yongheehyy Tại 28-1-2016 17:49:41

Tôn Lệ trên tạp chí Loficiel tháng 2. Lý Thấm và Ngụy Đại Huân trong show "Chúng ta yêu nhau đi"

Tôn Lệ trên tạp chí Loficiel tháng 2.

http://s25.postimg.org/t1jyeaitb/12644676_492441430942640_2533467077883811283_n.jpg
http://s25.postimg.org/4z7px5rjz/12565477_492441277609322_1303599186216214065_n.jpg
http://s25.postimg.org/4nq9keb3z/12615277_492441380942645_689234274629733362_o.jpg
http://s25.postimg.org/9awbm5ygv/12631347_492441374275979_8040611916462372278_n.jpg
http://s25.postimg.org/hhobdqojj/12647042_492441240942659_6081199150040683803_n.jpg
http://s25.postimg.org/z8zxs73y7/12647524_492441324275984_5807130567236444284_n.jpg

VTrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 28-1-2016 17:50:55

Loạt ảnh Lý Thấm và Ngụy Đại Huân "hẹn hò"- show "Chúng ta yêu nhau đi".

http://s25.postimg.org/a48xes4hr/12321235_492440694276047_285122545416779273_n.jpg
http://s25.postimg.org/6lwxie3lr/12642625_492440554276061_6610303108820191782_n.jpg
http://s25.postimg.org/ktmm71gan/12644976_492440660942717_6403579860679887587_n.jpg
http://s25.postimg.org/eh7gx7d8f/12647066_492438734276243_4517972242447685843_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Tôn Lệ trên tạp chí Loficiel tháng 2. Lý Thấm và Ngụy Đại Huân trong show "Chúng ta yêu nhau đi"