yongheehyy Tại 3-2-2016 15:26:46

Joo Won, Đặng Gia Giai và Kiều Chấn Vũ trong drama "Tình yêu cũng miễn ship". Trương Thiên Ái trên tạp chí tháng Cosmo tháng 3

Hình ảnh Joo Won, Đặng Gia Giai và Kiều Chấn Vũ trong drama đang quay "Tình yêu cũng miễn ship".

http://s25.postimg.org/69zei2xz3/12631376_494504967402953_7842361426625544514_n.jpg
http://s25.postimg.org/6b9cbhzsv/12631497_494504904069626_1764233990323050852_n.jpg
http://s25.postimg.org/q75br1gu7/12631503_494505144069602_5742786165193661481_n.jpg
http://s25.postimg.org/6qp7i9b3z/12642723_494504937402956_1914649009290437531_n.jpg
http://s25.postimg.org/sr5jyvtrz/12642975_494505384069578_2697114444044249613_n.jpg
http://s25.postimg.org/p8tk2hsvz/12654583_494505437402906_8230740191677162233_n.jpg
http://s25.postimg.org/s46n9cwvz/12687895_494504794069637_7204801083722227179_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 3-2-2016 15:29:02

Anh/chị Trương Thiên Ái trên tạp chí tháng Cosmo tháng 3.

http://s25.postimg.org/s5gl2rypr/1910615_494504804069636_5541954770838946833_n.jpg
http://s25.postimg.org/s6qiw70jj/12661878_494504810736302_8630143757276620350_n.jpg
http://s25.postimg.org/bk8yn47lr/12669462_494504017403048_2855254673769341735_n.jpg
http://s25.postimg.org/r7080hldr/12670187_494503980736385_490899849877924221_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Joo Won, Đặng Gia Giai và Kiều Chấn Vũ trong drama "Tình yêu cũng miễn ship". Trương Thiên Ái trên tạp chí tháng Cosmo tháng 3