yongheehyy Tại 13-1-2016 21:24:37

Loạt ảnh Lý Dịch Phong đang hóa trang - drama "Tru Tiên". Tạo hình game của Tỉnh Bách Nhiên và Angela Baby trong movie "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"

Drama "Tru tiên" tung loạt ảnh Lý Dịch Phong đang hóa trang.

http://s25.postimg.org/u1hf9u30f/6137_486884341498349_5817814985448360471_n.jpg
http://s25.postimg.org/puwkui3en/12400741_486884438165006_4379674524855088765_n.jpg
http://s25.postimg.org/vkhesjyyn/12509676_486884391498344_2865766107456572042_n.jpg
http://s25.postimg.org/gd1f8773z/12510413_486884371498346_8824819255527411449_n.jpg
http://s25.postimg.org/a0m9yd41r/12565338_486884344831682_5773730667844182271_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 13-1-2016 21:25:57

Nhất Tiếu Nại Hà & Lô Vĩ Vi Vi - movie "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

http://s25.postimg.org/jnps82x1b/12552904_486989078154542_5356225671095754108_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Loạt ảnh Lý Dịch Phong đang hóa trang - drama "Tru Tiên". Tạo hình game của Tỉnh Bách Nhiên và Angela Baby trong movie "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"