yongheehyy Tại 13-1-2016 21:01:20

Movie "Mùa hè, chân dung tuổi 19" khai máy tại Đài Loan. Loạt ảnh Ngô Lỗi tham gia một show truyền hình

Hoàng Tử Thao dự lễ khai máy phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Bản cùng tên "Mùa hè, chân dung tuổi 19" tại Đài Loan.

http://s25.postimg.org/7mqk24lhb/12376437_486582701528513_1056742040177845722_n.jpg
http://s25.postimg.org/rvdxnuksf/12509796_486582664861850_2325696556463322528_n.jpg
http://s25.postimg.org/6n096f6bj/12522973_486582748195175_3145487372993732709_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 13-1-2016 21:02:52

Loạt ảnh Ngô Lỗi tham gia một show truyền hình.

http://s5.postimg.org/yfskpfcav/1003586_486603464859770_2242710419458546521_n.jpg
http://s5.postimg.org/sg4tlrrif/1386_486604081526375_1366362284838566920_n.jpg
http://s5.postimg.org/nvin6u7t3/10660293_486603551526428_5140340266196501484_n.jpg
http://s5.postimg.org/4rpbqhuyv/12400677_486604084859708_6178215046921566879_n.jpg
http://s5.postimg.org/5ii1w9xc7/12507119_486604121526371_970042976441721083_n.jpg
http://s5.postimg.org/ftueoxp1j/12509164_486603541526429_4085531569203436773_n.jpg
http://s5.postimg.org/dqjzh9p8n/12549122_486604144859702_1680049366159972550_n.jpg
http://s5.postimg.org/usctjd43r/12552547_486604148193035_2603243976723018655_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Movie "Mùa hè, chân dung tuổi 19" khai máy tại Đài Loan. Loạt ảnh Ngô Lỗi tham gia một show truyền hình