Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 399805|Trả lời: 476
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ninh Phi | Cuồng Ngôn Thiên Tiếu (Hết)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-12-2012 22:17:12 | Xem tất |Chế độ đọc

+ ?; x; s0 v" K. e3 `9 W; Q. k/ {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 y$ W2 Z' m' k" B
Ninh Phi
  A8 n9 o% Y3 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* q- `" E- `( l; a2 }
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

@Copyright of Kitesvn.COM |% e9 |/ g7 |  g5 z4 I6 X# y3 j(Do not Copy, pls!!)
Người dịch: 无名♫ (Vô Danh): Chương 1-26, 32-34, 36-39, 44-hết
9 f# v$ H7 \! l' v2 h2 f% X8 h+ S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Editors: xelu108: Chương 27, 29-31, 35, 40-43
@Copyright of Kitesvn.COM |6 c# @% T( M0 P4 `9 Z1 s(Do not Copy, pls!!)
edogawaconan710: Chương 28
. H( x, m" @* v, H" y+ C! C  ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Độ dài: 50 chương + 3 ngoại truyên
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 y* m1 h$ A% c# X7 a
Thể loại: cổ đại, hài, HE, nhân vật nam nữ mạnh mẽ (nữ cường nam cường)
@Copyright of Kitesvn.COM |. x  t( Y" Q9 g7 G" R$ N3 l8 c' _(Do not Copy, pls!!)
(có yếu tố xuyên không ở đầu truyện, không phải cung đấu)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 k$ L' C$ D: U2 J
Tình trạng sáng tác: Hết
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 _) ^8 T( R2 d! g2 X5 b" }
Nguồn: Tấn Giang
3 b0 K- s) G0 t0 G. X. ?0 Q2 e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) |4 q" j6 i3 ?! {% S, V* S! W; c
! g) m9 S- G( h/ L3 X7 u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Giới thiệu sơ lược:
@Copyright of Kitesvn.COM |% D4 Y/ |, }  ^' p4 R/ T3 F6 g3 Q  b(Do not Copy, pls!!)
# x* T+ m! e$ E@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ninh Phi bỏ phu quân, rời phủ.
, R/ h. ?: m8 F' L  J# H* h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cùng Tô Hy Tuần tổ chức đám cưới linh đình trước mặt phu quân cũ.
@Copyright of Kitesvn.COM |/ v  V# _7 k: e1 f# R. D6 l5 O(Do not Copy, pls!!)
Nương tựa vào nam nhân thì còn yêu đương cái gì, chỉ có bình đẳng mới lâu dài được thôi.
@Copyright of Kitesvn.COM |6 w7 Z7 s1 Y* @& F: m(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 a) n0 J& |) l% g( [(Do not Copy, pls!!)
Nhân vật chính: Ninh Phi, Tô mặt ngựa
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); x! w$ u$ D( Q; X0 Y' O0 I
Các nhân vật khác: Diệp đầu trâu, Đinh Hiếu, Đinh bạch, Từ Xán...
& J( ~' k6 z9 y) D, X3 g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tiến độ: 53/53 chương
  T+ s$ E+ [6 i8 y( v# J2 I* L* C" X) o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
) {# t. `% X; g+ w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cảm ơn maruko, candytruong, HappyOneday, Aqua và Einna đã làm nên KitesBook Ninh Phi.

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); f3 r9 C8 Y0 b& _  y

Rate

Số người tham gia 11Sức gió +65 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn bạn! ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
HappyOneday + 5 Cám ơn VD ^^
fengnguyen + 5 Cảm ơn bạn
Trio.team + 5 From KitesBook :x
shinemy1987 + 5 Ủng hộ 1 cái!
thinhmailinh + 5 :D
minzthu + 10 mới đọc xong 1 chương nhưng thích.
hoaquynh + 5 Bài viết hữu ích
greenrosetq + 10 Ủng hộ!
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2012 22:18:16 | Xem tất

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 D8 o$ R$ ~0 o1 x9 N5 s
MỤC LỤC

@Copyright of Kitesvn.COM |6 \2 u* B1 W- _4 \' P. \/ Y) `7 E(Do not Copy, pls!!)
RỜI PHỦ

@Copyright of Kitesvn.COM |2 [% G: h/ S# Y" E& a(Do not Copy, pls!!)
Chương 01 - Sinh lần đầu đã sinh non, tướng quân rất không hài lòng
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 w/ a: P, e+ _3 t& y
Chương 02 - Viên thuốc khoét tim mục xương, hôi không chịu nổi
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ S7 k. Z+ |( y
Chương 03 - Độc trị độc, ra tay trước đoạt thế mạnh
@Copyright of Kitesvn.COM |  Y1 E. ?7 Y: T# m7 X/ q4 c- }(Do not Copy, pls!!)
Chương 04 - Nhọ nồi thành cổ dược, Thu Ngưng gặp họa
@Copyright of Kitesvn.COM |  i+ M+ I/ L6 x0 W(Do not Copy, pls!!)
Chương 05 - Trộm thuốc phải trộm thuốc xịn, lừa người phải lừa đến cùng
@Copyright of Kitesvn.COM |6 x$ h* \. L8 O. t(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. y: a& i( n0 j(Do not Copy, pls!!)
Chương 06 - Hổ xuống đồng bằng bị chó đẻ khinh
@Copyright of Kitesvn.COM |7 F# B5 I& F0 S! w8 @7 u3 z; B(Do not Copy, pls!!)
Chương 07 - Tiễn quỷ dạ xoa, kẻ say lại gõ cửa
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); w. j& y- l  o& J
Chương 08 - Trượng phu như thân kiếm, thê thiếp như vỏ kiếm
@Copyright of Kitesvn.COM |$ N/ L* s5 r" {0 H(Do not Copy, pls!!)
Chương 09 - Ngựa lành ắt bị người cưỡi, kẻ xấu tất bị trời trừng trị
! j; M1 x1 C2 e. h5 L% _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 10 - Chỉ thấy người mới rơi lệ, nào nghe người xưa khóc
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" P4 r/ J+ ]  {& ^% V
/ t, j+ Z$ M7 ?3 q2 J. i& Y# \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 11 - Một nữ trốn trong đêm, hai nam cùng rời đi
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 ], r9 q2 }4 S  b  O( k- V- q
Chương 12 - Một mình hướng tương lai, phất tay quên quá khứ
& [+ i* M- L* t( q6 h5 R$ I# `& T+ i) J@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 13 - Người đi lầu vắng, hoảng hốt tìm khắp nơi
0 b( b& Y9 `8 G- G. X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 14 - Giương cung phóng hai tiễn, máu tươi bắn năm thước
. m/ I& }5 P% a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 15 - Rời hang hổ gặp hang sói, giương cung đơn độc tìm đường sống
@Copyright of Kitesvn.COM |1 o4 v4 q9 Z  e3 H(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 s) Z1 \3 E4 \9 q) F
LÊN NÚI

; W7 w, B7 H$ V9 I& m4 a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 16 - Tức giận đùng đùng vì vợ bỏ trốn
@Copyright of Kitesvn.COM |$ A5 t6 d! k2 X2 Y1 V* F(Do not Copy, pls!!)
Chương 17 - Phi cán muôi, hươu sao ngã chết
@Copyright of Kitesvn.COM |( O- M( C' G; r3 s(Do not Copy, pls!!)
Chương 18 - Hắc Kỳ trại trên núi Nhạn Qua
: Y6 U4 ]  U2 \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 19 - Đàn ông tắm rửa nhan nhản trên núi
@Copyright of Kitesvn.COM |4 f9 e+ `: {1 b, Q9 b: X(Do not Copy, pls!!)
Chương 20 - Oan gia ngõ hẹp lại tương phùng
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 I' u9 r. A; e7 E4 k1 l. K" j
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! Y" C& q& `& _$ z! U6 I# `
Chương 21 (KitesBook) - Chồng hát vợ khen hay, thật là ân ái
@Copyright of Kitesvn.COM |: E2 E3 J: X9 E(Do not Copy, pls!!)
Chương 22 (KitesBook) - Tâm sự của bà vú áp trại
@Copyright of Kitesvn.COM |) T5 ^. ~! ]  W* l(Do not Copy, pls!!)
Chương 23 (KitesBook) - Đuổi theo bóng phóng qua trạm gác
@Copyright of Kitesvn.COM |3 g! k' @) }6 C' t(Do not Copy, pls!!)
Chương 24 (KitesBook) - Cách núi nhìn qua không rõ là ai
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 X5 ~9 S4 @; h7 Q- I1 q
Chương 25 (KitesBook) - Thắt lưng buông lỏng, người tiều tụy
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ r/ C' D+ Q+ q  k4 X
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 j* j1 ?2 B0 q4 }! E, F6 Z
Chương 26 (KitesBook) - Giết gà vặt lông không tiếng động
8 i2 u8 U# k# U" D9 Z: H$ t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 27 (KitesBook) - Da dẻ vàng vọt hơn hoa cúc
+ n& s, V# i& U+ T. D9 l! z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 28 (KitesBook) - Giặt quần áo trong nước trong veo
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! y- \0 c* G! G6 O2 p6 {6 d
Chương 29 (KitesBook) - Mặt mày sa sầm như mây đen bao phủ
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  d  P$ j/ B6 J( F' H
Chương 30 (KitesBook) - Cháo, canh gây tranh chấp
@Copyright of Kitesvn.COM |: T2 ^  E1 t, H5 W, J(Do not Copy, pls!!)
- w$ o) j' k- s3 G* i& a( B) }4 `  s& O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
TRƯỚC KHI RA TRẬN

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 w& e$ L/ J" b3 k
Chương 31 (KitesBook) - Xe xóc, ngựa hí ồn ã
@Copyright of Kitesvn.COM |2 I, g6 E1 P+ b. u' r$ Q: k) {/ z; d(Do not Copy, pls!!)
Chương 32 - Lời tỏ tình đau cả trứng
@Copyright of Kitesvn.COM |% G2 P# T/ ?8 Q% d( p(Do not Copy, pls!!)
Chương 33 (KitesBook) - Một nhà vui vẻ
@Copyright of Kitesvn.COM |8 Z) F  O2 W6 L# g6 E(Do not Copy, pls!!)
Chương 34 (KitesBook) - Đâm lao thì phải theo lao
@Copyright of Kitesvn.COM |  O: ~. A+ \/ d+ \) o2 P& ]) a(Do not Copy, pls!!)
Chương 35 (KitesBook) - Tập kích bất ngờ
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) B! W6 I8 W4 y+ C& F# ?! m
' J: R6 w; S  N5 y( T+ a/ P  R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 36 (KitesBook) - Ngọt bùi đắng cay
@Copyright of Kitesvn.COM |% I( K3 w: x/ ^' a: U. u4 i' \(Do not Copy, pls!!)
Chương 37 (KitesBook) - Tức giận đùng đùng
@Copyright of Kitesvn.COM |$ X% }1 @: @2 e+ a; q(Do not Copy, pls!!)
Chương 38 (KitesBook) - Khoảng cách hạnh phúc
@Copyright of Kitesvn.COM |2 X) A' r6 E! J0 J7 ?% x8 v(Do not Copy, pls!!)
Chương 39 (KitesBook) - Tập luyện siêng năng lúc sáng sớm
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( ?% U8 g" r! c
Chương 40 (KitesBook) - Sắp sửa gặp lại
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! e! G- N1 ]% a5 A
@Copyright of Kitesvn.COM |7 y1 s0 S) z2 d(Do not Copy, pls!!)
Chương 41 (KitesBook) - Sự ấm áp thoáng qua
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" \' @8 d2 N2 w6 r! b
Chương 42 (KitesBook) - Chỗ dựa thay đổi
@Copyright of Kitesvn.COM |1 X1 l: x( W! _( D3 C8 j/ u6 ?(Do not Copy, pls!!)
Chương 43 - Người người chen chúc Tập Anh Đường (I)
@Copyright of Kitesvn.COM |; x7 |! J# R: y7 ~# X(Do not Copy, pls!!)
Chương 43 - Người người chen chúc Tập Anh Đường (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# U" y! u5 B5 Y0 k2 i
Chương 44 (KitesBook) - Xạ thủ bách phát bách trúng
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- R* {6 t' Z# f3 X3 I( @5 }
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' p# P$ @: ?/ h+ j
Chương 45 - Người cùng nghề gặp nhau (I)
@Copyright of Kitesvn.COM |& j  O3 P  L, o5 X; `(Do not Copy, pls!!)
Chương 45 - Người cùng nghề gặp nhau (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ v8 P+ T9 U8 s% w/ y4 A6 c+ ?4 D# ?
Chương 46 (KitesBook) - May rủi luân phiên
3 a$ b5 i: n' s0 v! Y% K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 47 - Chia luồng tấn công (I)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 I3 m: x) ^9 x% O; R! |% n(Do not Copy, pls!!)
Chương 47 (KitesBook) - Chia luồng tấn công (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( I& S( ]0 H# h6 h- R5 N# q0 M* M
, D  a( r$ b# Y, l* Y/ g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 48 (KitesBook) - Nhật nguyệt làm chứng (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) d6 C' A5 v0 C: @
Chương 48 - Nhật nguyệt làm chứng (II)
@Copyright of Kitesvn.COM |0 l5 r1 F/ U/ |7 m- x+ n1 |(Do not Copy, pls!!)
Chương 49 - Đêm trăng tối cầu hôn (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 _5 D9 _- V' e6 S, d' n0 O2 n
Chương 49 - Đêm trăng tối cầu hôn (II)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 F9 t# K1 d7 _" U7 V(Do not Copy, pls!!)
Chương 50 - Gió lớn ngày vui (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 Z, W) Z6 l8 j) c8 F
Chương 50 - Gió lớn ngày vui (II)
4 m) g+ K0 K$ c* v2 N+ J  z/ Z0 @@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
. d* l2 S) {5 n8 I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
NGOẠI TRUYỆN

; M" O7 E6 y! X# j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ngoại truyện - Diệp Vân Thanh
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 s% L* H- R, T) _( p' @
Ngoại truyện - Hiệu trà Từ gia
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ R5 k' k, T+ W% K$ w, C
Ngoại truyện - Lại quyết định thêm một hôn ước
@Copyright of Kitesvn.COM |! o2 K9 b9 [/ b9 r, A2 a(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' @! R% }# K' z9 G
Hết.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ i2 Z0 v$ A( B% f. F9 z

Bình luận

*cac ban Google la ra.  Đăng lúc 3-2-2014 08:12 PM
Da co ebook tren mang, cac ban g  Đăng lúc 3-2-2014 08:11 PM
tks các bạn đã dịch và edit 1 bộ truyện hay như thế. À cho mình hỏi down kitesbook chỗ nào zậy bạn? tks  Đăng lúc 2-2-2014 12:15 PM
kết thúc đúng đoạn hay,, buồn quá :-<  Đăng lúc 21-5-2013 12:21 AM
@chaubep90: Không làm ebook bạn yêu ạ, vì mình làm kitesbook để tránh ebook mà :D  Đăng lúc 20-5-2013 04:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:19:30 | Xem tất
Vào tem truyện mới phát nào...
@Copyright of Kitesvn.COM |+ X& k# J4 M8 s2 ]; f3 N! E5 V(Do not Copy, pls!!)
Ít khi dc tem, thế mà hôm nay lại dc tem đúng giáng sinh...
@Copyright of Kitesvn.COM |1 n1 o  M6 A  h& W9 O5 j(Do not Copy, pls!!)
Tks chủ thớt, Merry Xmas :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:26:11 | Xem tất
Đọc văn án đã thấy thú vị rồi. Ủng hộ ss!!!
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' m0 h, |) B' F8 M/ O; ?
Nhảy hố thôi. Cám ơn món quà của ss nhé!
@Copyright of Kitesvn.COM |8 R1 d6 t! ?6 u(Do not Copy, pls!!)
Merry Christmas! :))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:26:14 | Xem tất
Tranh thủ chen một chân ở pg 1 :P
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# ?  c4 V$ g, Y: e" E! f
Tớ đang đọc bạn ạ, mới có 7 trang nên chưa kết luận được gì :-"
! A8 }$ S+ L2 c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Đang đợi nam chính lên sàn 8->
@Copyright of Kitesvn.COM |# F: e( @" b1 X/ u+ Y# F(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 h+ B3 Z7 M: j6 |1 X( u(Do not Copy, pls!!)
À mà, cho cái hình bạn ơi, hình bìa truyện cũng đẹp mà ;))
@Copyright of Kitesvn.COM |0 F+ v3 Z+ F" F7 M(Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:26:44 | Xem tất
Lại có hố mới !!!
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): }( I2 \3 }; A. E% ?+ h( p
Hóng , ngay đêm noel thế này.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 Z2 j9 O+ _" q; E
Nhưng mà cổ đại mà tầm 60c thì có vẻ hơi ít nhỉ >.<
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% e: d- W  Z6 b' n+ i4 w+ w; u. D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:27:53 | Xem tất
Giới thiệu sơ lược có vẻ hấp dẫn đấy
@Copyright of Kitesvn.COM |. j! c( f/ N- g8 [8 c/ w5 `(Do not Copy, pls!!)
Mình thích loại nữ cường nam cường
@Copyright of Kitesvn.COM |  p$ N: T- w( _  X(Do not Copy, pls!!)
Thanks bạn đã đào hố, Noel vui vẻ!! :)
  P8 w  c. T* U8 T& \, h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:32:21 | Xem tất
lên chiếm trang đầu cái đã!!!!!!!!!
3 H! p4 H& n/ Y9 y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ủng hộ bạn nhiều nhiều!nghe văn án đã thấy hấp dẫn ròi!!!
@Copyright of Kitesvn.COM |* J2 u1 u& x  \/ t$ N9 Q1 D(Do not Copy, pls!!)
mong bạn dịch truyện đều!!!chúc bạn và mọi người trong box noel vui vẻ!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:32:55 | Xem tất
Nhân vật: Ninh Phi, Diệp đầu trâu, Tô mặt ngựa...

@Copyright of Kitesvn.COM |; n4 B- d* f/ N' R2 r(Do not Copy, pls!!)
Đọc cái dòng này thấy tên nhân vật ngồ ngộ
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 H, y$ {9 K$ ?  Z# F
Chắc bộ này hài hài rồi đây
@Copyright of Kitesvn.COM |2 m! V5 n, y9 r- E(Do not Copy, pls!!)
Nàng mới hoàn xong bộ Tịch mịch
$ A( F6 j3 p1 k5 ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Đã đào luôn hố mới rùi
@Copyright of Kitesvn.COM |! n0 p( r3 |5 @5 A5 e(Do not Copy, pls!!)
Chen chân page 1 ủng hộ tình yêu nớ

Bình luận

ặc danh sách hâm mộ của ban toàn các anh soái ca  Đăng lúc 30-1-2013 03:25 PM
Biến thái kiểu đó em rất thích chị àh  Đăng lúc 25-12-2012 11:33 PM
Thứ tự đây sis: Dương Lam Hàng, Diệp Chính Thần, Trác Siêu Việt, Trần Bắc Nghiêu, Tề Mặc, Mộ Ngôn  Đăng lúc 25-12-2012 11:20 PM
K có anh Tôn sis ơi, cho anh ấy hết cái quần rồi còn đâu  Đăng lúc 25-12-2012 11:19 PM
K đâu sis... Đó là tên mấy nhân vật nam chính em thích áh...  Đăng lúc 25-12-2012 11:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 23:20:05 | Xem tất
Tranh page 1
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' p3 G# r' }  d/ U9 A
0 K& f- @/ W6 @( c" ?! V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Edit sau ===============================================================================================================================================
7 @( D- @6 m; P- {4 B5 `" e8 k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
6 K8 W' `7 ]3 d) s: S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tên nhân vật ngàn châm quá đêy
- f& v# d6 N. [) M4 a9 x3 u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# A: G$ |. K' j
Nghe có vẻ là thể loại hài nhỉ, k biết ai là nam chính đây "đầu trâu" hay "mặt ngựa"??
! `9 {) }3 F* ?8 X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
5 z% A2 I# O6 r0 @@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nghe nam cường nữ cường là nhào zô.... Phải hóng hớt mới đc
  }/ S- ?* L6 F, R% q: X) [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
$ Q( V' {$ ~1 P% a) n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thanks bạn rất nhiều

Bình luận

vì thế mính quyết định ủng hộ hố này  Đăng lúc 30-1-2013 03:28 PM
hê hê mình rất thích các anh sói ca đó nhé  Đăng lúc 30-1-2013 03:27 PM
oh toàn soái ca..trong đó có 2 sói ca :)) DCT vs TSV biến thái quá đê *hú hú*  Đăng lúc 25-12-2012 11:25 PM
OMG! là những a nào vậy..Chắc chắn có mẹt anh Tôn ở sign cô đúng hơm ♥  Đăng lúc 25-12-2012 11:13 PM
sao nick cô toàn chữ TÀU thế nầy...bệnh nghề nghiệp xao :))  Đăng lúc 25-12-2012 10:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách