yongheehyy Tại 28-1-2016 17:44:45

Tỉnh Bách Nhiên và Angela Baby tại phim trường movie "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Viên San San dự Tuần lễ thời trang Paris

Hình ảnh Tỉnh Bách Nhiên & Angela Baby quay movie "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

http://s25.postimg.org/l15npt1vj/12650974_492442157609234_3153415558865925899_n.jpg
http://s25.postimg.org/d9oxr8xq7/12565438_492442030942580_9206923949305750617_n.jpg
http://s25.postimg.org/6kieb8ce7/12647428_492442224275894_5564932101939271637_n.jpg
http://s25.postimg.org/b7ogczzr3/12651222_492442110942572_5728342723432560639_n.jpg
http://s25.postimg.org/p3woovvzz/12654650_492441960942587_4226022408851548725_n.jpg

VTrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 28-1-2016 17:46:00

Viên San San dự Tuần lễ thời trang Paris.

http://s5.postimg.org/ekrezhqmf/1044563_492441714275945_7583270881551647149_n.jpg
http://s5.postimg.org/i5naipv5z/12642944_492442000942583_6086124992872018151_n.jpg
http://s5.postimg.org/fcu2youtj/12645261_492441977609252_8153192645385957617_n.jpg
http://s5.postimg.org/6vuknrq4n/12647214_492442160942567_7958299644306636380_n.jpg
http://s5.postimg.org/im8i55ix3/12647524_492441697609280_4673942702155810749_n.jpg
http://s5.postimg.org/sxkuxtamf/12654571_492441790942604_2088910666811072870_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Tỉnh Bách Nhiên và Angela Baby tại phim trường movie "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Viên San San dự Tuần lễ thời trang Paris