yongheehyy Tại 28-1-2016 18:02:44

Hoắc Kiến Hoa & Lưu Thi Thi dự họp báo drama "Nữ Y Minh Phi Truyện". Webdrama "Hành trình tìm kiếm kiếp trước" tung poster

Hoắc Kiến Hoa & Lưu Thi Thi dự họp báo drama "Nữ Y Minh Phi Truyện" do kênh Giang Tô tổ chức ngày 27.1.

http://s25.postimg.org/lfg6gw0qn/12240047_492171097636340_5461802431428391184_n.jpg
http://s25.postimg.org/8ckjxmain/6868_492171317636318_5260598845419486465_n.jpg
http://s25.postimg.org/5jrcdla67/941051_1678305925772406_3181088699761448388_n.jpg
http://s25.postimg.org/589w0ttq7/1661665_492171320969651_1070457155299211392_n.jpg
http://s25.postimg.org/4k11hvv0f/12553036_492170944303022_2636451839935806022_n.jpg
http://s25.postimg.org/v6di6uz7j/12642788_492171270969656_3035628772860124964_n.jpg
http://s25.postimg.org/kxpmes0jj/12646986_492171264302990_165844785582715768_n.jpg
http://s25.postimg.org/srq8068cf/12647067_492170960969687_8526860863153569488_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 28-1-2016 18:04:10

Webdrama "Hành trình tìm kiếm kiếp trước" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, do Iqiyi và công ty điện ảnh Trung Hối hợp tác sản xuất tung poster. Trong phim, Mã Khả đóng vai hoàng tử ma cà rồng Á Long, Phó Tân Bác đóng vai con trai Thiên Đế Ty Âm. Phim khởi quay trong thời gian tới.

http://s25.postimg.org/jl7xcw33z/12647182_492379937615456_5739671197842579799_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Hoắc Kiến Hoa & Lưu Thi Thi dự họp báo drama "Nữ Y Minh Phi Truyện". Webdrama "Hành trình tìm kiếm kiếp trước" tung poster