Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 336122|Trả lời: 315
Thu gọn cột thông tin

[Hắc Bang] Trọn Đời Trọn Kiếp | Mặc Bảo Phi Bảo (Đã xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-1-2013 03:12:11 | Xem tất |Chế độ đọc

@Copyright of Kitesvn.COM |: L3 s* ~% X- @5 F+ y6 d5 n; S(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* E& G. o# `% H: U  e  @9 y(Do not Copy, pls!!)
TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP

4 z' u' e# _9 E+ L6 r& Z4 u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
@Copyright of Kitesvn.COM |7 B) X0 l4 X; n3 u8 P(Do not Copy, pls!!)
Editor: p3104
@Copyright of Kitesvn.COM |( `* K9 `; `! P' ?3 I5 m(Do not Copy, pls!!)
Độ dài: 47 chương + ngoại truyện
0 Y4 Z' [; a- M* \7 y5 w; S* g) ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thể loại: hiện đại, hắc bang
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& |  D! A. X1 O7 Y4 O2 e, Z
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
@Copyright of Kitesvn.COM |: u" j+ \. `5 H( M7 B6 B* ^8 T  p(Do not Copy, pls!!)
Nguồn raw/cv: michael@TTV
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ w7 n  G) U8 r8 {3 h1 L# m
Poster: nyan_neko (thanks to StefanieVu)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 E" o8 Q! I. g: q# g
5 I" F/ w5 _- m8 T$ |@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Văn án:
; f& g. Q" U& N8 M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% t0 }) B1 Q; V8 a7 _  J
6 đại gia tộc hắc bang tại Mexico cùng nhau khống chế 3200 km đường biên giới giáp với Mỹ.
@Copyright of Kitesvn.COM |1 T6 @4 ^7 h, G; Z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 s+ f0 S+ v& [: y" V; m
Mà tại Trung Quốc, vùng đất với đường biên giới dài 2.2 vạn km, đường bờ biển dài hơn 1.8 vạn km, giáp với 15 quốc gia.
  E; `0 W' o2 G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 W- r* Z$ w: [$ a# H(Do not Copy, pls!!)
Với sự rộng lớn như vậy, chúng ta vốn nên sống bình an vô sự, đúng không?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 q' _" M% @" U$ z4 C, j0 t
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# E% S- l8 ?! y( d, y- n
Trình Mục Dương.
& u) M3 k5 k% F% H, ^2 B, n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |% O, m$ n7 B9 w/ T+ Z  J8 E(Do not Copy, pls!!)
Tên này đối với hắc bang Nga mà nói, tương đương với “Trung Quốc.”
@Copyright of Kitesvn.COM |: L% O" g2 b( a) V# j/ Z4 |" u(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 Q  v$ B* }+ B5 v
Đối với những người Trung Quốc kiếm tiền vất vả ở vùng biên giới chết chóc tại Moscow mà nói, chính là “Đấng cứu thế.”
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ X. z# }" ]5 N% d
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 p- L. o/ X9 O
Trong con mắt của những gia tộc cùng nhau chi phối biên giới Trung Quốc lâu nay, người đàn ông này là một trong những Hoa Kiều “Quân hoả thương nhân” (buôn bán vũ khí) lớn nhất.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), V2 a3 n; n# C' }
& f6 t- \) M) [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nhưng đối với cô, hắn là một cậu bé lai xinh đẹp khi cười giống như một con mèo Ba Tư hoặc là giống như một con cáo.

@Copyright of Kitesvn.COM |. q  S$ j/ P( b0 R8 v(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), P9 T) |7 B& c& \7 Y) U
Vui lòng không mang khỏi kites.vn, cảm ơn!

' A; i! C) M" H% i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ y8 ^4 C& t6 q7 B/ U6 @0 M+ {
Lời người edit: lý do mà mình muốn edit truyện này là vì nam chính nữ chính đều kiên cường, giữa hai người luôn có sự tin tưởng lẫn nhau, không bao giờ hiểu lầm đối phương. Hy vọng các bạn cũng sẽ yêu thích truyện này! ^^
9 L8 \" ~5 T# G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 \8 @8 X$ v5 E(Do not Copy, pls!!)
Đây là lần đầu tiên mình edit truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý!
5 h) c( o2 G7 y  L; B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tốc độ: 1-2 chương/tuần, nếu có thời gian sẽ post thêm.
  h: a: j, l7 ?* {% T, h- \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 B( A9 O1 K: G6 }0 C4 {7 f" e
@Copyright of Kitesvn.COM |& T4 l6 }3 g) ~; X, G. x0 Y1 c(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): |, T* k% ?$ Y# n; A/ P# n
EBOOK (bản chỉnh sửa)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 d/ w$ k" Y! `4 j: E  u
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% b( j0 @. R0 [6 }
PRC  |  EPUB  |  PDF

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 J. x6 q" H& G' N0 T, G9 q% |4 k
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  Y' J. ~" N* G) O" k( ~' `1 P
@Copyright of Kitesvn.COM |" e3 J: T  y" c2 y. Q( W$ E(Do not Copy, pls!!)
0 W1 i5 x+ M6 X; I& x3 b2 ?4 A+ n. N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

Rate

Số người tham gia 11Sức gió +55 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn :X
einna + 5 facebook Kites brought me here :3
tokpokki + 5 Ủng hộ 1 cái!^^
...bi... + 5 Mình thix Hắc Bang.^^
nyan_neko + 5 hắc bang :x
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
chang_icy + 5 Ủng hộ 1 cái!
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2013 03:14:12 | Xem tất

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ A/ Q! e5 y5 {% s5 _6 |; k
MỤC LỤC
1 {' L6 z6 q4 t$ u4 d@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
. L+ X6 R! B( I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Mở đầu  Chương 1  Chương 2  Chương 3  Chương 4
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% L1 G) P" `9 X* V) s# W; W1 Q: W
+ X1 M1 b( R7 V6 M" P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 5  Chương 6  Chương 7  Chương 8  Chương 9
@Copyright of Kitesvn.COM |- q( S  X$ x" X/ O2 i; P( K(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 L) ?9 N4 D. Y' ^(Do not Copy, pls!!)
Chương 10  Chương 11  Chương 12  Chương 13  Chương 14
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 k% A# d* k: x
@Copyright of Kitesvn.COM |& M( b  [& W4 k3 v1 x4 {(Do not Copy, pls!!)
Chương 15  Chương 16  Chương 17  Chương 18  Chương 19
@Copyright of Kitesvn.COM |, I+ ?2 `4 V, l(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! g" t1 O9 L& p0 Y4 C# H5 l9 t
Chương 20  Chương 21  Chương 22  Chương 23  Chương 24
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% G7 A0 X6 V0 ^
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( h: O8 ]+ Y0 ^& e
Chương 25  Chương 26  Chương 27  Chương 28  Chương 29
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 d; z# b6 L" `. [1 F9 t+ l/ q& Z
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- b  k; t1 E8 l1 H
Chương 30  Chương 31  Chương 32  Chương 33  Chương 34
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) V* p- A+ |9 n# p1 C/ R# J3 g+ k1 _
/ }* L/ J$ E7 h( E6 K' t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 35  Chương 36  Chương 37  Chương 38  Chương 39
@Copyright of Kitesvn.COM |- ^# C9 D% R% U  H  K1 i(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 r, }' k& H7 P) v+ Z3 J(Do not Copy, pls!!)
Chương 40  Chương 41  Chương 42  Chương 43  Chương 44
; a+ J* C0 z* Z) L) y7 O6 I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' H7 f# p4 o# p0 y9 m" s* ~
Chương 45  Chương 46  Chương 47  
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 ?: s7 f/ s: A. w  k9 w
* W7 O, F& t# J; L: t2 E% t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
kết thúc mới  Ngoại truyện
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  M$ p2 }0 s0 V4 V8 ]' D
8 r2 ~$ f3 |8 I0 N3 D/ m* P! C1 ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. R7 B0 I( x% u3 l* f. B(Do not Copy, pls!!)
~HOÀN~
8 L, L- c; D) a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* w: n5 \) m, p6 y(Do not Copy, pls!!)

Bình luận

@natalitruc: phần đó trong sách, ko có người up lên nên mình ko edit  Đăng lúc 16-8-2013 08:13 AM
cho mình hỏi những phần bị thiếu mà tác giả cho vào sách xuất bản đó, sau này bạn có edit luôn không?  Đăng lúc 16-8-2013 06:11 AM
Truyện hay quá !!! Ths editor nhìu mà truyện này bạn có làm dự định làm ebook ko vậy bạn?  Đăng lúc 28-3-2013 10:05 PM
cám ơn bạn mình rất mong chờ từng ngày ak , thank bạn  Đăng lúc 20-2-2013 09:36 AM
Hắc bang.Mình bắt đầu thích Hắc bang từ bộ Từ Bi Thành.Không biết bộ này có hay không.Thử xem nào....yayayaya  Đăng lúc 14-2-2013 05:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 03:41:49 | Xem tất
ôi ngôn tình hắc bang là mình thích
@Copyright of Kitesvn.COM |! H4 a$ ~! S1 n2 W" |5 `(Do not Copy, pls!!)
xin đặt cục gạch ở đây, hóng mỗi ngày
# A5 S" N- F9 k# R5 W1 F6 l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Đọc văn án thấy là hấp dẫn, coi bộ liên quan tới nhiều nước trên thế giới lắm nè.
" O7 M) R8 H9 z* Q+ }+ n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ W% c- e, w7 P. L& x9 ~" V
Nhưng đối với cô, hắn là một cậu bé lai xinh đẹp khi cười giống như một con mèo Ba Tư hoặc là giống như một con cáo
;P (like)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). O$ o4 w/ n& O6 F8 h
# ~' l8 f: X( \7 _1 R+ Z2 j# S5 u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
cám ơn bạn đả edit.  

Bình luận

vậy có nhà nào làm xong bộ này rùi hả , nhưng vẫn ủng hộ nhà Kites  Đăng lúc 20-2-2013 09:44 AM
bộ này có ebook r đấy mn  Đăng lúc 2-2-2013 02:28 PM
hình như truyện này có nhà đã edit xong rồi, lấy tên là "một đời một kiếp" thì phải?  Đăng lúc 29-1-2013 05:06 PM
dồi ôi bác con ham hố =)) qua nhà mới cô Mèo chưa bác ;))  Đăng lúc 5-1-2013 01:50 PM
thank bạn đã ủng hộ! ^^  Đăng lúc 5-1-2013 05:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 05:43:42 | Xem tất
Lại đặt gạch hóng nào :D
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ y/ w* {& o! K7 F
Lâu lâu đọc cái hiện đại đổi vị một tí cũng thú vị =))))
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# f$ ~1 j( i8 `5 Y: b6 b
Đọc cái văn án thấy hay hay. Cố lên hén <3
@Copyright of Kitesvn.COM |0 U( o. P* Q3 ^, H& C. A(Do not Copy, pls!!)

Bình luận

thank bạn đã ủng hộ! ^^  Đăng lúc 5-1-2013 06:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 08:21:11 | Xem tất
Lại hắc bang, thể loại mình mê mẩn nè ^0^.
: J. c( {, O1 i: h  H8 z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Văn án chỉ mô tả về nam chính ko, chưa có gì về nữ chính và mối quan hệ của 2 người.
6 U! c' b' T, c" o- m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
1-2 chương/tuần thì hơi ít, nhưng ko sao, vẫn ủng hộ bạn hết mình ^^
@Copyright of Kitesvn.COM |7 M3 O+ {7 D& X( X2 |$ ]# Z/ U9 P(Do not Copy, pls!!)
Cố lên bạn nhé!

Bình luận

thank bạn đã ủng hộ! mình sẽ cố gắng :)  Đăng lúc 5-1-2013 09:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2013 11:44:57 | Xem tất
Mở đầu

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  X0 G* R  C6 s5 O
; G2 G9 O5 u) f4 u3 X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ngày 10 tháng 2.
+ q" c2 Q& D  D. B7 b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ O2 ?2 T" c$ {4 J: A0 `(Do not Copy, pls!!)
Quốc lộ E40 tại Bỉ, tuyết đọng rất nặng, xe ô tô chạy vô cùng chậm.
; N! b+ U  L; ?! a) l% v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" k/ _6 ]2 o' Z+ ~(Do not Copy, pls!!)
Cô lướt trang web, đã có tin tức ước tính thiệt hại do trận bão tuyết này gây ra, hàng xe ô tô dài hơn 900 km không biết điểm cuối ở đâu.
+ K$ W/ l# k+ |  v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
7 ]& u; s6 Y  v% ^/ @& T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Hơn 900 km? Nếu có máy ảnh hoặc thứ gì đó có thể chụp được, không chừng lại là một tài liệu làm chấn động lịch sử.
@Copyright of Kitesvn.COM |6 a4 _6 v. s- @/ s. S(Do not Copy, pls!!)
( E/ l' `' E- L5 |; k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cô đặt tay trên cửa xe, hơi nước đọng lại thành những vết mờ không lớn không nhỏ.
2 H% v( q' {& k4 @. |" B" f@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 L8 z( G! x2 K: ~3 n
Xe không lớn, trong xe chen chúc cả bốn người ở ghế sau.
@Copyright of Kitesvn.COM |: j- x7 U4 |' |% [7 R# _(Do not Copy, pls!!)
6 L+ g% U( I# ?4 e' P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Họ không phải là bạn học mà cô thường gặp, nhất là chàng trai ngồi bên cạnh, cô chỉ gặp qua ba bốn lần. Hắn mặc quần áo leo núi màu trắng đen, gương mặt rất trắng, đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn có chút yểu điệu.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) d9 x0 s$ [' `. L* `' f
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  u8 J' s# H* r
Cô chỉ nhớ chàng trai này không học cùng khoa với mình, nếu không phải vì lời mời nhiệt tình của người bạn cùng phòng, cô làm sao ở đây cùng hắn chen chúc trên một cái ghế. Hai người ngồi bên cạnh hắn mới là bạn học cùng khoa với cô.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- g) D# g0 W& [# i7 m% v
" K" N! M( q: E) _$ H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Bởi vì xe chạy chậm và giao thông tắc nghẽn, hai người kia đã sớm cuộn lại ôm nhau, cúi đầu dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện với nhau, chậm rãi hôn môi, âm thanh rất nhỏ.
@Copyright of Kitesvn.COM |! m5 ~7 z' l3 N! F; p(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ L( j9 B; n$ [  A# D
Tư thế của anh chàng bên này không được tự nhiên, để tránh cặp tình nhân bên kia, một tay hắn đặt trên ghế Nam Bắc, tay còn lại để trên đầu gối mình, bởi vì chân dài, hắn bất đắc dĩ phải nghiêng người kề sát cô.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ s0 M  c7 R, T2 n* _! H7 R1 \- L
@Copyright of Kitesvn.COM |( e. {5 R, @7 w) x; J(Do not Copy, pls!!)
Ở trong tư thế như vậy, tầm mắt hiển nhiên dừng lại trên người cô.
: ?7 K& q4 a2 E- _, D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
: K# c2 g( X- y! r: ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cô cười đồng tình với hắn, nhỏ giọng hỏi: “Anh biết nói tiếng Trung không?”
@Copyright of Kitesvn.COM |' g% t4 n; D5 \/ u( J(Do not Copy, pls!!)
4 L5 n+ N, m; ]( @( d. W@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
“Muốn nói cái gì?” Hắn cười, âm thanh như dòng nước trong veo.
9 {% U1 W; k. a& |/ k5 G) \) w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ D' z, Q* f+ l/ c2 U0 t(Do not Copy, pls!!)
“Gì cũng được,” cô chật vật nhìn hắn, “Dù sao chúng ta nói vậy, họ nghe cũng không hiểu. Anh tên gì? Tôi nói là tên tiếng Trung.”
8 n$ ]) p' I& g7 h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
3 l( A+ p9 N7 z( E) C. i7 b0 I" Z2 W: l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
“Trình Mục.”
8 L" G/ S8 T7 E9 N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 P& A2 U$ y  r/ Q9 l; z' a& @(Do not Copy, pls!!)
“Nam Bắc,” cô rụt người lại để chừa cho hắn một chút không gian, “Hướng nam, hướng bắc.”
5 J  P7 \$ j5 V' f) k5 x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* a  a  T+ g: q8 N/ D, _; u9 k) v(Do not Copy, pls!!)
“Nam Bắc.”
@Copyright of Kitesvn.COM |. }7 z7 X- A: C  s3 E(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 }* D/ j& l- n7 O& V/ `/ \
“Ừ.”
2 t8 Z1 D& I* C5 @7 d@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |+ o7 ]' ?0 Q, h: ^8 P* }& O8 M(Do not Copy, pls!!)
“Nam Bắc.”
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" H2 P+ u3 y5 f' O
7 H1 q1 V7 ]" e* T2 q1 z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
“Ah?”
@Copyright of Kitesvn.COM |& @* ~/ x' d* S6 ~6 w8 y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |; \$ p! e7 t, O& L1 |(Do not Copy, pls!!)
“Không có gì, tôi có hỏi bạn học nhưng không ai biết tên tiếng Trung của cô, không ngờ lại đơn giản như vậy.”
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): o% H$ e4 h9 M- w; `# ^
# ~& d5 w1 J8 Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
“Dễ nhớ lắm phải không?” Cô thấp giọng cười.
% t) I4 [- t% U: N; @0 a4 E@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
3 Q5 L: ?; S" N) l& P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
“Họ rất đặc biệt, tên cũng rất đặc biệt, thật sự nghe một lần sẽ nhớ kỹ.”
@Copyright of Kitesvn.COM |& {5 n+ Y2 q% i/ R/ u% k3 {. ^(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% n+ s: ]$ B3 t# X; ]6 p# v
Hai người nói chuyện một lát, cô cảm thấy ngày càng lạnh, bởi vì không biết xe phải dừng lại đến khi nào, điều hoà đã sớm tắt đi. Trời tuyết lạnh như vậy, ngay cả hai người ở phía trước chịu trách nhiệm lái xe cũng ôm nhau để sưởi ấm.
3 S" I( P7 \* z2 N6 U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
3 \( [2 y3 e) b# Q. y+ n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Hai người bên cạnh đã vậy, hai người phía trước cũng như thế.
@Copyright of Kitesvn.COM |" o# R4 L& c: |1 t(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" j% k, e+ p$ h6 d: }( n1 }
Anh chàng bên cạnh đang nhìn cô, cô cũng nhìn hắn, trong không gian như thế, thực dễ dàng mê hoặc người ta phạm tội.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% F) K+ [: T6 R% R, e/ R/ M) j
! v6 D$ E9 C; S5 v/ V* g7 |. d@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cô thì thầm nói: “Hơn 900 km, nghe ra rất tuyệt vọng.”
0 T; R& d+ T2 m5 B! A) {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
5 Y9 H+ N0 Q7 F5 r' b' }3 c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Trình Mục từ trong người lấy ra một bình rượu nhỏ màu bạc, nhẹ nhàng gõ trên bàn tay cô: “Quốc lộ này dài hơn 8000 km, cô nghĩ con số 900 có đáng nhắc tới hay không?”
@Copyright of Kitesvn.COM |# m# d2 E5 r( h; i(Do not Copy, pls!!)
4 v7 U1 ~  h8 g( v3 I8 ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cô khéo léo cầm lấy bình rượu, mở nắp ra ngửi: “Mùi rất mạnh!”
; l! w& @) x( q5 Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) m" K  E7 S% g) D- ~
“Rất mạnh.”
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" i( ]5 l' F; ^5 D5 X
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" z  Y6 K; W0 {- D+ V7 g* p6 ^% m+ F8 M
Cô cúi đầu, nhấp một ít rượu, cảm thấy lưỡi cay xè: “Anh uống trực tiếp rượu nguyên chất sao?”
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 v  r9 \" k! d
0 J" I( U. P6 X# D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
“Nếu đã thử rồi thì uống thêm đi.” Giọng nói hắn rất nhẹ.
@Copyright of Kitesvn.COM |& {7 T8 m# S$ v7 ^7 x2 I/ E# T" [(Do not Copy, pls!!)
$ {6 g8 W% l8 y* w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
“Nếu say thì sao?”
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& L5 i+ m/ Y% ?( [) J' M5 t# f
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 K: A( F+ E! r
“Tôi sẽ đưa cô về nhà.”
& t+ D( q. g6 T& Q1 r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |% F5 s  U' D# V3 V7 b- |9 p9 `(Do not Copy, pls!!)
Bọn họ đang rất gần nhau, cô thậm chí nghĩ nếu nói thêm một từ nữa môi hai người sẽ chạm vào nhau. Cô buồn cười mở cửa xe, đã hai năm không về nhà, ngay tại thời điểm sắp quay trở về lại có cuộc gặp gỡ như vậy. Trong đôi mắt có chút đồng ý cũng có chút mê hoặc.
@Copyright of Kitesvn.COM |9 W$ w4 n1 R9 {& Y. N2 u: }0 G(Do not Copy, pls!!)
4 W1 s. J, h+ r1 k4 [5 M% S0 _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Vừa rồi đối diện như vậy, cô suýt chút nữa đã nhận lời hắn.
. y: E- m: R0 V7 I, T) Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- f' b, ]4 p2 D1 a4 u9 Q
Bên ngoài gió tuyết rất lớn, có rất nhiều người đứng trên đường cạnh xe mình, nôn nóng chờ tuyết ngừng rơi.
@Copyright of Kitesvn.COM |; ]; y9 R. W+ E6 h3 X* Z(Do not Copy, pls!!)
( R; S5 t" H! b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Mái tóc ngắn của Nam Bắc bị gió thổi rối loạn che cả đôi mắt, cảm xúc vừa rồi còn chưa thoát hẳn, bỗng nhiên có tiếng súng nổ vang trời, thấy một viên đạn bay qua người, theo bản năng cô ôm đầu ngồi xuống.
@Copyright of Kitesvn.COM |" s1 t" I$ y. o4 Y! c(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |, `% a% d5 k- d8 e* L/ G+ R(Do not Copy, pls!!)
Tại sao có thể như vậy? Nơi này sao lại có bắn nhau?
. c' K0 e0 a- _9 z3 f3 ]& B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |3 N0 K- Z1 A7 w7 ?0 U+ V/ {- y(Do not Copy, pls!!)
Cô đang do dự không biết làm sao thì cánh tay phải bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Cả người đều bị kéo về phía sau: “Đừng cử động, không cần làm gì cả.” Tiếng thét chói tai từ bốn phía, bao gồm những tiếng la hét từ trong xe xuyên qua tai cô.
@Copyright of Kitesvn.COM |5 e8 U* S$ ?( F, p! F3 Z(Do not Copy, pls!!)
$ N6 F9 M! w6 d3 I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Đôi mắt Nam Bắc cảm thấy đau đớn, trong lòng lại hận đến mức muốn giết người.
@Copyright of Kitesvn.COM |" k# Q9 b4 e. `+ ^8 @! x2 b* A; j(Do not Copy, pls!!)
+ q: j7 E3 B1 g4 R8 ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Sống hai mươi năm qua, cô thật không biết trúng đạn lại có thể đau đến như vậy…
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ g4 |6 `+ d( n/ [- ^# a
+ V) i& E+ v# I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Khi tỉnh lại cũng bởi vì đau, cô nghĩ rằng mình đang ở bệnh viện, không ngờ lại xui xẻo vẫn còn ở trong xe, kẹt lại trong hàng xe ô tô dài hơn 900 km này.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) F3 D* K$ P; X! a- G2 E
@Copyright of Kitesvn.COM |% l. V) ^" _' b, T3 g  V(Do not Copy, pls!!)
May mắn cánh tay bị thương đã được băng bó, hẳn là bác sĩ đã tới.
@Copyright of Kitesvn.COM |4 M* r3 V+ x' ]5 B4 l1 ?# b(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 ]: M& z5 F( Q
Nếu đến rồi? Sao lại không mang mình đến bệnh viện?
@Copyright of Kitesvn.COM |  u1 G1 M- Y5 V8 S8 J  {(Do not Copy, pls!!)
9 `. P, |! \6 B2 W9 B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Trình Mục không biết thuyết phục thế nào với bốn người kia, hiện giờ chỉ có cô và hắn ở trong xe: “Cô sao rồi?”
@Copyright of Kitesvn.COM |! }5 x, }2 m/ t% g5 k# V" h% V(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. U/ c1 S! C8 I" C' e# F  e: W! t(Do not Copy, pls!!)
Nam Bắc dùng tay kia giữ lấy cánh tay bị thương: “Vẫn là xã hội chủ nghĩa tốt hơn… Tại quốc gia cấp loại giấy phép sử dụng súng hợp pháp, danh sách đăng ký khoảng bảy, tám vạn khẩu, trên thực tế không chừng còn hơn hai trăm vạn, kẹt xe cũng có thể bắt gặp cảnh bắn nhau như trong phim Hollywood…”
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- p7 ^$ v; u; O! n, [6 l" e
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), f% H0 o" Y- l  s2 S9 U
Cô cố gắng nói chuyện nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt đang tuôn rơi.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# Z7 ]" [# w7 N+ Y8 [' \8 L  s
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% l4 b0 u+ ?. m' W9 P
Cô thật không nghĩ tới trúng đạn lại đau như vậy, không chỉ có miệng vết thương, toàn thân đều đau, như thể thịt trên người bị xé ra. Cuối cùng không biết là vì đau hay vì mệt mỏi, cô cuộn người lại, tóc xoã che phủ gương mặt, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt trở nên trắng bệch.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ n- S7 K3 Y0 p$ t. O% G# K
@Copyright of Kitesvn.COM |+ M  g3 G+ w7 y8 T% Y( w(Do not Copy, pls!!)
“Cô có sao không?” Có âm thanh mơ hồ hỏi cô.
+ `9 @( a4 q# V- _! t) R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 T$ h2 z! v  u$ J4 q+ v(Do not Copy, pls!!)
Nhưng ý thức của cô đã sớm đi đến nơi khác.

@Copyright of Kitesvn.COM |8 P+ K' C; G, z0 M- H(Do not Copy, pls!!)
Hình mèo Ba Tư mà chị tả anh ^^
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ z& Z0 i% e4 o' K& Y4 W
@Copyright of Kitesvn.COM |/ ^) b" G+ ~. n( p, J(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): X1 k. y% x9 Y( P2 S
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): z5 {) S' a2 ~; R

Bình luận

sa hố rồi. thấy bảo se muốn điên quá, dạo này thần kinh yếu. không chịu nổi mấy vụ chia ly :((  Đăng lúc 18-5-2013 03:51 PM
vì hồi trước nhà mình có nuôi 1 con như thế  Đăng lúc 31-1-2013 06:24 PM
mình thích con trắng muốt cơ  Đăng lúc 31-1-2013 06:23 PM
Con mèo đáng yêu quá :X  Đăng lúc 29-1-2013 01:31 PM
đúng rồi bạn ^^  Đăng lúc 5-1-2013 09:07 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
chang_icy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 13:52:03 | Xem tất
Cho mình xin lót dép ngồi hóng truyện hen ^_^
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% }$ |7 ^, ~5 S6 {1 W
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* M. i5 F0 n4 \; d; ]
"Nam 9 nữ 9 đều kiên cường" và "hắc bang" đều là 2 cái mình thích nha :))
@Copyright of Kitesvn.COM |$ ^. b) w- t4 K5 k! x+ X" J(Do not Copy, pls!!)
" c* a5 m$ b/ B- A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Đọc văn án thấy có nhắc đến nước Nga làm mình nhớ đến tr "Từng có 1 người yêu tôi như sinh mệnh", lấy bối cảnh ở nước Nga, nam và nữ 9 đều là ng TQ sống ở Nga
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 o! m9 Q/ C( @8 E) j) k! U
+ E3 n9 z0 `0 [+ G6 i& r2 _; w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chủ hố cho mình hỏi tí, truyện này là HE hay sao bạn?
5 ^7 d$ ~) j0 x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ r; W2 I- T0 f! e$ M% ?8 \1 r(Do not Copy, pls!!)
Ủng hộ bạn, 5ting!!!
# A2 E5 s6 i) V" s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
4 }3 X7 M' s, H" ?0 F2 a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thanks p3104 nha <3

Bình luận

SE nhưng truyện này hay lắm, bạn đọc đi ko uổng time ngồi đọc đâu ^^  Đăng lúc 22-2-2013 10:06 PM
vậy mình củng phải xem truện" Từng có người yêu tôi như sinh mệnh " thôi , nhưng mà HE hAY SE vậy bạn  Đăng lúc 22-2-2013 05:50 PM
khá hay nhưng đoạn cuối buồn quá  Đăng lúc 31-1-2013 06:27 PM
mình cũng đọc bộ đấy rùi  Đăng lúc 31-1-2013 06:25 PM
@p3104: mình ko sợ HE nhưng phải hỏi trước để mình chuẩn bị tâm lý :))  Đăng lúc 6-1-2013 12:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 14:04:20 | Xem tất
Nào thì em lăn vô nhà bác ^^ ủng hộ bác cái ^^
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* e: ~$ d, u( {% n$ h. Y* V: `$ v
+ z) h' O" n/ {3 I8 n  l- K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nhìn thấy hắc mới chả bang là mắt sáng lóa lên rồi (thua mỗi bad guy á =))
@Copyright of Kitesvn.COM |6 S% q1 D$ U- J8 C6 j(Do not Copy, pls!!)
. g  T/ K0 }$ J2 M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cơ mà cho em hỏi, có H không =)) có H thì em mới mần hớ =)) không là em tiễn =))))))))))))))
  q: B5 i4 i  [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): e3 L1 Q2 \9 F" v  n, v
Đùa vậy thôi, chúc nhà bác đắt hàng *tung hoa*
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 l( f" K: _! N* G) _6 t
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( A8 w4 }/ o  Q+ N4 @8 d. {: q7 W
nào thì em kê dép lê ngồi lề đường hóng =))
@Copyright of Kitesvn.COM |# D9 j. m4 T, h2 q9 Z, s/ g(Do not Copy, pls!!)
# ?+ c7 E  l3 F2 G( m0 |5 ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chào thân ái và quyết thắng  ♥

Bình luận

có H, H, H :))) máu SN lại nổi lên rồi :P nhưng vẫn thua mẹ Tâm vs mẹ Mặc à? -_- anyway, chúc hố nhà bạn càng ngày càng đông khách ^O^  Đăng lúc 25-1-2013 03:04 PM
đoán thôi, mấy truyện đó đang hot ở đây mà ;D  Đăng lúc 6-1-2013 07:03 AM
phải mần mới biết được chớ bác =)) mà sao bác biết em đang đọc hai cái ấy ??? :|  Đăng lúc 6-1-2013 01:20 AM
H ko bằng DLVT với Đinh Mặc đâu ;P  Đăng lúc 6-1-2013 01:12 AM
thế thì em còn suy nghĩ hãng =))))))))))))  Đăng lúc 5-1-2013 10:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 21:45:26 | Xem tất
bối cảnh này cũng khá phức tạp như " Từng có một ng yêu tôi như sinh mệnh " nhỉ ;)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ I$ q5 @. Z! ^6 z3 a7 k0 j(Do not Copy, pls!!)
để xem nam 9 thế nào mà bị so sánh như con mèo Ba Tư thế kia :)))
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); L6 k8 f  P! A; \+ I
hóng chap tiếp

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ!  Đăng lúc 6-1-2013 10:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2013 07:09:21 | Xem tất
Spoiler chương 1:
@Copyright of Kitesvn.COM |: l0 m8 c. B" G# g3 w7 o! T7 o(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) H4 _: O, f1 ]8 M0 X
Cô còn nhớ rõ hình dáng của hắn trước khi hai người tạm biệt nhau. Khi đó hắn là một chàng trai trẻ, cao gầy, mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu nâu rất đẹp, giống như mèo Ba Tư. Nhưng người hiện tại đang đứng trước mặt cô không còn là một chàng trai mà đã trở thành một người đàn ông thực thụ.
& ?- h" f1 q! ~, }3 M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 [! i$ K: `1 ~' T* l(Do not Copy, pls!!)
Nam Bắc đứng bên trái cô gái đó, cô lặng lẽ lướt tầm mắt mình qua hắn, dùng khẩu hình miệng hỏi hắn: bạn gái?

@Copyright of Kitesvn.COM |* ^7 w8 l7 r9 j& m! X$ c(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! M, B" O) B% y. i1 a, n
Hy vọng làm kịp tối nay sẽ post ^^
" a5 f: b1 J2 J/ b# n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* S+ G$ E0 H1 T(Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách