yongheehyy Tại 21-1-2016 20:27:30

Lưu Diệc Phi và Dương Dương trong movie "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa". Lâm Chí Dĩnh, Won Bin và Chung Hán Lương thời trai trẻ

Lưu Diệc Phi và Dương Dương trong cảnh Tố Tố cứu Dạ Hoa (movie Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa)

http://s25.postimg.org/7m6foql6n/12417704_488967681290015_7335575453499700474_n.jpg

http://ww2.sinaimg.cn/bmiddle/6d40f7f4jw1f04mmzz1reg209q0664qr.gif
http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/6d40f7f4jw1f04mmza0r2g209q05ab2d.gif

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 21-1-2016 20:29:01

Hình ảnh thời trai trẻ của ba soái ca Lâm Chí Dĩnh, Won Bin và Chung Hán Lương.

http://s25.postimg.org/gih7sobsv/12540683_488969494623167_6222410601855952871_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

sungoc1805 Tại 16-2-2016 21:51:51

mong chờ lắm Bảo Bảo à :*
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Lưu Diệc Phi và Dương Dương trong movie "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa". Lâm Chí Dĩnh, Won Bin và Chung Hán Lương thời trai trẻ