Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 257490|Trả lời: 460
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Bến Xe | Thương Thái Vi (Phát hành ngày 29.11)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-3-2013 00:07:25 | Xem tất |Chế độ đọc

©2018 Kites.vn | ! D4 X* u% |1 |0 c6 k3 kAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved( Z! @1 w% C: F% E- J6 _
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ a$ M# [9 }: p, v) }+ i
©2018 Kites.vn | 4 R, {( ]; f: Z: y" R' CAll rights reserved
; \8 D& t) ?3 t( y. n6 o( k©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: BẾN XE
/ }2 ^$ H, G  r' ~: F4 E©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | + V' m* |2 p! MAll rights reserved
Tác giả: Thương Thái Vi
  V  _- `6 s# V: J) ]' k©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | 6 v/ w, T) j- `All rights reserved
Tình trạng sáng tác: 19 chương (Hoàn)
" A/ P0 O+ }/ b©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 6 t0 s: K. \7 G4 I1 ^/ l" O* T5 CAll rights reserved
Người dịch: greenrosetq
( H" A5 G7 ?" [0 r' x+ w* r3 \©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ( I% t  S- T  O5 t$ Q2 R1 W- c' Q$ DAll rights reserved
Poster: Eihpos_huyen
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 [0 o# J% c. n" |4 R7 @, B+ A& t
©2018 Kites.vn | All rights reserved( a$ X! S" J, ~# o: |

©2018 Kites.vn | 4 |% L  ?  A6 d! J/ r, F& _* OAll rights reserved
: Q5 b/ \: ?+ \2 g6 Z: p©2018 Kites.vn | All rights reserved
: ^$ b5 g& U" A: g/ y$ a9 l©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 x( ~; ^0 o; J6 S! Q" t
©2018 Kites.vn | All rights reserved# o+ S1 n# V" k: n4 R  L6 G5 E4 I
©2018 Kites.vn | & Q+ m/ i+ Z; RAll rights reserved
©2018 Kites.vn | ! }6 p3 y0 A: Z( D8 H! P9 e' uAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 9 `6 E% D7 u8 b0 l* V. rAll rights reserved
©2018 Kites.vn | & s% [8 Q" {. O1 G3 ?All rights reserved
Văn án:

©2018 Kites.vn | All rights reserved1 f8 d: r- d$ E, t, r
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 K% R( \. ^2 A. f
8 R" l3 X6 b% Z  }% Q  S* ~©2018 Kites.vn | All rights reserved
Câu chuyện về một người thầy tài hoa khiếm thị và cô học trò nhỏ của anh.

©2018 Kites.vn | All rights reserved; j. n& @$ a! ^# F
©2018 Kites.vn | 5 f  F1 {/ Q, G& EAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved. b* m9 Q6 _9 X9 a
( M! [, y7 F/ C. l- v5 `©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 5 Z  g% d) U+ H9 b* f9 E- u( i# {- JAll rights reserved
- i+ s( U" u, k' f. n©2018 Kites.vn | All rights reserved
9 G6 m+ r  {" l: e" p' t©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | & a* v3 F% r" |. F% OAll rights reserved
Lời người dịch:

! V& ]2 r" a3 e. b- {©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 4 _* }0 ^) m) y' `% V) z; g7 YAll rights reserved
5 r$ w( z% ^! f9 F7 r/ g4 Q5 U1 Q4 ]9 [©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Bến xe" là tác phẩm khác tất cả tiểu thuyết ngôn tình tôi từng đọc. Nhắc đến tác phẩm này, tôi chỉ có thể nhận xét bằng hai từ "chấn động" và "ám ảnh".
©2018 Kites.vn | All rights reserved) f# o; ?  @, p& i
) @( d7 {" {- T9 l2 K" P6 |! ^2 P©2018 Kites.vn | All rights reserved
Khi quyết định dịch "Bến xe", tôi biết nó sẽ không hot như những cuốn tiểu thuyết trước đó tôi từng dịch. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với bạn đọc một tác phẩm chân thực và cảm động, câu chuyện về cuộc đời của một người người thầy, người đàn ông mang tên Chương Ngọc
.

©2018 Kites.vn | All rights reserved5 S8 j, T* C* K5 U% T
©2018 Kites.vn | 5 }2 O: D! ]9 B1 h0 qAll rights reserved
" I+ E  \$ H+ F6 w+ y: e* F©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 1 D& v' s# u' lAll rights reserved
# Q9 U3 H. j$ x! ?! X©2018 Kites.vn | All rights reserved
! P% ]4 g$ E6 E! b©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 b* e3 a* G1 n' Z: p& {' A! F
©2018 Kites.vn | 9 y! a% m  x$ Q& s- l- uAll rights reserved
LƯU Ý:

©2018 Kites.vn | 9 D1 O9 H3 W5 cAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 5 ^# q5 E+ g8 qAll rights reserved
Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 k' H3 b: T2 f
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không repost sang các trang web và blog khác
.
©2018 Kites.vn | $ i" b) T0 Q+ r) ^% M0 yAll rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved5 d: i7 J% ~5 ^5 a4 M! O" c
©2018 Kites.vn | All rights reserved  [. X9 z- U( l/ }6 g9 b$ _2 Z
©2018 Kites.vn | 5 {4 n: a# r  k5 _All rights reserved
6 _9 \& q6 |3 `/ Q©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved) w0 l0 R  B0 i1 g: }6 V  X# e
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ O9 L" y7 B& b# ^8 F
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 @- b5 f% p1 W7 P- G+ z1 ^8 l5 G9 o$ N

Rate

Số người tham gia 11Sức gió +60 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn chị ^^
JKS_♥_PSH + 5 Ủng hộ 1 cái!
nanalovenana + 5 Cảm ơn bạn
Nhutphonglin + 5 Thầy Chương...
anglemoon + 5 hức, thêm 1 bộ lấy đi nước mắt c.
hai2an + 10 Lâu lắm rồi ko có time đọc truyện.
gemangel + 5 Cảm ơn chị
einna + 5 :x em đã theo kịp chị ^^
StefanieVu + 5 truyện hay mà buồn quá
hoaquynh + 5 Cảm ơn chị ạ
chang_icy + 5 tks ss :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2013 00:09:35 | Xem tất
HƯỚNG DẪN ĐỌC TRUYỆN TIỆN LỢI:

©2018 Kites.vn | , C+ d, u; W: U/ G( v+ bAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved- v& l: |4 ~* v% y9 J
Để đọc truyện tiện lợi, bạn hãy click vào khung "Xem tác giả này" ngay đầu mỗi comment của greenrosetq. Như vậy, topic sẽ ẩn hết comment của người khác, chỉ để lại comment của greenrosetq. Bạn có thể đọc truyện một cách liên tục mà không phải mở quá nhiều trang.

# v" @, C( H& T8 M( o4 Y©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | - k3 T  Q1 ~. K% q! L% V- B( oAll rights reserved
©2018 Kites.vn | . }5 b% u; K( U, UAll rights reserved

8 p- S- ?8 \' V0 O1 x' A$ S©2018 Kites.vn | All rights reserved
. h) y+ o9 y: R- b9 K5 w©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 a- b8 x* d( f% Z* o0 L% I
©2018 Kites.vn | . N5 A8 \5 y+ Y/ AAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 J) j# q% S- h
MỤC LỤC

©2018 Kites.vn | & f; h9 H4 N6 s1 u2 I3 dAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved. G5 l: ]* Z# j/ L  e. q0 e
©2018 Kites.vn | All rights reserved+ B$ Z% ]5 D6 A" S, j1 C8 U7 n2 V$ I
+ ]$ @' p4 k+ W7 H, p. {  Z©2018 Kites.vn | All rights reserved
" f+ F% s+ A, @0 H( M' x. t©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1+ 2+3 Chương 4+5   Chương 6 Chương 7
©2018 Kites.vn | 0 [8 J, c  X9 mAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 a0 i/ w$ c3 h, b
©2018 Kites.vn | 8 G& @5 J5 J$ kAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved  Z% @$ b: i  k  ?5 @- n' h
Chương 8+9   Chương 10 Chương 11 Chương 12   Chương 13
©2018 Kites.vn | 3 T% d( W9 r4 bAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 5 I, y3 h- `- o% r8 T' J8 \All rights reserved
7 s! E+ ^' N/ S* Z$ s1 h* x©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 8 L8 V5 k* t  b" ?" e  rAll rights reserved
Chương 14 Chương 15 Chương 16 +17 Chương 18+19
©2018 Kites.vn | All rights reserved; m4 c  L1 P4 y7 r3 D1 p4 S; h
©2018 Kites.vn | & @' p# `5 z6 t0 n% |* H( hAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved  g  G( s- I* v! ~; r
©2018 Kites.vn | % V. q8 t5 \# C0 ]6 gAll rights reserved
 Nghe radio "Bến Xe"
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 `; f2 T; T8 O( W1 u- `/ R
©2018 Kites.vn | ! J8 x/ p# ?0 [& I* q4 }+ bAll rights reserved
, M  a3 s" i$ ]$ Z! S©2018 Kites.vn | All rights reserved
2 V& H+ Z2 v1 O  ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 `. I' Z- T5 P+ L# W1 q
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 \3 n$ Y8 j; O: P; _
Audio "Bến xe": http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... p;page=1#pid6510518
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 v1 q8 n0 k; k! `
0 |# ]+ g  [6 M©2018 Kites.vn | All rights reserved
0 j/ v  l# S6 l5 d; D6 D0 x©2018 Kites.vn | All rights reserved
7 y( `* [) `( O0 Z©2018 Kites.vn | All rights reserved
9 G" V( x% k! f  \: \, r: @©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 4 H; L+ K2 U( wAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved% d" F  e1 r6 _' R
[Giới thiệu/Review] Bến Xe

©2018 Kites.vn | % i( u6 y: G; l+ G. M6 rAll rights reserved
Tác giả: Nhutphonglin

©2018 Kites.vn | 9 W; a6 l/ J8 ?* V; K! X. w& kAll rights reserved
( T( x4 j  @1 y©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved: U& x( L0 ]) p' ~/ K! j! s) E2 x
, l% |* c' N% d" f' ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* E& b8 H: x. Q/ h

1 O; u& D4 Q4 V* c- J$ `6 G©2018 Kites.vn | All rights reserved
Vạn sự vạn vật, vạn sự vạn vật, đều khiến tôi bất giác nhớ em.

©2018 Kites.vn | All rights reserved. i- @( N4 s9 ?4 C
( x' n. w- l. ~+ W3 V  m; s©2018 Kites.vn | All rights reserved
* I) N( h: |0 x! w9 ~©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 O5 f3 k) V- A3 r
Trong cuộc sống hiện thực, khi mỗi con người cất tiếng khóc chào đời, rồi lớn lên, rồi trưởng thành, rồi gặp được người trong định mệnh… Tất cả những giai đoạn đó, đều tuân theo một quy luật đã được định sẵn, quy luật đó mang tên “Vận mệnh”. Khi đọc “Bến Xe” của tác giả Thương Thái Vi, tôi mới thấm thiía cái quy luật mang tên “Vận mệnh” đó lại tàn nhẫn và bất công đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi, không ai có thể tự lựa chọn vận mệnh cho mình, chúng ta có thể là thiên tài nổi trội cũng có thể là một con người bình thường trong dòng xã hội. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng nghị lực để thách thức rồi đối đầu với chính vận mệnh đó, và cuộc đời của thầy Chương Ngọc cùng với cô học trò nhỏ của thầy trong “Bến Xe” là một trường hợp điển hình.
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 p6 ]7 a+ M% C
; B  n- M" }2 ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
Đầu tiên phải gửi lời cám ơn chân thành đến tác giả lẫn dịch giả của quyển “Bến Xe”, nếu không có tác giả, nếu không có dịch giả, chắc chắn tôi sẽ không được thưởng thức và trải nghiệm một tác phẩm có tính nhân văn về cuộc sống, đời người cao đến như thế. Khi đọc xong “Bến Xe”, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là hối tiếc, hối tiếc vì sao tôi không biết đến tác phẩm sớm hơn. Đây không phải lần đầu tiên tôi đọc thể văn buồn, nhưng có thể khẳng định đây là lần đầu tiên tôi được đọc một tác phẩm ấn tượng đến như thế, ấn tượng đến mức khiến tôi phải lần đọc từng câu từng chữ vì sợ bỏ sót từ nào đó, khiến tôi hòa cả tâm hồn mỗi khi đọc tác phẩm, khiến mỗi một cử chỉ của hai nhân vật đều khiến tôi bất ngờ với chính phản ứng của mình, có khi cười, có khi khóc… Nhưng tôi chỉ có thể nói một điều: Đây là một tiểu thuyết ấn tượng nhất mà tôi từng được đọc.
& b3 w2 `# v9 z©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | # S/ L. w1 M8 C" M# xAll rights reserved
Khi đọc “Bến Xe”, tôi hoàn toàn sửng sốt vì cách hành văn của tác giả, đó là một giọng văn hoàn toàn khác so với những tiểu thuyết và tôi từng được đọc. Bạn đừng bất ngờ khi thấy hầu hết các đoạn trong “Bến Xe” đều tập trung miêu tả tâm lí nhân vật, diễn biến cảm xúc nhân vật, lời thoại lại rất ít, nhưng có lẽ đó chính là cái được gọi là “nghệ thuật” không lẫn với bất kì tác giả nào của Thương Thái Vi và cũng chính nó đã tạo thành điểm nhấn riềng cho tác phẩm. Khi đọc, tôi hòa cả tâm hồn vào tác phẩm, tôi tưởng tượng dáng vẻ của thầy Chương Ngọc, gương mặt của Liễu Địch, mường tượng hình ảnh bến xe… Thay vì mọi người gọi đó là ám ảnh khi đọc truyện buồn, thì xin cho phép tôi dùng hai chữ “Thăng hoa” để diễn tả cảm xúc đó.
! K. ~' C: y: i- Z! K. T7 K7 t! L7 t©2018 Kites.vn | All rights reserved
4 {2 `" s5 r/ `" p©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | & G; l8 f. [9 C3 D0 A: z! IAll rights reserved

6 u  {) b, P9 I. {! S1 ]  n0 g2 ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mùa xuân của sinh mệnh vẫn chưa đến, mùa xuân của sinh mệnh đã qua đi.

* i  r" O, E/ f4 F! G©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | . a$ y5 S/ y  \6 o  {- zAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved: \4 g8 m+ D/ L+ S! M
Nếu nói “Bến Xe”là một quyển tiểu thuyết tình cảm, tôi không phủ nhận, nhưng nó lại không hoàn toàn đúng. Sau khi đọc hết tác phẩm, tôi mới rút ra một kết luận, đây là thực chất chính là một cuốn sách tài liệu về cuộc đời của một thiên tài, một người thầy có tên Chương Ngọc qua cái nhìn của người thầy yêu nhất, hiểu thầy nhất. Chính vì nó là một cuốn sách tài liệu nên nó cũng bao hàm rất nhiều giá trị khác của cuộc sống, giá trị nhân cách con người, giá trị tâm hồn con người, giá trị xã hội thực tiễn, giá trị tình yêu đích thực và cả giá trị mang tên cái nhìn thiển cận của loài người.
. P; q# l" W( P- y. m% g' c8 i# ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | " H  k' H  U& O  t) ?: iAll rights reserved

©2018 Kites.vn | ' C( \& V, `/ O# B. b7 ]All rights reserved
Bi kịch chính là những thứ đẹp đẽ bị hủy bỏ, Thầy Chương chính là vẻ đẹp bị số mệnh hủy diệt. Nhưng vẻ đẹp kiểu gì vẫn cứ là đẹp, dù có bị nghiền nát thành mảnh vụn cũng vẫn đẹp.

©2018 Kites.vn | 3 v9 J; t8 V+ k  `8 r: o( B/ JAll rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved/ }3 a- s' ^8 [- {6 V: f% g
©2018 Kites.vn | All rights reserved; o0 m, y6 ^1 Y9 v# F
Nếu so sánh thầy Chương Ngọc – Nam chính – Linh hồn của truyện với những nhân vật khác trong các quyển tiểu thuyết khác, tôi chỉ có thể hình dung thầy bằng hai chữ “Hoàn hảo”, hoàn hảo về nhân cách, về tâm hồn và là cả con người thầy. Có thể thầy khiếm khuyết rất nhiều, thầy chỉ có đôi tay trắng, bộ óc thiên tài, trái tim nhân từ và tâm hồn mạnh mẽ… Nhưng có mấy ai có thể đối mặt và chấp nhận số phận được như thầy. Thầy chưa một lần trách cứ vận mệnh lấy đi của thầy tất cả, thầy chưa một lần ai oán người mất đi tất cả như thầy lại sống vất vả hơn bất kì kẻ lành lặn nào. Thầy đẹp hơn bất kì ai, thầy hoàn mỹ hơn bất kì ai và tình yêu của thầy cũng thuần khiết, cao cả và mãnh liệt hơn bất kì ai. Cuộc sống của thầy có thể tăm tối, nhưng con người của thầy lại chói sáng một cách lạ thường; Học vị của thầy có thể thấp, nhưng kiến thức của thầy lại cao rộng đến mức khiến người khác đố kị; Đôi mắt thầy có thể không nhìn thấy gì, nhưng cửa sổ tâm hồn của thầy lại rực sáng đầy sức sống; Con người thầy có thể lạnh lùng, nhưng trái tim thầy lại ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cho cả một không gian rộng lớn; Cuộc sống của thầy có thể nghèo túng, nhưng nhân cách của thầy lại cao cả như bầu trời bao la; Và với người được xem là không có quyền yêu và được yêu như thầy, thì tình yêu từ trái tim lại to lớn như biển rộng không có giới hạn. Có lẽ sự hoàn mỹ của thầy chỉ được phát sáng khi ngôi sao chiếu mệnh của thầy xuất hiện, cô học trò bé bỏng tài hoa Liễu Địch của thầy chính là ngọn đèn soi sáng thế giới mênh mông vô bờ nhưng lại đen tối trong cuộc đời thầy.
) R: M" m, M9 Y# i9 z©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ; ^5 o* z; O* y3 f& ?1 lAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 9 t$ v" b. _; y" _, C9 @; I% fAll rights reserved
“Em…em có thể cho tôi “ngắm” em không?”
9 }% u: p1 Z0 Y- j0 N- i©2018 Kites.vn | All rights reserved
' {+ J' w, w. w0 {% ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Em chắc chắn không phải là vịt con xấu xí, em là một thiên nga trắng. Ít nhất trong lòng tôi, em mãi mãi là thiên nga trắng đẹp nhất.”
©2018 Kites.vn | : ~$ n6 Y4 C- M, {All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* l$ g# {0 d# T& t9 c) n+ ?( c- d0 M
“Tôi thật sự hy vọng…lúc này…đôi mắt tôi có thể bừng sáng, cho dù chỉ một phút. Một phút thôi cũng được, tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi.”

©2018 Kites.vn | + k0 i$ ]; ^, QAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 5 }! ~) W" Z  T! v, sAll rights reserved
©2018 Kites.vn | . Q* {% C1 n2 bAll rights reserved
Nếu nói về giá trị tình yêu trong tác phẩm, tôi xin khẳng định rằng, không có tình yêu nào thầm lặng nhưng lại mãnh liệt như tình yêu của thầy Chương Ngọc dành cho Liễu Địch. Tình yêu đó gần như là thuần khiết không nhiễm một tạp chất, gần như là trong sáng không vướng một hạt bụi trần… Thầy yêu, thầy yêu cô học trò bé nhỏ của thầy, tình yêu đó chưa từng được biểu lộ, nhưng tình yêu đó lại được thầy triển khai bằng hành động, thầy thông tuệ như thế, thầy sáng suốt như thế… Thầy làm sao có thể để bản thân một người khiếm thị như mình ảnh hưởng đến tương lai của cô. Trong suốt quá trình đọc truyện, hơn bất kì ai, hơn bất kì một độc giả nào, tôi luôn hy vọng “Bến Xe” hãy ảo hơn một chút, hãy không thực tế hơn một chút, tôi đã từng hy vọng “Bến Xe”hãy cho tôi một chút cảm giác đó là tiểu thuyết, hãy cho thầy được quyền yêu và được yêu, hãy để cuộc sống mất mát quá nhiều thứ của thầy được bù đấp.
©2018 Kites.vn | . ?4 G7 r9 N" DAll rights reserved
©2018 Kites.vn | % G5 s. ]! C6 E6 nAll rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved/ W- j7 X7 E; @8 r: |! s0 V- Z
Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu nhốt cô ấy ở trong phòng tối, liệu cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa?

©2018 Kites.vn | All rights reserved, A  l* N! {& ?0 t) e
©2018 Kites.vn | 8 k2 {+ m' c! b1 J$ o, lAll rights reserved
©2018 Kites.vn | ! k7 p) n. x* c" W) _" ]. }All rights reserved
Điều mà tôi ngưỡng mộ nhất ở tác giả Thương Thái Vi là cách xây dựng tình tiết truyện “Bến Xe”, trong suốt quá trình đọc truyện, tôi hồi hộp và thậm chí đã bị shock với diễn biến của truyện. Tôi ngẩn ngơ vì bất ngờ với lối xây dựng tình huống của cô. Có một điều khiến tôi tâm đắt khi đọc “Bến Xe”, đó chính là truyện quá thực tế, cách tác giả Thương Thái Vi miêu tả hiện thực trong truyện thực tế đến mức tôi cảm thấy trần trụi. Đúng vậy, đó là trần trụi. Xã hội luôn như thế, những cá thể tạo thành một xã hội như chúng ta luôn khắc nghiệt và lạnh lùng đến mức dửng dưng với một con người khiếm khuyết như thầy Chương Ngọc, con người như chúng ta luôn đố kị với tài hoa của người khác, luôn bực tức khi bản thân mình kém hơn người khác vì thế chúng ta cũng bài xích và phủ định những người khuyết tật nhưng lại tài giỏi hơn chúng ta. Tàn nhẫn hơn nữa là dư luận, chúng ta là một trong những người đan chỉ thành tấm vải dư luận, dư luận là gì? Dư luận không hề nuôi sống chúng ta, nhưng tại sao dư luận lại là sức mạnh vô hình có thể quyết định sinh tử của một người. Có lẽ tác giả đã thông qua “Bến Xe” để lên án bóng tối trong mỗi con người, thông qua tác phẩm tác giả muốn chúng ta nhìn nhận về khuyết điểm của dư luận.
©2018 Kites.vn | All rights reserved( X  _2 o, b+ a; q6 J
4 T% n3 @' ]' b+ l- E# e+ ]7 S©2018 Kites.vn | All rights reserved
/ B: Q3 H9 O- U©2018 Kites.vn | All rights reserved
Danh dự là gì? Nói trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn. Bạn có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay không? Vì vậy từ xưa đến nay, rất nhiều người dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bảo vệ danh dự của bản thân. Cách làm này tuy tiêu cực nhưng cũng hữu hiệu nhất. Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ. Vì vậy, dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch, tuy phải bỏ cả mạng sống nhưng phần lớn có thể đạt được mục đích. Chỉ là, khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dự, càng nghiệm chứng một cách sâu sắc sự tàn khốc của xã hội.
©2018 Kites.vn | 0 r# N$ k( C4 a& G$ JAll rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved7 D+ F; r$ C8 l6 ~) Y7 ]  {
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 y8 p) h- a4 Q# g
Cho đến lúc này, nữ chính Liễu Địch là nhân vật nữ mà tôi thích nhất. Tôi thích Liễu Địch không phải do cô xinh đẹp, thông minh mà do cô mạnh mẽ và kiên định. Với một cô gái chỉ hơn 18 tuổi, cô còn quá nhỏ để đối mặt với tình yêu, với cuộc sống và với sự tàn nhẫn của dư luận, nhưng cô lại kiên định đến mức khẳng định cô chỉ yêu và yêu một người. Cô là vận mệnh của thầy, thầy là số kiếp của cô. Cô thắp sáng cuộc đời tối tăm của thầy, thầy lại là con thuyền đưa cô đến với tương lai tươi sáng. Nếu không có thầy, Liễu Địch chưa chắc đã thành công, nếu không có cô, chưa chắc cuộc đời của thầy Chương Ngọc sẽ đủ màu sắc.
©2018 Kites.vn | # l) \4 @( ]& vAll rights reserved
4 L- T3 l, ^* o' F©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 [$ t8 F! N- F( F

©2018 Kites.vn | All rights reserved, H$ z9 C! v" P* B" N
Tình cảm của tôi đối với thầy, gồm cả sùng bái, ái mộ, khát khao, quyến luyến… Đây là tình cảm đã được tôi luyện qua ba năm, tôi và thầy cùng trải qua phong ba bão táp, là tình cảm nảy sinh từ sự tin tưởng, chia sẻ cùng nhau.

5 T* q, T2 S* |, s& m8 ?©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 K) I2 t" `8 P& |
* v7 D+ j; R: v5 U& B+ `' Y( p©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng Liễu Địch còn quá nhỏ để nhận ra tình yêu của thầy dành cho cô, nhận ra lời tỏ tình của thầy trong những câu hát, sự quan tâm của thầy trong hành động, sự yêu thương của thầy trong lời nói… Và hơn nữa là trái tim bé nhỏ của cô đã yêu thầy khi mà cô không hề phát hiện. Đó là tình thầy trò hay đó là tình yêu? Liễu Địch không thể biết được, cô còn quá nhỏ để nhận thức được tình yêu cô dành cho thầy, nhận ra rằng đó là “Yêu” chứ không phải “sùng bái”. Nhưng khi ngòi thuốc tình yêu trong lòng cô được châm đốt, rồi nhen nhóm, rồi phát sáng và bùng nổ… Cô đã khẳng khái đối mặt với nó, cô muốn nói “cô yêu thầy”, cô muốn nói cô nguyện cùng thầy vượt qua tất cả… Nếu vận mệnh ít trớ trêu hơn, nếu cuộc sống công bằng hơn, nếu đời người có chữ nếu… Điều tiếc nuối nhất của tôi đó chính là cuối cùng thầy Chương Ngọc vẫn không thể nghe được lời nói yêu của Liễu Địch dành cho thầy, thầy dùng tính mạng của mình để “thành toàn” cho cuộc đời của cô, cho tương lai của cô, cho danh dự của cô, giá như cô về sớm hơn, giá như cô nhận ra sớm hơn…Nhưng tất cả đã quá trễ, trễ một ngày, trễ một mối tình và trễ cả cuộc đời.
9 N" x1 w. x5 k. w! ?# P©2018 Kites.vn | All rights reserved
2 [  ^2 t: i6 r; I; j6 R©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved& Z0 o$ J3 d, ]# d
“Con đã từng nói, sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn của thầy Chương. Bây giờ, con chính là thầy, thầy chính là con, tác phẩm thầy chưa hoàn thành, con sẽ viết thay thầy; mơ ước thầy chưa thực hiện, con sẽ thực hiện giúp thầy; Con đường thầy chưa đi hết, con sẽ tiến bước thay thầy; Huy hoàng thầy chưa kịp tạo ra, con sẽ tạo giúp thầy. Con sẽ vì thầy sống vui vẻ, sống ngoạn mục. Con sẽ cùng thầy bước ra khỏi bóng tối, đi tới ánh sáng!”
©2018 Kites.vn | All rights reserved- C# |$ R1 U. A8 H) r
©2018 Kites.vn | All rights reserved% h" Y6 N% N+ J( E" o9 Q  f
# E/ @& {( ?; _4 M5 j& m1 Q# S©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Con sẽ không yêu bất kì người đàn ông nào. Sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập cùng thầy Chương, sao con có thể dung nạp người khác?”
©2018 Kites.vn | All rights reserved) l% W. j9 D: A, ]! M# n
/ ^2 w2 g8 \4 R0 [. N* q! k7 \  U©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Con sẽ không oán trách số phận nữa. Con cám ơn ông trời vì đã cho con một tình yêu lâu bền nhất, cao thượng nhất, thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất, sâu sắc nhất trên cuộc cõi đời này. Bao nhiêu người sống ở đời có được một tình yêu như vậy? Con còn điều gì không hài lòng?”

0 |' C9 X: Z/ H5 A9 s6 `©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved  }5 g5 F7 K, o- q
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 u. K: d( [0 J, e; y( r
Xuyên suốt quá trình đọc “Bến Xe” tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm động, tôi chấn động và tôi sợ hãi. Tình yêu của thầy Chương Ngọc dành cho Liễu Địch quá cao cả và bao la, tình yêu của thầy quá thiêng liêng và rộng lớn. Tôi thích cách yêu của thầy, thầy yêu lặng lẽ, thầy yêu âm thầm nhưng đó lại là tình yêu mãnh liệt. Tôi đã từng nhiều lần hỏi bản thân mình, phải chăng vận mệnh của những người đa tài như thầy đều bi ai đến thế, phải chăng vì thầy quá tài hoa nên đường đời của thầy mới đầy chông gai. Có phải chỉ khi thầy là Chương Hải Thiên thì thầy mới chính là thầy đầy sức sống, vậy linh hồn và thể xác thầy về với trời biển bao la phải chăng đó mới chính là điều mà thầy muốn, nếu thế, cái kết của “Bến Xe” không chỉ thành toàn cho Liễu Địch mà còn thành toàn cho cả thầy, cho cả ước mơ khao khát của thầy nữa.
  W* U+ @) n( e©2018 Kites.vn | All rights reserved
1 `7 r) r/ ]7 O2 _  B" _©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved& L* b* y2 d% c( W; x

! v! f3 n1 u/ q©2018 Kites.vn | All rights reserved
“Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ có danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… Đợi em”

©2018 Kites.vn |   p7 r- m% j% ~$ SAll rights reserved
©2018 Kites.vn | * R. y" W9 Z  r8 AAll rights reserved
©2018 Kites.vn | . h9 x& P, V8 [. @& vAll rights reserved
Thầy Chương nở nụ cười, lần đầu tiên nở nụ cười tươi. Nụ cười đó trong sáng như bầu trời mùa thu không một gợn mây, rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân…
©2018 Kites.vn | All rights reserved" E" M% g2 Q7 R' b  f; ?- y
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 o+ T3 f7 i3 y; `
Liễu Địch ngây ngốc dõi theo chiếc xe buýt mỗi lúc một xa, cho đến khi gương mặt và nụ cười xán lạn của thầy Chương biến mất trong sắc chiều tà.
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ n' G1 p) p" \! [+ p

( B  P/ k6 h3 ]+ L©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ) J9 ^$ V+ `4 W; F4 ^0 dAll rights reserved
Đó là hình ảnh cuối cùng của thầy Chương Ngọc mà Liễu Địch được nhìn thấy, và đó cũng là nụ cười đầu tiên mà thầy dành cho cô. Chiếc xe nào cũng phải rời bến, con đường nào cũng phải có điểm dừng. Hình ảnh chia xa cuối cùng của thầy và cô là hình ảnh thầy rực sáng và đẹp đẽ nhất. Đó là nụ cười bình an, đó là nụ cười thanh thản của sự chia ly vĩnh viễn.
/ \2 M+ u7 w5 X! `/ i3 x! k  v©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 8 o  Z/ r1 Q; n6 _( `( e% P7 f& YAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ |/ l: j. F3 ~) M% E# L
“Tôi ra đời vì sự ra đời,
©2018 Kites.vn | % l% Y. @( A0 j1 eAll rights reserved
©2018 Kites.vn | " S" ?5 ^: h$ ~; BAll rights reserved
Tôi chết đi vì sự tử vong,
©2018 Kites.vn | 5 |. N) C0 Z8 W& t2 s. ?All rights reserved
©2018 Kites.vn | & J. E- t/ M* p) f" w3 p0 K$ |* QAll rights reserved
Tôi chết đi vì sự ra đời.”

©2018 Kites.vn | 0 |' o9 L& ?% i) |# j, _All rights reserved
8 ?$ e0 b0 ~+ j! F( L©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved( g  u( V7 m# ]" L
Thầy đã trở về với trời biển bao la, cảnh đẹp mà thầy thích nhất, cô cùng đã có được danh dự trong sáng và tương lai tươi đẹp như thầy muốn. Nếu vậy, không phải cái kết của “Bến Xe” rất đẹp và hoàn hảo hay sao???
! A6 l6 y1 Z3 r: d- ^- ~8 h8 i9 b' K©2018 Kites.vn | All rights reserved
9 S# U3 w) w$ p! d% D4 k' x- z& N©2018 Kites.vn | All rights reserved
" o3 [8 c# C7 \0 I! e% V+ V! S©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved- D* W+ G9 Q3 ?0 s
“Thầy Chương, thầy hãy đợi em, nhất định em sẽ đi tìm thầy! Nhất định!”

2 N- m9 P$ ~' m3 q# |* c( j$ a©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 K' {8 Y- ^( ]7 F; Q
©2018 Kites.vn | All rights reserved* U5 O7 z0 b0 W- I; w
Cuối cùng là chúng ta, những người sống trong xã hội hiện thực, tôi nghĩ, điều chúng ta sợ nhất không phải là gặp phải bi kịch, mà là không tìm được người chúng ta có thể yêu đến mức đánh đổi cả sinh mệnh và yêu chúng ta đến mức đánh đổi cả mạng sống. Bi kịch thật sự không phải là cái chết, sự chia lìa mà bi kịch thật sự chính là chúng ta không tìm được người đáng để chúng ta trả giá trong cuộc đời của mình. Hãy chúc cho những người yêu và sẵn sàng trả giá, đánh đổi, hy sinh như thầy Chương Ngọc có một cái kết vui vẻ và cũng chúc những ai đánh đổi cả mạng sống vì tình yêu được bình an, thanh nhàn. Cám ơn cô Thái Vi, cám ơn chị Greenrosetq một lần nữa đã mang “Bến Xe” đến với độc giả, gieo mầm giá trị tình yêu và cuộc sống bất hủ vào lòng người đọc.

  H9 Y+ R- X# A. ?* z; O©2018 Kites.vn | All rights reserved
, h5 ?. [- J, v5 t  T( D  Q- H©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 `" h' U! A! y) G
©2018 Kites.vn |   P! j" G9 c; O' oAll rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved+ _0 l4 T+ a/ O% T+ w
©2018 Kites.vn | % z% R' _0 a8 h6 IAll rights reserved
$ t) R1 U3 H- ]& f©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 0 `/ g8 J+ z) H# x0 b9 Z$ n  KAll rights reserved

Bình luận

lại một lần nữa bị thuyết phục bởi những lời cảm nhận chân thực và cảm động lại một lần thấy mình "chấn động" và "ám ảnh" lại một lần nữa thôi..   Đăng lúc 17-7-2013 10:27 PM
St có làm ebook cho truyện không ạ?  Đăng lúc 6-4-2013 07:11 PM
mình chưa đọc tác phẩm nhưng khi đọc phần review của bạn Nhutphonglin mình thật sự xúc động....cảm ơn bạn,cảm ơn tác giả, cảm ơn dịch giả Gr  Đăng lúc 3-4-2013 12:23 PM
Tên em nó thiếu chữ t chị ợ [chạy lẹ]  Đăng lúc 1-4-2013 03:29 PM
truyện hay mà poster cũng đẹp nữa <3  Đăng lúc 26-3-2013 10:36 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +10 Thu lại Lý do
hai2an + 10 Bài viết hay!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2013 00:09:57 | Xem tất
REVIEW "BẾN XE"

©2018 Kites.vn | All rights reserved8 J, Y* K6 `! G
Tác giả: Vit_S2_Jun

8 L* {; n! o- o2 o; n- z! h©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | . l' J& M: r/ TAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved) s2 Q  V1 M9 M
©2018 Kites.vn | All rights reserved! V; a5 y) W6 r5 E- Q4 Z: |
©2018 Kites.vn | # S9 m& t* I; m9 a. rAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved) a& t2 v) i* z: j) @* Q
©2018 Kites.vn | # n% M" `4 D( q( r3 T5 ?7 eAll rights reserved
©2018 Kites.vn | $ P- J  J; C) d* oAll rights reserved
Yesterday once more

5 D0 G7 Y; m0 D. a©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 4 }: I* Q) m0 t/ O* [8 Z( G( sAll rights reserved
©2018 Kites.vn | . s' F1 I8 d& T; O: W/ ^  \All rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved% d: i2 @% V, y; p

©2018 Kites.vn | ' o" G5 ]: Z# W' b$ k* GAll rights reserved

©2018 Kites.vn | 7 J6 R% ~) P1 K( l! U3 |6 }3 k* gAll rights reserved
Tôi có thể khóc vì em
©2018 Kites.vn | All rights reserved' K; p5 `' h& a) p0 h' p& Q
Tôi có thể hát tặng em
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 ~6 C/ ?( o# Q+ [9 b- M" E% ~/ @9 K4 o
Nhưng cuộc đời này
! X  [4 }8 B% Y( W  \©2018 Kites.vn | All rights reserved
Sao tôi có thể chỉ cho em sự trầm mặc?

! ]$ l, Z, W; K$ S©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved" _8 ]8 F1 R9 [) V
©2018 Kites.vn | All rights reserved! p5 x$ V+ l9 l
©2018 Kites.vn | ! X1 E7 Y9 e/ _8 {- TAll rights reserved
©2018 Kites.vn | ; D, {$ \; i+ s& L& PAll rights reserved
Giống như chị Green Rose đã từng nói Bến xe của Thương Thái Vi chỉ có thể dùng đến hai từ ‘chấn động’ và ‘ám ảnh’ để cảm thán.
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 K" A+ E, j) B. R8 e; z- ]
©2018 Kites.vn | % R$ G6 R: j6 x/ y; h4 A3 F3 ^, @All rights reserved
Đây là một câu chuyện kể về một người thầy tài hoa khiếm thị và cô học trò nhỏ của anh.
©2018 Kites.vn | + V: z( z! }/ p9 n9 k4 f6 @All rights reserved
- x% v3 j, Z% K/ A" s©2018 Kites.vn | All rights reserved
Đúng! Chương Ngọc tài hoa, tài hoa đến mức khiến người đời tỏ ra ghen ghét và đố kị trước một bộ óc thiên tài như anh. Nhưng dù là tài hoa hay thiên tài thì sao chứ?
©2018 Kites.vn | All rights reserved. L1 j  T, @/ h4 Y: S! I. c9 C
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 _- _$ U0 c% J5 B' T; `* H7 n. u0 ]
Xét ở một khía cạnh khác, là thiên tài thì sao chứ? Cô vẫn có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.

©2018 Kites.vn | All rights reserved+ T' C* N% e9 ]0 ?' C4 C5 N4 q
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ L* O( m2 @8 D) a
Số phận hết lần này đến lần khác cướp đi của anh quyền lựa chọn
©2018 Kites.vn | 0 x. R5 Z1 N; p2 x. QAll rights reserved
0 \1 B, R: p0 `- x" s) U©2018 Kites.vn | All rights reserved
Câu chuyện của 5 năm trước, thông qua lời kể của vợ chồng giáo sư Tô, Liễu Địch bắt gặp một người con trai mang tên Hải Thiên.
1 ^; E) l% T$ D- ~) A% J) r- [©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved% d* R' W4 j& }8 M
Sống tại Trúc Ngâm Cư, từng chút từng chút một, Liễu Địch tìm hiểu được vô số những sự vật, sự việc đẹp đẽ có liên quan đến anh - người con trai bí ẩn mà cô mong muốn gặp mặt. Từ việc đặt tên cho 7 gian phòng hay nét chữ khoáng đạt như có ma lực đến gia tài sách khổng lồ đều khiến cô sùng bái, ngưỡng mộ người con trai này.
©2018 Kites.vn | All rights reserved, V5 g% W* H# g9 R; w) j( c
- t8 R2 u1 f. B! ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
Rung động ư? Có, là một người con gái mới bước sang tuổi 18, kiêu ngạo và thông tuệ như cô ắt hẳn luôn khao khát đến một tình yêu thương cháy bỏng từ một người con trai như thế. Cô đôi lần khao khát được gặp anh, đôi lần đỏ mặt trong câu chuyện mà vợ chồng giáo sư Tô nhắc tới anh. Đứng trước một Hải Thiên dừng lại ở năm 21 tuổi.
9 W0 V" {2 Z3 h' a©2018 Kites.vn | All rights reserved
3 @% |- H. J0 I) M0 G) X©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chàng trai có mái tóc đen, bờ trán rộng, sống mũi cao. Điểm thu hút nhất là đôi mắt, đôi mắt đen nhánh, sáng ngời, tràn đầy sức sống, toát ra nội hàm phong phú và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đây là một gương mặt tương đối sáng sủa và nam tính.

1 X. b3 Q9 l! N3 e$ H©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved+ v9 q, Y( Q% t
Liễu Địch đã bị chàng trai ấy hoàn toàn thu hút.
©2018 Kites.vn | , A$ ~1 N4 M4 N" A3 |- ?All rights reserved
©2018 Kites.vn | + L- f, G; b+ X" m( bAll rights reserved
Nhưng trên hết, Liễu Địch nhận ra, tâm linh cô chỉ có thể tồn tại duy nhất một người đàn ông khiến cô có những cảm xúc âm thầm mà mãnh liệt, những cảm xúc cô không thấu cũng không thể đặt tên trong suốt 3 năm qua. Cảm xúc một khi bị dồn nén quá lâu đến khi phá kén thoát ra mãnh liệt và dữ dội biết chừng nào.
$ K* I, A6 j+ j©2018 Kites.vn | All rights reserved
. h' }+ m/ ^; C$ Z8 ]' V©2018 Kites.vn | All rights reserved

6 ~9 v( L- s: H1 U# P' \& C' U9 W©2018 Kites.vn | All rights reserved
Thầy Chương… Thầy Chương…

©2018 Kites.vn | All rights reserved% k0 Z7 j" R! D% A2 u
©2018 Kites.vn | 2 F% U. V& B) MAll rights reserved
©2018 Kites.vn | ! ~- F, _3 f3 R0 cAll rights reserved
; `7 K9 k6 [' \9 Y( w, B2 N©2018 Kites.vn | All rights reserved
Ba năm trước…
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 T6 H, P) J' t$ G
©2018 Kites.vn | 7 b: Y: D" }9 Y$ OAll rights reserved
Ngày người thầy mang tên Chương Ngọc xuất hiện trước mặt Liễu Địch có lẽ đó là do định mệnh định sẵn để cho hai linh hồn ấy hoà nhập muôn đời trọn kiếp.
©2018 Kites.vn | - b7 q1 k  X$ d: ]0 D  LAll rights reserved
©2018 Kites.vn | ) c& ^9 V6 _! U; pAll rights reserved
Bộ dạng của thầy Chương hết sức nghiêm túc, nghiêm túc đến mức thâm trầm. Thân hình thầy cao gầy, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt trắng bệch vô cảm, bờ môi mím chặt. Đặc biệt là cặp kính đen sì như hai hốc mắt trên xương sọ, mang lại cảm giác lạnh lẽo, âm u, thê thảm.
©2018 Kites.vn | 5 f* A8 F# }6 Y/ BAll rights reserved

©2018 Kites.vn | $ E7 f5 Z% y6 y$ r3 x4 @1 H4 XAll rights reserved
Thế đấy, lần đầu tiên gặp anh cô chỉ thấy rùng mình và rồi là một chuỗi vận động liên hoàn của cảm xúc không ngừng va chạm vào nhau tạo nên những thanh âm đau nhói trong lồng ngực. Hoá ra…anh bị mù.
©2018 Kites.vn | All rights reserved' e3 ^# ^/ V( L7 Y5 o% M& R# b
5 P- l: i( K' ~3 G- x©2018 Kites.vn | All rights reserved
Trước hành động khước từ quyết liệt thậm chí mang tính cực đoan của Chương Ngọc khi đám học trò đỡ anh đứng dậy, anh tàn nhẫn gạt tay chúng, kiên cường mà ngẩng cao đầu đứng dậy. Chương Ngọc anh không cần nhận bất kì sự giúp đỡ nào, giúp đỡ chính là thương hại, giúp đỡ chính là chà đạp lên tôn nghiêm của anh. Tâm hồn thanh cao ấy tuyệt đối không cho phép.
©2018 Kites.vn | All rights reserved# d' d% B- Q/ Y) X. [5 \! T& O: q
©2018 Kites.vn | All rights reserved# I8 t  j5 _) q8 r+ F
Nhưng chính lúc ấy, chỉ mình cô, chỉ mình Liễu Địch đi sau anh cả đoạn hành lang tăm tối. Chính sự cố chấp và kiên định của Liễu Địch đã khiến khối băng ngàn năm không chảy kia lại một lần chịu sự trầm mặc bởi người con gái xa lạ gây nên.
7 y# E' m! O7 W3 K6 S/ G% l- R" i- z©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 3 h8 |, W7 i* L' XAll rights reserved
Em không phải là thượng đế, cũng chẳng muốn đóng vai gì….Em chỉ là học sinh của thầy. Với tư cách một học trò, em không muốn nhìn thấy người thầy em tôn kính và ngưỡng mộ bị xô nghiêng xô ngả. Có lẽ thầy chịu đựng được điều này, nhưng em không thể, giống như em không thể chịu đựng một tư tưởng cao quý bị người đời bôi nhọ.

9 l; {. f$ I+ W; X©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | % |+ t, ~8 v$ V* E: oAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved  R  g& [; J+ X
©2018 Kites.vn | ! S) m9 K6 i" O! I; B9 ^  eAll rights reserved
Để rồi người đàn ông ấy run run, chấn động, chấp nhận cô học trò nhỏ mang tên Liễu Địch.
; d. o4 w& n. s, t$ k9 t©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ f! b+ k0 g4 N
Đúng vậy, rất cố chấp, có thể nói cố chấp như tôi.

©2018 Kites.vn | 8 h; F+ S, Z! F: P  g( m: oAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved; j. P5 U7 g" O- l
Phải chăng Chương Ngọc tìm được hình ảnh của chàng thanh niên 21 tuổi Hải Thiên trên thần thái của Liễu Địch?
9 M; h/ p+ K: a) {0 |©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 d$ f8 E7 W3 s' u/ u8 q8 N
Phải chăng Chương Ngọc muốn dựa vào Liễu Địch để tìm lại chút ký ức của một thời quá  khứ hay để thắp sáng cuộc đời tăm tối suốt năm năm qua?
©2018 Kites.vn | / K% u: C. c8 f( b6 n. I  L% EAll rights reserved
  z3 p+ P! Y* V# x$ r- U# d©2018 Kites.vn | All rights reserved
Phải chăng lúc ấy anh nhận ra những tác phẩm anh chưa hoàn thành, cô sẽ viết thay anh; ước mơ anh chưa thực hiện, cô sẽ thực hiện giúp anh; con đường anh chưa đi hết, cô tiến bước thay anh; huy hoàng anh chưa kịp tạo ra, cô sẽ tạo giúp anh?
©2018 Kites.vn | All rights reserved% _% x4 v$ B$ h# u9 f
©2018 Kites.vn | " k6 @0 j* e- e- a9 EAll rights reserved

6 M2 H0 W& b5 w©2018 Kites.vn | All rights reserved

, r4 [& Q8 ~! O( `2 G) [4 a7 h©2018 Kites.vn | All rights reserved
& o+ C. `# l4 V: w6 G3 p©2018 Kites.vn | All rights reserved
* E& u4 S1 J/ g/ u©2018 Kites.vn | All rights reserved
Hình ảnh Bến xe trong tác phẩm của Thương Thái Vi có thể là một hình ảnh thật hoặc giả chỉ là một hình ảnh hư cấu đẹp đẽ. Nhưng điều ấy dường như không làm mất đi ý nghĩa sâu sắc mà nó khắc sâu trong tâm hồn của hai nhân vật chính cũng như câu chuyện.
©2018 Kites.vn | + T; e# T7 G7 k( _All rights reserved
©2018 Kites.vn | : @8 r9 j$ x3 s8 ^4 [: e! [All rights reserved
Bến xe là nơi ngày ngày ghi dấu từng chi tiết, từng kỉ niệm cũng như thứ tình cảm thần thánh đang dần dần khai hoa trong trái tim Liễu Địch và Chương Ngọc.
7 I8 z1 _  d  ~( @" ~; p& S$ f©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved: f' \9 x* A! g" O6 t. A
Mỗi cảnh sắc nơi đây tuy không đẹp đẫy, nguy nga động lòng người mà ngược lại vô cùng sơ sài và bình thường. Chính điều sơ sài và bình thường ấy đã biến câu chuyện về người thầy giáo mù, cô học trò nhỏ của anh và Bến xe kia chân thực hơn bao giờ hết.
©2018 Kites.vn | . [; k4 d; g! \7 OAll rights reserved

©2018 Kites.vn | 7 ]2 {' h) s$ N# F. ~* ]All rights reserved

©2018 Kites.vn | % i* N5 z( F; j9 n$ @All rights reserved

8 h4 k6 z! o$ h. M7 o©2018 Kites.vn | All rights reserved
& i. j; ]4 M1 W2 \2 }$ e©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mỗi ngày, cô học trò ấy thường dắt tay người thấy giáo mù ra trạm xe bus cũ kĩ và đợi tới khi chiếc xe khuất dần sau ráng chiều. Xuyên suốt 3 năm ấy cũng là hơn 1000 lần Liễu Địch cùng anh chứng kiến sự đổi thay của đất trời qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Từ cây dương liễu với cành lá mềm mại, lộc non biếc rờn của mùa xuân đến cây dương liễu hắt hiu về mùa thu. Từ khóm đinh hương ra những bông hoa tim tím của mùa xuân đến khi những bông hoa ấy lặng lẽ héo tàn khi thu tới hoặc chăng sẽ bị đông cứng bởi lạnh lẽo, se sắt của mùa đông. Đó còn là âm thanh của tiếng lá phát ra mỗi khi có người đi ngang qua.
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 N+ Q  b6 M$ R3 w& s) D
# y7 x5 T0 ~$ X9 i/ v; M©2018 Kites.vn | All rights reserved
Trước mắt tôi như mường tượng ra cảnh 1 người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, vừa gọn gàng lại cứng nhắc vẫn thường bước những bước thật khẽ như sợ làm đau những linh hồn đã chết đôi khi còn dừng lại rất lâu rất lâu chỉ để lắng nghe thanh âm của lá bị người đời chà đạp. Và, tôi đã thực sự bật khóc trước câu nói đầy dịu dàng của anh.
©2018 Kites.vn | All rights reserved# J1 A) Q  j, J; j

©2018 Kites.vn | All rights reserved1 E- i6 O+ }3 m. w, M9 c1 }  `6 l2 Q

©2018 Kites.vn | All rights reserved! F  x+ }( _3 H+ F. E: m1 C5 e
Lá không thơm. Nhưng mỗi phiến lá rơi đều có mùi của mặt trời.

©2018 Kites.vn | All rights reserved. m. v7 n' Y( S* {
©2018 Kites.vn | ; F* C% W$ A2 A' _! u4 rAll rights reserved
“Mùi của mặt trời”… “Mùi của mặt trời”… thì người bình thường nào có thể cảm nhận hay họ chỉ tàn lẫn đi qua sợ chăng thứ mùi ẩm mốc và cũ kĩ kia vấy bẩn bộ cánh đắt tiền của mình?
©2018 Kites.vn | : r0 T- ]# |6 W5 {/ T  C! D9 iAll rights reserved
& G+ W5 @; d# B4 R2 p7 Z% u' q©2018 Kites.vn | All rights reserved
Vậy mà chỉ mình anh biết. Không biết phải khao khát thấy được trở lại ánh sáng đến nhường nào thì người ấy mới có thể dịu dàng mà bi thương thốt lên câu nói ấy. Hoá ra, mùi của mặt trời không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Hoá ra, mùi của mặt trời lại khiến người đàn ông trưởng thành đau đớn đến thế!
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 G) G- t' P6 N3 P1 @! b& ^
. g  t) c2 |/ j3 D3 @8 B©2018 Kites.vn | All rights reserved
; `( [6 \% y; ~" A; i©2018 Kites.vn | All rights reserved
Đọc Bến xe, nghe những bài hát anh hát tặng Liễu Địch bất giác khiến tôi nhớ đến một người - Lục Lệ Thành trong tác phẩm Bí mật bị thời gian vùi lấp của Đồng Hoa. Vào buổi tối trước khi Tô Mạn thực sự rời xa anh thì trong ô tô không biết vô tình hay hữu ý vang lên ca khúc ‘Because I love you’, anh ngập ngừng trả lời cô tên bài hát như thể cậu sinh viên ngập ngừng nói ra lời yêu thương với người mình yêu ‘Because I love you’. Tôi nghĩ Lục Lệ Thành không nói lời yêu Tô Mạn là bởi anh không dám, sự do dự khiến anh trở thành kẻ hèn nhát.
©2018 Kites.vn | : m# U9 {: M% E; j; ~) `4 T5 ^All rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved: y" Q% P: J$ }) ?0 M5 l
"Tôi nhìn thấy đôi mắt em ẩn hiện trong mái tóc mượt mà của em,
©2018 Kites.vn | - x$ R; j- q8 F' i8 _All rights reserved
©2018 Kites.vn | 2 ^) P; J& E4 O  VAll rights reserved
Giống như kẻ lữ hành nhìn thấy dòng suối chảy dài trong rừng xanh,
©2018 Kites.vn | All rights reserved' P4 b4 K7 S$ B, x  A
6 p0 K- n9 K1 e7 m' @1 u: p: I  W" n©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, trái tim dịu dàng của tôi ngâm nga,
©2018 Kites.vn | . N1 {* Q' N0 f5 [; @3 \2 d/ WAll rights reserved
; p3 Z& \/ I6 U/ P©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tôi ăn uống no say và chìm vào mộng cảnh trong sự tĩnh mịch ngọt ngào đó.
0 S+ O. v/ h% z) S©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | % j+ m- {' @1 c# N$ S, \' KAll rights reserved
©2018 Kites.vn | / `# ]# ?/ C& q8 ?. H% EAll rights reserved
Tôi nhìn thấy linh hồn của em qua đôi mắt em,
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 G: [: i4 C, n& R
©2018 Kites.vn | 3 _( J; I# ^6 `. xAll rights reserved
Phảng phất thợ lặn tìm thấy ngọc trai dưới đáy biển,
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 e  D1 F2 J& S6 P8 d
- t# f" t" V6 J- q©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tôi lẩm bẩm, không dám nói to, từ một khoảng cách khá xa,
©2018 Kites.vn | + b1 k1 g& v  T- \: fAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 4 G$ G( [, R: Y% pAll rights reserved
"Cô gái chân thành, em có thể yêu tôi không?"

( r& v' a$ g, N1 A, x  p3 @; @2 V8 R©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved: F% ?5 t, b1 a* A$ d& b- v
©2018 Kites.vn | * @: m. F: U3 `# \! gAll rights reserved
Còn Chương Ngọc lại là người không thể.
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 X7 I4 M6 }8 m! s. D% n. k$ X
& n# Q1 m) H# i, V1 u# M©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nhà của người mù không thể phức tạp, bởi vì anh ta không thể ứng phó với sự phức tạp, anh ta không thể thoát khỏi bóng tối vô tận. Anh ta có thể đánh bại vô số kẻ địch, nhưng vĩnh viễn không thể đánh bại bóng tối.
©2018 Kites.vn | All rights reserved* V3 P  B8 W4 G& \# A
8 t6 d' Q7 E; S6 w©2018 Kites.vn | All rights reserved
Liễu Địch, tội gì em phải làm vậy?
©2018 Kites.vn | All rights reserved: f) \  l) g& ^/ G# Y3 t# k
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 X1 r0 c  M" F) x2 P! f; l* k3 @
Liễu Địch, em đang giúp tôi đánh bại bóng tối đúng không? Nhưng bóng tối của người mù quá nặng nề, em có thể giúp được bao nhiêu? Em có thể giúp được bao lâu?

# L; u' M/ z/ A$ W: @$ q©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | - ?$ n- O) }1 i! o( SAll rights reserved
Bởi ngay cả anh cũng biết cả đời chẳng bao giờ thắng được bóng tối. Vậy hà cớ gì còn gián tiếp cuốn cô vào trận chiến đã biết trước kết quả?
©2018 Kites.vn | $ W/ e" {- k3 f! H5 f5 sAll rights reserved
©2018 Kites.vn | & `( \6 t# p; N4 d: F- eAll rights reserved
©2018 Kites.vn | & A+ }. d; \8 f6 b; \( U  @All rights reserved
©2018 Kites.vn | . B  d1 A3 S* I, V6 JAll rights reserved
Không chỉ những câu hát của anh thấm đầy trong từng câu chữ mà ẩn sâu trong đó còn toả ra mùi thơm thanh khiết của chậu hoa nhài, chậu hoa mà cô học trò nhỏ anh yêu nhất để lại, chậu hoa mà anh dùng chính sinh mệnh để yêu thương và bảo vệ. Có lẽ, trong sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn luôn coi chậu nhài thanh khiết ấy là Liễu Địch bé nhỏ, kiên cường của mình.
: w( z  d2 I/ d6 |, C©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | . J4 j% |6 _5 HAll rights reserved

©2018 Kites.vn | 7 K# \+ G. p0 K  _. |$ P8 lAll rights reserved
' y' i6 Q" S( y8 k7 E©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | 9 }# u6 q9 d% hAll rights reserved
Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu nhốt cô ấy ở trong phòng tối, liệu cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa?
6 Z" q7 G" w, f. E% s©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 N4 B7 ~0 }; z$ g! u1 }% ~
Những ngày tháng sau này chỉ có ‘nó’ ở bên cạnh tôi.
©2018 Kites.vn | All rights reserved! G1 T; Y. U5 ?9 j+ ?1 V! }
1 K/ Y! w' `1 k% m0 S+ i©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nếu cháu không đi chắc ‘nó’ vẫn tiếp tục bị vùi dập.
; r1 D9 p! g& C' I; p4 T©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 a- ?5 q' [2 A
Tôi đi rồi, hy vọng ‘nó’ sẽ không bị vùi dập.

©2018 Kites.vn | All rights reserved& v% Y6 ~* i1 g
©2018 Kites.vn |   H1 x9 e: L: B- pAll rights reserved
& H+ k- \' c3 J7 t. F9 R1 ^" O©2018 Kites.vn | All rights reserved
Hải Thiên của năm 21 tuổi đã viết rằng:
©2018 Kites.vn | " D0 t0 S; W: m1 `# ^8 kAll rights reserved
©2018 Kites.vn | $ u* L7 |" ~; N8 j* iAll rights reserved
Danh dự là gì? Nói trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn. Bạn có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay không? Vì vậy từ xưa đến nay, rất nhiều người dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bảo vệ danh dự của bản thân. Cách làm này tuy tiêu cực nhưng cũng hữu hiệu nhất.
©2018 Kites.vn | All rights reserved% H; o% Q- ]( G0 b7 s7 L6 U0 p* k

! e1 w/ A6 I+ t+ k' h1 }©2018 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ những điều Hải Thiên suy nghĩ đã ứng vào cuộc đời người thầy giáo mù Chương Ngọc ở hiện tại. Tận mắt chứng kiến những lời đồn vô căn cứ, phỉ báng danh dự, nhân phẩm của anh và cô, anh sao chịu nổi? Thứ tình cảm đẹp đẽ, thiêng liêng, thứ tình cảm anh dùng sinh mệnh và đau đớn trong lòng để che dấu vậy mà bị người đời coi rẻ gắn cho 2 chữ ‘dung tục’ rồi vin vào nó, bóp méo sự thật, huỷ diệt sạch sẽ tất thảy 3 năm cố gắng.
3 N1 K7 W8 f+ n©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved- M# A: w1 _4 |; w
Đến lúc này, Chương Ngọc mới hoàn toàn lĩnh ngộ bộ mặt tàn khốc của xã hội.
. R# l/ @4 y( i* {, d©2018 Kites.vn | All rights reserved
% `4 A3 [1 q* j  {' h1 w+ L8 A©2018 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ. Vì vậy, dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch, tuy phải bỏ cả mạng sống nhưng phần lớn có thể đạt được mục đích. Chỉ là, khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dự, càng nghiệm chứng một cách sâu sắc sự tàn khốc của xã hội.

©2018 Kites.vn | 5 Q0 }0 D+ {' h3 g( DAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved; Q) U- A' p0 Y0 S* u! y" a9 q8 y
Vậy, anh sẽ dùng sinh mệnh của mình để chứng minh cho danh dự, tôn nghiêm của mình và cũng để đổi lấy danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp cho cô.
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 Y' y+ ]6 `/ G6 K
" i2 i7 Z: [$ g9 [4 T©2018 Kites.vn | All rights reserved
Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp.

©2018 Kites.vn | All rights reserved" ^0 h3 r3 Q5 E( @# L; Q1 O; ]
©2018 Kites.vn | " F# E" m. t; E2 D$ V7 [) wAll rights reserved
Và một lời hứa…
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ ?% R  u( e$ I# T6 M, D. {
©2018 Kites.vn | 9 h9 O7 \2 r  MAll rights reserved
Nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này…đợi em

5 }1 f  v% p8 F7 X% ]; m+ `. b©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 7 N& U; R' C0 f, y3 p# ?+ f: pAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 v: V" [4 ?8 Z/ c
©2018 Kites.vn | + T* M% T! K& m, L' K7 Q# c  SAll rights reserved
Người đàn ông ấy mãi mãi ra đi vào một buổi chiều như thế.
; b# q  \2 R5 H©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved% E1 q# C# _3 n, q7 I# i
©2018 Kites.vn | # p  r( H& g# G6 N8 D( l/ a# f( JAll rights reserved

4 R$ m. ~; S: ~8 h& C+ s©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mùa xuân của sinh mệnh vẫn chưa đến, mùa xuân của sinh mệnh đã qua đi.

©2018 Kites.vn | All rights reserved% |, _0 A! q0 t7 W) `( _. o
©2018 Kites.vn | + F: T( @& t1 b( R4 }All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 K: e' ~; k- ?9 M) c  k- X
Mãi mãi không thể nói được tiếng yêu.
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 O- F; d4 s( N' w0 ]
1 G% L, O4 Q6 R( F) g: m  w©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mãi mãi không nghe được tiếng yêu từ người con gái mà anh yêu thương hơn sinh mệnh.
3 M8 C5 k  ^9 B- Z$ A) L©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 1 |* Z0 B) `' L6 P. V' OAll rights reserved
Hoá ra, anh đã tìm thấy người xứng đáng để anh giành cả sinh mệnh để bảo vệ.
©2018 Kites.vn | - f4 T& U. l& A. h: R; l0 s" @! |All rights reserved
©2018 Kites.vn | $ g( @6 W2 W3 M% G8 S8 ?All rights reserved
Cậu không thể chết, trừ khi, tình yêu của cậu đáng đổi bằng sinh mệnh. Nếu chết, cậu cũng nên chết cho người xứng đáng giành được tình yêu của cậu.
©2018 Kites.vn | All rights reserved! r# Z; c+ o: l1 x5 X5 H  s+ t- m+ L
1 X5 h5 V* J* n( e©2018 Kites.vn | All rights reserved
Trời ngỡ rộng mà không có chốn nương thân.
©2018 Kites.vn | All rights reserved: F, r6 ?" m* z4 H
©2018 Kites.vn | # v( q7 ?: b' {7 m: KAll rights reserved
Xin biển cả rộng bao dung, rộng lớn hãy xô sóng, xô gió để ôm trọn đứa con xa trở về…
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 _- |3 m# D0 q
) T: e1 j% ]- |  y4 B©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | 2 Z# v; _' d9 L( QAll rights reserved
Chàng trai ấy có kiến thức uyên thâm như biển cả
©2018 Kites.vn | 6 ^, l* }  U3 i/ B) IAll rights reserved
có tư tưởng sâu sắc như biển cả
©2018 Kites.vn | ( ]/ y. V$ s& }. X, aAll rights reserved
có lòng dạ rộng lớn như biển cả
5 _2 L% a* T* @3 ~' g©2018 Kites.vn | All rights reserved
có tính cách kiên cường như biển cả
©2018 Kites.vn | $ v  A2 C! g  g4 XAll rights reserved
có linh hồn vĩ đại như biển cả
©2018 Kites.vn | % ^/ \4 Q! t- x/ q- s0 U  X3 K* g9 xAll rights reserved
Ngày hôm nay, cuối cùng chàng trai ấy cũng hoà nhập vào lòng biển mà anh yêu quý

©2018 Kites.vn | % I) r2 A; K  |' TAll rights reserved

4 N, @3 O% K! ?©2018 Kites.vn | All rights reserved
4 e/ t% E' v5 N9 K1 d; o( s/ _©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved; H7 e5 q5 O- `+ n6 H+ H
P/S: Tôi viết những dòng này chỉ muốn nói cảm ơn tới 3 người.
3 J3 e( H) `! Y0 y4 l6 J1 k©2018 Kites.vn | All rights reserved
Người đầu tiên là ss GR, cảm ơn ss đã mang tới cho chúng em một tác phẩm chân thực và cảm động đến vậy. Nói như Nam Cao thì Bến xe là một tác phẩm vượt lên trên mọi bờ cõi. Bến xe vẽ nên một bức tranh về cuộc sống muôn màu, tuy nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi buồn, tuy nhiều nụ cười nhưng cũng không thiếu đi nước mắt, tuy nhiều người lương thiện nhưng cũng không thiếu người giả dối. Thực sự Bến xe là câu chuyện đáng đọc, đáng suy ngẫm, đáng để ta tự nhìn lại bản thân, xem lại cách sống của chính chúng ta.
©2018 Kites.vn | All rights reserved" \5 \6 d2 m7 b
Người thứ hai tôi muốn cảm ơn là ss Nhutphonglinh. Cảm ơn ss đã nói với em một câu “ss thì viết vì thích thôi”. Đúng! Viết chỉ vì thích thôi thẻm nào mọi người lại thích đọc những bài review hay giới thiệu truyện của ss đến vậy. Cũng chính nhờ câu nói ấy mà tôi mới hiểu thế nào là một bài review theo đúng nghĩa. Đơn giản chỉ để nói lên cảm nhận của mình về nhân vật hay câu chuyện mình yêu thích và cùng mọi người chia sẻ chứ không phải viết một cách giả tạo, cho xong rồi mang đi thi thố với thiên hạ.
; c% `- Q9 Z: v. [" L, x+ S5 Z) b©2018 Kites.vn | All rights reserved
Người thứ ba mà tôi muốn cảm ơn là thầy Chương - Chương Ngọc. Tôi không biết thầy là một con người cụ thể hay chỉ là một nhân vật được nhà văn Thương Thái Vi hư cấu nên nhưng những tri thức mà thầy có, những bài học về nghị lực sống, danh dự và tôn nghiêm sẽ là vô giá ngay cả khi thầy không còn trên cõi đời. Thầy như một tấm gương phản chiếu lên lòng nhân ái bao la, tôn nghiêm thanh cao, nghị lực sống phi thường và tình yêu thanh khiết để tôi tự nhìn lại bản thân. Cảm ơn thầy, cảm ơn những bài học của thầy. Cầu chúc thầy ở kiếp sau sẽ có một đôi mắt sáng và cầu chúc thầy tìm được cô học trò nhỏ của mình.

; X0 l4 e8 R* Q3 D2 ~: U! e©2018 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Em vẫn chưa đọc truyện thế nhưng chỉ đọc những dòng chị viết trên đây khiến em ko cầm đc nước mắt.có lẽ cần 1 tg nữa khi qua kì thi này em mới dám đọc vì sợ đọc xo   Đăng lúc 29-4-2013 07:20 PM
Ngại quá! ss sửa hộ em tên ss Lin trong phần P/S nhé! Thanks ss!  Đăng lúc 26-4-2013 07:26 PM
Cảm ơn hai bạn nhé!  Đăng lúc 31-3-2013 01:43 AM
êm hâm mộ chị chị gái ơi *cắn áo*  Đăng lúc 28-3-2013 09:14 PM
Poster bạn làm tuyệt quá. Không những mang đúng màu sắc ảm đạm bi thương của truyện, mà còn rất sáng tạo.  Đăng lúc 27-3-2013 04:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2013 00:18:56 | Xem tất

& j( E# U) R7 }©2018 Kites.vn | All rights reserved
Đầu tiên là cảm ơn bạn Green lại mang đến cho mọi người một bộ truyện mới. Tất cả truyện của bạn mình đều theo dõi say mê và rất yêu thích.
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 y6 S5 l1 e! l& C  Q
Truyện này có vẻ là một cốt truyện hoàn toàn khác từ trước đến giờ mà chúng ta từng biết đến. Trước giờ mình rất ít đọc truyện  nào mà ám ảnh hoặc quá bi đát. Mình cũng đọc một truyện về một cô gái học hội họa yêu một anh họa sĩ vì tai nạn mà bị mù nhưng truyện đó khá nhẹ nhàng.
/ M6 l  I2 B# h7 b  `% l©2018 Kites.vn | All rights reserved
Đặt chỗ Vip ngồi hóng truyện của bạn :)

Bình luận

Thanks, tớ đã sửa ^^  Đăng lúc 22-3-2013 12:28 AM
chữ T của thuyết và chữ Đ của đại đó :))  Đăng lúc 22-3-2013 12:24 AM
Nhìn ngang nhìn ngửa chả phát hiện chưa chuẩn chỗ nào? Chết dở, hay tớ già rồi mắt kém  Đăng lúc 22-3-2013 12:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2013 00:19:01 | Xem tất
Ôi cuối cùng thì ss đã dịch thêm truyện mới
; J# y5 O2 _6 h: J7 G' _. z& R©2018 Kites.vn | All rights reserved
nhưng sao em lo truyện này có mùi SE quá
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 W- t8 P6 E' Q6 P
thôi em vẫn tiếp tục đặt gạch hóng                                                                                                                                                               

Bình luận

Pim
chuyện này tế nhị quó, xin phép được giữ kín =))  Đăng lúc 22-3-2013 12:42 AM
Pim
già rồi, thiến hay ko cũng như nhau =))  Đăng lúc 22-3-2013 12:36 AM
Pim
lần này mà SE tôi đạp cô nát bét =))  Đăng lúc 22-3-2013 12:34 AM
ss hiểu em quá =))  Đăng lúc 22-3-2013 12:33 AM
Lo gì, cô thể loại nào chả mần ^^  Đăng lúc 22-3-2013 12:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2013 00:19:53 | Xem tất
.
' u! ^2 Y8 _  B6 L3 g©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | " F0 M- u% y! d3 k1 C6 \# eAll rights reserved
Chị GR đào hố mới, em sợ kiểu chị đào hố ngắn lắm, chắc do từ hố Từng Có 1Người, truyện đó cũng ngắn mà còn SE nữa .
: b* t7 ~8 l/ @/ g3 g3 C©2018 Kites.vn | All rights reserved
+ e) K0 c: T8 t- C©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nên ko hiểu truyện lần này ngắn có tiếp lối cũ ta về không . Em sợ SE hơn sợ cọp .
- @" Y: Q- n% t+ V. t% M; P©2018 Kites.vn | All rights reserved
0 o8 M7 ?7 ]& h©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng vì nói đến tình cảm thầy trò, nam chính còn khiếm thị nữa nên ' nếu chẳng may ' là SE hay OE hay GE em cũng nhảy.
©2018 Kites.vn | All rights reserved! S) c" f' H* w% W/ z
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ |/ u* t5 U' V* m
Hì hì, cảm ơn chị GR đã bỏ công sức và thời gian để đào hố mới. Em lót dép .

4 O$ F, Q- f' j$ D, X; r©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | / s3 a: L, h. W+ W( ~6 HAll rights reserved
Đời em chỉ chung tình với HE

Bình luận

cô nhắn cái gì sao lại xóa đi hả ><  Đăng lúc 23-3-2013 08:54 PM
TC1N tuy SE nhưng đọc xong thì k hề hối tiếc :")  Đăng lúc 23-3-2013 07:14 PM
thế cô chỉ định hưởng dụng lúc anh ấy còn trẻ thôi à =))  Đăng lúc 22-3-2013 12:40 AM
thế cô chỉ định hưởng dụng lúc anh ấy còn trẻ thôi à =))  Đăng lúc 22-3-2013 12:40 AM
đạp tôi, tôi "thiến" Hàn Hàn nhà cô =))  Đăng lúc 22-3-2013 12:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2013 00:23:13 | Xem tất
Thỏ non bẩu chị GR đào hố mới, em nó xin một chân vào đọc trong âm thầm lặng lẽ
©2018 Kites.vn | # R0 e  B, D* ?5 }All rights reserved
" X9 T% p- `5 ], n©2018 Kites.vn | All rights reserved
đến chị GR còn bảo ám ảnh thế này thì trái tim non nớt của em sẽ ra sao
©2018 Kites.vn | " g- S2 n8 n+ x" C- ?. MAll rights reserved
©2018 Kites.vn | & ~. A* Q3 q% N! Q4 PAll rights reserved
Nhưng đọc văn án đã mê rồi, nên dù SE em cũng nhảy ^^
©2018 Kites.vn | 6 w# g! r  m- V) P0 K  d! zAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 1 u1 {. [: B" Z( V( F- Z/ ~! oAll rights reserved
Chúc mừng chị đào hố mới, còn là hố ngắn 19c nữa ^^
©2018 Kites.vn | & i3 Y( _3 U. L+ E' tAll rights reserved
. `* M) X$ u' M8 U$ _©2018 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

chị GR: Chị dịch mà còn thế thì chứng tỏ là rất hoa văn mỹ miều :D Chị GR cố lên ^_^  Đăng lúc 22-3-2013 12:48 AM
giống kiểu TC1N ấy chị Kim nên truyện này khó dịch phải biết  Đăng lúc 22-3-2013 12:40 AM
chạy đi đâu =))  Đăng lúc 22-3-2013 12:36 AM
Ko phải thể loại mới, mà là sách văn học, dùng từ bóng bẩy kiểu VH, không phải từ thường gặp, tả nhiều thoại ít ^^  Đăng lúc 22-3-2013 12:35 AM
cố lên chị ơi <3 Văn học văn nghệ? liên quan tới nghệ thuật hả chị :x thể loại mới nha, chị toàn dịch thể loại mới hehe, em thích ^^  Đăng lúc 22-3-2013 12:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2013 00:25:00 | Xem tất
Mấy hôm nay ko vào Kites, hôm nay chạy vào lại bon chen được page 1. Ủng hộ chị đào hố mới ^^
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 B+ n0 L! \) d9 C7 w& k4 k
©2018 Kites.vn | 1 e2 D* D8 d, j5 MAll rights reserved
Mối tình thầy trò, em khoái hìhì.
! s* R2 L8 q; F* I. l- O©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | + w3 I2 T5 H/ H# D/ D* B7 zAll rights reserved
Văn án có 1 câu thôi mà em thấy truyện này nghe có vẻ buồn vậy ạ. Dạo này em ko tìm được bộ nào hợp để đọc cả, toàn đọc được vài ba chương đầu rồi bỏ. May là bộ này hiện đại, em hóng vậy{:156:}
©2018 Kites.vn | All rights reserved* _$ q' p6 X1 k5 a' C* p% ~
©2018 Kites.vn | ' V# @7 K$ G+ a' x/ E: @1 IAll rights reserved
Chúc hố đắt hàng ạ {:161:}
: f; m( k; m: n©2018 Kites.vn | All rights reserved

+ _) o! T; g# R" e/ @( Q# N3 @+ [©2018 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

em đã tới 79 rồi ạ ^^  Đăng lúc 22-3-2013 12:35 AM
Cô Cà đã đọc xong ĐQCH chưa đấy?  Đăng lúc 22-3-2013 12:31 AM
"đạp nhát" rồi chạy  Đăng lúc 22-3-2013 12:27 AM
cô này cũng bon chen =))  Đăng lúc 22-3-2013 12:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2013 00:31:59 | Xem tất
Hàng về nửa đêm.{:412:}
©2018 Kites.vn | ' j( b* ]: r0 T* e3 {1 F7 SAll rights reserved
©2018 Kites.vn | % J9 y6 I7 B$ |  l+ p3 LAll rights reserved
May quá, em xí được mặt tiền.
©2018 Kites.vn | All rights reserved; [+ D+ @  T. p
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 }# [' g) U1 F$ n4 [
Hihi, lót dép đợi ss GR. Em iêu ss.{:444:}
3 E& D  w2 d; a" a4 I/ o4 P% Q©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 Q% q4 V% A' Q
P.s: Giờ mới đọc kĩ văn án, "chấn động" và "ám ảnh". Hiu hiu. Có lẽ nào SE k ss?

Bình luận

ở dưới đáy thế này là biết có ko có duyên tem với truyện này rồi =))  Đăng lúc 22-3-2013 12:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2013 00:53:20 | Xem tất
Ss Green lại đào hố mới rồi, nhào vô thôi
: u4 K* R3 T; d©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tình thầy trò nghe hấp dẫn đây, nhưng lời giới thiệu của ss khiến e cảm giác truyện sẽ lấy đi nhiêu nước mắt của người đọc.
©2018 Kites.vn | All rights reserved( S2 w! V: V( R+ W
Thôi cứ lót dép chờ đợi {:410:}
, _. i7 q& r# P8 h  C. @. }. f©2018 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách