Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1496491|Trả lời: 2352
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến| Đinh Mặc (Đã xuất bản: Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-7-2013 14:22:53 | Xem tất |Chế độ đọc

©2016 Kites.vn | - y2 @' T2 x7 _4 W% PAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved" T' v: \  A: K2 n/ v# T
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 k7 V$ a: J2 ]& p  H' _7 Q% ?0 k( v
©2016 Kites.vn | 2 Z. Y2 g; g, D" L8 G7 b' m: GAll rights reserved
©2016 Kites.vn | * w- }- [. P0 K+ j- mAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 5 W7 P7 ^$ c- [; O# r. @; pAll rights reserved
Tên tác phẩm: HÃY NHẮM MẮT KHI ANH ĐẾN (Tên gốc: ANH ẤY ĐÃ ĐẾN, XIN HÃY NHẮM MẮT LẠI)
©2016 Kites.vn | 2 j6 }1 f  t! t# `; OAll rights reserved
: c% `% d: p9 e7 r7 d4 D3 ^©2016 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Đinh Mặc
- X  C! \/ M0 Q; Z# g0 G©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved* F. r& l0 d, h* K
Thể loại: Hiện đại, tâm lý tội phạm, HE
©2016 Kites.vn |   n5 I/ o( J3 ?" l4 `9 T2 _All rights reserved
©2016 Kites.vn | ' d- l- z0 B9 aAll rights reserved
Tình trạng sáng tác:Hoàn
©2016 Kites.vn | : h1 d& b" T, O% o- ZAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved8 O6 i2 N6 b. T% E( c0 s% y1 H
Người dịch: greenrosetq
©2016 Kites.vn | All rights reserved( R9 A  G. V; x# |" x9 [
©2016 Kites.vn | 4 g4 _. p/ Y2 \All rights reserved
Poster: Shinmoney
©2016 Kites.vn | % N4 \8 I9 `$ b+ E5 W$ k9 }All rights reserved
©2016 Kites.vn |   t4 m! S! }; V, J. L. \All rights reserved

7 _3 x# n$ [+ z. g  @: }©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 5 J* i% _! X( K- X2 V: K# PAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 8 q, \: F9 @, ^' v6 K$ S5 t, FAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved  N& a5 G$ e0 _/ K+ u8 f4 w
©2016 Kites.vn | % t7 G3 {* D* XAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ B. O( P7 K, n% u6 q+ Q: P
©2016 Kites.vn | ' m. @2 `/ S! `2 ZAll rights reserved
6 B) I# u/ L5 ?- r8 E©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 6 c% ]7 |# Y- e7 S# J1 }; Q: VAll rights reserved
- V9 x* v% \, m" Y) ]  N©2016 Kites.vn | All rights reserved
Văn án:

2 I/ @% F  E# g2 o6 b©2016 Kites.vn | All rights reserved
/ E: b8 U) q$ D' d+ V8 |2 c©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved# X& v3 `2 Q9 t
Khi bạn có một người bạn trai thông minh, kiêu ngạo và "trung khuyển"...
2 D. j/ h. M3 V9 ]- R©2016 Kites.vn | All rights reserved
; [+ w) j# ^/ a6 e0 p# m©2016 Kites.vn | All rights reserved
Lúc hẹn hò, anh nói: "Anh không có hứng thú với những việc kiểu này. Nhưng nếu em cứ mười phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị nào."
©2016 Kites.vn | 0 q3 e% j( f0 c- A0 b2 NAll rights reserved
3 f8 P. P0 N8 C% N©2016 Kites.vn | All rights reserved
Lúc ghen tuông, anh nói: "So với anh, thằng đó từ đầu đến chân viết đầy hai chữ "ngu xuẩn". Điểm sáng suốt duy nhất của hắn, hắn cũng biết em là cô gái tốt."
©2016 Kites.vn | All rights reserved. F/ N$ F7 e6 _) g! [( O% D
©2016 Kites.vn | All rights reserved; }/ Y% y. P, \
Lúc làm tình, anh nói: "Tuy anh không có kinh nghiệm, nhưng tư chất và năng lực lĩnh hội của anh xuất sắc hơn người thường. Nhân tiện nhắc thêm một câu, khả năng quan sát của anh cũng rất tốt."
©2016 Kites.vn | All rights reserved# w$ `3 l% q0 X  |3 y* O. ?% I' K
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 N# }. w3 ~+ t
Lúc cầu hôn, anh nói: "Không ngôn từ nào có thể diễn đạt. Nếu nhất định phải khái quát một câu, thì đó là: "Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh."
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ |: z1 ]- U/ V# e! I% s  ^
©2016 Kites.vn | 0 @9 q' Q- ]5 V9 l& U* X+ YAll rights reserved
Tôi đưa anh từ thế giới cô độc về đô thị phồn hoa ấm áp.
/ o" y* q( U  N7 }9 T©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | ; [( X! ?5 |1 jAll rights reserved
Còn anh dẫn dắt tôi từ cuộc sống yên bình bước vào cuộc đời kích thích và khó quên
.

©2016 Kites.vn | ( o2 h; R5 Y( j9 [All rights reserved
9 l$ I' O& ]* U6 z/ |# z4 D©2016 Kites.vn | All rights reserved
("Trung khuyển" tức chú chó trung thành)

©2016 Kites.vn | All rights reserved( S2 b& b5 O6 ~  r) f9 [7 b- w3 O" ]
% c) G5 ^7 _7 _8 m9 k+ j©2016 Kites.vn | All rights reserved
) g- x6 S* }5 F* j©2016 Kites.vn | All rights reserved
3 S9 j( Q- ]' u3 H- N©2016 Kites.vn | All rights reserved
/ ]: P) H! P$ g0 e7 U% v©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 H" l8 o9 J' i3 h2 u5 x6 C
©2016 Kites.vn | , D# U0 I9 q& q) L) r3 j0 XAll rights reserved
Lời người dịch:

©2016 Kites.vn | 4 S' k0 _, b& `: gAll rights reserved
2 r" K' n* W* p6 t: g©2016 Kites.vn | All rights reserved
Đây là tác phẩm mới nhất của Đinh Mặc. Tuy cùng là đề tài tâm lý tội phạm ngôn tình nhưng bối cảnh và hình tượng nhân vật hoàn toàn khác "Nếu Ốc sên có tình yêu".
©2016 Kites.vn | : J( e5 x6 e* V. ~5 qAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved  S* x; }! ?- L9 v3 X2 a
Mặc dù chưa đọc truyện nhưng tôi rất tin tưởng vào tài năng của Đinh Mặc. Tôi tin tác giả sẽ lại mang đến cho chúng ta một tác phẩm với nhiều điều bất ngờ và thú vị.
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 ~# \( Q! v( _9 s- _8 z( J9 Q

+ i& s' N3 g& K©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved( N9 |; o' T* n/ P5 z7 |
©2016 Kites.vn | All rights reserved2 a. K( v+ ^+ p
©2016 Kites.vn | All rights reserved! y0 i2 g! s. Z0 E. B
©2016 Kites.vn | All rights reserved9 n& k6 ]5 O4 b
©2016 Kites.vn | All rights reserved, g, i. c5 o+ b! ?9 l
LƯU Ý :

©2016 Kites.vn | $ d% P& t8 B) O0 S  _2 {6 \All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved: \+ v5 _4 N- X, T6 E- _
Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2016 Kites.vn | " W& Z  T8 g5 t. i, ], LAll rights reserved
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác
.
©2016 Kites.vn | All rights reserved. f2 q& ]( k0 \: r+ z3 k

  i4 `- B) Y8 B% i: f% F$ Q5 D+ g©2016 Kites.vn | All rights reserved
0 o1 a9 l1 w& |! R; u' y- O. v©2016 Kites.vn | All rights reserved
( U! y4 w- V1 q8 Y& N+ c/ N( U©2016 Kites.vn | All rights reserved
5 }* _! [( v: }, h+ ]©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 Q/ q  p4 }/ g" L& f
2 t, a3 m0 O: m. n©2016 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 21Sức gió +105 Thu lại Lý do
sara_chan + 5 ôi Bạc Cận Ngôn :x
kwonyuly + 5 Ủng hộ 1 cái!
missfox_134 + 5 Ủng hộ 1 cái!
piloveyoonge + 5 :X
KonMeoMap87 + 5 Ủng hộ 1 cái!
lothuha + 5 Ủng hộ 1 cái!
sarahlee_95 + 5 ^^
Pan + 5 hố mới \m/
elisapham + 5 ĐM này, cảm ơn ss.
Judy013 + 5 Ủng hộ 1 cái!
Chich_bong + 5 ôi lao vào ôm =))
kymus + 5 tuyệt :x thank ss, đọc ngay kẻo dín.
sn0w_77 + 5 1 cái hố mới
StefanieVu + 5 yeah ủng hộ ss yêu
Gypsy + 5 em đóng dấu giai Ngôn hộ bạn Thỏ .
HinaNg + 5 hóng ~~~~
DinhDinh + 5 Qá tuyệt vời!!!:X
anglemoon + 5 :x
leejjin + 5 Hóng~ing ^^
•Tyt• + 5 Hố mới! Ủng hộ chị :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2013 14:23:33 | Xem tất

% Q2 U- ^$ N6 T% V# k8 R©2016 Kites.vn | All rights reserved
Des by nyan_neko

©2016 Kites.vn | / g& ~9 b" ?6 q7 T; zAll rights reserved
©2016 Kites.vn | ( F/ `0 g) o  ~4 wAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 O* b0 S; u" N% p) p) o1 i
©2016 Kites.vn | % E% M3 N! x1 X( F  Y& B6 |. {All rights reserved
©2016 Kites.vn | 6 s7 P: t/ r; Y8 v  E' QAll rights reserved
' N- I) P* ~! Q7 G  H  z1 a©2016 Kites.vn | All rights reserved

©2016 Kites.vn | / w  ^; K$ U9 ]0 N+ n& V6 WAll rights reserved
Des by phu0ng

1 ?; K* o: c, f- d& r* B  W& `3 ?! Q©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 4 @% z* W( l$ B8 i6 FAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved& ^4 P8 E" u5 k. ~2 C2 w
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ a0 \+ O( Y# Z0 u. S6 \% L
0 q) l' V1 [' g©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved. e+ N+ x/ i7 v, g( I
HƯỚNG DẪN ĐỌC TRUYỆN TIỆN LỢI:

2 Q9 `+ i' O& u' ?+ |3 F©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 [9 c0 z! X2 H
Để đọc truyện tiện lợi, bạn hãy click vào khung "Xem tác giả này" ngay đầu mỗi comment của greenrosetq. Như vậy, topic sẽ ẩn hết comment của người khác, chỉ để lại comment của greenrosetq. Bạn có thể đọc truyện một cách liên tục mà không phải mở quá nhiều trang.

©2016 Kites.vn | 4 E7 p7 a' b- @1 ~9 w! ]9 LAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved% n% d4 H4 ]  O5 ?+ ]
©2016 Kites.vn | All rights reserved; x) U6 Z0 h( I# ~( |4 M$ z
6 {8 E& p3 F7 x+ H# U; h! b; S5 S©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | , p8 C  ]$ m6 a, N  S% L+ @All rights reserved
0 m, A' q& f  ]; C* x©2016 Kites.vn | All rights reserved
MỤC LỤC

©2016 Kites.vn | . g- l1 e; F: `9 a6 m7 @All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved* E( R& E* u1 k3 Y- y( B. l
" e( Y+ z& i7 e) U3 P©2016 Kites.vn | All rights reserved
& X1 x( W9 Z  t! g, N©2016 Kites.vn | All rights reserved
. |+ u+ ~# e; M. O©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1 Chương 2   Chương 3   Chương 4 Chương 5   Chương 6 Chương 7 Chương 8
©2016 Kites.vn | & X* ?" T" u: Q; s3 zAll rights reserved
1 {! u% A8 A* L, P/ p7 _©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | # \5 E& M# ], I) \! A; ]6 f! m7 H( i7 x8 dAll rights reserved
©2016 Kites.vn | " B" g6 I# k% t% GAll rights reserved
% M6 N" n5 _! Q+ K©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 9 Chương 10   Chương 11   Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15   Chương 16
©2016 Kites.vn | . `* i* e) B: ?0 ~+ }/ @/ cAll rights reserved
. ~3 P# F- s& r! w' K. U8 M: [©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | ( l# A- @* [1 h1 N1 Q% ~5 FAll rights reserved
9 d! B9 X6 u; o# V) [©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 17   Chương 18   Chương 19 Chương 20+ Câu chuyện nhỏ số 5   Chương 21
©2016 Kites.vn | * F( D9 H, c/ A+ @/ g; Z; B) nAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 D2 r" e5 E" V' T  m
©2016 Kites.vn | ! Z, F1 j8 D) ^$ JAll rights reserved
: R2 Y) ~" [. N% W. q) N, A©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | ! {! v' g% q9 v: {6 L" q, QAll rights reserved
Chương 22 Chương 23   Chương 24   Chương 25 Chương 26+Câu chuyện nhỏ 6 Chương 27
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 M( i# \) j: f; C7 ?
©2016 Kites.vn | ) N% G+ A9 v) I0 u$ VAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 6 e. X, a% b1 k! P% m2 f6 O6 ^- XAll rights reserved
©2016 Kites.vn | , }( Y4 [5 B% d  e$ J7 t1 O' IAll rights reserved
©2016 Kites.vn | % O9 U; {  b2 ]8 ^, G. \- t; NAll rights reserved
Chương 28 + Câu chuyện nhỏ 7   Chương 29 Chương 30 Chương 31   Chương 32   Chương 33   
©2016 Kites.vn | All rights reserved. i& B$ Q0 E7 r6 ^
" p5 N) d0 f* X©2016 Kites.vn | All rights reserved
$ [8 y! B3 ~  N) a©2016 Kites.vn | All rights reserved
- P3 r! K# R& x0 c: o* }2 v, l/ y©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | $ s9 p9 B0 b6 z2 b) K% @" }All rights reserved
Chương 34   Ngoại truyện 1 Ngoại truyện 2 Chương 35    Chương 36 Chương 37 Chương 38   
8 S% i- R3 w2 m2 u% c6 e" C©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved) W7 \4 z: c; x' q
©2016 Kites.vn | All rights reserved4 J* c2 {: A1 w1 m/ E
$ O# Z, z' y3 Y0 |©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 0 Q' f& w: Q. O; jAll rights reserved
Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43+44 Chương 45   Chương 46 Chương 47
©2016 Kites.vn | All rights reserved; K1 q" c# r6 V  _- Z
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 u  I4 I4 ?! v! L; Y3 r% ^
©2016 Kites.vn | All rights reserved5 @3 D  X% K0 U. v1 b  j
©2016 Kites.vn | 5 l7 \4 |) W5 P7 ?2 kAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 E! r/ p- k. O7 k. U8 f& w* h
Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54
©2016 Kites.vn | All rights reserved* B" B) B/ L$ I, e
©2016 Kites.vn | ( e/ v9 }+ ~( n1 n$ kAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ Y" i5 d  G" y6 `; S
©2016 Kites.vn | : l! r6 K" ^6 CAll rights reserved
Chương 55   Chương 56 Chương 57   Chương 58+ 59
©2016 Kites.vn | - V/ ^! O- m1 W! O+ b) wAll rights reserved
) d0 l( G7 }' Z4 I) U©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | ; r4 C) p- N6 v$ vAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 2 g; B. @; T+ pAll rights reserved
9 |3 r" A/ Y5 G7 @©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 60   *  Chương 61   *  Chương 62   *  Chương 63 + 64   *  Chương 65   *  Chương 66
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ t/ [9 U, q2 n) q6 l5 B6 A9 r
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ g5 ]! K" v" Q) {
©2016 Kites.vn | - l* w3 G, O; {All rights reserved
©2016 Kites.vn | 0 r7 W$ Y8 a8 {1 ~+ R8 [0 sAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved( D6 h7 i/ N4 L2 \" C
Chương 67   *  Chương 68   *  Chương 69+ 70   *  Chương71   *  Chương 72 & 73
# B0 }2 H, v; ?' @©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | & n4 A& h& {. x, W" ^- L, A& l/ l6 }All rights reserved
0 ]$ U% z% `  T4 Y# r8 Q9 W©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 6 x3 q0 C* v* lAll rights reserved
©2016 Kites.vn | ( d3 F! c' g2 @8 N: O; U1 o- X( |All rights reserved
Chương 74   *  Chương 75 +76   *  Chương 77 +78   *  Chương 79 +80   *  Chương 81 +82
  D. L% B7 P. H©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ |9 a, ^5 C( \2 Z- [/ }
©2016 Kites.vn | All rights reserved% s/ M/ `9 Z9 {5 B
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ L4 w: Y8 A5 y2 W
! D2 X0 |+ K) p! |©2016 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện Bạc- Giản *  Ngoại truyện Phó Tử Ngộ
. O$ A+ p% V( t$ Z©2016 Kites.vn | All rights reserved
# N& A0 J% N1 ^  `' |. X©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved  H  ~  ]: ^# ?0 t! _1 z
- m$ z3 i- w- i2 D! j©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved  o3 ^8 \! u" ]6 }, g- @" r
  W; ?! a* |, S9 t) i©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved" [: h  `' }: F# x1 `

Bình luận

Truyện hay quá. Cảm ơn bạn đã dịch :P  Đăng lúc 26-2-2014 05:42 PM
Truyện hay, cảm ơn chị nhiều :)  Đăng lúc 10-2-2014 04:52 PM
chương 51: tiêu đề "Anh nói gà em nghĩ vịt."  Đăng lúc 16-9-2013 08:44 AM
"10’ hôn anh 1 lần..." em đọc sao lại cứ thành 5' :D  Đăng lúc 14-9-2013 02:10 AM
cảm ơn ss đã dịch ạ  Đăng lúc 4-9-2013 08:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 14:25:52 | Xem tất
Ôi, phấn khích quá, bấn loạn quá đi.
0 R' W; L, ]6 l0 R5 v/ [/ k5 g©2016 Kites.vn | All rights reserved
% @# d/ @5 M* [©2016 Kites.vn | All rights reserved
Lần đầu tiên Chomei giật được con tem của GreenRose, lại còn là ghế gỗ truyện mới của Đinh Mặc nữa hihi.
©2016 Kites.vn | 8 f, \5 J1 h' c/ e4 bAll rights reserved
% E8 i7 Z/ v: U" E' q©2016 Kites.vn | All rights reserved
Đọc văn án xong tớ sẽ edit lại.
©2016 Kites.vn | All rights reserved) N) s: |" S* s
©2016 Kites.vn | All rights reserved# S6 a1 }6 ~: h& n( h& \  w' ]
Tim vẫn còn đập thình thịch đây này.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +10 Thu lại Lý do
greenrosetq + 10 Tem đầu ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 14:26:05 | Xem tất
Kiếm cái mặt tiền nhà mới của sis GR nào, gì chứ sự kết hợp trên cả tuyệt vời của sis GR và Đinh Mặc thì không thể nào bỏ qua được
, M7 t. I1 |/ N) T' N©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 Y: i3 K3 H. L/ b7 h
Lâu rồi mới lại vào nhà sis GR chỉ vì nỗi đau đang đọc tới phút hấp dẫn lại bị bỏ rơi vì nhà xuất bản,trước đó là Nửa Hoan Nửa Ái, và mới đây là Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu, hi vọng lần này được suôn sẻ đọc hết truyện
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 i  p0 S  S9 [$ o
©2016 Kites.vn | " r: S, I2 _) a! R, s& [0 M4 R- AAll rights reserved
Mình nhớ mới đây lúc đang dịch Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu có hỏi thăm của độc giả xem mọi người thích Đinh Mặc viết tiếp thể loại nào, và bây giờ bộ tiểu thuyết mới này có lẽ là sự hồi đáp cho mọi người. Theo mình biết "Anh Ấy Đã Đến, Xin Hãy Nhắm Mắt" là cuốn thứ 2 Đinh Mặc viết về thể loại tâm lý tội phạm này, hi vọng sẽ là "hậu sinh khả úy", nhắm mắt mong đợi sự xuất hiện của "anh ấy" ...
1 w% v$ k0 u& D* S& \4 H! N©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 7 e/ v  z* _, [All rights reserved
Chúc nhà luôn đắt khách nhé sis GR, tung hoa nào...{:290:}
©2016 Kites.vn | All rights reserved% j+ q9 W& E, R# }+ W' w
3 k/ [, b, Q5 |1 Y: J% t©2016 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 14:28:52 | Xem tất
oho, Đinh Mặc - Greenrosetq... Thế là dù văn án không viết chữ nào thì tớ cũng nhắm mắt đưa chân. Dưng mà cái từ ''trung khuyển'' là gì thì mình không hiểu. Bớ Green, nó là cái gì vậy???
7 K$ g3 y& f* z9 H/ p: Q# d: ], f©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | & F; x8 Y; k% S: o" I) ?% M* EAll rights reserved
Chờ đợi và hy vọng nó không bị ''ngỏm'' như NOSCTY .
1 R6 }; I! ~  |. Z* \©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | $ V! b  z( M$ p1 d+ k7 p# oAll rights reserved
Chúc hố cuối tuần náo nhiệt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 14:29:00 | Xem tất
Oa, hố mới của chị GR. {:292:}
©2016 Kites.vn | All rights reserved) P, `& J* Z" |# G1 I# X6 k
Nhìn thấy tên chị GR là phải nhảy vào xem luôn.
  P3 [/ p) ^" s/ O! a©2016 Kites.vn | All rights reserved
Lại đúng là của Đinh Mặc nữa chứ.
9 S# w+ }1 G0 ~( n2 m©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chúc lần này hố này suôn sẻ đến lúc lấp.
, B2 f( Q: G9 x- A% @- t* \©2016 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn chị GR nhiều nhiều ạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 14:29:35 | Xem tất
OMG!! Tác phẩm mới =]]
& X5 q, Q8 _  Y% T©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 k, g2 u5 w2 A" s2 A
Em thích nhất là thể loại trinh thám phá án này ~~
©2016 Kites.vn | All rights reserved) X5 l% X+ q! B5 v1 d
©2016 Kites.vn | 4 I2 j8 m7 Q+ [" c% `All rights reserved
Ngôn tình thi cái nay hiếm lắm, còn của Đinh Mặc với ss rose dịch nữa ~~
. `( J' k6 D; i. d©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved) ^6 g2 f2 l, m" z7 w6 ?1 Q( R! T/ w, W
Ủng hộ ss <3
©2016 Kites.vn | - h4 n1 k0 k8 c) SAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved; ?* w5 P. q. b6 `% W4 K  B( K& h4 G
{:292:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 14:32:04 | Xem tất
kì trước bị ức chế truyện Nếu ốc sên có tình yêu  buồn não ruột. hôm nay phát hiện có hố mới của Đinh Mặc,  hi vọng theo được hố này tới cuối vạch về đích.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 14:32:34 | Xem tất
]Ối..hố mới của ss GR.
©2016 Kites.vn | % I- {4 F" f; f* d$ y3 t( NAll rights reserved
Đã thế lại Đinh Mặc nữa{:155:}
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 M  M. t) a# i2 ~& {
Nhảy nhảy ngay hok cần phải xoắn
©2016 Kites.vn | - D4 W: Z, e; vAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved' |/ q6 r$ o8 D/ {' r$ K
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 14:35:46 | Xem tất
Edit
) F- Z( W& a% w- J$ ]- o( ~©2016 Kites.vn | All rights reserved
1 ~7 g$ u( e) J0 W& V# M©2016 Kites.vn | All rights reserved
--
©2016 Kites.vn | + Z% H  O2 I- s7 E+ UAll rights reserved
7 C$ F# y% X( l6 v' }2 {' ?©2016 Kites.vn | All rights reserved
May mắn... May mắn
©2016 Kites.vn | . O0 v9 O, z" M' z1 w2 a+ X1 D$ TAll rights reserved
©2016 Kites.vn | . U' v3 y' H/ ^All rights reserved
Chốt page 1...
©2016 Kites.vn | ; o( i+ j0 d" l& JAll rights reserved
1 J: H9 a. M$ j( \  f1 o  s; f9 l©2016 Kites.vn | All rights reserved
Em từng thầm nhủ với lòng, lần này không có mặt ở page 1 thì k làm dân Ngôn tình nữa... Ôm tim, cuối cùng cách mạng cũng đã thành công...
©2016 Kites.vn | - u% I( F" ]: l$ ?8 w$ a0 yAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 t+ F$ `) j0 u( d
Xúc động quá... Cơ mà vẫn hận, sao mà nhanh thế không biết.
6 ~: u+ R! ~4 \8 }©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved# F( h# ~7 v' K1 Q1 ], A" Y
Sớm giờ đã canh, biết hôm nay có hố mới, yahoo... Đinh Mặc ơi! Chị GR ơi! Em nhảy.
©2016 Kites.vn | ( I) @$ p  C; B! {6 k% ~All rights reserved
©2016 Kites.vn | $ A; m# i1 @7 }# k) s+ Q# h+ p* a. b/ UAll rights reserved
Nghe nói hố này kích thích hơn cả hố trước nhé, bạn là bạn chết chìm.
2 U, p! k% F# [  @©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | : N  K( f. }# S6 }  z% w" [All rights reserved
Mặt tiền đây, không tem thì chốt, mấy bợn không có mặt rết cái đêy.

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +15 Thu lại Lý do
DinhDinh + 5 Chúc mừng e vẫn còn vớt vát đc c.
greenrosetq + 10 Đáy mặt tiền ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách