Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 402340|Trả lời: 488
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ninh Phi | Cuồng Ngôn Thiên Tiếu (Hết)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-12-2012 22:17:12 | Xem tất |Chế độ đọc

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- j( `7 U' x- c: Q
1 z$ v, f- T/ g$ z  p! K! `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ninh Phi
@Copyright of Kitesvn.COM |6 L- `% p% N2 o1 U$ y: B1 h9 ~- Y7 Z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 A. {7 @7 ~% m4 v
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

- {- L2 P7 E# q) {- j6 k/ G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Người dịch: 无名♫ (Vô Danh): Chương 1-26, 32-34, 36-39, 44-hết
@Copyright of Kitesvn.COM |, S+ f3 V7 X: v) C(Do not Copy, pls!!)
Editors: xelu108: Chương 27, 29-31, 35, 40-43
@Copyright of Kitesvn.COM |6 D5 G3 X7 F* |( x! a(Do not Copy, pls!!)
edogawaconan710: Chương 28
@Copyright of Kitesvn.COM |% ?8 I! w( Q( O(Do not Copy, pls!!)
Độ dài: 50 chương + 3 ngoại truyên
@Copyright of Kitesvn.COM |% ~/ {4 g( b/ Y6 c6 H(Do not Copy, pls!!)
Thể loại: cổ đại, hài, HE, nhân vật nam nữ mạnh mẽ (nữ cường nam cường)
@Copyright of Kitesvn.COM |- S: ?! ^2 m! s; T(Do not Copy, pls!!)
(có yếu tố xuyên không ở đầu truyện, không phải cung đấu)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): [& |2 l+ j: c
Tình trạng sáng tác: Hết
1 l/ m1 X6 t- C+ O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nguồn: Tấn Giang
@Copyright of Kitesvn.COM |  @. x* N: u! p! }5 Y, v(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); _/ d1 n1 H' x" J
@Copyright of Kitesvn.COM |2 z. v1 B, N# u9 C& `! {(Do not Copy, pls!!)
Giới thiệu sơ lược:
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 ?0 X6 Y' C5 U) b1 J( t. D  O7 W4 j
@Copyright of Kitesvn.COM |; n. K+ Z* d; i3 Y& M; ~4 q(Do not Copy, pls!!)
Ninh Phi bỏ phu quân, rời phủ.
8 ~& G4 h4 C% A! [, ?. S" {+ X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cùng Tô Hy Tuần tổ chức đám cưới linh đình trước mặt phu quân cũ.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- m+ `% |8 e8 R+ c  U
Nương tựa vào nam nhân thì còn yêu đương cái gì, chỉ có bình đẳng mới lâu dài được thôi.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! _) v* X  O7 k1 d
@Copyright of Kitesvn.COM |1 N" ~) c9 y$ U& F  B3 w1 T(Do not Copy, pls!!)
Nhân vật chính: Ninh Phi, Tô mặt ngựa
5 P( @7 c7 ~. ?# Y* G* F! }! c) R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Các nhân vật khác: Diệp đầu trâu, Đinh Hiếu, Đinh bạch, Từ Xán...
" w3 K$ c0 @% V+ F* c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tiến độ: 53/53 chương
: f/ S0 F& C3 F* K2 ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* u. D6 o: c8 R; ^" r; n
Cảm ơn maruko, candytruong, HappyOneday, Aqua và Einna đã làm nên KitesBook Ninh Phi.

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); U7 o6 Y. v0 X  ?+ ]

Rate

Số người tham gia 11Sức gió +65 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn bạn! ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
HappyOneday + 5 Cám ơn VD ^^
fengnguyen + 5 Cảm ơn bạn
Trio.team + 5 From KitesBook :x
shinemy1987 + 5 Ủng hộ 1 cái!
thinhmailinh + 5 :D
minzthu + 10 mới đọc xong 1 chương nhưng thích.
hoaquynh + 5 Bài viết hữu ích
greenrosetq + 10 Ủng hộ!
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2012 22:18:16 | Xem tất

; ]  \$ F( Y, Y5 f  F4 K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
MỤC LỤC

@Copyright of Kitesvn.COM |5 p; S/ z: n* w# c  v. ~7 b(Do not Copy, pls!!)
RỜI PHỦ

@Copyright of Kitesvn.COM |, q0 l" A3 j. [/ D8 ^; K  E% V(Do not Copy, pls!!)
Chương 01 - Sinh lần đầu đã sinh non, tướng quân rất không hài lòng
@Copyright of Kitesvn.COM |- u9 r6 M  M* K(Do not Copy, pls!!)
Chương 02 - Viên thuốc khoét tim mục xương, hôi không chịu nổi
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 j! J2 G8 h7 E6 w
Chương 03 - Độc trị độc, ra tay trước đoạt thế mạnh
@Copyright of Kitesvn.COM |% j/ w( P+ ?3 S7 J: [8 Y6 S(Do not Copy, pls!!)
Chương 04 - Nhọ nồi thành cổ dược, Thu Ngưng gặp họa
/ l. M( f$ h; ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 05 - Trộm thuốc phải trộm thuốc xịn, lừa người phải lừa đến cùng
+ T6 N/ s7 c% m- x) X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
! _3 z0 p% o: G" o: @@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 06 - Hổ xuống đồng bằng bị chó đẻ khinh
@Copyright of Kitesvn.COM |+ H! _. b$ b0 `6 \(Do not Copy, pls!!)
Chương 07 - Tiễn quỷ dạ xoa, kẻ say lại gõ cửa
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). C' w' c7 C# S( D! ~+ t+ C
Chương 08 - Trượng phu như thân kiếm, thê thiếp như vỏ kiếm
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 T( F, K& b+ Q1 R# G$ D( @/ u
Chương 09 - Ngựa lành ắt bị người cưỡi, kẻ xấu tất bị trời trừng trị
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); V; [, M  v, q0 o' B
Chương 10 - Chỉ thấy người mới rơi lệ, nào nghe người xưa khóc
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& s, o# g* J7 H" v0 ^
@Copyright of Kitesvn.COM |& @4 [  p! r9 |2 O, a, y(Do not Copy, pls!!)
Chương 11 - Một nữ trốn trong đêm, hai nam cùng rời đi
@Copyright of Kitesvn.COM |) j. @( Q! `5 S2 M7 V(Do not Copy, pls!!)
Chương 12 - Một mình hướng tương lai, phất tay quên quá khứ
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ D, O6 p% M% `- g- _2 I
Chương 13 - Người đi lầu vắng, hoảng hốt tìm khắp nơi
1 O& o' I% o  H* M* {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 14 - Giương cung phóng hai tiễn, máu tươi bắn năm thước
@Copyright of Kitesvn.COM |9 ?. R9 S7 A9 B1 z(Do not Copy, pls!!)
Chương 15 - Rời hang hổ gặp hang sói, giương cung đơn độc tìm đường sống
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ t8 ^- [7 y; Y1 g
@Copyright of Kitesvn.COM |5 N" R1 U7 M# Q( p5 `5 _- ?(Do not Copy, pls!!)
LÊN NÚI

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 C, }; o* z7 s8 g1 b' d2 q% o! D
Chương 16 - Tức giận đùng đùng vì vợ bỏ trốn
" y7 J' ?$ S' t) Y0 N/ u% {  ~8 p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 17 - Phi cán muôi, hươu sao ngã chết
- k' E! s9 i0 ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 18 - Hắc Kỳ trại trên núi Nhạn Qua
@Copyright of Kitesvn.COM |/ r* J) ]# p- h2 b- V(Do not Copy, pls!!)
Chương 19 - Đàn ông tắm rửa nhan nhản trên núi
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% ~0 O$ I! z5 r; L6 D& L
Chương 20 - Oan gia ngõ hẹp lại tương phùng
@Copyright of Kitesvn.COM |$ T2 e2 k! D6 l; X% T(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 r- |  A  _" n. i- H
Chương 21 (KitesBook) - Chồng hát vợ khen hay, thật là ân ái
+ V' G5 ?: V4 c3 U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 22 (KitesBook) - Tâm sự của bà vú áp trại
6 V3 Y/ G9 O; }( U. M9 I3 b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 23 (KitesBook) - Đuổi theo bóng phóng qua trạm gác
@Copyright of Kitesvn.COM |0 _  `, F3 K3 B$ f# N(Do not Copy, pls!!)
Chương 24 (KitesBook) - Cách núi nhìn qua không rõ là ai
0 ~! O7 B) P! `  c2 a! R. r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 25 (KitesBook) - Thắt lưng buông lỏng, người tiều tụy
; e% Y. z' v& U% a$ a) q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ v" @$ D2 ]% A8 w9 H(Do not Copy, pls!!)
Chương 26 (KitesBook) - Giết gà vặt lông không tiếng động
@Copyright of Kitesvn.COM |1 t$ b% `/ c0 {1 p% f  l& K2 E" j9 W(Do not Copy, pls!!)
Chương 27 (KitesBook) - Da dẻ vàng vọt hơn hoa cúc
@Copyright of Kitesvn.COM |+ d# Y6 F  y0 |* r) U1 c  S3 i$ f7 E(Do not Copy, pls!!)
Chương 28 (KitesBook) - Giặt quần áo trong nước trong veo
@Copyright of Kitesvn.COM |3 o  }" c) v% K5 Q(Do not Copy, pls!!)
Chương 29 (KitesBook) - Mặt mày sa sầm như mây đen bao phủ
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 }  }0 `% i  ^1 i/ O
Chương 30 (KitesBook) - Cháo, canh gây tranh chấp
@Copyright of Kitesvn.COM |4 c7 j4 g( E- h% g(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 x" W1 D- U6 _+ I) k# s6 N. Z
TRƯỚC KHI RA TRẬN

@Copyright of Kitesvn.COM |2 r; e3 U& A8 l5 \9 r  a1 U(Do not Copy, pls!!)
Chương 31 (KitesBook) - Xe xóc, ngựa hí ồn ã
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* X2 H  y& S" u! M9 d% y; S
Chương 32 - Lời tỏ tình đau cả trứng
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 h, N, p) G0 Q$ c7 i
Chương 33 (KitesBook) - Một nhà vui vẻ
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 ^, C/ D$ w8 J4 o! B, w& ~% i
Chương 34 (KitesBook) - Đâm lao thì phải theo lao
# q4 M8 ^# S& }- U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 35 (KitesBook) - Tập kích bất ngờ
@Copyright of Kitesvn.COM |! Z( o* n5 {. [: n(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' d+ \9 `5 }" p0 a" K: N(Do not Copy, pls!!)
Chương 36 (KitesBook) - Ngọt bùi đắng cay
@Copyright of Kitesvn.COM |5 p$ F) S1 q: ?! R  |3 H(Do not Copy, pls!!)
Chương 37 (KitesBook) - Tức giận đùng đùng
@Copyright of Kitesvn.COM |/ x+ t3 A0 y2 e# w. D(Do not Copy, pls!!)
Chương 38 (KitesBook) - Khoảng cách hạnh phúc
@Copyright of Kitesvn.COM |4 ]" K) n# j2 v5 D. E: M) V(Do not Copy, pls!!)
Chương 39 (KitesBook) - Tập luyện siêng năng lúc sáng sớm
3 p' o, c6 u2 a& E  g: h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 40 (KitesBook) - Sắp sửa gặp lại
@Copyright of Kitesvn.COM |, i3 H. Z  _9 I' Q& n  D(Do not Copy, pls!!)
' \9 G: @4 G, c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 41 (KitesBook) - Sự ấm áp thoáng qua
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 p0 u5 `/ v' d9 X
Chương 42 (KitesBook) - Chỗ dựa thay đổi
@Copyright of Kitesvn.COM |( I% @; s% v2 x4 K. V(Do not Copy, pls!!)
Chương 43 - Người người chen chúc Tập Anh Đường (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( d7 P4 P. _3 X) k& f" U3 w
Chương 43 - Người người chen chúc Tập Anh Đường (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- `7 Q/ {4 k; c' ]
Chương 44 (KitesBook) - Xạ thủ bách phát bách trúng
/ i" U' `/ \# K, `: |  O- L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* A9 S; Q1 g) Q" U5 M  N$ Q( f(Do not Copy, pls!!)
Chương 45 - Người cùng nghề gặp nhau (I)
@Copyright of Kitesvn.COM |# V) L" k* H+ P" E(Do not Copy, pls!!)
Chương 45 - Người cùng nghề gặp nhau (II)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 x# ^$ d4 @: V" N+ z7 r9 G" F(Do not Copy, pls!!)
Chương 46 (KitesBook) - May rủi luân phiên
@Copyright of Kitesvn.COM |4 ]' B: `9 I7 g(Do not Copy, pls!!)
Chương 47 - Chia luồng tấn công (I)
@Copyright of Kitesvn.COM |; M: f) x3 U3 D(Do not Copy, pls!!)
Chương 47 (KitesBook) - Chia luồng tấn công (II)
' w) }; e  h( p" a# v( s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 m9 h+ r- Q6 I, p
Chương 48 (KitesBook) - Nhật nguyệt làm chứng (I)
9 @. b# ?/ I/ j3 g- E! K! L: p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 48 - Nhật nguyệt làm chứng (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- P6 W7 G) J* ]# f# e) n
Chương 49 - Đêm trăng tối cầu hôn (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 Q6 T/ i  h3 n7 ?7 m
Chương 49 - Đêm trăng tối cầu hôn (II)
5 v/ g9 T2 F; _. W; \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 50 - Gió lớn ngày vui (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! d$ [- v4 P8 }& u: [+ o
Chương 50 - Gió lớn ngày vui (II)
& G/ k* t- Q% S! _6 x1 O) G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' i3 {  b& p3 \. d8 R4 c(Do not Copy, pls!!)
NGOẠI TRUYỆN

@Copyright of Kitesvn.COM |; W# G# w- P+ ~(Do not Copy, pls!!)
Ngoại truyện - Diệp Vân Thanh
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 G. {) r. s% {% O
Ngoại truyện - Hiệu trà Từ gia
+ \3 o% G7 G$ a" K6 D) ]9 Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ngoại truyện - Lại quyết định thêm một hôn ước
@Copyright of Kitesvn.COM |( S" x; }. a3 D! [- y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 G* K( b& G* F$ |. M
Hết.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); Z& h7 _1 i5 S

Bình luận

*cac ban Google la ra.  Đăng lúc 3-2-2014 08:12 PM
Da co ebook tren mang, cac ban g  Đăng lúc 3-2-2014 08:11 PM
tks các bạn đã dịch và edit 1 bộ truyện hay như thế. À cho mình hỏi down kitesbook chỗ nào zậy bạn? tks  Đăng lúc 2-2-2014 12:15 PM
kết thúc đúng đoạn hay,, buồn quá :-<  Đăng lúc 21-5-2013 12:21 AM
@chaubep90: Không làm ebook bạn yêu ạ, vì mình làm kitesbook để tránh ebook mà :D  Đăng lúc 20-5-2013 04:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:19:30 | Xem tất
Vào tem truyện mới phát nào...
  C* l% ?1 E1 T0 f) C@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ít khi dc tem, thế mà hôm nay lại dc tem đúng giáng sinh...
5 z: ^2 d- d. s- p% Z* u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tks chủ thớt, Merry Xmas :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:26:11 | Xem tất
Đọc văn án đã thấy thú vị rồi. Ủng hộ ss!!!
@Copyright of Kitesvn.COM |! O' N& C. y/ }% ?. K6 a3 Z" D! Y4 a(Do not Copy, pls!!)
Nhảy hố thôi. Cám ơn món quà của ss nhé!
4 ^/ _8 g6 \. Q: Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Merry Christmas! :))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:26:14 | Xem tất
Tranh thủ chen một chân ở pg 1 :P
@Copyright of Kitesvn.COM |+ x9 C1 p9 k" ?) I! |4 X(Do not Copy, pls!!)
Tớ đang đọc bạn ạ, mới có 7 trang nên chưa kết luận được gì :-"
@Copyright of Kitesvn.COM |" k5 c. q- k* P! O8 ?  n(Do not Copy, pls!!)
Đang đợi nam chính lên sàn 8->
3 a! x2 Y- P2 v# Q4 _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ S1 k% Y' }$ C(Do not Copy, pls!!)
À mà, cho cái hình bạn ơi, hình bìa truyện cũng đẹp mà ;))
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ m) N* t# G8 y1 O* R% g% M: m
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:26:44 | Xem tất
Lại có hố mới !!!
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ y5 m6 Z0 R5 ?3 K! h
Hóng , ngay đêm noel thế này.
4 k& b$ {- D. S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nhưng mà cổ đại mà tầm 60c thì có vẻ hơi ít nhỉ >.<
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 Z+ f$ }: q# f$ }9 Y' {" h$ C
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:27:53 | Xem tất
Giới thiệu sơ lược có vẻ hấp dẫn đấy
@Copyright of Kitesvn.COM |6 n1 c% M0 |% p6 d. A5 O- |(Do not Copy, pls!!)
Mình thích loại nữ cường nam cường
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ H+ o+ A+ Z4 [( \1 u
Thanks bạn đã đào hố, Noel vui vẻ!! :)
: [4 e' \- ]  [4 B* {) H, m* O1 W3 m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:32:21 | Xem tất
lên chiếm trang đầu cái đã!!!!!!!!!
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 q# M( r; `4 y& c& g2 {, H9 j
Ủng hộ bạn nhiều nhiều!nghe văn án đã thấy hấp dẫn ròi!!!
% E" V: U6 L) E4 S" n7 a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
mong bạn dịch truyện đều!!!chúc bạn và mọi người trong box noel vui vẻ!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:32:55 | Xem tất
Nhân vật: Ninh Phi, Diệp đầu trâu, Tô mặt ngựa...

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# w9 d" v; D# d9 ]
Đọc cái dòng này thấy tên nhân vật ngồ ngộ
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 M6 n5 P* ^/ Y7 z5 T1 |) ^+ c
Chắc bộ này hài hài rồi đây
- k3 D5 F: [) F; J3 O  x1 f, C@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nàng mới hoàn xong bộ Tịch mịch
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 L( [: }- X4 Q' Y
Đã đào luôn hố mới rùi
2 r  y5 r1 [( v- f( t3 O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chen chân page 1 ủng hộ tình yêu nớ

Bình luận

ặc danh sách hâm mộ của ban toàn các anh soái ca  Đăng lúc 30-1-2013 03:25 PM
Biến thái kiểu đó em rất thích chị àh  Đăng lúc 25-12-2012 11:33 PM
Thứ tự đây sis: Dương Lam Hàng, Diệp Chính Thần, Trác Siêu Việt, Trần Bắc Nghiêu, Tề Mặc, Mộ Ngôn  Đăng lúc 25-12-2012 11:20 PM
K có anh Tôn sis ơi, cho anh ấy hết cái quần rồi còn đâu  Đăng lúc 25-12-2012 11:19 PM
K đâu sis... Đó là tên mấy nhân vật nam chính em thích áh...  Đăng lúc 25-12-2012 11:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 23:20:05 | Xem tất
Tranh page 1
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' ?) q8 Z  z: `* P% {* P
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% V. \  T  q! d4 ]/ J* q; a
Edit sau ===============================================================================================================================================
@Copyright of Kitesvn.COM |: i' E4 O  d- Q$ G4 W0 c/ u(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 H" z6 K! ?- S' y4 f, E
Tên nhân vật ngàn châm quá đêy
3 ], }3 f7 C! ~. Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |( R7 Y2 b" R9 |, {6 ?6 A(Do not Copy, pls!!)
Nghe có vẻ là thể loại hài nhỉ, k biết ai là nam chính đây "đầu trâu" hay "mặt ngựa"??
$ s. Z/ {3 y( \! N  a6 X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). k  {: m1 t4 U
Nghe nam cường nữ cường là nhào zô.... Phải hóng hớt mới đc
@Copyright of Kitesvn.COM |- H# ^; {) W; i(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 B1 B; `- R. O) B5 T; Q
Thanks bạn rất nhiều

Bình luận

vì thế mính quyết định ủng hộ hố này  Đăng lúc 30-1-2013 03:28 PM
hê hê mình rất thích các anh sói ca đó nhé  Đăng lúc 30-1-2013 03:27 PM
oh toàn soái ca..trong đó có 2 sói ca :)) DCT vs TSV biến thái quá đê *hú hú*  Đăng lúc 25-12-2012 11:25 PM
OMG! là những a nào vậy..Chắc chắn có mẹt anh Tôn ở sign cô đúng hơm ♥  Đăng lúc 25-12-2012 11:13 PM
sao nick cô toàn chữ TÀU thế nầy...bệnh nghề nghiệp xao :))  Đăng lúc 25-12-2012 10:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách