yongheehyy Tại 4-2-2016 10:52:49

Drama phát sóng trong tháng 2. Drama "Nữ Y Minh Phi Truyện" công khai những đoạn phim của nhân vật hoàng thượng

Drama phát sóng trong tháng 2, toàn cổ trang:
- 1.2: Tịch mịch không đình xuân dục vãn (Lưu Khải Uy, Trịnh Sảng)
- 8.2: Truyền thuyết Thanh Khâu hồ (Tưởng Kình Phu, Na Trát...)
- 9.2: Tân Tiêu thập nhất lang (Nghiêm Khoan, Can Đình Đình)
- 13.2: Nữ Y Minh Phi Truyện (Lưu Thi Thi, Hoắc Kiến Hoa, Hoàng Hiên)
- 17.2: Ngũ thử náo đông kinh (Trần Hiểu, Nghiêm Khoan, Trịnh Sảng)

http://s25.postimg.org/vi2czp2tb/12592646_494894194030697_7521171934758685294_n.jpg
http://s25.postimg.org/vjcat44n3/12592556_494894847363965_7740191653524585548_n.jpg
http://s25.postimg.org/748o5sv3z/12644726_494894574030659_2018987138213081568_n.jpg
http://s25.postimg.org/3lwo9eu7z/12687943_494895457363904_1697919997391987273_n.jpg
http://s25.postimg.org/mfih6esfz/12661879_494894544030662_7839786538748172176_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 4-2-2016 10:53:58

Drama "Nữ Y Minh Phi Truyện" công khai những đoạn phim của nhân vật hoàng thượng do Hoắc Kiến Hoa đóng.

http://www.letv.com/ptv/vplay/24569849.html

http://s25.postimg.org/shq3wwgvz/12512544_495046237348826_7535642101839891423_n.jpg
http://s25.postimg.org/n7l55lwn3/12646992_495046284015488_322360927065476837_n.jpg
http://s25.postimg.org/t9srw3l33/12647360_495046240682159_7366655609253171544_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

thoghetcarot Tại 6-2-2016 10:35:22

da hoa ca đẹp quá à , ngưỡng mộ, ngưỡng mộ
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Drama phát sóng trong tháng 2. Drama "Nữ Y Minh Phi Truyện" công khai những đoạn phim của nhân vật hoàng thượng