yongheehyy Tại 23-1-2016 21:20:03

Phim điện ảnh "Song sinh" khởi quay. Hoắc Kiến Hoa và Nghê Ni trong phim điện ảnh "Hai mươi tám tuổi vị thành niên"

Phim điện ảnh "Song sinh" khởi quay. Lưu Hạo Nhiên và Trần Đô Linh đóng vai chính.

http://s25.postimg.org/x17axwofz/12512626_490721694447947_4099326102191972111_n.jpg
http://s25.postimg.org/g1ycind8f/12572956_490721704447946_5884843262032129570_n.jpg
http://s25.postimg.org/umffdh873/12510272_490721871114596_7111007685474342398_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 23-1-2016 21:21:05

Hoắc Kiến Hoa và Nghê Ni quay về thời sinh viên trong phim điện ảnh "Hai mươi tám tuổi vị thành niên".

http://s25.postimg.org/peuc90rlr/11215514_490684817784968_5159358648047457513_n.jpg
http://s25.postimg.org/egj2qu30f/12494871_490684664451650_2410003870906236314_n.jpg
http://s25.postimg.org/yp6gck2bj/12510325_490684857784964_4318620604545710746_n.jpg
http://s25.postimg.org/dgsrv4nun/12523088_490684734451643_5982510915192965980_n.jpg
http://s25.postimg.org/4lwzhq5dr/12565469_490684864451630_5397445197115458676_n.jpg
http://s25.postimg.org/9yltvuta7/12573852_490684787784971_1770293713264893214_n.jpg
http://s25.postimg.org/h33n4w0jj/12573920_490684694451647_2391144675368768259_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Phim điện ảnh "Song sinh" khởi quay. Hoắc Kiến Hoa và Nghê Ni trong phim điện ảnh "Hai mươi tám tuổi vị thành niên"