Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1015579|Trả lời: 3354
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mẹ Lưu Manh, Con Thiên Tài | Quỷ Miêu Tử (Hoàn +Ebook page 1)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-7-2013 10:25:49 | Xem tất |Chế độ đọc
Mẹ Lưu Manh, Con Thiên Tài
@Copyright of Kitesvn.COM |& J* ~, Y- F, z5 m" U7 s(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |: Y& W# m3 r6 F+ |1 O) B# l1 L(Do not Copy, pls!!)
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# _1 k  N- T) d
@Copyright of Kitesvn.COM |% S2 w' m; x9 n# M/ H5 a$ F(Do not Copy, pls!!)
Tình trạng sáng tác: Hoàn
@Copyright of Kitesvn.COM |( ~: n# L3 h4 ~+ |2 Y  w, D- {(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ c( f9 p# k) P8 Z7 M" r3 ]7 R. [(Do not Copy, pls!!)
Nguồn: xxsy.net
@Copyright of Kitesvn.COM |$ e' a$ e- O  B9 E' w(Do not Copy, pls!!)
! [/ O* E3 y/ O  S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Độ dài: 110 chương
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ w; X$ C( A+ h" }' ?0 q8 x0 v* K5 c6 ?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" [, F7 @! W: x3 M% J; l" b
Thể loại: Hiện đại, quân nhân văn, hài, có chút viễn tưởng
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 h( X* W( @/ h% i7 {
@Copyright of Kitesvn.COM |# Q+ j3 `# g1 N(Do not Copy, pls!!)
Edit: Mẹ Cherry
. z* X/ I: W2 T/ s9 O" v- s" s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# E! a7 d, h! n
Tốc độ: Hừm, có hàng lúc nào thì post lúc đó, ít nhất  là 1 chương/ tuần (Hoàn NVP xong sẽ đẩy nhanh tiến độ )
@Copyright of Kitesvn.COM |4 D/ l9 K9 H! V/ @(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 e; X6 L% Y2 A6 [(Do not Copy, pls!!)
Khoe cái poster quà Tân gia của bạn Dominique Vu nào ^^
" h1 |+ e( Y( V: m' x. \0 A" r7 C$ N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
8 q; B6 [- r2 z3 S; Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& t7 {4 |; R2 S$ F
( F( e- I1 b( e4 c9 r, d2 K- l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* a  V2 l- n5 y. E& t# R) A) m
Văn án:
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  N' |) a* ~& \: |# a! a
@Copyright of Kitesvn.COM |+ A" B+ W0 @) A& e1 i+ S(Do not Copy, pls!!)

& ?: n' [5 P" [7 P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
+ i  _& w) N3 S" J1 V: o: }: M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 W0 P- b; w0 y6 Y+ _' X/ n) g$ z5 D
Đôi nhời của mẹ Cherry:
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 B& Y+ f- }8 q
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 X9 T  l" q- _% b# E
Sau hai ngày đọc hết bộ này, thì mình quyết định đào hố, (Mặc dù còn nhiều hố chưa lấp, nhưng lại thêm em LibraIme cổ vũ + dụ dỗ, nên là aizzz, sảy chân ~ @Lib: Chịu trách nhiệm đi em)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  n, p; J& c8 J
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( r1 E4 \! f1 q- N( ]# y
Theo ý kiến cá nhân thì mình thấy bộ này khá thú vị.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 x& u6 c- m9 O! h5 X
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 r. o9 C; W1 a. i) Y: }
Nhưng có một vài khuyến cáo:
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ N7 u3 L; \; q7 r
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( l  z* U; s7 v; p" u. o7 Z3 l2 ^
- Nếu bạn muốn đọc một bộ truyện với những tình tiết lãng mạn, nam nữ theo đuổi nhau, rồi yêu nhau, hẹn hò blah blah...
@Copyright of Kitesvn.COM |. c! C+ ^: A8 ^# Y$ w9 C( |$ \(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |# V, ~1 @8 t9 J(Do not Copy, pls!!)
- Nếu bạn mong chờ một bộ quân nhân văn nhưng đề cập nhiều về ngôn tình hơn
@Copyright of Kitesvn.COM |6 D1 l. R1 c! F(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |0 A$ H. _* D4 \; S4 k(Do not Copy, pls!!)
Thì không nên nhảy hố này.
@Copyright of Kitesvn.COM |' M5 `& l6 |$ M) q+ B$ p(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 |) E( g% S8 q1 _$ {$ m# O! d* L(Do not Copy, pls!!)
Trong hố này, sẽ có những lúc bạn cười thật to, nhưng cũng có những đoạn khiến bạn cảm thấy xúc động. Khoảng 2/3 nội dung truyện là những tình tiết về đánh án, về đuổi bắt tội phạm..., chỉ có 1/3 là ngôn tình, không có những tình huống cẩu huyết, không có tiểu tam tiểu tứ (tiểu tam hình như... chẹp, coi như là gia vị, không đáng kể ) nhưng cũng không hề khô khan cứng nhắc. Nói chung là, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mềnh hị hị   
/ a# C% T' _: ?. a' K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |( P: a# q# M! ?* }( [(Do not Copy, pls!!)
Suýt thì quên một ghi chú quan trọng nhất: Xin các bạn đừng ăn uống gì khi đọc truyện, nếu muốn bảo vệ laptop, máy tính, hay điện thoại, tablet của mình để còn sử dụng lâu dài. Xin cảm ơn

@Copyright of Kitesvn.COM |. P$ s5 X" W' _* D( i(Do not Copy, pls!!)
9 N5 l& h! X5 M5 k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chú ý: Truyện được dịch và chia sẻ miễn phí trên kites.vn và wp cá nhân. Xin vui lòng không repost sang các trang web khác. Xin cảm ơn.!!!
, R4 Y% j7 t3 l4 ?6 L! E4 r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM |" E8 j2 q% ~  _(Do not Copy, pls!!)
MỤC LỤC

1 u6 f1 |% W1 ~! @4 E; t/ F@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- a8 B, e/ }7 t. u8 R

9 u+ d1 P; U. k6 q" J* [( i4 ~( h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
* X! n) q$ H. s# U. K; C; @8 k! b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" Z. h% N0 K* R' N

@Copyright of Kitesvn.COM |! f. V% F/ q6 G(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |: d+ X  P6 ^8 Z, K' L/ m(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); C8 K- y% \8 i4 v, p4 @0 N$ F
Chương 57(II).2
Chương 59

@Copyright of Kitesvn.COM |! V1 e1 w5 r4 R# V/ G3 D( v  r  v(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 k7 I; W, }; a' ^% J(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |! m3 s" Q: Z( I  Z, q(Do not Copy, pls!!)
Chương 062
Chương 063
Chương 064
Chương 068
Chương 072
Chương 075

8 m) i' ]( v' t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. p, [7 V% _) G! }# K2 @3 u(Do not Copy, pls!!)
) k* p" K% n( r3 P- ?! ^. W@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 084
Chương 088.2
Chương 099
Chương 100
Chương 101
Chương 102

@Copyright of Kitesvn.COM |  l' Y# P5 b; m+ o' e" I' y4 h(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 y, R0 T9 n8 F8 k( ~(Do not Copy, pls!!)
HOÀN
' W7 h' M% l/ ~$ T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
* q, ]" ^% _1 J/ v7 K; j/ f% S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
EBOOK

@Copyright of Kitesvn.COM |$ W, _0 B$ D; N0 C" M3 j(Do not Copy, pls!!)
/ I$ i2 T! I! \% {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
PRC - EPUB - PDF

8 u" w, c# Q' a2 s" h2 b: E- w! d@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

Rate

Số người tham gia 18Sức gió +100 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Cảm ơn bạn
minjay1608 + 5 Cảm ơn sis ^^
p3104 + 5 Ủng hộ 1 cái!
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn
han_yujn + 5 Ủng hộ 1 cái!
lacminhvien + 5 Ủng hộ 1 cái!
pio227 + 5 có mặt nhá chj :)
gemangel + 5 Ủng hộ 1 cái! ^^
JustWendy + 5 Ủng hộ 1 cái!
kymus + 5 quá hài ;)) thank mẹ cherry nhé
millyapple + 5 Ủng hộ 1 cái!
elisapham + 5 Kết cái văn án à nha...Tks.
sarahlee_95 + 5 ^^
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích
siwang + 5 Ủng hộ 1 cái!
greenrosetq + 10 Cám ơn em
minzthu + 10 đọc văn án hài quá, em kết rồi .
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 10:30:12 | Xem tất
À á a
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# F& B5 Z/ P: Y. g) ^" U6 ]4 N; w& S. Y
@Copyright of Kitesvn.COM |2 _& p- u* k) [' Q  ~3 H3 E; U(Do not Copy, pls!!)
Em xin cái tem {:434:}
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); ?" J& m/ q3 \2 ~. L. z2 i! [
@Copyright of Kitesvn.COM |7 m- y. q; M! E$ p) `(Do not Copy, pls!!)
Căn bản là cái nào có chữ "lưu manh", "bại hoại", "vô sỉ" là gout em hết {:440:}
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 w  J% L8 E# ]2 N( }
@Copyright of Kitesvn.COM |7 |7 b0 e4 N) B  N/ P(Do not Copy, pls!!)
Thế nên, em sẽ lót dép ngồi hóng đây {:408:}
8 R% |3 U% H) O3 d6 `8 ?# ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
: G/ ]4 E) Z  L, N' V2 D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Với tư cách là người mở hàng, em xin chúc hố chệ đắt khách nhóe {:412:}

