yongheehyy Tại 21-1-2016 20:35:54

Drama "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" chuẩn bị khởi quay. Hình ảnh Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh từ drama "Tru Tiên"

Drama "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" chuẩn bị khởi quay. Nghe nói nhà sản xuất sẽ công bố diễn viên trong tuần này.

http://s25.postimg.org/x8sli0a7z/12565516_489014584618658_1336094998082993957_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 21-1-2016 20:36:53

Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh quay drama "Tru Tiên".

http://s25.postimg.org/abaf695fj/12509282_489052397948210_810751860018351780_n.jpg
http://s25.postimg.org/c4dbukqm7/12510289_489052437948206_3307492875459639175_n.jpg
http://s25.postimg.org/899xs07gf/12417678_489053781281405_2863264457793787365_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

viclovemiho Tại 25-1-2016 14:50:30

Mới nghe nói Vu Mông Lung làm Bạch Chân phải hơm, xinh lung linh :))
Cứ tưởng bị biến thành nữ thần Bạch Chân chứ, mừng quớ đi :))
Tru Tiên của Phong Phong là phải coi rồi :D
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Drama "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" chuẩn bị khởi quay. Hình ảnh Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh từ drama "Tru Tiên"