Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1273384|Trả lời: 720
Thu gọn cột thông tin

[Hiện đại/Hài] Này, chớ làm loạn | Minh Nguyệt Thính Phong (Truyện

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-3-2012 21:22:56 | Xem tất |Chế độ đọc

7 i6 @) I6 C. o6 Q! S0 f' H9 Y  o, Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

  k9 m# A* \3 r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  ~& @6 y0 t) j6 f# ]
Tên tác phẩm: Này, chớ làm loạn
@Copyright of Kitesvn.COM |1 V/ f8 i, B+ l$ k5 |(Do not Copy, pls!!)
  V. O1 w% N0 U  _) I2 O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
@Copyright of Kitesvn.COM |$ r% l! z  ]9 r) b(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 v! [2 m2 B, \  O% t6 E
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hài hước
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  R- n% X, R1 s/ M
@Copyright of Kitesvn.COM |. ~& |2 V# g" O* c(Do not Copy, pls!!)
Số chương: 65 (Hoàn)
& a+ m  t$ ]% m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' L$ K# v* [! u- B5 D
Từ chương 1 đến chương 14:  greenrosetq (Dịch)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 A! G/ i) X9 S
Từ chương 15 đến chương 30:  Sarang (Edit), greenrosetq (Beta)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 b7 C' W3 g; ~, h% L- K
Chương 31, 34, 35: Kurt (Edit), greenrosetq (Beta)
@Copyright of Kitesvn.COM |6 s' H7 m1 M( k- J(Do not Copy, pls!!)
Còn lại: greenrosetq (dịch)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  `* q( |( {4 O. V2 s3 Z
Ebook: tgn_82
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 Y6 ]5 ?5 Z3 o; [5 G: M, P; H. w' K
Poster : Eihpos_huyen
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& G; N4 y# _& l/ v% g

@Copyright of Kitesvn.COM |, T6 W5 _) X! l6 j$ E; }(Do not Copy, pls!!)
1 Z- ~) s+ ^" [4 ]2 e7 u: _9 g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |% ]  R2 d" n  q0 [(Do not Copy, pls!!)
5 j! i% N* n5 U  e& v- E- Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Văn án:
3 a3 K0 k0 E- s4 w& F; |8 D0 P0 T$ u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* Y5 I8 D( ]) {, m(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). U, u. A4 x3 V% Q* J
Cô bị đồng nghiệp hãm hại, bị công ty cho nghỉ việc. Trong tình thế cấp bách, cô phải kiếm bằng được một người đàn ông để chứng minh bản thân trong sạch. Ai ngờ, cô gặp phải một tên vô lại...

@Copyright of Kitesvn.COM |) m, z3 }3 S* i7 r$ h(Do not Copy, pls!!)
( }$ W' Z9 ?7 Y' [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 O" E: L6 e9 R3 R- `: m& ~
- n% m- [8 ^% C5 N3 P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. I+ o- A- C# l" s  E* ?  W6 E$ H(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ W/ T5 Z4 [# X" u/ T, P3 c% v9 X(Do not Copy, pls!!)
Lời người dịch:
@Copyright of Kitesvn.COM |0 q! O" }7 C: X5 g5 ^8 B(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 Y% [6 x5 `3 R$ u(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* g- A& V3 A, w, }3 ~8 ^; i
Lâu lâu mới đọc một tác phẩm ngôn tình thú vị như truyện này. "Chớ làm loạn" không có nam chính hoàn hảo như đa số tác phẩm khác, không có mối quan hệ tay ba tay tư, không có sủng-ngược. Đây là một tác phẩm dễ thương với các nhân vật rất dễ thương. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thoải mái với "Chớ làm loạn".
@Copyright of Kitesvn.COM |) \3 t. K$ J' a# ?(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# Q- ]9 u  N' ]8 s; c
@Copyright of Kitesvn.COM |+ w2 o" m5 i5 I# l$ Y( \(Do not Copy, pls!!)
7 O+ I! ^/ j# A$ r/ s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ d) `, e0 [3 E/ c1 s9 i6 h- n(Do not Copy, pls!!)
. Z! R4 F# A  `' I  x3 u4 I, s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 m  v6 j$ \( A. [* A. |! `3 ~, P
LƯU Ý :

" N* Z1 Y: {4 d+ I  P; @5 B/ ^5 m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |- }6 A+ b6 Q; n" x1 u2 N(Do not Copy, pls!!)

- Vui lòng ghi rõ tên nguồn khi mang bản dịch đi bất cứ nơi đâu ngoài Kites.vn

- Truyện được dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
@Copyright of Kitesvn.COM |0 t& v" l' M' ?; v# H, _: v. |(Do not Copy, pls!!)
- Nếu đăng ở các trang web hoặc blog khác, các bạn hãy báo với người dịch một câu và đăng sau khi người dịch post chương mới hai ngày.
@Copyright of Kitesvn.COM |) O* a3 X$ {+ X2 `7 a1 Q(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  x" o% h$ I" y9 [; \* D
Xin chân thành cảm ơn!


@Copyright of Kitesvn.COM |9 G5 {; H9 y3 w(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  I0 V- _8 E% Y6 o" c3 v; N
@Copyright of Kitesvn.COM |, x* {# q; M6 q! n; J! f1 ]# I8 m- W(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |! W7 W% Q: G; R(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 ?! Z: b+ c  A) k! \(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ Y& w  A/ N+ O( i(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 y+ H8 O& f0 f, ^' M, [9 X
+ e+ l4 f0 a1 V- D& W( t# n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |# ]# Y1 a0 Q  d3 I8 O(Do not Copy, pls!!)
Ebook được làm bởi Kites.vn
@Copyright of Kitesvn.COM |% z' ]3 Y$ S4 u4 N4 ~8 U% i# S(Do not Copy, pls!!)
; I7 {% ]" I+ T' n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
PRC: http://www.mediafire.com/?li6cb99w3e71a4a
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): Q" [8 J0 t/ [- c" X" g1 G" O% Z
EPUB: http://www.mediafire.com/?0nd9a8ak4ypyxaa
@Copyright of Kitesvn.COM |. d6 q/ S* f0 B- K2 o(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 R" L$ S  _# g3 ~(Do not Copy, pls!!)
P/S: Vui lòng xin phép tác giả và ghi rõ nguồn khi bạn mang Ebook sang trang khác.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 h; s9 ~; {) d6 {
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' s( W) x# W& m9 |+ C- x% K3 l
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ h9 c  _* j) {. L7 \# f3 f
3 R1 p  `( p, Z) [" h. q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 `7 m: `2 P! w$ L  v. {$ |
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& v$ u6 \9 X  F6 s5 F; ^5 k
@Copyright of Kitesvn.COM |* y1 B  g. l/ o' `% N(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 `, H2 @$ E4 D* y+ v/ \) S$ I) s(Do not Copy, pls!!)
  z" ?: m+ T& _6 I% N3 z5 p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

Rate

Số người tham gia 18Sức gió +90 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn chị ^^
Jet + 5 Cảm ơn chị :)
leeteuk.chip + 5 Ủng hộ 1 cái!
ramia080792 + 5 đợi hoàn rùi đọc giờ ủng hộ trc.
ngocxit + 5 Ủng hộ 1 cái!
phuongminh.122 + 5 Ủng hộ 1 cái!
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái :X
lunamun + 5 Cám ơn chị rất nhiều ^^
sis_wanabe + 5 đúng là "chớ làm loạn" ạ :)).
Lộng_Nguyệt + 5 m thích truyện hài
tokpokki + 5 mừng quá ss ^^, e chờ mãi, ủng hộ .
Prenn + 5 nhảy tiếp vào hố mới của ss
libra.91 + 5 Một hố khác nữa của ss ^^
DinhDinh + 5 Tr có vẻ hấp dẫn qá!!Fải hóg hớt.
camngoc + 5 Thích truyện của ss ^-^
Spica + 5 Đặc gạch hóng ^^
SG-4ever + 5 rất thích văn phong chị!!
tt_1426 + 5 hóng hóng hóng :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2012 21:23:37 | Xem tất
MỤC LỤC

@Copyright of Kitesvn.COM |6 E5 f9 C  y( Y* e# b8 V- T  \(Do not Copy, pls!!)
- z% Z0 q2 z; _) Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 h- z* d& _8 t( i# S0 B
8 c" w" m! A; h/ h6 w# F@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |; Q! f- S# ]: N% R  f(Do not Copy, pls!!)
Chương 1+2                Chương 3                            Chương 4         Chương 5                   Chương 6   
) J9 p. Z; p$ d2 U9 d! n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ K  \+ q4 r% Y7 o+ {* T; w2 |
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 E$ [, U! V! N, z
Chương 7           Chương 8+9                     Chương 10+11                   Chương 12
. W4 F- G# Y, O; K) T( `8 O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 H7 u0 ]" w) @8 B
# w* y4 Z' O( t+ ^- B! \# k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 13                     Chương 14+15               Chương 16
@Copyright of Kitesvn.COM |: ^& f, b  j6 ]- G(Do not Copy, pls!!)
9 _  y6 f8 ?  k, g8 M* x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
% Y+ ?. J+ R) a! ]6 I. E6 q/ O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 17+18                  Chương 19+20                  Chương 21
" S1 G: D- B2 y8 x- x# U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 \# j, |8 x' @1 @5 k, w
8 N1 \8 {) x/ U) P* y6 b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 22+23                   Chương 24            Chương 25
@Copyright of Kitesvn.COM |; Q; v$ B; ?6 [' H(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 `+ ~5 `& d, c9 ]% b' \; q
' u; }) B9 M9 p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 26+27                      Chương 28+29                 Chương 30               Chương 31
@Copyright of Kitesvn.COM |. ]6 R4 x7 p1 T(Do not Copy, pls!!)
* q' R( @% X% {( ~& \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 w& n( A4 N& O7 h
Chương 32              Chương 33+34                Chương 35+36           Chương 37
  h1 E" E6 g$ g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
1 X0 z9 w6 L( |( J2 S6 z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 z: g& W$ M$ n3 C/ g- J(Do not Copy, pls!!)
Chương 38+39              Chương 40+41            Chương 42+43                   Chương 44                  Chương 45+46         
@Copyright of Kitesvn.COM |, a- j. |( y" d5 _2 g8 l( l2 M(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |6 i: I$ u. V1 E(Do not Copy, pls!!)
, R6 E: z3 u' ?. p0 n6 F2 d@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 47                   Chương 48+49               Chương 50+51               Chương 52                  Chương 53
@Copyright of Kitesvn.COM |) ~  B7 f- z( m9 B) U/ `) m! S(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |; |( Q8 U8 I- z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ u, W- Y) [7 O2 x, v% n(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), p  [5 A( X; ~, R9 S4 v4 u
Chương 54            Chương 55                   Chương 56             Chương 57                Chương 58
@Copyright of Kitesvn.COM |" X" Y! G" }7 X  z(Do not Copy, pls!!)
+ u$ t: o! d3 R4 K4 K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
# o/ H4 h% C# i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 59                Chương 60              Chương 61               Chương 62                 Chương 63
: E: y2 q. y' m8 w- ?+ Z/ X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
0 O2 ]3 Y$ P7 x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
+ X  K0 z, I! m: i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 64                Chương 65
@Copyright of Kitesvn.COM |7 H* W8 l' [1 I( s; Y$ W(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |) a% `! W5 T5 m) |$ T- Z: ?# c(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 ?7 u* `# d0 j7 y2 Y7 q, R
@Copyright of Kitesvn.COM |4 x, t2 ^1 P7 s( J) F4 @& M; }) A(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 j: W% T, W: [  C(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ ^' j9 ]# B5 |* S* I5 M# J6 p* k(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% E: a* R8 K2 v
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 V) a) B2 M' \  K3 ?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% P' v0 T( Y# E- \  l9 ^. {/ [

Bình luận

ss green, e có thể mang truyện này up bên xis_team đc ko a? mong chị đồng ý!  Đăng lúc 31-5-2013 12:01 PM
cảm ơn ss đã dịch và post truyện chia sẻ cho mn cùng đọc :x  Đăng lúc 11-3-2013 08:06 AM
thank bạn đã post truyện, truyện hay lắm  Đăng lúc 8-3-2013 08:09 PM
ôi bạn ơi link pdf bị del rồi ah? mình cũng cùng cảnh ngộ với angieinart88. bạn cho mình xin lại đc ko. please!  Đăng lúc 30-11-2012 07:26 PM
http://www.mediafire.com/view/?wr9c32fftdcvlff / link PDF  Đăng lúc 3-9-2012 11:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2012 21:25:50 | Xem tất
Chương 1: Thất nghiệp rồi, kiếm đàn ông thôi

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) X: ]4 P1 }8 Z  j; M; C; f
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ M6 _5 L* O% U0 x* i
@Copyright of Kitesvn.COM |& {' x* V% T9 M/ u* h* X- X(Do not Copy, pls!!)
1 D  O2 F7 C3 Q0 A9 H* n. d6 \1 e8 u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  O* h0 S' E- w9 ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 a; C. ~$ o; t  w
@Copyright of Kitesvn.COM |3 p! D; a( B+ G(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' H( a( L; I3 g/ j  E(Do not Copy, pls!!)
Trong văn phòng làm việc của tập đoàn Hằng Viễn, Cao Ngữ Lam vừa đi công tác về.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 f7 l7 K& {" {; f
1 O, Q1 i. t# R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam là một chuyên viên hoạch định hoạt động tiêu thụ của phòng thị trường. Cô làm việc ở công ty này hơn một năm. Công việc rất bận rộn, thường phải làm thêm giờ, đi công tác như cơm bữa. Nhưng công ty có quy mô lớn, có thể học hỏi thêm nhiều nghiệp vụ, lương lậu cũng không tồi, vì vậy Cao Ngữ Lam rất hài lòng với công việc của mình.
@Copyright of Kitesvn.COM |" s' W+ T5 K' P/ t(Do not Copy, pls!!)
4 x) |% q" ?* G9 g3 m0 f@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Bây giờ là năm giờ chiều, thời điểm sắp tan tầm. Cao Ngữ Lam vừa xuống máy bay, cô có thể về nhà nghỉ ngơi. Vì muốn tổng hợp lại nội dung đã thương lượng trong chuyến công tác nên Cao Ngữ Lam đến thẳng công ty.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 S4 Q; l- E8 f) N6 s  ]: y& j
- `- M9 w- N* J$ `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Vừa vào văn phòng còn chưa kịp ngồi xuống, Cao Ngữ Lam nghe có tiếng gọi cô.
@Copyright of Kitesvn.COM |) h" p% c5 x& e, ^0 B(Do not Copy, pls!!)
. ]+ g+ f1 O6 R) H+ @@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Ngữ Lam".
@Copyright of Kitesvn.COM |7 W7 P+ ~) `! Y$ a4 o3 f(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 _# T5 o7 p) w
Cô quay đầu nhìn, là Ôn Sa, nhân vật nổi tiếng trong công ty.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% t1 O5 C, ]. P2 A/ D8 Y
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 A3 d0 _$ g+ b% a8 U% _
Cô Ôn Sa này đứng đầu bảng về nhan sắc ở công ty, thành tích nghiệp vụ mỗi tháng luôn dẫn đầu. Về mặt quan hệ hay đối nội đối ngoại, Ôn Sa cũng không nhất thì nhì. Vì vậy, cô ta quả thực là nhân vật nổi tiếng trong công ty.
% C8 k. X7 _: e2 q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
1 D# k1 f+ z' A# Q) j0 }' Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Lúc này, Ôn Sa đi nhanh về phía Cao Ngữ Lam. Cô không biết cô ta có việc gì tìm mình, cô định mở miệng hỏi thì bất chợt bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp ở bàn bên cạnh. Cao Ngữ Lam chưa kịp phản ứng đã bị Ôn Sa ôm chặt vào lòng.
@Copyright of Kitesvn.COM |; ^. f& T0 l5 k- t# x(Do not Copy, pls!!)
8 t* m6 p! u. B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Em yêu. Tôi xin lỗi, tôi đã nói hết rồi".
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" N$ }" {/ j( s& h, g7 A, p
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- ~# S* J4 ^5 ^$ Q
Nói gì cơ? Cao Ngữ Lam còn đang nghi hoặc, trước mắt đột nhiên tối lại, môi cô bị một thứ mềm mềm đặt lên, mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất xung quanh. Cao Ngữ Lam giật bắn mình.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- h4 R6 T4 G; R! d& f" H
) G% E) S( S" k) Y0 ]; m) v/ s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ôn Sa dịu dàng hôn cô, cất giọng nhẹ nhàng: "Em yêu, đừng giận tôi nhé".
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" f, y) S( z3 p8 U3 O* l
) B6 X; ?4 ~& c# I3 h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam sững sờ như bị điểm trúng huyệt.
@Copyright of Kitesvn.COM |9 t' x# G1 C( k5 b5 ?7 q. u& B(Do not Copy, pls!!)
; d1 s, I( G$ T* [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
% W, a7 f; Q8 m& Y8 l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 M: G; I4 |. k. y4 c
Vừa rồi...vừa rồi cô bị cưỡng hôn?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# `, ~( G! f# B7 g# s! ~
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ X  W/ m. [$ f2 m, d* K" \: r
Hơn nữa bị một người phụ nữ hôn?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 x' t. m( M3 n( ^7 _
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 B$ q7 r) K: a+ }& E, d+ p
Cao Ngữ Lam ngây người một lúc, đầu óc trống rỗng, cô không thể tin vào chuyện vừa xảy ra.
@Copyright of Kitesvn.COM |9 I7 V7 q1 Y) P2 p(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' B$ p; b, e- H. f  u0 ?(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam vốn là một người phụ nữ nhà lành bảo thủ. À không...là cô gái nhà lành mới đúng. Ngoài chuyện cô yêu sớm từ thời cấp ba, yêu hết mình trong bảy năm trời nhưng cuối cùng lại bị bạn trai bỏ rơi, Cao Ngữ Lam hoàn toàn trong sạch. Đến ngón tay của người đàn ông thứ hai cô còn chưa từng chạm vào, sao bây giờ có thể bị một người phụ nữ hôn?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 u6 Y1 |# O0 V
5 y+ [+ P1 ^; f9 |6 d" T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thiên hạ quả là đại loạn mất rồi.
@Copyright of Kitesvn.COM |6 `! n- C1 M7 @(Do not Copy, pls!!)
* m, w( m# [+ L+ ?" q1 r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ôn Sa dường như không bận tâm đến phản ứng của Cao Ngữ Lam. Cô ta vuốt ve mặt cô, nói một câu an ủi rồi quay người đi mất.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- p' G: v& C3 ]
@Copyright of Kitesvn.COM |6 ?: z7 I4 ~" }: r8 s(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam từ từ quay đầu, sững sờ nhìn theo bóng Ôn Sa. Lúc này, bàn tay run rẩy của cô chỉ theo hướng cửa ra vào, miệng cô ấp úng không thể thốt nên lời.
@Copyright of Kitesvn.COM |) v+ w4 W( u; R# ?. O- z7 k; K(Do not Copy, pls!!)
) s/ x; X: J) ^$ }@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Kẻ phạm tội ung dung bỏ trốn, làm thế nào bây giờ?
3 A- N5 c( G. Y; h4 O* T3 P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
* O( d+ e& F( X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam dần định tâm trở lại. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không dám đưa mắt nhìn các đồng nghiệp ở xung quanh. Trong lòng cô hiểu rõ, vào lúc này, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của cả văn phòng.
@Copyright of Kitesvn.COM |0 ?- i$ ]3 \& n(Do not Copy, pls!!)
% U( C2 ~) E: h- V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ông trời ơi, cho cô một cái lỗ để chui xuống được không?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); j3 J: y  _1 F2 w7 }# |: T1 o
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ h( i. h- f4 b$ r, i* K) L9 i2 d! T
Ông trời không thấy trả lời, chỉ có một tiếng nói khẽ vang lên bên tai cô: "Ngữ Lam, giám đốc bảo chị đi gặp ông ấy".
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 h7 x' L- k& D9 V0 n; B
@Copyright of Kitesvn.COM |' i  i: H# \$ h( ?% l# v(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam quay đầu về phía người đồng nghiệp vừa lên tiếng thông báo, cô nhìn thấy vẻ thương hại trong ánh mắt người đồng nghiệp. Một cảm giác chẳng lành len lỏi vào tim Cao Ngữ Lam.
@Copyright of Kitesvn.COM |: ^) P% g$ x5 n# v. Z8 j(Do not Copy, pls!!)
7 z& r  |: a  q4 U- c, X* y  j! y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Giám đốc là một người đàn ông hói đầu gần 50 tuổi.
@Copyright of Kitesvn.COM |8 o( j  P3 M  m: }. U0 G, r(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |3 U! T- u$ q9 e6 L3 l(Do not Copy, pls!!)
Ông ta chăm chú quan sát Cao Ngữ Lam bằng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị trong suốt mười phút đồng hồ. Cuối cùng, ông ta cũng mở miệng: "Tiểu Cao này...".
@Copyright of Kitesvn.COM |- ]: n; u& M- r(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  e) D$ t4 f- E" _' f4 F
Cao Ngữ Lam ngồi im lặng, trong lòng rất bất an. Giám đốc trầm mặc một thời gian dài khiến cô bắt đầu phân tâm.
+ v! D! M% ~& O4 p8 B+ E9 t. Z. w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" T! D, u2 a4 P
Lát nữa cô phải đi tìm Ôn Sa tính sổ mới được. Cô ta tự nhiên hôn cô là có mục đích gì. Đều là phụ nữ, hành động đó thật ghê tởm. Nếu trò đùa này không được giải thích rõ,  làm sao cô có thể tiếp tục làm việc ở công ty?
0 D2 x1 D, t1 j- J9 l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 V8 B* H6 z# A/ M
"Cô làm việc ở công ty hơn một năm rồi, cô luôn có biểu hiện rất tốt".
( P# b% k/ b: d+ n& V7 S) a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ L9 T$ B( h( A& ~(Do not Copy, pls!!)
"Là trách nhiệm của tôi mà"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ a  q- |: M6 z3 _9 y+ H
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 m) ~+ ?0 o. x* O  ^( Z4 w4 y( p
"Cô cũng biết công ty chúng ta không tán thành tình yêu văn phòng?"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 Q8 R: J- t# v
@Copyright of Kitesvn.COM |7 {, j! N% O# e0 m3 o(Do not Copy, pls!!)
"Giám đốc yên tâm đi ạ. Tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành".
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). i/ I& }/ h+ W( ]1 Q
@Copyright of Kitesvn.COM |+ f. l% h% p9 P(Do not Copy, pls!!)
Vẻ mặt kỳ lạ của đồng nghiệp lúc nãy là gì nhỉ?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) k! u1 W! X0 L8 j; U) D7 b. ]' q4 {
@Copyright of Kitesvn.COM |: G+ K/ m# X4 w! c9 {# ^  p% s1 b: L/ c/ R(Do not Copy, pls!!)
"Cô yêu đương cũng chẳng sao. Nhưng cô lại gây ra....chuyện không bình thường, khiến công ty có ảnh hưởng không tốt".
@Copyright of Kitesvn.COM |. J( {) X* k# w6 x! Z- S(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 Y' @- |4 e1 @' \
"......"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 G8 W) M2 |8 j9 `
7 @/ c( y; b# r8 a4 m/ o7 s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam sững sờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt giám đốc. Ánh mắt đó...xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của cô, nhìn mãi không hiểu ông ta ám chỉ điều gì.
@Copyright of Kitesvn.COM |+ |/ V" l. l7 C8 q; d(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 P$ R2 A( S; e0 n) f. m; B. p
"Giám đốc! Giám đốc bảo ai yêu đương cơ?" Cao Ngữ Lam hỏi.
@Copyright of Kitesvn.COM |5 W3 ?0 s0 K3 c8 h  c" m! ](Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |, X  _. g' t  i+ P1 R7 M$ D) H(Do not Copy, pls!!)
"Cô chứ còn ai". Giám đốc sờ lên đầu nhẵn thín.  Lần này, Cao Ngữ Lam đã đọc được vẻ mặt của ông ta. Trên mặt giám đốc viết hàng chữ: cô có giả bộ thế giả bộ nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
@Copyright of Kitesvn.COM |  B* L; S" t! E/ r, h. i(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ l7 S9 M: U0 o3 g6 F7 B0 }
"Nhưng...ai yêu tôi?". Lẽ nào trong công ty có một vị nam giới tinh anh nào đó phải lòng cô mà cô không biết?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 Y# A1 R% f, e$ [, n: e7 S
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 F, ^% a5 N4 p
Giám đốc đại nhân nhíu mày nhìn cô.
( u0 P) ]  M4 g+ ?6 L6 o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
, t+ h  H5 A4 w# _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam càng không hiểu đầu cua tai nheo. Lẽ nào ai đó hiểu nhầm cô yêu người ta, khiến người ta bối rối khó xử?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% z* j  J$ p8 z2 ^# b
8 }1 e9 ~# q$ E$ R( Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Giám đốc, tôi có yêu ai đâu". Cao Ngữ Lam giải thích một cách nghiêm túc. Dù cô cũng muốn yêu đương hẹn hò để thoát ra khỏi đáy vực tình cảm, bắt đầu cuộc đời mới, nhưng nguyện vọng của cô vẫn chưa trở thành hiện thực.
@Copyright of Kitesvn.COM |$ }. P& N" l( A$ H0 Z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |, A& j" k3 j. V% J# J9 B(Do not Copy, pls!!)
Giám đốc hắng giọng hai tiếng, mắt không rời khỏi Cao Ngữ Lam, tay gõ gõ lên bàn như không biết phải bắt đầu thế nào.
* h% B/ [3 e) @  R' D8 h6 @; i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 K2 H3 v; \0 x2 z' c(Do not Copy, pls!!)
Cảm giác chẳng lành trong lòng Cao Ngữ Lam ngày càng rõ rệt. Sự việc kỳ quái vừa xảy ra hiện lên trong trí óc cô. Sau đó, cô nghe thấy tiếng giám đốc: "Toàn công ty đã biết chuyện của cô và Ôn Sa".
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 l) h+ k8 Z, [! Q
@Copyright of Kitesvn.COM |" l+ D0 j" u; Z. c2 Z(Do not Copy, pls!!)
"Ôn Sa?" Cao Ngữ Lam cất cao giọng. Cô đột ngột tỉnh ra.
@Copyright of Kitesvn.COM |$ {  T0 u! s! t" K! \% M, ]1 d(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" ]' ?) h; u! e7 u9 V# t' |(Do not Copy, pls!!)
Đúng là loạn hết cả rồi.
@Copyright of Kitesvn.COM |0 b4 a! r$ a# @9 H2 J! g0 [$ @' z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 \, @: h0 t/ U/ B1 L) O: q(Do not Copy, pls!!)
"Giám đốc! Tôi tuyệt đối không yêu Ôn Sa. Tôi thích đàn ông cơ".
$ v% D1 h3 [1 v& F/ C; R& Q, f. u8 X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 N- r& G2 \+ a0 e8 z3 w
Giám đốc lại liếc cô, không nói một lời nào.
@Copyright of Kitesvn.COM |' ^4 A$ e  t- E. r+ j  B3 u6 r(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" W! {  ]$ C( B4 }(Do not Copy, pls!!)
"Giám đốc, tôi và Ôn Sa không phải quan hệ đó. Lẽ nào cô ấy nói, cô ấy yêu tôi? Dù là như vậy cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi và cô ấy không thân thiết lắm, nhất định có sự hiểm nhầm ở đây. Thật đấy, giám đốc hãy gọi cô ấy đến đây, chúng ta ba mặt một nhời..."
) }, P, Z: x- N$ t7 F( j+ [0 T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ p* C7 E! ^. o! d(Do not Copy, pls!!)
Giám đốc cắt ngang lời Cao Ngữ Lam: "Tiểu Cao, tôi hiểu tâm trạng của cô bây giờ".
@Copyright of Kitesvn.COM |  q7 e3 c/ o1 q2 r# b(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 x  [, W# D* E* Z7 u
Hiểu gì? Không phải là tin lời tôi?
+ W# g* D1 O# h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |# o$ F! |4 ~2 J7 |& k0 E( S(Do not Copy, pls!!)
Thế thì có tác dụng gì!
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 W, t! J3 O% |# c0 C8 O9 `; z
# z  @4 I3 v: }/ h. V$ _) B1 h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Giám đốc! Giám đốc nhất định phải tin tôi".
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) j, Z5 T& ?8 ~0 N, f+ q+ f
@Copyright of Kitesvn.COM |( ~! t* D4 `3 _6 ~(Do not Copy, pls!!)
Giám đốc lặng thinh, tay nghịch chiếc máy tính.
@Copyright of Kitesvn.COM |' C! _$ Q8 t+ r4 L8 n1 }(Do not Copy, pls!!)
1 }9 w* V9 n  w" G, E& m2 ~- |- B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Giám đốc, tôi xin thề. Tôi yêu đàn ông! Yêu đàn ông! Là đàn...ông".  Cao Ngữ Lam suýt nghẹn không thể thốt ra từ cuối cùng, bởi vì giám đốc đã quay chiếc laptop của ông ta về phía cô. Cao Ngữ Lam nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nhìn thấy bóng ma.
@Copyright of Kitesvn.COM |, E5 i0 S+ n+ n1 B. e+ R(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 }) B' }9 ?2 o$ z) ^0 Z
Trên màn hình có tấm ảnh Ôn Sa đang ôm hôn một cô gái ở một nơi giống như quán bar. Bọn họ mặc đồ bốc lửa, hôn nhau rất mãnh liệt. Ôn Sa để lộ nửa gương mặt nên thấy rõ. Còn cô gái kia đứng quay người nên chỉ có thể thấy bóng dáng từ phía sau. Nhìn qua quả thật rất giống Cao Ngữ Lam.
@Copyright of Kitesvn.COM |2 W+ @5 m" Y  B% g(Do not Copy, pls!!)
' v4 V9 x, h; j8 w+ \1 y; d: d* @- K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam há miệng kinh ngạc, ngón tay chỉ lên màn hình bắt đầu run rẩy: "Người đó...người đó không phải là tôi. Thật đấy, không phải là tôi".
9 F6 C4 V3 ^! \3 n- I, ~* u5 }2 j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 K; W' l! Q6 f0 j" e7 Y1 r(Do not Copy, pls!!)
Nhưng giám đốc đại nhân không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề "có phải là cô hay không". Ông ta nghiêm nghị nhìn Cao Ngữ Lam: "Tiểu Cao à, yêu đương là tự do cá nhân. Yêu đàn ông hay đàn bà cũng là tự do cá nhân. Có điều, công ty có quy định của công ty. Tôi cũng không muốn làm vậy nhưng rất tiếc phải thông báo với cô, công ty đã phê chuẩn đơn xin thôi việc của cô".
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 {+ F+ U2 d' P% y- [1 j
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 Z3 o8 ]' w* x7 |7 }1 J% E" B
"Tôi không xin thôi việc". Cao Ngữ Lam nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
! M; A2 v4 A8 B" L/ u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
, D# W6 b$ I  f/ s# W@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Nếu cô không xin thôi việc, công ty sẽ gửi thông báo đuổi việc đến cô. Làm vậy không được hay cho lắm, do đó cô nên tự đề xuất thì hơn".
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' Z3 v! C7 |& i6 M
@Copyright of Kitesvn.COM |8 q- E  U9 E' `3 Y: C- a% u(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam ngơ ngác. Công ty ức hiếp người quá đáng!
@Copyright of Kitesvn.COM |% w3 L/ X& m1 u& @3 e( G* ^(Do not Copy, pls!!)
* H: G+ X+ }0 |$ N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cô dùng hết sức nắm chặt tay mình, thầm nhủ bản thân phải cố giữ bình tĩnh. Những nỗi ấm ức và khó chịu bao trùm toàn thân Cao Ngữ Lam. Tại sao cô luôn gặp phải những chuyện đen đủi như thế này, tại sao cô luôn là người xui xẻo.
6 d* {' k. K4 {' A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 h2 M; i7 D' }9 Y/ y
"Giám đốc, tôi không thể chấp nhận. Tôi không làm sai điều gì".
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' Y$ z" T, l; ?7 d
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 h0 G/ w6 R6 D! M: [0 M
"Tiểu Cao, sáng hôm nay mọi đồng nghiệp trong công ty đã nhận được tấm ảnh này. Cô mới đi công tác về nên có thể chưa kịp mở hộp thư. Vụ này có ảnh hưởng rất xấu, đồng thời vi phạm quy định của công ty. Ôn Sa đã khai hết mọi chuyện rồi. Sự thật sờ sờ trước mắt, cô không nhận cũng vô dụng thôi. Để chỉnh đốn lại nề nếp của công ty, ổn định tinh thần làm việc của nhân viên, công ty quyết định cho cô thôi việc. Nói thật, cô không thích hợp tiếp tục làm việc ở đây khi công ty có không khí như thế này. Vì vậy, cô nên phối hợp thì tốt hơn".
6 h' H; B6 U2 A2 N. i4 i; O5 D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
' m, e; B' Q0 Q) |: `6 A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam đột nhiên hiểu ra phản ứng của các đồng nghiệp lúc vừa rồi. Nhưng cô bị oan mà!
, K( G$ ?" }  k! o% X7 l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |& @! L3 C0 w. z5 @(Do not Copy, pls!!)
"Tôi bị hãm hại. Người đó không phải tôi".
/ V* O, c( s, E# E+ V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
& p& J7 r9 P5 h7 Q$ s1 G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Giám đốc thở dài: "Tiểu Cao, Ôn Sa đã thừa nhận rồi. Bây giờ cô nói gì cũng vô ích thôi. Công ty đã quyết định rồi. Hôm nay cô hãy bàn giao lại công việc của cô. Lát nữa, phòng nhân sự sẽ tìm cô làm thủ tục".
& p$ O& y. A4 o+ r/ K% m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
. Y; C5 F% o$ |, t# z' y% M1 G0 h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam nghiến răng, gương mặt không dấu vẻ tức giận: "Tôi sẽ đi tìm Ôn Sa. Tại sao cô ta lại hãm hại tôi?"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 c% j8 s, h) e' V5 D. s- u
( z( K) r9 n8 C( q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam nện gót giày bình bịch xuống nền nhà, lao nhanh đến văn phòng Ôn Sa. Không thấy bóng Ôn Sa, trợ lý của Ôn Sa nói nhỏ: "Sa Sa bị phê bình. Công ty cho chị ấy nghỉ phép một tuần để tự kiểm điểm".
@Copyright of Kitesvn.COM |* U$ O1 }5 D4 Q+ H8 s5 z1 B(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |- i2 Z( Z) X+ Z(Do not Copy, pls!!)
Nghỉ phép một tuần? Dựa vào cái gì mà kẻ gây tội được nghỉ phép còn người bị hại lại bị đuổi việc?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ Q; R) @9 ]3 V% j4 S- B3 a
& F9 [# f5 {. f# C@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cô chỉ là một nhân vật bé nhỏ, không quan trọng ở công ty nên cô bị hãm hại bị bắt nạt hay sao?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) H5 f; s0 A) Q0 ^# _
5 A& j  W! K  r7 M* M; M3 g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Cho tôi biết số điện thoại của cô ta". Cao Ngữ Lam tỏ ra hung dữ, khiến cô trợ lý giật bắn mình. Cô ta đưa tấm danh thiếp của Ôn Sa cho Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam giật lấy, bấm máy gọi vào số di động trên danh thiếp. Kết quả, Ôn Sa tắt máy.
2 U% `# J9 M4 N  f@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |  w. A' j! j7 z(Do not Copy, pls!!)
Một đồng nghiệp nam ở bên cạnh nhìn Cao Ngữ Lam gọi điện thoại bằng ánh mắt mờ ám, như chế nhạo cô đóng kịch giỏi. Cao Ngữ Lam phẫn nộ hét lớn với anh ta: "Tôi không quen thân cô ta".
: r* H1 \$ B: Q, D# m# @. v) V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
; ?  f1 K: v) k0 A  O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam quay đầu hỏi người trợ lý: "Cô ta sống ở đâu?"
