yongheehyy Tại 21-1-2016 21:16:06

Cơ quan chức năng thắt chặt việc quản lý và thẩm định webdrama năm 2016. Họp báo drama "Nữ Y Minh Phi Truyện" chiều ngày 20.1

Năm 2016, cơ quan chức năng sẽ càng thắt chặt việc quản lý và thẩm định webdrama. Hiện đã có một số bộ phim bị gỡ khỏi các trang online, ví dụ "Đạo mộ bút ký", "Thái tử phi thăng chức ký"...

"Thái tử phi" bị Tổng Cục "phong sát" với lý do ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.

http://s25.postimg.org/qrsj0uabj/12552713_489646151222168_5051069741925200447_n.jpg

PS: Lo cho số phận của "Ma thổi đèn" của anh già Cận Đông. Nghe nói kịch bản "Lão cửu môn" (Trần Vĩ Đình) đã được sửa thành đề tài chống phát xít Nhật. Câu chuyện xảy ra xung quanh nội dung chống Nhật.

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 21-1-2016 21:17:44

Các diễn viên Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Viên Văn Khang, Lý Trình Viện dự họp báo drama "Nữ Y Minh Phi Truyện" chiều ngày 20.1.

http://s25.postimg.org/nrg9y1oe7/12552566_489664934553623_1048334562065205092_n.jpg
http://s25.postimg.org/m8gafbsfz/12507200_489664637886986_8870869519509555094_n.jpg
http://s25.postimg.org/3u5rbcg5b/12507257_489664681220315_9038214387408112357_n.jpg
http://s25.postimg.org/d37xlgp1b/12540745_489664954553621_2806730038189951996_n.jpg
http://s25.postimg.org/pxaksjrun/12552652_489664694553647_162438767312427350_n.jpg
http://s25.postimg.org/hgb2hmn5r/12552795_489664651220318_2079573492326198743_n.jpg
http://s25.postimg.org/f0993s533/12553028_489664924553624_1604818602594856447_n.jpg
http://s25.postimg.org/rvcncsuyn/12417829_489664927886957_8245704797583821554_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

kiresora Tại 22-1-2016 15:45:38

Thời buổi giờ làm phim khó khăn dễ sợ :D
Phim banh chành hết rồi, né tránh chỉnh sửa tùm lum, còn ra cái gì nữa, mấu chốt bị đổi thì logic cũng mất luôn thôi, haizzzz
Phim Nữ Y sao ai cũng ốm quá, cả nam lẫn nữ :D
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Cơ quan chức năng thắt chặt việc quản lý và thẩm định webdrama năm 2016. Họp báo drama "Nữ Y Minh Phi Truyện" chiều ngày 20.1