yongheehyy Tại 2-2-2016 11:06:10

Dương Tử & Dịch Dương Thiên Tỉ - drama "Tru Tiên". Show "Chúng ta yêu nhau đi" công bố cặp đôi cuối cùng

Loạt ảnh Dương Tử (vai Lục Tuyết Kỳ) và Dịch Dương Thiên Tỉ (vai tiểu hồ ly Tiểu Thất) trong một cảnh quay của drama "Tru Tiên".

http://s25.postimg.org/mncyhzszj/12512621_494011950785588_2114951669719220376_n.jpg
http://s25.postimg.org/60ve8x01r/12592652_494011827452267_11722979713292927_n.jpg
http://s25.postimg.org/yqnc2oadb/12642479_494012004118916_8590342606472719296_n.jpg
http://s25.postimg.org/h1vlb1ym7/12642570_494011850785598_218208912999362506_n.jpg
http://s25.postimg.org/gqe4yai67/12647527_494011984118918_5096405064579665179_n.jpg
http://s25.postimg.org/ulcfgrclb/12650845_494011980785585_8512854352608416824_n.jpg
http://s25.postimg.org/9pq55ige7/12687989_494011894118927_7023586072752628194_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 2-2-2016 11:07:20

Show truyền hình thực tế "Chúng ta yêu nhau đi" của kênh Giang Tô công bố cặp đôi cuối cùng: Dư Văn Lạc & Châu Đông Vũ. (Hai đôi khác là Trần Bách Lâm & Song Ji Hyo; Ngụy Đại Huân & Lý Thấm)

http://s25.postimg.org/xuqun80ov/12662040_494010467452403_511065973707597804_n.jpg
http://s25.postimg.org/jctnf89dr/12647478_494010494119067_4300681089976534231_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Dương Tử & Dịch Dương Thiên Tỉ - drama "Tru Tiên". Show "Chúng ta yêu nhau đi" công bố cặp đôi cuối cùng