yongheehyy Tại 3-2-2016 15:20:16

Drama "Trường săn" chính thức đóng máy. Drama "Nếu có thể yêu như thế" công khai hình ảnh mới

Drama "Trường săn" (Hồ Ca, Tiêm Nhẫn Tư, Trần Long...) chính thức đóng máy sau 7 tháng.

http://s25.postimg.org/ch5ql4nen/12651005_494456687407781_7584703205829433826_n.jpg
http://s25.postimg.org/6hhzhh2m7/12592708_494456594074457_3511558313986380040_n.jpg
http://s25.postimg.org/oyce8aikf/12592733_494456637407786_4887988320932331198_n.jpg
http://s25.postimg.org/n7td6t11b/12642778_494456674074449_8480217276913594292_n.jpg
http://s25.postimg.org/y8oibtta7/12642897_494456444074472_2063594847619703982_n.jpg
http://s25.postimg.org/p267ojo1r/12670848_494456684074448_3026014605066514289_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 3-2-2016 15:21:54

Drama vừa đóng máy "Nếu có thể yêu như thế" (Đồng Đại Vi, Lưu Thi Thi, Bảo Kiếm Phong) công khai hình ảnh mới.

http://s25.postimg.org/urmg8uu7z/12662577_494457710741012_2622152947402730670_n.jpg
http://s25.postimg.org/j3seeb533/12592208_494457990740984_6979598219233537775_n.jpg
http://s25.postimg.org/celuyajr3/12592224_494458234074293_1466400760155966613_n.jpg
http://s25.postimg.org/ceqwveq2n/12642993_494458194074297_4105909347305584978_n.jpg
http://s25.postimg.org/cg0uotrwf/12645242_494458034074313_9147641787458399928_n.jpg
http://s25.postimg.org/5qub8t6kf/12647138_494458090740974_9093771582523857862_n.jpg
http://s25.postimg.org/n5ejh33pb/12651035_494458060740977_4012845724139171615_n.jpg
http://s25.postimg.org/qqaf0b88v/12662500_494458257407624_9158569892468296071_n.jpg
http://s25.postimg.org/gu9c0o2gv/12687860_494457914074325_4656373641651374548_n.jpg
http://s25.postimg.org/80ifjkfi7/12687958_494457774074339_2194500121414463612_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

pisceswb Tại 3-2-2016 20:31:48

ui ui lại có hình của Ca rồi :)
nhí nhố hí hửng quá, chắc sắp được về quê ăn Tết đây mà :D
giờ thì ngồi chờ phim của Ca thôi !!
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Drama "Trường săn" chính thức đóng máy. Drama "Nếu có thể yêu như thế" công khai hình ảnh mới