Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 317719|Trả lời: 1300
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo | Dạ Sơ - (HOÀN + EBOOK)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-5-2013 20:21:58 | Xem tất |Chế độ đọc
Nương tử, nàng đừng quá kiêu ngạo!
- r9 r9 u% r: r6 g  `: k  r3 m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
2 q7 ^7 t( T6 k; Z% |6 N& z9 T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM |0 }* b' X  }7 V: g; E(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 t1 I% K4 f: k0 I0 e
Tác giả: Dạ Sơ
@Copyright of Kitesvn.COM |, p! ?# N2 t: K/ S& {) h(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 l6 _& n8 H* K. A3 M5 n
Tình trạng sáng tác: Hoàn
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% f4 M! X, A- ?& g- u7 y
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). W0 C1 e+ B, r- l" F( a+ y
Độ dài: 1 chương Tiết tử + 97 Chương
@Copyright of Kitesvn.COM |5 B; h9 {" ?3 Z(Do not Copy, pls!!)
' f" P, d; i4 [' Z7 @@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thể loại: Cổ đại, Hài, nữ giả nam, nam giả nữ, HE
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ o# A1 n, V+ c+ A1 z' U# q  k. {+ D: o* \+ _
@Copyright of Kitesvn.COM |0 g% f% I9 q' L) l: y7 M# N; v(Do not Copy, pls!!)
Edit: Mẹ Cherry
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). m0 `5 M6 K: P: O$ z+ ?( v# k1 X
@Copyright of Kitesvn.COM |$ D' }0 v% A7 w) V(Do not Copy, pls!!)
Poster: nyan_neko
- e2 x8 {8 k: R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ y: o; ^6 A( Q( k
Tốc độ: 2 chương/ tuần.
9 {# V1 {2 Z& L% Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
3 r5 r: [  `+ e+ Y" a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nguồn raw: vmtxt.com
(cảm ơn em TjnkerBell đã tìm giúp chị raw của 5 chương cuối {:444:}
@Copyright of Kitesvn.COM |0 t7 |2 \& B  e(Do not Copy, pls!!)

7 l2 ]9 H0 ^$ z1 U& R3 }% z1 D- B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |( O: ?6 z# k  q& k5 p- Y1 D(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 i1 T8 G7 t2 L6 j  m8 v! C
Văn án:
@Copyright of Kitesvn.COM |2 Y( K$ |- m6 F(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 R0 h3 H% Z8 i* u1 d

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 M0 K' s/ z' b% y
) T8 D) o! p2 m/ ~0 K" D, M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
***
7 y; h& H; _7 o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
/ X$ ?8 y' Z- Q- h) A* V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Vì Nghề Vương Phi đang vào giai đoạn cao trào, hai đứa nhỏ ngược tới ngược lui, rồi âm mưu, tính kế, tranh đấu blah blah, làm mẹ cherry edit mà cũng rất đau đầu {:399:}  Thế nên mẹ cherry đã quyết định cầm xẻng đào hố mới.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 c  J) E( u5 ~; O* s# l
Hố này mẹ cherry đã đọc hết cv, một câu chuyện rất nhẹ nhàng, dễ thương, và không có ngược các bạn nhé ^_^ mẹ Cherry đào hố này là để thư giãn tinh thần, lấy sức để chạy nước rút với NVP mà ^^.
2 ~, `! @3 t0 i8 n9 z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cả nhà {:290:}
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 q# T' C3 Z; X. \$ f$ k3 p- N- Y
Truyện được edit và chia sẻ free tại kites và Linh Vân Gia Trang

@Copyright of Kitesvn.COM |+ L( J: @. B5 J1 Y& @# `& K(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 {1 J  p9 g/ j' x4 |" d(Do not Copy, pls!!)
MỤC LỤC

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ i" T, V' e/ H4 R' R* r# r
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& P% l; E- f& c" q+ r! }
QUYỂN 1: GẶP GỠ NHƯ MỘNG

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 W! p1 N( @& N2 _+ h* M
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% t' Y3 f% i5 O% `$ }5 C* M
Chương 30
Chương 49
Chương 57 (I) - (II)
C 58 (I) - (II)
Chương 61.1

@Copyright of Kitesvn.COM |( U) z6 U8 W) F1 O9 T  T(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM |' C# E. K% h( V$ ]) l(Do not Copy, pls!!)
QUYỂN 2: SÓNG GIÓ HOÀNG CUNG

  J$ r3 p; A+ Q' F& P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
5 Y! ~" A( a: l: v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" T+ p# y: ]1 V! m, t& P& f5 J(Do not Copy, pls!!)
Chương 2.2
Chương 4.1
Chương 5.1
Chương 10.2

* q( }# X# [- U+ \3 h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
3 V: [6 b7 W' K# L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
QUYỂN 3: SÓNG GIÓ THƯƠNG TRƯỜNG

@Copyright of Kitesvn.COM |; C* u' Y2 `8 q# t" [. {. I) c. i( y(Do not Copy, pls!!)
; i. F+ F* t1 C* p& F' R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 8

8 y0 R; S/ m  N: W5 r2 o% I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |; K! t( Y: C' v$ c  Z(Do not Copy, pls!!)
-o-HOÀN-o-
8 Q4 ?( s9 d& k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
9 Z" v" U6 P( [' h& L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
***
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 b2 p! T6 S( e1 v
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- `# w% ]6 K; d0 _  B. v
EBOOK
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 i8 B6 n% i# f% _
@Copyright of Kitesvn.COM |  k# w1 A5 v; \! e(Do not Copy, pls!!)
PRC - PDF - EPUB - MOBI

. w: I8 J& z4 o" }: s# T7 M7 [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ s4 J+ L" h& O1 s- u" q
@Copyright of Kitesvn.COM |8 r5 |8 U: b) T0 {(Do not Copy, pls!!)

Rate

Số người tham gia 9Sức gió +55 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn sis ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
pio227 + 5 ^^
HappyOneday + 5 Chào mừng sis quay lại, tới mấy con.
minzthu + 10 :x
hoaquynh + 5 Cảm ơn bạn
greenrosetq + 10 Cảm ơn bạn. Lại cổ trang ^^
Pim + 5 Cảm ơn bạn
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích, nàng đừng có b.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 20:34:35 | Xem tất
đặt chỗ trước,,, đang đọc Nghề Vương Phi của chị edit, hay cực kỳ nên em nghĩ truyện này chị làm chắc sẽ  hay
9 F" U$ @$ Y( i% V# {/ I8 s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Em ít đọc cổ đại nhưng mà nghe hài là bay vô liền, truyện này 97 chương cũng ko quá dài, nên cũng yên tâm mà nhảy hố.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 w( ^9 I8 y) `& W# N" k6 f7 |& I& ^
Cái văn án em đọc thấy quen quen, chả nhớ là đã đọc dc ở đâu rồi nữa. :)))
) K; K9 r3 X8 ^9 g6 X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Lót dép chờ truyện - ing.

Bình luận

mẹ cherry đào hố này nhưng cũng đừng quên vợ chồng Lam tranh nha.....iu mẹ nhìu  Đăng lúc 16-5-2013 04:48 PM
:)) chắc em đọc trong phần giới thiệu truyện hay chưa edit trong forum mình  Đăng lúc 13-5-2013 08:46 PM
Cảm ơn em ^^ chị search thì chưa thấy nhà nào làm truyện này, mà cv cũng k có luôn. Chắc có truyện văn án hơi giống :)))  Đăng lúc 13-5-2013 08:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 20:38:13 | Xem tất
Ối mẹ Cherry năng suất quá.
@Copyright of Kitesvn.COM |" R$ C8 Y: S/ A0 |, [; H4 H4 z(Do not Copy, pls!!)
Em  phải cầu mong cho Cherry khỏe mạnh để mẹ có thời gian edit truyện cho bọn em đọc mới đc.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) t) w, F5 E! [) g% x9 v) L
Nam mô a di đà phât.....
( f6 O  T7 A/ X* S" ~# H# s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nghe văn án mà đã khó đỡ rùi nên hóng quá cơ. Cám ơn mẹ Cherry nhé

Bình luận

Truyện này dễ thương lắm em ạ ^^ hai bé này rất ngây thơ :))  Đăng lúc 13-5-2013 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 20:46:27 | Xem tất
mình xin một sờ lót ngồi hóng chuyện nhé :)))))))))))))))
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* _" C. |, `. k2 I
Đoàn Thanh Hạm, cô nàng chỉ sợ thiên hạ không loạn.
( {1 V; x$ F/ S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 }5 D6 v$ H8 x; s; r(Do not Copy, pls!!)
Mười sáu tuổi, quyết tâm xuống núi để hoàn thành lời thề của ông nội, bảo hộ Lăng đại tiểu thư của Huyến Thải sơn trang.
8 o2 {2 @) E+ `4 ?% h5 l# C# Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
8 B# i6 y+ U- z* g- T0 D4 t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Trên đường xuống núi, gặp rắc rối không ngừng, thiếu chút nữa là quậy đến long trời lở đất.
, K: k3 `& _  S* U" B% C@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ N* H1 v/ o' u, m, M) F$ [
Đang lúc vô cùng đắc ý, nàng nữ giả nam lại gặp Lăng đại tiểu thư dung mạo như tiên giáng trần.
@Copyright of Kitesvn.COM |1 l6 \2 q2 b" s, c8 O6 \(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |6 V  z4 p- \/ S: d' u; w2 Y% T& x3 r(Do not Copy, pls!!)
“Một phút bất cẩn”, đùa giỡn nàng, không ngờ lại bị Lăng đại tiểu thư không khách khí trả thù lại.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( |4 \' Q) J" `+ `- G
@Copyright of Kitesvn.COM |& M& d) n" L- V0 A, i6 Z8 k5 y(Do not Copy, pls!!)
Nàng cái gì cũng chịu, chỉ không chịu thiệt bao giờ, giọng điệu này làm sao nuốt trôi đây?
@Copyright of Kitesvn.COM |( C! W8 q- |2 N- F6 J, `5 M(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& \4 M2 e) Z' N5 F# _
Vốn định thừa lúc Lăng đại tiểu thư tắm rửa để hạ nhục nàng một phen.
" _6 ]6 d/ H8 h. N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 j' C7 W9 ~4 y8 d(Do not Copy, pls!!)
Ai ngờ mỹ nữ dung mạo như tiên giáng trần kia lại đột nhiên biến thành một tên mỹ nam yêu nghiệt???

ồi òi..đọc văn án thấy cũng hay hay đấy...hóng chuyện
& h9 `& ?5 p) ]7 i' s8 V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
tks bạn edit nhé :)))                                                                              
@Copyright of Kitesvn.COM |3 q7 p. [8 D0 M; x/ @3 r(Do not Copy, pls!!)

Bình luận

Welcome bạn ^^ truyện này đáng iu lắm :D  Đăng lúc 13-5-2013 08:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 20:50:56 | Xem tất
Haha đọc văn án thấy thật dễ thương
  W6 f2 m8 u* s" H; ~8 L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |3 n/ |. r7 J# O  }7 [(Do not Copy, pls!!)
Nhẹ nhàng, dễ thương mà không ngược, cái này đúng loại em thích rồi, cám ơn mẹ Cherry nhé, bộ Nghế Vương Phi em đọc đã thấy đau đầu với LT và VL rồi. À mà bộ này có tiểu tam tiều tứ không hả ss??

Bình luận

Không có đâu ss ơi, hễ có chương mới là em nhảy vô liền hà, đế xem khi nào hai bé mới tin tưởng lẩn nhau cùng trả thù tên hoàng tử đáng ghét và tên DT đó  Đăng lúc 14-5-2013 01:55 AM
Huhu, đừng bỏ rơi hai bé đáng thương nhà ss nhé :(( hai bé í ngược nhưng vẫn sủng nhau lắm mà :(  Đăng lúc 13-5-2013 08:55 PM
Bạn zai chính giả gái thì lấy đâu ra tiểu 3 em ơi :)) chỉ có bạn nữ chính tuy giả trai nhưng bị zai gái thichs cả thôi :))  Đăng lúc 13-5-2013 08:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 21:03:14 | Xem tất
Truyện mới hả nàng? {:301:}{:297:} Nhìn ảnh đẹp thiệt, hehe
' i6 E( u3 O' v' E- E2 g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Bao giờ có chap đầu tiên nhỉ? Mình phải đặt gạch ở đây mới được, ak ak
@Copyright of Kitesvn.COM |% F8 U+ S2 E0 ]7 N(Do not Copy, pls!!)
Giờ sẽ check topic này thường xuyên thoai...

Bình luận

Cố ăn uống tẩm bổ để có chap đều đều nàng nhé! hí hí  Đăng lúc 13-5-2013 09:07 PM
Ừ ta đào hố mới để kéo tinh thần làm tiếp hố kia nàng ạ :)) mai ta sẽ đăng chương đầu tiên nhé ^^ cảm ơn nàng đã ủng hộ.  Đăng lúc 13-5-2013 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 21:12:31 | Xem tất
Ủng hộ.... ủng hộ.... ủng hộ.... có may mắn chen chân vào page một rồi hạnh phúc quá.... một câu chuyện nhẹ nhàng hài hước đúng là cần thiết, bên kia ta cũng theo dõi 'nghề vương phi' cung đấu, ngược tới ngược lui cũng hơi mệt thiệt.... hóng... hóng.... hóng bộ mới của nàng.... đọc văn án thấy vui mà cũng hấp dẫn quá ha....
) ]) b, N& t* x8 s* e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |+ {+ u9 a6 P2 j. Z(Do not Copy, pls!!)
Thanks bạn nha... hun cái nè... {:263:}

Bình luận

Hì... cổ vũ tinh thần cho nàng nhé.... cố lên nhá.... ^^  Đăng lúc 13-5-2013 09:30 PM
Ta bây giờ nhìn thấy ngược là sợ nàng ạ ^^  Đăng lúc 13-5-2013 09:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 21:27:07 | Xem tất
Úi, đi chơi về thấy ss đào hố mới đọc văn án là em thấy thích rồi á, em cũng thích mấy thể loại hài hước như thế này dù sao 2 bé Tranh - Lâu cũng đang làm em tự kỉ quá Đặt gạch ngồi hóng thôi
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 M3 i$ s) m2 k: W+ j5 ?1 U* {3 i0 D
SS đào thêm hố này là lại vất vả thêm rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá {:277:}

Bình luận

Em vẫn theo dõi đều mà ss *mắt long lanh* tội cho 2 bé mà ko nói nên lời, hức...  Đăng lúc 13-5-2013 09:34 PM
Hức, tự kỷ cũng đừng bỏ rơi hai đứa nhỏ đáng thương nhà ss nhé :( tội nghiệp nhắm cơ *chấm nước mắt*  Đăng lúc 13-5-2013 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 22:42:10 | Xem tất
nhà mình edit toàn bộ hay thế nhỉ?
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# n9 W% _8 X' l# y
làm mình ngập hết hố này hết hố khác. không biết lúc nào mới dứt ra được.
@Copyright of Kitesvn.COM |4 F5 ^. e, \  o3 i3 b4 ?(Do not Copy, pls!!)
mà bộ này các nàng dự kiến bao giờ hoàn vậy? hóng mấy bộ liền nên đau hết cả cổ rồi!

Bình luận

^^ hiện giờ ta chỉ dám đảm bảo ít nhất 2 chương/ tuần thôi, nên chưa biết bao giờ mới hoàn :)) đến tháng 6 có thêm bé sakurario làm cùng chắc sẽ nhanh hơn  Đăng lúc 14-5-2013 07:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 22:46:58 | Xem tất
Hôm nay vào kites có chút việc, tình cờ lại thấy cô vời vô hố mới :)).
: u4 Z) a6 T) i9 f4 z6 y" P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 q9 k' v: i/ e9 w& j! c(Do not Copy, pls!!)
Đọc văn án có vẻ thú vị đó. Mẹ Cherry dạo này năng suất dã man con ngan, chả bù cho MDH bận mù mắt.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( H/ [0 i8 d! a) p! u+ A
) @, H- G1 s9 z8 v- v7 F; n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Mà sao cô đào hố nào cũng sâu dã man vợi. Tạm thời trong 1 tháng tới tôi không có thời gian đọc truyện, đang chạy nước rút mà. nên nhân tiện hố cô sâu quá nửa tôi nhảy luôn thể, nhớ đóng ebook nhá =)).
@Copyright of Kitesvn.COM |" @1 B3 G5 ]! Z  p(Do not Copy, pls!!)
1 ?% Z2 _/ B7 S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

Bình luận

Hờ, hố này đáng yêu lắm cô ợ. Tôi năng suất là vì tôi chủ yếu chỉ bận cuối quý thôi, trog quý chơi dài :))  Đăng lúc 14-5-2013 06:47 AM
Hờ, hố này đáng yêu lắm cô ợ. Tôi năng suất là vì tôi chủ yếu chỉ bận cuối quý thôi, trog quý chơi dài :))  Đăng lúc 14-5-2013 06:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách