Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1526511|Trả lời: 2240
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến| Đinh Mặc (Đã xuất bản: Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-7-2013 14:22:53 | Xem tất |Chế độ đọc

- |; [% h. ^7 J! @) P8 W. z5 K4 z% r9 V©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved6 y* c5 C9 U7 y# l5 o4 f
©2017 Kites.vn | + v3 t. a/ d- L0 ?# _4 YAll rights reserved
©2017 Kites.vn | ( F6 U7 F0 w, J/ qAll rights reserved
©2017 Kites.vn |   p$ N$ B; Q3 YAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved; C5 R8 Q, [  O/ C0 p' x8 N
Tên tác phẩm: HÃY NHẮM MẮT KHI ANH ĐẾN (Tên gốc: ANH ẤY ĐÃ ĐẾN, XIN HÃY NHẮM MẮT LẠI)
©2017 Kites.vn | All rights reserved9 G% W  [4 L# ~5 n4 j1 V
©2017 Kites.vn | All rights reserved9 \  f; v6 l5 F: m1 f/ R$ T5 [
Tác giả: Đinh Mặc
©2017 Kites.vn | All rights reserved" O# ]1 W  H; i: j
©2017 Kites.vn | ; ^& x. ]  {# c8 K8 F5 |' pAll rights reserved
Thể loại: Hiện đại, tâm lý tội phạm, HE
©2017 Kites.vn | 4 h' \1 l7 p3 _9 Z' ^All rights reserved
©2017 Kites.vn | ) r& Y& M; ^9 B) ^; gAll rights reserved
Tình trạng sáng tác:Hoàn
©2017 Kites.vn | All rights reserved1 b6 @# K+ Z: `- I5 E( J
©2017 Kites.vn | All rights reserved1 ]. t: f$ @; c% a; G, m7 J# y
Người dịch: greenrosetq
, f" ~: i$ S: d# t©2017 Kites.vn | All rights reserved
  x% r2 q+ n4 V) Y©2017 Kites.vn | All rights reserved
Poster: Shinmoney
©2017 Kites.vn | ! T9 i) z, R; C" m( c' cAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved3 J5 m: s$ I% Q/ ?& Y: v! W' O

©2017 Kites.vn | 2 E, I6 |9 W. s; W5 u! M: bAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved2 x: _) K+ V' p
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ X: l8 B5 J7 e, ]1 @
©2017 Kites.vn | All rights reserved1 P' j3 Q! b- `% F/ K. z/ I
©2017 Kites.vn | 2 B+ A+ i7 n2 ?: a5 xAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved$ V* i. G; A: z8 _
$ o+ G$ p% X1 @©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 8 y5 x, `  V: a* DAll rights reserved
©2017 Kites.vn | / f* p% R1 m8 ]  m) P8 @6 LAll rights reserved
3 s; h: A, r0 c0 U# O( K: ]©2017 Kites.vn | All rights reserved
Văn án:

4 m* R7 ~8 `+ l- I©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | , G0 l7 y5 V0 i- l1 rAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved$ a. Y2 O- S/ N2 T
Khi bạn có một người bạn trai thông minh, kiêu ngạo và "trung khuyển"...
# F7 Q! p  R6 P9 e) T©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved- i2 t7 I( `) U' M* S8 V  D
Lúc hẹn hò, anh nói: "Anh không có hứng thú với những việc kiểu này. Nhưng nếu em cứ mười phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị nào."
©2017 Kites.vn | & b" e+ U5 n5 M2 p7 m. U5 JAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved) a- j3 Y3 Q" T) K/ D7 l
Lúc ghen tuông, anh nói: "So với anh, thằng đó từ đầu đến chân viết đầy hai chữ "ngu xuẩn". Điểm sáng suốt duy nhất của hắn, hắn cũng biết em là cô gái tốt."
©2017 Kites.vn | All rights reserved: e1 ?0 m0 ^, U/ ?) E
1 Q# ?! O+ ~! G) A; Q©2017 Kites.vn | All rights reserved
Lúc làm tình, anh nói: "Tuy anh không có kinh nghiệm, nhưng tư chất và năng lực lĩnh hội của anh xuất sắc hơn người thường. Nhân tiện nhắc thêm một câu, khả năng quan sát của anh cũng rất tốt."
©2017 Kites.vn | All rights reserved/ z$ R! V. @) p9 i; T: {2 {
, U% F5 X* K. q©2017 Kites.vn | All rights reserved
Lúc cầu hôn, anh nói: "Không ngôn từ nào có thể diễn đạt. Nếu nhất định phải khái quát một câu, thì đó là: "Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh."
©2017 Kites.vn | # [. ^. H( ^9 H2 n  r0 D6 L5 HAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 8 `. F$ Q! F. w& eAll rights reserved
Tôi đưa anh từ thế giới cô độc về đô thị phồn hoa ấm áp.
©2017 Kites.vn | ( ?9 n: \7 h; p0 z6 MAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 0 e" E! o! c& U1 [- n# A. @All rights reserved
Còn anh dẫn dắt tôi từ cuộc sống yên bình bước vào cuộc đời kích thích và khó quên
.

©2017 Kites.vn | All rights reserved3 j/ u( Y6 u1 j+ V
©2017 Kites.vn | All rights reserved2 N5 ]& a$ Q" ^. `4 d: Z& c
("Trung khuyển" tức chú chó trung thành)

©2017 Kites.vn | - x- e5 s: Y- w9 z3 G! S( @; cAll rights reserved
( \! K0 M( |8 {6 w) C©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved1 u$ \4 ^1 I" q9 v4 a% ~+ I
, W" i2 j1 t" h4 W7 s' a©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 9 c" v# F4 U* S- \4 H1 p' }: UAll rights reserved
# K* U: q$ U2 w( }$ `©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 6 Z5 Q! a4 s, E& v- dAll rights reserved
Lời người dịch:

1 v5 E; U6 F3 C" H- g" H2 s; q©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved8 v0 x$ @9 P$ L4 q. T4 P/ s5 a6 E
Đây là tác phẩm mới nhất của Đinh Mặc. Tuy cùng là đề tài tâm lý tội phạm ngôn tình nhưng bối cảnh và hình tượng nhân vật hoàn toàn khác "Nếu Ốc sên có tình yêu".
©2017 Kites.vn | : ^% c5 `- \3 ~# O5 Y7 I( VAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 9 z9 e0 ~1 w7 G' \All rights reserved
Mặc dù chưa đọc truyện nhưng tôi rất tin tưởng vào tài năng của Đinh Mặc. Tôi tin tác giả sẽ lại mang đến cho chúng ta một tác phẩm với nhiều điều bất ngờ và thú vị.
©2017 Kites.vn | , s# i5 G4 t; ^$ W: a. H' I0 uAll rights reserved

' C4 Y, l: a! w/ |©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 7 p6 [. Y) `- h& U9 SAll rights reserved
  r' A7 f. G1 }©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved0 {* }# l/ _0 z3 ]9 r- ?& ~
©2017 Kites.vn | All rights reserved1 R" E2 h  f) @3 I. j; w1 r$ E
©2017 Kites.vn | 9 d8 }# c/ l$ h: a+ T5 q# |9 L- |All rights reserved
LƯU Ý :

©2017 Kites.vn | All rights reserved' z* m# B! H' C$ t' i$ B
©2017 Kites.vn | All rights reserved7 R8 z( b; q# z! N
Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
5 D, o2 V2 E- |) S' ]) M% O* R©2017 Kites.vn | All rights reserved
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác
.
! ]: ~5 J: |3 k: L- ^©2017 Kites.vn | All rights reserved

©2017 Kites.vn | ( A+ @( a/ z  @# b4 E$ kAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 4 Z- S9 y4 J8 Y4 z) P8 o9 nAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved8 Q$ ^2 I0 E2 A6 N
$ ~! e, X6 V1 J6 b0 u' Q©2017 Kites.vn | All rights reserved
: t# |# F/ A! ^3 L& w: G©2017 Kites.vn | All rights reserved
3 O! s2 s( ^4 W3 z©2017 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 21Sức gió +105 Thu lại Lý do
sara_chan + 5 ôi Bạc Cận Ngôn :x
kwonyuly + 5 Ủng hộ 1 cái!
missfox_134 + 5 Ủng hộ 1 cái!
piloveyoonge + 5 :X
KonMeoMap87 + 5 Ủng hộ 1 cái!
lothuha + 5 Ủng hộ 1 cái!
sarahlee_95 + 5 ^^
Pan + 5 hố mới \m/
elisapham + 5 ĐM này, cảm ơn ss.
Judy013 + 5 Ủng hộ 1 cái!
Chich_bong + 5 ôi lao vào ôm =))
kymus + 5 tuyệt :x thank ss, đọc ngay kẻo dín.
sn0w_77 + 5 1 cái hố mới
StefanieVu + 5 yeah ủng hộ ss yêu
Gypsy + 5 em đóng dấu giai Ngôn hộ bạn Thỏ .
HinaNg + 5 hóng ~~~~
DinhDinh + 5 Qá tuyệt vời!!!:X
anglemoon + 5 :x
leejjin + 5 Hóng~ing ^^
•Tyt• + 5 Hố mới! Ủng hộ chị :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2013 14:23:33 | Xem tất

©2017 Kites.vn | " ~, _  r  m0 T+ \" i( e  W! g1 oAll rights reserved
Des by nyan_neko

, }1 ?3 e3 d1 c8 m) |0 Y! L©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | . }/ e* x8 s* M$ o& v2 j8 ~All rights reserved
4 v$ R+ ]# Y5 h. W- a3 R©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | # _+ ^' |. L1 I. T7 C8 AAll rights reserved
2 Q, W* p% M1 W/ [6 @9 [©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 7 d2 S2 ]" F, u9 KAll rights reserved

©2017 Kites.vn | 3 r, J* K+ `7 X# m# {: SAll rights reserved
Des by phu0ng

©2017 Kites.vn | 7 m# l0 ^* X# z: k+ pAll rights reserved
. {# ?, i/ V  \; N©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | : m3 r# m- p4 K( l; QAll rights reserved
©2017 Kites.vn | & Z8 `# f4 F5 J1 \( l4 m. J3 iAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved4 a  l- |1 r- h; s. B1 d0 M
©2017 Kites.vn | : j' u! `, m2 a5 O3 UAll rights reserved
HƯỚNG DẪN ĐỌC TRUYỆN TIỆN LỢI:

" ]- U6 [# T4 o9 }©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved% ?% S/ m1 y' }4 ]( X& ^
Để đọc truyện tiện lợi, bạn hãy click vào khung "Xem tác giả này" ngay đầu mỗi comment của greenrosetq. Như vậy, topic sẽ ẩn hết comment của người khác, chỉ để lại comment của greenrosetq. Bạn có thể đọc truyện một cách liên tục mà không phải mở quá nhiều trang.

©2017 Kites.vn | 2 L- L& s3 `; g% wAll rights reserved
. J0 Q+ l4 D- ]: l2 {4 I( ]1 g; b©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved* u9 j2 K9 e6 w3 H; f
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ w4 @- ?" Z- k+ r$ j. S
©2017 Kites.vn | All rights reserved, m! }7 O1 S) s7 J# b* y
©2017 Kites.vn |   {  T+ S# a* o  _+ z! Z/ {All rights reserved
MỤC LỤC

©2017 Kites.vn | All rights reserved2 \4 d+ N/ ]9 q: h  N
©2017 Kites.vn | . Z( {0 x, {# v, g. e1 bAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved0 L' M6 e& e" Q1 I" F2 S
+ }( g" f4 c2 |$ j©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | ! J) D# ?2 l. \) u% _! o, _6 UAll rights reserved
Chương 1 Chương 2   Chương 3   Chương 4 Chương 5   Chương 6 Chương 7 Chương 8
- e7 Q) z( N" y9 \5 S& n; {1 u©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 6 ?( d. w& ?5 g, k) R' n! Y" _# k9 YAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved' X, I2 w" C8 ?' Y8 o0 F- p) n3 J
2 i4 ~0 B  ]# z; o5 s* j©2017 Kites.vn | All rights reserved
9 z+ I. B/ {1 g; e1 y6 b8 a5 V* [©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 9 Chương 10   Chương 11   Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15   Chương 16
©2017 Kites.vn | All rights reserved! y/ B) x8 z  P& Y. \+ }7 {2 Y
©2017 Kites.vn | All rights reserved  P* H% o- ~4 S+ g7 G: c
©2017 Kites.vn | 8 p$ `- E$ i9 o: \All rights reserved
©2017 Kites.vn | $ ?9 i% A1 f# y  I( YAll rights reserved
Chương 17   Chương 18   Chương 19 Chương 20+ Câu chuyện nhỏ số 5   Chương 21
©2017 Kites.vn | 5 ?4 e+ ?$ c# \' h' r* M( MAll rights reserved
+ t7 b8 i, @. U# g2 ]©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved& v5 x9 F8 ^3 t9 k2 A; _
©2017 Kites.vn | All rights reserved0 j' F- I. ~* q5 o
# l! K/ `* r% t' [8 J* {©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 22 Chương 23   Chương 24   Chương 25 Chương 26+Câu chuyện nhỏ 6 Chương 27
: t4 n8 J6 p" A9 h( L  {/ L©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | , F/ h9 |4 `, V3 ~% wAll rights reserved
' L1 r, u4 N, a: z4 D©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 8 [2 i+ V  ]2 P& B$ D1 V' Q! f- p0 nAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved& R2 s' R% k1 p: M+ Y" z, K+ |3 p
Chương 28 + Câu chuyện nhỏ 7   Chương 29 Chương 30 Chương 31   Chương 32   Chương 33   
. B* Y! a6 }& _6 N' {8 r- C+ ^©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 8 c  \  c; `) W6 z. q* `All rights reserved
©2017 Kites.vn | & g  X8 F5 H0 u7 _All rights reserved
8 \0 Q3 D! O$ n/ M. z  Z©2017 Kites.vn | All rights reserved
: D8 }; b! A  P& P+ Q# @* Y$ A©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 34   Ngoại truyện 1 Ngoại truyện 2 Chương 35    Chương 36 Chương 37 Chương 38   
7 X" M# W! ~4 A- |7 I©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | " f# v$ v7 j  D% eAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 1 Q' C0 F2 i0 ~! Y/ G/ XAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 6 J6 J& f+ ~7 m  }6 i+ L4 GAll rights reserved
/ U: G9 t7 @7 F+ m©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43+44 Chương 45   Chương 46 Chương 47
3 s& U. V  H5 H$ {©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved  Q8 h1 }, _% a2 J. M4 F
©2017 Kites.vn | # m$ J* D4 i; |0 J. WAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 0 K1 X5 t# H* @  O1 LAll rights reserved
©2017 Kites.vn | ( B" G( i. J  ?* `# @( tAll rights reserved
Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54
©2017 Kites.vn | / v2 S& ]7 w: e! ]1 ?All rights reserved
©2017 Kites.vn | 0