yongheehyy Tại 21-1-2016 20:43:12

Drama "Ninh mông sơ thượng" (Lưu Khải Uy, Cổ Lực Na Trát, Tôn Nghệ Châu) công khai phim trường. Hình ảnh Phạm Băng Băng từ movie "Tôi là Lý Tuyết Liên"

Drama đang quay "Ninh mông sơ thượng" (Lưu Khải Uy, Cổ Lực Na Trát, Tôn Nghệ Châu) công khai phim trường.

http://s25.postimg.org/voruxcr7j/12400584_489054111281372_6558534614731946306_n.jpg
http://s25.postimg.org/ub0821ry7/12524184_489054264614690_8043968248728856273_n.jpg
http://s25.postimg.org/43z1639of/12548935_489054617947988_653636629221029381_n.jpg
http://s25.postimg.org/69tc0ld4v/12552749_489054541281329_7791082843904307367_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 21-1-2016 20:44:19

Phạm Băng Băng hóa thân thành người phụ nữ nông thôn quê mùa trong phim điện ảnh mới của đạo diễn Phùng Tiểu Cương "Tôi là Lý Tuyết Liên".

http://s25.postimg.org/4w1p5advj/12540946_489079761278807_8481124966901191540_n.jpg
http://s25.postimg.org/p4p2r0d6n/1130_489080111278772_3979592577498703907_n.jpg
http://s25.postimg.org/v6wphi1mn/12494755_489080141278769_4279985570520670558_n.jpg
http://s25.postimg.org/f8t1ohdq7/12509362_489079857945464_7090513287146407868_n.jpg
http://s25.postimg.org/ekk75jf0f/12592216_489080247945425_5935250926399279823_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Drama "Ninh mông sơ thượng" (Lưu Khải Uy, Cổ Lực Na Trát, Tôn Nghệ Châu) công khai phim trường. Hình ảnh Phạm Băng Băng từ movie "Tôi là Lý Tuyết Liên"