái tên này làm lòng Chung Linh đau đớn. Kể từ ngày rời xa anh ,cô đã rất hối hận, luôn luôn căm giận bản thân lúc đó quá nông cạn, chạy theo những thứ hư vô mờ mịt mà không nhận ra tình yêu chân thực đã bên cạnh mình. Lúc rời xa anh, cô nghe thấy tiếng khóc rống thất thanh của anh, khi đó hẳn là anh đã yêu cô rồi. Năm ngoái, tình cờ gặp lại anh, lúc này anh đã trở thành một sĩ quan cao cấp, người vợ đứng cạnh bên lại rất xinh đẹp, nhìn có vẻ chưa đến bốn mươi tuổi, anh đưa cho cô rất nhiều tiền nhưng lại không nói một câu nào.Chung Linh không quan tâm đến số tiền đó, nhìn thấy ánh mắt chất chứa thứ tình cảm phức tạp trong mắt anh, lòng Chung Linh đau như dao cắt. Nếu như lúc đó có thể nhận ra tình yêu của anh…nếu như…nếu như có thể quay lại…
©2018 Kites.vn | All rights reserved: ]$ s, {3 _7 M$ B& b$ W8 i) i
©2018 Kites.vn | & r5 }* _1 a5 BAll rights reserved
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, trong ngày tuyết rơi như thế này, rất dễ gặp tai nạn, đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Chung Linh.

©2018 Kites.vn | & ?. l6 R; D" s9 F8 u9 ^* H! uAll rights reserved
& C- X8 `" C- i7 O) I# N©2018 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Pim
bạn nhớ update số chương ở tiêu đề cho mọi người dễ theo dõi nhé, cảm ơn bạn đã đóng góp cho box.  Đăng lúc 11-4-2013 11:48 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +10 Thu lại Lý do
minzthu + 10 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-4-2013 23:51:05 | Xem tất
Bạn vyvy ơi, tui cực kì sung sướng khi thấy mục này > <
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 P, M2 \! G; y" b1 J
Truyện này là truyện trọng sinh đầu tiên tui đọc, hồi đó đọc mê mẩn lun, nhưng mà đang đọc dở thì chị em mister khóa mất tiêu, bùn nguyên tháng T.T
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ Q. t5 ?% a: |' \6 J
Bạn vyvy cố gắng edit nha, tui sẽ đón đọc từng chương : )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2013 00:04:52 | Xem tất
Chương 2. Trọng sinh
$ W! E2 o2 }4 w  w©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | & e) R, ^% q2 S3 BAll rights reserved
Cô quá đỗi hạnh phúc vì đã được trở lại....
3 K, ~, L9 D" P; X% f©2018 Kites.vn | All rights reserved
* `: X) Y1 O) Y& |. K7 I9 _©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | " o9 x8 v+ R  w$ R  eAll rights reserved
Có đôi khi Chung Linh nghĩ rốt cuộc là sự bất hạnh và bi thảm của mình bắtđầu từ đâu. Đương nhiên cô cũng hiểu chính mình mới là mấu chốt vấn đề. Nếuchính mình có thể như người phương Tây phóng khoáng, hoàn toàn không để ý đếnánh mắt của thế nhân, không cho rằng hành động của mình là sai thì có lẽ sẽ sốngtốt hơn. Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy, hai mươi mấy năm qua, ChungLinh luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, theo đuổi sự hoàn mỹ mà người người truy cầu,thân thể hoàn mỹ, tâm hồn thuần khiết, tình yêu nóng bỏng, hôn nhân ấm áp cùnggia đình hòa thuận. Nhưng do chính mình không hiểu được , nói đúng hơn là đã từngcó nhưng mà không biết trân trọng để rồi cuối cùng mất đi hết thảy.
5 e: R5 v4 y) x& L8 ?©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | 3 i0 w, e4 f* sAll rights reserved
Tỉnh lại Chung Linh thấy màn giường cưới của mình và Chu Bảo Cương hồitrước, màu đỏ , trên mặt có thêu hình uyên ương hí thủy , buộc gọn vào đầu giường.Đó là đồ dùng khi kết hôn tốt nhất lúc ấy nhưng mà khi đó Chung Linh đầy bụngoán khí nên nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Mới 18 tuổi, thành tích học tập lạitốt nhưng chỉ vì trong nhà nghèo quá, nếu không gả mình đi thì anh trai khôngcó tiền cưới vợ, chỉ vì thế mà gả con gái cho một người hơn cô những mười tuổi,Chu Bảo Cương. Chu gia cũng khá giả, vì nhìn trúng ngoại hình xinh đẹp củaChung Linh nên đã ra giá cao để hỏi Chung Linh về làm dâu, thậm chí là Chung BảoCương chỉ nhìn qua ảnh chụp mà định luôn hôn sự này. Chung Linh là một người cóchính kiến, hay nói đúng hơn là người tâm cao khí ngạo, cho nên khinh thườngChu Bảo Cương cùng với Chu gia hành động ác bá như vậy.
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 w0 w& i# O) z) @2 l+ E

7 V5 g* u( k* N( }) d©2018 Kites.vn | All rights reserved
Hiện tại nghĩ đến lúc đó, Chu gia chắc chắn là nhìn ra sự không tìnhnguyện của con dâu cho nên đã tìm cách bù đắp, chỉ cần nhìn đồ cưới là biết . Hầuhết là do Chu gia chuẩn bị, chỉ có tấm chăn là do nhà mẹ đẻ chuẩn bị, chính mẹmình cùng với dì làm xong từ tuần trước, làm từ vải bông trắng. Ngoài ra trongphòng còn có trải giường màu đỏ cùng xanh lam. Hiện tại kết hôn đã không cầnchuẩn bị như vậy, cái gì cũng là mua sẵn
©2018 Kites.vn | All rights reserved) e; K2 p8 P5 Q# j! \; Q* B" U
…..Ah, mà đây là có chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ cô thật sự quay trở lại quákhứ?
©2018 Kites.vn | 4 l. ]% S, ^  |All rights reserved

©2018 Kites.vn | 2 d7 f. T0 f, c* R" `+ bAll rights reserved
Hôm nay là ngày ngay sau lễ thành hôn, xem lịch trên bàn thì biết, ngày13 tháng 12 năm 1983. Chung Linh nhớ rõ buổi tối hôm trước Chu Bảo Cương cùngcô trải qua tân hôn, khi đó cô chỉ có khóc với khóc. Sáng sớm hôm sau, anh nhậnđược điện thoại trong quân cho nên đã vội đi rồi, chỉ còn cô nằm ở trên giườngkhông dậy nổi, không có chuẩn bị hành lý cho anh, cũng không đưa tiễn. Nhớ đếnđây, Chung Linh cảm thấy mình phải suy nghĩ thật cẩn thận, hiện tại mình nên phảilàm gì? Nếu đã trọng sinh thì phải làm sao đây?
# D# ^# U7 V1 j. a©2018 Kites.vn | All rights reserved

) h# d) z$ @3 Q. p) z/ I2 w©2018 Kites.vn | All rights reserved
Bây giờ chị cảm thấy mình thật quá hưng phấn và hạnh phúc, ông trời đốivới cô quá tốt, chỉ cần còn sống đã là tốt lắm rồi thế mà cô là còn có cơ hộitrọng sinh, một lần nữa có thể cảm nhận tình cảm cô đã bỏ lỡ, ở bên cạnh ngườiđàn ông vĩ đại, thâm trầm mà tin cậy, người đàn ông cao lớn không biết bày tỏ cảmxúc của mình. Trước kia cô đã nói rồi, nếu có thể quay trở lại, cô nhất định sẽcoi anh như thần mà đối đãi. Còn nữa cô sẽ sống tốt, hưởng thụ cuộc sống này.Chung Linh vừa cười vừa khóc, thật là cảm tạ trời xanh!
) d: Q/ ?5 Z9 C; c9 o) l- E9 J©2018 Kites.vn | All rights reserved

0 i0 \$ K$ T) A8 m+ \* J4 a. g©2018 Kites.vn | All rights reserved
Được rồi, cứ như vậy đi!
6 B1 X+ ?' u& m4 _  B" Q/ ]: ]: `©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved+ i. m% r6 j9 ~" ^
“ Con…con dậy rồi à?”, là mẹ chồng, Phùng Trân. Bà là một người phụ nữhào sảng, hồi đó đối với chị rất tốt, cho nên khi cô cùng kế toán Vương bỏ trốn,bà đã tức giận vô cùng. Hiện tại bà đã hơn năm mươi tuổi, bên cạnh là bố chồngChu Xuân Lai, trầm tĩnh ít nói nhưng rất cơ trí.
©2018 Kites.vn | 3 @' q7 h( U6 M% V7 mAll rights reserved

©2018 Kites.vn | ( j# v+ v  i2 _7 |: U# z% CAll rights reserved
“ Vâng, con đã dậy.” Cũng không biết nói chuyện gì với hai bố mẹ chồng,nhìn thấy trước sân đầy bàn, bát đũa, còn có cả chậu lớn , tất cả đều là mượn củahàng xóm dùng cho hôn lễ, hiện tại đang rửa sạch để trả lại.
©2018 Kites.vn | ! F+ g$ i0 J/ K, @  B+ f3 h9 }All rights reserved

/ Z% F* n: r/ X) e©2018 Kites.vn | All rights reserved
“ Động phòng hoa chúc thế nào?” .
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 `  z. @! t5 L, N: K
Trời ạ! Là chị chồng, sao khôngcó phát hiện ra chị ta vậy nhỉ? Lời ấy của chị ta khiến cho Chung Linh xấu hổvô cùng. Tuy rằng nàng cũng là trải đời nhưng dù sao đối tượng cũng là Chu BảoCương. Cô không dám nói gì, chỉ chào một tiếng rồi xắn tay áo lên làm việc.
2 }7 A; f1 ^! Y* S©2018 Kites.vn | All rights reserved
Bố mẹ chồng thấy Chung Linh chịu khó như vậy, trong lòng rất là vui, cònđang tưởng cô con dâu bất mãn với hôn sự này cho nên chưa an tâm, bây giờ xemra đứa con dâu này là một đứa biết giữ bổn phận.
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 p& j, ^3 z, e2 t- \$ K
Chừng đó chén đĩa chứa đầy ba cái chậu lớn, chị chồng Chu Bảo Cầm cũnggiúp cô một tay. Len lén đánh giá Chung Linh, chị ta cứ cười tủm tỉm, làm ChungLinh càng ngại ngùng. Thời ấy vẫn còn chưa có các loại nước rửa chén, ChungLinh đi vào bếp lấy bột mì hòa với nước ấm, như thế có thể rửa sạch được vết dầumỡ trên bát đĩa.
) N* n4 q+ d5 {( i3 W  h4 O) L  Z©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Tiểu Linh, mau lên, nghỉ ngơi một chút, trời hôm nay rất lạnh…”
©2018 Kites.vn | All rights reserved! }5 |! v4 a/ o0 e0 ?
©2018 Kites.vn | All rights reserved' S2 R, C" s) P* i* B( q5 E8 D
“Không sao đâu, con vẫn làm được! Chị à, chị vào nghỉ ngơi trước đi.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 G- O* r) B" `5 g" G
: a8 b# n3 P  {$ s& e0 `0 W©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Ôi mẹ, mẹ chỉ lo quan tâm con dâu của mẹ , không cần con gái nữa rồi!” Chu BảoCầm kêu ca.
©2018 Kites.vn | All rights reserved' L* D! w  e1 l/ \1 g" u3 A
4 X* _* h! [( [, s©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Con gái gả rồi như bát nước đổ đi, làm sao so sánh với con dâu có thể nối dõitông đường của mẹ chứ?”
©2018 Kites.vn | 8 C. r4 S8 n, o' v) wAll rights reserved
©2018 Kites.vn | : Y+ \; W& t5 g; y' Z) H8 WAll rights reserved
“Đúng rồi, không thể so sánh được, ha ha…” Hai người đều nhìn Chung Linh cười,gương mặt Chung Linh nóng bừng cả lên.
©2018 Kites.vn | - A) M) A. ]* N: a$ SAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 1 O( @* O% e, B; G6 J  hAll rights reserved
Rửa xong đám bát đĩa, Chung Linh lại đi tìm một chiếc khăn sạch sẽ, lau khô hếtsố bát đĩa đấy. Thấy Chung Linh làm việc cẩn thận, tỉ mỉ như vậy, người nhà Chugia rất hài lòng, càng nhìn càng thấy thích.
©2018 Kites.vn | All rights reserved! C8 f1 D+ p! V9 U: `
©2018 Kites.vn | All rights reserved: J3 w7 g& ]5 r) }
Làm xong mấy việc này cũng đã xế chiều. Thói quen của người Đông Bắc vào mùađông là ngày ăn cơm hai bữa. Chung Linh không đợi mẹ chồng lên tiếng sai bảo, vộivàng vào bếp nấu cơm, thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần đem mấy phần thức ăndư của tiệc hôm qua hâm nóng là được rồi, nhưng do tay nghề của đầu bếp hôm quacũng không quá tốt cho nên Chung Linh mang món thịt hôm qua ra, chế biến lại mộtchút. Nhìn thấy việc làm của Chung Linh, Chu Bảo Cầm chỉ biết đứng bên cạnhngây ngốc, cô vợ mới cưới của em trai làm việc quả thật rất nhanh nhẹn, lúc nàocũng bận rộn luôn tay luôn chân, làm cho cô không giúp được gì.

©2018 Kites.vn | All rights reserved; X- H, H& @- S* W

©2018 Kites.vn | 4 d! Z+ _+ t6 y8 pAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved# s' ~; J: M  Y0 P8 l8 w9 c: E
Lúc làm cơm đều dùng chảo lớn, vẫn dùng củi để nấu, bệ bếp còn có thể truyềnnhiệt, rất nhiều nhà vẫn dùng loại gạch thô, vừa nấu cơm vừa có thể sưởi ấm giường.Hai ông bà Chu gia ngồi trên giường sưởi đợi cơm, một lúc sau, bàn lò được đặtlên, thức ăn thơm ngào ngạt , trong phòng tràn ngập hơi khói, tuy hai phòngcũng chỉ cách nhau một bức vách nhưng lại không ngửi thấy tí mùi dầu mỡ nào,“Tiểu Linh, đừng làm nữa, mau tới ăn cơm đi con.” Mẹ chồng gọi, nghe mà ChungLinh cảm thấy bùi ngùi, thật ra ngay từ đầu bà rất thích cô, những mâu thuẫnphát sinh sau này phải trách là do cô quá hời hợt và vô tâm.
©2018 Kites.vn | : l  ^1 A7 o' v& R" uAll rights reserved
" Y' J* W, X- o+ k©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Dạ, con đến đây.” Chung Linh biết rõ được sở thích của ba mẹ chồng, ba chồngthích ăn thịt còn mẹ chồng thích ăn dưa muối, “Ba, mẹ, còn cần gì thêm không ạ?”
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ G; X: o; w" G4 C9 O9 |) U' t! ]
©2018 Kites.vn | : G* S; B4 n7 m5 ^" e& @0 ~- I  R" ?All rights reserved
“Không cần đâu, mau ăn cơm thôi, mệt nhọc cả ngày rồi.” Mẹ chồng quan tâm cô, đẩycon gái sang một bên rồi lại kéo cô ngồi cạnh bên mình.
©2018 Kites.vn | ( R: T3 {% y3 C! {All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ w" x; d. X* X+ U, i" O
“Tay nghề lão Trần càng ngày càng tốt, bà xem mấy món này rất được.” Chu XuânLai vui vẻ, cái gì cũng vừa ý.
©2018 Kites.vn | All rights reserved, b8 z7 o- A" o8 J; v
1 h& G) g6 ~4 j$ p5 a9 T' q, F©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Không phải đâu ba! Đây đều là do tiểu Linh chế biến lại.” Chu Bảo Cầm lấy đũagõ gõ vào mâm, đây là hành động trước đây Chung Linh chướng mắt, nhưng giờ lạithấy thật đáng yêu.
©2018 Kites.vn | ; y* e8 l4 Y* a) d. U; w4 t) _All rights reserved
©2018 Kites.vn | ! n4 f% p+ v- B/ g1 i" p7 _All rights reserved
“Ah, thể nào! Mẹ đang cảm thấy lạ. Ngày hôm qua cũng đâu ăn ngon được như thếnày”. Mẹ con họ rất thích đấu xảo, trước đây cùng liên hợp lại đối nghịch vớichị, bây giờ nghĩ lại, người ta đối xử với cô như thế nào đều do thái độ củamình mà thôi. Bầu không khí ấm áp như thế này thật dễ chịu.
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 w$ H3 N: ^; q) p" B  c% U, J7 E
6 o2 @! P/ X/ k& v1 T: E9 G9 H©2018 Kites.vn | All rights reserved
Buổi tối nằm trên giường, Chung Linh nghĩ về chuyện trong cả ngày hôm nay, hạnhphúc đến nỗi cười thành tiếng, cô tự nhéo vào chân, đây là sự thật sao? Nhìn tấmảnh của cô và anh trên tường, cô càng thẹn thùng. Hạnh phúc quá, thật sự là đãquay lại rồi. Nhìn gương mặt cô trong ảnh rất lạnh lùng, ánh mắt của anh lạithoang thoảng nét vui mừng, cô quyết định sau này nhất định phải chụp ảnh cướimột lần nữa. Ah, đúng rồi, bây giờ cô mới mười tám tuổi, hai năm nữa mới có thểđăng kí kết hôn, không có cách nào khác, đây là quy định ở nông thôn, đợi có giấyđăng kí kết hôn lại chụp tấm ảnh cưới khác vậy, nhất định phải chụp một tấm ảnhtràn ngập tình yêu. Chung Linhn nhớ lúc động phòng hoa chúc, lúc ấy vừa đau lạivừa tủi thân, cô chỉ cao một mét sáu còn Chu Bảo Cương cao một mét tám, Chu BảoCương lúc nào cũng làm cô sợ hãi, nhưng giờ nhìn ảnh lại thấy nhớ anh, cô thậthy vọng được anh ôm vào lòng yêu thương.
0 n8 M3 A$ {  }5 }- d8 Y1 T9 Y9 I©2018 Kites.vn | All rights reserved
$ I" n: I: c8 n; |) H©2018 Kites.vn | All rights reserved
Bất luận người phụ nữ có bao nhiêu tuổi cũng đều khao khát tình yêu, cho dù côsắp năm mươi tuổi. Chung Linh cực kì ghét xem phim điện ảnh, nhưng cô lại nhớrõ một lời thoại trong phim, “Đã từng có một tình yêu chân thành trước mắtnhưng tôi lại không trân trọng, đợi đến khi mất đi mới thấy hối hận khôn cùng,đau khổ lớn nhất trong đời người cũng chỉ đến mức này thôi…” Phụ nữ chỉ có mộtnguyện vọng lớn nhất trong đời, nguyện có được trái tim của một người, bạc đầukhông xa rời. Chung Linh biết, Chu Bảo Cương là người có thể cho cô tất cả, chỉcần cô biết nếm trải và quý trọng.

  m- u1 E) T: v* n2 a' e6 y( V©2018 Kites.vn | All rights reserved

         
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2013 00:26:27 | Xem tất
hay hay, mặc dù mình chả biết trọng sinh là gì, nhưng đọc văn án thấy hay, đọc tới chương 1 càng hay hơn nữa, truyện hấp dẫn lắm {:412:}
©2018 Kites.vn | All rights reserved: _& H9 g" ^- B+ G  U
mà ko biết bạn có phạm phải lỗi gì khi post bài ko, cơ mà mong bạn cố gắng khắc phục nha
5 r/ \6 F4 d0 `+ p* Q9 ]2 q©2018 Kites.vn | All rights reserved
cảm ơn bạn đã edit truyện nhiều nhiều {:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2013 00:37:00 | Xem tất
Chương 3. Lại mặt
©2018 Kites.vn | ; J, p" J* b$ G; p4 K0 I% G3 kAll rights reserved
$ V7 g5 E4 U( T% D* T& _# P& `©2018 Kites.vn | All rights reserved
Bắt đầu từ chuyện nhỏ nhặt nhất....
©2018 Kites.vn | All rights reserved( w: E4 E2 L1 W) G) t! L5 F
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ N' ]  F0 [7 V8 n* K; s5 f
Tuy rằng vẫn chưa đến cực hàn, nhưng trời đã rất lạnh, năm giờ sáng mà trời vẫn còn tối. Chung Linh đã dậy từ sớm , vì cô biết cho dù có là mùa đông, ba mẹ chồng vẫn dậy rất sớm, không chỉ vì để lấy lòng ba mẹ chồng, mà quan trọng hơn là cô muốn tích cực đối mặt với cuộc sống này.
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ @2 d. k: M1 `! g. H2 S" ^  t2 x' A
©2018 Kites.vn | . x) V5 @  n9 F* o2 tAll rights reserved
Chu gia là một ngôi nhà lớn có ba gian phòng, dĩ nhiên không phải tất cả đều lợp ngói. Bản thân cô ở gian phía tây và hai ông bà ở căn phòng phía đông , chính giữa là nhà bếp, chiếc bếp lò phía bên đông dùng để nấu cơm, còn chiếc bàn lò bên này thì dùng để nấu cám cho lợn, trong nhà vẫn còn nuôi hai con lợn.
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ r0 l$ r* b* }$ X: L2 \
©2018 Kites.vn | . R2 W0 Z4 _; j$ u7 M  _All rights reserved
Trước tiên là Chung Linh nấu nước, đồng thời trộn cám cho lợn, dùng nước vo gạo trộn với cám, đang làm thì Phùng Trân bước ra, “Tiểu Linh, sao không ngủ thêm một chút?” Trên mặt bà đầy ý cười, cô con dâu này thật là đảm đang.
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 @+ \3 Y; Z) l' A- j) Q. }  R
©2018 Kites.vn | - G6 }4 W( c# V  f# S; s# sAll rights reserved
“Dạ không sao, mẹ ngủ có ngon không? Nước ấm rửa mặt sắp được rồi.” Phùng Trân thoáng ngẩn người, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Chung Linh, không có vẻ gì là không hài lòng, càng lúc càng thấy yên tâm hơn rồi. Chung Linh hoàn toàn không để bà nhúng tay làm việc nhà, có nói bây giờ bà giống như một bà chủ nhàn nhã ung dung vậy.
©2018 Kites.vn | 4 ]9 g* D- Y4 L( [All rights reserved
( i/ u' `( i  k5 a9 ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
Sự tính toán và sắp xếp thời gian của Chung Linh rất khéo, tất cả đều được làm ổn thỏa, cơm cũng nấu xong rồi, đem chiếc bàn chuyển đến phía giường, bày ra món cháo kê, sắp sẵn hai cái bánh bao, Chung Linh còn làm một chút dưa muối xào. Cô biết người già rất chú trọng chuyện ăn uống, đương nhiên là dưới tình huống và điều kiện cho phép, có cháo kê, có lương khô, cũng cần phải có rau nữa, cho dù là dưa muối cũng được. Được mẹ chồng giao toàn quyền trong bếp, trong lòng Chung Linh cũng nhẹ nhõm không ít.
* J9 T$ E( ?  ]; A©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved& i0 `) h5 S6 K- @7 B3 G$ p$ S
“Tiểu Linh, hôm nay con về nhà phải không?” Chung Linh dừng đũa, đúng vậy, hôm nay là ngày thứ ba, cô hẳn là nên lại mặt, hơn nữa còn phải dẫn cả chồng cùng với những lễ vật đại biểu cho phía nhà chồng về nhà, nhưng mà…
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 ?! @8 R+ Y$ ~7 {  g
©2018 Kites.vn | 8 V( F/ m( G+ j0 K0 [: m- s& qAll rights reserved
“Đúng ạ, hôm nay con phải về nhà.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved' r: B, w+ g/ H) x: A5 C
©2018 Kites.vn | ' r' s/ L4 }0 t9 wAll rights reserved
“Thằng Cương không thể đi về cùng con rồi.” Phùng Trân cũng hiểu được điểm mấu chốt , không biết nói gì cho phải, Chu Xuân Lai cũng không nói gì tiếp nữa, trong lòng ông chắc có tính toán.
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 U6 y8 _# U( h; F3 H3 i; A
2 p% |+ v( n; x& @% I, F©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Con có thể tự về, anh ấy…anh ấy có chuyện chính đáng phải làm, ba mẹ con đã sớm biết anh ấy là một quân nhân nên có thể hiểu được mà.” Chung Linh nhìn ba chồng nói.
©2018 Kites.vn | All rights reserved% S) n- \% U1 J
3 F6 R( y* U0 |- s' G9 `& i5 s©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Vậy thì tốt rồi, nói với ba mẹ con, lần sau thằng Cương về nhất định sẽ đến thăm hỏi, làm đúng nghĩa vụ con rể .”
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 L  u( h0 W9 J
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 h1 y# G8 W# O2 ~5 D
“Dạ.”
, z$ ]/ Q, O/ q. ~" S% |©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 8 v& f" z( l4 g' p3 {7 u' R, ~All rights reserved
“ Mẹ nó à, đưa cho tiểu Linh ít tiền, rồi bảo lão Tiền đưa con bé đi mua vài món đồ, rồi đưa con bé về nhà, đưa nhiều một chút.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 J# D% \$ z! {: d* r7 c: Y2 J9 i
©2018 Kites.vn | * ~2 j1 ?6 ?4 }4 G8 `+ ]7 _5 lAll rights reserved
“Con đã biết, ba mẹ mau ăn cơm đi ạ.” Chung Linh cảm thấy ba mẹ chồng nói như vậy là có ẩn ý, nhưng mà Chu Bảo Cương là một quân nhân, cũng đã định trước chuyện bọn họ gần gũi nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, trong lòng Chung Linh rất rõ ràng. Lúc hợp thời thì nói rõ ý nghĩ trong lòng ra là điều cần thiết.
1 N1 ^2 K. p9 ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 3 K7 b. z- Y% W' n( z( l( HAll rights reserved
Rửa chén xong, lau sạch bàn, khăn lau cũng đem giặt sạch, nhìn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, Chung Linh mới rửa tay rồi trở về phòng, thoa lên một lớp kem dưỡng da thời bấy giờ, chính là loại kem chiết xuất từ ngọc trai, thời đó chỉ sử dụng mỗi kem này. Cô vừa xoa tay vừa bóp nắn , cô thật không muốn khi anh trở về, nắm lấy tay cô lại có cảm giác như nắm tay của một bà già được. Như vậy thì thật đáng ngán. Nghĩ đến đó, bản thân cô cảm thấy thật buồn cười, sau đó lại tự trấn an mình, như vậy thì có gì đáng cười chứ, đã là phụ nữ thì phải biết giữ gìn nhan sắc thôi, vô luận là người đó có lớn tuổi rồi đi chăng nữa.
$ p. v0 n( S8 X' D% {1 I©2018 Kites.vn | All rights reserved
7 u4 N4 J( Y( k& H+ h$ p# H. h8 b©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Con ngồi một mình cười trộm gì vậy?” Phùng Trân đẩy cửa bước vào. Ai da, bà không gõ cửa, ở Chu gia không có thói quen gõ cửa.
) T" L' B+ T8 |' F: l. K©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved; F& Q1 F* i6 E; u! s: y
“Không có gì ạ, sắp về nhà mẹ rồi, nên con rất vui.” Phùng Trân cười, người ta thì sợ bị người nhà chồng phát hiện họ nhớ nhà mẹ đẻ, nhưng Chung Linh thì lại ăn ngay nói thật, rất hợp ý của bà.
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 `* {4 k2 I: R- P( M
2 d" i# v) P$ h' I8 ~©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Cho con này, cầm lấy, mua ít đồ tốt về biếu ba mẹ. Ba con đã đi tìm lão Tiền rồi, mau chuẩn bị đi.” Chung Linh nhìn số tiền, là một cọc tiền mười đồng, ước chừng hơn một trăm đồng.
) L& Z. z5 F. F; U$ c©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved  o) Q& S- @, k6 e" X
“Mẹ, thế này…thế này thì quá nhiều. Nhà ta vì đám cưới của chúng con đã tốn không ít tiền, cái này…”
: ]& v0 r0 t$ F1 v, L# J3 ~% B©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | $ k% y* K/ c% AAll rights reserved
“Cho thì con cứ cầm lấy đi, sao lại nói nhiều lời vô ích thế, mẹ và ba đều biết, con làm gì có đồng nào trong tay, nếu còn dư con cứ giữ lại.” Nói xong bà cũng bước ra khỏi phòng.
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 ]* x. \: o7 w, Q  a
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 K  c0 {& w* a5 Z
Chẳng mấy chốc, ba chồng cô đã trở về, báo cho Chung Linh biết xe đang đợi bên ngoài.
& Y9 `9 s6 i$ Z' w©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chung Linh mặc áo bông bằng nhung màu hồng phấn hôm đám cưới, bởi vì là quần áo mới, bình thường ít khi mặc, cùng với quần màu xanh da trời không xếp li, không có tí đường nét cơ thể nào. Chung Linh tuy biết cách ăn mặc cũng như may đồ nhưng không muốn thay đổi, chồng không ở nhà, bản thân phải an phận một chút, ngàn vạn lần phải tránh xa chuyện true hoa ghẹo nguyệt, kẻo tự bôi do trát trấu vào mặt.
  m$ s* D' t/ c! ?2 r1 m©2018 Kites.vn | All rights reserved
& I9 {1 K. g- G) V& k2 \©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved! h0 C7 N( S" i' [
©2018 Kites.vn | ! O( N% Z/ `* a" kAll rights reserved
Chào hỏi lão Tiền xong, cô ngồi lên xe ngựa, mẹ chồng còn kê cho cô một tấm đệm bông. Xã Trường Thanh, quê của Chung Linh cũng không cách xa lắm, cung tiêu xã là nơi duy nhất mua bán vật dụng thiết yếu. Tới cổng cung tiêu xã, Chung Linh và lão Tiền cùng đi vào, để xe ngựa ngoài cổng. Cung tiêu xã được chia thành mấy gian hàng, gian bán vật dụng hàng ngày, gian bán giày dép, vải vóc quần áo, còn có cả gian bán máy móc nông cụ. Lúc ấy thời này lễ vật lớn chẳng qua chỉ là rượu hoặc trái cây, cũng có thể là bánh ngọt, vân vân…Chung Linh nghĩ vẫn nên mua thứ gì mà trong nhà mình dùng lâu dài, mua rượu, mua bánh ngọt tuy đẹp mắt, nhưng ba mẹ chắc sẽ tiếc tiền mà không nỡ dùng, cho nên Chung Linh chọn mua cho ba mẹ và anh mình một ít bông và vải, của mẹ là loại vải nhung màu tím, của ba là vải len màu xanh đen, còn anh trai sẽ là vải len màu lam thẫm, ngoài ra òn mua thêm ít thịt ba chỉ và đậu hủ . Lão Tiền cũng mua một xấp vải bông cho cháu gái may quần áo.
" [1 B' A% P6 Y. Y©2018 Kites.vn | All rights reserved
6 y! N. C4 I/ U1 j" R- R©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved: L7 Z; m" F9 D
©2018 Kites.vn | All rights reserved" x/ x6 L3 N+ C- `
“Vợ thằng Cương này, sao cháu lại mua mấy thứ này làm lễ lại mặt vậy?” Lão Tiền nhanh chóng mua xong đồ rồi ra ngoài, ngạc nhiên tò mò hỏi Chung Linh. Cô nghe lão Tiền gọi mình là vợ thằng Cương liền thấy rất vui, cô đã là vợ của anh.
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 Z3 L8 F, ^0 J# X# j) @- N
©2018 Kites.vn | 0 O0 `; ~2 Q9 \! w% w# TAll rights reserved
©2018 Kites.vn | $ ^6 |8 F+ l6 p  P* ~: K) w9 ^* q& NAll rights reserved
7 X% x( c0 o( |' z/ a9 p©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Mua mấy thứ khác mọi người trong nhà lại tiếc, không dám dùng, áo bông của ba mẹ con cũng đã nhiều năm rồi, của anh trai cũng cũ . Vì thế…..”
©2018 Kites.vn | " I( C4 L4 h- }) f% Y8 a- A) kAll rights reserved
! R  [8 q3 j2 K/ U©2018 Kites.vn | All rights reserved
! n2 G, i1 u( _% Z9 T: U8 K, Z©2018 Kites.vn | All rights reserved
' H8 C# j( Z8 f. s1 y# R©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Thật là một đứa trẻ ngoan.” Lão Tiền cảm thấy con dâu mới Chu gia này là một người hiểu chuyện, trách không được nhà ấy bỏ ra một ngàn đồng để hỏi cưới.
" U0 {8 U. s# a& u; k©2018 Kites.vn | All rights reserved
4 n# W6 r9 U$ V# w©2018 Kites.vn | All rights reserved
Gần tới trưa thì cô về đến nhà.
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 O& N4 o1 a+ S2 z; U  D) O
“Mẹ, mẹ ơi, Tiểu Linh về rồi kìa.” Anh trai quên mất hỏi thăm, trước tiên lo báo tin cho ba mẹ biết, chẳng mấy chốc ba mẹ và anh trai đều đi ra ngoài đón, vừa kéo Chung Linh vào nhà, vừa giúp mang vật dụng. Lão Tiền không chịu vào chơi, bảo là có việc bận phải về, cháu gái cũng đang đợi ở nhà. Lúc này hai vợ chồng Chung Ngọc Tú mới chịu để lão về, người nhà chồng phái tới cũng như đại biểu cho nhà chồng, không thể qua loa được.
©2018 Kites.vn | / X0 D( W- _9 Y% SAll rights reserved
2 T8 U( |  V' T+ N/ y©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ' S: M9 D+ m6 |# z( H- E6 O' W1 mAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved. Y9 P( s) u' {* z' z' D9 m
Trong nhà đã có dì và dượng , còn có gia đình bác cả, thấy Chung Linh bước vào, ai ai cũng vui mừng. Lúc này, Chung Linh mới hiểu tại sao khi xưa ba mẹ lại nổi giận như vậy khi cô không về lại mặt, thì ra là có cả một đại gia đình đang chờ cô về. Chung Linh chào hỏi từng người, vội vàng giả thích vì sao chỉ có một mình cô về. Mọi người đều thông cảm, đàn ông cùng ở lại trong nhà hút thuốc tán chuyện, anh trai bị phái đi mua rượu, mẹ của Chung Linh là Trương Tú Phượng cùng với dì , bác dâu và Chung Linh vào bếp làm cơm. Thời gian này chính là lúc chị em phụ nữ tán chuyện, bác gái cầm ống thổi lửa bắt đầu câu chuyện, nội dung rất dễ đoán, “Tiểu Linh, ba mẹ chồng đối xử với cháu thế nào?”
©2018 Kites.vn | " N( R- i& k  cAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved! G0 {+ l! ~. ^* q# d4 R9 G
- x% F* Z) X/ @* D* E& h©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved: r# m% ~8 Y% J
“Rất tốt ạ.”
©2018 Kites.vn | 7 h% t* r, W  ?All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ \% I1 h+ n; E) H: x; H
©2018 Kites.vn | ( m; U: [% w" b, W- l4 K5 ~2 @2 pAll rights reserved
©2018 Kites.vn | & [0 W  J7 D( V  LAll rights reserved
“Nghe bác nói này, Tiểu Linh, cháu kết hôn rồi thì phải sống cho thật tốt, nhà chồng cháu rất được, chồng cháu còn là giải phóng quân, biết tìm đâu ra người chồng như thế, gia đình như thế. Nếu không phải do chuyện đính ước với nhà khác bị thất bại, chuyện tốt này cũng không đến phiên cháu đâu.”
6 x8 ^! c. Z& N©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ! I* M* C  _! G5 L3 s3 X2 C0 k: }All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* O# u: n* a) T
" w& L" _& X3 [" k* R$ ]1 @$ ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Sao? Đính ước trước?” Tại sao từ trước giờ Chung Linh chưa từng nghe qua, nghĩ lại cũng phải thôi, ban đầu cô vốn không đồng ý, có ai dám nói cô là kẻ dự bị đâu, như vậy là đả kích, tuyệt đối đả kích.
0 n& a2 o# d  c) a+ j©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 k) x7 _9 g( \* Q8 T2 ~3 h0 }
©2018 Kites.vn | All rights reserved; S: Y, R2 ^3 d& U& d5 L
©2018 Kites.vn | All rights reserved, `# o. h" V6 q2 s7 Y& w
“Đúng vậy, ban đầu vốn rất tốt, ai cũng nghĩ sắp tổ chức lễ cưới, nhưng mà lúc đưa sính lễ, nhà gái lại đòi lên giá ! Ông bà Chu gia liền dẹp luôn.” Bà dì nói cho Chung Linh nghe sơ qua câu chuyện, sau đó trừng mắt liếc bác dâu một cái.
©2018 Kites.vn | " {- ^% L" Z8 \5 JAll rights reserved
1 k6 S/ h  J' `©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved% _- \4 P$ E( t3 F0 A
©2018 Kites.vn | All rights reserved+ U* s+ K7 L  \2 X1 R
“Sợ cái gì! Tiểu Linh , chuyện đó….bọn cháu đã làm chuyện đó chưa?” Chung Linh hiểu ngay ý của bác dâu, mẹ cô và dì cũng tò mò nhìn chằm chằm vào Chung Linh chờ câu trả lời.
©2018 Kites.vn | * p/ T3 d) {* @' T$ M" }; _% _All rights reserved
©2018 Kites.vn | - v/ _" W! k; R( @) d; aAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 D* l+ c1 \+ p  Z
©2018 Kites.vn | 6 s# c" B* A+ Z! sAll rights reserved
“Mau nói thật nghe xem nào.” Ba người cùng gấp gáp.
0 R- L4 T) d, R2 j+ E. j©2018 Kites.vn | All rights reserved
1 i$ }. y/ E% a4 ^' t5 S3 G+ I©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 7 H( n; U6 b( o+ B  h/ ~6 ^All rights reserved
©2018 Kites.vn | * A- o6 ]4 b7 a: j- PAll rights reserved
“Đây là điều mà người lớn nên hỏi sao?” Mặt Chung Linh đỏ tới nỗi muốn xuất huyết. Ba người nhìn dáng vẻ Chung Linh vậy mới yên tâm.
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 U- P0 a0 V% _' C3 j
©2018 Kites.vn | 3 m4 t$ A) C6 f" _1 Q' l* s/ K0 ZAll rights reserved
" H! \# E. O& B©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved  Z3 Q0 d: z0 ]% q
“Vậy còn sợ gì nữa, hai bên cũng đã cưới, để dì nói cháu nghe, Tiểu Linh này, đàn ông đều như vậy thôi, đã lên giường rồi thì không xa cháu được đâu.” Bà dì cho rằng Chung Linh đã là gái có chồng, có thể tán gẫu những chuyện tế nhị như vậy.
©2018 Kites.vn | 6 A3 r" J7 f$ v, S  Z6 XAll rights reserved
©2018 Kites.vn | ; g, L3 `+ J+ h/ C$ T- P/ G; AAll rights reserved
©2018 Kites.vn | * ?" J& @/ B( Z4 @$ {All rights reserved
7 R& n+ v. Y  H9 Y! c$ P2 ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Anh ấy mới không như vậy đâu!”
3 Y0 j: H, |1 w: t8 v8 }% _©2018 Kites.vn | All rights reserved
Ba người phụ nữa cười lớn, trong lòng cho rằng Chung Linh đã bị mê hoặc rồi. Hiện tại Chung Linh thật khó có thể hiểu được lối suy nghĩ đơn giản của bác cô vừa nói.
©2018 Kites.vn | All rights reserved- M4 y) y$ V5 n" e1 s( H
" }5 r, v. @: L- G" c' @©2018 Kites.vn | All rights reserved
& W& {& r9 `# W8 b7 Y©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | + y7 o7 g$ h# X0 T; X1 Q0 VAll rights reserved
“Tiểu Linh, cố gắng sống cho thật tốt, sớm sinh một đứa con, như vậy địa vị mới vững chắc được.” Trương Tú Phượng lo lắng con gái tùy hứng . Chung Linh nghe xong những lời mẹ nói cũng rơi vào trầm tư, không phải là cô lo lắng về vấn đề địa vị, cô muốn có con, hai kiếp đều mong như vậy nhưng kiếp trước phải hai năm sau cô mới có thai. Mỗi năm Chu Bảo Cương về thăm nhà một lần, bây giờ muốn có cũng không thể được.
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 G5 h( K) r# I! N# r/ V0 e+ `
+ e0 G- k5 a, A9 k+ B©2018 Kites.vn | All rights reserved
6 ^- t# [, Q) }, o6 S" j©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ( L# j# ?" B! [. ^$ I0 YAll rights reserved
Bữa cơm rất thịnh soạn, chỗ thịt Chung Linh mang về đều dùng hết . Mọi người đối với thịt lợn béo như vậy là rất hoan nghênh, đứa em trai con nhà dì ăn tới nỗi miệng bóng dầu mỡ. Không khí gia đình thật ấm áp hòa thuận.
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 e5 K1 q1 E4 O0 E6 h; X
Ngày hôm sau, Chung Linh liền thu xếp trở về, chủ yếu là vì chuyện heo nái đẻ. Kiếp trước, Chung Linh chỉ lo ngủ, để mặc bố mẹ chồng coi chừng cả một đêm, còn mang heo tới phòng bếp gần phòng cô, mùi hôi bốc lên không chịu được. Chung Linh khi đó vẫn còn giận, mẹ chồng cũng vì chăm sóc heo mẹ mà bị cảm lạnh. Nói cho bố mẹ tình huống trong nhà sau đó cô liền trở về. Trước khi đi, mẹ kéo cô sang một bên, đưa cho một ngàn đồng, đó là số tiền lễ hỏi: “ Anh con biết, sống chết cũng không dùng số tiền này, nó nói không muốn để cho chúng ta vì nó mà bán con gái. Con cầm đi, ba con cũng có ý này.” Chung Linh vừa cảm động vừa chua xót, kiếp trước chỉ vì không lại mặt mà hết thảy đều bỏ lỡ. Giờ khúc mắc đã giải, cô vui lắm. Chung Linh từ chối không cầm nhưng mẹ cô sống chết không lấy lại nên đành nhận.
©2018 Kites.vn | All rights reserved( h, O# W$ i4 z% z( y
“ Tiểu Linh, Thường Hồng Mai nhà chú Thường cũng đi, hai người các con cùng đường. Hôm nay mẹ cũng phải về quê nên con sang đi nhờ bên ấy. À mà trường tiểu học của anh con cũng cuối kì rồi, bận lắm,con đến nói với anh một tiếng.” Anh cô đối với cô rất là áy náy.
©2018 Kites.vn | All rights reserved% p" d. b! l- h1 }+ ]' W
“ Vâng.” Sauk hi cố gắng khuyện giải anh trai, Chung Linh vôi vàng đến nhà chú Thường,có mang theo một con gà. Đó là quà đáp lễ.
©2018 Kites.vn | All rights reserved* Y' t3 v3 v$ v
“ Tiểu Linh, nhà chồng cậu thế nào?”. Chung Linh và Thương Hồng Mai là bạn học cùng cấp 2, sau lại cùng gả đến một thôn cho nên cũng thân. Nhưng mà Thương Hồng Mai này đời trước chính là người cực lực cỗ vũ Chung Linh đi tìm tình yêu đích thực. Nghĩ lại mới thấy cô bạn này ngây thơ đến đáng sợ.
5 G# }) X6 E" k7 @©2018 Kites.vn | All rights reserved
“ Rất tốt!”
©2018 Kites.vn | All rights reserved( f1 P  S9 O6 ~2 u8 q
“ Tiểu Linh, bạn cứ yếu đuối như vậy sao?”, đối với Chung Linh an phận như vậy Thường Hồng Mai rất là bi ai
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 [6 @( w0 q9 K2 b& V
“ Vậy cậu muốn mình bỏ trốn?” Chung Linh sẽ không bao giờ làm thế. Trong lòng Thường Hồng Mai, cô sẽ không bao giờ là con người như trước đây. Hai người bất đồng ý nghĩ nên dọc đường cũng không nói nhiều.
1 N) q7 s6 s) Q2 Z% b9 g! _©2018 Kites.vn | All rights reserved
“ Có rảnh thì đến chơi!”, Chung Linh mời cho phải phép.
! F3 Y0 }+ x- `% b6 `2 \$ D( i©2018 Kites.vn | All rights reserved
“ Bạn điên rồi, mới cưới vài ngày đã mời người tới chơi. Mẹ chồng bạn sẽ không thích đâu, nghe nói mẹ chồng bạn rất ghê gớm.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved. l) s& v: e# W- {
“ Không đâu, bà ấy rất tốt.”
©2018 Kites.vn |   R4 f1 T& z- Z7 L5 ^% IAll rights reserved
“ Bạn thật sự là….” Không biết trời cao đất rộng? Cô có thể hiểu ý nghĩ đó của Hồng Mai.
©2018 Kites.vn | All rights reserved* c8 s5 Z4 t4 R( q8 L9 A
“ Sao con đã về rồi, không ở vài ngày nữa ư?”, vừa vào đến cửa, mẹ chồng Phùng Trân đã ra đón.
' e, p( ]; C& I/ h5 a" J©2018 Kites.vn | All rights reserved
“ Mẹ con cũng thật là, việc gì phải khách khí như vậy.” Bà nhận gà từ tay cô, sau đó thả vào sân.
©2018 Kites.vn | 4 I* K) G& _- D, xAll rights reserved
“ Heo nái nhà mình sắp sinh rồi, con sợ mọi người vất vả nên về.”
$ c' P) U; f; L©2018 Kites.vn | All rights reserved
Vừa nghe lời này, Phùng Trân rất cao hứng, vội bảo Chung Linh mau vào nhà cho ấm.
©2018 Kites.vn | All rights reserved% o. \5 k% j+ ~( x
“Mẹ không biết hôm nay con về nên giường con không có sưởi, con vào trước đi, để mẹ đốt bếp.”
©2018 Kites.vn | 9 G9 i* _4 H  {# S* z4 OAll rights reserved
“ Không , mẹ cứ để con, tiện thể để con nom heo mẹ, con sợ là nó sắp sinh rồi.”
' U+ R+ j5 |, b6 m$ r$ P; r- O©2018 Kites.vn | All rights reserved
“ Được rồi, vậy cũng được.” Chung Linh vào thay quần áo còn Phùng Trân thì đi báo cáo với ông xã.
" P2 Q; B. ]- P+ v9 }! _©2018 Kites.vn | All rights reserved
“ Là vì heo mẹ mà trở về, đứa con dâu này càng ngày càng vừa ý.” Phùng Trân vui vẻ còn Chu Xuân Lai bên cạnh thì buông điếu thuốc, gõ gõ trên bàn
©2018 Kites.vn | - e3 W9 [0 e6 U4 sAll rights reserved
“ Mới có vài ngày thôi, bà đúng là không có đầu óc.” Trường hợp này cũng không hiếm, vừa mới vào cửa thì tốt lắm, đến khi nắm hết quyền to trong nhà rồi thì mới lộ nguyên hình. Không thể không phòng được!
©2018 Kites.vn | - ?( p( Z7 a' w( WAll rights reserved
“ Lão già thối, đừng có mà không biết chừng mực như vậy, đứa con dâu như này ở đâu mà tìm được.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2013 00:39:44 | Xem tất
Hố ms đêm khuya
©2018 Kites.vn | ( X5 v2 ?& P0 C# _) @All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 k* e! E* u9 e0 h3 M% ^
E chưa nghe đến trọng sinh bh và cx chẳng bít nó là thể loại j{:152:} nhg đọc văn án xong thì e kết luôn bộ này
' i& _8 Y8 c( F- R! S3 A©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 2 w$ [9 w% R( i# u& `+ lAll rights reserved
E thjk kiểu quay trở về quá khứ để làm lại từ đầu
7 z) Y8 r5 r& d1 R  C& @©2018 Kites.vn | All rights reserved
/ g5 e# S( C/ b! y; G( `5 ^/ B©2018 Kites.vn | All rights reserved
Rất rất hay nha!!!
©2018 Kites.vn | % H) b  w3 W7 r) u/ @6 iAll rights reserved
©2018 Kites.vn | % }! x7 }& A) V) r. U! V3 s6 SAll rights reserved
Chúc ss thành công
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2013 00:42:29 | Xem tất
Chương 4. Hoa Hoa
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 y! I' o% b9 \' C4 E

©2018 Kites.vn |   G5 ?/ f  k& SAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 3 v5 f4 ^9 ~$ m# ?All rights reserved
Khi trở lại cô thấy cái gì đáng ghét trước kia cũng trở nên đáng yêu...
©2018 Kites.vn | + U, Q" x( T3 ZAll rights reserved
! X+ c; `0 v+ ^) C* D) j©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved% S, J0 t) F6 o$ X
Lần này trở về khiến Chu gia hai lão đều rất mừng. Heo mẹ lúc này đã rất ì ạch, hôm nay còn tỏ ra mệt mỏi, xem ra là sắp sinh. Vì thế nó được chuyển qua nhà kho nhỏ cạnh phòng bếp. Chung Linh vội vàng thu thập sạch sẽ củi dự trữ trong nhà kho, cả nhà cẩn thận trong chừng. Heo nái sinh là đại sự trong nhà. Đối với nhà nông bình thường thì đây là chuyện kiếm được lợi nhiều nhất, tuy rằng heo con đầy tháng chỉ có thể bán được năm hay sáu đồng, nhưng nếu sinh được mười con thì được đến năm, sáu mươi đồng. Bình thường đi làm công nhân hang tháng cũng chỉ được 30 đồng thôi, mà mỗi năm heo mẹ có thể sinh những hai lần.
©2018 Kites.vn | All rights reserved# }6 [: f) |4 s4 \3 S$ L
Đợi đến nửa đêm, Chung Linh vẫn trông chừng, đến khi thấy heo mẹ sinh mới đi gọi bố mẹ chồng, may mắn là lần này heo mẹ đẻ được những 12 heo con, khiến cả nhà vui mừng khôn xiết.
©2018 Kites.vn | All rights reserved* I/ F1 W. I4 w, L2 t; D
“ Ba, mẹ, để con cho nó ăn chút gì đó.” Chung Linh muốn chăm cho “công thần” một chút.
©2018 Kites.vn | All rights reserved% i' L+ c/ C, ^" {
“ Từ đã, heo mẹ vừa mới sinh không thể ăn linh tinh,con chỉ cần pha ít muối với nước ấm cho nó uống là được.” Chu Xuân Lai là một người hiểu biết về chăn nuôi, nhắc nhở cô con dâu.
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 H. z8 i. F% N5 X8 H# E( R
“ Vâng, con biết rồi.” Chung Linh vội vàng châm lửa nhóm bếp lò.
# c6 d/ z& C2 X) C©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tuy rằng mùi hôi bốc lên rất khó chịu nhưng mà cô cũng không yếu ớt như vậy, dọn sạch sẽ nơi heo đẻ, chăm sóc heo chu đáo đúng như chăm sóc sản phụ, bởi vì thế mà sữa nhiều, heo con khỏe mạnh mập mạp.
% Z# X3 }) T) ~! K5 y% ~4 X©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Mẹ, bao nhiêu con vậy?” Chu Bảo Cầm vừa vào cửa liền hỏi, buông đứa con trong lòng ra. Đó là một tiểu quỷ bẩn bẩn, Chu Bảo Cầm vì bận đi làm ở xưởng rượu trong thôn cho nên thường xuyên gửi con ở nhà mẹ đẻ. Trước kia Chung Linh cảm thấy việc này thực khó chịu.
5 [2 b& ?8 [+ s; s+ p©2018 Kites.vn | All rights reserved
“ Hoa Hoa tới rồi à?” Chung Linh kéo đứa nhỏ qua, thuận tay lau cái miệng đầy nước dãi. Hoa Hoa mới hai tuổi, nói cũng chưa sõi lắm.
©2018 Kites.vn | All rights reserved* o9 r2 U& f* H  _7 r
“ Sao con lại đưa cháu đến?” Phùng Trân nhìn lướt qua con gái xoay người vào nhà. Chung Linh cũng ôm đứa nhỏ vào phòng bà.
©2018 Kites.vn | ( q9 W3 X2 S& @( n* ?% iAll rights reserved
“Nếu lúc đầu con được gả vào một nhà khá giả thì tốt rồi, có người giúp con mọi việc, nhưng con lại không chịu , cứ đòi gả vào nhà họ Đinh.” Chu Bảo Cầm cũng được coi là một người tự do yêu đương, anh rể Đinh Vinh là người thật thà, chịu khó, nhưng anh ta là cô nhi, không có người thân, điều kiện sống cũng không tốt, cho nên hai vợ chồng đều làm ở xưởng rượu, rất vất vả nên không có thời gian chăm sóc con.
©2018 Kites.vn | All rights reserved# U9 a) M1 k! \+ h
©2018 Kites.vn | / r& ?7 u0 c9 E% k, a. C, y& T) BAll rights reserved
“Mẹ…”
©2018 Kites.vn | 3 j  q# p+ v2 z( w4 PAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 L3 a6 w2 q! R5 y
“Được rồi, đừng nói nữa, con bé đã lớn vậy rồi còn nói được gì nữa.” Ông lớn trong nhà lên tiếng, mọi chuyện coi như xong.
©2018 Kites.vn | : c' z2 q: j  J; h/ lAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 i6 H" f3 q1 G  g1 o
“Chị cứ để Hoa Hoa ở chỗ em, để bé bầu bạn với em.” Chung Linh càng nhìn càng thấy Hoa Hoa ngây thơ, đáng yêu, tại sao trước đây cô không nhận ra ?
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 B) K* C, y8 _* a: @2 ]- ?
©2018 Kites.vn | % Z; i  g  S: i" dAll rights reserved
“Thật sao, quá tốt rồi, chị từ đầu cũng đã nghĩ như thế.” Lời vừa nói ra khiến mọi người đều sửng sốt, chắc là chị ấy đã sớm có ý như vậy.
©2018 Kites.vn | All rights reserved. A/ C- j# m) X9 {
“Chị đừng hối hận nha, sau này Hoa Hoa coi em như mẹ ruột để xem chị tính làm sao.” Chung Linh cười nói.
! D6 ?7 W; K: v©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ e* F9 a, O: H/ m1 Z" X& r
“Con nuôi nó cũng chỉ uổng công, con nít rốt cuộc cũng chỉ biết tới mẹ ruột thôi.” Phùng Trân vẫn luôn canh cánh bên lòng về hôn sự của con gái, thấy con phải sống cực khổ bà càng oán trách con rể hơn.
* |' ?0 R! c# ~* O' ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 A2 R8 p' Q) _# u  T4 R# J
“Không phải đâu, Hoa Hoa có lương tâm mà đúng không nào ?” Chung Linh hỏi Hoa Hoa đang vui vẻ ở trong lòng cô.
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 g  i# C+ t0 I% a
©2018 Kites.vn | * o2 n+ E" ?+ b/ DAll rights reserved
“Đúng!” Con bé không biết người lớn đang nói chuyện gì, chỉ biết nói một chữ ‘Đúng’ là giỏi nhất, mọi người cùng cười nghiêng ngả.
' A% V3 T; t+ u8 c©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved; f; s1 E: C3 S7 I% X6 B
“Đúng rồi, thằng Cương có gửi thư về không mẹ?” Chu Bảo Cầm hỏi, Chung Linh cảm thấy tim mình đánh ‘thịch’ một tiếng.
©2018 Kites.vn | All rights reserved# v5 ^; g4 `- q5 \
©2018 Kites.vn | All rights reserved% L1 x/ {6 H, X" j' V
“Làm gì nhanh vậy, kiểu gì cũng phải vài ngày nữa.” Phùng Trân lấy hạt dưa cho Hoa Hoa ăn.
©2018 Kites.vn | All rights reserved* x" o5 a# o$ x% R' V  ?! m- p
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 F9 A4 D/ R% w% Q
“Còn Đinh Vinh nhà con đâu?” Chu Xuân Lai nghiêm túc hỏi con gái.
©2018 Kites.vn | All rights reserved& w5 m1 m: k9 [" }
©2018 Kites.vn | All rights reserved' z8 p# c2 ~7 v- s, K
“Anh ấy làm mộc cho người ta rồi, tối không về nhà ăn cơm đâu.” Đinh Vinh biết mẹ vợ không muốn gặp anh nên cũng ít khi đến , có đến cũng sẽ dè dặt, biết làm sao được, đãthành thói quen mất rồi.
6 G7 g+ n0 K9 M# E' d# U©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | $ D! t' v& }" G- R5 a: X& r1 gAll rights reserved
“Con muốn vào phòng mới chơi.”
©2018 Kites.vn | 9 n3 r  U8 H  x1 fAll rights reserved
) K; f/ |& X8 |6 E; r: d! Y©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Con ngoan ngoãn một chút đi.” Hoa Hoa rất thích căn phòng tân hôn đẹp đẽ đầy màu sắc này, nhưng tới bây giờ vẫn không được cho phép đi vào.
: q! {' P. C, @: r/ ^# i' J: i©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | , g8 s; C) c4 R1 X  AAll rights reserved
“Không sao đâu, chúng ta vào phòng mợ chơi nhé.” Chung Linh ôm lấy con bé. Thấy em dâu đi rồi, Chu Bảo Cầm mới kề sát mẹ ra vẻ thần bí.
©2018 Kites.vn | , f* M' Z: n# C- L/ eAll rights reserved
©2018 Kites.vn | - h1 K+ u8 m1 b( U% u: Q9 HAll rights reserved
“Sao rồi mẹ, con dâu mới có được không?”
$ N( F8 N0 G+ g9 j6 l4 B©2018 Kites.vn | All rights reserved
: U. X/ [! u) p©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Còn phải nói, có thể xứng với em con thì khỏi phải nói.”
$ k# p5 _. ^7 C2 J3 W©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 2 n. u" R7 A7 q2 j) aAll rights reserved
“Rốt cuộc là thế nào?”
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 G1 W( a, A& O) s
©2018 Kites.vn | All rights reserved( {  c  I% W, `$ i, i$ g, t
“Sạch sẽ, gọn gàng, nhanh nhẹn, cần mẫn, tính tình cũng tốt, bộ dạng lại được. Mẹ bây giờ có thể hưởng phúc được rồi, con nhìn nhà bếp nó dọn dẹp sạch sẽ kia kìa, tới mẹ cũng chưa làm được vậy.” Phùng Trân đắc ý nói với con gái.
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 B* ?1 ^% p0 `. G* E
©2018 Kites.vn | 7 ^) @) h4 o" iAll rights reserved
“Mà thằng Cương cũng thích đúng không? con có hỏi em nó xem sao không?.” Phùng Trân hỏi con gái, bà biết tình cảm hai chị em họ tốt lắm.
% s2 Y4 T; I' y, I7 j©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | & h7 ^* g' t6 t5 h( f% F/ m) GAll rights reserved
“Điều đó còn phải nói sao, khăn voan vừa giở lên, mắt con trai mẹ cứ nhìn chằm chằm, không phải mẹ nói con trai mẹ là đứa bảo thủ à? Con nhìn chắc mà, người đẹp bày ra trước mắt, không động tâm mới là lạ!”
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 z. W# r7 z) f, h9 z0 R
©2018 Kites.vn | 8 Y% [: x2 V/ y6 ?2 ZAll rights reserved
“Cũng đúng, hôm cưới có bao nhiêu người kéo đến xem cô dâu mới .”
3 g6 r- j/ U4 b0 G©2018 Kites.vn | All rights reserved
  n; a: m4 x5 z, N% X: }: {+ j+ O©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Đúng rồi, họ đến để xem con dâu giá trên trời của mẹ, nếu cưới Lâm Mỹ thì ngoài con trai mẹ ra chắc chả ai thèm tới ngắm.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ _7 _0 t' v/ V  A' d  r  l
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 p( t0 X- l) Q% O
“Được rồi, về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa.” Chu Xuân Lai dùng sức gõ gõ điếu cày vào mép giường. Hai người phụ nữ này chẳng biết suy nghĩ gì cả, may mà con trai giống ông.
©2018 Kites.vn | $ w4 l4 j# c4 m9 k& B# ?- g+ f! [All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 a1 w* K/ C& U/ M0 h! f- I) X
“Biết rồi!” Bây giờ hai người mới nhận thấy chủ đề này sẽ khiến Chung Linh vô cùng khó chịu, dù là chuyện lễ hỏi hay chuyện Lâm Mỹ.
©2018 Kites.vn | 9 x  Z+ j2 l- `6 KAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 3 M0 M! |: P1 dAll rights reserved
“Đúng rồi con biết không, em dâu con chăm sóc con lợn nái y như chăm người đang ở cữ, còn chăm mấy chú lợn con thì như chăm trẻ sơ sinh vậy, xoa bóp bầu vú cho lợn nái, rồi đem lợn con đặt sát bên cạnh….” Chu Bảo Cầm nghe mà miệng há hốc .
©2018 Kites.vn | % c' z. s+ l; \: {( ?$ T) W' qAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved- f4 I) v% [& w
“Đúng vậy, Tiểu Linh làm việc rất cầu toàn.” Chu Xuân Lai chen vào một câu, hai mẹ con không ai để ý tới ông.
©2018 Kites.vn | All rights reserved* k3 o& g# j; l$ ]8 j% c
+ Y# l* V$ M! r$ Z" X7 [  ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
‘Vậy…em nó cũng chăm sóc con gái con chu đáo như vậy sao?”
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 X- Z% @; W! v3 G; U) w. R
©2018 Kites.vn | All rights reserved: H: X# s5 i. g# L" B
“Còn giỏi hơn con đó.” Ông trừng mắt với con gái, “Nhớ đưa cho em dâu con tiền sinh hoạt, gửi con cho người ta giữ thì không quan tâm à? Vậy sao con còn sinh nó ra?”
, j; G) W( J. {3 G1 C$ Q©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* k3 ~  E) i- J1 W
“Chẳng phải em nó sống chung với ba mẹ sao? Lại còn tiền sinh hoạt gì chứ, ai mà biết sẽ sinh ra một đứa con gái…” Câu cuối cùng chị nói rất nhỏ.
©2018 Kites.vn | All rights reserved: m1 s2 Y9 N' H  Y! q7 X
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 W( x3 d6 w+ f) g
“Mấy lời này là sao hả, ba mẹ mắc mớ gì phải nuôi con gái cho con chứ.” Phùng Trân mặc kệ, nuôi thì nhất định phải nuôi nhưng không thể chấp nhận được mấy câu nói này.
! M# N7 ?( Y# x& T& u©2018 Kites.vn | All rights reserved
8 C2 `. x2 g  _7 |4 f7 ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Được rồi, mỗi tháng con gửi cho em dâu năm đồng.”
- m- }- S* k3 T; m3 r©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chung Linh rất vui vẻ nhìn Hoa Hoa trái sờ một chút, phải nhìn một chút. Có vẻ con bé còn sợ sệt, cứ lén lút xem sắc mặt của cô, thật là một đứa bé nhạy cảm. Áo bông Hoa Hoa mặc chỉ là đồ cũ được sửa lại, trên mặt áo có dấu vết nước dãi, tay áo thì dùng để chùi nước mũi, gương mặt nhỏ nhắn y như củ khoai tây, Chung Linh nhìn mà thấy lo lắng, ngày mai cô phải đi mua ít vải bố may quần áo cho Hoa Hoa.
©2018 Kites.vn | All rights reserved# E7 k3 W/ J5 I4 d9 y$ f3 A7 g
# z6 ]0 d# F: @- E* e©2018 Kites.vn | All rights reserved
Buổi tối, Chung Linh làm dưa muối, đổ thêm vài cái trứng chiên, làm riêng cho Hoa Hoa một phần cháo trắng. Đương nhiên, cô phải hỏi qua ý kiến mẹ chồng rồi mới làm. Cơm vừa được dọn lên bàn, Hoa Hoa đã nhìn chằm chằm vào chén cháo trắng và trứng chiên, nuốt nước miếng ừng ực nhưng không dám ăn.
©2018 Kites.vn | - n9 t9 |& z6 X: ^( E" O5 AAll rights reserved
“Ăn đi, cho cháu đó.” Chu Xuân Lai bưng chén cơm nhỏ tới trước mặt cháu ngoại, gấp thêm miếng trứng chiên bỏ vào chén, con bé vui mừng cực độ. Chung Linh nhìn mà hốc mắt đỏ lên, thật là đứa bé đáng thương.
©2018 Kites.vn | / f( C- }- d5 k/ S" GAll rights reserved
©2018 Kites.vn |   `& {4 V1 L  xAll rights reserved
Tối nay Hoa Hoa vốn muốn ở lại, nhưng bị Phùng Trân đẩy trả về. Bà nói là lợn nái mới sinh xong, công việc rất bận rộn, hai ngày nữa hãy mang cháu tới. Chu Bảo Cầm biết con gái mình có thể để lại đây chăm sóc , chỉ phải đợi hai ngày nữa thôi, nên vui mừng hứng khởi bồng con về nhà.
* I; z$ Y! I& h4 g2 o' y7 q- T©2018 Kites.vn | All rights reserved
: i! Z: f- C7 Q1 R) U2 d0 b©2018 Kites.vn | All rights reserved
Ngày hôm sau, vừa may có xe vào thôn, Chung Linh xin phép mẹ chồng, ngồi xe đi đến cung tiêu xã. Cô mua bông cùng vải bông về làm áo ấm, mua thêm một miếng vải đỏ may áo khoác, còn mua thêm hai miếng vải bông nhỏ để may khẩu trang cho con bé . Ngoài ra còn mua vài cây kẹo cho Hoa Hoa, sau đó phấn khởi ngồi xe trở về nhà. Chung Linh cũng không quên phần của ba mẹ chồng, mua cho ba chồng một bình rượu, gặp phải hàng cá hiếm khi thấy bán, cô mua được một chú cá chép to nặng cả cân. Lúc này cá vẫn chưa được nuôi rộng rãi, tất cả đều được đánh bắt từ song, hồ, vào mùa đông lại càng khó mua được cá hơn. Bên cạnh đó, quan trọng nhất là cô đã mua được chiếc khăn quàng cổ bằng len màu lam dành cho mẹ chồng.
©2018 Kites.vn | ( t0 U0 w5 r1 MAll rights reserved
©2018 Kites.vn | % c, `; h9 K; o; a0 iAll rights reserved
Phùng Trân rất lo lắng việc tiêu xài quá tay của con dâu, nhưng con dâu không mua thứ gì cho bản thân, chỉ mua đồ cho người trong nhà, nên không thể trách cứ được. Buổi tối, Chung Linh chủ động nhờ mẹ chồng gọi chị và anh rể sang nhà, còn cô ở nhà làm cơm tối. Cá được làm theo khẩu vị truyền thống của người Đông Bắc, đầu tiên là nấu canh tương cho tốt rồi cho cá vào, đợi cá sắp chín thì bỏ thêm bột ngọt vào. Lúc này bột ngọt vẫn còn là xa xỉ phẩm nhưng để món cá càng ngon hơn, Chung Linh chiên cá qua, sau đó cho thêm bột ngọt ướp đều, đun nóng rồi rải một ít lương khô lên mặt cá. Chung Linh sợ không đủ ăn nên tìm thêm một ít củ cải dự trữ cho mùa đông, cắt thành lát rồi xắt mỏng như sợi tơ. Chẳng mấy chốc, Phùng Trân đã dẫn theo con gái, con rể và cháu ngoại đi vào cửa, “Thơm quá à, tay nghề nấu nướng của em dâu thật giỏi.” Chung Linh vội vàng quay sang chào hỏi. Anh rể Đinh Vinh và con gái Hoa Hoa giống nhau, đều rất câu nệ, dáng người anh ta không cao nhưng bộ dạng đoan chính, đôi mắt to của Hoa Hoa chính là được di truyền từ anh ta, “Hoa Hoa lại đây mợ bế nào.” Chung Linh hướng cô bé ngoắc ngoắc.
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 G3 a6 m& n% P/ [; }8 q
. F& L3 E# ?" q8 j6 n, |; [- S8 C9 W©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Đừng lo bế nó nữa, thằng Cương gửi thư về này.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved" V; e5 v6 u3 w7 Z0 J" }  j7 a
( N; ^- J' T7 F; y/ A©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Dạ?” Chung Linh ngây ngẩn cả người.
©2018 Kites.vn | All rights reserved; S7 m2 I' E' V: \$ v# h! A0 M
( f/ f( O$ d; O* a9 f  f/ R0 @©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Dạ cái gì, chồng em gửi thư về, hôm nay anh rể em vào thôn làm việc, gặp ông đưa thư, thế là mang thư về đây luôn.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved: N8 Q: _& k  z
©2018 Kites.vn | ( G; d; z( m  r, R" i' fAll rights reserved
“Vậy sao, mau mau đọc xem nào.” PhùngTrân không biết chữ, mỗi lần con trai gửi thư về đều do con gái đọc bà nghe.
©2018 Kites.vn | " k( C* k3 k1 P( _9 `+ KAll rights reserved
# H& }/ A0 D# V5 ]  A©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Mẹ à, đọc cái gì chứ? Lát nữa Tiểu Linh đọc xong rồi nói lại mẹ nghe, không phải là được rồi sao.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved- U& g$ l4 t" _& Y3 ?8 u: [
©2018 Kites.vn | All rights reserved" ?8 K, T2 `8 l% v
“Cũng phải, con mau vào phòng đọc thư đi, mẹ trông bếp cho.”
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 N+ o6 N( j' E5 |6 S$ }
Lúc này Chung Linh mặc kệ mọi người, ngượng ngùng đỏ mặt nhận lấy lá thư, bước vào phòng trong tiếng cười của mẹ và chị chồng.
©2018 Kites.vn | 0 ]. y5 A3 F: z: Q* f' eAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 5 S. w" e" ^0 f3 [All rights reserved
Chung Linh cầm lá thư, hít một hơi thật sâu, nhìn nét chữ trên lá thư, rất đẹp, phóng khoáng, có lực. Cô thấy bản thân quá hồi hộp, giống như nhận được thư tình vậy mà lại là thư tình của người con trai mình mến. Chung Linh nhanh chóng đọc từ đầu đến cuối thư, cô ủ rủ muốn khóc, cả lá thư toàn nói những chuyện không liên quan đến cô, ngoài việc hỏi thăm sức khỏe ba mẹ và gia đình chị gái, đương nhiên cũng nhân tiện hỏi tình hình của cô, sau đó có nói về tình hình của anh, khuyên ba mẹ cứ yên tâm, còn nói thêm một câu đã làm Chung Linh vất vả, nhờ cô chăm sóc ba mẹ thật tốt. Chung Linh đọc xong lá thư tức tới nỗi nghiến răng, muốn chém ngàn đao, người đâu mà đầu gỗ, thực sự chỉ xem mình là người sẽ sinh con cho anh ta thôi ư? Quả thực là xem nhẹ mình quá rồi đấy.
©2018 Kites.vn | % x' {" F( N* N0 S# b4 i0 i4 HAll rights reserved
3 b  X# \5 X0 k9 C9 h+ E7 `. c©2018 Kites.vn | All rights reserved
Lại hít một hơi thật sâu, tâm trạng Chung Linh dần bình tĩnh, cô ngẫm nghĩ, thấy buồn cười, phản ứng bây giờ của cô có điểm nào khác trước kia, ban đầu cô cũng không hoàn toàn ghét bỏ Chu Bảo Cương, chỉ vì sự vụng về trong lời nói của anh và sự ích kỉ nhỏ nhen của con người cô, không chịu đựng được sự cô đơn, cho nên mới tạo thành bi kịch, nếu đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ, vợ mới cưới chỉ mới gặp mặt một lần, cũng không hiểu rõ được, thì bảo anh phải viết cái gì đây chứ? Bản thân mình thì mong ngóng người ta đã lâu, nhưng đối phương lại đối với mình hết sức xa lạ. Cuối cùng, Chung Linh nhanh chóng chỉnh đốn lại những suy nghĩ của mình, tổng kết lại, cô thấy mình thật không đúng khi đã đưa ra những kết luận như vậy, cô phải củng cố lại những suy nghĩ ngay từ ban đầu, tối nay trước khi đi ngủ phải vạch ra được một kế hoạch cụ thể mới được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách