yongheehyy Tại 3-2-2016 15:33:55

Dương Dương, Dĩnh Nhi, Tống Thiến dự tiệc tất niên công ty. Drama "Ninh mông sơ thượng" công khai hình ảnh mới

Hình ảnh Dương Dương, Dĩnh Nhi, Tống Thiến dự tiệc tất niên của công ty.

http://s25.postimg.org/6bdxp8p6n/12642642_494556607397789_3520655085439139486_n.jpg
http://s25.postimg.org/e5ejamwzj/12592681_494556654064451_7649889558601956571_n.jpg
http://s25.postimg.org/n1twsbczj/12642642_494556644064452_2462182094906245501_n.jpg
http://s25.postimg.org/3l975shvj/12654334_494556660731117_7823123375348362278_n.jpg
http://s25.postimg.org/cubdfwqrj/12670225_494556634064453_4604532807988204463_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 3-2-2016 15:37:32

Drama đang quay "Ninh mông sơ thượng" (Lưu Khải Uy, Cổ Lực Na Trát, Tôn Nghệ Châu) công khai hình ảnh mới.

http://s25.postimg.org/kbkkv4gan/940853_494703874049729_3343455615480405528_n.jpg
http://s25.postimg.org/66ertb79b/12647069_494703764049740_3615455984510259764_n.jpg
http://s25.postimg.org/wsr8iabgf/12647301_494703817383068_4292754442371849640_n.jpg
http://s25.postimg.org/xwbcu8w3j/12661898_494703737383076_3037747778009075686_n.jpg
http://s25.postimg.org/k3wxym5bz/12661815_494703897383060_4400602307207207082_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

thoghetcarot Tại 6-2-2016 10:32:36

uả, ba anh chị này cùng một công ty à, giờ mới biết
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Dương Dương, Dĩnh Nhi, Tống Thiến dự tiệc tất niên công ty. Drama "Ninh mông sơ thượng" công khai hình ảnh mới