yongheehyy Tại 2-2-2016 11:00:00

Drama "Giải mật" công khai loạt ảnh dàn diễn viên. Ngô Kỳ Long & Lưu Thi Thi chụp ảnh cưới ở New Zealand

Drama dân quốc chuyển thể từ tác phẩm cùng tên "Giải mật" công khai loạt ảnh dàn diễn viên Trần Học Đông, Dĩnh Nhi, Kinh Siêu, Trương Triết Hạn...

http://s25.postimg.org/u1xowmphb/12642905_494009417452508_3856123167827300252_n.jpg
http://s25.postimg.org/o29xsz4ov/12669495_494009420785841_2072360771961186872_n.jpg
http://s25.postimg.org/ifdkvi267/12592679_494009357452514_1431512400356562988_n.jpg
http://s25.postimg.org/8w8hfs41r/12644739_494009387452511_8523645839599741479_n.jpg
http://s25.postimg.org/d6n5bd94v/12417642_494009467452503_7596537095169216692_n.jpg
http://s25.postimg.org/ea79nbtrz/12651209_494009470785836_5155087642160879341_n.jpg
http://s25.postimg.org/xtbuwosjj/12662550_494009460785837_8621088438252514471_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 2-2-2016 11:01:04

Ngô Kỳ Long & Lưu Thi Thi chụp ảnh cưới ở New Zealand. Một nguồn tin tiết lộ, đám cưới của họ sẽ được tổ chức vào dịp sinh nhật của Lưu Thi Thi.

http://s25.postimg.org/xhuejxc3j/12573765_494009874119129_4688702115883824293_n.jpg
http://s25.postimg.org/a4wd1evzz/12592679_494009857452464_5688058498026483011_n.jpg
http://s25.postimg.org/5x1ksnukf/12647355_494009890785794_3311298796596273966_n.jpg
http://s25.postimg.org/oqndpnssf/12670224_494080337445416_5614916260192790368_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Drama "Giải mật" công khai loạt ảnh dàn diễn viên. Ngô Kỳ Long & Lưu Thi Thi chụp ảnh cưới ở New Zealand