yongheehyy Tại 21-1-2016 20:21:24

Hình ảnh Lý Dịch Phong từ drama "Tru Tiên". Drama "School 2015" của Hàn Quốc được đài Hồ Nam mua bản quyền

Trương Tiểu Phàm- drama "Tru Tiên".

PS: Nghe nói hai hôm nay Hoành Điếm có tuyết. Các bạn diễn viên đúng là vất vả thật.

http://s25.postimg.org/k5sdkzum7/12507633_490121491174634_6489541916586086859_n.jpg
http://s25.postimg.org/i3whkhm0v/12573151_490121487841301_5793822654737128090_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 21-1-2016 20:22:28

Đài Hồ Nam đã mua bản quyền drama "School 2015" của Hàn Quốc và sẽ chuyển thể thành drama "Trường học 2016".

http://s25.postimg.org/41ak5ign3/12549032_488967537956696_5150615817527257370_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Hình ảnh Lý Dịch Phong từ drama "Tru Tiên". Drama "School 2015" của Hàn Quốc được đài Hồ Nam mua bản quyền