yongheehyy Tại 22-1-2016 21:17:54

Tỉnh Bách Nhiên dự Tuần lễ thời trang Paris. Drama "Truyền thuyết Thanh Khâu hồ" công khai MV ca khúc cuối phim

Tỉnh Bách Nhiên dự Tuần lễ thời trang Paris, show của nhãn hiệu LV.

http://video.weibo.com/show?fid=1034%3A28400c7b0e0ffd700f03f0d496827c4a

http://s25.postimg.org/xzwckrn3z/1924038_490336007819849_6187613101518746634_n.jpg
http://s25.postimg.org/8iijewurj/12507124_490335901153193_6054166124989829458_n.jpg
http://s25.postimg.org/hetbiuldr/12548941_490335921153191_5844425542091779873_n.jpg
http://s25.postimg.org/7is8j7flr/12565376_490335741153209_8816388392667493400_n.jpg
http://s25.postimg.org/iwerueq4f/12565613_490335904486526_1010366304329312874_n.jpg
http://s25.postimg.org/rfy5s5ygv/12592542_490335764486540_89838005107320873_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 22-1-2016 21:19:03

Drama "Truyền thuyết Thanh Khâu hồ" công khai MV ca khúc cuối phim.

http://video.weibo.com/show?fid=1034%3A09225e3840eccd3a55c1e1298d6a8db8

http://s25.postimg.org/5i1oydjgf/12522996_490336654486451_1779887795035898205_n.jpg
http://s25.postimg.org/kfa5zdwov/12540686_490336621153121_7340559841379628706_n.jpg
http://s25.postimg.org/tbky3bnb3/12540962_490336471153136_7806684763019639306_n.jpg
http://s25.postimg.org/rxtb80o1r/12541103_490336421153141_3087616986546422216_n.jpg
http://s25.postimg.org/6pfmql9kv/12548939_490336597819790_2994327634370156563_n.jpg
http://s25.postimg.org/3jzme4gcf/12552538_490336584486458_4064780055925873388_n.jpg
http://s25.postimg.org/74vhxckvz/12572941_490336657819784_2135098293605507752_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Tỉnh Bách Nhiên dự Tuần lễ thời trang Paris. Drama "Truyền thuyết Thanh Khâu hồ" công khai MV ca khúc cuối phim