@Copyright of Kitesvn.COM |, }& y: A6 t; T$ h(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ t- A! j9 {5 E  C0 r* a5 ?(Do not Copy, pls!!)
Cô trợ lý lắc đầu nói không biết. Mấy đồng nghiệp ở xung quanh đều quay sang nhìn. Ánh mắt của họ khiến Cao Ngữ Lam càng tức giận. Cô đập bàn, nói lớn tiếng: "Tôi thật sự không quen thân gì cô ta".
@Copyright of Kitesvn.COM |$ x3 ^7 y  d4 L( ]& J3 Q6 D' ?9 [(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |- ~/ \# ?! {' k7 Q; v5 G3 c(Do not Copy, pls!!)
Tất cả mọi người đều cúi đầu, giả vờ chăm chú làm công việc của mình.
@Copyright of Kitesvn.COM |% P* I3 u9 Z: G  Y# g(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 f% y+ R/ H7 D9 O
Cao Ngữ Lam đứng nguyên tại chỗ đảo mắt bốn xung quanh. Trong mỗi văn phòng chứa đầy người của tòa cao ốc, máy tính của mỗi người đều có hình ảnh đồng tính thân mật của cô.  Một đồng nghiệp đi qua liếc nhìn cô. Một người khác đang cúi đầu làm việc, khi cô đưa ánh mắt về phía anh ta, anh càng càng cúi thấp đầu.
$ @) M; c1 t) b1 t  W- F. N3 K+ k  l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
5 C$ T! R+ F; Q4 j: Z2 W@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Trong lòng Cao Ngữ Lam đột nhiên thấy lạnh lẽo. Cuối cùng cô cũng nhận ra, không khí nơi này quả thực không còn thích hợp với cô.
, g0 E  G5 y$ g, E& T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" n0 r8 }8 d9 h(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam cố gắng quay về bàn làm việc của mình thu dọn đồ. Mấy người đồng nghiệp bình thường có quan hệ tốt với cô tiến đến giúp cô thu dọn, an ủi cô vài câu. Cao Ngữ Lam cảm thấy rất buồn, cô nhanh chóng làm xong thủ tục rồi bê đồ về nhà.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 l: \, q+ M& X: D& }  O! w
% j0 p# w. v7 J4 L- P, f@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Buổi tối, Cao Ngữ Lam say khướt ở trong quán bar. Bình thường, cô rất ngoan ngoãn, không dính đến rượu thuốc, ngủ sớm dậy sớm, chăm chỉ làm việc, ngay thẳng thật thà. Chỉ khi nào cô bị đả kích ghê gớm mới uống rượu đến say khướt. Hôm nay Cao Ngữ Lam cảm thấy quá bi thương nên cô quyết định phóng túng một lần.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), R4 r, C) ?8 L1 W
@Copyright of Kitesvn.COM |  i/ D4 B6 H8 q$ U$ E* a: d+ c(Do not Copy, pls!!)
Nhưng càng uống rượu, Cao Ngữ Lam càng thấy rầu rĩ.
@Copyright of Kitesvn.COM |4 y5 [3 u1 s0 t4 Y: v(Do not Copy, pls!!)
+ m" q7 S# _# T$ Y7 v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam không biết nên làm gì khi gặp phải chuyện như thế này.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 y; c8 N* |4 }+ z
+ }) t& O9 t6 m4 ^! G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên vận đen đeo bám cô. Mối tình đầu kéo dài bảy năm của cô kết thúc bi thảm khi có người đổ tội cô bắt cá hai tay. Công việc trước đó của cô, cấp trên đổ tội cho cô để giữ lấy bản thân, bắt cô phải chịu hết trách nhiệm ký sai hợp đồng, do đó cô bị đuổi việc. Lần  này càng hoang đường hơn, cô bị khai trừ vì tình yêu với người cùng giới trong công ty.
/ p: C& y6 \2 ~9 l+ k! a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 ~0 |3 L. \) H3 n(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam vừa uống rượu vừa gạt nước mắt. Uống rượu chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cô lại thất nghiệp rồi, cô không biết phải làm gì bây giờ. Phụ nữ yêu phụ nữ không có tội, nhưng cô yêu đàn ông cơ mà. Cô bị oan ức. Tại sao mọi người toàn đổ tội oan cho cô? Tại sao cô luôn bị bắt nạt.
@Copyright of Kitesvn.COM |' X. R5 K9 t: p6 E! @7 y; C(Do not Copy, pls!!)
. c! f& d6 d3 k$ @@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nữ ca sỹ trong quán bar cất giọng hát mượt mà: "Đừng sợ hãi, hãy tiến về phía trước. Tất cả những chuyện không vui rồi sẽ qua đi. Sẽ có một thiên thần yêu bạn...".
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  u- X; X$ `1 R0 ]( d5 q& c! M
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 A" |. h9 L0 c
Ở đâu có thiên thần? Thiên thần đang ở đâu? Cao Ngữ Lam tiếp tục lau nước mắt. Bây giờ cô chẳng cần thiên thần gì đó, cô cảm thấy một người đàn ông càng thực tế hơn. Nếu cô có bạn trai, cô có thể chứng minh cô không phải yêu đàn mà là yêu đàn ông.
@Copyright of Kitesvn.COM |& U# r) H$ W2 M(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 [' k$ z2 U6 d5 t; d0 H
Cao Ngữ Lam vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa tiếp tục nốc rượu, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Cao Ngữ Lam bắt máy rồi cất giọng thô lỗ: "Ai đó?".
@Copyright of Kitesvn.COM |; z! y7 B: v  v0 d) l$ }8 z; m(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 s4 F' [' \/ y7 u
"Tôi là Ôn Sa".
@Copyright of Kitesvn.COM |7 R5 u8 O; Z  i; N(Do not Copy, pls!!)
! w3 }4 \; C% _  T; U1 K4 p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nghe đến cái tên này, mọi tế bào trên người Cao Ngữ Lam đều bốc hỏa. Cô đập mạnh bàn: "Cô là đồ khốn, tại sao cô hãm hại tôi?"
; f0 ]) @" Z! a8 \! L5 K" u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% W# M  o* B- Y  j
"Rất xin lỗi đã đổ tội oan cho cô, nhưng tôi cũng lâm vào tình thế bắt buộc. Có người hãm hại tôi, may mà dáng hình trên tấm ảnh đó rất giống cô, cô lại không có bạn trai nên càng phù hợp điều kiện. Vì vậy tôi chỉ còn cách kéo cô xuống bùn. Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp cho cô. Nếu có công việc thích hợp, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cô".
. I2 W' F" c" D  w6 x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 C" e$ l. s" _3 ?* W" a(Do not Copy, pls!!)
"Giới thiệu cái đầu cô ấy. Cô mau đưa bạn gái của cô đến công ty giải thích rõ với bọn họ, trả lại sự trong sạch cho tôi". Cao Ngữ Lam càng nói càng lớn tiếng: "Cô hãy cho bọn họ biết, tôi yêu đàn ông, đàn ông, cô rõ chưa?". Nhắc đến từ "đàn ông", Cao Ngữ Lam hung hãn đập bôp bốp xuống bàn, khiến hai người đàn ông bên cạnh định đến làm quen với cô vội chuồn mất.
@Copyright of Kitesvn.COM |" a/ [& \! N: `3 n! {, u(Do not Copy, pls!!)
9 U$ E( @7 d1 E% }% q4 `& \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
"Cô muốn chứng minh không có quan hệ gì với tôi? Đơn giản thôi, cô tìm một người bạn trai là được rồi". Ôn Sa hoàn toàn không có ý định nghe theo lời cô. Cô ta không tỏ ra bị ảnh hưởng bởi thái độ tức giận của Cao Ngữ Lam. Ôn Sa nhẹ nhàng đề xuất ý kiến: "Cô đưa bạn trai cô đến công ty, là có thể vạch trần lời nói dối của tôi".
@Copyright of Kitesvn.COM |8 ?- p- C8 e& J3 h' z(Do not Copy, pls!!)
/ r/ A# s+ L! D) x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ôn Sa khinh thường cô không có bạn trai phải không? Cao Ngữ Lam cô dễ bị bắt nạt lắm sao?
% i, n3 `) p! M5 f; k1 h  v+ H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ x5 v6 i5 ^" c, U(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam đứng dậy, nói lớn tiếng: "Tôi sẽ tìm đàn ông cho cô thấy. Cô sẽ nắm tay anh ta cùng đến công ty, cô hãy đợi đấy!".
@Copyright of Kitesvn.COM |7 ?8 T4 C: [! ~$ T( ~9 F(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 P3 R4 |7 |. G0 D
Cao Ngữ Lam lảo đảo đi thanh toán tiền, sau đó chân nam đá chân xiêu mãi mới ra đến cửa quán bar. Trong lòng cô đang nghĩ nên tìm người đàn ông như thế nào, một tiếng binh rất lớn vang lên, cô đâm đầu vào bên cạnh cửa.
@Copyright of Kitesvn.COM |$ G6 N& f6 s9 |( n(Do not Copy, pls!!)
  m/ O4 a) q+ _. y5 O% {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Mọi người đều nhìn về phía cô, nhưng Cao Ngữ Lam không cảm thấy đau đớn.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" R+ p/ G1 B* U
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 m# a) |: g/ \2 E* s9 r1 s% [/ L
Nhân viên phục vụ đứng ở ngoài cửa chạy đến đỡ Cao Ngữ Lam: "Cô ơi, cô có sao không? Có cần tôi gọi taxi cho cô?"
@Copyright of Kitesvn.COM |0 O% B! {3 d# C2 `/ C(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 G1 M$ [) y& N. Q4 @6 _- P% r(Do not Copy, pls!!)
"Không cần". Cao Ngữ Lam phất tay: "Không cần taxi, nhà tôi ở gần đây, tôi không về nhà. Tôi phải đi tìm đàn ông. Tôi đang cần đàn ông".
$ r$ m' m2 G6 c! L. @9 P+ q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
; Y* R" K+ x% p; l& l  X7 @- e- v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Một người phụ nữ uống rượu say giở trò điên rồ.
* t- O# P/ {5 Q" x% x( B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |3 C; z3 U( ]" O9 F1 u5 Y(Do not Copy, pls!!)
Đám đàn ông ở xung quanh quay đầu nhìn Cao Ngữ Lam rồi nhanh chóng tản ra, như sợ bị người phụ nữ này nhìn trúng.
@Copyright of Kitesvn.COM |: I4 |2 J0 l! \3 E! F: |(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 Z- A: _7 _9 l# o$ ~2 ]3 J; ~(Do not Copy, pls!!)
"Đừng sợ hãi, hãy tiến về phía trước. Tất cả những chuyện không vui rồi sẽ qua đi. Sẽ có một thiên thần yêu bạn...". Vẫn là tiếng hát của cô ca sỹ trong quán bar. Cao Ngữ Lam lảo đảo đi ra khỏi quán bar.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# h. S/ \  m2 f) A+ o# B+ P
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ t  S# ?& p! d: q, f: C
Lúc này cô đã say khướt, hai mắt mờ dần. Cao Ngữ Lam bước từng bước liêu xiêu, phát hiện trên đường có không ít đàn ông. Cô nên chọn người nào?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! {9 `$ J0 M  a5 S! U
; y2 F( \# w. a3 X/ Y8 n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam dừng lại dụi dụi mắt. Cô cố gắng cũng không nhìn rõ, không thấy rõ thì chọn kiểu gì đây?
@Copyright of Kitesvn.COM |: ^7 ?5 @) g7 J; }- a(Do not Copy, pls!!)
& Y5 ?6 e1 W, [5 X9 f/ A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam nheo mắt nhìn về phía trước. Có câu "chọn ngày không bằng gặp ngày" (có nghĩa thuận theo tự nhiên), vậy cô cũng thay vì lựa chọn đàn ông, chi bằng vớ đại một người (nguyên gốc: chọn đàn ông không bằng đâm vào một người đàn ông).
@Copyright of Kitesvn.COM |' Q( O( |* S& a) F8 S(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |  k5 f' |& L- v5 n" p(Do not Copy, pls!!)
Chính là anh ta, người ở trước mặt!
4 D% ?& y/ X& J6 h/ [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ b1 x/ y# o% Z, q, F(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam rảo bước nhanh về phía trước. Cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm gì. Trong cơn mơ hồ, Cao Ngữ Lam chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông hét lớn: "Cô làm gì vậy? Này, này, cô chớ làm loạn".
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 N4 k6 J7 z2 b9 O& O1 g' k
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 z, H- |7 D4 k3 r
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- R6 _( m7 P" E9 T
/ }9 u, S! e6 j9 Y4 y# T7 |@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 \" C/ K3 K4 N" W. B4 g- T(Do not Copy, pls!!)
Hết chương 1

Bình luận

Này thì nhảy......!!!!  Đăng lúc 8-5-2012 10:53 PM
AAAA, chưa chi nữ chính ăn đậu hũ của nam chính rùi aaaa  Đăng lúc 10-4-2012 08:19 PM
woa, ss lại tiếp tục đào hố, em lại tình nguyện sụp hố, keke, ủng hộ  Đăng lúc 13-3-2012 10:58 AM
mới có 1 chap mà đã đc cười phớ lớ rồi ;)) cảm ơn chị vì đã tiếp tục "đào hố" =))  Đăng lúc 13-3-2012 10:27 AM
mừng quá ss đã dịch bộ này, em mới đọc xong chương 1 thấy cái lí do bị đuổi việc của chị cao Ngữ Lam là đủ biết truyện này sẽ hài thế nào rồi  Đăng lúc 12-3-2012 11:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2012 21:27:08 | Xem tất
Chương 2: Cướp nhầm rồi

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# N% ~% J/ r4 h2 [; v' Z6 V2 D
@Copyright of Kitesvn.COM |' m, \# H& P1 e  g2 q! r9 D(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 L+ c6 A; H+ U: e. s3 ]0 x
@Copyright of Kitesvn.COM |( }* \5 m  M$ I1 M6 s" M(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* I1 e8 U; j$ X7 ~( ~2 R& m/ E4 S(Do not Copy, pls!!)

( E0 c* k" v0 E: Q  n% o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* Q. N, [+ N; P2 v3 @
2 h9 O+ C) q: e1 v- u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ánh nắng mặt trời lọt qua rèm cửa sổ vào trong nhà, chiếu tia sáng lên chiếc giường bừa bộn.
7 N& _& E# V, l7 _! x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |0 C2 m5 Y: J* ]) ~2 N$ W7 i, u(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam đầu đau như búa bổ, đấu tranh với bản thân một hồi dưới tấm chăn rồi thò đầu ra ngoài, đầu cô đau như búa bổ. Cao Ngữ Lam phát hiện nửa thân dưới của cô gần như rơi xuống đất. Cô ngủ cả đêm trong tình trạng như vậy sao?
. k1 @' p0 k- J* l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
7 X: k* B" {0 m: S9 B5 d' u. m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam rên khẽ, cô ôm đầu cuộn chăn leo lên giường. Cao Ngữ Lam giật bắn mình khi nhớ đến hiện trạng của bản thân. Những mảnh vỡ ký ức ùa về trong trí óc cô. Tối qua cô uống rượu say khướt, sau đó hình như cô ra đường tìm đàn ông.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ ^4 m( b. X4 a
@Copyright of Kitesvn.COM |! m; A+ Z& ?8 N7 i' z/ }(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam ngồi bật dậy, nhanh chóng dùng chăn cuộn kín người. Sau đó, cô đảo mắt một vòng quanh căn phòng, tìm kiếm xem trong nhà có một người đàn ông lai lịch bất minh nào hay không?
@Copyright of Kitesvn.COM |( z2 H  I/ b$ }( J! o) Y$ F" o8 ]+ }: y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 x7 z" T( @% Q
Kết quả, cô không thấy ai cả.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) K2 d" ^  ^* ]  N2 C& P* d
@Copyright of Kitesvn.COM |$ Q/ A7 J( N: \" ?( d; B: o(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua. Đáng tiếc là đầu óc cô trống rỗng, cô không thể nhớ ra điều gì. Cao Ngữ Lam nhìn xuống người, cơ thể cô không có dấu vết lạ thường, cô cũng không cảm thấy đau nhức khó chịu. Nhưng cảnh tượng bữa bãi trong căn phòng và việc cô không mặc quần áo, thậm chí không mặc cả đồ lót khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy rất bất an.
/ }  p/ b) U& G4 K  O2 `2 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
% y% z, T$ O' E" G; q+ d  ~+ r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
@Copyright of Kitesvn.COM |5 W3 F: o0 g, C$ T; {- {" y/ K; ^(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |; \* C* j/ ]+ u! h* b(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam đang tập trung suy nghĩ, phòng ngoài đột nhiên có tiếng động nhỏ, hình như từ nhà bếp vọng ra.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% L4 B" P$ o6 `) b( E. B1 j
! t( {% C' \) q8 I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Các sợi dây thần kinh của Cao Ngữ Lam căng lên như dây đàn. Lẽ nào cô thật sự cướp đàn ông mang về nhà? Bây giờ người đó đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng cho cô?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# _4 [8 ^% e/ p8 ~1 i
@Copyright of Kitesvn.COM |5 B" {: x% O( e* ]/ Z6 |& v(Do not Copy, pls!!)
Không phải đâu!
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' X* r. U5 K2 ^
/ }  b3 y' ~7 O# L$ _9 t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cô không làm chuyện đáng xấu hổ như vậy đấy chứ?
@Copyright of Kitesvn.COM |6 ^; o; l3 q  H( D; ~# S(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |% ~) h8 q  q- A* t4 O5 D  n(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam đứng dậy. Nếu cô thật sự làm loạn sau khi say rượu, người đàn ông bị cướp về đó cũng không điên đến mức chuẩn bị bữa sáng cho cô?
@Copyright of Kitesvn.COM |0 g4 \7 ?2 V& l  o/ y8 D% {(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 b; U! h( R% {" k8 S% T
Từ nhà bếp lại vọng ra tiếng va chạm đồ. Cao Ngữ Lam sợ chết khiếp, lôi quần áo ra mặc với tốc độ tên lửa. Sau đó, cô mở cửa phòng ngủ thò đầu ra ngoài ngó nhìn.
( u4 k6 C+ E, M: B  R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |) H, [/ i3 L! b4 x(Do not Copy, pls!!)
Mẹ ơi, ai làm phòng khách bừa bộn kinh khủng như vậy. Gối tựa bị ném xuống đất, giày dép của cô đông một chiếc tây một chiếc, mấy đồ lặt vặt trang trí nằm lăn lóc dưới đất.
2 ?$ O  h* I  z& ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |  I( ?8 ~, I& J/ ~% z(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam định lên tiếng mắng chửi, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện ý nghĩ hay là chính cô uống rượu say rồi làm loạn? Cô liền nuốt lại lời nói, quyết định đi tìm người đàn ông lạ mặt trước.
4 D  Y+ g! i* b" o$ o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
6 ]  w9 i  @/ [( w9 E  o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Căn hộ Cao Ngữ Lam thuê không lớn lắm, nhà bếp ở ngay bên cạnh. Tuy vậy, cô nấn ná một hồi mới tới nơi. Cao Ngữ Lam vừa đi vừa nghĩ xem cô sẽ nói gì với người đàn ông đó, hỏi anh ta tối qua cô bị làm sao, hay mặc kệ bảy ba hai mốt cứ mở miệng chửi anh ta một trận trước đã.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ ?3 A! d) E+ O( ~: Y# {3 e2 h
@Copyright of Kitesvn.COM |" t1 J. I4 q) E; f7 e) Q1 S" }(Do not Copy, pls!!)
Bất luận nói gì, cô cũng phải có khí thế, nhất định phải trấn áp tình hình và chiếm thế thượng phong.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& o; \1 _+ K; g' M
2 T( l# B: \/ O- K" x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Không biết vụ cô tối qua cướp người về hay quyến rũ người về, không biết cô chủ động hay bị động,  không biết sự việc xảy ra đến giai đoạn nào. Dù sao với bộ dạng của cô khi tỉnh giấc, chắc chắn cô đã bị người ta xơi tái rồi.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 N  f  F3 [' E: G9 |
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); W, `- L6 D* n, ~( g6 t0 J$ d
Bất luận thế nào, cô cũng phải ra tay trước, tuyệt đối không thể để tên khốn đó giở trò.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) F9 X, }& p1 J5 f; ~" K" B
8 i9 E7 f% Y6 V9 w- y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cô phải bắt hắn quên chuyện xảy ra đêm qua. Cô sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Cao Ngữ Lam cô không phải là người phụ nữ tùy tiện. Tên đàn ông đó tốt nhất nên hiểu rõ điểm này. Anh ta đừng mong chạm đến người cô một lần nữa.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) s% p; a% F6 F  o% x" n1 m
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 o& `+ R* }) ~7 I. G
Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam hít một hơi sâu, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Sau khi vũ trang xong, cô nhanh chóng đi vào nhà bếp, đồng thời hét lớn tiếng: "Này, anh...".
8 l% }8 c$ m4 e' g' R0 |6 J@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
% c$ {. C4 i) n8 l% J@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Mọi lời nói bị chặt ở ngay cổ họng, Cao Ngữ Lam trợn trừng mắt, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt cô.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 a; B8 T7 d' e8 z" ?
@Copyright of Kitesvn.COM |. @$ C* H& f3 P" }(Do not Copy, pls!!)
Một lúc sau, Cao Ngữ Lam chỉ tay vào đối phương, miệng lắp ba lắp bắp: "Anh....sao anh lại biến thành chó thế kia?"
; R7 L2 a! I4 i4 U5 ~2 U3 B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): r" w6 r9 m1 H9 b/ b5 E# s/ `
Con chó nhỏ trước mặt Cao Ngữ Lam có đôi tai dựng đứng, đôi chân ngắn, lông màu vàng, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve. Nó ngoan ngoãn ngồi dưới đất, ngẩng mặt nhìn cô, miệng sủa hai tiếng gâu gâu rất đáng thương.
* z$ t8 E! b+ r9 E& m: n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
& `; [; v% \/ g( I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tại sao đàn ông lại biến thành con chó nhỏ biết lấy lòng người thế kia?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 n! j! [( M$ q* d' g
@Copyright of Kitesvn.COM |( M$ w4 _4 t! C+ h! @+ ?(Do not Copy, pls!!)
Thế giới này quả là kỳ quái!
@Copyright of Kitesvn.COM |0 f+ z+ A/ m$ e, q5 b1 Z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |# i& S1 I( @' a% e- Z3 P(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam không biết nên có phản ứng như thế nào. Cô đứng ngây người một hồi, đến lúc con chó nhỏ mất kiên nhẫn, chạy đi cạy cửa tủ đựng bát, rồi chạy đến chân Cao Ngữ Lam nhảy tưng tưng, Cao Ngữ Lam mới tỉnh ngộ, chấp nhận sự thật trong nhà cô bỗng dưng xuất hiện một chú chó không rõ tông tích.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" S6 w5 C" Y# O0 k
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 K2 U: N  A# ~0 e2 k/ ]3 r
"Mày là đàn ông biến thành, hay vốn là một con chó?" Câu hỏi rõ ràng là ngốc nghếch. Đến Cao Ngữ Lam cũng phỉ nhổ bản thân khi cô có thể thốt ra câu đó. Nhưng chuyện này quá kỳ dị, cô không thể nghĩ ra điều gì có lý hơn.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 }  a* K& N/ O6 O6 D# V2 }
@Copyright of Kitesvn.COM |; o, r% n% k$ T/ q(Do not Copy, pls!!)
Con chỏ nhỏ bị cô kéo hai chân trước đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Nó kêu một tiếng rồi thè lưỡi ra thở. Bộ dạng của nó vô tội như không thể nào vô tội hơn.
@Copyright of Kitesvn.COM |1 e( x" a3 p' K7 U5 @, y! D6 H! T(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ P* x+ n$ t* S8 q9 j2 T9 d/ w2 A(Do not Copy, pls!!)
"Không được giả bộ đáng yêu". Cao Ngữ Lam nghiêm túc nhìn con chó, cô đưa mắt xuống bộ phận quan trọng của loài chó, quả nhiên là giống đực. Không lẽ...cô hết sức hoang mang, đầu óc như sắp nổ tung. Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trên đời này có chuyện hoang đường thật sao?
# ?- @& ]& d' r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 o& d/ j/ {. T/ |( x: q' |: g(Do not Copy, pls!!)
Chú chó bị cô cầm chân không mấy dễ chịu, nó bắt đầu kêu ăng ẳng, vặn người như muốn đứng xuống đất.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! w4 B0 M4 @) ?$ K8 t$ i( C: Y& _
; \% s+ n! |; b$ O) Y- W@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam cuối cùng cũng đầu hàng. Dù cô nghĩ nát óc cũng không tìm ra chân tướng sự việc, chi bằng mặc kệ đi, "binh đến tướng chặn, nước đến đất dìm" (có nghĩa đối phương dùng thủ đoạn gì, sẽ có cách đối phó tương ứng). Nếu lát nữa chó biến thành đàn ông, cô sẽ đánh đuổi hắn ra ngoài.
@Copyright of Kitesvn.COM |& L- P1 g0 b8 i6 z" e2 }3 \2 N(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |+ \5 w6 }7 P% U1 S5 m3 R, N! U* o(Do not Copy, pls!!)
Sau khi nghĩ thông suốt, Cao Ngữ Lam đặt chú chó xuống đất rồi bắt đầu dọn dẹp phòng. Trong lúc dọn dẹp, cô phát hiện trong phòng khách có hai bãi nước đái và vài cục phân chó. Cao Ngữ Lam tức đến mức cầm chổi đập bình bịch. Chú chó nhỏ vốn quanh quẩn bên chân cô, thấy cô tức giận trước kiệt tác của nó, nó liền lộ vẻ nơm nớp sợ sệt rồi tránh xa cô vài bước.
@Copyright of Kitesvn.COM |+ @3 M! X$ B8 w3 w# G, `% Y' h(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 f7 y4 H/ C# x. {9 X! F
Hành động của chú chó khiến Cao Ngữ Lam càng tức giận. Cô đứng chống một tay lên hông, một tay chỉ vào con chó: "Mày...mày, đừng tưởng giả bộ đáng yêu là tao không ra tay với mày. Mau biến trở lại như cũ đi, xem tao có đánh mày không?"
@Copyright of Kitesvn.COM |" {# y' {" o. H2 U6 r& h# ~( t(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 I& G5 W, O( s; y( f$ {% J' S. u
Chú chó ngồi xuống đất, vẫy đuôi sủa vài tiếng lấy lòng cô.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' {: {2 y3 l; a3 z5 m; y/ `6 K
@Copyright of Kitesvn.COM |  {$ g5 |3 B/ \, d. a2 `(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới. Sau đó, cô ngồi ở phòng khách im lặng nhìn con chó hồi lâu.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 e& ^$ y6 G5 o) b" n* z! ?5 f
@Copyright of Kitesvn.COM |% c" D0 G+ p% P% F8 i! e(Do not Copy, pls!!)
Một lúc sau, cô vẫn không nghĩ ra lai lịch của chú chó. Đầu Cao Ngữ Lam vẫn ong ong, bụng cô bắt đầu sôi ùng ục. Chú chó nhỏ ngồi dưới chân Cao Ngữ Lam nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi. Cao Ngữ Lam biết con chó này chắc chắn đói bụng rồi.
@Copyright of Kitesvn.COM |$ ^% I+ t# }9 v! ^, d(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- Z; G1 }# |/ |% l3 G
Cao Ngữ Lam lục tủ lạnh, phát hiện chỉ có ba cái bánh bao thịt trong ngăn đá. Vì vậy cô nấu một nồi cháo trắng, hấp lại bánh bao thịt. Lúc cô bắt tay nấu nướng, chú chó nhỏ quanh quẩn bên chân cô, ngoáy đuôi tít mù.
@Copyright of Kitesvn.COM |, Q& e( `3 T! H  m% @(Do not Copy, pls!!)
0 s7 |1 U5 U. S0 Q+ c" O6 b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam mềm lòng, vuốt ve đầu nó, lên tiếng hỏi: "Mày từ đâu đến vậy?"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ U6 ?3 [$ a# `: E
  X( j: x9 ]% A2 h; ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Con chó tất nhiên không biết nói chuyện, nó chỉ nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, đuôi tiếp tục ngoáy đi ngoái lại.
@Copyright of Kitesvn.COM |9 D3 A) T$ l& o. E8 x) _6 Z8 V: r(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 k7 M& [' A( h! K  F. U(Do not Copy, pls!!)
Sau khi bánh bao hấp chín, Cao Ngữ Lam lấy ra đĩa rồi đặt lên bàn trà ở phòng khách. Con chó mừng rối rít, đứng cạnh bàn trà chảy nước dãi. Cao Ngữ Lam cười lớn:  "Tao hai cái, mày một cái, biết chưa hả?"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). {* _& c* T/ m. D  m# k7 @
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& I" U5 P! _* v( ?" K( ~
Chú chó đứng hai chân lên mép bàn trà, bộ dạng của nó như hận đến mức không thể nuốt cả đĩa bánh bao. Cao Ngữ Lam đẩy cái đĩa vào sâu bên trong. Cô cầm một chiếc bánh bao bẻ làm đôi: "Nóng lắm, để nguội đã".
) r* q- R. R: ]: t: W9 W% \1 Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
: @4 s; l# B7 o  X7 s; N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chú chó nhỏ nhìn theo tay cô. Cao Ngữ Lam thổi miếng bánh bao trên tay rồi đưa vào miệng nó. Chú chó ngoạm một miếng nuốt trọn rồi lại sán đến bên cô. Cao Ngữ Lam xé một miệng nhỏ đưa đến gần miệng nó. Đúng lúc nó mở miệng, cô rụt tay lại, chó con đuổi theo tay cô. Cao Ngữ Lam bị bộ dạng của chó con chọc cười ha hả, cô vừa trêu đùa con chó vừa cho nó ăn bánh bao.
: W$ i$ x/ q3 |2 T' u) \  Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
+ z; h( Y: x6 `5 o: J@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Con chó nhanh chóng ăn hết một cái bánh bao, tiếp tục đưa mắt nhìn đĩa bánh bao trên bàn. Cao Ngữ Lam do dự một lát: "Được rồi, mày ăn hai cái, tao một cái".
! N. h* P" c0 J9 k2 g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): Q- E% j" y* q. Y1 r0 |3 Q  c( l/ T
Cô lại xé bánh bao đút vào miệng chú chó.
, Q5 j& w1 a' w6 }* ?8 i- s+ g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 b8 F: f/ _2 J% {
Chó con vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Chơi với nó một lúc, Cao Ngữ Lam rất thích nó. Tuy nhiên, do nó không rõ nguồn gốc, cô cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì với nó.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 t' T. H$ L7 r
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# R4 \1 B" f+ r9 T% p# b7 O
Cao Ngữ Lam quyết định không nghĩ nữa, ăn no rồi tính sau. Cô vào bếp múc một bát cháo để ăn cùng bánh bao. Vừa cầm bát cháo ra khỏi nhà bếp, chuông cửa đột ngột reo vang. Cao Ngữ Lam vội đặt bát cháo, đi ra mở cửa.
5 A' H! u. A) e- D" c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |! Z( i, l4 \- Y4 ^1 c" _! e(Do not Copy, pls!!)
Ngoài cửa là một người cảnh sát và một người đàn ông trẻ tuổi chân bó bột ngồi trên xe lăn.
@Copyright of Kitesvn.COM |, \* V. {  f4 {- T8 w(Do not Copy, pls!!)
/ _, V7 [4 U9 q+ o% H4 Z# C; Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam đảo mắt qua bọn họ, lên tiếng hỏi: "Các anh tìm ai?"
% q. ~9 Q0 z8 k; M8 A, W% n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
( n, {# U  ?  l3 }+ f1 K6 l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi chưa kịp mở miệng, người đàn ông bó bột cướp lời: "Cô quen biết tôi?"
@Copyright of Kitesvn.COM |( [( x. W: o* L(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |  p6 i5 ~% X! m7 P' M' Q7 x$ B(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam nhìn kỹ hai người, lắc đầu: "Tôi không quen". Sau đó, cô quay sang người cảnh sát: "Các anh tìm ai? Có phải đi nhầm nhà rồi không?"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ ^& D4 P; A" H4 ?. Z0 h
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* K$ p" B) t% n& @0 E' G5 D, y* Y
Người cảnh sát chưa kịp trả lời, anh chàng chân bó bột đột nhiên chỉ tay vào cô: "Chính là cô ta. Cô ta đánh tôi bị thương rồi cướp mất chó của tôi".
@Copyright of Kitesvn.COM |3 V4 K" T( ?/ X: E3 g: D4 l" w, t5 B(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* G. [0 o0 Z( v. U(Do not Copy, pls!!)
Sét đánh ngang tai!
@Copyright of Kitesvn.COM |7 f7 o0 O2 T0 l. ^(Do not Copy, pls!!)
# X" g8 \# Q3 m, R0 l1 f9 ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam há to miệng, mãi vẫn không thể nói thành lời.
@Copyright of Kitesvn.COM |# Y/ p$ N8 N, v% x1 [; C(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' {8 T, ?6 u6 v/ a(Do not Copy, pls!!)
Cướp chó?
$ {) z/ u" ]4 r) x2 B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. R" u9 E  Z, P) h# l1 ~, P(Do not Copy, pls!!)
Tối qua...cô không cướp đàn ông, mà đi cướp chó?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& G: K3 N: k4 @  a% D7 j* a9 c
@Copyright of Kitesvn.COM |4 t0 @5 x3 d4 t9 ^9 d(Do not Copy, pls!!)
Sáng nay khi tỉnh dậy, cô đột nhiên phát hiện nhà có một con chó, không ngờ nội tình lại khủng khiếp đến mức này?
@Copyright of Kitesvn.COM |' z- m2 P' z1 f" m" R  L(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |& c" o7 r# K# X9 `. I: X(Do not Copy, pls!!)
Sự việc này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Không hiểu cô nghĩ gì lúc cướp chó của người ta?
+ |5 j! P! m! a# k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
( m% D5 Q7 ]* J. f! L* y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thần trí Cao Ngữ Lam còn chưa quay về, anh chàng chân bó bột hét lớn: "Man đầu, Man đầu..." (Man đầu có nghĩa là Bánh bao không nhân. Tại sao con chó được đặt tên Bánh bao không nhân, hồi sau sẽ rõ ^^).
@Copyright of Kitesvn.COM |; ~% O; u. ]* p  t9 @6 W(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |- q: r, I8 s5 G! A8 w, z) j: v(Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam nghe thấy đằng sau có tiếng chân chạy. Cô quay đầu nhìn, thấy chú chó nhỏ miệng ngậm cái bánh bao cuối cùng mừng rỡ chạy đến.
@Copyright of Kitesvn.COM |! [8 Z7 T% l: a7 Z7 v2 D(Do not Copy, pls!!)
4 O; q& f' ]3 o0 q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nó đã chén hết ba cái bánh bao, không phần cô một miếng.
@Copyright of Kitesvn.COM |( T- M% O% c, k- Z# B# d5 o, p(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ g7 t# D* I' D3 H) w4 H
Anh chàng chân bó bột giang rộng hai tay một cách khoa trương: "Man đầu, Man đầu, mày chịu khổ cực rồi, tao đến đón mày đây".
@Copyright of Kitesvn.COM |4 ?& ~$ C* {& b4 L3 ^$ R(Do not Copy, pls!!)
3 ~3 m; ]+ `% \' n. u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cao Ngữ Lam ngây người nhìn con chó tên Man đầu nuốt miếng bánh bao cuối cùng rồi lao vào lòng người đàn ông chân bó bột.
@Copyright of Kitesvn.COM |2 p* C% S8 j+ u(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |: B: ?9 ?8 F% S" w( I) t(Do not Copy, pls!!)
"Man đầu đáng thương của tao. Người phụ nữ biến thái này có hành hạ mày không? Có phi lễ mày không? Có dọa nạt mày không?"
# ~4 y, K& d4 ^" B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  H) E/ ]5 r( F+ F& O; e
Cao Ngữ Lam nghiến răng kèn kẹt.
@Copyright of Kitesvn.COM |& H( f% U7 }* b) K, m, [2 v5 d(Do not Copy, pls!!)
9 }6 _2 C" q& V3 A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Biến thái? Hành hạ? Phi lễ? Dọa nạt?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' U8 P) \7 X5 a, k! f
@Copyright of Kitesvn.COM |; z# K( h9 ^$ Z! R(Do not Copy, pls!!)
Nhìn con Man đầu hài lòng liếm mép nằm trên đùi người đàn ông chân bó bột. Bộ dạng của nó vừa ngây thơ vô tội vừa hoan hỉ, trong đầu Cao Ngữ Lam đột nhiên nghĩ đến câu: "Lấy bánh bao thịt đánh chó, một đi không về" (Nghĩa gốc: Dùng bánh bao thịt đánh chó, bánh bao bị chó ăn mất. Chỉ việc bỏ ra công sức mà không thu lại được gì).
@Copyright of Kitesvn.COM |; W2 s' G2 z" R; d$ l(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |# F, g7 Y) I- l7 {' @6 ^& t(Do not Copy, pls!!)
3 q6 X' g, S7 y# i1 ^. V$ k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
* _2 b8 `  i( J, x' J@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Hết chương 2

Bình luận

hay chết mất!!!!!!!!!cướp chó!!!!!!!!!!!lần đầu tiên thấy kiểu này!!!!!  Đăng lúc 16-6-2012 11:10 PM
Chết cười với vụ cướp chó mát thôi =)) Tks ss vì truyện hay :X  Đăng lúc 1-5-2012 07:55 PM
Văn phong hài quá sis ơi :x  Đăng lúc 13-3-2012 01:12 PM
hài lắm ss ơi, cũng may em ăn cơm không có no =))  Đăng lúc 12-3-2012 10:01 PM
Dù đã nghe ss xì poi, n khi đọc đến đoạn nam chính bảo cô đánh người cướp chó em vẫn cười ngất. Cứ nghĩ đến cái miệng k ai đỡ đc của nam chính là ..  Đăng lúc 12-3-2012 10:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2012 21:29:01 | Xem tất
Ss làm 1 cú em bất ngờ quá mức luôn, híhí.
@Copyright of Kitesvn.COM |/ b% g  S$ j9 [) J4 W4 n(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 D* m% |, s7 {9 R  C0 F. P+ H
Em đang tính mần xong cái truyện siêu dài, làm xong SNVT em sẽ đọc sang truyện này, và có thể sẽ làm luôn.
@Copyright of Kitesvn.COM |" X  M+ x% {0 v9 g0 R- k8 ](Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* H0 i  X* D! D5 }! Q(Do not Copy, pls!!)
Ai dè chưa kịp làm gì hết ss đã cho nó lên sàn rồi
@Copyright of Kitesvn.COM |6 X% k: v* a9 l(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 g5 [- H& R) F% B  |
Sung sướng. Đọc mấy lần ss nhá hàng em thực sự mê tít anh nhân vật chính. Không phải kiểu nhân vật "dát vàng" như các anh soái ca khác, nhưng chính như thế mới thấy tự nhiên hơn a
@Copyright of Kitesvn.COM |+ q& e" N! l  l) `(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* i8 X3 L, Y2 [8 r  `+ x0 k3 Y, q$ `(Do not Copy, pls!!)
9 j( o# w$ y/ x) ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
(Hiện tại đang rất mê Hạ Cần Tử Khâm và Tang Tử của Từ thứ nữ đến hòang hậu: phi tử bất thiện. Trời ơi sao mà giỏi, sao mà mưu mô, thực sự thấy đây là nữ chính khôn khéo nhất từ hồi đọc ngôn tình đến giờ, mà nam chính cũng siêu khôn, siêu giỏi)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 @8 d3 f6 r' n/ q+ P7 O- r
@Copyright of Kitesvn.COM |3 L- V, R3 @; f& ~(Do not Copy, pls!!)
Edit: Cứ nghĩ đến câu "cô cướp chó của tôi, cô nhặt được cháu tôi, cô làm quen chị tôi ..." là em lại buồn cười, sao mà lại "hữu duyên" thế cơ chứ .

Bình luận

Bộtuwf thứ nữ có convert đọccung. Dễ hiểu lắm b ah  Đăng lúc 21-2-2013 11:23 PM
Ban oi, " tu thu nu den hoang hau " co dai k? Sao minh chi tim duoc co 47 chuong nhi?=='  Đăng lúc 28-3-2012 03:59 PM
vậy sao :-O. Thế luyện đến đâu rồi?  Đăng lúc 13-3-2012 12:26 PM
á, cũng vừa cầm lòng ko đậu mà luyện cv bộ Từ thứ nữ đến hoàng hậu  Đăng lúc 13-3-2012 11:19 AM
mới lên dự án thôi ạ, nhưng đọc văn án và có đảo qua vài tr hiện đại khác của nhà đó thôi em đã thật sự là k định đọc khi họ làm. E định đi đọc cv   Đăng lúc 12-3-2012 09:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2012 21:32:43 | Xem tất
Mới hôm qua hôm kia thấy ss sờ poi mạnh mẽ em đã phát cuồng rồi, không ngờ lại được lên sóng sớm như vậy
) G+ s! }: m1 q5 ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ J( z1 m( H/ U6 Z$ X(Do not Copy, pls!!)
Nghĩ cũng thích lắm nhưng lại sợ ss bận nhiều, để update với speed : 2 chap / tuần chắc em thiếu máu quá
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- o9 E$ l: [$ U0 l9 h
@Copyright of Kitesvn.COM |; ]' X6 J" b4 H# h; T/ ?# W' J(Do not Copy, pls!!)
Cơ mà truyện này số chương cũng không dài, nếu không thuộc vào hàng action như QHNH hay ĐT chắc cũng không thử sức thần kinh lắm
7 G. f8 a1 K) @* w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 e0 r% V) }1 d7 u& I(Do not Copy, pls!!)
Gì chứ nhất định nam chính là duyệt 1000% luôn í, trừ bỏ cái công thức ngôn tình ra thật giống nam nhân bình thường, đọc xong có thể khiến em đang bay từ tầng 9 với các soái ca, xuống tầng 4 với anh Y Tắc
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 q1 g. z$ T. _0 U: N
@Copyright of Kitesvn.COM |* _" ]' L0 b% p7 x6 e(Do not Copy, pls!!)
Edit : thấy lượng view mới đó đã tăng vọt, thật tình, bà con cứ lén la lén lút ra ra vào vào mà chẳng chịu để lại dấu vết gì cho nhà cửa tấp nập. đề nghị các silent reader giữ vững tinh thần, chừng nào cười gãy ghế thì comment vài câu cho vui ha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2012 21:39:27 Từ di động | Xem tất
Aaaaaa......lại 1 truyện nữa do ss dịch.....sao ss siêu thế???truyện nào dịch cũng hay.ss học trường nào thế?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2012 21:44:13 | Xem tất
Rồi...............sis đào một hố mới
& w# A& P# P# \" E- M5 M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' p! `9 m0 r/ A% {8 }  l
Hôm dịch những chap đầu của ĐT có nghe sis nói muốn làm một bộ hài của Tửu Tiểu Thất nhưng không thấy, hôm nay sis đào hố của tác giả khác hẳng
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' w6 ]) O/ K/ G1 Z
; D1 }7 z8 |5 B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Em thì em không đọc bây giờ, khả năng sis hoàn em mới đọc.
& W5 p; |# u7 l1 I/ a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 D: _! H6 a+ S  E" G
Đào thêm hố này thì biết bao giờ "Đạo Tình" yêu dấu của em mới hoàn hử sis???
5 C* H2 l; }) v% J# o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
% ]- k" q+ J9 K6 m0 e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Sis cố giữ gìn sức khỏe nhé. Cám ơn sis đã tận lực trans như thế

Bình luận

Ai da! Em chưa đọc qua đạo tình, tại vì nhìn thấy mấy dài quá ^^! Mà em còn đang phải edit Thuốc phiện bên thớt em! Vào ủng hộ ss nhé!  Đăng lúc 29-3-2012 04:43 PM
Sis đừng dụ em như ĐT.....em đã bị sis dụ 1 lần rồi....sis đừng làm quá mà bệnh. Thời tiết dạo này đỏng đảnh ghê, con người ai cũng dễ bệnh...;)  Đăng lúc 12-3-2012 09:59 PM
Đọc đê, chờ hoàn còn nói làm gì. Chị sẽ cố gắng dịch hai bộ song song. Mà dịch truyện này thoải mái hơn ĐT nhiều ^^.  Đăng lúc 12-3-2012 09:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2012 21:55:43 | Xem tất
em rất thích những truyện ss dịch.^^ hay lắm ạ
@Copyright of Kitesvn.COM |9 s- U: l0 {' [5 E- X! S(Do not Copy, pls!!)
đúng thể loại em kết ngôn tình hiện đại
6 }& u% s5 P, x+ |' W  b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
{:308:}.........cảm ơn ss rất nhìu ..........em đang bấn Đạo Tình {:398:} giờ lại thêm truyện này nữa rùi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2012 22:07:54 | Xem tất
Thôi thôi, mới 2 chap thôi mà đã cười chảy cả mũi dãi (thật đấy, đang dùng khăn ướt lau đây ).
@Copyright of Kitesvn.COM |0 {/ x" z' K) y; f6 s(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 e5 m4 |: F' j(Do not Copy, pls!!)
Đành phải rất xin lỗi các fan của hố đạo tình là .... hic hic, mình chết vì hố này rồi .
@Copyright of Kitesvn.COM |# A; n4 R: H/ `, R(Do not Copy, pls!!)
* L% V" [+ e! X/ \$ q( J2 b2 G! z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Em hứa, truyện này em sẽ không đọc cv, em sẽ theo ss tới cùng (chỉ mong ss đừng chậm trễ nó quá , chứ tính em thì thật sự là rất không được kiên nhẫn ). 1 là ss chuyển ngữ hay quá đi mờ, đọc hài chết, 1 nữa là thời gian này em bận quá .
@Copyright of Kitesvn.COM |& x8 R* g5 O# I& C4 ~8 ~0 _" Y7 U(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 O  j3 h3 K" [2 A(Do not Copy, pls!!)
Nhưng chương của truyện này cũng không phải là ngắn a. Riêng về tg này thì em thấy dân đọc cv cũng khen nhiều lắm ạ.
2 e. k- N; |, j! B) b" p- O# [! ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 `5 i  ]" J: V) |
ss ơi tiến độ ra truyện này như nào hả ss .
@Copyright of Kitesvn.COM |+ s. ~" v9 x% ~(Do not Copy, pls!!)
9 C7 u% U0 s" [: P( E@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Mặc dù em thấy có nhà đã lên "dự án" làm truyện này (hình như chưa làm), nhưng ss an tâm là với văn phong của nhà đó thì không thể sánh với ss được, vì truyện hiện đại mà nhà đó làm em đọc thấy giống ơi là giống cổ đại luôn ạ. Nên thật sự là em còn tính đi đọc cv chứ không đọc bên đó, vì đọc kiểu đó cũng không khác đọc cv là mấy. Thà đọc cv em tự chuyển câu cú nhân xưng trong đầu còn thấy thỏai mái hơn .

Bình luận

k có xả hơi đâu. Đang beta chap 7 á. Nhưng cái đoạn bài hát hò gì đó ngồi dòm muốn chết =)), đau đầu quá. À, chỉnh bên kia cho Lin 1 chút, bên khu 8 VH á, qua coi thử.   Đăng lúc 12-3-2012 10:30 PM
::))))))))))))))))))))) mà nàng hôm nay bay lượn xả hơi nhể???  Đăng lúc 12-3-2012 10:18 PM
Nàng đã đọc CV ĐT rồi thì phải bỏ hố đó thôi....mình là mình vẫn đeo ĐT đến cuối con đường....  Đăng lúc 12-3-2012 10:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách