Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 2926964|Trả lời: 1753
Thu gọn cột thông tin

[Hắc Bang] Đạo Tình | Chu Ngọc (Truyện dịch- Xuất bản tháng 2.2014)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-12-2011 14:20:16 | Xem tất |Chế độ đọc
Bài được greenrosetq sửa lúc  10-2-2014 04:41 PM
2 ^' m7 ]: d, r* o" L5 Q" k  @# }5 F©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | # h! D; ?% {) X# y8 iAll rights reserved

©2016 Kites.vn | All rights reserved# P' v2 U, D9 ]9 I

©2016 Kites.vn | 9 @: l% y8 F  x: b) j  Q  q9 o" UAll rights reserved
©2016 Kites.vn | , q& R' |( O- SAll rights reserved
©2016 Kites.vn | * ~8 }' M- t1 N; r7 [1 PAll rights reserved
Tên tác phẩm: Đạo tình
- I2 P# c4 v$ u7 V1 g©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved# _! L) Q6 Z6 ]! a* b6 v
Tác giả: Chu Ngọc
©2016 Kites.vn | 0 N# `* a5 f7 H& aAll rights reserved
* H" r! \$ M2 i/ E/ r# ^% s©2016 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Ngôn tình, hắc bang
3 g( S9 J$ B- K/ G( G+ Y©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved' H8 \8 c7 E- i2 ?9 @/ B
Người dịch: greenrosetq

©2016 Kites.vn | 7 V" k& N9 P% b4 R  PAll rights reserved
©2016 Kites.vn | - R# O$ }# f9 X- n% U6 w' HAll rights reserved
Poster: Eihpos_huyen
0 p  U5 G0 |/ B  A' k$ n©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 c7 \6 |0 c& \( l) ^) b
Ebook:  amisupham
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ A0 j3 l/ l9 Q% `+ G9 {
©2016 Kites.vn | / E9 Y' U% L$ k$ O) CAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 q/ I5 ^: g6 `5 m
, j6 ]9 e' _' n: T©2016 Kites.vn | All rights reserved
Văn án:
©2016 Kites.vn |   ~8 q. r! V! {$ MAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved2 |( D' D+ W* s7 p
Nàng là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt.
- m. V: B" F# j' A©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved: A5 H/ z6 s$ c5 s. J' @
Nàng là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm.
6 M/ T0 Z; e% z©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 9 M% s" c. b( a0 h! A6 YAll rights reserved
Nàng là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định.
' e) R+ d% R/ r- D2 Q; u# G* A©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved8 @* S. _6 I. ]$ Y
Hắn là ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo.
) ?. ]* p' J7 \! f4 A. x©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ f- ~& E% w1 p
Hắn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình.
4 ?; ~  s  q" q, `8 R0 B+ Z" E% z: m©2016 Kites.vn | All rights reserved
* M/ f9 z8 ^1 }* N$ s/ H- n©2016 Kites.vn | All rights reserved
Không ngờ trên đời này lại có người dám động đến tài sản của hắn.
©2016 Kites.vn | 7 T6 |5 D0 Y& q# a$ ]* [9 qAll rights reserved
* P5 r( X+ }6 O+ ]& x©2016 Kites.vn | All rights reserved
Nếu người đó chán sống, hắn sẽ kết thúc mạng sống thay.
©2016 Kites.vn | All rights reserved; n4 R- r( T' J- X3 t
©2016 Kites.vn | " _2 c) m, }+ n+ bAll rights reserved
Là tình, là yêu, là đau, hay là hận...tất cả đều không rõ ràng.
©2016 Kites.vn | . D8 g+ Q: p8 I/ n- OAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 1 w$ [4 W  k3 K! E1 o- iAll rights reserved
©2016 Kites.vn | & T0 y# X: N+ P5 D3 Y( {! v' X4 aAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 9 O3 W+ u# X3 e5 n/ |- A7 u# sAll rights reserved
7 N# g* k0 F/ W9 T3 E©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved* ~. S( Z0 r8 I# P9 H) Q
7 H; I$ g, Y+ d* U©2016 Kites.vn | All rights reserved
Lời tác giả:
©2016 Kites.vn | All rights reserved# a3 s/ k7 \9 t; A" m( I8 r
©2016 Kites.vn | All rights reserved, s) v8 K% B  t) W+ {6 p- H& d- s
Đây là tác phẩm hắc bang, bối cảnh hoành tráng, tình tiết đẫm máu u ám.  Nếu bạn muốn xem câu truyện tình lãng mạn thì đừng nhảy vào hố này."Đạo tình" là một thế giới đen tối, trong đó nam chính tuyệt đối không phải là người tốt.  Thôi chết, tôi sắp làm hư bọn trẻ rồi.
©2016 Kites.vn | All rights reserved, S3 Q6 n3 H5 }2 b& {4 M
©2016 Kites.vn | All rights reserved! E  m& i$ f8 i5 H' A& i
- s2 X+ M$ W% O; p" y/ V2 r©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved  R; I5 v: f- o4 V  q& c! |( v
©2016 Kites.vn | ! H/ A% E+ D; @All rights reserved
Lời người dịch:
©2016 Kites.vn | * [; L# ]2 Q) r3 d2 [All rights reserved
9 V" N( W& F4 D6 C/ c5 U% {©2016 Kites.vn | All rights reserved
Không giống như QHNH, tôi chưa hề đọc "Đạo tình".Khi thấy trên các diễn đàn về tiểu thuyết ngôn tình ở Trung Quốc, "Đạo tình" nhận được vô số lời khen từ độc giả như "đọc đi đọc lại không chán", "tiểu thuyết hắc bang kinh điển"...tôi quyết định giới thiệu đến độc giả Việt Nam cuốn tiểu thuyết thứ hai "Đạo tình".  Hy vọng cuốn truyện sẽ khiến mọi người hài lòng. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu trong thế giới "Đạo tình"...
©2016 Kites.vn | All rights reserved; Z8 I. `9 ^% h+ a
©2016 Kites.vn | 7 x) Q5 E0 m- T  NAll rights reserved
) U1 L+ T# O9 M# X/ v©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 1 L& f6 g; ~. t9 C9 ?5 B- mAll rights reserved
" R3 i/ Z4 p1 A+ E©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | * O+ i3 j% e( ~All rights reserved
©2016 Kites.vn | : h- w1 l, b6 J5 Q5 s2 P5 cAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved" ]+ D6 W5 b( E- H
LƯU Ý :

) x: q1 W6 c) t©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 9 ^/ S. X/ Y$ B1 I8 f7 fAll rights reserved

- Vui lòng credit đầy đủ khi mang bản dịch đi bất cứ nơi đâu ngoài Kites.vn

- Truyện được dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào. Xin chân thành cảm ơn!


©2016 Kites.vn | All rights reserved! p5 W, C: G  ]3 q8 U

* S8 X- T% O- N0 z0 v©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | ! v& w7 c8 e' C9 S0 nAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved& A, ]4 J/ c- }: P" c1 t
& m; P* E! Q5 i©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 0 ?( C6 ^$ W! _) d% A6 R  [9 XAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved' }- v) r6 a0 D9 j9 E. g" |
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ r' r9 M! d. j/ @
Ebook bản chỉnh sửa:

©2016 Kites.vn | All rights reserved* G: p9 s* B  J+ Q4 Z6 Y5 C4 }, K1 B* R
©2016 Kites.vn | All rights reserved" V& ~% L. Q" r# [! _
©2016 Kites.vn | All rights reserved5 G, T& @; U4 r! T
$ _: o+ z5 C& u- [1 G# t©2016 Kites.vn | All rights reserved
8 c4 O; Z. ~( A; |©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ Y+ g3 z+ T) V, m# W$ d4 V$ @+ K8 ?: o
PRC: http://www.mediafire.com/?lo1pvfhba4ze2w4
©2016 Kites.vn | ' k# _( ]' O9 H6 PAll rights reserved
PDF: http://www.mediafire.com/view/?lhaobdcfzbqyp69
©2016 Kites.vn | All rights reserved( m5 x# r9 c& B9 Q/ P
EPUB: http://www.mediafire.com/?ot8kb9ows0z03bv

Rate

Số người tham gia 26Sức gió +135 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 =´∇`=
Judy013 + 5 Cảm ơn bạn
panda_loly + 5 Bài viết hữu ích
millyapple + 5 thakz ạ :X
tokpokki + 5 Cảm ơn ss ^^
shinemy1987 + 5 :X thanks ss
yuni_chunee + 5 Truyện hay quá. ^^ Thanks chị GR
sui_92 + 5 :X
N2H_K0u + 5 Cảm ơn chị
APTX4869 + 5 sis quá đỉnh!
bingo_carot + 5 ủng hôj chị
cotchip2611 + 5 Ủng hộ 1 cái!
ngocxit + 5 Ủng hộ 1 cái!
lunamun + 5 Có warning 23+ không ss ơi
cay_xanh_810 + 5 truyện hay lém ss à:x
chang_icy + 5 cái này có mác NGUY HIỂM k c? ;))
hai2an + 10 Em hóng!
Archkenzo + 5 Thanks chị!
ღ♥Nh0kBj♥ღ + 5 Ủng hộ 1 cái!
Eihpos_huyen + 5 Ủng hộ chị nào :X

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2011 14:20:30 | Xem tất
MỤC LỤC

©2016 Kites.vn | All rights reserved* {: K* @; }, x$ Z
  ?; Q& r1 }* H; I% w©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 Q/ I6 E. M+ ~. F& ~
Chương 1+2+3                     Chương 4+5                Chương 6  
  H4 I# k  ^( L3 k: A3 [©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | + W( p  r- i2 CAll rights reserved
3 }/ Z  G* D3 o% x1 J( v( {©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 7+8+9+10               Chương 11+12+13                   Chương 14+15+16  
©2016 Kites.vn | ! F1 \& U. o9 m; K9 h+ {9 [4 uAll rights reserved
  
©2016 Kites.vn | All rights reserved( x- p" K1 |; x7 e7 S
©2016 Kites.vn | All rights reserved4 Z( h% E6 \/ {, g- R
Chương 17+18+19+20               Chương 21                  Chương 22+23  
©2016 Kites.vn | $ l  t3 O8 p1 C) DAll rights reserved
/ {* v- {4 Y7 I" Q& V. W©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 9 O$ t. S; ^6 }All rights reserved
6 N2 {, q1 q3 G3 z©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 24+25                Chương 26+27                 Chương 28+29+30+21  
©2016 Kites.vn | " }9 a) E  w5 [. KAll rights reserved
©2016 Kites.vn | - ]9 g/ q  p4 ZAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 7 H5 F0 N, v& ]5 }2 r" cAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved, P  M* E: h$ N8 u5 y
Chương 32+33               Chương 34+35+36             Chương 37+38  
©2016 Kites.vn | All rights reserved' j6 D1 I" d6 u4 S0 n8 g, w
( g; o$ v, N8 ~/ s7 K7 _©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved( b) W1 j( r  U1 z# F
©2016 Kites.vn | All rights reserved! R4 Q& u: T3 h) j  j
  Chương 39+40+41+42             Chương 43+44                  Chương 45+46  
©2016 Kites.vn |   \: ?! W7 k5 S/ ?$ ?All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 v" j- x* E% V4 r% d# B* k
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 `2 T7 e1 j& W' N
# P. }4 p, v) V) {% L- X+ G/ ?©2016 Kites.vn | All rights reserved
  Chương 47+48             Chương 49+50              Chương 51+52  
©2016 Kites.vn |   i0 A  N" ^4 b6 V5 a+ z- c3 E  QAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 8 U* W$ d5 R- W" W3 d0 a. O& KAll rights reserved
& E" D7 _9 W& l! H5 G/ h: R4 R1 M" f! ~1 q©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 S9 q" ^& @% h% H2 r
/ j* J" N$ R  g©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 53+54                 Chương 55 (I)             Chương 55 (II)              Chương 56 (I)             Chương 56 (II) + 57      Chương 57 (II)   
©2016 Kites.vn | . @. P% }- w- T% `' g7 KAll rights reserved

©2016 Kites.vn |   r) g/ O: Z6 G# Y* jAll rights reserved
1 z8 q- L  O, j4 T©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved# G# K- C: \1 p- j4 q  V! |# l
©2016 Kites.vn | ; m( k/ n& Q2 w( V, IAll rights reserved
Chương 58 (I)            Chương 58 (II)
* o- ~7 _" O2 P. k©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved" j4 f3 @! v7 X
©2016 Kites.vn | ' C6 V3 Y& P" sAll rights reserved
Chương 59 (I)          Chương 59 (II)             Chương 60 (I+II)           Chương 61  
©2016 Kites.vn | ; S9 ]7 u5 j- l- d' TAll rights reserved
0 {6 G& Q5 V: y7 ^©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved" n  M- x. k5 C. v% f3 F+ K
; X* Q* U5 k* V  R0 R/ T$ Y©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 62                    Chương 63               Chương 64 (I)             Chương 64 (II)
( A$ ?  Z/ c9 y) |©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | # F& S' h  b" e5 |All rights reserved
( M/ A3 D# }/ L©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 7 e9 J8 P" Z, w5 A4 W" {( W( sAll rights reserved
Chương 65 (I+ II)                Chương 66                 Chương 67                    Chương 68
/ L1 J) ^* d4 [9 s! B©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | # J; u  X% B6 k& Z- b! A& y' @All rights reserved
2 d# [0 q4 S! j©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 69                 Chương 70                 Chương 71                  Chương 72                Chương 73
©2016 Kites.vn | ( V9 _" x0 j+ F/ z: Z, qAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 u1 j: b# M% T/ t
©2016 Kites.vn |   d( i8 L# g- p4 [) nAll rights reserved
Chương 74            Chương 75              Chương 76            Chương 77             Chương 78
©2016 Kites.vn | 2 }0 j$ W0 i9 ~2 q8 ^All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved' g  w0 H! J/ b
* k+ _: O# M6 w. s2 C+ e: D©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 79              Chương 80          Chương 81+82            Chương 83            Chương 84+85        Chương 86
©2016 Kites.vn | 2 C* g5 _3 ]: j6 J" U8 i% sAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved' ^& D2 w2 G/ @& @6 N) ^  m
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 M: e" N8 j9 v# `) g
Chương 87           Chương 88              Chương 89           Chương 90             Chương 91             Chương 92
* z2 m0 F2 N3 C©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 1 g; R$ W& u# AAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved# G' H* L) {7 J( e
Chương 93               Chương 94              Chương 95           Chương 96         Chương 97            Chương 98
& N- U: v3 l) m' u©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved" j8 l7 p# T6 O* N) f0 q/ @  t
©2016 Kites.vn | ! H0 [3 q6 b' I8 j: l9 F9 C. f" g( f! rAll rights reserved
Chương 99                 Chương 100               Chương 101              Chương 102              Chương 103
) o) e1 f  O. A; P6 V8 w  f& t6 C  P©2016 Kites.vn | All rights reserved
, a* Y- |2 t! Q  n) p7 A©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | / l7 v" w8 D5 i" dAll rights reserved
Chương 104              Chương 105                Chương 106                Chương 107             Chương 108
©2016 Kites.vn | 3 n% p% t9 h) A. Q& Q0 L0 A( zAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved- @/ N0 C2 ]( ^2 h1 s# K
©2016 Kites.vn | ! h7 @9 O2 t- a5 z/ z4 _- \* IAll rights reserved
' ^& q0 H* M: p4 {: k# p0 q: p©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 109               Chương 110             Chương 111              Chương 112             Chương 113
©2016 Kites.vn | 9 e& Q  _1 N0 U! V5 S7 M8 [All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved* O/ b8 R/ |9 z5 ^% D
©2016 Kites.vn | $ t) p, j) [' a) F( ]All rights reserved
Chương 114         Chương 115              Chương 116             Chương 117          Chương 118
- L$ ?# @/ c% k% @8 v; u8 A2 S2 l©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 1 e3 @. I& I. ^  _: K. EAll rights reserved
2 ]# w& n6 K3 n7 x, o2 B% `, F©2016 Kites.vn | All rights reserved
0 A8 ?6 ^- h6 p; P©2016 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện 1          Ngoại truyện 2               Ngoại truyện 3             Ngoại truyện 4                Ngoại truyện 5
©2016 Kites.vn | " E; k: Q2 @0 sAll rights reserved

©2016 Kites.vn | All rights reserved$ s7 I  y7 u2 v! l; K, _' _: O4 Q+ _
©2016 Kites.vn | $ t$ J& E1 H, q& {; G' N' }All rights reserved
7 D4 S' |* q) G, L6 W©2016 Kites.vn | All rights reserved
8 d4 n: S5 |- `6 S©2016 Kites.vn | All rights reserved

©2016 Kites.vn | All rights reserved. g& B: f. b& I4 c5 t' s' ~
7 c9 H$ j+ U7 ]. ~©2016 Kites.vn | All rights reserved
3 K  L/ S, a. m©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | ) j' ^) j: e* P- NAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2011 14:21:41 | Xem tất
Chương 1: Ăn trộm

( u: {; `7 @4 Y, q©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 5 ^% I3 A/ s7 w' m, }: K, X. _All rights reserved
©2016 Kites.vn | : Z$ H/ c' b7 m# V/ v& z' dAll rights reserved
7 K  M' T% J- u. M$ D& J' N$ ]©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ T" e5 z, |& A  d; \

+ G/ t7 J  n+ z©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved* n4 H4 G' `4 o0 P7 w; g
Ding dong, ding dong, chuông đồng hồ buổi sáng điểm chín tiếng. Khi tiếng chuông vang lên, tủ kính chống trộm phát ra tiếng động nhẹ, rồi từ từ bị dỡ ra.
©2016 Kites.vn | All rights reserved7 n6 C$ ]3 Q3 i! p
©2016 Kites.vn | " L% r* C- l. D+ i9 |0 ]! i1 yAll rights reserved
Một bàn tay ngọc ngà thò vào bên trong nhấc miếng ngọc đặt trên quầy triển lãm,  tiếng nói khe khẽ cất lên: " Có đầu rồng, hoa văn long phượng...quả nhiên là đồ tốt".
©2016 Kites.vn | All rights reserved( }" ^7 B+ B1 ]: M
©2016 Kites.vn | , Q5 D7 R. w$ W% r3 YAll rights reserved
"Mấy thứ đó mà trị giá những 30 triệu đô la Mỹ?" Một giọng nói vọng đến từ cửa phòng triển lãm.
& ^1 e: A3 @, |" X©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 r! Z5 E9 {, e7 X7 j, @
Cô gái đứng trước tủ trưng bày miếng ngọc mỉm cười, không quay đầu lại. Cô dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp miếng ngọc ném về nơi phát tiếng nói, rồi từ từ quay người: "Bảo vật của thời Tây Chu, chị thử nói xem?". Cô gái đứng cách đó không xa nhảy lên bắt trọn rồi chăm chú nhìn miếng ngọc trong tay mình.
©2016 Kites.vn | 3 o7 a$ z, F5 \+ r- h" _All rights reserved
©2016 Kites.vn | ; }! H/ [( y2 _; Q. @% TAll rights reserved
Cô gái đứng trước tủ trưng bày mặc bộ quần áo trắng nhãn hiệu Etro, trên cổ quàng chiếc khăn lụa màu xanh lá cây cùng nhãn hiệu.  Gương mặt cô lộ vẻ điềm đạm, đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Nụ cười nhẹ nhàng trên miệng cô mang lại cảm giác tươi mát như ngọn gió xuân. Đồng thời, từ người cô toát ra vẻ tự nhiên, trang nhã, khoan thai, tùy hứng, không bận tâm đến bất cứ điều gì. Khí chất khác người của cô khiến bất cứ ai khi vừa nhìn thấy cô đều dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đặc biệt đó mà chưa cần nhìn đến dung mạo cô.
©2016 Kites.vn | - y2 o( F' Q, _% l! PAll rights reserved
3 D6 V1 F3 N3 c5 L/ n- v' J©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Vàng còn có giá, ngọc thì vô giá. Thứ đồ chơi này rất đáng tiền, có thể bán tới 100 triệu. Đáng tiếc, rơi vào tay chúng ta nó chỉ đáng giá 30 triệu". Cô gái đứng ở cửa liếc nhìn miếng ngọc đời Chu rồi thuận tay bỏ luôn vào túi.
# Y) i* @0 w& ?! h©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved) w+ S( c* B& F
Cô gái mặc bộ đồ trắng mỉm cười lúc lắc ngón chỏ, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc: "Không, không...Gặp phải chúng ta nó chẳng đáng giá một xu. Gặp đúng người trả cái giá trên trời, nó mới đáng giá như vậy".
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 G/ ^2 y7 N7 E/ j3 @, `
©2016 Kites.vn | All rights reserved! W5 l0 G% r) r. X! P/ P  ?/ J
Cô gái đứng ở cửa bất giác cười lớn. Họ là đều là Thần thâu (trộm thần), muốn thứ gì thì đi ăn trộm là được, chẳng cần bỏ tiền mua. Bảo vật quý giá đến mấy trong mắt họ cũng không đáng một xu. Bởi vì họ chưa bao giờ dùng tiền để mua chúng.
©2016 Kites.vn | ) `6 u' h+ m6 T) RAll rights reserved
©2016 Kites.vn | % |8 i/ I' R8 M! @- v" e7 `" hAll rights reserved
Cô gái áo trắng liếc nhìn đống bảo vật trưng bày trong triển lãm, nhún vai: "Cũng may là các chị có đạo đức nghề nghiệp, nên các em lần này được an toàn". Quy tắc của cô là không động đến những thứ không nằm trong danh sách, mặc dù chủ nhân của đống bảo vật trưng bày ở đây chưa chắc đã là người tốt, có khi cũng cướp lại ở đâu đó.
! P! o% q: j6 C' h©2016 Kites.vn | All rights reserved
7 t* [1 C9 p: N" f5 o( j©2016 Kites.vn | All rights reserved
Đây là một triển lãm cổ vật nổi tiếng ở New York. Triển lãm trưng bày toàn đồ cổ có giá trị từ khắp các nơi trên thế giới. Nếu tính tổng trị giá số cổ vật này,  có thể mua cả một thành phố nhỏ ở Trung Quốc.
* i/ Q, w) p, B©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | & _: A+ A9 S! X/ u  AAll rights reserved
Triển lãm lắp đặt thiết bị bảo vệ tiên tiến nhất trên thế giới, chỗ nào cũng có camera giám sát. Tuy nhiên, những người mở triển lãm quên rằng, khoa học kỹ thuật mà họ dựa dẫm chính là điểm yếu dễ bị tấn công nhất.
* ~$ L$ p! F/ ?* Q©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | . Z* y& l# w( ^, L  F$ ZAll rights reserved
Cô gái mặc áo trắng rõ ràng là cao thủ trong nghề.  Một phút đối với người bình thường có thể quá ngắn, nhưng đối với cô là quá dài, dài đến mức cô cắt kính đoạt lấy bảo vật một cách thong dong.
©2016 Kites.vn | All rights reserved- h1 @, W8 `+ ^  H9 s4 y/ P. B
: P" j. p- k; S; ^©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Ly Tâm, em chỉ còn mười giây thôi đấy". Cô gái đứng ở cửa giơ tay nhìn đồng đồ, quay sang nhắc nhở Mộc Ly Tâm.
" j# Y# C8 y" D; I" K©2016 Kites.vn | All rights reserved
" Y0 A3 W; X4 x' ]' T©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Tùy Tâm, mười giây là nhiều rồi". Cô gái tên Ly Tâm nở nụ cười lơ đễnh, thong thả đi về phía cửa.
©2016 Kites.vn | # N: X  D% T' z1 F/ s. L$ A6 B+ gAll rights reserved
©2016 Kites.vn | $ W6 u; r/ Q8 A0 p7 u' LAll rights reserved
Hai cô gái mặc đồ trắng và bộ đồ đỏ từ từ đi ra cửa lớn như đi dạo phố. Ly Tâm quay đầu nhìn phòng triển lãm im lìm, khóe miệng cô hơi cong lên. Ly Tâm giơ tay đập vào bức tường cảm ứng ở đại sảnh. Một hồi chuông báo động chói tai vang lên. Ít phút sau,  vô số tiếng bước chân chạy rầm rập về phía phòng triển lãm.
  G% m+ d- k# q6 [8 ^©2016 Kites.vn | All rights reserved
; F  Y2 X3 |7 l©2016 Kites.vn | All rights reserved
Tùy Tâm cau mày không lên tiếng, như đã quen với hành động của Ly Tâm. Cô tiện tay giơ con dao đập mạnh vào lưng người đứng gác gần đó.
©2016 Kites.vn | ( J) E" ~8 Q5 X% k. L2 ^All rights reserved
©2016 Kites.vn | 6 K, ]* }6 _4 XAll rights reserved
Ly Tâm hất mái tóc mỉm cười: "Khách quý sắp đi rồi, chủ nhà còn không ra tiễn, thật mất lịch sự quá".
©2016 Kites.vn | All rights reserved9 C7 t+ s9 u$ m# P/ [6 w
©2016 Kites.vn | All rights reserved  r3 O6 z# X( }1 ^3 l  n
Chỉ trong chốc lát, phòng triển lãm canh phòng cẩn mật nhất New York đã trở thành nơi họ ra vào như trốn không người. Bây giờ là giờ đổi ca, cả tòa nhà đột nhiên náo động, người đi lại hoảng loạn. Trong khi đó, tất cả camera ở cửa lớn, cửa nhỏ, cửa sau, đỉnh lầu đều ngừng hoạt động. Không ai chú ý đến hai cô gái xinh đẹp đi ra ngoài một cách thoải mái.
©2016 Kites.vn | : P0 c. F; ]0 o$ g3 V# j2 VAll rights reserved
©2016 Kites.vn | - B0 E6 a5 x3 ]  E+ hAll rights reserved
"Họ còn vỗ ngực khoe có thiết bị tối tân nhất nữa chứ. Chúng ta đoạt được quá dễ dàng, thật chẳng đã chút nào".  Sau khi ngồi lên chiếc xe mui trần Ferrari màu rượu booc đô, Tùy Tâm rút miếng ngọc ra xem.
©2016 Kites.vn | $ q5 c7 s) j, z9 X5 j  |All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved2 f4 U1 s; }1 N6 c! m" `
Ly Tâm một tay để lên thành cửa xe, một tay điều khiển bàn lái. Làn gió mát thổi lên tóc cô, khiến cả người hưng phấn hẳn: "Trên đời này có thứ gì chúng ta không ăn trộm được?".  Tối tân gì chứ? Cô là cao thủ vi tính và cao thủ trộm đồ, cộng thêm cao thủ võ nghệ Tùy Tâm,  chẳng có gì có thể gây khó dễ cho họ. Chỉ một phút toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động, cảm giác như đi vào chốn không người quả thực cũng không tệ.
5 E( Q. @0 m+ ^: x- Y©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved- F% B' u5 N1 X. b7 v
Tùy Tâm cười lớn: "Đúng rồi, chỉ cần hai chúng ta song kiếm hợp bích, xâm nhập vào Nhà Trắng cũng không thành vấn đề".
5 G4 j3 h$ k% J9 ?1 C' [* M©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | - L# U- q$ m5 F3 t( }All rights reserved
Ly Tâm nghe thấy mỉm cười: "Chúng ta muốn làm gì cũng được".
©2016 Kites.vn | 6 U9 x+ e: L' J0 iAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 9 e, w5 K2 j9 H0 qAll rights reserved
Tùy Tâm nhìn bộ dạng của Ly Tâm, bình thản như trời có sụp cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi, cô giơ tay nhét miếng ngọc vào lòng Ly Tâm, nở nụ cười gian tà: "Con bé này đừng có lười biếng. Em hãy chịu trách nhiệm về chuyến giao hàng cuối cùng đi. Sau này chúng ta "cá bơi dưới đại dương, chim bay trên trời cao" (chỉ sự tự do).
+ p+ E+ X2 _5 a" U* e$ E©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 5 m* u8 p) [$ ^9 B" f* ?, SAll rights reserved
Ly Tâm lập tức giảm tốc độ. Xe vẫn chưa dừng hẳn, Tùy Tâm đã bay người qua thành xe nhảy xuống đất. Làn tóc uốn xoăn phấp phới trong gió,  cộng thêm ngoại hình diễm lệ của cô, khiến không ít đàn ông đi đường huýt sáo tán thưởng. Tùy Tâm giơ tay, không hề quay đầu về phía Ly Tâm: "Chị sẽ liên lạc với em sau".
©2016 Kites.vn | / g* V) w$ J5 z, e  }9 w! w) @1 y( pAll rights reserved
©2016 Kites.vn | $ k) z3 [/ w- j7 }' v- LAll rights reserved
Ly Tâm gật đầu. Cô dừng hẳn xe bước ngoài, hét lớn: "Chị nhớ cẩn thận đấy".
. m- I; H7 N  H©2016 Kites.vn | All rights reserved
4 @9 ^& U+ Z! _; E7 P, q©2016 Kites.vn | All rights reserved
Tùy Tâm vẫy vẫy tay rồi biến mất trong dòng người. Ly Tâm nhìn bóng dáng người cộng sự mười mấy năm nay chưa bao giờ rời xa, cô bất giác đứng tựa người vào cửa xe mỉm cười.  Từ nay về sau, họ đã hoàn toàn tự do.
* N' A9 ~4 `/ G& O& Q) T% N©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 7 \, e( y" U; [+ YAll rights reserved
Một cơn gió thổi bay tóc Ly Tâm, bay cả chiếc khăn quàng cổ bằng lụa mỏng quấn trên cổ cô. Ly Tâm chỉ cảm thấy cổ nhẹ bẫng, cô quay đầu nhìn chiếc khăn màu xanh lục bay phấp phới trong không trung.
©2016 Kites.vn | 7 o( E+ z9 v; A) F6 z% [/ Q1 f; [: AAll rights reserved
& A2 ?( v: G, K* p$ C©2016 Kites.vn | All rights reserved
Trên đường xuất hiện một chiếc xe Cadillac màu đen chạy ngược đến với tốc độ rất nhanh. Chiếc khăn lụa đột nhiên bay vào cửa xe. Khi chiếc xe đi ngang qua, Ly Tâm kịp thấy một đôi mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía cô.
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 `# h* m0 ~% n* J: q% O% Y$ v7 ~, g- {
©2016 Kites.vn | 5 h7 N- D1 g! t# Q+ J6 NAll rights reserved
Ly Tâm nhún vai, chỉ là một chiếc khăn quàng cổ, mất thì thôi. Cô lại ngồi lên xe nổ máy, phóng đi theo chiều ngược lại chiếc Cadillac đen.
©2016 Kites.vn | $ [# _$ Q, X9 I- R6 KAll rights reserved
; |* |( [% g' o, A©2016 Kites.vn | All rights reserved
Vài ngày sau, tại một tòa lâu đài cổ ở Roma, thủ đô Italy, có hai người đàn ông trung niên ngồi trong thư phòng. Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi nghịch viên đạn trong tay: "Ly Tâm và Tùy Tâm làm việc chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Đúng là bảo bối yêu quý có khác".
©2016 Kites.vn | 4 \7 Z. ]! Q" `* Y) mAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 0 ]% \  r3 ?4 E" R+ l% ^All rights reserved
Người đàn ông trẻ hơn một chút mỉm cười gật đầu: "Bọn họ không phụ công chúng ta đào tạo, bây giờ xếp thứ năm trên thế giới, kiếm không ít tiền cho chúng ta".
©2016 Kites.vn | * Y* x  h8 h, l7 R3 p& zAll rights reserved
7 D. I! X1 e$ Q©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Chúng ta nuôi họ thật không uổng phí...haha", người đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa cười lớn.
©2016 Kites.vn | , G( H% _6 r8 c% R: VAll rights reserved
©2016 Kites.vn | & X/ k" ]2 c1 D3 @' c7 ZAll rights reserved
"Đại nhân, đại nhân".
©2016 Kites.vn | All rights reserved, U3 N+ O; g3 [9 e8 m6 C
©2016 Kites.vn | All rights reserved" c* E/ T' N; [! U
Người đàn ông ngoài bốn mươi nghe tiếng gọi cau mày: "Chuyện gì? Không biết bọn ta đang bàn chuyện hay sao?"
©2016 Kites.vn | All rights reserved- U) |$ ?! g6 S" c. S8 P
7 A' C. n  F4 m0 S- x$ r& g©2016 Kites.vn | All rights reserved
Người ở bên ngoài cất giọng sợ hãi: "Cô Ly Tâm gửi đồ đến ạ".
©2016 Kites.vn | All rights reserved& i/ v% e; I  A; Y% S0 p
* ]- [" }8 X2 ~3 [  w& E) a  N©2016 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng nói trong phòng trở nên ôn hòa hẳn: "Vào đi".
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 k6 D6 j1 ~5 R+ ~9 d' z/ a
©2016 Kites.vn | All rights reserved% P& H# e* P. ^0 y" O2 ]4 V
Người đàn ông ngoài bốn mươi mặt mày tươi cười mở gói đồ, lấy ra miếng ngọc bích. Hắn quan sát một hồi rồi gật đầu: "Tốt lắm! Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngọc của thời Tây Chu. Ly Tâm quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng".
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ J+ n0 @9 c9 [& m8 F" \  \
6 v) j0 l$ {1 u- l/ T( b6 m©2016 Kites.vn | All rights reserved
Người đàn ông đứng bên cạnh vừa nhìn miếng ngọc vừa cười: "Tôi càng ngày càng thích con bé Ly Tâm, đúng là bảo bối của chúng ta. Tôi thấy, để con bé này mãi mãi ở lại bên cạnh chúng ta, chúng ta nên...".
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ Y5 ?2 B, A1 A' `: F: E
©2016 Kites.vn | All rights reserved% K, i2 I/ @; e1 w9 N$ Y
Người đàn ông lớn tuổi cười thành tiếng: "Chú nghĩ giống hệt tôi. Bảo bối này ngày càng có bản lĩnh, đôi cánh ngày càng cứng.  50 triệu đô la chuộc thân chắc con bé chưa tới hai năm sẽ kiếm được. Tôi không muốn làm đứt sợi dây khống chế nó. Đợi nó quay về đây, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch tính từ trước".
: h( t6 u% d: V. V0 Z6 }: ^) H©2016 Kites.vn | All rights reserved
* L/ m1 r+ G( c7 p  ?' a: Q& t©2016 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng cười thâm hiểm vang khắp thư phòng. Một lúc sau, người đàn ông ngoài bốn mươi phát hiện trong gói đồ vẫn còn một phong thư. Hắn vừa bóc thư vừa cười lớn: "Con bé Ly Tâm lại không biết giở trò gì? Còn gửi thư nữa...Gì hả? Đồ khốn khiếp...". Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, một bàn tay đấm mạnh xuống bàn, làm mấy ly rượu pha lê rơi xuống đất vỡ tan.
3 o& l! y8 h5 x; r8 K4 J©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | * h- W$ ^7 U" s1 Q! c) AAll rights reserved
Người đàn ông trẻ tuổi vừa cầm bức thư vừa hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
8 w6 L# W- g$ D; ~! U; r©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | $ g3 r# w5 P- z: z4 HAll rights reserved
Trong thư chỉ có một tờ ngân phiếu 100 triệu đô la Mỹ, kèm thêm một câu: "Ngân phiếu 100 triệu đô la mỹ ở ngân hàng Thụy Sỹ.  Tiền Ly Tâm và Tùy Tâm chuộc thân theo giá đã định. Sau này chúng tôi không còn dính dáng đến các ông nữa". Sắc mặt người đàn ông trẻ tuổi cũng trở nên khó coi vô cùng.
©2016 Kites.vn | All rights reserved% m1 R/ k' M4 H4 \
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 z7 o' P/ H9 ~6 q- t+ u
"Cô giỏi lắm, Ly Tâm. Đủ lông đủ cánh rồi muốn bay phải không? Làm gì có chuyện dễ dàng thế. Nơi này không phải là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi". Người đàn ông trẻ tuổi vo tròn tờ ngân phiếu trong tay, quay người đẩy cửa hét lên: "Người đâu..."
©2016 Kites.vn | - f) d- g- K- d; [8 ?All rights reserved
©2016 Kites.vn | . V7 @( W% I4 S. q3 {8 qAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ L! n- x! D# a$ x( ]; L* `4 j
8 C! Q# F% Y7 s! F: Z8 ]©2016 Kites.vn | All rights reserved
Hết chương 1

©2016 Kites.vn | All rights reserved3 w3 Y' G( f. n; p7 C, F, a, S5 B
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 J& I9 u% l% K$ T  X
5 d7 G) d9 q, u1 k5 p©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ h$ @+ @+ v& z" [- S$ O. q
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ [: H5 X# P6 \; I3 g2 [% Q0 n, {
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2011 14:21:48 | Xem tất
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

' j& q1 [% N& V$ p5 L©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 5 x+ A2 i+ l- U- r+ lAll rights reserved
1 s) f4 T% Y2 o- T/ w©2016 Kites.vn | All rights reserved

" d  A$ H' x  e* Q! J% t: o, u! {7 A! g©2016 Kites.vn | All rights reserved
) B% _- a1 o2 r4 K( Y' g: A©2016 Kites.vn | All rights reserved
Trong một ngôi biệt thự gần bờ biển ở San Francisco, một cô gái có vẻ bề ngoài dịu dàng đứng ở cửa nhà bếp, nói với cô gái đang ngồi xem tivi vừa ăn hoa quả: "Ly Tâm, mau đi mua xì dầu. Nhà hết xì dầu rồi".
©2016 Kites.vn | : ^. t1 @! T& ^) VAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved- L# O/ f* h3 i/ G4 N1 Z' {
Ly Tâm cuộn mình trong sofa bất giác cau mày. Ban đầu, cô cảm thấy dãy biệt thự này nằm gần bờ biển, không khí trong lành lại đúng lúc cho thuê nên mới quyết định thuê một ngôi. Hơn nữa, chủ nhà là đồng hương, người có vẻ lịch sự trang nhã nên cô đoán sẽ không gặp phiền phức.  Nào ngờ, chủ ngân ngôi biệt thự này nhiệt tình quá đáng, thấy cô là đồng bào tóc đen như mình liền coi cô như em gái.  Chủ nhà luôn tỏ thái độ thân mật, không cần biết tâm trạng của người khác ra sao.
  T, l! U' C# i9 V4 _/ B& a! w©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | # l& E- D) x) ?' [All rights reserved
Ly Tâm nhìn nụ cười ngọt ngào trước mắt, nụ cười quá trong sáng khiến cô không thể từ chối. Tuy vậy, Ly Tâm vẫn không quên mặc cả: "Em muốn ăn món sườn chua ngọt".
2 n9 M4 G! S7 j2 {4 I©2016 Kites.vn | All rights reserved
, h. `" [7 s% O' j6 b6 N9 j8 p©2016 Kites.vn | All rights reserved
Tú Thủy liền tắt nụ cười: "Đi nhanh lên đi. Em mà về muộn là nghỉ ăn đấy". Nói xong cô liền phất tay ra hiệu Ly Tâm đi mau.
©2016 Kites.vn | ) g. G% j0 w3 O8 `8 WAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 4 F8 p0 @' N2 g. Y0 w" m6 i4 W% lAll rights reserved
Ly Tâm nhìn động tác của Tú Thủy, từ từ đứng dậy. Cô mặc chiếc áo T-shirt không ra T-shirt, sơmi không ra sơmi, một tay áo xắn một nửa, một bên tay nham nhở như bị chó gặm. Phía dưới là chiếc quần jeans rách nát đến mức ăn mày cũng không thèm mặc. Cổ cô đeo chuỗi hạt đen đen trắng trắng dài đến ngực. Mặc dù là bộ đồ chẳng ra sao nhưng Ly Tâm khoác lên người lại bộc lộ vẻ tự nhiên, tùy ý.
©2016 Kites.vn | All rights reserved5 C# @) g6 W) U' }: A
# v4 a$ \. s1 B8 f- l4 j/ W- G. j©2016 Kites.vn | All rights reserved
Tú Thủy nhìn bộ dạng của Ly Tâm, không khỏi nhíu mày: "Ly Tâm, em lại ăn mặc kiểu này rồi, phong cách kiểu gì...".
, Z* ]- @( U2 n©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved! L7 Z% j' i/ r' N. p: J$ g
Ly Tâm nghe Tú Thủy mở miệng đánh giá cách ăn mặc của cô, lập tức phi nhanh ra cửa. Chị Tú Thủy này hoàn toàn coi cô như em gái. Ly Tâm luôn cho rằng cô muốn mặc thế nào thì mặc, không ai có quyền can thiệp. Tú Thủy cũng hiểu rõ điều đó. Chỉ là khi nhìn chướng mắt cô không kìm chế nổi vài câu cằn nhằn.
©2016 Kites.vn | All rights reserved! X4 n! K- `. L$ s) i) Y
©2016 Kites.vn | All rights reserved# m% K5 v  K5 n5 H% T0 u/ z
Đi gần đến cửa lớn, bỗng có tiếng chuông kêu, Ly Tâm vừa thay giày vừa nói: "Bạn chị kìa"
©2016 Kites.vn | - \1 q& P7 ]2 V' UAll rights reserved
7 [% [6 L) S( d2 \7 ~©2016 Kites.vn | All rights reserved
Tú Thủy vẩy nước trong tay,  tiến lại gần: "Cũng có thể là bạn của em lắm chứ".
©2016 Kites.vn | All rights reserved( r! S$ v& Z$ \. W8 ]$ z/ c* z
$ l# n3 K0 f, V8 p4 y©2016 Kites.vn | All rights reserved
Ly Tâm không ngẩng đầu: "Em không có bạn".
©2016 Kites.vn | 2 l! V, k! d* `, b' s  w9 }2 fAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved: X# k" q/ c8 q- u* L1 X
Tú Thủy hơi sững người, nhìn Ly Tâm đứng dậy với vẻ mặt thản nhiên như cô vừa nói câu "hôm nay trời đẹp lắm". Trên mặt cô không hề bộc lộ vẻ cô độc hay bi thương.
©2016 Kites.vn | All rights reserved: B+ N. d% t# [" }0 V, O7 c
©2016 Kites.vn | All rights reserved5 }8 I' f" j5 z- `; E/ b. z7 F7 H7 w
Ly Tâm thấy Tú Thủy nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, ôn tình. Cô khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào tường, hất hàm nói với Tú Thủy: "Có phải chị thấy em vừa mắt lắm không? Nếu chị thích em, em cũng không ngại chơi GL (yêu đồng tính) đâu".
7 v' R3 }& Y( @* {: @2 a' Q+ d1 }©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | ( W7 c) b) M2 b* F: `  Y7 h5 AAll rights reserved
Tú Thủy nghe xong trợn tròn mắt. Cô quay đầu màn hình giám sát xem ai đến. Sau đó cô ấn công tắc cửa ra vào, kéo tay Ly Tâm. Cửa kính vừa mở, Tú Thủy lập tức đẩy Ly Tâm ra ngoài, nhìn cô với vẻ ăn tươi nuốt sống: "Mau đi mua xì dầu. Nếu không em đừng mơ ăn món sườn chua ngọt".
©2016 Kites.vn | All rights reserved( {2 p- G5 A# v6 D
©2016 Kites.vn | & e( o+ w4 M& CAll rights reserved
Thấy Tú Thủy hằm hằm nhìn mình, Ly Tâm bất giác nhún vai. Thương hại cô ư? Cô chả cần. Bạn bè cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, có hay không chẳng khác biệt gì.  Một mình độc hành trong thiên hạ cũng không có gì không ổn.
©2016 Kites.vn | . ?" a' y" i- T- @7 x, `- b) @5 FAll rights reserved
1 u! M2 X$ t# e' U7 D5 r©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Tú Thủy, lâu rồi không gặp". Một giọng nói đầy từ tính tràn ngập sự vui vẻ truyền đến.
6 f8 E- U7 @# R& d" }: T3 J©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 2 k* J9 w+ M/ G9 [: y3 ]All rights reserved
"Tuấn Kỷ, sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi?"
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 Z4 i2 k* m2 s7 k. t
4 c0 Y) j5 f' y. F( F©2016 Kites.vn | All rights reserved
Nghe thấy giọng nói cay nghiệt của Tú Thủy, Ly Tâm quay lại nhìn. Từ cửa lớn có một đôi nam nữ đi vào. Cô gái giống như động vật không xương tựa vào vai người đàn ông, nhìn qua có vẻ là loại yếu đuối ngây thơ.
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ ?4 e% f' s! \; w) j; l2 B
©2016 Kites.vn | 2 A9 ?! x9 m/ I3 O8 `# oAll rights reserved
Người đàn ông cao khoảng một mét tám mươi, đôi mắt hoa đào, gương mặt của người phương Đông điển hình, khóe miệng hơi nhếch lên như có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào, rất thu hút người đối diện. Anh ta mặc chiếc áo sơmi cởi hai cúc trên, để lộ bộ ngực rắn chắc màu đồng. Thêm vào đó là mái tóc dài đến mang tai, khiến toàn thân anh ta toát vẻ gợi cảm chết người.
" V& [6 i: u2 w4 Z©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 R: F" |' Z2 B6 x+ _1 \9 J  l: j
Tuấn Kỷ thấy Ly Tâm đi qua, nở nụ cười nhã nhặn với Ly Tâm. Ly Tâm chỉ liếc một mắt rồi đi thẳng về phía nhà xe, hoàn toàn coi hai vị khách là người vô hình.  Cô không có hứng thú chào hỏi linh tinh.  Tuấn Kỷ vừa vào cửa đã nhìn thấy Ly Tâm, nhưng cô không thèm để ý đến anh ta, khiến anh ta bất giác nhăn mặt nhìn theo bóng dáng Ly Tâm.
©2016 Kites.vn | All rights reserved9 w5 s6 a* I5 h
©2016 Kites.vn | " o" a5 `3 r/ j1 e( ?$ Q2 l( X# q; AAll rights reserved
"Phương Tuấn Kỷ, anh nhìn đi đâu đấy?",  thấy Tuấn Kỷ mải dõi theo bóng Ly Tâm, Tú Thủy nghiến răng hét lớn.
©2016 Kites.vn | All rights reserved: [) G7 V7 }. w; D, @  j7 W
©2016 Kites.vn | All rights reserved! \. r# r; l- y
Tuấn Kỷ nghe thấy quay đầu lại: "Cô bé đó là ai?"
©2016 Kites.vn | * ]! k% f; u) VAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved9 m- g6 k! r- f
Tú Thủy nghiêm mặt: "Anh thôi đi được rồi đấy. Người của tôi anh đừng tơ tưởng động đến".  Tên này thật chẳng biết phép lịch sự gì cả, nói chuyện không hề uyển chuyển, mở miệng trực tiếp hỏi thăm ngay. Anh ta cũng không để ý đến người đẹp ở trong lòng lộ rõ vẻ không vui.
& O# z$ Q7 _2 K, Z- Y) M4 _9 L; |©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | : E0 \# W0 H3 E1 F/ }All rights reserved
Tuấn Kỷ cười lớn: "Tôi có thể...".  Anh ta chưa nói hết câu, chiếc xe Ferrari màu rượu phóng vụt đi. Ly Tâm vừa lái xe vừa vẫy tay chào Tú Thủy, coi hai người khách như không tồn tại.
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 n3 ?- W/ H% p3 n7 o) V: }6 z
©2016 Kites.vn | All rights reserved' v" H) |. O3 k; T- s! U
Tuấn Kỷ nuốt câu nói tiếp theo vào lòng, sắc mặt thay đổi hẳn. Cô gái kia dù vô tình hay hữu ý, cũng khiến anh ta lửa bốc lên đầu. Bao nhiêu năm tung hoành thiên hạ, chưa có một người phụ nữ nào dám không để mắt đến anh ta, người phụ nữ đúng là thú vị.
©2016 Kites.vn | All rights reserved4 D( R8 e  S0 \  K" s% V" n$ Y+ l! c
  ]: E% v5 j0 M8 b( z8 I©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Xì dầu, xì dầu. Không biết thứ này bán ở đâu nhỉ?". Lượn qua mấy cửa hàng và siêu thị gần đó cũng không thấy bán xì dầu của Trung Quốc, Ly Tâm vỗ trán nhấn ga phóng về đường bờ biển.
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ i+ Q% C  s" N2 ]; u* g
©2016 Kites.vn | All rights reserved  |' R! z3 O3 [$ e- I! M+ R! c, y
"Mẹ nó, đánh chết chúng nó cho tao".
©2016 Kites.vn | - y! J/ v* O! M8 ?All rights reserved
3 H2 r' l0 d; M* Z) r" |©2016 Kites.vn | All rights reserved
Một tiếng hét ở phía trước vọng đến khiến Ly Tâm hơi giật mình. Cô đưa mắt về phía trước, cách đó không xa là một chiếc xe BMW màu bạc bị đập nát, đằng sau đậu mấy chiếc xe mui trần màu đen, màu đỏ và màu xanh lam. Ở phía trước nữa có hai người đàn ông đang bỏ chạy, mười mấy người đuổi sát phía sau lưng.
©2016 Kites.vn | , j" g6 k0 u# D3 i+ r1 dAll rights reserved
©2016 Kites.vn | ) j, r' }0 b2 U, g" w8 f, ^All rights reserved
Khoảng cách giữa kẻ đuổi bắt và người bỏ chạy không dài. Người đằng trước thỉnh thoảng còn bị ăn vài gậy từ người phía sau. Tuy nhiên, hai người hình như nhận thức rõ tình thế nguy hiểm. Dù bị đánh cũng không quay đầu mà chỉ biết chạy thục mạng về phía trước.
©2016 Kites.vn | & I" W+ c; v1 R. J( C( zAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved# H0 F4 a- {6 R  C4 I  r0 y7 T" |
Nhìn thấy cảnh tượng này, Ly Tâm bất giác cười nhếch mép. Cô hét lên: "Xe để đó làm hàng mẫu à?". Mấy chiếc xe mui trần đậu đằng sau chắc chắn là của đám người rượt đuổi. Chúng có ô tô không dùng, lại dùng xe "căng hải" (hai cẳng). Chắc chúng muốn tìm cảm giác kích thích trong quá trình đuổi bắt hoặc chúng tin đôi chân của chúng chạy nhanh hơn xe ô tô.
7 G, j$ f4 h( B* |; M1 x©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | - \* h& O( U& V8 s# |! F9 _All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved8 D0 c: d8 J: n% i5 O& T% H! d
©2016 Kites.vn | All rights reserved! k5 l; u- i3 s! p$ _
Hết chương 2

©2016 Kites.vn | All rights reserved: I6 m% H. B7 J  Y; |! l3 V
©2016 Kites.vn | All rights reserved- a8 Y4 ^- G; F
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2011 14:37:24 | Xem tất
aaaaaaaaaaaaaaa
©2016 Kites.vn | All rights reserved- u% n0 I9 @/ K$ U$ v4 y& U& o
Trời ơi, chị làm em mừng phát điên lên được ấy.
( |0 ~' h1 z1 R9 H& C5 C5 |©2016 Kites.vn | All rights reserved
Hóa ra đúng là Đạo tình sao:((.
©2016 Kites.vn | ! `4 Z+ C" H1 u4 R- O# u. ]: VAll rights reserved
Hạnh phúc quá hạnh phúc quá hạnh phúc quá .........
8 T8 K" a+ c9 k) Y$ s' y  d1 i' q: H* s©2016 Kites.vn | All rights reserved
Ngỡ chị không làm nên đã mấy lần em định đi đọc cv (thực tế cũng đã đọc được gần 2 chap :P) *lon ton đi đọc truyện*
©2016 Kites.vn | 9 @3 T( V  H7 M9 A% Y! ^) B3 AAll rights reserved
( u# i3 K. P& y9 r# e©2016 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng lý do để rất vui mừng thì có 3 lý do :
©2016 Kites.vn | ; Z, h& v" H7 J) t) d9 I) zAll rights reserved
+ Thích văn phong của chị
+ [  S& b0 J; @3 z  s2 K* b* `©2016 Kites.vn | All rights reserved
+ Đặc biệt thích chị khi dịch thể lọai hắc bang (cho dù chưa đọc thể lọai khác của chị :P, nhưng ấn tượng với QHNH quá rồi)
©2016 Kites.vn | 0 |( T+ n3 C! e$ x: C; WAll rights reserved
+ Truyện của Chu Ngọc (nhân vật của Chu Ngọc luôn rất cá tính :x)
©2016 Kites.vn | All rights reserved4 A  q5 k! D# n4 B7 H
©2016 Kites.vn | 3 o  V% E/ q" o8 oAll rights reserved
Vậy là trong lúc dịch chị cũng chưa đọc luôn sao? Nếu đúng như thế thì lại càng hấp dẫn chị nhỉ :P.
©2016 Kites.vn | All rights reserved8 m$ U: q+ q6 G
©2016 Kites.vn | , r; A0 L( R3 ?% a8 dAll rights reserved
Edit: Em đã đọc hết phần dịch của Dụ tình trên Vfic, đúng là hay và hấp dẫn quá. Nhưng vẫn chưa dám rờ vô bản convert.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2011 14:44:12 | Xem tất
Ôi ss GR lại dịch tiếp rồi hí hí
©2016 Kites.vn | All rights reserved. V! I. A3 z% d' M
Rất thích văn phong dịch của ss nên đặt chân vô đây hóng tiếp
: v- V7 l" T/ y% h! w. q©2016 Kites.vn | All rights reserved
Nghe văn án mà mê mẩn, e bị thích những thể loại nam chính không tốt {:438:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2011 14:53:51 | Xem tất
Ss dịch truyện mới rồi ạ? Bên truyện Quan Hệ Nguy Hiểm chỉ đọc thôi chưa bao giờ comt cả nhưng thấy ss dịch tác phẩm của tác giả Chu Ngọc thì chui vào ủng hộ ạ, em rất thích tác phẩm của Chu Ngọc ạ. SS dịch văn phong cũng hay ạ! Em lết dép, mùng mền vào đây ngóng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2011 15:03:40 | Xem tất
Ôi, chị đã ra tay rồi, cuối cùng cũng đã được đọc truyện chị dịch.
©2016 Kites.vn | All rights reserved! \! `3 m4 h4 V5 V
Sung sướng quá, mới đọc văn án đã mê rồi.
©2016 Kites.vn | 1 [+ D, z& k0 i8 t4 o$ O3 }. YAll rights reserved
Mới biết Chu Ngọc khi đọc Thú Phi nhưng phải nói là nhân vật chính của Chu Ngọc vô cùng ấn tượng.
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 O0 g; _9 j' J: o
Em thích thể loại Hắc bang nên Đạo tình không thể bỏ qua được.
©2016 Kites.vn | 1 \) t4 x1 G) n6 K8 z  i0 Q# jAll rights reserved
Nhất là lại do chị dịch nữa thì lại càng phải đọc.
©2016 Kites.vn | All rights reserved. I# Y' M, h+ ?2 q
Nàng Kurt nhà em báo tin là em bay qua liền, đặt gạch một cái để hóng hớt, giờ em đi đọc truyện đây
©2016 Kites.vn | 0 q5 q0 \) r: W- PAll rights reserved
Cảm ơn chị nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2011 15:20:40 | Xem tất
Chương 3: Đua xe

©2016 Kites.vn | All rights reserved, S4 c# D) b5 C- {) U1 r
©2016 Kites.vn | & q/ U3 `1 B& f' ]9 OAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved  W$ t* F3 C- R+ r- z7 q
+ n& J1 y" d6 ]9 u7 C©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved9 x- F0 Q6 s5 d, r: W2 C

©2016 Kites.vn | All rights reserved; A$ W" Y4 C/ B4 ~3 ]" P
©2016 Kites.vn | # L% s& e7 I, |$ CAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved! U- _6 v9 _9 Y5 l" u5 x
Ly Tâm giảm tốc độ, đi từ từ để thưởng thức trò vui. Quả nhiên nghe cô nhắc nhở,  có kẻ thông minh quay về lấy xe. Ly Tâm lắc đầu đầy thất vọng. Xem ra trò vui sắp kết thúc rồi, cô quay đầu lại chuẩn bị tăng tốc độ.
©2016 Kites.vn | " ?% C2 x) n. JAll rights reserved
& N$ R, }1 n) L, ]8 [8 T1 w8 w©2016 Kites.vn | All rights reserved
Đúng lúc này, xe Ly Tâm đi ngang qua hai người đàn ông bỏ chạy.  Trong khi cô chưa kịp nhấn ga, một người đàn ông thuận tay nắm lấy cửa xe cô bay người nhảy trong rồi kéo người còn lại leo lên xe.
©2016 Kites.vn | All rights reserved  k$ p+ i  q9 z8 [6 X4 K( U! w' p
©2016 Kites.vn | ! i! E1 X+ e4 g0 ~All rights reserved
"Mau tăng tốc đi, nếu cô không muốn bị liên lụy thì lái xe nhanh lên". Một tràng tiếng Anh lưu loát từ phía sau vọng đến.
0 |2 T% y, w* ]9 c% a* c/ o©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | . y/ `0 }' q/ fAll rights reserved
Ly Tâm không thèm quay đầu, cô vẫn từ tốn lái xe. Qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hai người đàn ông ngồi đằng sau. Một người phương Đông tóc đen, trông giống con lai,  máu không ngừng chảy từ trên trán xuống. Người đàn ông mắt xanh tóc vàng còn lại càng thảm thương hơn. Mặt anh ta bê bết máu, nhìn không rõ diện mạo.
4 I7 Y7 |3 R% J8 N©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 0 Z: r  m0 b) l. a5 s9 ?All rights reserved
Lúc này, người mắt xanh thấy Ly Tâm vẫn lái xe chầm chậm, tuy nhanh hơn người chạy bộ nhưng chắc chắn sẽ bị mấy chiếc xe đuổi theo bắt kịp ngay. Anh ta vội vàng huých người bên cạnh: "Cậu kéo cô ấy đi, để tớ lái cho".
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ l" i* }$ G( o! K7 u
©2016 Kites.vn | All rights reserved! H8 `7 @3 {3 c- ]8 R2 n' p" d
Người đàn ông tóc đen nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói với Ly Tâm: "Làm phiền cô, chúng tôi bây giờ cần cắt đuôi những người ở phía sau. Nếu cô không thể phóng nhanh, thì để chúng tôi lái xe. Cô yên tâm, sau khi mọi chuyện kết thúc chúng tôi sẽ bồi thường cho cô".
  b7 w; w  |; S1 Q% \  _©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 0 o- x  s  }6 A( \( {; v& uAll rights reserved
Ly Tâm nghe người này nói với cô bằng tiếng Trung nói với cô, liền nhếch mép: "Tôi không thích người khác lái xe của tôi".
©2016 Kites.vn | 3 v7 z+ x7 O/ ]All rights reserved
. v, l" d) k8 b4 W" z©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Shit, vậy cô mau lái nhanh lên". Người đàn ông mắt xanh nghe Ly Tâm đáp lời, vừa cuống cuồng nhìn về phía sau vừa nói câu tiếng Trung khá chuẩn.
©2016 Kites.vn | All rights reserved: c4 O/ ]6 S2 M: i1 P" n/ B
©2016 Kites.vn | : Z$ D( f& V) ~8 e* yAll rights reserved
"Con bé kia, mau dừng xe lại, nghe thấy gì chưa?"
1 l5 H# |& h5 a6 Y6 s% b. |©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved- q) J, R# _; w& z* `/ e6 o3 _0 i
"Đồ khốn khiếp, tôi mà tóm được, cô sẽ chết trong tay tôi. Dám cho chúng nó lên xe".
©2016 Kites.vn | & S; b; n4 k. {" Y& @All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved& `/ M5 t7 w! b
Ly Tâm còn chưa kịp trả lời người mắt xanh, từ phía sau vọng đến tiếng chửi mắng của đám người đuổi theo. Gương mặt Ly Tâm bỗng trở nên lạnh lùng, cô liếc nhìn vào gương chiếu hậu: "Bám chắc vào". Ly Tâm nhấn ga, chiếc xe màu rượu đỏ phi như bay trên con đường bờ biển.
©2016 Kites.vn | ' b4 ^8 M& R( s5 |All rights reserved
1 M6 w; \7 H9 M9 N/ C6 N! b2 M©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Phía trước là có cua dốc, làn đường sẽ thay đổi, cô hãy chú ý".  Nghe những lời thuật ngữ đua xe chuyên nghiệp từ miệng người mắt xanh, Ly Tâm bất giác mỉm cười.
& N! S# S0 L! J5 ~2 U8 T& g2 J: \" d©2016 Kites.vn | All rights reserved
8 t( \8 G) E) G% G" C©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Mẹ nó chứ, để tao xem chúng mày chạy đi đâu", kẻ đuổi theo tỏ thái độ hết sức hung hăng. Kỹ thuật lái xe và tốc độ của bọn chúng cũng không tồi.
+ X' W" E2 M/ w/ _+ o+ a  M5 K©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 4 R! q) [- u4 }& Z# sAll rights reserved
Ly Tâm vừa nghe thấy, miệng cô nở nụ cười hưng phấn. Cô vẫn tiếp tục phóng xe với tốc độ hai trăm cây số một giờ.
©2016 Kites.vn | All rights reserved* \7 |; p9 C; `
©2016 Kites.vn | 9 A; j8 p2 \( c. v6 q# v0 cAll rights reserved
"Cô điên rồi sao, mau giảm tốc độ đi. Có phải cô muốn bị rơi xuống biển làm mồi cho cá không. Mau giảm tốc độ!". Người đàn ông mắt xanh hoảng hốt khi thấy Ly Tâm không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc sau lời nhắc nhở của anh ta. Anh ta hét lớn, cặp mắt vằn lên tia máu.
©2016 Kites.vn | 4 c7 s+ a: y' d* D8 p' L, w& FAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved( _+ B  x0 Q- ?6 I) L9 d
Ly Tâm quan sát tình hình phía sau qua kính chiếu hậu, cô quát: "Im miệng". Người đàn ông tóc đen nãy giờ không lên tiếng kéo áo người đàn ông mắt xanh lắc đầu. Tuy nhiên, khi nhìn về khung cảnh trời biển ở phía trước, mặt anh ta cũng trở nên tái nhợt.
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 Q8 w0 H, m7 V" A
©2016 Kites.vn | All rights reserved* S3 U3 _, z$ \) P- r9 }4 T1 r5 e( W0 o
Đường cua dốc ngay ở phía trước mặt. Đội xe phía sau tích cực gia tăng tốc độ. Bọn chúng quả nhiên rất tức giận. Vì vậy  khi thấy Ly Tâm tăng tốc, chúng cũng tăng tốc theo.  Quan sát tình hình qua gương chiếu hậu, Ly Tâm bất giác nở nụ cười lạnh lùng.
©2016 Kites.vn | ' ?' V  g  j# J7 N$ [4 }) Q. i, aAll rights reserved
©2016 Kites.vn | # z$ G2 W1 B$ L4 }) @; DAll rights reserved
Gạt cần, đánh bánh lái, phanh kít, chiếc xe Ferrari quay một trăm tám mươi độ đổi đường ngay trong giây lát, bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu kin kít.  Ngay đến đầu đoạn cua, Ly Tâm đã bất ngờ quay đầu xe sang làn đường đi ngược lại.
©2016 Kites.vn | 5 W& \- i$ m4 |0 F. zAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved. x! v% K/ ]8 [, e% i
Cùng lúc đó, đám xe đuổi theo xảy ra vụ va chạm. Không ngờ đến hành động quay xe của Ly Tâm, chiếc xe đi đầu theo quán tính phanh gấp, khiến những chiếc xe đang phóng tốc độ rất cao ở đằng sau đâm mạnh vào đuôi xe phía trước. Mấy chiếc xe sang trọng bẹp dúm trong chốc lát, may mà bọn chúng đều là tay đua không tệ nên mới tránh khỏi tình trạng thương vong.
' l' Y& D* g6 A6 _4 j% y" K1 @5 O: u©2016 Kites.vn | All rights reserved
; R0 V  t, Q3 [# m# t* f©2016 Kites.vn | All rights reserved
"Hahaha, chúc chúng mày gặp may mắn". Nhìn thấy đám người nhảy ra từ những chiếc xe bị hỏng, người đàn ông mắt xanh vừa cất tiếng cười ha hả vừa giơ ngón giữa về phía bọn chúng.
©2016 Kites.vn | 1 r. j2 q$ o! E' }+ t& j. }) YAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved$ R6 n$ {) z, ?- g7 ?& ?
Qua đó một đoạn, Ly Tâm lại giảm tốc độ đi thong thả, một tay cô cầm bánh lái, một tay cô vắt lên cửa xe. Chúng phải trả giá vì dám chửi mắng cô.  Coi như đây là bài học giành cho kẻ không tôn trọng người khác.
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 p  c! I7 w4 d( _
©2016 Kites.vn | All rights reserved9 X9 h. R% p* r7 U
"Giỏi thật, giỏi thật đấy, không ngờ kỹ thuật của cô tốt như vậy, gần bằng tôi rồi. À đúng rồi, tên tiếng Trung của tôi là Tiêu Vân, còn cậu ấy tên là Ngô Sâm". Người đàn ông mắt xanh, à không, Tiêu Vân lúc này nhảy lên phía trước, ngồi xuống ghế phụ bên cạnh Ly Tâm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hưng phấn.
1 [+ ?& [1 x  c3 A4 Y* x  h©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | ' h! F& `- D6 Q- G4 C' `) Q5 EAll rights reserved
Ly Tâm nhếch môi: "Xuống xe". Nói xong cô đạp phanh dừng xe lại. Cô còn phải đi mua xì dầu nữa.
©2016 Kites.vn | All rights reserved8 K' k, ?6 [- @) ?1 U: ]8 y
©2016 Kites.vn | ; _$ R1 I# a, |( H! ]All rights reserved
Tiêu Vân trợn mắt nhìn Ly Tâm.  Ở đây là đường bờ biển không một bóng người. Nếu đi bộ quay về thành phố không biết một ngày có tới nơi? Anh ta có cảm giác người phụ nữ bên cạnh tính tình phóng khoáng, không ngờ định bỏ rơi anh ta ở nơi này. Cô nàng không nhìn thấy anh và Ngô Sâm đang bị thương sao?
4 U( `9 j4 b, D5 v4 {8 J- s# J©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved, R$ J7 F- S9 Y+ X! T0 |7 t- D; L% `
Tiêu Vân vừa định lên tiếng, Ngô Sâm ngồi sau liền kéo anh ta xuống xe. Ngô Sâm đặt một tấm danh thiếp vào xe Ly Tâm: "Cám ơn cô, đây là số điện thoại của tôi. Sau này cô cần giúp gì thì cứ mở miệng. Việc chúng tôi có thể giúp, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức".
©2016 Kites.vn | 3 X2 f: s' L' z6 {7 p. e& A  ]All rights reserved
4 N# f. c' R' Z8 X9 X4 O! t" j©2016 Kites.vn | All rights reserved
Ly Tâm ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông, thấy hai người có vẻ mặt thành khẩn. Anh chàng tóc đen nói một tràng giang đại hải mà chẳng đúng trọng tâm gì cả, Ly Tâm đành giơ tay: "Trả tiền cho tôi, một ngàn".
©2016 Kites.vn | All rights reserved% a% Z8 W7 M: {( O1 ?
©2016 Kites.vn | All rights reserved( W6 w- t* Q8 [0 B3 ]
Ngô Sâm và Tiêu Vân ngắn mặt. Lẽ nào cô gái lái xe cao cấp như vậy lại đòi họ tiền quá giang. Hơn nữa, một lời hứa của họ lẽ nào không đáng giá một ngàn. Tiêu Vân lầm lì rút ví tiền, lấy toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho Ly Tâm.
©2016 Kites.vn | All rights reserved8 r9 \1 O4 P1 g
©2016 Kites.vn | All rights reserved1 u; q+ N7 z. N( v
Ly Tâm giơ tay kẹp lấy tờ một ngàn, rồi trả lại tấm danh thiếp. Cô không nói một lời nào, rồ ga phóng đi mất, để mặc hai người đàn ông máu me be bét nhìn nhau lắc đầu.
©2016 Kites.vn | / W! ]. E. F! p4 S; i2 MAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 V6 F8 t, T) B1 R) y
"Ôi, đói bụng quá", Ly Tâm nhăn mặt xách cái túi đi vào nhà. Đói chết đi được, cô phải đảo một vòng quanh San Francisco mới mua được chai xì dầu của quê hương.
©2016 Kites.vn | 5 N/ x' Z! y( m2 S" yAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved* W, v3 v/ W+ K- S# e: q  w2 {
Vừa vào nhà, nhìn những người ngồi ở phòng khách, Ly Tâm không khỏi cảm thán thế giới này quả là nhỏ bé. Ngoài anh chàng điển trai tên Tuấn Kỷ, trong phòng khách xuất hiện thêm hai người đàn ông băng bó đầy đầu, chính là hai người cô gặp trên đường.
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 V8 t# V$ L) s5 ?$ i2 J- \  i0 r
©2016 Kites.vn | All rights reserved" ]/ b9 c& L' j4 _1 J( ?, z$ o+ q/ P' G
Tú Thủy thấy Ly Tâm về, liền đi ra đỡ túi đồ trên tay Ly Tâm: "Sao em về muộn thế? Bây giờ mấy giờ rồi? Bữa trưa qua từ đời nào rồi"
8 r  n( J  G* p' p" W8 a©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved- r/ a3 L* h: `
Ly Tâm nói với giọng mệt mỏi: "Chị có biết xì dầu khó mua lắm không?"
©2016 Kites.vn | All rights reserved/ X* L8 h. G7 A( ?9 m
©2016 Kites.vn | All rights reserved( t: y9 a' X' `; U& p, P
Tú Thủy hơi sững người: "Chị quên không nói cho em biết ở đâu có bán".
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ u( W1 |% n" }+ ^. A3 v
. s5 U% u8 Y7 ~# l% w4 u©2016 Kites.vn | All rights reserved
Ly Tâm khóc dở mếu dở.  Nếu không phải Tú Thủy nấu ăn rất ngon, cô sẽ dọn ra khỏi nhà ngay. Tuy nhiên, dạ dày của Ly Tâm không có sức đề kháng với mấy thứ gọi là mỹ vị. Ai bảo đường đi vào trái tim người đàn ông thông qua dạ dày, câu nói này cũng có tác dụng tương tự với đàn bà.
©2016 Kites.vn | 7 x$ D/ |* |  GAll rights reserved
©2016 Kites.vn | ( t, }& R, b+ e; I) @All rights reserved
"Hi! Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi". Tiêu Vân nằm trên ghế sofa vừa ăn hoa quả vừa huýt sáo cười tươi với Ly Tâm.
©2016 Kites.vn | All rights reserved) |) x1 y$ G& L
©2016 Kites.vn | / O! `) U' W" S$ iAll rights reserved
/ @3 }% X7 u' y% t2 Y& H9 U©2016 Kites.vn | All rights reserved
Hết chương 3

©2016 Kites.vn | All rights reserved/ G% R+ w0 U/ q
0 Z, e4 c4 N. M©2016 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2011 15:41:09 | Xem tất
Rồi......................chuẩn bị vùi đầu với cái phím f5 nhé
( J5 m6 ]3 C( e! q©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | % ^! {& p4 Y* a- H- @2 r" fAll rights reserved
Chào mừng sis comeback với tiểu thuyết mới
5 ^* I" C2 G, A. }9 i7 Z©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | # J; _- b$ c8 c  _4 C# \" S8 }All rights reserved
Haha............nghe có vẻ hấp dẫn quá.........vẫn còn đang vương vấn anh Mặc và chị Vũ đây này
©2016 Kites.vn | . U& Z! G( S& oAll rights reserved
: X4 g0 y8 W5 K0 X! {: I©2016 Kites.vn | All rights reserved
Làm quen với môi trường mới đi thôi
©2016 Kites.vn | 9 j1 L$ J! e. `7 ~) P( OAll rights reserved
©2016 Kites.vn | & k; r+ o2 s) m7 Y: S* vAll rights reserved
Ủng hộ hết mình{:290:}{:290:}{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách