Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 395928|Trả lời: 462
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ninh Phi | Cuồng Ngôn Thiên Tiếu (Hết)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-12-2012 22:17:12 | Xem tất |Chế độ đọc

@Copyright of Kitesvn.COM |+ D3 S3 |  t3 W! b. f% D! g(Do not Copy, pls!!)
0 ~" e6 m" B9 \8 S& `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ninh Phi
@Copyright of Kitesvn.COM |: g1 v/ P6 |- a' c/ Q6 b3 S(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! o8 t8 ?5 c" n
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

. `* c7 G3 A0 r4 g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Người dịch: 无名♫ (Vô Danh): Chương 1-26, 32-34, 36-39, 44-hết
% ^0 M( m4 k: t7 n8 l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Editors: xelu108: Chương 27, 29-31, 35, 40-43
+ N7 v# F; ?  S: P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
edogawaconan710: Chương 28
@Copyright of Kitesvn.COM |- ^5 P! t; z/ R( ](Do not Copy, pls!!)
Độ dài: 50 chương + 3 ngoại truyên
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 S: w2 R$ M" t+ d9 G( K2 {
Thể loại: cổ đại, hài, HE, nhân vật nam nữ mạnh mẽ (nữ cường nam cường)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 D8 r7 _7 M4 B4 ]. u. y5 d# I) {(Do not Copy, pls!!)
(có yếu tố xuyên không ở đầu truyện, không phải cung đấu)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' H7 H- p# I; t- r  F
Tình trạng sáng tác: Hết
@Copyright of Kitesvn.COM |5 P- Y7 t3 F) G" Q5 r(Do not Copy, pls!!)
Nguồn: Tấn Giang
/ ~1 ^6 r+ P; k4 J' a" V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 R6 X: e. ^6 ^5 C
@Copyright of Kitesvn.COM |$ J, j" C/ i5 ^5 C3 \1 o, n(Do not Copy, pls!!)
Giới thiệu sơ lược:
4 h: I) x, S7 r$ m# Z+ D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
* F) |6 m# |3 D6 S6 I) A2 x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ninh Phi bỏ phu quân, rời phủ.
@Copyright of Kitesvn.COM |+ P4 ~: W7 Q& u6 Y1 a(Do not Copy, pls!!)
Cùng Tô Hy Tuần tổ chức đám cưới linh đình trước mặt phu quân cũ.
5 m2 I  J# {4 W9 t+ D7 e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nương tựa vào nam nhân thì còn yêu đương cái gì, chỉ có bình đẳng mới lâu dài được thôi.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): G/ T, F; X. K5 P: m3 Z- U9 ?. P  g
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) E0 `7 y$ `/ Q( G( O
Nhân vật chính: Ninh Phi, Tô mặt ngựa
# a+ j. q4 b4 h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Các nhân vật khác: Diệp đầu trâu, Đinh Hiếu, Đinh bạch, Từ Xán...
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ t# w  b3 V/ H6 U
Tiến độ: 53/53 chương
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' A4 E  ]6 K9 A
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 N! L$ S3 ?- K8 y4 Q5 x: [& z* ~
Cảm ơn maruko, candytruong, HappyOneday, Aqua và Einna đã làm nên KitesBook Ninh Phi.

@Copyright of Kitesvn.COM |1 g# l2 `& U1 p# [7 J(Do not Copy, pls!!)

Rate

Số người tham gia 11Sức gió +65 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn bạn! ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
HappyOneday + 5 Cám ơn VD ^^
fengnguyen + 5 Cảm ơn bạn
Trio.team + 5 From KitesBook :x
shinemy1987 + 5 Ủng hộ 1 cái!
thinhmailinh + 5 :D
minzthu + 10 mới đọc xong 1 chương nhưng thích.
hoaquynh + 5 Bài viết hữu ích
greenrosetq + 10 Ủng hộ!
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2012 22:18:16 | Xem tất

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ N+ J/ ]7 H& ^/ j: Q5 w+ O: \2 a8 o9 q
MỤC LỤC

5 z$ z, P3 f6 G+ y7 U" g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
RỜI PHỦ

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 V6 b- }/ b9 ]7 Z7 j& w
Chương 01 - Sinh lần đầu đã sinh non, tướng quân rất không hài lòng
4 H# c0 [0 ?- z/ `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 02 - Viên thuốc khoét tim mục xương, hôi không chịu nổi
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), b  Z% }' d+ A: N% L9 _
Chương 03 - Độc trị độc, ra tay trước đoạt thế mạnh
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ b, ^6 ]: y$ o9 V7 |
Chương 04 - Nhọ nồi thành cổ dược, Thu Ngưng gặp họa
( I( |- p: A  _+ Y9 u0 r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 05 - Trộm thuốc phải trộm thuốc xịn, lừa người phải lừa đến cùng
@Copyright of Kitesvn.COM |) L  l+ z" H2 D  V) c(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |8 A5 D7 T& ?- u# T* \, ^(Do not Copy, pls!!)
Chương 06 - Hổ xuống đồng bằng bị chó đẻ khinh
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 ]# _) I  }0 n3 k# H5 S
Chương 07 - Tiễn quỷ dạ xoa, kẻ say lại gõ cửa
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), J/ ^3 X9 x' k' r" p3 y
Chương 08 - Trượng phu như thân kiếm, thê thiếp như vỏ kiếm
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 I$ o2 I5 G) {1 t$ ?1 m1 S
Chương 09 - Ngựa lành ắt bị người cưỡi, kẻ xấu tất bị trời trừng trị
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' u5 i) z; g4 X  x6 X
Chương 10 - Chỉ thấy người mới rơi lệ, nào nghe người xưa khóc
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- z) L6 n+ ~+ i0 Z- d6 B, `
@Copyright of Kitesvn.COM |) z: J% \& J; q9 y. ^(Do not Copy, pls!!)
Chương 11 - Một nữ trốn trong đêm, hai nam cùng rời đi
1 S  Z* ?2 a1 \: B# m@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 12 - Một mình hướng tương lai, phất tay quên quá khứ
@Copyright of Kitesvn.COM |9 W( t1 n) k! Y" I  x(Do not Copy, pls!!)
Chương 13 - Người đi lầu vắng, hoảng hốt tìm khắp nơi
@Copyright of Kitesvn.COM |' G- {, u  d; ~9 v: y, [(Do not Copy, pls!!)
Chương 14 - Giương cung phóng hai tiễn, máu tươi bắn năm thước
( l: W- y0 H8 J( `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 15 - Rời hang hổ gặp hang sói, giương cung đơn độc tìm đường sống
@Copyright of Kitesvn.COM |4 Q: {, M8 I. J0 `- K, t(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), ^1 g0 b! C% k; m4 \) {6 v/ A
LÊN NÚI

@Copyright of Kitesvn.COM |$ V( |+ p( C0 ?(Do not Copy, pls!!)
Chương 16 - Tức giận đùng đùng vì vợ bỏ trốn
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! A7 ]& V/ r3 h' d8 P2 \  [9 @( u2 S
Chương 17 - Phi cán muôi, hươu sao ngã chết
@Copyright of Kitesvn.COM |. A" m* W) T, b% S(Do not Copy, pls!!)
Chương 18 - Hắc Kỳ trại trên núi Nhạn Qua
@Copyright of Kitesvn.COM |# h. k6 D! q: M% G; {& P(Do not Copy, pls!!)
Chương 19 - Đàn ông tắm rửa nhan nhản trên núi
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 n0 I1 h) F7 x# q7 A0 W( R
Chương 20 - Oan gia ngõ hẹp lại tương phùng
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 C9 E; `* U  g' ?! |' U; h& B
@Copyright of Kitesvn.COM |. a+ y: c) K% P$ M7 s+ T5 j4 a& H(Do not Copy, pls!!)
Chương 21 (KitesBook) - Chồng hát vợ khen hay, thật là ân ái
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 ?- X/ V! |+ F4 c. o
Chương 22 (KitesBook) - Tâm sự của bà vú áp trại
- a, k; u: z, _* ^) n1 s- x, e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 23 (KitesBook) - Đuổi theo bóng phóng qua trạm gác
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" a1 ?) z/ s% o
Chương 24 (KitesBook) - Cách núi nhìn qua không rõ là ai
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% H0 \& B; ]% u5 X5 X' P
Chương 25 (KitesBook) - Thắt lưng buông lỏng, người tiều tụy
@Copyright of Kitesvn.COM |' _& y! S" V. |9 y: I( N* ?% R# m(Do not Copy, pls!!)
* W0 a. o" @8 q( i) F4 j# L4 b1 P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 26 (KitesBook) - Giết gà vặt lông không tiếng động
9 t9 e( y* S6 T; v& Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 27 (KitesBook) - Da dẻ vàng vọt hơn hoa cúc
@Copyright of Kitesvn.COM |8 w% e! W' L9 R(Do not Copy, pls!!)
Chương 28 (KitesBook) - Giặt quần áo trong nước trong veo
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) Q5 W/ Q- ?2 o4 O6 ^6 O. q1 d
Chương 29 (KitesBook) - Mặt mày sa sầm như mây đen bao phủ
3 J$ h3 u4 F2 _0 ]9 J$ w8 v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 30 (KitesBook) - Cháo, canh gây tranh chấp
@Copyright of Kitesvn.COM |* f* \7 u+ ^% |0 ~3 D' T(Do not Copy, pls!!)
1 [7 \* S, R! U) F. x/ w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
TRƯỚC KHI RA TRẬN

@Copyright of Kitesvn.COM |! m$ {' R" `3 D3 a(Do not Copy, pls!!)
Chương 31 (KitesBook) - Xe xóc, ngựa hí ồn ã
! I0 b. w# A+ x3 S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 32 - Lời tỏ tình đau cả trứng
& _. ^3 n5 R' M! x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 33 (KitesBook) - Một nhà vui vẻ
@Copyright of Kitesvn.COM |/ s# v) n7 C: G+ c1 [(Do not Copy, pls!!)
Chương 34 (KitesBook) - Đâm lao thì phải theo lao
@Copyright of Kitesvn.COM |6 ~9 w% ^% E6 B# P/ w/ |8 f. d: c, a; G(Do not Copy, pls!!)
Chương 35 (KitesBook) - Tập kích bất ngờ
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# i6 `  R4 q  X% z9 Z
@Copyright of Kitesvn.COM |2 C- F( j  u$ I/ |; T$ Q+ l(Do not Copy, pls!!)
Chương 36 (KitesBook) - Ngọt bùi đắng cay
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 j" J" ^0 M  c
Chương 37 (KitesBook) - Tức giận đùng đùng
+ c% P4 e; _( S! y( ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 38 (KitesBook) - Khoảng cách hạnh phúc
: C5 E0 Z6 B& M- c: B$ b& U( B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 39 (KitesBook) - Tập luyện siêng năng lúc sáng sớm
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* T2 E$ |$ l) o0 C6 B% o' W) _
Chương 40 (KitesBook) - Sắp sửa gặp lại
+ d! ^, r: V4 i1 q" d% Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
3 n- y# y, X) p* Y; [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 41 (KitesBook) - Sự ấm áp thoáng qua
@Copyright of Kitesvn.COM |# E0 i' C1 R1 V2 {. ^* q(Do not Copy, pls!!)
Chương 42 (KitesBook) - Chỗ dựa thay đổi
# q4 @& {8 l  a& H8 I! {3 Q5 Q* y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 43 - Người người chen chúc Tập Anh Đường (I)
@Copyright of Kitesvn.COM |( Z% {& C  H  l$ V9 p$ A(Do not Copy, pls!!)
Chương 43 - Người người chen chúc Tập Anh Đường (II)
5 q7 ?2 t; B- X  p, k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 44 (KitesBook) - Xạ thủ bách phát bách trúng
; |2 Z; F  p$ R' b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
/ s$ O/ c: F8 U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 45 - Người cùng nghề gặp nhau (I)
& a+ o, U8 }3 K$ o6 V; f  @- n' a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 45 - Người cùng nghề gặp nhau (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ B: C4 I) j6 l/ w, e
Chương 46 (KitesBook) - May rủi luân phiên
1 ~/ `) g" N0 H; c5 j& e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 47 - Chia luồng tấn công (I)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 e) i2 [: ]1 F/ o5 _8 E(Do not Copy, pls!!)
Chương 47 (KitesBook) - Chia luồng tấn công (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( @  `8 m3 E) v6 Q0 L5 u
# I1 w/ G/ C& T$ u+ o4 O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 48 (KitesBook) - Nhật nguyệt làm chứng (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ D7 J# \) ]# w: s/ d
Chương 48 - Nhật nguyệt làm chứng (II)
* `( C' p8 C' E3 Q3 V/ w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 49 - Đêm trăng tối cầu hôn (I)
# V( E1 t0 K' u4 f* @! S3 |@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 49 - Đêm trăng tối cầu hôn (II)
6 \8 i) C! G, }0 c: {$ H( b3 B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 50 - Gió lớn ngày vui (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% E" V, n+ V* o/ B* M+ m1 I
Chương 50 - Gió lớn ngày vui (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 H3 l1 p$ o" a- ~8 c7 L0 @
5 e+ P8 F$ ^" S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
NGOẠI TRUYỆN

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) {% V3 q3 y, C/ u, r
Ngoại truyện - Diệp Vân Thanh
@Copyright of Kitesvn.COM |4 X6 u4 f4 Q2 }" @( o(Do not Copy, pls!!)
Ngoại truyện - Hiệu trà Từ gia
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) Z" }  ^3 S& i
Ngoại truyện - Lại quyết định thêm một hôn ước
@Copyright of Kitesvn.COM |2 t9 a3 N8 h+ d! Y( R& j(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |; _; ?# Z# x* L. N1 i; _$ h(Do not Copy, pls!!)
Hết.
$ K2 ~) v6 ^! |- b, i; V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

Bình luận

*cac ban Google la ra.  Đăng lúc 3-2-2014 08:12 PM
Da co ebook tren mang, cac ban g  Đăng lúc 3-2-2014 08:11 PM
tks các bạn đã dịch và edit 1 bộ truyện hay như thế. À cho mình hỏi down kitesbook chỗ nào zậy bạn? tks  Đăng lúc 2-2-2014 12:15 PM
kết thúc đúng đoạn hay,, buồn quá :-<  Đăng lúc 21-5-2013 12:21 AM
@chaubep90: Không làm ebook bạn yêu ạ, vì mình làm kitesbook để tránh ebook mà :D  Đăng lúc 20-5-2013 04:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:19:30 | Xem tất
Vào tem truyện mới phát nào...
9 c, l. _4 O) d$ M  e/ }/ K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ít khi dc tem, thế mà hôm nay lại dc tem đúng giáng sinh...
@Copyright of Kitesvn.COM |1 h  r) l& C9 N7 a# R' f(Do not Copy, pls!!)
Tks chủ thớt, Merry Xmas :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:26:11 | Xem tất
Đọc văn án đã thấy thú vị rồi. Ủng hộ ss!!!
6 s$ }9 @- a3 I- x3 {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nhảy hố thôi. Cám ơn món quà của ss nhé!
5 _! ^8 P# X. T) O0 }@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Merry Christmas! :))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:26:14 | Xem tất
Tranh thủ chen một chân ở pg 1 :P
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 Z, b' h0 p7 ?9 h
Tớ đang đọc bạn ạ, mới có 7 trang nên chưa kết luận được gì :-"
@Copyright of Kitesvn.COM |7 C( W7 E+ p  ?(Do not Copy, pls!!)
Đang đợi nam chính lên sàn 8->
2 C& ^9 B$ B+ r* v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ l* {, q: z: l5 z$ q' K(Do not Copy, pls!!)
À mà, cho cái hình bạn ơi, hình bìa truyện cũng đẹp mà ;))
@Copyright of Kitesvn.COM |" Q8 V" ~/ T3 \: w(Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:26:44 | Xem tất
Lại có hố mới !!!
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 E& i- \" }; O- i3 L
Hóng , ngay đêm noel thế này.
@Copyright of Kitesvn.COM |. F0 i- s5 C! }6 Q(Do not Copy, pls!!)
Nhưng mà cổ đại mà tầm 60c thì có vẻ hơi ít nhỉ >.<
+ S, D3 w  E( b4 i8 v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:27:53 | Xem tất
Giới thiệu sơ lược có vẻ hấp dẫn đấy
9 n% B, I8 ^6 w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Mình thích loại nữ cường nam cường
7 ~9 v* p8 t/ c0 W  d: T+ ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thanks bạn đã đào hố, Noel vui vẻ!! :)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 c8 g8 X4 _$ M( j7 Z
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:32:21 | Xem tất
lên chiếm trang đầu cái đã!!!!!!!!!
@Copyright of Kitesvn.COM |! O7 ^) E3 p: X7 T9 W5 v: |+ Z(Do not Copy, pls!!)
Ủng hộ bạn nhiều nhiều!nghe văn án đã thấy hấp dẫn ròi!!!
@Copyright of Kitesvn.COM |2 P5 M: R7 e! i# Y3 P(Do not Copy, pls!!)
mong bạn dịch truyện đều!!!chúc bạn và mọi người trong box noel vui vẻ!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 22:32:55 | Xem tất
Nhân vật: Ninh Phi, Diệp đầu trâu, Tô mặt ngựa...

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' H- a4 Q5 }- q: X8 w  M6 ^
Đọc cái dòng này thấy tên nhân vật ngồ ngộ
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! K! ?. F: p/ N* o
Chắc bộ này hài hài rồi đây
" M* _5 J' T( \  o- ~2 y$ s: n7 C@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nàng mới hoàn xong bộ Tịch mịch
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 M! X8 N5 K6 f+ ]3 d, m# Y
Đã đào luôn hố mới rùi
, M% W* C7 R( S6 x6 o6 y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chen chân page 1 ủng hộ tình yêu nớ

Bình luận

ặc danh sách hâm mộ của ban toàn các anh soái ca  Đăng lúc 30-1-2013 03:25 PM
Biến thái kiểu đó em rất thích chị àh  Đăng lúc 25-12-2012 11:33 PM
Thứ tự đây sis: Dương Lam Hàng, Diệp Chính Thần, Trác Siêu Việt, Trần Bắc Nghiêu, Tề Mặc, Mộ Ngôn  Đăng lúc 25-12-2012 11:20 PM
K có anh Tôn sis ơi, cho anh ấy hết cái quần rồi còn đâu  Đăng lúc 25-12-2012 11:19 PM
K đâu sis... Đó là tên mấy nhân vật nam chính em thích áh...  Đăng lúc 25-12-2012 11:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 23:20:05 | Xem tất
Tranh page 1
, A/ ?2 J- ^" O+ i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |! W  P, J# D, o0 M3 H( b(Do not Copy, pls!!)
Edit sau ===============================================================================================================================================
4 o/ O' \/ C/ c8 b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ n5 |5 J( {0 P: _9 }& w, Y3 a
Tên nhân vật ngàn châm quá đêy
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 C9 H2 n8 ]; Q. W& Y
@Copyright of Kitesvn.COM |" |! m' |! V! @5 W' K(Do not Copy, pls!!)
Nghe có vẻ là thể loại hài nhỉ, k biết ai là nam chính đây "đầu trâu" hay "mặt ngựa"??
@Copyright of Kitesvn.COM |8 n5 f4 |4 ]4 E: H; x# _(Do not Copy, pls!!)
; V4 v  s# B: h. {3 [9 z, R2 _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nghe nam cường nữ cường là nhào zô.... Phải hóng hớt mới đc
; A9 l) a2 [2 Q6 @  h4 I8 ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
1 x6 k* i; ^( l1 o+ @; Y+ G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thanks bạn rất nhiều

Bình luận

vì thế mính quyết định ủng hộ hố này  Đăng lúc 30-1-2013 03:28 PM
hê hê mình rất thích các anh sói ca đó nhé  Đăng lúc 30-1-2013 03:27 PM
oh toàn soái ca..trong đó có 2 sói ca :)) DCT vs TSV biến thái quá đê *hú hú*  Đăng lúc 25-12-2012 11:25 PM
OMG! là những a nào vậy..Chắc chắn có mẹt anh Tôn ở sign cô đúng hơm ♥  Đăng lúc 25-12-2012 11:13 PM
sao nick cô toàn chữ TÀU thế nầy...bệnh nghề nghiệp xao :))  Đăng lúc 25-12-2012 10:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách