Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 322348|Trả lời: 380
Thu gọn cột thông tin

[Hắc Bang] Nghịch Thế | Nhàn Nhân Hữu Nhàn (Hoàn - Ebook tr.1)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-5-2013 06:21:09 | Xem tất |Chế độ đọc

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ B0 O% e- e. }6 O% Y  v" u
@Copyright of Kitesvn.COM |2 I0 ^+ C: j- i4 N0 \(Do not Copy, pls!!)
NGHỊCH THẾ
@Copyright of Kitesvn.COM |0 m! V9 S3 ^' t, C" O(Do not Copy, pls!!)
Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* N3 c' C+ }8 `
Raw: 19lou
# p7 Q3 ]' ~) b) K- U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Editors: p3104, Bánh Bột (chương 34-42)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 r; `2 {; m5 C! W(Do not Copy, pls!!)
Thể loại: hiện đại, hắc bang, HE
! G, D9 ~+ U1 B7 K( W6 u! S" _: u" `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Độ dài: 43 chương + ngoại truyện
@Copyright of Kitesvn.COM |% q2 Q) x  x/ N* K9 }' |(Do not Copy, pls!!)
Tình hình sáng tác: đã hoàn thành
@Copyright of Kitesvn.COM |4 ~' w1 k$ |8 D/ s0 W(Do not Copy, pls!!)
Poster: nyan_neko

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); X- E. z% u: [
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 J: d( `6 O$ ]* i4 V9 X% Y0 [
Văn án:
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); O2 o* @0 P) d
! h' K- x* ^5 }& C1 l6 [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Điều gì bi kịch nhất khi nằm vùng? Là cho bạn đi nằm vùng lần thứ hai.
@Copyright of Kitesvn.COM |% |3 H3 ?/ D/ z! G; M(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |( o4 ~: s. f1 u' q* \- ]/ i# s6 _(Do not Copy, pls!!)
Điều gì không muốn nhìn thấy nhất khi nằm vùng? Muốn một lưới bắt hết lại nảy sinh cá lọt lưới.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! a6 |1 V. O; `6 y
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' H5 g1 @7 w; v. V
Điều gì xui xẻo nhất khi nằm vùng? Lão đại yêu bạn.
# t! @8 T9 T! k# s/ U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  F: E4 C, l1 q" r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Điều gì kiêng kị nhất khi nằm vùng? Bạn rơi vào tình yêu với lão đại.
3 x# b% G  ~- |4 P) g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
1 u6 i8 W2 {( e! ]( \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Muốn nói gì nhất khi nằm vùng? “Không được nhúc nhích, tôi là cảnh sát!” Còn dùng súng chĩa vào đầu người khác, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành.
@Copyright of Kitesvn.COM |% {! d8 U3 T: E/ n! K(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( c9 e! e. e! a! F! z
Sợ nói gì nhất khi nằm vùng? “Thực xin lỗi, tôi là cảnh sát!” Còn bị người khác chĩa súng vào đầu, bởi vì thân phận bại lộ.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 t4 B" E/ q4 X$ ]) K$ Q# Q
2 ]6 B9 e1 U) j' {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Càng đáng thương hơn chính là, nếu có chết, ngay cả trái tim cũng để lại cho người khác.
@Copyright of Kitesvn.COM |+ R' E2 L1 j2 z% T(Do not Copy, pls!!)
: y3 T# h& b( N8 u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Uông Ninh Hi là loại người chiếm giữ tất cả những điều ở trên.

0 X% ^2 \9 g/ O! p* l, z6 \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ A" H) A" x3 d7 P
) v8 f( w. l$ R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
video made by chijiro

6 q% _: n" S5 t& ]4 ?! r3 Z, L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 D+ n$ Y/ K" a2 N4 u- }(Do not Copy, pls!!)
Lời editor: Mình vừa làm xong truyện ngắn về nằm vùng cho nên khi tìm được truyện này cũng rất hứng thú vì vậy đào hố luôn. Hy vọng mọi người ủng hộ!

( ^: M8 ]. i1 D( M" \- d* _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ebook
@Copyright of Kitesvn.COM |, X8 d& s! D& R' q  _! x: S(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |6 M* e2 w3 W3 H3 [* q(Do not Copy, pls!!)
PRC: http://www.mediafire.com/?d43289nm9zai216
9 Z8 g7 ]2 ^1 Q+ x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
# Z! P7 ?% G4 n$ |@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
EPUB: http://www.mediafire.com/?nuininbjh5suyyc
$ Y, J% k& ~0 E+ U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. A+ {' m5 B) ?) [& y" }- O(Do not Copy, pls!!)
PDF: http://www.mediafire.com/?skn8plo47p6oytr

@Copyright of Kitesvn.COM |" {8 k: D$ Q4 y9 `3 `0 k(Do not Copy, pls!!)
Tốc độ: 1-2 chương/tuần, nếu có thời gian sẽ post thêm.
@Copyright of Kitesvn.COM |; ]3 W$ k8 u3 q8 j(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 T  k: m* r3 A5 v" |! l(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ ?. O- ~0 q# _3 B$ Y  o4 ^9 r
-Truyện edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.
@Copyright of Kitesvn.COM |, l5 M5 L9 h: |$ [2 ?( C(Do not Copy, pls!!)
-Vui lòng không repost truyện đi nơi khác, cảm ơn!

@Copyright of Kitesvn.COM |9 e1 e3 v) c# o" u; K(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( b5 o/ X0 e; c, \- `9 U4 Q
, }$ {: o  Q4 i5 T0 w6 L5 {  P% A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

Rate

Số người tham gia 16Sức gió +80 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn :x
piloveyoonge + 5 Cảm ơn bạn
Nhutphonglin + 5 Cảm ơn cô
kymus + 5 hóng ebook thôi ;))
Gypsy + 5 Ngại quá đọc chùa quên ko rate :).
tokpokki + 5 truyện hay quá, cảm ơn bạn :x
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!
HappyOneday + 5 Phai tênh :)
phuongminh.122 + 5 Truyện hay :x Mình xin 1 chân vào đ.
nyan_neko + 5 hắc bang :x, đợi kha khá rồi xem
chang_icy + 5 Nghe văn án thấy có vẻ hay đây
chansun + 5 Bài viết hữu ích
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2013 06:22:27 | Xem tất

& U' b( _2 y. v% o) P  x8 W' X7 v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
MỤC LỤC
. Q* e/ ~' r- Z8 c( y/ L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
8 ]+ o1 n3 o/ N$ f* o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 1  Chương 2  Chương 3  Chương 4  Chương 5
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  A/ e6 a; n4 Q0 S) z
# `( b+ [' N4 v- ]5 `/ ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 6  Chương 7  Chương 8  Chương 9  Chương 10
( b' _+ P3 O( k* _* y# X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 `! W# R, N& C4 `
Chương 11  Chương 12  Chương 13  Chương 14  Chương 15
@Copyright of Kitesvn.COM |9 B7 H& c; I* m5 Z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |! E* s+ d$ S$ x(Do not Copy, pls!!)
Chương 16  Chương 17  Chương 18  Chương 19  Chương 20
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* m0 l: d- z+ ~
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 E# Q1 w- s. w  T, i
Chương 21  Chương 22  Chương 23  Chương 24  Chương 25
% }; J6 ?% c2 ]: e! h( {/ i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |, j% }0 S5 F6 V1 L; Q3 n(Do not Copy, pls!!)
Chương 26  Chương 27  Chương 28  Chương 29  Chương 30
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% U& ~& P# K+ R6 N2 z  ?: f, [' c
9 A: n; g' z4 \# ^2 ?8 I( M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 31  Chương 32  Chương 33  Chương 34  Chương 35
: o- I: [9 _5 s' Z2 }. r% _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
! R$ U, l5 x$ K0 d( F! y  I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 36  Chương 37  Chương 38  Chương 39  Chương 40
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" U: |9 c/ ~% J" n2 ?) {
$ v- ^6 F0 U3 Q$ r- _- Y/ V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 41  Chương 42  Chương 43  Ngoại truyện

@Copyright of Kitesvn.COM |7 A  W0 ]% z# |(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 r6 X* U5 e2 L6 _6 |(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* H2 R% X7 [" d( F2 P- r$ E
@Copyright of Kitesvn.COM |8 I, Z* ^- A5 J9 w: N, J2 {1 E' E(Do not Copy, pls!!)

Bình luận

Sắp hoàn rồi, nhắm mắt nhảy hố :)  Đăng lúc 21-8-2013 11:43 AM
cám ơn bạn nhiều ^^  Đăng lúc 6-7-2013 10:24 AM
gay can qua  Đăng lúc 1-7-2013 06:29 PM
lại đúng gu rồi, sụp hố thôi ^^  Đăng lúc 23-5-2013 10:03 PM
cảnh sát iêu lão đại hắc bang à??? hay nhể......ùm......ta đã nhảy hố  Đăng lúc 7-5-2013 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 06:59:49 | Xem tất

, z8 c: t& r) T9 e3 k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' F7 s7 a7 B; `4 t(Do not Copy, pls!!)
Temmmmmmmmmmmmm
  b* I! A7 [- o1 l( ~. s( g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
$ p! b) \, z5 D5 X. H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Sáng nay hên quá cơ.
@Copyright of Kitesvn.COM |6 w  l$ H2 D% {% ]9 B6 r, U(Do not Copy, pls!!)
5 a: b# f2 g: W& w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tớ đã đọc bộ "Thời Niên Thiếu" của bạn, truyện rất hay nhưng chỉ là đọc truyện ngắn k thỏa mãn nhu cầu nghiện của tớ nên tớ nên giờ nhiệt liệt ủng hộ bạn bộ này cơ.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). _  _% ~, ]$ k2 n2 @! D" g1 n1 f
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' `! }4 K5 o3 Z- G/ O
Đề tài nằm vùng này luôn là những đề tài hấp dẫn gây cấn nhất, tớ rất thích hắc bang nên chắc chắn sẽ nhảy.
& I0 x* T7 o+ O2 K5 G3 \, P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). }* S# \! e; l, h$ x
Cơ mà chỉ là không biết nên đọc luôn hay chờ bạn đào nhiều nhiều rồi hẵng đọc.
@Copyright of Kitesvn.COM |- @4 d5 P0 M8 h) G: S) i(Do not Copy, pls!!)
5 I0 e4 ?% q' q; @& e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cám ơn bạn đã edit truyện :)

Bình luận

Cái áo của chị độc đáo ghê, em cũng mê mệt anh DCT lắm chị ak ^____^  Đăng lúc 24-5-2013 08:35 PM
Đó là Diệp Chính Thần của tôi áh cô  Đăng lúc 8-5-2013 08:39 PM
cứ thấy động tác kéo áo mặc dù ko có lý do gì mình vẩn nghĩ giống Chung Hán Lương ghê ^^!  Đăng lúc 8-5-2013 08:28 PM
Áo như thế ko quở mới lạ cô ạ =))  Đăng lúc 7-5-2013 12:52 PM
em là em like cái aó của chị nhutphonglin nha  Đăng lúc 7-5-2013 09:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 07:57:08 | Xem tất
Keke, mình rất thích đọc mấy truyện bạn chọn và edit .
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ Y( A: q& y: N  i  Y0 B1 E
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" k+ C: {6 w" N8 ^( N
Đọc bộ Thời Niên Thiếu bạn edit mình rất thích, nên lần này bạn đăng kí đào hố quyết định phải chen chân ở page 1 để ủng hộ .
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 B5 H7 O+ A: m( ]
& i5 B3 `) b4 t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cố lên bạn nhé, chúc hố đắt hàng .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 08:33:59 | Xem tất
Cô lại làm cho tôi thổn thức mất rồi,he...he!{:171:}
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ k7 d( M% f8 Y* U& A
Càng ngày tôi càng kết cô ý vì chúng ta có sở thích giống nhau mà,he..he!
' |, q3 J8 h# s: [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ủng hộ hố mới của cô nha!{:179:}{:161:}{:179:}
* c1 w9 E9 G. F, j  U6 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 08:45:45 | Xem tất
Há há, ta biết nàng sẽ đào hố này mà
! ~+ A5 I: J; T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ôi, lót dép nào
@Copyright of Kitesvn.COM |% D5 H" y9 r1 v* e5 ^. _( ?(Do not Copy, pls!!)
Lão đại hắc bang chắc cũng cầm thú phải biết Mình bị thick các anh ngoài lạnh trong nóng, bản chất cầm thú
@Copyright of Kitesvn.COM |0 C' ^7 G9 }2 j4 V: q% u+ `5 _- S(Do not Copy, pls!!)
Hóng chương đầu lên sàn
# u; @: u% O7 m+ H$ z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thank nàng nhiều nhiều nha :-*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 08:46:37 | Xem tất
Lọt hố rồi, nghe văn án thấy hấp dẫn quá {:263:},  Trước giờ chưa đọc truyện nào của bạn cả, nay ngồi hóng hót chờ đợi chương bắt đầu thôi.{:288:}
6 T  }% _' m! [9 {0 G* P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Mình ủng hộ và cảm ơn bạn đã đào hố.{:292:}
@Copyright of Kitesvn.COM |6 c7 g, h) D3 H9 j: v+ M(Do not Copy, pls!!)
Chúc có nhiều bạn đọc cũng lọt hố như mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 09:22:08 | Xem tất
Zê lại có truyện mới đọc,mà là thể loại mình thích.
( T: b% P: O3 u' O* {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Lần đầu đọc kiểu nằm vùng,hôhô 2 lần nữa chứ.có vẻ nữ9 yêu anh nam9 lắm mà bị lộ thì thảm thật đấy.
& [" p6 R5 q; e* g2 W- \: q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cái văn án hấp dẫn quá.lót dép chờ thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 09:57:09 | Xem tất
Chắc truyện đi được nửa đường mình mới có can đảm nhảy hố nhưng mình cũng chúc bạn chủ thớt đắt hàng nha
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 k  j9 j  C' F
Thời niên thiếu bạn edit rất hay và cảm động. Lần này bạn edit hắc bang tiếp là đúng sở trường rồi nhỉ nhưng cảnh sát nằm vùng là nữ lại làm mình nhớ đến An An trong truyện mà ss GR dịch. Có phải là Từ Bi Thành ko nhỉ? Già rồi đầu óc lú lẫn. Hic. Nhưng truyện này HE nên sẽ không quằn quại như thời gian đọc truyện kia
@Copyright of Kitesvn.COM |) ]4 R0 K! S3 L(Do not Copy, pls!!)
Nói tóm lại là ủng hộ chủ thớt nhé {:407:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2013 10:34:13 Từ di động | Xem tất
Lại thêm hố mới nữa.Đọc văn án thấy hấp dẫn ghê. Truyện này có vẻ ngắn nhỉ. Khôg biết có ngược k ta, dạo này đọc truyện ngược nhiều hay đau tim quá. Chúc bạn sớm lấp đầy hố nha. Hóng chap 1 :D

Bình luận

bạn edit comt thành 3 dòng nhé  Đăng lúc 7-5-2013 03:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách