Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 124352|Trả lời: 1288
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nữ Thần Diễn Xuất | Minh Nguyệt Đang • Thông báo dừng edit (Page 116) •

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-10-2015 22:27:11 | Xem tất |Chế độ đọc

©2018 Kites.vn | All rights reserved/ y$ P3 [5 f. v# L2 Z
" ?+ C1 t  K3 l©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nữ Thần Diễn Xuất (戏剧女神 )
- d, F! U/ V0 R$ k) v, p* v( W©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved. \  q5 t6 Z) H. x" Q, l% U
Tác giả: Minh Nguyệt Đang (明月珰 )

©2018 Kites.vn | - A3 W/ C- ?% J& K1 r4 SAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 T% o& c  ~3 k& b# z6 H) V/ b
Tên convert: Hí kịch nữ thần
©2018 Kites.vn | All rights reserved) T2 r! e) n2 R  N4 [6 y
# D5 o. V8 O5 b) V7 L* ?©2018 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Hiện đại, hài hước
©2018 Kites.vn | 5 `6 c; z' O1 [9 Y2 c: kAll rights reserved
% e; |9 W* h; L, b; i©2018 Kites.vn | All rights reserved
Editor: MinhHạ
©2018 Kites.vn | 7 A0 F0 ]9 R7 D0 g; H+ r  ~& XAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* @/ W% b1 D9 B6 q
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành
( }& c' u) G" s1 T7 T: x  z8 h4 l©2018 Kites.vn | All rights reserved
$ ?/ e; V1 K' @" y  k1 q©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nữ chính: Vụ Mang Mang
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 a# n- J1 q/ i* r) u
©2018 Kites.vn | - I3 M% n; K% A- r/ L% F/ g1 qAll rights reserved
Nguồn
©2018 Kites.vn | All rights reserved* t0 }5 C. Q' M6 |& Y2 B; c
©2018 Kites.vn | All rights reserved! L( z& g- i5 d
©2018 Kites.vn | & k% f$ x, ~/ `6 P6 K1 \  K) Y& @All rights reserved

©2018 Kites.vn | ' s  k1 U* x$ w% d! G! YAll rights reserved
©2018 Kites.vn | $ u7 u5 V+ J" z, P& \2 qAll rights reserved
6 ^0 p1 G9 h/ O# @- L/ u©2018 Kites.vn | All rights reserved
Poster by @JolFany

©2018 Kites.vn | . e. e$ Y  j" e& ?' j: f8 wAll rights reserved
©2018 Kites.vn | ! h0 f2 m; Y$ f5 D8 VAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 1 S9 R. M" A/ G! p4 v4 }All rights reserved
Đôi lời

2 Y' y8 ?! O9 f: h1 Z8 [  c9 f7 l, `©2018 Kites.vn | All rights reserved
; T7 }' C% a. N0 N4 O; }©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ) d4 Z$ \# x+ i  _7 x& y8 M4 d% Q7 oAll rights reserved
♪ Truyện thuộc thể loại hài, hơi bậy, hơi tục, hơi nhảm, mong các bạn độc giả cân nhắc trước khi xem
©2018 Kites.vn | " F, t+ f& L) W- j$ IAll rights reserved
©2018 Kites.vn | ) A) [4 j" d& k" iAll rights reserved
♪ Truyện này tác giả mới mở hố hôm 28/9, post chương đầu hôm 7/10, tính đến giờ mới có 9 chương, nói chung là hố còn dài
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 G3 e: |6 X$ C5 W: D" J, A; U
©2018 Kites.vn | % x+ H3 @3 ?* eAll rights reserved
♪ Tiến độ edit truyện phụ thuộc vào tiến độ lấp hố của tác giả nhé mọi người ^^~
©2018 Kites.vn | : Y' C# `+ ^9 E* i5 y6 @All rights reserved
3 w" G5 Z, S& W3 r©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ! k0 ^# m8 w( |, m  y3 ~0 E$ yAll rights reserved
Tóm tắt

©2018 Kites.vn |   H, \+ s* [* K5 Q/ l- P! u3 K+ }+ cAll rights reserved
©2018 Kites.vn | : b8 F8 k6 [( A, p& CAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved& ?6 g8 e( t  j/ J  w
Truyện không phải nói về giới giải trí.
©2018 Kites.vn | * @1 }) k( Q5 X3 _7 O$ V4 iAll rights reserved
©2018 Kites.vn | / j) b, o, U( EAll rights reserved
Nữ chính là nữ thần diễn xuất, chính xác phải gọi là nữ... thần kinh.

©2018 Kites.vn | ( H7 `4 W% C* ?3 `7 v( PAll rights reserved
©2018 Kites.vn | , Z0 o! I( a" y& `# e  Z5 r% `All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 |% t1 J- L% B: ^+ E8 `

©2018 Kites.vn | All rights reserved$ Q" c; ~. y8 V2 A! Y9 V6 B
5 O+ \/ Y0 p4 k$ b©2018 Kites.vn | All rights reserved
5 j/ m$ H: N# Q# ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
Banner by @JolFany

. j  N3 K- _% M4 ^9 l©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 c4 g3 G. y2 @, N
. x6 W9 ^# z1 @. |$ T2 h©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mục lục

, v: B7 s% `9 w0 U©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 ]8 d$ ?+ M; J
Chương 1: Muốn một chiếc 6S màu hồng sao? - Chương 2: Hummer đáng thương của tôi
©2018 Kites.vn | All rights reserved% t! @( I2 E4 D- {& S4 f
& M: t( P* s+ K* ^  _©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3: Tiếng chuông độc nhất vô nhị - Chương 4: Cháu gái
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 X" n! ^( R: U: I
©2018 Kites.vn | ) n/ V$ X, y& i' \2 F; ]9 }( b5 ?All rights reserved
Chương 5: Tiểu cô nương đem lại may mắn - Chương 6: Chuyện năm đó
©2018 Kites.vn | 4 w+ O/ G% L' a/ ^$ h6 M+ @All rights reserved
©2018 Kites.vn | " C2 Q$ r# R1 C' r) Y! ^All rights reserved
Chương 7: Hỏng chuyện - Chương 8: Thử một lần xem sao
9 i7 r" T( n% q  V! n©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn |   n( }5 g. i( f1 xAll rights reserved
Chương 9: Easy girl - Chương 10: Truyền kỳ Cửu Vạn
©2018 Kites.vn | ; @+ |5 e7 I  E' I3 KAll rights reserved
( J: n1 X6 ]) ^0 X) |9 f2 n©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 11: Lại thêm một vị tiên sinh - Chương 12: Thắt ống dẫn tinh
% N' t5 D1 g" b0 D©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 8 L% S' t4 f2 `1 z* @; w# SAll rights reserved
Chương 13: Chuyện không ngờ tới - Chương 14: Xin chào, chị chồng tương lai
©2018 Kites.vn | : j1 K% C, F+ H- x  p9 uAll rights reserved
©2018 Kites.vn | * o1 |! U) y' NAll rights reserved
Chương 15: Con trai ngoan của mẹ - Chương 16: Sặc nước bọt
©2018 Kites.vn | All rights reserved% q$ g: _5 q; S, z4 K
©2018 Kites.vn | All rights reserved+ d9 W. i* h) L$ y! f* r0 D
Chương 17: Bà tám - Chương 18: Vô tình giúp tình địch
: t( i; f* B, c5 h2 v; o©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 0 k# n3 r+ c! P' e1 {" ^+ ~1 qAll rights reserved
Chương 19: Bị biến thành tiểu tam - Chương 20: Thơm quá
©2018 Kites.vn | ( j1 H3 ]) [  f; u8 DAll rights reserved
©2018 Kites.vn | - l- [; K5 T; r3 }, d0 x" H6 IAll rights reserved
Chương 21: Trò giải trí của người giàu - Chương 22: Cung kính
* o  O: C4 a3 C8 b3 K+ S©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 6 S) u  Z8 {, b- P: p0 J, fAll rights reserved
Chương 23: Đây là duyên phận - Chương 24: Sau đó thì sao?
/ v' H% p9 c, s1 V©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 9 L; w) ?/ S) K6 Y5 m) ^; AAll rights reserved
Chương 25: BF là viết tắt của từ "bác" - Chương 26: Mọi người đều thích diễn
©2018 Kites.vn | / m7 p4 \5 g7 XAll rights reserved
, q% u; y: V, W* m7 d©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 27: Chàng trai thô bỉ và cô gái đáng thương - Chương 28: Cái này còn đắt hơn Iphone 6S đấy
©2018 Kites.vn | All rights reserved# Y) e" Q4 \# W6 |4 ?) s& U$ n, f
# T/ ]- I+ w% V7 j8 P3 `) s©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 29: Giáo dục là một vấn đề - Chương 30: Giới quyền quý thật hỗn loạn
4 j6 l/ d0 j- L6 s, Y+ l7 u1 B( k©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved% f5 f( a4 ?# k1 s1 m" j5 M
Chương 31: Cần một anh bạn trai - Chương 32: Trong lúc xem mặt
©2018 Kites.vn | : K9 C+ s- i6 tAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 6 y  k) i' c) z& oAll rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved8 x7 z/ `( U& i4 k/ Z3 b

Rate

Số người tham gia 16Sức gió +80 Thu lại Lý do
无名♫ + 5 Ủng hộ 1 cái!
DungDương + 5 Ủng hộ 1 cái!
TieuHo + 5 Ủng hộ 1 cái!
Hồng-Hồng + 5 Ủng hộ 1 cái!
yotomo + 5 Cảm ơn bạn
srivasta + 5 Ủng hộ 1 cái!
panda_xinh + 5 Ủng hộ 1 cái!
bigbangpro + 5 Cảm ơn bạn
mymy1053JK + 5 mừng hố mới của chị ạ ^^
phuongha109 + 5 Ủng hộ 1 cái!
SteelRose + 5 :x
huongntd + 5 Ủng hộ 1 cái!
ngoisaogiaybn + 5 Ủng hộ 1 cái!
JolFany + 5 Ủng hộ 1 cái!
DominiqueVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
Queenie_Sk + 5 Ủn ủn

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

  • · Đọc |Chủ đề: 1, Theo dõi : 0
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:40:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Hahahha ...
2 x1 j1 b% ?. x; B' `! H©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved( ^# y& G* V( M' O- }
Gì mà hơi bậy ... hơi tục ... bị thần kinh
) C+ f" l0 I9 h5 a©2018 Kites.vn | All rights reserved
$ b! \- m  _; p& V& r' [; N©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved# P, C2 `! n) x+ s" Z
©2018 Kites.vn | All rights reserved, r0 p( }7 n9 N5 ^; m9 w# }
là tui khoái à ...
; r! F: J8 }7 c# w( a©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 5 J( V! i/ _! E+ BAll rights reserved
Xin một ghế trong tập đoàn hóng!!!!
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 Z/ i/ j/ i7 e" @6 q
©2018 Kites.vn | ! V+ S! _- u- Q. H$ v! Z% rAll rights reserved
©2018 Kites.vn | % W: f# }+ ~( H7 M  p( HAll rights reserved

Bình luận

Đắt hàng hem .... lên HOT NEWS KITES ... Nhậu ăn mừng điiiiiiiiiii!!!!  Đăng lúc 17-10-2015 09:26 PM
cậu ngồi Sofa của tớ 2 bộ rồi đó, mở hàng kiểu này là đắt khách lắm đây :x :))  Đăng lúc 15-10-2015 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:40:51 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Cám ơn chủ thớt đã mời
; l3 O, B0 U$ t8 _©2018 Kites.vn | All rights reserved
Truyện mới đc đào hố vậy chắc sẽ phải chờ dài dài
©2018 Kites.vn | 6 ^' P) y% L0 l3 f+ @/ D$ YAll rights reserved
Nhưng thấy lời giới thiệu của chủ thớt nên mình cũng khá tò mò về nữ chính, ko biết độ thần kinh tới độ nào
©2018 Kites.vn | All rights reserved. {5 u$ A$ F7 L$ R9 G
Sẽ lót dép ngồi hóng
©2018 Kites.vn | 0 C+ O  f7 {$ [$ j& _; RAll rights reserved
Chúc hố sẽ đông khách

Bình luận

kiểu thần kinh dẫm phải đinh cậu ạ :)) thanks cậu nha, nhớ hóng nha :x  Đăng lúc 15-10-2015 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:41:42 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Ủng hộ chị 1 cái.
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 E3 Y1 m: P" r( G. Z

Bình luận

comment gì ngắn ngủn hơn cả cái tóm tắt à =))  Đăng lúc 15-10-2015 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:44:14 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

chayj vào ủng hộ chủ thớt phát nào ^^
©2018 Kites.vn | ' s4 r+ w/ P! n! P+ B0 @) h" a" r. RAll rights reserved
# Z+ @5 b5 _: Y0 P0 E- G# _©2018 Kites.vn | All rights reserved
nói thiệt là lâu lắm rồi không có nhảy hố nào luôn í, bị lười đọc rồi huhuu
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 Q( v+ Y7 X' p& G2 ^
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 w3 g! j" q8 u; W6 [
mà chuyện nào mình lỡ sa chân lỡ bước nhảy vào thì mấy ngày sau có tin drop mới hựn chứ
! q# h& X8 J+ f" z©2018 Kites.vn | All rights reserved
. C# r. P# B) I( f©2018 Kites.vn | All rights reserved
nói thế thôi chứ ủng hộ thớt hết mình nà ^^ chúc nhiều người lọt hố thớt nhé
* ]! B: @: W0 ~* F7 r, q! Z# [©2018 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

thì tại hố hố nào hay hay ta lỡ sa chân vào đều như thế, hay tại cái số mình hủi nhể =)))  Đăng lúc 15-10-2015 12:43 PM
úi người ơi sao chưa chi đã dự đoán thế =)) anw, thanks cậu nha :*  Đăng lúc 15-10-2015 12:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:52:47 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

lâu lắm ko đọc truyện!~
5 H' D& p3 P4 y) N1 n% |©2018 Kites.vn | All rights reserved
dạo này đang rảnh rỗi sinh chán nản!~
©2018 Kites.vn | All rights reserved, {" e% y3 i. i, \8 d; }  T! |: S4 \
may đc chủ thớt mời vào!~
©2018 Kites.vn | All rights reserved, O% Y1 q2 _; ^3 e
thôi thì sẽ theo chuyện và cố gắng cmt ủng hộ thớt đề đề!~
©2018 Kites.vn | All rights reserved( \& L9 L1 [; i8 l
fighting ^^

Bình luận

thanks cậu, nhớ theo dõi nha ^^  Đăng lúc 15-10-2015 12:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:52:58 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Đang thời đại thần kinh lên ngôi.
, R; U$ F+ I* h  P1 g+ H  t©2018 Kites.vn | All rights reserved
Thế thì hài lắm đây.
©2018 Kites.vn | All rights reserved' T1 l% D) I: Q* k1 _) Y
Cuộc đời là một vở kịch mà.
©2018 Kites.vn | All rights reserved& o1 j$ T4 ~7 }& r# U. p
Chị này chắc cũng thuộc dạng cao tay.

Bình luận

cao tay k thì chưa biết, chỉ biết là đầu óc cực kỳ có vấn đề thôi :))  Đăng lúc 15-10-2015 12:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:55:23 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Cảm ơn chủ thớt đã mời ^^ t sẽ đọc truyện thật chăm chỉ ))
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 |8 o0 {5 z) ^" w- J( r
Đọc văn án thấy nhân vật nữ  thế nào mà có nữ ... thần kinh là t hỏng rùi (Không biết có giống Điên không?)
5 a" L8 i# Z, y- n  W$ v©2018 Kites.vn | All rights reserved
MH chọn truyện hợp gu với t lắm à nha, tính t cũng điên điên hâm hâm thần kinh vậy đóa ^^
©2018 Kites.vn | 3 e5 B5 L) c2 X% DAll rights reserved
Chúc hồ của chủ thớt đông khách nha

Bình luận

Vậy hả? Thế thì càng hợp ý t nha ^^  Đăng lúc 15-10-2015 06:40 PM
chị này coi bộ còn điên hơn cả An An í :))  Đăng lúc 15-10-2015 12:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:56:51 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Hồi trưa tớ mới đọc 1 phần trong thớt đăng ký, ra vào chiều giờ mà chưa thấy đăng bài
  k/ ]9 C& F0 _& p8 e9 c©2018 Kites.vn | All rights reserved
Cậu chuyên trị những truyện hài hước và nữ chính điên điên nhỉ
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 w  u; q) s3 M! J3 F- A3 B% `
Tục với bậy thì chả ngán gì, còn thích mới ghê
/ p6 V- R9 u% a, h0 X©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố đông khách nhé

Bình luận

ừ, k hiểu sao mấy bộ gần đây toàn nữ chính hài hài, hâm hâm :)) mà tớ lại thích thế mới boèn :)) thanks cậu nha :x  Đăng lúc 15-10-2015 12:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2015 22:57:19 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Nhảy vô ủng hộ chủ thớt, chúc hố đông khách nào

Bình luận

^^ thanks cậu, nhớ theo dõi nhé :D  Đăng lúc 15-10-2015 12:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách