Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1459314|Trả lời: 2394
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chạy Đâu Cho Thoát | Minh Nguyệt Thính Phong (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-2-2013 00:24:39 | Xem tất |Chế độ đọc

7 J1 i) H; \9 n  D1 ?7 c©2015 Kites.vn | All rights reserved
9 a% e! C- \( q7 B4 H9 o2 y5 p©2015 Kites.vn | All rights reserved
Chạy Đâu Cho Thoát  
©2015 Kites.vn | ; W6 @. v; y2 N2 zAll rights reserved
4 y8 q1 e+ t' f$ [©2015 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
©2015 Kites.vn | All rights reserved/ }. B9 ]# s! V3 S2 T, r2 H
$ I% M- p6 }4 _# k: @8 k©2015 Kites.vn | All rights reserved
Editor: Pim
©2015 Kites.vn | All rights reserved/ J1 d1 X8 G( E- J; H
©2015 Kites.vn | ' l/ c# H0 T+ B9 U" [1 x# UAll rights reserved
Thể loại: Hiện đại/ hài
©2015 Kites.vn | - I+ h: l5 N3 _2 n5 l5 vAll rights reserved
©2015 Kites.vn | 8 W# e5 m- J9 ], {( m2 BAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
©2015 Kites.vn | All rights reserved9 A# e6 W/ S9 H/ A" C$ F# t
©2015 Kites.vn | All rights reserved; d5 m) X  f, L8 u( r& {
Raw: 19lou
©2015 Kites.vn | ( q1 {( D; X6 `) CAll rights reserved
/ J1 [) }! ~2 e& F©2015 Kites.vn | All rights reserved
http://pimshtt.wordpress.com/
# q5 y+ l6 f+ J7 z$ e©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | : x* ?! W  g, G) y3 YAll rights reserved
Poster: [T]uenhi

©2015 Kites.vn | All rights reserved9 c' X3 n: O1 y$ Y& X
©2015 Kites.vn | % V' z. F  M" q" wAll rights reserved

& C7 L& O/ y; @©2015 Kites.vn | All rights reserved
Văn án:

. y9 V: ?6 H8 L  q2 m+ O©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | / H3 R1 _5 X8 }+ o, l; \: rAll rights reserved
Trần Nhược Vũ theo đuổi Mạnh Cổ, theo đuổi đến mức thương tích đầy mình, vì thế cô quay đầu bỏ chạy.
2 u. C7 I7 v! v7 h  [©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved, {5 J; i! ?8 \7 g; }
Mạnh Cổ trêu chọc Trần Nhược Vũ, chọc tới khi cô nổi giận, vì thế cô cắn lại anh.
©2015 Kites.vn | 4 r0 V$ S7 h6 H0 M/ |All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved  k1 R" c$ L0 z6 o
Đương nhiên không cần biết ai đang cắn, anh cũng phải cắn lại.
©2015 Kites.vn | 5 d! h; h6 M- T# }1 A- QAll rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved* W8 l& ]+ X; Y) I
Từ cắn biến thành hôn, hồn rồi lại hôn, hôn đến mức không dừng lại được.
©2015 Kites.vn | All rights reserved: S) o5 A3 l7 S
©2015 Kites.vn | All rights reserved' @  o4 E" K5 |5 J' ]
Thôi xong! Cả hai lại dính lấy nhau. Làm thế nào bây giờ?
©2015 Kites.vn | * u; t$ {" r% {2 qAll rights reserved
# V2 e6 A) k* l8 n4 G4 h& t+ o©2015 Kites.vn | All rights reserved
Trần Nhược Vũ thấy đau đầu.
©2015 Kites.vn | 0 _6 J& X. ^! r/ `0 XAll rights reserved
©2015 Kites.vn | ! n/ E" V3 i" J8 xAll rights reserved
Luận da mặt dày, anh thắng!
©2015 Kites.vn | All rights reserved1 s3 Y# O. I9 Q; w5 Y1 @! W4 l1 g
©2015 Kites.vn | $ d% [7 s- ?$ w0 a1 zAll rights reserved
Luận miệng độc địa, anh thắng!
©2015 Kites.vn |   n) m3 K  z5 C) JAll rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved7 f) I. Y- q! e  Q% [
Luận tính tình khó chiều, anh thắng!
©2015 Kites.vn | All rights reserved/ n$ p  `" l) U& T& n
©2015 Kites.vn | All rights reserved. u& O" S8 n3 b8 S3 k
Luận bày trò lưu manh, anh cũng thắng!
©2015 Kites.vn | All rights reserved( W$ V! Q$ w' C2 x2 d
( x* O; m% G6 N( z0 A©2015 Kites.vn | All rights reserved
Vậy cô phải làm sao?

©2015 Kites.vn | 2 S: y5 B5 h6 `) xAll rights reserved
% Z" C1 g# ~% t$ Q! \2 v©2015 Kites.vn | All rights reserved
Lời người editor:
: y+ ?! }- x' L4 B©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | 4 S5 w9 N/ Z+ h% }* tAll rights reserved

©2015 Kites.vn | All rights reserved! `& M/ G) n3 K1 t+ }( e
- Hố đầu tay của bạn cũng sắp hoàn, nên bạn đã bắt tay vào tác phẩm mới. Quyết định chọn tác phẩm hài để đổi gió, chịu sự ảnh hưởng từ bộ Này, Chớ Làm Loạn do chị GR dịch nên sau khi bác sĩ Mông Lạnh có truyện riêng và thời gian cho phép bạn đã cầm xẻng đào luôn.
©2015 Kites.vn | All rights reserved/ `$ c1 f2 h5 \0 v2 G
©2015 Kites.vn | 0 ]% O3 n& f3 ~: O- b, F8 y" hAll rights reserved
- Truyện này bạn chưa đọc hết nhưng do thích văn phong và độ hài hước trong tác phẩm của Minh Nguyệt Thính Phong nên cũng yên tâm cầm xẻng hì hục đào.
©2015 Kites.vn | ( B/ D( F$ \6 I$ X# U9 W2 G9 RAll rights reserved
©2015 Kites.vn | 0 Z" }+ N) @1 _; d3 A3 HAll rights reserved
- Cảm ơn chị Greenrosetq đã tìm dùm em raw.
©2015 Kites.vn | ! D1 o/ e# H4 t4 _3 mAll rights reserved
# [; l& V: C, t©2015 Kites.vn | All rights reserved
- Cảm ơn cô Thỏ.
©2015 Kites.vn | All rights reserved. x3 q# U3 G; n* J! W* \

©2015 Kites.vn | ; ~7 Q+ r/ ^5 f/ @" GAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 18Sức gió +90 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 =´∇`=
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn
jinny_kdrama + 5 bắc zĩ Mông lạnh =))
HappyOneday + 5 t mới lọt hố :">
Pan + 5 Ủng hộ 1 cái!
HinaNg + 5 ủng hộ hí hí
nyan_neko + 5 đọc chùa mãi mà chưa rate =))
kemkull + 5 bs Mông Cổ :x
fengnguyen + 5 Ủng hộ 1 cái!
Keo + 5 :x <Bạn ơi, bạn có thể cho mình b.
chansun + 5 Ủng hộ 1 cái!
bmwx1ilu + 5 Bác sỹ Cổ :x:x:x
millyapple + 5 Ủng hộ 1 cái!
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
lothuha + 5 Ủng hộ 1 cái!
kymus + 5 Like mạnh nhé ;)
hoaquynh + 5 em iu
chang_icy + 5 u.h ban :X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-2-2013 00:27:14 | Xem tất

©2015 Kites.vn | All rights reserved. e9 L9 |7 O: R( U; x
Poster: phu0ng

( o! e% O+ A( j& X6 h! z©2015 Kites.vn | All rights reserved

©2015 Kites.vn | $ z( w7 L% D. k5 iAll rights reserved

©2015 Kites.vn | All rights reserved2 k% {- U; c5 D, e
Poster: FlorenceQ

& X# w& Z& @- y3 g% s" T: H) c  y©2015 Kites.vn | All rights reserved

©2015 Kites.vn | All rights reserved0 l+ t! L$ U: {( Q. M) f

©2015 Kites.vn | All rights reserved/ `/ Q% K: k& P: L' x# }/ |
Poster: takura

8 X: O) x4 t$ d& ^' t4 C$ ]©2015 Kites.vn | All rights reserved
6 m# w; V5 L+ [5 @©2015 Kites.vn | All rights reserved
Chạy Đâu Cho Thoát

©2015 Kites.vn | All rights reserved" g! P2 D) P7 g) K  k/ r
Chương 81

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
HinaNg + 5 phát cuối =)), Pim Pim bựa =))
Gypsy + 5 rate cho bản chất bựa ko kém Mạnh C.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 00:28:51 | Xem tất
ka ka ka
©2015 Kites.vn | All rights reserved0 |; H" {3 C; Q+ y
con tem là của mình
©2015 Kites.vn | All rights reserved$ b1 v/ E  Y1 Z3 \
lần đầu giật được tem
©2015 Kites.vn | All rights reserved; a: Y- Q: A3 l* q% Y& n- h
chưa đọc về bác Mông Lạnh nên đành đặt chỗ hóng hớt vậy
©2015 Kites.vn | 3 h% M  Y# x7 e  k- M0 }* e; `All rights reserved
thank cô Pm nhiều {:444:} {:444:} {:444:}                                                                                                                                                      

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 rate nè

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 00:47:02 | Xem tất
ah, tôi được đặt gạch trong tác phẩm mới cảu cô Pim từ những ngày mới "khai hoang" nhé
©2015 Kites.vn | All rights reserved) p; J  @8 N7 j
thể loại hài tôi nhảy, ngược tôi nhảy, nhưng SE tôi .... suy nghĩ lại
1 O; {$ n5 b5 W& _0 d©2015 Kites.vn | All rights reserved
nghe văn án dể thương nhỉ, tôi chưa nhảy Này! chớ làm loạn ,nghe giang hồ đồn đại đả lâu nhưng chưa có thời gian nhảy ,nay nhảy hố nay trước khi nào rảnh tìm hố kia nhay thử
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 00:48:25 | Xem tất
Ơ.... cô Pim làm truyện này à =)
©2015 Kites.vn | All rights reserved4 s- F  U2 \1 h, x9 R
©2015 Kites.vn | / P# C3 |; S# B' L6 R8 o0 f/ YAll rights reserved
)ôi hóng thôi
/ Y& r/ E- ^# ]% M# h- K' X4 B7 a©2015 Kites.vn | All rights reserved
" A4 T& j  I% V2 Q©2015 Kites.vn | All rights reserved
Couple lắm mồm cũng hài hước ko kém đây mà :">
©2015 Kites.vn | : J1 b/ r2 K' g( k5 b$ hAll rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved$ d3 G- Y8 f6 e9 }- F( O) k7 h* n
Thế nào chả gặp đc Dâm Tặc tiên sinh trong đây
©2015 Kites.vn | ; e. ?* y! O1 Q" x! o' O9 E0 w7 TAll rights reserved
©2015 Kites.vn | : Z/ I5 t4 w( M1 }8 F- r- g0 wAll rights reserved
Bác sĩ Mông Cổ a
©2015 Kites.vn | : A& M$ V2 A: L2 R( C1 DAll rights reserved
& j: o+ o& A9 M* Q3 U( I©2015 Kites.vn | All rights reserved
Mà cô đào nhiều hố quá nha
0 Y  L0 N+ S' f% T. T7 z' C* N' i* o©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | 6 L) L, k  V0 ?All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 00:51:58 | Xem tất
huraaaaaaa, em tranh chân mặt tiền :x
# c5 l& n' {0 l$ x( B6 s: V5 e6 e©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved. p3 E1 R' c8 t6 C" n/ D+ E: f: c
nghe danh anh Mông Lạnh đã lâu, giờ mới được gặp mặt, tại hạ xin bái phục bái phục *chắp tay*
9 w: i. b/ q+ `* n9 `9 ]! a" S2 D©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | 1 F# _. }% Y1 {" X. M  yAll rights reserved
mới đầu em còn tưởng đây là truyện của mẹ Tâm, hóa ra là của MNTP :D vì mẹ Tâm cũng có truyện có tựa na ná như thế: Thoát không khỏi sự ôn nhu của anh (nhưng theo em được biết thì truyện này bị ném đá ghê lắm)
©2015 Kites.vn | All rights reserved% K6 f  ]- \, a
©2015 Kites.vn | All rights reserved- k" i* H, S6 c4 L/ C
cứ nghĩ đến đoạn 2 anh chị đấu khẩu với nhau là em lại buồn cười ^^
* w& `4 ]9 e& |2 N* q: X©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | ( _% q7 W; t* l3 @5 e( D9 nAll rights reserved
chắc là gần hoàn em mới dám nhảy mất :( xin lỗi chị Pim nhá
©2015 Kites.vn | ! \4 c+ K( m$ b3 J: T" qAll rights reserved
©2015 Kites.vn | ) k# g5 k2 ^' q& ]5 @! VAll rights reserved
à mà đấy, chị lại đào hố mới, thế hố bé Trạch, Tam tấc chị tính sao đây T_____________T em là em hóng Tam tấc lắm đấy nhé :( đọc văn án mà chỉ muốn nhảy bổ vào luôn í T^T
©2015 Kites.vn | All rights reserved$ J2 Q- t6 u! Y) p5 M
©2015 Kites.vn | All rights reserved* t+ v; F, v0 V2 l5 |
chúc hố chị đắt khách nhé ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 00:53:26 | Xem tất
ủng hộ cô Pim edit truyện này
©2015 Kites.vn | All rights reserved9 ]! M6 u. ?' v5 ~$ B& l
cơ mà sao tôi nhớ mãi cũng ko ra được cái tên zai 9 là Mạnh Cổ
©2015 Kites.vn | All rights reserved+ k) ^9 F/ z; z- V; Z: ^4 w
toàn 1 là Mông Cổ, 2 là Mông Lạnh
3 E8 G! r9 ]8 a' p( l; A" [©2015 Kites.vn | All rights reserved
đến là tội nghiệp anh
©2015 Kites.vn | All rights reserved. r! i  R; t" h; L- o+ R  P0 b
=)))))))))))))))))))))))))))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 01:02:35 | Xem tất
Ơ, truyện về anh Mông Lạnh này :))
©2015 Kites.vn | : Z( w6 j! c( EAll rights reserved
©2015 Kites.vn | ; @0 A! }( O5 |( Y( t& NAll rights reserved
Mình là mình khoái anh này lắm nha. Cặp này chắc cũng khiến bà con té ghế lăn lộn không ít đây. Lần trước đọc Này, chớ làm loạn cũng thấy hơi hướng rồi.
©2015 Kites.vn | All rights reserved& L4 p0 d) R: v
©2015 Kites.vn | All rights reserved* m( L$ p; w/ G" k6 R- X  w
Chạy vô ngó nghiêng một cái rồi xách dép chạy ra, vô ủng hộ tinh thần thôi.
©2015 Kites.vn | All rights reserved' n7 o1 L4 n! ~+ r/ n3 q* [
©2015 Kites.vn | All rights reserved5 N& K6 x: i8 W
P/S: Nhưng cô Pim ơi cô thay "hắn" bằng "anh" được không, nghe "hắn" nó hơi cứng không hài và đểu bằng "anh".
©2015 Kites.vn | 7 k' h! e+ J6 x3 ~4 X% i. b7 OAll rights reserved
* V! m7 a5 M" Q. _' V©2015 Kites.vn | All rights reserved
Lại ý kiến ý cò rồi, chạy thật đây =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 01:33:20 | Xem tất

4 t  F* A( G0 y; E) p©2015 Kites.vn | All rights reserved
; a4 a8 z3 ?0 d1 k©2015 Kites.vn | All rights reserved
Giành page 1
©2015 Kites.vn | 9 u- J2 b2 Y, b% sAll rights reserved
2 q2 [0 K# Y! }$ s0 F©2015 Kites.vn | All rights reserved
Cô Pim năng suất ghê gớm
8 t/ H; c( B  F4 ~©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | 4 R+ m+ }; P$ {! D# PAll rights reserved
3 hố 1 lượt, k biết nên trách cô siêng năng hay trách cô mê soái ca quá dữ đây
©2015 Kites.vn |   T9 e2 V3 t- p/ E8 w& eAll rights reserved
1 \) D0 ]  [; k8 w$ z©2015 Kites.vn | All rights reserved
Đã từng nghe đồn, giờ có người làm rất mừng, rất mừng....
/ N4 K$ y. M( w5 Z. ~©2015 Kites.vn | All rights reserved
©2015 Kites.vn | All rights reserved. k1 i+ O6 q& U* U0 S7 m5 e7 S
Cám ơn cô lắm lắm, lập hố đêm khuya là vấn đề mà tôi ghét nhất đấy nhé (không giành tem được, hic)
©2015 Kites.vn | All rights reserved$ k1 i7 J; E% n
©2015 Kites.vn | All rights reserved  k# ]9 r9 m/ q6 \+ W# X+ |+ K
Cám ơn cô lần nữa, chúc nhà đông vui, cười lăn cả ruột
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 02:03:50 | Xem tất
Ôi cô Pim lại đào hố nữa rùi
©2015 Kites.vn | 3 p$ ~4 H5 y0 D) }& [8 WAll rights reserved
Nhưng mờ cô đừng quên "Tâm tấc ánh nắng" nha, mình đang bấn truyện ấy quá
! q3 }8 j  V4 l3 K3 Z' G©2015 Kites.vn | All rights reserved
Mà hình như cái này cũng nữ truy? Mình mê nữ truy lém
©2015 Kites.vn | 4 y/ w$ e1 |% \* \! WAll rights reserved
Hai anh chị này có vẻ thú vị. Đặc biệt anh nc.
) t% s: e: [* d: G' ?3 I©2015 Kites.vn | All rights reserved
Hóng chap đầu!!!
©2015 Kites.vn | All rights reserved3 m1 w  j4 p5 N: k9 o% ~
( J1 W1 U9 _% D©2015 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách