yongheehyy Tại 29-1-2016 11:15:22

Poster mới của drama "Tịch mịch không đình xuân dục vãn". Phim điện ảnh "28 tuổi vị thành niên" công khai hình ảnh đầu tiên

Poster mới của drama "Tịch mịch không đình xuân dục vãn" (Lưu Khải Uy, Trịnh Sảng, Trương Bân Bân)

http://s25.postimg.org/d92fdwvr3/12662547_492699054250211_527895451736076891_n.jpg
http://s25.postimg.org/3psqkg88v/12592241_492699130916870_3455649622451676108_n.jpg
http://s25.postimg.org/8pq6sedvj/12642777_492699204250196_4514764667991979397_n.jpg
http://s25.postimg.org/iob5evnb3/12647345_492699110916872_4569074667795859265_n.jpg
http://s25.postimg.org/pssynwukf/12661772_492699050916878_2331737020649990990_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 29-1-2016 11:16:33

Phim điện ảnh "28 tuổi vị thành niên" công khai hình ảnh đầu tiên với các diễn viên Hoắc Kiến Hoa, Nghê Ni, Mã Tô và Vương Đại Lục.

http://s25.postimg.org/kinzwmabj/12592423_492508874269229_5540660379161215417_n.jpg
http://s25.postimg.org/c1ohlp5mn/12565588_492508707602579_1269057239054769907_n.jpg
http://s25.postimg.org/74fiebt1b/12650968_492508967602553_3277070219220312353_n.jpg
http://s25.postimg.org/oizqmlq67/12592431_492508817602568_7227048105505161234_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

viclovemiho Tại 29-1-2016 13:52:56

Ôi lão Hoắc, không hiểu sao nhìn ảnh cứ thấy mắc cười :))
Chắc trước giờ coi ổng hơi bị "yếu đuối" , ngay cả TT hay Bạc meo meo cũng thấy íu íu nên thấy ổng choi thể thao thấy lạ lạ :))
Phim này dàn dv ổn quá ^^
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Poster mới của drama "Tịch mịch không đình xuân dục vãn". Phim điện ảnh "28 tuổi vị thành niên" công khai hình ảnh đầu tiên