Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 327073|Trả lời: 1318
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo | Dạ Sơ - (HOÀN + EBOOK)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-5-2013 20:21:58 | Xem tất |Chế độ đọc
Nương tử, nàng đừng quá kiêu ngạo!
©2016 Kites.vn | 4 ~1 S" }. q; x& ?All rights reserved
©2016 Kites.vn | 0 J  l5 ^$ H: {& ^2 o4 \All rights reserved

©2016 Kites.vn | ( u0 _& z- j4 B/ C1 {0 G. gAll rights reserved

©2016 Kites.vn | 1 j- O9 `8 L. J& yAll rights reserved
Tác giả: Dạ Sơ
©2016 Kites.vn | , I" S! ?' W0 zAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 7 S# u2 {  K: u6 \$ s: b; P  d3 R$ T* G  d' HAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Hoàn
©2016 Kites.vn |   g9 z3 Z1 `& \. DAll rights reserved
  t- ?! t( `: r  u$ l©2016 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 1 chương Tiết tử + 97 Chương
©2016 Kites.vn | 2 c/ y+ i& j& E1 N- }1 q3 |) RAll rights reserved
# [- `+ V/ n; k8 K- L: d©2016 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Cổ đại, Hài, nữ giả nam, nam giả nữ, HE
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 [( U, {- N( h4 i* m
©2016 Kites.vn |   D- Q  M. K* i5 U2 ]0 B6 \All rights reserved
Edit: Mẹ Cherry
' x5 M2 |" G& P5 }©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | ) C& m4 k& n6 f1 D; YAll rights reserved
Poster: nyan_neko
4 C. d, @6 `% i©2016 Kites.vn | All rights reserved
0 f8 s, F8 `! M©2016 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: 2 chương/ tuần.
" E. J* ~) o; c& f7 E5 j©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | 2 t* R+ j! B5 o6 `, h; i6 v7 VAll rights reserved
Nguồn raw: vmtxt.com
(cảm ơn em TjnkerBell đã tìm giúp chị raw của 5 chương cuối {:444:}
- I0 ]7 K+ w; G6 Z: i+ Z©2016 Kites.vn | All rights reserved

©2016 Kites.vn | 4 f) z+ x; p) x: a" D8 dAll rights reserved
1 B- N: P2 B; ?( g1 V8 R4 J©2016 Kites.vn | All rights reserved
, C4 ?9 V- a  A$ A5 I) J©2016 Kites.vn | All rights reserved
Văn án:
©2016 Kites.vn | # g0 a+ a* I( h1 ^8 pAll rights reserved
# d! a! _( |" Y5 m) h. D©2016 Kites.vn | All rights reserved

©2016 Kites.vn | All rights reserved! L7 \/ ?3 K) p
6 y) f' c' e. t: l©2016 Kites.vn | All rights reserved
***
©2016 Kites.vn | All rights reserved9 s8 V( _# d  F3 _
©2016 Kites.vn | , X' k5 O' Z, @8 f4 wAll rights reserved
Vì Nghề Vương Phi đang vào giai đoạn cao trào, hai đứa nhỏ ngược tới ngược lui, rồi âm mưu, tính kế, tranh đấu blah blah, làm mẹ cherry edit mà cũng rất đau đầu {:399:}  Thế nên mẹ cherry đã quyết định cầm xẻng đào hố mới.
! T# n; y8 ?; _* I6 z% w©2016 Kites.vn | All rights reserved
Hố này mẹ cherry đã đọc hết cv, một câu chuyện rất nhẹ nhàng, dễ thương, và không có ngược các bạn nhé ^_^ mẹ Cherry đào hố này là để thư giãn tinh thần, lấy sức để chạy nước rút với NVP mà ^^.
3 _8 D0 @: ]7 L1 T, r- G©2016 Kites.vn | All rights reserved
Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cả nhà {:290:}
©2016 Kites.vn | All rights reserved& ]+ J. w  T7 A( k* l  h9 t
Truyện được edit và chia sẻ free tại kites và Linh Vân Gia Trang

©2016 Kites.vn | 1 b6 j! _2 ?, K  @' m* _1 I* aAll rights reserved
©2016 Kites.vn | ; u, y- d: V7 {2 nAll rights reserved
MỤC LỤC

' _( X/ j+ [4 {" D; a1 E" ?, L( P/ T3 @©2016 Kites.vn | All rights reserved
( P2 B' h7 I2 M) ]' j/ ~©2016 Kites.vn | All rights reserved
QUYỂN 1: GẶP GỠ NHƯ MỘNG

% @1 r: J* h3 _©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved# U# d2 D& Y8 ?* G: d
Chương 30
Chương 49
Chương 57 (I) - (II)
C 58 (I) - (II)
Chương 61.1

5 g/ `  M: Y5 _  M$ h©2016 Kites.vn | All rights reserved

©2016 Kites.vn | All rights reserved' V! ~1 A- F( x/ C
QUYỂN 2: SÓNG GIÓ HOÀNG CUNG

©2016 Kites.vn | All rights reserved7 }7 R+ M- d* `. e6 R4 I
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ C! a4 {& B; K! e; n1 x( R2 X( B
  @0 e- _3 k# B$ X( [©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 2.2
Chương 4.1
Chương 5.1
Chương 10.2

8 t: r- T4 z) r* A+ ^! l" s- v& z) t; Y©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved- F6 e; ?: t& N9 J
QUYỂN 3: SÓNG GIÓ THƯƠNG TRƯỜNG

©2016 Kites.vn | All rights reserved! _) P/ h) r% Z4 v$ _8 L5 n% f
2 a+ t2 _0 ^/ s: {, [! b- K©2016 Kites.vn | All rights reserved
Chương 8

. N6 c6 b0 p1 ^; {  C©2016 Kites.vn | All rights reserved
+ P7 b0 j2 ?: K  E1 R& A- q©2016 Kites.vn | All rights reserved
-o-HOÀN-o-
©2016 Kites.vn | All rights reserved) X" o# o( d3 V, Y* x. j) Z* E3 J
. E. |7 F8 b, u' b) ?3 ~, o7 l, o©2016 Kites.vn | All rights reserved
***
©2016 Kites.vn | / O9 x& r. e  q2 vAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 3 W6 N! Q+ H; h- V: M/ GAll rights reserved
EBOOK
©2016 Kites.vn | . |$ g; w9 ]% N! E  S" x$ KAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved9 c$ P  t" `+ \0 t; H
PRC - PDF - EPUB - MOBI

©2016 Kites.vn | . P& B( A9 p1 lAll rights reserved
8 z+ {( e& S9 j2 d! A©2016 Kites.vn | All rights reserved
3 p8 ~* {* k: ^' b. Z3 h4 h©2016 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 9Sức gió +55 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn sis ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
pio227 + 5 ^^
HappyOneday + 5 Chào mừng sis quay lại, tới mấy con.
minzthu + 10 :x
hoaquynh + 5 Cảm ơn bạn
greenrosetq + 10 Cảm ơn bạn. Lại cổ trang ^^
Pim + 5 Cảm ơn bạn
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích, nàng đừng có b.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 20:34:35 | Xem tất
đặt chỗ trước,,, đang đọc Nghề Vương Phi của chị edit, hay cực kỳ nên em nghĩ truyện này chị làm chắc sẽ  hay
3 F# \, ^8 d5 g+ V( o1 ~% E$ X©2016 Kites.vn | All rights reserved
Em ít đọc cổ đại nhưng mà nghe hài là bay vô liền, truyện này 97 chương cũng ko quá dài, nên cũng yên tâm mà nhảy hố.
©2016 Kites.vn | All rights reserved- Q, ?! y3 T' l* `  `/ u$ A
Cái văn án em đọc thấy quen quen, chả nhớ là đã đọc dc ở đâu rồi nữa. :)))
- ~, n: u! Q  X$ F" j3 \0 u©2016 Kites.vn | All rights reserved
Lót dép chờ truyện - ing.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 20:38:13 | Xem tất
Ối mẹ Cherry năng suất quá.
# L6 ]8 h& |9 a©2016 Kites.vn | All rights reserved
Em  phải cầu mong cho Cherry khỏe mạnh để mẹ có thời gian edit truyện cho bọn em đọc mới đc.
©2016 Kites.vn | ' s7 J; Z7 N, ^% C6 a3 wAll rights reserved
Nam mô a di đà phât.....
©2016 Kites.vn | 4 p8 g' Q" o! b% M9 w9 z; lAll rights reserved
Nghe văn án mà đã khó đỡ rùi nên hóng quá cơ. Cám ơn mẹ Cherry nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 20:46:27 | Xem tất
mình xin một sờ lót ngồi hóng chuyện nhé :)))))))))))))))
©2016 Kites.vn | All rights reserved2 |7 ]' ?0 d) K* C. s0 \  G
Đoàn Thanh Hạm, cô nàng chỉ sợ thiên hạ không loạn.
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ n2 V4 E& z! [* A
* s' V; k3 @$ X) a9 s, J2 C/ J©2016 Kites.vn | All rights reserved
Mười sáu tuổi, quyết tâm xuống núi để hoàn thành lời thề của ông nội, bảo hộ Lăng đại tiểu thư của Huyến Thải sơn trang.
©2016 Kites.vn | All rights reserved; K' ~: w0 p% n( S5 N
©2016 Kites.vn | / e2 p! |4 x8 E; U7 e+ |All rights reserved
Trên đường xuống núi, gặp rắc rối không ngừng, thiếu chút nữa là quậy đến long trời lở đất.
©2016 Kites.vn | 4 E7 n7 O1 A; j5 x8 R" }; VAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 [$ B, D/ b9 h' G( N# p
Đang lúc vô cùng đắc ý, nàng nữ giả nam lại gặp Lăng đại tiểu thư dung mạo như tiên giáng trần.
©2016 Kites.vn | - B1 F( _0 n1 }. Y8 MAll rights reserved
©2016 Kites.vn | 3 H6 c. @5 x) L1 y; P/ ^1 kAll rights reserved
“Một phút bất cẩn”, đùa giỡn nàng, không ngờ lại bị Lăng đại tiểu thư không khách khí trả thù lại.
6 O, @- R7 \/ J8 F: s7 [©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved0 d8 u6 S8 i$ q# T* _  Y, `7 q2 P
Nàng cái gì cũng chịu, chỉ không chịu thiệt bao giờ, giọng điệu này làm sao nuốt trôi đây?
©2016 Kites.vn | ( f# I& A0 Z# G; U& nAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved  h/ U$ A  I8 B+ i. K
Vốn định thừa lúc Lăng đại tiểu thư tắm rửa để hạ nhục nàng một phen.
©2016 Kites.vn | All rights reserved+ F, r& y* i$ |5 e
©2016 Kites.vn | All rights reserved6 O# ~4 K, f+ x- A. a$ O* r
Ai ngờ mỹ nữ dung mạo như tiên giáng trần kia lại đột nhiên biến thành một tên mỹ nam yêu nghiệt???

ồi òi..đọc văn án thấy cũng hay hay đấy...hóng chuyện
" P+ Y* g7 I  C1 W©2016 Kites.vn | All rights reserved
tks bạn edit nhé :)))                                                                              
4 j" E1 Y9 y1 t9 I+ M% n$ |6 ]7 ?©2016 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 20:50:56 | Xem tất
Haha đọc văn án thấy thật dễ thương
©2016 Kites.vn | All rights reserved# S: x9 i7 F$ Q7 X3 a  F
" R8 ?: A+ ^0 n5 u% ~©2016 Kites.vn | All rights reserved
Nhẹ nhàng, dễ thương mà không ngược, cái này đúng loại em thích rồi, cám ơn mẹ Cherry nhé, bộ Nghế Vương Phi em đọc đã thấy đau đầu với LT và VL rồi. À mà bộ này có tiểu tam tiều tứ không hả ss??
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 21:03:14 | Xem tất
Truyện mới hả nàng? {:301:}{:297:} Nhìn ảnh đẹp thiệt, hehe
. {) {. g  T; T©2016 Kites.vn | All rights reserved
Bao giờ có chap đầu tiên nhỉ? Mình phải đặt gạch ở đây mới được, ak ak
6 X1 _& Z0 I/ t5 _©2016 Kites.vn | All rights reserved
Giờ sẽ check topic này thường xuyên thoai...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 21:12:31 | Xem tất
Ủng hộ.... ủng hộ.... ủng hộ.... có may mắn chen chân vào page một rồi hạnh phúc quá.... một câu chuyện nhẹ nhàng hài hước đúng là cần thiết, bên kia ta cũng theo dõi 'nghề vương phi' cung đấu, ngược tới ngược lui cũng hơi mệt thiệt.... hóng... hóng.... hóng bộ mới của nàng.... đọc văn án thấy vui mà cũng hấp dẫn quá ha....
©2016 Kites.vn | All rights reserved' o! F% }6 v3 P& n/ ]. N
©2016 Kites.vn | All rights reserved4 u' j! G4 ]! P+ j- G+ F
Thanks bạn nha... hun cái nè... {:263:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 21:27:07 | Xem tất
Úi, đi chơi về thấy ss đào hố mới đọc văn án là em thấy thích rồi á, em cũng thích mấy thể loại hài hước như thế này dù sao 2 bé Tranh - Lâu cũng đang làm em tự kỉ quá Đặt gạch ngồi hóng thôi
©2016 Kites.vn | % o) v- ~+ u% M2 y$ fAll rights reserved
SS đào thêm hố này là lại vất vả thêm rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá {:277:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 22:42:10 | Xem tất
nhà mình edit toàn bộ hay thế nhỉ?
©2016 Kites.vn | All rights reserved5 W: J/ O7 y$ `- Y) v
làm mình ngập hết hố này hết hố khác. không biết lúc nào mới dứt ra được.
©2016 Kites.vn | " f+ k( U3 N% w) jAll rights reserved
mà bộ này các nàng dự kiến bao giờ hoàn vậy? hóng mấy bộ liền nên đau hết cả cổ rồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2013 22:46:58 | Xem tất
Hôm nay vào kites có chút việc, tình cờ lại thấy cô vời vô hố mới :)).
+ _, v! k% W( L" @. r! Z, _( R" P8 o©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved! |, a! D+ v/ B% }  x6 T
Đọc văn án có vẻ thú vị đó. Mẹ Cherry dạo này năng suất dã man con ngan, chả bù cho MDH bận mù mắt.
©2016 Kites.vn | All rights reserved' t: G& Q; M2 m8 W; U/ W, I' @
©2016 Kites.vn | All rights reserved8 n8 ]( ?/ s: w2 I+ ~
Mà sao cô đào hố nào cũng sâu dã man vợi. Tạm thời trong 1 tháng tới tôi không có thời gian đọc truyện, đang chạy nước rút mà. nên nhân tiện hố cô sâu quá nửa tôi nhảy luôn thể, nhớ đóng ebook nhá =)).
©2016 Kites.vn | 3 g" n3 e  L/ G$ z" |2 fAll rights reserved
©2016 Kites.vn | ! [$ f8 f% _5 p  ^7 X; s3 oAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách