Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 14805257|Trả lời: 10415
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hào Môn Kinh Mộng I - 99 Ngày Làm Cô Dâu | Ân Tầm (Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-9-2012 23:53:13 | Xem tất |Chế độ đọc

$ B/ Z. h7 `2 R* y+ X* b©2017 Kites.vn | All rights reserved
/ n0 Z, Y! H! q2 J" b, C©2017 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Hào Môn Kinh Mộng - 99 Ngày Làm Cô Dâu
©2017 Kites.vn | All rights reserved1 u3 t3 T' s; N% }
©2017 Kites.vn | ; ?4 U2 E0 N" z' p7 pAll rights reserved
Tác giả: Ân Tầm
©2017 Kites.vn |   [! q+ a9 z% X; {+ l' c, \All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved: y! C  M  E; Y, n# G6 }2 G% U! M
Thể loại: Hiện đại, hào môn
6 M7 C2 t7 z! n6 h©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved; @( e8 h- T3 {$ Z! S- L
Biên tập: HappyOneday, mjmk
©2017 Kites.vn | 2 o  a" d# r" f+ J3 u1 RAll rights reserved
- o' x, x( d: N' `1 G; i. b& m©2017 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn raw: lilweiwei
©2017 Kites.vn | All rights reserved. x+ q* `: R! p/ w! [+ [
©2017 Kites.vn | 6 D4 W' v- ]" s: D  G0 e  ^/ cAll rights reserved
Độ dài: 10 hồi + 2 ngoại truyện

©2017 Kites.vn | All rights reserved! y. L( r+ }2 _( Z, a: n
©2017 Kites.vn | All rights reserved- T/ c4 I. Y+ j8 _* o' \

©2017 Kites.vn | 2 f  B5 x/ G- n* K- UAll rights reserved
9 i& ~- f3 f7 G! o$ d4 r©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved7 j/ m- r2 n8 A
Văn Án

©2017 Kites.vn | All rights reserved6 r7 }9 T0 B+ |  ?- r  K
©2017 Kites.vn | 5 i) x, n( U4 S8 l) k! v5 kAll rights reserved
Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày.
  ?+ u  ^" y. h! u) c# M. z6 d% W©2017 Kites.vn | All rights reserved
, _+ O, x$ S0 i/ ?5 \©2017 Kites.vn | All rights reserved
Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.
©2017 Kites.vn | 4 I. k, K: ?/ l  iAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved2 C7 T; B1 d1 f2 ~/ }) Z( F
Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc.
, K0 A+ _; E- _( ]7 S0 e©2017 Kites.vn | All rights reserved
; g  |: A# }8 l) ~& L0 B©2017 Kites.vn | All rights reserved
Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen.
©2017 Kites.vn | All rights reserved: F  q6 \1 I1 z4 S. t6 f- g
©2017 Kites.vn | & `+ P2 y7 G8 \2 A4 VAll rights reserved
Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...
4 [$ A9 q# r' i% ]* T, s©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | + T9 U4 P" t/ u! A: KAll rights reserved
Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”
  s5 M0 M" r* J0 i" j* d. ?©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved* x) j4 t  K( D/ B- E
Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau.
©2017 Kites.vn | All rights reserved, _7 W4 V: ?* j: d) j8 q
©2017 Kites.vn | All rights reserved5 |7 i$ ~1 j; n0 ]0 q7 @/ E
Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”

. p8 y1 L( v: J( v. u©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn |   O! C) i: i: `3 G5 _: vAll rights reserved
: G3 F$ y0 w8 p# ^©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved" `0 m7 N2 i4 _1 j6 z- o0 y
; M! h) W) V; ~; s: T©2017 Kites.vn | All rights reserved

; Y1 e1 q. U5 c- w% K+ f©2017 Kites.vn | All rights reserved
Lời người edit:

©2017 Kites.vn | ) G1 b9 W" ^" W4 u7 LAll rights reserved
Đây là lần đầu tiên mình edit một bộ truyện dài nên chưa có kinh nghiệm. Mình hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và góp ý chân thành từ mọi người để có thể hoàn thiện hơn. Cám ơn mọi người!!!
©2017 Kites.vn | 5 l. n" W2 h! P* gAll rights reserved

©2017 Kites.vn | + Q- a1 r. t9 Y$ p. c, }All rights reserved
©2017 Kites.vn | : ?8 @6 t! B9 F+ d9 K9 A( ]5 qAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 9 B2 j4 k: x- h- _All rights reserved
: J( |, h! \$ J& t' B1 u©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved* [# R/ p+ }" V( E
Lưu ý:

©2017 Kites.vn | All rights reserved$ w/ o  v2 R0 A8 N4 T
Truyện được edit xuất phát từ sự yêu thích và mục đích phi lợi nhuận, vui lòng đừng dùng bản truyện edit này với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2017 Kites.vn | : Y' i/ Z! N, c2 A3 \) C5 }8 {7 ^All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved5 a1 ?) p, k: G! a; l) ^- g0 \
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác. Xin chân thành cám ơn!
  T- b  {0 V+ z9 L/ E+ D0 H3 r©2017 Kites.vn | All rights reserved

©2017 Kites.vn | All rights reserved* H2 w* \, @. s, }! A) H
# D' c: C+ }, `9 c- e©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved8 G' [3 i3 L8 Z3 |; s- Q0 }
©2017 Kites.vn | / V9 f7 P+ S" L3 g0 xAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 22Sức gió +110 Thu lại Lý do
oriole5185 + 5 Quá hay!
sarahlee_95 + 5 ^^
minjay1608 + 5 Cái nữa cho đủ 100 ^^
pio227 + 5 Ủng hộ 1 cái!
mjmk + 5 ^^
sn0w_77 + 5 Ủng hộ bạn
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!
ngoc_khanh1997 + 5 1 chai 7up nè chệ êu
jinny_kdrama + 5 Ủng hộ 1 cái!
leejjin + 5 :x
cooro_vt + 5 Ủng hộ 1 cái!
chansun + 5 Cảm ơn bạn
Pan + 5 Ủng hộ bạn!
yuni_chunee + 5 Cố gắng bạn nhé :)
chang_icy + 5 Ủng hộ 1 cái!
hoaquynh + 5 hí, giờ mới vô rate đc ^^
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
thuy_junie + 5 Ủng hộ bạn :x
kymus + 5 Bài viết hữu ích
anglemoon + 5 ủng hộ! cố gắng bạn nhé :X

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2012 00:02:26 | Xem tất
MỤC LỤC

©2017 Kites.vn | All rights reserved6 C# f- B% m& y( r
《Hồi 1: Đồng thoại hào môn》
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

©2017 Kites.vn | ) P% V+ I* i) {2 g+ HAll rights reserved
) O, E. u; u( \9 P) Y©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | : b; L' K: [& A6 t6 YAll rights reserved
《Hồi 2: Hào môn kinh mộng》
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

©2017 Kites.vn | $ ]' {3 m. X" h+ r) I; @5 a* @All rights reserved
% i0 E8 ]6 H/ p" b, t, ?+ V- W2 e©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | / S5 l8 e: P% q' D& W/ S% mAll rights reserved
《Hồi 3: Tẩy tẫn duyên hoa》*
*Tẩy tẫn duyên hoa (rửa hết phấn son): ở đây chỉ người con gái cởi bỏ hết vinh hoa phú quý.
1.1
1.2
2
3
4
5
6
7
8
9.1
9.2
10
11.1
11.2
12
13
14
15
16.1
16.2
16.3
17.1
17.2
17.3
17.4
18.1
18.2
19.1
19.2
19.3
20
21.1
21.2
21.3
22.1
22.2
22.3

! ^+ z  @+ E  f9 g! s, h, e8 a3 M©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved9 F- o9 a: r- M) \& P
" e0 S. b2 A# O# B) y, \©2017 Kites.vn | All rights reserved
《Hồi 4: Vô tình gặp nhau》
1.1
1.2
2
3
4.1
4.2
4.3
5
6
7.1
7.2
7.3
7.4
8
9
10.1
10.2
11.1
11.2
12.1
12.2
12.3
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
14.3
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
16.3
17.1
17.2
18
19
20.1
20.2
21.1
21.2

©2017 Kites.vn | / Q0 E, ~# K: P- j3 s% SAll rights reserved
  y4 }2 a/ q0 m  k( h©2017 Kites.vn | All rights reserved
# n8 H* x8 X1 p7 _/ L©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 5 R5 q2 ?# y9 l9 C& h% L% iAll rights reserved
《Hồi 5: Mong chờ hạnh phúc》
1.1
1.2
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5
6
7.1
7.2
7.3
8
9.1
9.2
10
11.1
11.2
12.1
12.2
12.3
13
14
15.1
15.2
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
17.1
17.2
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19.1
19.2
20.1
20.2
20.3
20.4
21.1
21.2

©2017 Kites.vn | All rights reserved1 A  |! w% |; b. R5 L
©2017 Kites.vn | All rights reserved/ a# s- @# J8 g2 |
©2017 Kites.vn | , _& @5 `! ]: z% J2 D2 zAll rights reserved
《Hồi 6: Tan thành bọt biển》
4
6

©2017 Kites.vn | All rights reserved# P6 q5 T( x; y" [, a
©2017 Kites.vn | All rights reserved3 r& F5 P. j% n* |# [
©2017 Kites.vn | All rights reserved" S& F  A8 i- `2 ]9 Y0 @* M
《Hồi 7: Bước ngoặt hạnh phúc》
4
15.3
©2017 Kites.vn | All rights reserved. f! ~5 k# O) O% e9 M3 q: m3 \( I. S
19.2
' S& G6 [" z6 n2 V3 o©2017 Kites.vn | All rights reserved

/ Z' n2 x' K' v! d# h2 o# _$ p! b1 o©2017 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2012 00:19:54 | Xem tất
《Hồi 8: Nếu như yêu》
4
6
8

©2017 Kites.vn | 7 p. f0 o' `7 J0 L% }# J6 Z# _$ c- zAll rights reserved
8 X; f; {9 R2 V% j©2017 Kites.vn | All rights reserved
1 o9 n3 E4 x. F2 s; u, Y7 V; J©2017 Kites.vn | All rights reserved
《Hồi 9: Hạnh phúc, lối thoát nơi cuối con đường》
11
14
19
20.1
20.2
21
22

©2017 Kites.vn | ! h: ~8 h' x$ [' T. g* \1 ~All rights reserved
©2017 Kites.vn | # c$ u0 P$ [# b" CAll rights reserved
©2017 Kites.vn | ( n  q: _8 m. x. O( I9 bAll rights reserved
《Hồi 10: Vẫn chưa hết yêu》
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

©2017 Kites.vn | " R2 z1 @1 {! EAll rights reserved
* x  |  h6 `+ R$ Q5 Z# B2 `  J©2017 Kites.vn | All rights reserved
) I: s7 [( e! O9 E©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | - I+ y$ w8 s) F* x0 D* W& [' {3 d9 m5 RAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-9-2012 00:25:52 Từ di động | Xem tất
Lại thêm 1 bộ của Ân tỷ, vô cổ vũ phát.
©2017 Kites.vn | " V' P6 Q% z4 V: rAll rights reserved
Tình hình là bộ này cũng dài ngang ngửa hai bộ có trong nhà mình, ko biết bao h ms full để đọc đây.
6 W5 _8 K5 o/ V$ l©2017 Kites.vn | All rights reserved
; T1 O! a( T3 A5 H9 M©2017 Kites.vn | All rights reserved
Nghe tên truyện có vẻ hấp dẫn. Các bạn cố lên nhé :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2012 00:59:57 | Xem tất

Hào Môn Kinh Mộng I - 99 Ngày Làm Cô Dâu | Ân Tầm | Edit: HappyOneday, mjmk

《Hồi 1: Đồng thoại hào môn》
©2017 Kites.vn | All rights reserved! _3 ~2 e8 ^* u5 O5 h9 A1 G9 I/ r/ j+ f
©2017 Kites.vn | 4 Q/ B9 Z% O5 x1 H0 s2 n* V) tAll rights reserved
Chương 1: Chồng về nhà trễ

©2017 Kites.vn | All rights reserved- O+ S+ ?# X) d( Y- X# x: ]! N& j
©2017 Kites.vn | All rights reserved9 F+ s2 O: E/ W6 `/ _: j
Editor: HappyOneday
©2017 Kites.vn | 1 j( Y" l. E8 J! k1 DAll rights reserved
Fix: chaubeo90

9 L- V1 J1 \- ]©2017 Kites.vn | All rights reserved
: t- `! p6 o! K& q& j/ E* l4 Q©2017 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2017 Kites.vn | 8 j% p% R, a0 N- SAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-9-2012 01:42:14 | Xem tất
thanks bạn đã edit...
  `7 e0 N! J5 t8 W. o©2017 Kites.vn | All rights reserved
lại thêm một bộ của Ân Tẩm nữa...
©2017 Kites.vn | * q# Q6 g  h; V) S& _3 }0 IAll rights reserved
từ ngày nhảy hố Dụ Tình & Tổng Tài bấn loạn với ngòi bút của AT..
©2017 Kites.vn | All rights reserved* f1 c/ _2 H$ b! J
haizzz,,,bộ này 10 hồi lận,,,ngóng chắc gãy cổ quá...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-9-2012 03:46:11 | Xem tất
{:290:} aaaaaaaaaaaaaaaaaaa lại thêm 1 bộ của Ân Tầm nữa...{:290:}
, s6 b# i: v, N: W( h©2017 Kites.vn | All rights reserved
B cố gắng lên{:292:} đừng drop nhen b mà drop chắc mình
©2017 Kites.vn | . x' P5 C4 G8 q2 s3 WAll rights reserved
...mình đặt chỗ ngồi hóng{:311:}
©2017 Kites.vn | All rights reserved* Y/ {, r2 }; M; @0 e
P/s: À b có thể post font chữ to hơn xíu được không^^ tại font chữ nhỏ hơi khó đọc {:261:}...thank b nhiều vì đã edit truyện này..iu b  {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-9-2012 08:06:12 | Xem tất

" p9 e5 v& w: {" s8 P©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved! a9 ]8 s( R4 |& Y9 X
Đáng tiếc là tớ không rate ủng hộ được, chứ nếu có tớ sẽ ủng hộ hết mình
) g/ {* N9 ]3 @$ A0 g' w. b©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved6 g6 N* v+ |  G4 O1 J- j
Truyện của Ân Tầm dài, đó là điều mà editor nào cũng ngán, bạn làm 1 mình nên chắc sẽ càng ngán hơn
©2017 Kites.vn | All rights reserved; u, S  h8 n# H8 p7 v/ k; }
+ M( H0 q  ]) u5 D©2017 Kites.vn | All rights reserved
Rất cám ơn bạn, bạn có thể cho mình hỏi là truyện này có chia hồi như Dụ Tình và Trò Chơi Nguy Hiểm không???
©2017 Kites.vn | 6 C+ Q8 g$ j) TAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved/ q6 J! j. t- Y  r4 G8 s) Z
Chúc nhà bạn ngày càng đắc khách :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2012 08:10:57 | Xem tất

Hào Môn Kinh Mộng - 99 Ngày Làm Cô Dâu | Ân Tầm | Edit: HappyOneday, mjmk

《Hồi 1: Đồng thoại hào môn》
©2017 Kites.vn | All rights reserved' |8 d  V0 v! j$ H9 m' c
©2017 Kites.vn | All rights reserved) S& v6 Q( J1 m
Chương 2: Em gọi tôi là gì?

©2017 Kites.vn | 7 U- X: ^) _3 \' oAll rights reserved

( W' ^& ~% @, I  L9 M- M9 L+ X©2017 Kites.vn | All rights reserved
Editor: HappyOneday
  W) r0 c# n, [) j% N©2017 Kites.vn | All rights reserved
Fix: chaubeo90

©2017 Kites.vn | All rights reserved2 J1 [( s; E, d! h
2 \8 G% n2 X9 |0 d% w/ U7 Y) Z©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | & c( W( w+ F: H! f2 L1 ~+ {All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2017 Kites.vn | & c  u+ ?/ D! ~  J# y$ o2 hAll rights reserved
©2017 Kites.vn | ! R/ U' p) @+ l! @/ |! i$ mAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-9-2012 09:03:58 | Xem tất
Trời cảm ơn tinh yêu lại thêm một bộ của Ân Tầm nữa mừng quá
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ w* g3 A$ R4 T
Mình lại có truyện hàng đêm để đọc rùi
©2017 Kites.vn | All rights reserved' s" C3 b, G8 M1 P2 r! i# D' K
cám ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách