Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 73178|Trả lời: 329
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hám Sinh | Nhiễu Lương Tam Nhật (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-5-2013 20:56:11 | Xem tất |Chế độ đọc

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 u, Z: q: N4 T
* Q* ~2 ?3 {# y5 p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( y6 ?% o8 Z8 b1 b, A; S
Tiểu thuyết: Hám Sinh - 憾生 [1]
2 [8 T- B  [: N3 E) ?+ d& e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |: C5 u5 \( E) O  P5 H  `(Do not Copy, pls!!)
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật - 绕梁三日
@Copyright of Kitesvn.COM |% \7 S+ g% {; e3 n4 T(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); W; z. V8 \' |3 z
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã khác thường.
@Copyright of Kitesvn.COM |( i" H, A* E2 R+ D3 f(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |  Q- }) i. ]- E1 F  w9 y* a# _(Do not Copy, pls!!)
Số chương: 39
@Copyright of Kitesvn.COM |$ {& j- o4 z# X* b(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 h, _0 S# P1 F* }5 x, N8 v(Do not Copy, pls!!)
Nguồn raw: jjwxc, 19lou.
) j& o# D" ~. W% [  r6 w1 c# L7 Y! P  c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
/ _/ {6 ~1 g2 ?$ x6 ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Edit: conco_bk94.
  j0 `( l2 P8 ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' Z7 P& _! n) _# I
Beta: 12789.
@Copyright of Kitesvn.COM |3 y  Z. u7 _7 B(Do not Copy, pls!!)
  x. x/ O* k7 G4 Z' B, z3 K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Poster: petitecyndi, [T]uenhi
@Copyright of Kitesvn.COM |) E7 u5 x6 j+ @) n) w(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 t7 B4 Y/ _, r(Do not Copy, pls!!)
Tiến độ: 2 chương/ tuần (nếu bạn rỗi sẽ nhanh hơn)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). c' ^( e5 k/ i
" Q% g4 F5 d4 {' _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
# Y' m. o, D0 S6 B! u7 y/ z% Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 t# V! Z2 E; `* n+ R# i
Văn án

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& D9 C& |8 q2 ]
6 c& z7 }( ~7 r& h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Hám Sinh nghĩ: nếu mình là đàn ông, giữa cô và Đông Dạ Huy nhất định sẽ có mối thù  truyền kiếp khắc cốt ghi tâm, nhưng cô là phụ nữ, một người phụ nữ có vướng mắc với một người đàn ông trong sự mơ hồ giữa yêu và hận, mà tình yêu chính là lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào da thịt khiến cho cô đau đớn không nói nên lời.

8 i4 X! a/ ]5 r* h, j( X1 J@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 t# y+ u  E; M5 W; K
@Copyright of Kitesvn.COM |& g% R5 i" i" J9 X& b(Do not Copy, pls!!)
Tóm tắt nội dung

@Copyright of Kitesvn.COM |' x9 r% Z$ x* Y1 O# M(Do not Copy, pls!!)
: J: f6 T# V% y# x1 |@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tình yêu vướng mắc, mối quan hệ thanh mai trúc mã không bình thường.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# j! T7 H" _& |5 w" i5 ?: F; a
$ p: \- j' h6 o' l9 m; {1 X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Quen nhau dường như đã mấy đời, sau đó gặp lại với tình yêu đau đớn khiến người ta cảm động.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 }( A: }" i7 _, F& M- q$ f- R' G
@Copyright of Kitesvn.COM |9 }+ z- T) f  ^% ~5 [6 i+ j$ c(Do not Copy, pls!!)
Từ nhỏ Hám Sinh đã không được người khác yêu thương, những người xung quanh đều không ưa cô.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 a& q" S  L( O' v7 a& y
@Copyright of Kitesvn.COM |: D  O8 U6 A! E# m(Do not Copy, pls!!)
Đến khi trưởng thành Hám Sinh cũng không được yêu thương, lại bị Đông Dạ Huy lừa dối.
@Copyright of Kitesvn.COM |+ ]! l5 W$ R& e5 v6 R(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. n$ R: r3 Z- i: C  _(Do not Copy, pls!!)
Khi gặp tai nạn trên chuyến bay ở Thái Bình Dương, ông trời đã ban tặng cho cô một cơ hội mới, là cơ hội cho cô thoát khỏi cuộc sống mà vốn cô không hề nuối tiếc.
@Copyright of Kitesvn.COM |4 t% w# V3 {2 p(Do not Copy, pls!!)
  o. _" {3 |- ]2 [0 T$ s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cuộc sống mới, bình tĩnh và thanh nhàn.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 ?% @5 [8 a& _9 a1 {* s
@Copyright of Kitesvn.COM |3 _9 ?7 t) a- h6 T( D' }(Do not Copy, pls!!)
Nhưng có chết đi cũng không thể quên được bóng dáng ấy. Đây là duyên phận? Hay là số kiếp?

3 V* t; B6 Z) U" u' H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 B  m3 x6 I" T- y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& \& a" r. U+ f+ }( o5 t* |
[1]Hám Sinh: thất vọng khi được sinh ra, ở đây Hám Sinh vừa là tên của tác phẩm, vừa là tên của nhân vật nữ chính.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 U) z- q' X. M) T3 a7 S' P
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 P0 I. X9 G6 ]! V$ F
Cảm ơn bạn 12789 đã nhận Beta giúp mình bộ này.
  L# l) w! k' N+ q/ P) {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 Q/ O7 k$ t8 z( o* Y! \
! ^% S7 `- D( I( H% Q9 U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Lưu ý:
@Copyright of Kitesvn.COM |9 s$ n( M- b+ `  U5 K% e(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 ]+ u3 U6 t; T* d1 x(Do not Copy, pls!!)
- Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.
@Copyright of Kitesvn.COM |  ?. o) U, V, }1 b+ _7 @. K/ z(Do not Copy, pls!!)
- Mình chỉ post truyện ở Kites và Wordpress của mình.

Rate

Số người tham gia 7Sức gió +40 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn bạn ^^
HappyOneday + 5 Cảm ơn bạn
rosy_rosy + 5 Ủng hộ 1 cái!
Pim + 5 Cảm ơn bạn
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!
greenrosetq + 10 Cảm ơn bạn
chansun + 5 Hóng truyện này

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2013 20:57:13 | Xem tất

@Copyright of Kitesvn.COM |/ s9 @  C1 ]% k; X) N, T0 E, Q(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 g/ I3 r6 R' n" D(Do not Copy, pls!!)
Design by [T]uenhi

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 j# d/ G8 u* O  A% T, h
4 \  P( D3 h  R( K3 G5 e7 u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* B: O( c& j* r" F4 {  E
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) Z8 X8 E  K0 s, T5 _9 |  s
Mục lục

@Copyright of Kitesvn.COM |! Y$ K( P! b( s' v9 K/ p3 g# G/ W(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 c* G! {' d8 b# e- j(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 _9 p" h, o  D+ G7 m(Do not Copy, pls!!)
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4  Chương 5
@Copyright of Kitesvn.COM |' c# K% i/ ]/ [(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( g5 G( g: l: t- c8 O
Chương 6  Chương 7  Chương 8  Chương 9  Chương 10
* u' D7 a, B3 P9 `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 {$ H8 b* y) ]+ ]1 L; A* y(Do not Copy, pls!!)
Chương 11  Chương 12 Chương 13  Chương 14  Chương 15
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): h: L9 I8 ]" H  j1 Q7 G
2 ]: K6 M$ Y. n0 G& N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 16  Chương 17  Chương 18  Chương 19.1  Chương 19.2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% s$ B/ b9 C1 L! e4 b" p
@Copyright of Kitesvn.COM |$ C1 r7 r* N1 p9 a" Z(Do not Copy, pls!!)
Chương 20  Chương 21  Chương 22.1  Chương 22.2  Chương 23
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( z2 d6 n- B$ M' C; b2 L4 `1 @
: s! }- U" Y8 D9 j2 R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 24
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 u. l1 |( D2 i1 i8 ^; P8 {
@Copyright of Kitesvn.COM |) X* A9 y1 R8 e. O) I4 I(Do not Copy, pls!!)
Chương 25
0 Q, I6 L" {- R) d: X- N. c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
" W3 C4 A0 w# u. D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 26
# v1 N# v% e' D8 t2 X5 v; U. U- @; ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. z) T. ^9 d  \: V7 x(Do not Copy, pls!!)
Chương 27
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 d# ~; n( k& [# h; R2 x, v
2 Y8 ?0 C/ y! }; ^4 m$ I# \0 z' Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 28
@Copyright of Kitesvn.COM |! u8 ^) w, O$ [( l9 N(Do not Copy, pls!!)
  ~) V* |6 T4 c' b+ h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 29
4 I7 T% y4 z+ P- X! a6 B7 M- k% n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ Q4 v2 p. I  V! R* ~7 d
Chương 30
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- ]- `4 ^" r7 O; P3 c
@Copyright of Kitesvn.COM |8 H4 w/ h* y* A; w5 K/ h(Do not Copy, pls!!)
Chương 31
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ R' w2 A. I7 r7 u# V0 g) [
- B0 y9 P- [( G8 m6 z. `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 32
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): \, c6 V: G+ G; a: |1 a( u! `5 X
@Copyright of Kitesvn.COM |1 F0 R0 C  h$ d. a(Do not Copy, pls!!)
Chương 33
, H$ K) E9 Y' i! K, P/ Q2 d+ s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
4 ~8 H' o0 s1 A% w3 B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 34
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 S8 w! s) f. S# l
@Copyright of Kitesvn.COM |, \# K) l! d$ f; {8 w(Do not Copy, pls!!)
Chương 35
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 H% O8 E: i) n3 f$ r/ c1 f0 l
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); B& Z6 [; C; k8 V* X- j3 u5 t5 v
Chương 36
& K- L' k, T/ t4 @! v2 w0 t, ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* y% Z# Q" @0 q6 F; Q' L
Chương 37
) G2 p( Z) R0 Z9 y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 g" Q! s' s% M+ n(Do not Copy, pls!!)
Chương 38
@Copyright of Kitesvn.COM |. Z& a. W4 Q8 T, V9 Q: F" S(Do not Copy, pls!!)
* |/ g' ^1 Y8 e$ V  r; f" \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 39

Bình luận

:))  Đăng lúc 28-5-2013 09:57 PM
520
truyện mới , cảm ơn chủ thớt  Đăng lúc 28-5-2013 09:50 PM
Cô Cò lôi kéo khách kìa, sợ chưa ^^  Đăng lúc 27-5-2013 12:39 AM
nhảy đi cô ơi :D :D SE đổi gió đê :D  Đăng lúc 25-5-2013 10:02 PM
hình như truyện này SE thì phải! Không dám đào hố vào đọc TT_TT  Đăng lúc 25-5-2013 09:57 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Gypsy + 5 Ném đá nam chính

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2013 20:58:15 | Xem tất
Temmmmmmmmmmmmmmmmm
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 Q6 c+ e- r1 E& |3 j0 a& x
Sofaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): a* S8 w6 e" q- d& X) D, A# B
Có đất ném đá thằng nam chính thiếu thốn nhân tính rồi
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 ~# T9 k" @( }8 h/ {3 Y- s2 a
Lần đầu giật tem :v mặt tiền nhá
. C  e1 }. z% Y4 ^7 \1 ^( h4 t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Hottttttttttttttttttttttttttttttttt
@Copyright of Kitesvn.COM |' _- S% [+ s9 p" V+ ^/ t(Do not Copy, pls!!)
Lập hội anti thằng nam chính thôi :))
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# _/ M% @3 b7 ^) b! d" G
Cảm ơn em :3

Bình luận

Nam chính truyện này có lẽ là nam chính tớ k thích nhất trong ngôn tình  Đăng lúc 10-5-2013 09:26 PM
đạp  Đăng lúc 10-5-2013 09:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2013 20:59:14 | Xem tất
Mềnh bay vào đây
@Copyright of Kitesvn.COM |& z" d2 t: F% }5 Z9 S7 O! ?(Do not Copy, pls!!)
nghe đồn bạn nam chính truyện này rất ư là ba chấm
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), P5 |4 I8 H4 H  M9 Q4 e( W
nên bạn quyết định lập
. C0 c; x$ A$ V5 R* ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Hội những người anti nam chính"

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ p, }; h$ X, s; r( p/ M
Hội trưởng Thỏ trong sáng kí tên và đóng dấu
@Copyright of Kitesvn.COM |$ s: L; T" {5 d) ~2 Z(Do not Copy, pls!!)
{:412:} {:412:} {:412:}  

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): s: u* t6 c4 n' j. b' x
@Copyright of Kitesvn.COM |' y. m6 H7 \# J/ e1 W" U. E(Do not Copy, pls!!)

Bình luận

mình đã đọc convert, thấy k ghét nam chính vì nhân vật này tuy xấu nhưng hoàn toàn thực tế. mình lại chỉ ghét cô nữ 9, cô này ngu đau ngu đớn luôn T___T  Đăng lúc 13-5-2013 03:52 AM
@tuenhi: Em nhi có rảnh không làm cho chị cái poster thật đau đớn nào :))  Đăng lúc 13-5-2013 01:30 AM
=]]]  Đăng lúc 12-5-2013 10:11 AM
Pim
Cho tôi 1 chân kích động nào =)).  Đăng lúc 11-5-2013 07:07 AM
Ô thế à vậy mình đi chuẩn bị gạch, đá, lựu đạn, tên lửa đây *chạy vèo vèo*. ^^  Đăng lúc 10-5-2013 10:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2013 21:01:05 | Xem tất
Nhảy hố bạn nè. *um um*
@Copyright of Kitesvn.COM |& q& {6 M$ U  G  Y$ T( W(Do not Copy, pls!!)
Ngồi mặt tiền nè. *sung sướng
! p9 i' e1 D. |+ I) @, e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Vừa thấy bạn vừa mới hoàn 1 hố của Tử Tử Tú Nhi. "cây thuốc phiện thiên đường"
' R9 i# t* n) b2 R: {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Đợi thi xong hết thì luyện toàn tập ;)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) X* T1 S4 a- S: Y1 v9 N3 M! k
Cám ơn bạn edit truyện nhá. :x
@Copyright of Kitesvn.COM |5 z7 {# M$ X* s5 a2 \% N(Do not Copy, pls!!)

Bình luận

Sa ngã- sa ngã- sa ngã nào.^^  Đăng lúc 10-5-2013 09:23 PM
@angel-maria: coàn chổ mặt tiền kìa bồ, nhảy vào đi...tuần sau 2 đứa mình dắt tay nhau sa ngã=))  Đăng lúc 10-5-2013 09:14 PM
Ơ gặp nhau nữa rồi hiiii *ôm ôm* cái nào đi đâu cũng gặp nhau cả, happy quá. ^^  Đăng lúc 10-5-2013 09:12 PM
ném tym cho ss là khó thu về lắm =))  Đăng lúc 10-5-2013 09:12 PM
nói chung là khó nói lắm, cô Cò làm truyện này giúp ss cân bằng truyện kia ghét nữ chính, truyện này ghét nam chính =))  Đăng lúc 10-5-2013 09:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2013 21:07:39 | Xem tất
mới đọc xong "Cây thuốc phiện thiên đường' của nàng xong, đã thấy nàng đào hố mới rồi...
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): j  Y' w- R8 j$ i
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): b3 a3 o4 ^& E6 k0 f
anh nam 9 Nghiêm Diệu bên kia thâm tình thế, mà nghe giang hồ đồn nam 9 bên này ba chấm quá, không biết làm sao... cô Thỏ "chong xáng" còn lập cả hội anti nam 9 nữa mới ghê chứ....
@Copyright of Kitesvn.COM |1 r- t& F" l' P0 m(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  d3 E% o% `2 t" Y; V5 A& C
thôi để từ từ xem xét coi có nên tham gia hội đó không...
@Copyright of Kitesvn.COM |6 ~5 l% ^, f8 a) {/ Q2 _2 C0 _! q(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 I) V( F0 N! |8 ]7 Q  r(Do not Copy, pls!!)
chờ chương mới lên sàn
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 N+ e8 d# C) F/ Z6 H
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): ?0 M% ~4 P9 n1 r7 |
nàng cò 5tênh! {:412:}
  S& O$ c  z+ l1 b9 c2 S1 z& O! T3 u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

Bình luận

quyền lợi gì thế cô???  Đăng lúc 10-5-2013 09:17 PM
yên tâm là sẽ rất đáng ném =))  Đăng lúc 10-5-2013 09:11 PM
tham gia sớm đi có nhiều quyền lợi =))  Đăng lúc 10-5-2013 09:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2013 21:11:03 | Xem tất

, _" `; [. B: E, |+ h7 `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
3 m7 z7 J' M- Y1 r7 J, k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ôi, cũng bon chen giành chỗ ủng hộ em này
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 u- X* h1 s9 l
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), [; M, W9 w$ n2 z2 z
Chị là chị thích mặt tiền lắm cơ.
. v* a: O' J+ W@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
4 i5 r0 e- z9 L5 R1 f' P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Truyện khá ngắn, cũng ngược nữa, cố lên em ơi.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ ]5 l! K: k  d/ \' p- \( m1 q
4 [/ I3 R. D4 E5 B) q- y" k# S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chị là chị thấy truyện này ổn, tình tiết ổn, kết ổn...
@Copyright of Kitesvn.COM |2 r/ v+ s8 Y7 B% t4 o. i(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 U3 l8 d9 H. H6 \4 z(Do not Copy, pls!!)
Cám ơn em

Bình luận

Pim
Thằng n9 này đáng bị thế =))  Đăng lúc 11-5-2013 07:08 AM
Chị xem cái post của chị Pim kìa, đọc xong em cười nắc nẻ...  Đăng lúc 10-5-2013 09:58 PM
Ôi cái ava của chị, hàng độc..  Đăng lúc 10-5-2013 09:57 PM
tôi cũng thế, chưa thấy nam chính nào thối rữa như thằng này, đọc cứ pải ngừng lại rồi đọc tiếp vì quá khó chịu, dù đã bik trc cái kết  Đăng lúc 10-5-2013 09:54 PM
chuyên gia giề =))  Đăng lúc 10-5-2013 09:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2013 21:13:42 | Xem tất
xí cái comt trang 1 chúc nhà cô đông khách phát, đợi lát nữa tôi đọc xong văn án sẽ edit cm sau :))
1 n" S  D$ D/ S0 k% l  y9 ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
tác giả nghe quen quen, hình như chưa đọc bao giờ :-ss
5 B' R2 e0 x3 p  N. }! V- T  X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
thích cái bìa, nhìn rất ấn tượng =))
" W! z1 ^$ C/ \, V* B1 N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2013 21:21:19 | Xem tất
À thằng khốn nạn nam chính đã được lên sàn để dân tình chọi đá với ném dép vào mặt nó rồi :)).
, U& ]- b3 Y8 n  j! n2 m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |; Z+ o( `: v) ~6 i" k; U: }(Do not Copy, pls!!)
Bộ này đọc bài chị GR mình đã đi tìm cv về đọc. Và đọc xong, cảm nhận đúng như dòng chữ đầu tiên đã ghi.
@Copyright of Kitesvn.COM |% G3 ?5 c# \9 o) ?. S( y9 b3 {(Do not Copy, pls!!)
/ ~2 H: o7 M; V6 H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chúc hố em đắt hàng nhá !!!!!!!!!!

Bình luận

Pim
Bà kon thông cảm =)) em manh động quá =))  Đăng lúc 11-5-2013 07:08 AM
văng tục à nha =))  Đăng lúc 10-5-2013 11:14 PM
Chị Pim chửi ác liệt quá, a nam chính chắc.......... lắm nhỉ?  Đăng lúc 10-5-2013 10:12 PM
Ôi, đôi môi đẹp của nàng sao chửi lại dẻo thế kia??? =))  Đăng lúc 10-5-2013 10:11 PM
Ai đọc bộ này mà không mang gạch theo để ném thì kiểu gì cũng đi một chân dép ra về :)))  Đăng lúc 10-5-2013 09:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2013 21:21:20 | Xem tất

@Copyright of Kitesvn.COM |0 |) h) K2 M+ x9 ^* Y- J(Do not Copy, pls!!)
Truyện này bạn Cò nhà mình editor à, ấn tượng bạn ở bên Cây thuốc phiện thiên đường ấy truyện đó hay lắm bạn ạ. Mới vừa lấp hố vài ngày lại có dự án mới hả ôi bạn năng suất quá hiii, cố lên bạn nhé{:412:}
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): Q1 x( c! L3 h* f
Tình hình là chưa biết một tí gì về nam chính của truyện này xấu hay tốt có hotboy k nhưng nghe mấy bạn ở nhà mình đã lập sẵn cái hội ANTIFAN về a này rồi, vậy thì mình đoán chắc cũng CẦM THÚ lắm nhỉ? tò mò quá.
@Copyright of Kitesvn.COM |$ t7 [$ S0 i$ A7 }(Do not Copy, pls!!)
Mình sẽ cố gắng theo dõi truyện này của bạn CÒ, giữ gìn sức khỏe nhé bạn

Bình luận

À thế à chị, a này chắc k giống mấy a em thường gặp rồi . thanks chị nhắc nhở hiii ^^  Đăng lúc 10-5-2013 10:18 PM
CẦM THÚ là đức tính tốt của soái ca Nt, anh này k cầm thú mà là Nán khộn (láy lại)  Đăng lúc 10-5-2013 10:12 PM
Bạn chăm chỉ làm việc quá hiii, cố lên bạn nhé. mà bạn cho mình hỏi chút thôi nhé truyện này có phải HE k bạn, dạo này hơi bị yếu tim lắm hiii ^^  Đăng lúc 10-5-2013 10:05 PM
Bởi vì bạn được nghỉ ôn thi nên tranh thủ đào :))) những lúc thế này bạn rất có động lực.  Đăng lúc 10-5-2013 10:00 PM
Ô k đc dùng màu đỏ à, tại mới gia nhập nên k hiểu chuyện, thanks bạn nhé *hôn hôn*. ^^. Bạn nói mới để ý số 10 hiii, sa ngã tiếp nào.  Đăng lúc 10-5-2013 09:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách