yongheehyy Tại 11-1-2016 20:30:00

Hậu trường chụp ảnh tạp chí của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa. Hình ảnh từ drama "Tru Tiên"

Loạt ảnh hậu trường ảnh tạp chí của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa ở Hokkaido.

http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/6927e7a5jw1ezugfjvcg5g209x05kx6p.gif
http://ww1.sinaimg.cn/bmiddle/6927e7a5jw1ezugfnnw11g209y05knpf.gif

http://s25.postimg.org/9xhq3ou67/12400509_485912038262246_8784096025002545499_n.jpg
http://s25.postimg.org/nfomfz6bj/12400791_485911998262250_2270828852992749832_n.jpg
http://s25.postimg.org/o6hclr8ov/12509412_485912014928915_4927787471825767438_n.jpg
http://s25.postimg.org/yul3klinz/12512510_485916498261800_6758945692696651418_n.jpg
http://s25.postimg.org/53xyytxof/12512816_485912034928913_7627109747518676091_n.jpg
http://s25.postimg.org/ffabrhpdr/12541112_485911784928938_4945927208476570112_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 11-1-2016 20:31:02

Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt trước ống kính máy quay drama "Tru Tiên".

http://s25.postimg.org/7ntlsxl8f/12401014_485917274928389_2981006242669307292_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Hậu trường chụp ảnh tạp chí của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa. Hình ảnh từ drama "Tru Tiên"