Bình luận

quá sốc, cái con lạc đà là Hina phải hơm?  Đăng lúc 22-7-2013 04:07 PM
Chị ơi, có poster rồi vậy có cần làm nữa k chị?  Đăng lúc 22-7-2013 09:22 AM
mẹ cherry đã đào hố mới chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhảy hố hehe  Đăng lúc 18-7-2013 07:42 PM
hị hị, thks em iu, hình như mấy bé tên Duệ đều rất bá đạo, trong truyện này chị kết Duệ idol lắm :))  Đăng lúc 16-7-2013 10:51 AM
óe!!!  Đăng lúc 16-7-2013 10:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 10:31:02 | Xem tất
Em tem nhé :)) Hôm qua em mò vào khu đăng ký, đọc phần ss post mà cười chảy nước mắt, hài quá thể đáng luôn :))
@Copyright of Kitesvn.COM |8 j: R: k  s$ Y" x(Do not Copy, pls!!)
$ i" J" {' Z) ?2 O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chúc hố luôn ra truyện đều đều và đông khách nha :X Em đặt gạch, em lười lắm, nên đợi dài dài hoặc hoàn rồi em mới vô cơ, nhưng mà em luôn ủng hộ nha :X ss cố lên nhé.

Bình luận

mợ =))  Đăng lúc 16-7-2013 05:52 PM
Trong truyện cũng có nhìu tình huống "ngã ngửa" hơn nhìu hè hè. thks em đã ủng hộ.  Đăng lúc 16-7-2013 10:54 AM
muộn màng rầu =))  Đăng lúc 16-7-2013 10:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 10:35:15 | Xem tất
em gửi quà khai trương cho chị rồi
2 i* \3 l! A' y' a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
chị nhận được chưa ạ
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): B% I; J( [' H7 r$ h
em kết cái văn án lắm lắm
@Copyright of Kitesvn.COM |7 e8 G  t/ Y% |; |+ \+ p+ [$ r(Do not Copy, pls!!)
hiếm có nhà nào mà được cả một nhà "vô sỉ, bá đạo, lưu manh" như cái nhà này
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" _6 O" ?* H1 T+ T; Z3 K: Q+ S
em chỉ "khuyên" chị nên đào hố thôi mờ
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! |9 }8 W4 y9 ^' d
chị đừng nói em "dụ dỗ" chị, người ta hiểu lầm thì chết
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 10:35:27 | Xem tất
Nghe tiêu đề, đọc văn án là muốn nhảy vào rồi ss ơi :) có vẻ cả 3 nhân vật chính đều bại hoại và lưu
' m0 E; S- s/ \- U/ [0 r0 k+ L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. {! {0 G, T: X0 U(Do not Copy, pls!!)
manh ;))
( b9 ]: r1 t1 G! \) O( I, }; q7 \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 L7 G3 h8 N% {% v" |
Mong ss lấp hố NVP vs Nương tử nàng đừng quá kiêu ngạo đi để còn nhảy hố này nữa hí hí :x:x:x
@Copyright of Kitesvn.COM |9 i+ |7 F6 G# F9 o8 Q1 P(Do not Copy, pls!!)
( a: \) p* [2 [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
p/s: Mình thật là mâu thuẫn, đang ở hố khác thấy hố mới lại nhảy = càng ngày mình cũng càng bại hoại
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* b8 [7 T4 e& c' |* i1 R; U

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' Q  L% g( k3 R: W. f. ~5 r) [; X
rồi =(
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# \0 W8 T7 O- A4 B: O
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) }! c1 [( i4 G, F4 j/ s8 t6 I
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) v( W' e; q# @! d+ `
@Copyright of Kitesvn.COM |$ U6 _/ G4 P! {+ r; E" Y* U(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* }7 p2 N2 |0 r6 [* Z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 K" |. i# p( O; J0 V(Do not Copy, pls!!)

Bình luận

hị hị, e yên tâm, ss sẽ chăm chỉ lấp hố :"> Đào đào nhìu cũng phải lấp chứ :P  Đăng lúc 16-7-2013 10:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 10:43:50 | Xem tất
Mẹ Cherry ơi, bộ này đọc văn án nghe hài ghê á, e rất thích cái loại này hjhj
7 N- F  T* j( a, K/ P3 r7 r& v: ?6 j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |+ l) l/ j3 b, F7 ]! N(Do not Copy, pls!!)
Nhưng mờ c hoàn bộ NVP đi rồi hãy nhảy hố chớ, chị toàn làm những bộ dài trăm chương ko, bít chừng nào mới xong huhu ==
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 S; i1 I9 ?+ m& k1 S2 |% a9 w
0 W5 G2 D! D4 P/ J% s' i( O2 |( }@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Dù sao thì cũng hóng lắm, 1 chương/tuần chắc hóng dài cố mất 0.0 lol

Bình luận

bộ này 110 chương lận, đau khổ  Đăng lúc 16-7-2013 10:58 AM
NVP còn hơn 50 chương nữa thôi mà em ^^ ss sẽ cố hoàn thật nhanh, em yên tâm :D  Đăng lúc 16-7-2013 10:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 11:11:24 | Xem tất
Đọc văn án là em tự nguyện nhảy hố rầu ss ơi em rất kết mấy cái thể loại khác người như thế này ... rất... biến thái cơ mà ... em thích
" R$ M" J! M; W& {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ T5 k9 `( G' J" Z0 f' J3 _+ u1 q
Em đặc biệt kết mấy đứa nhóc hay ho như thằng ku trong truyện , cái gia đình nhà này hứa hẹn sẽ còn náo loạn ko thua ji 2 bé Tâm - Hạm hỉ.
/ V( p  }7 n1 }' e! t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 i' H# ~3 b3 [& o  Z* M9 Y9 U" Q(Do not Copy, pls!!)
Em thjk ngôn tình, nhưng ko thích thể loại sướt mướt, càng náo loạn càng vui... cho nên là, mấy hố ss đào, em đều kết cả
@Copyright of Kitesvn.COM |' h8 \1 H! A' ]7 N3 O; m0 _( u(Do not Copy, pls!!)
9 v1 ?: z( o8 S. z! h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Đặt gạch hóng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 11:14:47 | Xem tất
Ui ui cái văn án bá đạo và đầy tinh biến thái
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- b7 C# p5 X* G% a8 Q$ }+ ^5 x9 D
Cái gia đình cha bại hoại, mẹ lưu manh, con thiên tài loạn hết cả rồi
7 \6 a, l6 ^: l" h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Quyết tâm nhảy hố, dù có bị vùi dập tinh thần {:398:}
7 o" I( [5 g" \3 c- d# z' R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thanks mẹ Cherry đã edit truyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 11:16:41 | Xem tất
hố mới của mẹ Cherry cùng nhảy nào
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ D7 h; n" x5 b) L6 j- P
nghe văn án mà thấy thích rồi mẹ ak. cái gì mà *cô cưỡng bức hắn* là em khoái rồi
@Copyright of Kitesvn.COM |. U' D3 R2 u" i- t' g& O1 g! l" J(Do not Copy, pls!!)
cha mẹ thế kia thì nói làm sao đứa con không khác người cho được cơ chứ
* J8 t5 Y4 J( I  Y4 ]8 |@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
thích gia đình này quá đi mất
- y) ?$ _  b0 |- k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
mẹ Cherry cố lên nhé, lấp xong hố NVP rồi sang đẩy nhanh tiến độ hố bên lày, chứ nghe mẹ biểu 1 chương 1 tuần mà em buồn quá đi
@Copyright of Kitesvn.COM |7 y4 d2 i5 X; ^6 O(Do not Copy, pls!!)
FIGHTING!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-7-2013 11:22:16 Từ di động | Xem tất
Đọc cái văn án mà cười đau cả người, giờ đang ở ct mà cứ cười ầm lên đập bàn đập ghê ầm ầm, không biết bao nhiêu người nói mình thần kinh đây? Nhưng mà.....hahaha người ta nói thì kệ tự mình hưởng lạc thú trước đã. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà, hahaha ha mama.
@Copyright of Kitesvn.COM |$ b: ~, E- O8 U(Do not Copy, pls!!)
Xin viên gạch nào, đặt nền móng nào, xây tầng một nào, xậy tiếp tầng hai nào phát triển đến ba bốn năm sáu bảy tầng nào, cho cả nhà vào ở nha.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 s" y6 C' y) S: f& F
Cố gắng lên nha mama ủng hộ hết mình đây (đấm ngực)úhúhúhúúúúú.....

Bình luận

Mẹ Cherry thân yêu ơi, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để up ngày càng nhiều và nhiều chương hơn nữa nhé. Yêu Đặt gạch chờ chương mới của mẹ từng ngày,   Đăng lúc 8-8-2013 08:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách