yongheehyy Tại 13-1-2016 21:05:41

Các sao nam đi dự Tuần lễ thời trang Milan Thu Đông 2016. Cận Đông trên tạp chí Vogue tháng 2

Vương Khải, Trần Học Đông, Thịnh Nhất Luân sẽ đi dự Tuần lễ thời trang Milan Thu Đông 2016.

http://s25.postimg.org/vwzm792gv/12494886_486621511524632_5343293219631114855_n.jpg
http://s25.postimg.org/z543kaoqn/12524099_486621461524637_8172722468169465474_n.jpg
http://s25.postimg.org/6i13ahoe7/12417605_486621508191299_9163847871768424409_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 13-1-2016 21:07:00

Loạt ảnh Cận Đông trên tạp chí Vogue tháng 2.

Clip: http://v.qq.com/page/x/0/z/x0180poy04z.html

http://s5.postimg.org/977qvr7d3/1787_486623451524438_7971565415143830059_n.jpg
http://s5.postimg.org/cs87sq1af/11169954_486623484857768_2772436450282156511_n.jpg
http://s5.postimg.org/kz07kard3/12400847_486623311524452_655284539987083557_n.jpg
http://s5.postimg.org/6h30cb01z/12548960_486623344857782_6843097457430277447_n.jpg
http://s5.postimg.org/4116yghzb/12549049_486623441524439_4636318191516936161_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Các sao nam đi dự Tuần lễ thời trang Milan Thu Đông 2016. Cận Đông trên tạp chí Vogue tháng 2