yongheehyy Tại 27-1-2016 18:33:30

Drama "Tịch mịch không đình xuân dục vãn" tung loạt poster "Tuyết lạc duyên khởi". Show "Chúng ta yêu nhau đi" công bố cặp đôi thứ hai

Drama "Tịch mịch không đình xuân dục vãn" tung loạt poster "Tuyết lạc duyên khởi". Phim phát sóng từ ngày 1.2 tới.

http://s25.postimg.org/mqqna2dhb/1382249_492048010981982_7920918263834605888_n.jpg
http://s25.postimg.org/emij5br27/12509098_492047840981999_75232673056660514_n.jpg
http://s25.postimg.org/t6zm05m0v/12592467_492048007648649_1354719032376829069_n.jpg
http://s25.postimg.org/ilfqo5fpb/12642725_492047947648655_3932743681680846207_n.jpg
http://s25.postimg.org/h7o3sugfz/12645228_492047984315318_5608519405979112873_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 27-1-2016 18:34:49

Show truyền hình thực tế "Chúng ta yêu nhau đi" công bố cặp đôi thứ hai là Lý Thấm và Ngụy Đại Huân.

PS: Lý Thấm và Kim Thế Giai đã chia tay một thời gian. Nghe nói Lý Thấm cũng tham gia phim điện ảnh "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

http://s25.postimg.org/u0c7srs1r/12592203_491803201006463_6296484578996905522_n.jpg
http://s25.postimg.org/gkp73bjjz/12541038_491803137673136_8860667923773739449_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Drama "Tịch mịch không đình xuân dục vãn" tung loạt poster "Tuyết lạc duyên khởi". Show "Chúng ta yêu nhau đi" công bố cặp đôi thứ hai