yongheehyy Tại 30-1-2016 11:19:14

Drama "Tai trái" chính thức đóng máy. Drama "Quốc thủ vô song Hoàng Phi Hồng" công khai loạt ảnh đầu tiên

Drama thanh xuân vườn trường "Tai trái" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhiêu Tuyết Mạn đã chính thức đóng máy vào ngày 29.1.

http://s25.postimg.org/e7jpiy6yn/1613942_492966424223474_3063855743061485765_n.jpg
http://s25.postimg.org/v9cjl1ltr/10154204_492967870889996_4348351482857035633_n.jpg
http://s25.postimg.org/6hcxdt4n3/12524056_492967530890030_2478851270183627378_n.jpg
http://s25.postimg.org/4e2i654u7/12573841_492968050889978_4566631489868992489_n.jpg
http://s25.postimg.org/epeuyswjj/12645020_492967587556691_5248085241676084359_n.jpg
http://s25.postimg.org/qsk6md7lr/12651251_492966530890130_9079950904363962611_n.jpg
http://s25.postimg.org/avlepnf7j/12654121_492968030889980_2481376768182796422_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 30-1-2016 11:20:58

Drama đang quay "Quốc thủ vô song Hoàng Phi Hồng" (Trịnh Khải, Quách Bích Đình, Lữ Lương Vĩ, Hải Lục, Kinh Siêu) công khai loạt ảnh đầu tiên.

http://s25.postimg.org/odsb1xrcv/12512703_492967087556741_885314793177744040_n.jpg
http://s25.postimg.org/n00o6ms3j/12524183_492967134223403_2763716565595400507_n.jpg
http://s25.postimg.org/d3zl6zmbj/12631488_492966867556763_3146309983080954887_n.jpg
http://s25.postimg.org/6268yj83j/12642561_492967060890077_6229444511001491371_n.jpg
http://s25.postimg.org/g0r7l0hj3/12642937_492967354223381_2953073712469502311_n.jpg
http://s25.postimg.org/64q4ldbr3/12646959_492966740890109_695906598570434803_n.jpg
http://s25.postimg.org/n6iyngqm7/12662609_492967027556747_5818661878590966348_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Drama "Tai trái" chính thức đóng máy. Drama "Quốc thủ vô song Hoàng Phi Hồng" công khai loạt ảnh đầu tiên